Pengkisahan sejarah yang sahih bukanlah menghina para sahabat

Ayatullah Makarim Syirazi:
Pengkisahan sejarah yang sahih bukanlah menghina para sahabat
Ayatullah Makarim Syirazi menegaskan peristiwa sejarah tidak mungkin dapat dilupakan dan berkata, “Tindakan beberapa orang ulama Ahlusunnah mengkritik rancangan televisyen Sida-ye-Sima Iran tidak tepat”.
Pengkisahan sejarah yang sahih bukanlah menghina para sahabat
Ayatullah al-Uzma Makarim Syirazi pagi tadi 5/1/2011 dalam pengajian luar Fiqh yang dihadiri ramai pelajar dan ulama di Masjid A’zam Qom telah menyatakan pandangannya tentang protes beberapa ulama Sunni terhadap rancangan televisyen Sida-ya-Sima Iran. Beliau mengatakan: Sekumpulan ulama Mesir dan saudara Ahlu Sunnah selatan negara ini telah menganggap beberapa filem sejarah yang ditayangkan oleh Sida-ye-Sima telah menghina sahabat Nabi”.

“Mereka ini hendaklah menyedari, penghinaan adalah satu masalah manakala pengkisahan sejarah merupakan satu masalah lain dan keduanya mempunyai perbezaan asas”.

“Adakah sesiapa yang masih ragu bahawa perang Jamal pernah terjadi atau tidak?, ada sesiapa yang meragui Talhah dan Zubair telah mengingkari bai’ah dengan imam mereka?, adakah sesiapa yang masih ragu bahawa terlalu banyak darah umat Islam tumpah dalam perang Jamal? Ini semua adalah sejarah dan orang ramai menjadi penilainya”, kata beliau dalam ceramah pengajian.

Ayatullah Makarim Syirazi menambah, “Adakah sesiapa yang meragui pernah terjadi perang Siffin dalam sejarah Islam? Ada sesiapa yang masih syak bahawa sebahagian sahabat tidak memberi bai’ah kepada Imam Zamannya malah bangkit menentangnya dan sejumlah besar daripada mereka terbunuh?, Adakah anda ingin mengatakan, anda tidak mahu menukilkan sejarah”.

Beliau selaku ustaz besar dalam bidang Fiqh di Hawzah Ilmiyah Qom menegaskan, “Kita tidak seharusnya menutup mata terhadap sejarah, penghinaan dan penilitian kedua-duanya adalah entiti yang berasingan, tidak boleh kedua-duanya dicampur aduk”.

Tambahnya lagi, “Saudara-saudara kita ini hendaklah benar-benar memahami bahawa masalah sejarah tidak boleh dilupakan, seluruh kitab sejarah Islam penuh dengan kisah ini sehinggakan kitab-kitab sejarah Ahlusunnah turut ada menceritakan masalah Talhah, Zubair dan Abdullah bin Zubair”.

“Jikalau kita benar-benar meneliti sejarah tersebut, pasti perkara sebenar akan jelas”.

“Sepanjang sejarah Islam masih terdapat beberapa orang sahabat nabi yang beristiqomah dalam jejak langkah nabi, perkara ini jelas jikalau kita tidak bersikap fanatik dengan peristiwa sejarah. Masalah ini benar-benar jelas dan tidak ada unsur-unsur penghinaan”.

Ayatullah Makarim Syirazi menceritakan pula beberapa riwayat yang dianggap mencerca tokoh-tokoh umat Islam dan berkata, “Jikalau seorang mukmin membuat penghinaan kecil terhadap sahabat nabi dan mengkafirkan mereka tanpa sebab, maka ia pun terkeluar dari Islam”.

Sambil menegaskan Nabi (s.a.w) melarang pengkafiran terhadap orang Islam yang lain beliau menambah, “Tidak boleh menuduh seseorang itu jahat tanpa bukti jelas”.

Penjelasan Ayatullah Makarim ini berdasarkan protes beberapa orang ulama Sunni terhadap filem bersiri Mukhtarnameh yang dianggap menghina Abdullah bin Zubair.

Daftar nama-nama Syiah di kalangan sahabat Nabi

Daftar nama-nama Syiah di kalangan sahabat Nabi

 

Pertanyaan: Siapakah Syiah? Mungkinkah pegangan golongan minoriti ini berada dalam kebenaran?

Jawapan:

Saudara yang bertanya, selama menurut logika al-Quran golongan majoriti belum tentu berada dalam kebenaran sebagaimana lima belas kali firman Allah (s.w.t.) di dalam al-Quran:

 

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
“Kebanyakan mereka tidak mengerti”…

– Surah al-An’am ayat 37, surah al-‘Araf ayat 131, Surah al-Anfal ayat 34, Surah Yunus ayat 55….. …….
Dua kali disebut:

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ .
“Kebanyakan mereka tidak berfikir”.

Surah al-Ankabut ayat 63, Surah al-Hujurat ayat 4.
Kita juga dapat melihat masyarakat yang menjadi majoriti di dunia sekarang ini ialah golongan Masihi. Menurut statistik penduduk dunia dari data-data dari setiap negara yang dilapor oleh Wikipedia, hari ini pengikut agama Masihi di seluruh dunia membentuk 30% daripada penduduk dunia.
Jikalau majoriti secara otomatik dianggap sebagai pemilik kebenaran, maka golongan ini sebenarnya lebih berhak untuk anda katakan sebagai pemilik kebenaran. Sekiranya anda mencermati  fakta ini sudah tentu anda tidak bertanyakan soalan remeh tersebut.
Walau bagaimanapun sebab golongan Ahlusunnah menjadi majoriti di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia akan mendesak kita membuka lebih banyak lembaran sejarah. Semoga beberapa perkara berikut dapat menyingkirkan keraguan anda:
قال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) . لما نزلت هذه الآية قال الرسول لعلي يا علي ( ع ) هم أنت و شيعتك .
سورة البينة ، آية 7 .
والصواعق المحرقة لابن حجر ص 96 ؛ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج 2 ، ص 356 – 66 ح 1125 – 1148؛كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص 244 و 245 و 246 ؛ المناقب للخوارزمي ص 62 و 187؛ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 107 ؛ ينابيع المودة ـ قندوزي الحنفي ـ ص 62؛ نور الأبصار ص 71 و 102 ؛ الدرالمنثورـ سيوطي ـ ج 6 ، ص 379؛ تفسير الطبري ج 3 ، ص 146؛ تذكرة الخواص لابن الجوزي ص 18؛ فتح القدير للشوكاني ج 5 ، ص 477؛ فرائد السمطين ج 1 ، ص 156 .

 

Firman Allah (s.w.t.): “Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” Tatkala ayat ini turun, Rasulullah (s.a.w.) bersabda kepada Ali, “Wahai Ali, mereka itu adalah engkau dan Syiahmu”.
Shawaiq Muhriqah Ibnu Hajar halaman 96, Syawahid Tanzil halaman 356-66, Kifayah al-Thalib halaman 244, 245 dan 246, al-Manaqib al-Khawarijmi halaman 62 dan 187, Fushulul Muhimmah halaman 107, Yanabi’ul Mawaddah halaman 62, Nurul Absar halaman 71 dan 102, Tafsir Durrul Manthurjilid 6 halaman 379, Tafsir al-Tabari jilid 3 halaman 146; Tazkiratul Khawas ibnu Jauzi halaman 18, Fathul Qadir jilid 5 halaman 477, Faraid al-Samthin, jilid 1 halaman 156
… أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا علي إذا كان يوم القيامة يخرج  قوم من قبورهم لباسهم النور على نجائب من نور أزمتها يواقيت حمر تزفهم الملائكة إلى المحشر فقال علي تبارك الله ما أكرم هؤلاء على الله قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا علي هم أهل ولايتك وشيعتك ومحبوك يحبونك بحبي ويحبوني بحب الله هم الفائزون يوم القيامة .
تاريخ مدينة دمشق ج42، ص 332،‌ ذيل ترجمه آقا اميرالمؤمنين علي عليه السلام .

Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah (s.a.w.) bersabda, “Wahai Ali, apabila tiba hari kiamat, akan keluar satu kaum dari kubur, di mana pakaian mereka daripada cahaya, dan menunggang di atas unta cahaya, tambatan unta itu daripada batu delima merah. Malaikat akan mengiringi mereka sampai ke padang Mahsyar”. Maka berkata Ali, “Tabaraka wa Ta’ala, sungguh mereka ini dimuliakan”. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, “Mereka ini ialah orang yang menerima kepimpinan-mu, Syiah-mu dan pencinta-mu, demi-ku mereka mencintai-mu, dan mereka juga mencintai-ku kerana Allah. Mereka itu golongan yang berjaya di hari kiamat”.

Tarikh al-Madinah, jilid 42 halaman 332

 
روى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن عبد اللّه،  قال: كنّا عند النبي صلى اللّه عليه وسلّم، فأقبل علي بن أبي  طالب، فقال رسول اللّه: «قد أتاكم أخي، ثمّ التفت الي‏الكعبة فضربها بيده. ثمّ قال: والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة.
ثمّ قال: إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد اللّه، وأقومكم بأمر اللّه، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند اللّه مزية». قال: وفي ذلك الوقت نزلت فيه: (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ). البيّنة:7/98.
كان أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلّم إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البرية.
تاريخ مدينة دمشق ج42، ص 371،‌ ذيل ترجمه  اميرالمؤمنين علي عليه السلام .

Ibnu Asakir dengan sanad-sanadnya sendiri, daripada Jabir bin Abdullah berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah (s.a.w.) maka datanglah Ali bin Abi Talib, Rasulullah (s.a.w.) bersabda: “Sesungguhnya telah datang saudaramu, setelah itu baginda mengadap ke Ka’bah dan smenepuknya dengan tangan baginda. Kemudian baginda bersabda: Demi jiwaku ditanganNya, Sesungguhnya dia ini dan Syiahnya akan berjaya di hari kiamat”.
Kemudian baginda bersabda lagi: “Ali adalah orang yang pertama beriman, yang paling amanah melaksanakan janji Allah, yang paling adil dalam soal kepimpinan rakyat, yang paling saksama dalam pengagihan bantuan masyarakat, dan yang paling tinggi dan istimewa kedudukannya di sisi Allah, Jabir berkata: Lalu turunlah ayat….[surah al-Bayyinah: 7-8]. Jabir juga berkata: Setiap kali Ali hadir, para sahabat akan berkata: “Telah datang sebaik-baik makhluk”.

 

وعن ابن عباس ( رض ) قال : لما نزلت هذه الآية : ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال : لعلي هو أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي عدوك غضبانا مقحمين …
نظم درر السمطين ـ زرندي حنفي ـ ص 92 .

 

Daripada Ibnu Abbas, ia berkata: “Tatkala telah turun ayat ini: [surah al-Bayyinah: 7-8], Rasulullah (s.a.w.) bersabda: “Ayat ini berkenaan dengan Ali, iaitu engkau dan Syiah-mu akan datang di hari kiamat kelak, kamu dan Syiah-mu akan diberikan kedudukan yang mana Allah redha dengan kalian dan kalian redha dengan-Nya. Sementara musuh-musuhmu akan marah dan tangan-tangan mereka akan terikat dileher-leher mereka”

Nizham Durar as-Samthim, al-Zarnadi al-Hanafi halaman 92.

 

… عن الشعبي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت وشيعتك في الجنة ” .
تاريخ بغداد ج12، ص 284، ذيل ترجمه عصام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن رقم 6731 .

 

“Daripada al-Sya’bi, Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah (s.a.w.) bersabda: “Engkau (Ali) dan Syiah-mu berada di dalam Syurga”

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت وشيعتك تردون على الحوض رواة مرويين بيضة وجوهكم وان عدوك يردون على الحوض ظمأ مقمحين .
المعجم الکبير ـ الطبراني ج1، ص 319، حديث 948 ، باب عبيدالله بن أبي رافع عن ابيه .

 

Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w.) telah berkata: “Wahai Ali, engkau dan Syiah-mu (di hari kiamat kelak) akan datang kepada-ku di telaga al-Haudh dalam keadaan tidak dahaga. Wajah kalian putih. Sesungguhnya musuh-mu akan datang kepada-ku dalam keadaan dahaga dan binasa.
al-Mu’jam al-Kabir al-Tabrani, jilid 1 halaman 319, Hadis ke-948, Bab ‘Ubaidillah bin Abi Rafi’, daripada ayahnya.

 
Daftar nama-nama Syiah daripada kalangan sahabat Nabi
Zahabi ketika membahaskan tentang Hujur bin ‘Udai bin Hablah bin ‘Udai bin Rabi’ah mengatakan:

 

وهو حجر الخير … أبو عبد الرحمن الشهيد . له صحبة ووفادة … وكان شريفا ، أميرا مطاعا ، أمارا بالمعروف ، مقدما على الانكار ، من شيعة علي رضي الله عنهما .
سير أعلام النبلاء ج 3، ص 463، ذيل ترجمه حجر بن عدي .

 

Beliau Hujur al-Khair…. Abu Abdul Rahman al-Syahid (nama julukannya). Beliau adalah sahabat Nabi dan seorang yang setia… seorang yang mulia, maju ke depan mengerjakan Amar Ma’ruf dan mencegah kemungkaran, dan dia daripada Syiah Ali Raiyallahuanhuma
Zahabi mengatakan tentang Sa’id bin Wahb al-Hamdani al-Khayawani al-Kufi sebagai:
من كبراء شيعة علي … أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
سير أعلام النبلاء ج 3، ص180، رقم 70 ، ذيل ترجمه سعيد بن وهب .
Beliau daripada Syiah Ali…. telah memeluk Islam di zaman hayat Nabi (s.a.w.)

Siyar A’lam al-Nubala, jilid 3 halaman 180, no. 70, dibawah nama Sa’id bin Wahb.
Ibnu ‘Abdul Rahman menceritakan perihal Abul Tufail al-Sahabi sebagai berikut:

أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني .. وقد ذكره ابن أبي خيثمة في شعراء الصحابة… وكان متشيّعاً في علي.
الإستيعاب ابن عبد البر ج 4 ص 1696

 

Abul Tufail ‘Amir bin Wathilah al-Kunani… Ibnu Abi Khaithamah menyebut nama beliau daripada kalangan sahabat nabi… dan beliau adalah Syiah Ali.

Al-Isti‘ab Ibn Abdul Bir, jilid 4 halaman 1696
Ibnu Abil Hadid berkata:

وكان سلمان من شيعة على ( عليه السلام ) وخاصته.
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد، ج 18،ص 39.
Salman daripada Syiah Ali dan sahabatnya yang khusus

Ibnu Abil Hadid, Syarah Nahjul Balaghah jilid 18 halman 39.
Mas‘udi Syafie menceritakan peristiwa kewafatan Nabi (s.a.w.):

أن الإمام عليا أقام ومن معه من شيعته في منزله بعد أن تمت البيعة لأبي بكر .
اثبات  الوصية للمسعودي : 121 ط النجف .

 

“Sesunggunya Imam Ali berada di dalam rumahnya bersama Syiah-nya ketika selesai peristiwa pembaiatan kepada Abu Bakar”

Ithbat Al-Wasiyah al-Masu‘udi halaman 121
Dr. Subhi al-Shaleh mengatakan:

 

كان بين الصحابة حتى في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شيعة لربيبه علي ، منهم : أبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بن كعب ، وأبو الطفيل عمر بن وائلة ، والعباس بن عبد المطلب وجميع بنيه ، وعمار بن ياسر ، وأبو أيوب الأنصاري.
النظم الإسلامية : ص 96 .

Di kalangan sahabat, sehingga di zaman Nabi (s.a.w.) ada beberapa orang Syiah Ali yang ditarbiyah oleh Nabi. Antaranya ialah: Abu Zar al-Ghafari, Miqdad bin Aswad, Jabir bin Abdullah, Ubai bin Ka’b, Abu Tufail ‘Amir bin Wailah, Abbas bin Abdul Mutalib serta seluruh anak-anaknya, ‘Ammar bin Yasir dan Abu Ayub al-Ansari.

al-Nizam al-Islamiyah halaman 96
Muhammad Kurd Ali dalam kitab Khitat al-Syam mengatakan:
عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل سلمان الفارسي ، القائل : بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين ، والائتمام بعلي بن أبي طالب ، والموالاة له ، ومثل أبي سعيد الخدري … ومثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليمان وذي الشهادتين ، وأبي أيوب الأنصاري ، وخالد بن سعيد ، وقيس بن سعد .
خطط الشام 5 / 251 – 256  .

Pada zaman Rasulullah telah dikenal komuniti besar dari kalangan sahabat nabi yang mengangkat Ali menjadi pemimpin seperti Salman al-Farisi yang berkata: Kami ketika bersama Rasulullah telah menerima kepimpinan Ali bin Abi Talib, seperti Abu Zar al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Huzaifah bin al-Yamani, Zil Syahadatain, Abi Ayub al-Ansari, Khalid bin Sa‘id dan Qais bin Sa’d.

Khitat al-Sham jil 5 halaman 251-256
Ibnu Hazm berkata:

وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علي بن أبي طالب.
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 3 / 32 (111/4)، وركبت السفينة  لمروان خليفات،  ص 598.

Kami meriwayatkan sekitar dua puluh orang sahabat nabi tentang yang paling mulia dari kalangan manusia di sisi Rasulullah ialah Ali bin Abi Talib.

al-Fashl fil milal wal Ahwa wal Nihal, jilid 3 halaman 32, Wa Rakibtul Safinah Marwan Khalifat, halaman 598

Kemunculan Syiah menurut riwayat ulama Ahlusunnah

Ibnu Khaldun mengatakan:
مبدأ دولة الشيعة: اعلم أنّ مبدء هذه الدولة، أنّ أهل البيت لمّا توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم كانوا يرون أنّهم أحق بالأمر وأنّ الخلافة لرجالهم دون سواهم من قريش.
وفي قصّة الشورى أنّ جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه على غيره ولمّا عدل به إلى سواه تأففوا منه وأسفوا له مثل الزبير ومعه عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وغيرهم.
تاريخ ابن خلدون، ج 3، ص 171.

Ketahuilah mula-mula terbentuknya Daulah ini ialah tatkala wafatnya Rasulullah Ahlul Bait merasakan mereka lebih berhak dalam pemerintahan, Bani Hashim lebih layak menjawatnya dan Quraysh yang lain tidak berkelayakan.
Dalam peristiwa Syura ada beberapa orang sahabat daripada Syiah Ali percaya tidak ada seorang pun yang layak menjadi Khalifah melainkan Ali, mereka menunjukkan rasa tidak puas hati apabila bukan Ali menjawat jawatan khalifah. Mereka itu seperti Zubair, Ammar, Miqdad bin Aswad dan lain-lain lagi.

Tarikh Ibnu Khaldun, jilis 4 halaman 171

 

Ustaz Abdullah ‘Inan berkata:
من الخطأ أن يقال : إن الشيعة ظهرت ولأول مرة عند انشقاق الخوارج . بل كان بدء الشيعة وظهورهم في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين أمره الله بإنذار عشيرته في الآية 214 من الشعراء : (وأنذر عشيرتك الأقربين) ولبى النبي فجمع عشيرته في بيته وقال لهم مشيرا إلى علي : هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا.
روح التشيع لعبد الله نعمة : ص 20 عن الجمعيات السرية .
Antara kesilapan ialah orang yang mengatakan Syiah mula wujud ketika munculnya fitnah Khawarij. Bahkan kemunculan Syiah sebenarnya ialah di zaman kehidupan Rasulullah (s.a.w.) ketika turunnya arahan Allah kepada Rasulnya dalam surah Syu’ara ayat 214, ketika Nabi menyeru seruan Labbaik, maka baginda menghimpunkan kaum kerabatnya di dalam rumahnya dan sambil menunjukkan kepada Ali baginda bersabda: “Ini adalah saudara-ku, Washi-ku, dan Khalifah setelah-ku, maka dengarlah kata-katanya dan patuhlah kepadanya”.
Abu Hatim al-Razi (Wafat 205 Hijrah) salah seorang ulama dalam bidang Lughah dan Ulum Quran dalam kitab al-Zinah fi al-Kalimat al-Islamiyah al-Arabiyah berkata:
الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – صلوات الله عليه – في حياة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعرفوا به ، مثل سلمان الفارسي ، وأبي ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وعمار بن ياسر ، وكان يقال لهم شيعة علي ، وأصحاب علي.
كتاب الزينة : 259 تحقيق عبد اللّه سلوم السامرائي، نشأة الشيعة لعبد المنعم داود، ص 65، ط. بغداد 1968، الشيعة في مصر، لصالح الورداني المستبصر، ص 10.

Nama Syiah merujuk kepada golongan yang terkenal dengan mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib di zaman Rasulullah (s.a.w.). Contohnya Salaman al-Farisi, Abi Zar al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, ‘Ammar bin Yasir, mereka ini disebut sebagai Syiah Ali dan para sahabat Ali.
Kitab al-Zinah halaman 256
Zubair bin Bakar berkata:

وكان عامّة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أنّ عليّاً هو صاحب الأمر بعد رسول‏اللّه‏.
الأخبار الموفّقيات لابن بكار (ت 272): 580، ومثله في تاريخ اليعقوبي: 103/2.
Secara umumnya, Muhajirin dan Ansar tidak mengesyaki bahawa Ali adalah pemilik pemerintahan setelah Rasulullah (s.a.w.).

al-Akhbar al-Muwaffaqiyat, Ibnu Bakar halaman 580

tidak seorang pun isteri Uthmān adalah puteri RasuluLlah (s.a.w). Bahkan menurut mereka yang dinikahi Uthmān itu hanyalah anak angkat baginda dan anak saudara Khadījah.

Pernikahan ʽUthmān dengan dua puteri RasūluLlah.

 

Salah satu kelebihan yang ada pada khalīfah ʽUthmān bin ʽAffān ialah menjadi menantu RasuluLlah (s.a.w) dengan memperisterikan puteri baginda yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthūm. Meskipun begitu terdapat beberapa pandangan yang berbeza tentang pernikahan ini di kalangan ummat Islām walaupun Ahlusunnah menegaskan pernikahan ini pernah berlangsung. Beberapa orang sarjana Shīʽah tampil dengan fakta-fakta sejarah yang menolak pandangan ini dengan membawa dalil-dalil bahawa tidak seorang pun isteri Uthmān adalah puteri RasuluLlah (s.a.w). Bahkan menurut mereka yang dinikahi Uthmān itu hanyalah anak angkat baginda dan anak saudara Khadījah.

Bagi mereka yang ingin mendalami hujjah-hujah tersebut bolehlah merujuk kepada kitab Azwāj al-Nabī wa Banātuhu, karangan al-Shaykh Najāḥ al-Ṭā’ī, al-Ṣaḥīḥ min Sīrah al-Nabī al-Aʽẓam karangan Sayyid Jaʽfar Murtaḍā dan lain-lain lagi…

Walau bagaimana pun antara dalil-dalilnya adalah seperti berikut:
1. Tidak ada hubungan akrab antara Nabī (s.a.w) dengan anak perempuan yang lain:
Dengan meneliti Sīrah al-Nabawiyyah, kita akan dapati ia telah menceritakan hubungan yang sangat utuh kekeluargaan Nabī dengan puterinya yang bernama Fāṭimah az-Zahra sehingga ke saat akhir kewafatan baginda. Nabi (s.a.w) sentiasa mengunjungi rumah Fāṭimah sebelum pergi malaksanakan kerjanya. Tidak sedikit riwayat di dalam kitab Shīʽah atau Ahlusunnah yang membuktikan keakraban mereka berdua sehingga ramai ʽulamā’ menukilkan gelaran Ummu Abīha kepada Fāṭimah az-Zahra. Ibnu Ḥajar al-ʽAsqalānī di dalam kitab Tahdhib dan al-Iṣābah, Dhahabī di dalam Siyar Aʽlam al-Nubalā’ dan al-Kāsyif menulis:
فاطمة الزهراء … كانت تكنى أم أبيها .
الإصابة – ابن حجر – ج 8 – ص 262 و سير أعلام النبلاء – الذهبي – ج 2 – ص 118 – 119 و الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة – الذهبي – ج 2 – ص 514 و تهذيب الكمال – المزي – ج 35 – ص 247 و أسد الغابة – ابن الأثير – ج 5 – ص 520 و الاستيعاب – ابن عبد البر – ج 4 – ص 1899 .
Namun tidak pernah ditemui hadīth meskipun riwayat ḍaʽīf di dalam kitab Shīʽah atau Sunnī yang menunjukkan RasuluLlah  mengetuk pintu rumah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Persoalannya mengapa tidak pernah ada riyawat yang menunjukkan tanda-tanda keakraban baginda kepada puteri-puteri yang lain, samada di Madinah atau di Makkah?

Jikalau Nabi (s.a.w) mempunyai puteri-puteri yang lain dari Fāṭimah, sudah tentu mereka juga mempunyai kelayakan dan keistimewaan. Contohnya di zaman Jahiliyah Faṭimah telah mempertahankan Rasulullah ketika baginda disakiti oleh kafir Quraysh. Namun di manakah puteri-puteri baginda yang lain? Muslim meriwayatkan:
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ .
صحيح مسلم – مسلم النيسابوري – ج 5 – ص 179 و صحيح البخاري – البخاري – ج 1 – ص 65 .

Ibnu Masʽud meriwayatkan: Tatkala Nabi (s.a.w) ṣolat di samping Kaʽbah, Abū Jahal dan para sahabatnya sedang duduk. Sehari sebelumnya mereka telah menyembelih (Nahr) seekor anak unta. Abū Jahal berkata: Siapakah di antara kalian yang boleh mengambil kotoran unta dan menumpahkannya ke atas antara dua bahu Muḥammad ketika ia sedang sujud? Maka bangunlah seorang yang sangat celaka di antara kaum itu, ia mengambil kotoran itu. Tatkala Nabī (s.a.w) sedang sujud, ia menumpahkannya ke atas belakang baginda. Mereka ketawa dan yang lain pun ikut tertawa. Ibnu Masʽud saya berdiri dan menyaksikannya. Jikalau saya ada kekuatan, saya akan menyingkirkannya dari belakang baginda. Nabī (s.a.w) meneruskan sujud tanpa mengangkat kepalanya sehingga orang ramai pergi dan melaporkannya kepada Fāṭimah yang masih kanak-kanak ketika itu. Beliau datang membuang kotoran binatang itu dan mengutuk mereka.
-Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 5 halaman 179.

Dalam beberapa riwayat yang lain pun, hanyalah Faṭimah Az-Zahra sahaja yang tampil bersedih dan merawat luka Nabī (s.a.w). Sekiranya baginda mempunyai anak-anak yang lain, sudah tentu mereka pun akan muncul mempertahankan ayah mereka menghadapi kedukaan.

Tatkala Nabī (s.a.w) kembali dari perang Uḥud. Di manakah anak-anak Nabī yang lain ketika Faṭimah mencuci dan merawat luka-luka di wajah baginda? Tidakkah mereka berdua disebut juga sebagai anak-anak baginda? Mengapakah tidak ada sedikit pun riwayat yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Nabī dan anak-anaknya?

2. Peristiwa Mubāhalah.

Rasulullah (s.a.w) memilih keluarga beliau yang utama untuk bergabung dalam peristiwa Mubāhalah. Persoalannya di sini mengapakah baginda masih tidak membawa anak-anak yang lain untuk mengambil bahagian dalam peristiwa ini kecuali Fāṭimah?

Muslim Nishābūrī menulis di dalam Ṣaḥīḥnya:
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ … وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي .
صحيح مسلم ، ج 5 ، ص  23، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب، ح 32 .
ʽĀmir bin Saʽd bin Abī Waqqāṣ meriwayatkan daripada ayahnya yang berkata: Muʽāwiyah bin Abū Sufyān menitahkan Saʽd (mencaci ʽAlī). Maka Muʽawiyah bertanya: Apa yang menyebabkan engkau tidak mencerca Abā Ṭurāb (ʽÂlī bin Abī Ṭālib) . Saʽd menjawab: Dikeranakan tiga faḍīlat yang Nabī sabda tentang beliau, maka saya tidak akan mencacinya. Andainya saya memiliki salah satu darinya, maka ia lebih baik buatku berbanding memiliki seekor unta berbulu merah… tatkala turunnya ayat  (… فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم …), Rasulullah (s.a.w) memanggil ʽAlī, Fāṭimah, Ḥasan dan Ḥusayn dan berkata: Ya Allah, mereka ini ahliku.
– Ṣaḥīḥ muslim, jilid 5 halaman 23

Apakah terma «نساءنا » tidak melibatkan puteri-puteri Nabī yang lain, atau baginda tidak mempunyai anak perempuan yang lain selain Fāṭimah?
3. Tiada riwayat anak Nabī dilamar oleh ʽUthmān kecuali Fāṭimah.

Antara peristiwa yang jelas dan membatalkan kisah pernikahan Uthmān dengan puteri-puteri Rasulullah ialah; belum pernah ditemui catatan sejarah tentang individu dari golongan muhājirīn atau Anṣār tampil melamar Ummu Kalthum. Namun kisah yang masyhur hanyalah para sahabat cuba melamar Fāṭimah. Mereka silih berganti meminangnya disamping tertanya-tanya, siapakah yang bertuah mendapat kemuliaan dan kebanggaan ini. Oleh itu tidakkah  Ummu Kulthum juga puteri Rasulullah (s.a.w) atau beliau bukan anak baginda?

4. Pengharaman menghimpunkan puteri Rasulullah dengan dengan puteri musuh.

Para ʽulamā’ dan ahli ḥadith Ahlusunnah cuba merendahkan martabat ʽAlī dengan meriwayatkan cerita kononnya ‘Alī pernah melamar puteri Abū Jahal. Perkara ini menyebabkan kemarahan isteri beliau. Fāṭimah az-Zahra lantas mengadukan hal ini kepada Nabī (s.a.w). Timbul rasa murka pada diri Nabī (s.a.w) dan baginda datang ke masjid dan memberikan ucapan seperti berikut:
وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ .
صحيح البخاري – ج 4 – ص 212 – 213

Faṭimah adalah sebahagian daripadaku dan saya tidak suka beliau disakiti. Demi Allah, tidak dibolehkan dihimpunkan puteri Rasulullah (s.a.w) dengan puteri musuh Allah di samping seorang lelaki.
– Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 4 halaman 212 – 213.

Dalam riwayat yang lain Rasulullah (s.a.w) bersabda:
إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا .
صحيح البخاري ج 6، ص 158، ح 5230، كتاب النكاح، ب 109 – باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ و صحيح مسلم،  ج 7، ص 141، ح 6201، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ب 15 -باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلام .

Sekiranya ʽAlī bin Abī Ṭālib ingin mengambil anak Abū Jahal, hendaklah ia menceraikan anakku. Sesungguhnya Fāṭimah adalah belahan dariku, aku benci apa yang dibencinya, dan apa yang menyakitinya akan menyakitiku jua.
– Ṣaḥīḥ Bukhārī, jilid 6 halaman 158, ḥadith nombor 5230, Kitāb al-Nikāḥ. Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 7 halaman 141, ḥadith nombor 6201.

Perkara ini jelas merendahkan makam ʽAlī bin Abī Ṭālib. Para ʽulamā’ Ahlusunnah telah menceritakannya sehingga beberapa laman web wahābī mengatakan ʽAlī ialah orang yang pertama menyakiti hati Fāṭimah.

Jangan dilupa bahawa ʽUthmān bin ʽAffān telah menghimpunkan isteri yang didakwa sebagai puteri Nabī bersama anak-anak musuh Allah. Bukan hanya sekali, bahkan beberapa kali perhimpunan ini dilakukannya.

Ramlah binti Shaybah merupakan salah seorang isteri ʽUthmān yang dinikahinya ketika masih di Makkah dan ikut bersama beliau berhijrah ke Madīnah. Ibnu ʽAbd al-Bar menulis tentang perkara ini:
رملة بنت شيبة بن ربيعة كانت من المهاجرات هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان.
الاستيعاب ، ج 4 ، ص 1846 رقم 3345 .
Ramlah binti Shaybah bin Rabīʽah adalah salah seorang daripada Muhājirīn yang berhijrah bersama suaminya ʽUthmān bin ʽAffān.
– Al-Istīʽāb, jilid 4 halaman 1846, nombor 3345

Ayahnya Ramlah yang bernama Shaybah adalah musuh Nabī dan Islām. Beliau terbunuh dalam pertempuran kaum Muslimīn dan Mushrikīn Makkah di Badar. Ibnū Ḥajar menulis tentang ini sebagai berikut:
رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية قتل أبوها يوم بدر كافرا .
الإصابة، ج 8، ص 142 – 143 رقم 11192.
Ramlah, anak perempuan Shaybah bin Rabīʽah bin ʽAbd Shams al-ʽAbshamiyyah, ayahnya terbunuh dalam keadaan kafir dalam perang badar.
– Al-Iṣābah, jilid 8 halaman 142-143, nombor 11192.

Dalam keadaan riwayat ṣaḥīḥ menurut Ahlusunnah telah mengharamkan perkahwinan puteri Nabī dengan anak perempuan musuh Islām dalam satu masa, rupa-rupanya ʽUthmān mempunyai isteri yang terdiri daripada anak Nabī dan anak musuh dalam satu ketika. Ibnu Athīr menulis:
ولما أسلم عثمان زوجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته رقية وهاجرا كلاهما إلى أرض الحبشة الهجرتين ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة .
أسد الغابة، ج 3، ص 376 .
Tatkala ʽUthmān menikahi Ruqayyah puteri RasuluLlah (s.a.w), mereka berdua berhijrah ke Ḥabshah. Setelah kembali ke Makkah, mereka berdua berhijrah pula ke Madīnah.
– Asad al-Ghābah, jilid 3 halman 376

Selain itu, ʽUthmān juga telah menikahi Ummul Banīn binti ʽAyyinah dan Fāṭimah binti al-Walīd bin ʽAbd Shams sedangkan kedua ayah mereka juga memusuhi Islām di zaman itu.

Sekiranya benar menghimpunkan puteri RasūluLlah dengan anak musuh Islām adalah haram, mengapa ʽUthmān melakukan perkara ini beberapa kali? Jikalau ianya tidak haram, mengapakah Nabī mehalalkannya untuk Uthmān dan mengharamkannya untuk ʽAlī (NaʽuzubiLlah)? Maka teranglah bahawa cerita dongeng tentang Alī bin Abī Ṭalib melamar puteri Abū Jahal adalah ciptaan Banī Umayyah untuk mengurangkan martabat Amīrul Mu’minīn atau dapat kita simpulkan bahawa Nabī tidak mempunyai anak perempuan yang lain kecuali Fāṭimah.
5. Anak bongsu RasuluLlah (s.a.w).

Unsur-unsur penipuan dalam topik ini menjadi lebih jelas apabila ramai ʽUlamā’ Ahlusunnah seperti Ḍiyā’ al-Muqaddasī berkata:
عن قتادة ، قال : ولدت خديجة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عبد مناف في الجاهلية ، وولدت له في الاسلام غلامين ، وأربع بنات : القاسم ، وبه كان يكنى : أبا القاسم ، فعاش حتى مشى ، ثم مات ، و عبد الله ، مات صغيرا . وأم كلثوم . وزينب . ورقية . وفاطمة … .
البدء والتاريخ ، ج 5 ، ص 16 و ج 4 ، ص 139 .
Qatādah berkata: Khadījah telah melahirkan ʽAbd al-Manāf untuk RasūluLlah (s.a.w) di zaman Jāhiliyah. Ketika zaman Islām, Khadījah melahirkan pula dua anak lelaki dan empat perempuan untuknya iaitu: Qāsim yang menjadi julukan baginda (Abul Qāsim), beliau hidup sampai mampu berjalan dan meninggal dunia. ʽAbduLlah yang meninggal ketika masih kecil, Ummu Kulthum, Zaynab, Ruqayyah dan Fāṭimah….

Shahābuddīn al-Qatalānī setelah menukilkan riwayat ini menulis:
وقيل : ولد له ولد قبل المبعث ، يقال له : عبد مناف ، فيكونون على هذا اثني عشر ، وكلهم سوى هذا ولد في الاسلام بعد المبعث .
المواهب اللدنية ، ج 1 ، ص 196 .

Telah dikatakan bahawa Khadījah melahirkan seorang anak lelaki untuk baginda sebelum biʽthah, iaitu ʽAbdul Manāf. Anak-anak selain dari putera ini (ʽAbdul Manāf) lahir di zaman Islām iaitu setelah biʽthah.
Ibnu ʽAbd al-Bar di dalam al-Istīʽāb menulis:
وقال الزبير ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده ثم زينب ثم عبد الله وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر ولد بعد النبوة ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية .
الاستيعاب – ابن عبد البر – ج 4 – ص 1818 .
Zubayr berkata: Telah lahir untuk RasūluLlah (s.a.w) al-Qāsim, iaitu anak sulung. Kemudian Zaynab dan ʽAbduLlah yang dipanggil Ṭayyib atau Ṭāhir setelah al-Nubuwwah. Kemudian Ummu Kulthūm, Fāṭimah dan Ruqayyah.
– Al-Istīʽāb, Ibn ʽAbd al-Bar, jilid 4 halaman 1818.

Selain itu, menurut sejarawan Ahlusunnah yang lain, Ruqayyah adalah anak bongsu RasūluLlah dan ia lebih muda dari Fāṭimah. Ibnū Kathīr menulis:
أكبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم ، ثم زينب ، ثم عبد الله ، ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية …

Anak sulung RasūluLlah ialah al-Qāsim, kemudian Zaynab, ʽAbduLlah, Ummu Kulthūm Fāṭimah, Ruqayyah…
– al-Sīrah al-Nabawiyyah Li Ibn Kathīr, jilid 1 halaman 264.

Dengan jarak ini usia ini, bagaimana mungkin kita dapat membenarkan dakwaan Ahlusunnah bahawa Ruqayyah telah bernikah dengan Uthmān? Sedangkan Hijrah pertama terjadi pada tahun ke-lima Biʽthah. Sementara itu ramai juga ʽulamā’ Ahlusunnah menulis bahawa Ummu Kulthūm dan Ruqayyah terlebih dahulu menjadi isteri anak Abū Lahab sebelum menikah dengan ʽÛthmān sehingga turun ayat mengenai Abū Lahab. Ibnu Athīr menulis di dalam Asad al-Ghābah:
قد زوج ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب وزوج أختها أم كلثوم عتيبة بن أبي لهب فلما نزلت سورة تبت قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد ففارقاهما …
أسد الغابة – ابن الأثير – ج 5 – ص 456 .
RasūluLlah telah menikahkan puterinya Ruqayyah kepada ʽUtaybah bin Abū Lahab, dan saudara perempuannya Ummu Kulthūm kepada ʽUtaybah bin Abū Lahab (anak lelaki yang lain). Tatkala turunnya surah Tabbat, Abū Lahab dan isterinya Ummu Jamil bin Ḥarb (pembawa kayu bakar) menceraikan anak-anak Muḥammad daripada anak-anak lelaki mereka.
– Asad al-Ghābah, Ibnu Athīr, jilid 5 halaman 456.

Sedangkan Surah Tabbat telah diturunkan di zaman umat Islām dikepung di Shaʽb Abī Ṭālib. Suyūṭī di dalam al-Dur al-Manthur menulis:
فنزلت تبت يدا أبى لهب قال ابن عباس فحصرنا في الشعب ثلاث سنين
الدر المنثور – جلال الدين السيوطي – ج 6 – ص 408
Maka turunlah sūrah Tabbat Yadā Abī Lahab. Ibnu ʽAbbas berkata: Kami dikepung di Shaʽb selama tiga tahun.
– Al-Durr al-Manthūr, Jalāluddīn al-Sayūṭī, jilid 6 halaman 408.

Kepungan di Shaʽb Abī Ṭālib terjadi dalam tahun ke-tujuh sebelum Hijrah, manakala keberangkatan hijrah ke Ḥabshah terjadi tahun ke-sembilan sebelum Hijrah. Menurut catatan Ibnu Athir, Uthmān telah menikah dengan Ruqayyah dan berhijrah ke Ḥabsyah, Dengan ini bagaimana ingin dikatakan isteri ʽUthmān adalah puteri Nabī?
6. ʽAbduLlah bin ʽUmar membandingkan kelebihan ʽUthman dan ʽAlī.

Menurut Muḥammad bin Ismāʽīl al-Bukhārī, telah datang seseorang kepada ʽAbduLlah bin ʽUmar dan bertanya pandangannya tentang ʽUthmān dan Imām ʽAlī. ʽAbduLlah membuat perbandingan antara Alī dan ʽUthman dengan mengatakan:
أَمَّا عُثْمَانُ فَكَأَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ … .
صحيح البخاري – البخاري – ج 5 – ص 157 .
Mengenai ʽUthmān, sepertinya Allah mengampuni beliau (kerana melarikan diri dari perang Uḥud) meskipun engkau tidak suka. Mengenai ʽAlī pula, beliau adalah anak saudara RasūluLlah dan menantu baginda.
– Ṣaḥīḥ Bukhāri, jilid 14 halaman 498 menurut software Maktabah al-Shamilah.

Dalam riwayat ini, ʽAbduLlah bin ʽUmar cuba mempertahankan ʽUthmān dengan secara langsung mengatakan ‘sepertinya Allah mengampuni beliau dalam perang Uḥud’. Meskipun begitu para sahabat tidak mengampuni khalifah ini dan keluar membunuhnya.  Tanpa menyebut ʽUthmān adalah menantu RasūluLlah, sebaliknya beliau menggunakan dalil keampunan Allah untuk membela ʽUthmān yang lari dari perang Uḥud dan berpatah balik tiga hari setelah mengetahui RasūluLlah masih hidup.

Namun ʽAbduLlah bin ʽUmar memperkenalkan ʽAlī bin Abī Ṭālib sebagai anak saudara dan menantu Nabī. Sekiranya ʽUthmān adalah menantu RasūluLlah, sudah tentu ʽAbduLlah bin ʽUmar berdalil dengan kelebihan tersebut kerana beliau telah sedaya upaya membela ʽUthmān dalam menghadapi tuduhan-tuduhan ke atasnya. Sedangkan dalil menantu Nabī adalah bukti paling kuat baginya.

7. Khutbah Fāṭimah.

Setelah peristiwa rampasan tanah fadak, Fāṭimah tampil di masjid dan berkhutbah dan ramai ʽulamā’ Ahlusunnah telah menulis peristiwa ini. Antara isi khutbah beliau ialah:
أنا فاطمة بنت محمد أقول عودا على بدء ، وما أقول ذلك سرفا ولا شططا… فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم وآخا ابن عمي دون رجالكم ، فبلغ الرسالة صادعا بالرسالة ناكبا عن سنن مدرجة المشركين ، ضاربا لثجهم آخذا بأكظامهم ، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة .
مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في علي (ع) – أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني – ص 202 و السقيفة وفدك – الجوهري – ص 142  .

Saya adalah Fāṭimah puteri Muḥammad, saya menyatakannya berulangkali, tidak aku berbicara tentangnya dengan kesilapan dan tidak bermatlamat… Jikalau kamu mengenalinya, maka ayahku bukanlah ayah perempuan-perempuan kamu, dan saudara anak pakcikku bukanlah seperti lelaki-lelaki kamu.
– Manāqib ʽAlī bin Abī Ṭālib wa mā Nazzala min al-Qur’ān fī ʽAlī, Abī Bakr Aḥmad bin Mūsā Ibn

Mardawiyyah al-Iṣfahānī, halaman 202, dan al-Saqīfah wa Fadak, al-Jawharī, halaman 142.
Jika isteri ʽUthmān itu anak-anak Nabī, tidak perlu Fāṭimah selaku ketua wanita di syurga berkata demikian kerana ʽUthmān juga boleh mengemukakan bantahan kerana beliau juga adalah menantu RasūluLlah.

8. Bapa mertua ʽAlī hanyalah Nabī Muḥammad.

Ibnu al-Dimashqī dan Muḥibbuddīn al-Ṭabarī menulis:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أوتيت ثلاثا لم يؤتهن أحد ولا أنا ، أوتيت صهرا مثلي ولم أوت أنا مثلي ، وأوتيت زوجة صديقة مثل بنتي ولم أوت مثلها زوجة ، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك  ولم أوت من صلبي مثلهما ، ولكنكم مني وأنا منكم .
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع) – ابن الدمشقي – ج 1 – ص 209 و الرياض النضرة ج 2 ص 202 .
RasūluLlah (s.a.w) berkata kepada ʽAlī: Engkau telah dikurniakan tiga perkara yang tidak diberikan kepada sesiapapun termasuk aku. Engkau telah diberikan mertua sepertiku yang tidak diberikan kepadaku. Engkau telah diberikan isteri yang jujur seperti puteriku yang tidak diberikan kepadaku sepertinya. Engkau diberikan al-Ḥasan dan al-Ḥusayn daripada sulbi-mu, dan ia tidak diberikan kepada-ku melalui sulbi-ku sepertinya. Namun kalian daripada-ku dan aku daripada kalian.
– Jawāhir al-Maṭālib fi Manāqib al-Imām ʽAlī, Ibnu al-Dimashqī, jilid 1 halaman 209, dan Riyāḍ al-Naḍrah, jilid 2 halaman 202.

Dalam riwayat ini Nabī berterus terang bahawa ʽAlī telah dikurniakan mertua seperti baginda yang tidak pernah dikurniakan kepada sesiapapun. Dengan ini kukuhlah bukti bahawa RasūluLlah tidak pernah mempunyai anak perempuan yang lain kecuali Fāṭimah. Jikalau ada pasti baginda tidak akan bersabda demikian.

Shalat 3 waktu dalam mazhab Syiah dan Ahlusunnah


Solat 3 waktu dalam mazhab Syiah dan Ahlusunnah


Solat 3 waktu dalam mazhab Syiah dan AhlusunnahSolat dalam lima waktu dibolehkan seperti mana solat dalam tiga waktu; meskipun begitu jikalau tiada masalah yang timbul akibat kerja-kerja mustahak, maka lebih baik ia solat dalam lima waktu. Tentang perkara ini, mazhab Syiah mempunyai dalil-dalil kukuh dan muḥkam dari kitab-kitab mereka sendiri termasuk dari sumber-sumber ṣaḥīḥ Ahlusunnah.

Oleh kerana perkara ini mendapat perhatian dan kemusykilan daripada saudara-saudara kita Ahlusunnah, maka kami bawakan dalil-dalil dari sumber ṣaḥīḥ mereka. Kitab Bukhārī dan Muslim mempunyai martabat ṣaḥīḥ setelah al-Qur’ān di kalangan Ahlusunnah, Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Aḥmad Ṭayālisī di dalam musnadnya meriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ … صحيح البخاري ، 9 مواقيت الصلاة، باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، ج 2 ، ص 428،

Ibnu ʽAbbas berkata: RasūluLlah (s.a.w) di Madīnah solat Zuhur, ʽAsar, Maghrib dan ʽIshā’ sebanyak 8 dan 7 rakaat.

Ruj.

– Ṣaḥīḥ Bukhārī, fasal 9 Mawāqīt al-Ṣalāh, bab Ta’khīr al-Zuhr ilā al-ʽAṣr, jilid 2 halaman 428.

– (Bahasa Arab)  Al-Islam.com

– (Bahasa Inggeris) Narrated Ibn ‘Abbas: “The Prophet prayed eight Rakat for the Zuhr and ‘Asr, and seven for the Maghrib and ‘Isha prayers in Medina.”; “The Prophet prayed seven Rakat together and eight Rakat together”.

Ini bermaksud himpunan solat Zuhur dan ʽAsar adalah 8 rakaat (iaitu solat Zuhur 4 rakaat dan salam, kemudian solat Aṣar 4 rakaat, bukan solat 8 rakaat sekaligus), Maghrib dan ‘Ishā’ pula 7 rakaat (iaitu solat Maghrib 3 rakaat dan salam, kemudian barulah menunaikan solat ʽIshā’ 4 rakaat) sebagaimana solat di dalam mazhab Syiah Imamiyah.

Berdasarkan Ḥadīth tersebut, Ayyūb mengatakan mungkin pada malam tersebut hujan. Namun menurut Ḥadīth yang lain, RasūluLlah menunaikan solat demikian bukan kerana hujan atau perjalanan mahupun peperangan. Ṣaḥīḥ Muslim, Mālik bin Anas pemimpin mazhab Māliki di dalam kitab Muwaṭṭā’, Abū Dāwūd, Nasā’ī dan Bayhaqī di dalam sunan mereka serta Aḥmad bin Ḥanbal melaporkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ .

مسند أحمد ، وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ، بِدَايَة مُسْنَد عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ج 4 ، ص 384 ، ح 1953 صحيح ابن خزيمة، جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها ، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها، جماع أبواب الفريضة في السفر، ج 4 ،‌ص 62 ، ح 923

Ibnu ʽAbbas berkata: RasūluLlah (s.a.w) solat Zuhur bersama Asar, Maghrib bersama ‘Ishā’ bukan dalam situasi ketakutan dan bukan dalam perjalanan.

Ruj:

– Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, jilid 4 halaman 384, Ḥadīth 1953; Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaymah, jilid 4 halaman 62 ḥadīth 923; dan banyak lagi rujukannya.

Namun sayang sekali golongan Ahlusunnah tidak mengizinkan solat seperti ini meskipun terlalu banyak riwayat ṣaḥīḥ didapati dari kitab-kitab mereka. Jikalau diizin pun hanyalah kepada mereka yang memerlukan tumpuan yang lebih kepada kerjanya seperti doktor yang membedah pesakit selama berjam-jam dan melebihi satu waktu solat. Kerana masalah ini juga kita dapati ramai remaja-remaja yang mengabaikan solat kerana tersibuk dengan banyak berbagai pekerjaan dan karenah.

Jikalau sunnah ini dipraktikkan, kemungkinan besar tidak akan timbul masalah kerana mereka dapat menghimpunkan solat-solat tersebut dalam waktu-waktunya. Dengan ini tidak ada alasan lagi untuk para remaja dan seluruh lapisan masyarakat menghindari solat.

 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . صحيح مسلم ،6 – كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، 1 ، ص 894

Ibnu ʽAbbas berkata: RasūluLlah (s.a.w) menghimpunkan solatnya Zuhur dan Aṣar, ʽIshā’ dan Maghrib bukan kerana ketakutan, bukan kerana hujan. Di dalam Hadīth Wakīʽ berkata, saya bertanya kepada Ibnu ʽAbbās: Mengapakah baginda solat seperti itu? Beliau menjawab: Supaya tidak menyusahkan ummatnya.

Ruj.

– Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Ṣolāh al-Musāfirīn wa Qaṣr ha, Bāb al-Jamʽ Bayn al-Ṣālatayn fi al-Ḥaḍar, jilid 1 halaman 489.

– (Bahasa Arab)  Al-Islam.com

– (Bahasa Inggeris); Book 004, Number 1520: Ibn ‘Abbas reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) combined the noon prayer with the afternoon prayer and the sunset prayer with the ‘Isha’ prayer in Medina without being in a state of danger or rainfall. And in the hadith transmitted by Waki’ (the words are):” I said to Ibn ‘Abbas: What prompted him to do that? He said: So that his (Prophet’s) Ummah should not be put to (unnecessary) hardship.”

Ini menunjukkan RasūluLlah (s.a.w) telah melihat seluruh masalah masa depan ummatnya. Tatkala sunnah Rasūl memboleh solat seperti ini, apa lagi alasan yang timbul kepada remaja kita untuk bermalas-malasan dan berkeras kepala dalam menunaikan kewajiban ini?

Meskipun begitu, tidak ada halangan buat sesiapa yang mampu mendirikan solat dalam lima waktu dan kemungkinan pahalanya besar. Begitu tidak ada halangan juga buat sesiapa yang mendirikan solat dalam tiga waktu kerana riwayat seperti ini terlalu banyak didapati di dalam kitab Ahlusunnah, namun memadailah disebut sehagian kecil daripadanya.


Kisah dongeng Abdullah bin Saba dipelihara sunni dan raja raja zalim untuk menghancurkan ajaran keluarga Nabi SAW

Wawancara bersama Ayatullah Dr. Husaini Qazwini di Televisyen Salam;
Kisah dongeng Abdullah bin Saba (1)
Ayatullah Dr. Husaini Qazwini memberi penjelasan tentang personaliti yang ditolak oleh Sunni dan Syiah iaitu Abdullah bin Saba. Namun golongan Wahabi memilihnya untuk dihikayatkan sebagai pengasas Syiah.

 

Kisah dongeng Abdullah bin Saba (1) 

بسم الله الرحمن الرحيم

Saluran televisyen Salam tanggal 13/01/1388
(Sumber-sumber riwayat diambil dari peranti lunak Maktabah Ahlul Bait (a.s)

Yasini:
Personaliti Abdullah bin Saba dipergunakan oleh golongan Wahabi sebagai keraguan untuk mengatakan bahwa Syiah telah diasaskan oleh beliau. Bolehkah tuan terangkan perkara ini, apakah beliau benar-benar wujud atau hanyalah kisah dongeng semata-mata.

Ayatullah Qazwini:
Salah satu keraguan yang dianggap paling lama buat menghadapi kebudayaan nurani Syiah ialah: tuduhan pengasas dan fondasi mazhab Syiah merupakan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Ibnu Taimiyyah menerangkan perkara ini, setelah beliau Dahlawi, Ihsan Ilahi Zahir sampai sekarang beberapa pensyarah di universiti-universiti Arab Saudi seperti Dr. Qaffari dan yang lain lagi menceritakan hal yang sama. Dalam sebahagian wawancara bersama Wahabi terutama sekali di akhir-akhir 3 bulan yang silam, saya melihat mereka terlalu sering mencanangkan perkara tersebut, mereka mengaitkan mazhab Syiah dengan Abdullah bin Saba. Di sini saya juga akan membacakan persoalan mazhab Wahabi sehingga penonton yang dihormati mengetahui betapa Mazhab Ahlul Bait dan mazhab Syiah ini berdasar dari matan al-Quran dan benar-benar menepati kebudayaan Muhammadi (s.a.w), dan bagaimana mereka telah canangkan ucapan yang tidak berasas, sehingga dalam perkara ini, mereka sendiri turut terjebak dalam berselisih pendapat serta masing-masing saling mempunyai objektif-objektif tersendiri. Anda semua lihatlah, Ibnu Taimiyyah selaku pemuka Wahabi di dalam kitab Majmu’ Fatawa mereka cipta pembohongan ini:

أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق و أظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة و النص عليه و ادعى العصمة له.
مجموع الفتاوي لإبن‌تيميه، ج4، ص435

 

Golongan Rafidhah berasal daripada kaum munafiq dan zindiq, yang bernama Abdullah bin Saba al-Zindiq, beliau melahirkan ketaksuban yang berlebihan tentang Ali dengan dakwaan kononnya ia adalah Imam, kemudian membawa bukti (bahawa Nabi melantiknya sebagai Imam), serta mendakwa kema’sumannya. -Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, jilid 4 halaman 435.

Begitu juga di dalam berbagai kitab yang lain, beliau telah menyatakan perkara tersebut, dan menarik perhatian di sini, beberapa pemuda dan syaikh saudara kita daripada golongan Ahlusunnah membayangkan Wahabi adalah sebahagian daripada Sunni. Pihak Wahabi sentiasa menggula-gulakan mereka, di mana sahaja saudara Ahlusunnah tinggal, samada di dalam atau di luar negara, pihak Wahabi  cuba membawa khabar tentang kedudukan Syiah. Ketika ditanya apakah pandangan mereka tentang Syiah, mereka akan menjawab:

 

اول من ابتدع القول بالعصمة لعلي و بالنص عليه بالخلافة هو رأس هولاء المنافقين عبدالله بن سبأ، فأظهر الإسلام و أراد فساد دين الإسلام کما أفسد بُلس دين النصارا.

 

Orang yang pertama yang mengasaskan kema’suman Ali, dan membawa nas kekhalifahan beliau ialah kepala kaum munafiq iaitu Abdullah bin Saba. Dia menzahirkan diri sebagai Islam sambil berhasrat menghancurkan Islam, sama halnya seperti Buls menghancurkan agama Nasrani, untuk merosakkan agama Masihi ia masuk Kristian.

Ibnu Taimiyah mangatakan: “Syiah adalah pengikut Abdullah bin Saba” dan..:
فلا يصلون جمعة و لا جماعة.

“Syiah tidak solat Jumaat mahupun solat Jema’ah”.

Penonton yang dihormati, dalam berbagai negara yang mempunyai penduduk, perhimpunan dan penerbitan Syiah, saksikanlah sendiri, apakah yang telah Ibnu Taimiyah katakan? Ia mengatakan begini: “Syiah tidak ke masjid dan mengagungkan kuburan”. (Majmu’ al-Fatawa Ibnu Taymiyah, jilid 4 halaman 518). Insyallah dalam forum yang lain, kita akan bicarakan perkara ini.

Ia (Ibnu Taimiyyah) turut mengatakan, seluruh riwayat Syiah yang dinukil daripada Ahlul Bait adalah bohong, tidak ada riwayat yang mereka dengar daripada Ahlul Bait, semuanya adalah ciptaan Abdullah bin Saba. Sementara itu mereka juga turut percaya bahawa Ali bin Abi Talib membunuh atau membakar Abdullah bin Saba.

Ihsan Ilahi Zahir seorang yang terkenal di kalangan Wahabi telah menukilkan perkara tersebut daripadanya (Ibnu Taimiyah), dan topik ini telah diterjemah dan disebarkan. Ihsan berimiginasi mempunyai perkara baru, namun ia hanyalah menerangkan topik tidak berasas daripada Ibnu Taimiyyah dan Dahlawi sehingga kitab-kitab beliau lebih mirip caci maki berbanding dengan kitab Islam. Saya mempunyai sebuah kitab yang bernama Syi’ah wa Tasyayyu’ dan tajuk ini ada dibicarakan di dalam halaman 267.

Abdul Aziz Dahlawi di dalam kitab Tufatul Ithna ‘Syariyyah – sebenarnya ia kitab penghinaan terhadap Syiah – Di halaman 9 dan 53, cetakan Pakistan telah membahas perkara ini secara berasingan.

Dr. Qaffari, salah seorang pemimpin dan idealog Wahabi, kitab beliau dicetak  oleh kerajaan Arab Saudi dan diedar dengan beratus ribu naskah sehingga ia menjadi mata pelajaran Universiti Antarabangsa Madinah. Dalam kitab Ushul Mazhab al-Syiah al-Imamiyyah, jilid 2 halaman 792 telah membahaskan kata-kata Ibnu Taimiyyah, Dahlawi dan Ihsan Ilahi Zahir dengan mengatakan:

 

تمام مباحثي که امروز، شيعه مطرح مي‌کند و عقائد شيعه نسبت به وصايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) و عصمت ائمه (عليهم السلام) و بحث رجعت، به فردي به نام عبدالله بن سبأ يهودي برمي‌گردد.

Seluruh perbahasan tentang Syiah hari ini tentang kema’suman pada Imam, Raj’at telah diterangkan dengan merujuk kepada seorang Yahudi Abdullah bin Saba.

Oleh kerana keraguan ini menjadi sensasi utama buat golongan Wahabi, mereka menggunakannya demi mendapatkan tempat di tengah masyarakat dan mempengaruhi akidah pemuda-pemudi. Insyallah kita akan bahaskan perkara ini satu persatu. Dengan kuasa Allah (s.w.t), kami akan terangkan Abdullah Ibnu Saba dengan mendedahkan seorang yang zindiq di kalangan Ahlusunnah bernama Sayf bin Umar yang sentiasa mencanang kisah dongeng, khayalan, ciptaan dan hadis rekaan.

Yasini:
Apakah sebab utama Wahabi mencipta Abdullah bin Saba?

Ayatullah Qazwini:
Setelah saya menyelidik perkara ini secara meluas, saya telah mengemukakan jawapan kepada Dr. Qaffari di dalam kritikan kitab Ushul Mazhab Syiah Imamiyyah. InsyaAllah saya berjanji kepada hadirin yang dikasihi sekalian  dalam waktu mendatang. Tidak lama lagi, sebuah kitab bebas tentang kisah dongeng Abdullah bin Saba akan menemui orang awam dalam bahasa Arab dan Parsi. Apabila sampai kepada kesimpulannya, saya dapati tiga perkara asasi yang menyebabkan kisah dongeng Abdullah bin Saba direka cipta iaitu:

Stimulasi pertama:

Sebahagian ekstrimis daripada golongan Wahabi dan Ahlusunnah melihat pemikiran Syiah tentang Imamah, khilafah dan kema’suman Ahlul Bait mempunyai asas dari al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab-kitab lama dan baru yang telah ditulis telah membuktikan seluruh akidah Syiah mempunyai dalil bertepatan dengan kitab-kitab Ahlusunnah, pendapat para ahli tafsir, ahli hadis Ahlusunnah dengan sanad yang sahih, seperti yang ditulis dalam kitab al-Ghadir yang sangat berharga karangan ‘Allamah Amini, kitab Ihqaq al-haq yang tiada tandingannya daripada Qadi Nurullah Syusytari, serta beberapa kitab terbaru yang lain.

Mereka melihat dengan penciptaan Abdullah bin Saba ini adalah jalan terbaik menyesatkan sekurang-kurangnya golongan muda, supaya mereka tidak lagi mendengar dan memberi perhatian kepada kata-kata Syiah, kerana muara mazhab ini merujuk kepada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba.

Stimulasi ke-dua.إن تمسکتم بهما، لن تضلوا بعدي.

Jikalau berteguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya.

Dengan itu mereka mampu membariskan sunnah sahabat setara dengan sunnah Nabi selain menjadikan bicara sahabat sebagai tempat rujukan Islam dan Syariat. Mereka dapat beriktiqad dengan keadilan sahabat atau dengan kata lain, beriktiqad dengan kema’suman para sahabat, kata-kata mereka adalah firman Allah dan syariat Islam. Sedangkan kita berhati-hati dan tidak melihat kata-kata sahabat sebagai sumber syariat.

Selain itu mereka melihat ada perbalahan sengit di kalangan para sahabat ini setelah kewafatan Nabi (s.a.w). Kekecohan di antara mereka tercetus dalam pembunuhan Usman. Dalam peristiwa perang Jamal, tokoh-tokoh besar seperti Amirul Mukminin (a.s), Ibnu ‘Abbas, Imam Hasan (a.s), Imam Husain (a.s) dan beberapa orang sahabat yang terkenal berada di satu pihak. Manakala satu pihak lagi terdiri daripada Ummul Mukminin ‘Aisyah, Talhah, Zubair dan yang lain-lain lagi dan memakan korban hampir 30,000 orang.

Dalam peperangan Siffin, satu pihak terdiri daripada Amirul Mukminin (a.s) dan beberapa orang yang terkenal. Sebelah pihak lagi terdiri daripada Muawiyah, ‘Amru ‘Ash yang mereka gambarkan orang-orang ini sebagai sahabat.


Bagaimana mungkin orang-orang yang berkeadaan begini boleh diambil sebagai sumber syariat? Mereka ingin menerima kata-kata Ali (a.s) atau Talhah? Mereka menerima bicara Ibnu Abbas, Imam Hasan, Imam Husain, Ammar atau kata-kata Zubair, Muawiyah, ‘Amru ‘Ash dan Marwan? Oleh kerana itu mereka rasa peperangan dan perselisihan antara para sahabat tidak dapat dijelaskan. Salah seorang ulama Kalam Sunni bernama Taftazani, wafat tahun 791 Hijrah di dalam kitab Syarh Maqasid ada menceritakan perkara ini. Para penonton sila teliti kata-kata Taftazani:

 

Semenjak kewafatan Nabi (s.a.w), Ahlul Bait telah dipinggirkan. Orang ramai telah memisahkan diri mereka dari Ahlul Bait dan pergi kepada Sahabat sedangkan Nabi (s.a.w) bersabda tentang perkara berharga:

أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات و المشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ و المذكور على ألسنة الثقاة، يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق و بلغ حد الظلم و الفسق و كان الباعث له الحقد و العناد و الحسد و اللداد و طلب الملك و الرياسة.
شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني، ج2، ص306

 

Apa yang terjadi di antara sahabat, iaitu peperangan dan pertempuran dengan sanad yang sahih di dalam kitab-kitab sejarah, menunjukkan bahawa sebahagian daripada mereka menyimpang dari jalan yang benar sehingga melampaui batas kezaliman dan kefasikan. Ini disebabkan kedengkian, keras kepala, hasad dan gila kuasa. – Syarh Maqasid fi ‘Ilm Kalam Li Taftazani, jilid 2 halaman 306.

Oleh itu, mereka cuba membawa dua masalah untuk membenarkan perselisihan besar di kalangan sahabat, peperangan, pembunuhan dan pengkafiran sesama sahabat. Pertamanya mereka menuduh seluruh perselisihan antara para sahabat merujuk kepada seorang Yahudi yang bernama Abdullah Ibnu Saba.

Dr. Ahmad Mahmud Subhi, pensyarah falsafah universiti Iskandariah Mesir berterus terang dengan mengatakan, “Ada satu hakikat yang tidak diambil peduli oleh para sejarawan dan mengenepikannya dengan mudah, iaitu peristiwa menyakitkan dan pahit di dalam sejarah Islam seperti pembunuhan khalifah ke-tiga dan perang jamal”.

و قد شارک فيها کبار الصحابة و زوجة الرسول.

Yang terlibat di dalamnya adalah para sahabat dan isteri Rasulullah (s.a.w).

Selain itu mereka saling mengkafirkan dan menganggap pembunuhan adalah wajib. Para sejarawan melihat tidak ada jalan yang lain untuk memberi penerangan tentang pembunuhan, saling memfasiqkan dan mengkafirkan antara satu sama lain.

كان لا بد أن تلقى مسؤولية هذه الأحداث الجسام على كاهل أحد و لم يكن من المعقول أن يحتمل وزر ذلك كله صحابة أجلاء أبلوا مع رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بلاء حسنا، فكان لا بد أن يقع عبء ذلك كله على ابن سبأ فهو الذي أثار الفتنة التي أدت لقتل عثمان و هو الذي حرض الجيشين يوم الجمل على الالتحام على حين غفلة من علي و طلحة و الزبير.

Hendaklah apa yang terjadi di antara sahabat disandangkan kepada seorang yang mampu bertanggung jawab dalam masalah ini. Tidak ada lagi orang yang terbaik untuk dikaitkan dengan fitnah ini selain Abdullah bin Saba. Maka dialah yang menyebabkan kesan fitnah untuk kelengkapan pembunuhan Usman.

Oleh itu penjelmaan Ibnu Saba ini adalah rekaan semata-mata di mana seluruh perbalahan perang Jamal, pembunuhan Usman dan peperangan antara sahabat diletakkan kepada beliau.

Stimulasi ke-tiga.
Mereka memberi fatwa dan berkata bahawa:  tidak ada jalan keluar dari yang tersemat di dalam sejarah tentang topik khilaf sunnah dan al-Quran, kafir-mengkafir dan saling mengkafirkan sebagai berikut:
إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ( ص ) ذكروا لها محامل و تأويلات.
شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني، ج2، ص306

Para ulama berbaik sangka terhadap para sahabat Rasulullah (s.a.w), menyebutnya (perbalahan dan pengkafiran) sebagai takwil-takwil mereka. – Syarh al-Maqasin fi ‘Ilm al-Kalam Li Taftazani, jilid 2 halaman 306.

Ketika ‘Aisyah, Talhah dan Zubair tampil berdepan dengan Ali (a.s), Ammar, Ibnu Abbas, Imam Hasan (a.s) dan Imam Husain (a.s), kelompok ini percaya membunuh mereka itu adalah wajib, Imam Ali juga berdiri menghadapi mereka. Dalam peperang Siffin yang berlarutan selama 18 bulan, Muawiyah, ‘Amru ‘Ash, Marwan dan yang lain-lain lagi menganggap bahawa membunuh Ali (a.s) dan ‘Ammar adalah wajib. Andainya mereka anggap tidak wajib, pastilah mereka tidak akan ikut berperang. ‘Ali juga turut menganggap bahawa membunuh Muawiyah itu wajib. Saya pernah berbahas dengan tokoh-tokoh Wahabi, sekiranya perbahasan sudah sampai di sini, ketika saya menerangkan perbahasan tentang sahabat dan perselisihan antara mereka, mereka akan berkata berkali-kali: ianya sudah berlalu, kita tidak boleh membahaskannya.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(سوره بقره/آيه134)

 

Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa yang telah mereka lakukan. (Surah al-Baqarah ayat 134)

Kata mereka: apa hak kita dengan Ali? Atau apa urusan kita dengan Talhah, Zubair dan Muawiyah? Kewajiban kita ialah menyampaikan salam di mana Muawiyah berada di dalam syurga. Begitu juga Ali (a.s) sedang berada di dalam syurga.
Ketika perbahasan ini kami syarahkan, mereka juga mengatakan jangan membahaskannya dan ia tidak mendatangkan kebaikan. Ibnu Hajar mengatakan:

و مما يوجب الإمساک عما شجر بينهم من الإختلاف.
الصواعق المحرقة، ج2، ص622، موسسة رسالت بيروت

Kita wajib menutup mata terhadap ikhtilaf yang berlaku di antara mereka.
– Al-Shawa’iq al-Muhriqah, jilid 2 halamaan 622, edisi baru dua jilid Yayasan Risalat, Beirut

Ahmad bin Hanbal juga berkata, hendaklah kita membiarkan kekhilafan para sahabat. Kita jadikan mereka itu sebagai dalil Syariat dan aqidah kita ialah mereka semua adalah ahli syurga. – Tabaqat al-Hanabilah, jilid 1 halaman 30.

Mereka mengambil golongan ini sebagai dalil. Kita tidak berpegang seperti itu kerana menurut riwayat sahih mereka, hampir 80 tahun Amirul Mukminin (‘Ali) dicerca di atas 70 ribu minbar atas arahan Muawiyah. Apakah golongan ini masih boleh dianggap dalil atau tidak?

Meskipun begitu, saya telah banyak berbicara tentangnya. Insyallah dalam pertemuan akan datang, saya akan menceritakan perkara ini lagi kepada penonton yang dihormati sekalian.

Yasini:
Apakah pandangan ulama Ahlusunnah tentang orang ini? Apa biografinya? di manakah dia tinggal dan apakah agamanya?

Ayatullah Qazwini:
Tentang Abdullah bin Saba, kata-kata hikmat yang masyhur mengatakan:

آدم دروغ‌گو، هميشه کم حافظه است.
Insan yang menipu, sentiasa kekurang penjagaan.

Individu ini dijelmakan untuk menghadapi kebudayaan Syiah yang bercahaya. Kisah dongeng atau khayalan Abdullah bin Saba telah dicipta, akhirnya kitab-kitab muktabar Ahlusunnah saling berselisih ketika menceritakan riwayat hidupnya.

Contohnya Tabari, sejarawan ternama Ahlusunnah sehingga Dhahabi menamakan beliau sebagai Imam dalam sejarah dan Tafsir. Ketika sampai dalam pengkisahan Abdullah bin Saba, beliau mengatakan:

 

کان عبدالله بن سبأ يهوديا من أهل الصنعاء و أمه سوداء.
تاريخ الطبري، ج3، ص378

 

Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi warga San’a, dan ibunya seorang berkulit hitam. – Tarikh Tabari, jilid 3 halaman 378.
Abdul Qahir Baghdadi, salah seorang ilmuan dalam bidang Kalam Ahlusunnah berkata, Abdullah anak Sauda’ berasal dari Yahudi, warga Hirah (Iraq) yang menyamar sebagai Islam.

 

ان عبد الله بن السوداء كان يعين السبابية على قولها وكان ابن السوداء فى الاصل يهوديا من اهل الحيرة فاظهر الاسلام
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ص157

 

Iaitu satu pihak mengatakan ia warga Iraq, dan satu pihak lagi mengatakan ia berasal dari Yaman. Jarak Yaman dan Iraq adalah MasyaAllah.

Begitu juga Muhammad Abu Zuhra, seorang yang sangat disegani dikalangan Ahlusunnah sekarang. Beliau berkata:
کان يهوديا من الحيرة أظهر الإسلام.
تاريخ المذاهب الإسلامية، ص38، نشر دارالفکر العربي بيروت

 

Beliau (Abdullah bin Saba) adalah Yahudi dari al-Hirah yang menzahirkan Islam.

Ada juga yang menyebut ia warga Rom. Mereka berselisih pendapat tentang riwayat hidup Abdullah bin Saba sehingga tidak diketahui, di zaman manakah ia menjelma? Tabari mengatakan beliau adalah Yahudi di zaman Usman, menzahirkan keIslamannya dan menggerakkan orang ramai menentang Usman dan menyebabkan pembunuhannya. (Tarikkh Tabari, jilid 3 halaman 378).

Abdul Qahir Baghdadi dalam al-Farq bain al-Firaq, halaman 15, mengatakan Abdullah bin Saba seorang Yahudi yang masuk Islam di zaman Ali bin Abi talib.

Namun tentang akidah Abdullah bin Saba dalam pandangan Ahlusunnah seperti Asfarani mengatakan:
إنه کان يؤمن أن عليا نبي.
التفسير في الدين، ص123

 

Abdullah bin Saba percaya bahawa Ali bin Abi Talib adalah seorang Nabi. – al-Tafsir Fi al-Din, halaman 123.

Abdul Qahir Baghdadi mengatakan:

 

ثم يؤمن بأنه إله.
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ص15

 

Kemudian Abdullah bin Saba percaya Ali itu tuhan. – Al-Farq Bain Al-Firaq, halaman 15.
Syahristani salah seorang ulama kalam Ahlusunnah mengatakan:
کان يؤمن بأن عليا ليس إله کاملا، بل حلّ به جزء الألوهية.
الملل و النحل للشهرستاني، ج1، ص174، چاپ دارالمعرفة بيروت

 

Abdullah bin Saba tidak menganggap Ali bin Abi Talib itu tuhan keseluruhannya, namun Ali adalah sebahagian penjelmaan daripada uluhiyyah. – Al-Milal wa Al-Nihal, jilid 1 halaman 174.

Abul Qahir Baghdadi juga mengatakan:
کان يؤمن بأن عليا وصي النبي.
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ص225

 

Abdullah bin Saba percaya Ali adalah washi Nabi. – Al-Farq Bainal Firaq, halaman 225.

Syaristani dan Ija mengatakan bahawa Abdullah bin Saba percaya Ali tidak meninggal dunia dan beliau tinggal di dalam awan. Bunyi petir dan halilintar yang anda dengar adalah suara Ali. Suatu hari kelak, beliau akan datang ke dunia dan memenuhinya dengan keadilan. – Al-Milal Wan Nihal Li- Syahristani, jilid 1 halaman 174; Al-Muwaqif Li-Ija, jilid 3 halaman  679.
Tabari, pereka cerita Abdullah bin Saba berkata:
کان ينادي بأن النبي سيرجع لا عليا.
تاريخ الطبري، ج3، ص378

 

Abdullah bin Saba mengatakan Nabi akan kembali, bukan Ali. – Tarikh Tabari, jilid 3 halaman 378.

Anda semua lihatlah perselisihan mereka tentang Abdullah bin Saba. Satu pihak mengatakan ia pengasas mazhab Syiah, yang lain mengatakan ia percaya bahawa tuhan itu adalah Ali. Ada yang mengatakan ia percaya Ali itu Nabi, yang lain pula mengatakan kepercayaannya adalah: Ali itu Imam Mahdi yang tinggal di celah awan. Mereka ini tidak mencapai titik persamaan tentang Abdullah bin Saba ini.

Ada yang mengatakan ia masuk Islam di zaman Usman, dalam Tarikh al-Tabari, jilid 3 halaman 375 dan 378. Al-Kamil Fi al-Tarikh Li-Ibnu Athir jilid 3 halaman 114.
Tabari di tempat yang lain mengatakan beliau masuk Islam pada tahun 33 hijrah. Ibnu Athir mengatakan beliau masuk Islam dalam tahun 27 Hijrah. Ini semua menunjukkan ianya dongeng semata-mata dan ianya tidak benar. Mereka setiap hari berfikir menambahkan cerita dongeng ini. Oleh kerana terlupa, mereka tidak ingat apa yang ditulisnya sebelum itu. Perselisihan-perselisihan dalam masalah tersebut menunjukkan ia adalah cerita dongeng, bohong dan rekaan. Menurut tiga stimulasi yang telah disebut sebelum ini, kisah Abdullah bin Saba dihukum sebagai dongeng.

Ayatullah Dr. Sayyid Husaini Qazwini

.

Wawancara bersama Ayatullah Dr. Husaini Qazwini di Televisyen Salam;
Kisah dongeng Abdullah bin Saba (2)

 

Kisah dongeng Abdullah bin Saba (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

Yasini:
Sebelum memulakan perbahasan, silakan tuan sampaikan sedikit ucapan.

Ayatullah Qazwini:
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, salah satu siaran televisyen yang berkait rapat dengan Wahabi telah meluaskan propaganda menentang Syiah dengan serangan yang sangat dahsyat. Mereka berkhayal bahawa ia dapat mempertikaikan cahaya nurani Ahlul Bait yang ma’sum dan suci di peringkat antarabangsa.

Saluran Al-Mustaqillah yang mempunyai hubungan dengan Wahabi, sejak hari pertama siarannya, ia berusaha mencetuskan fitnah terhadap Syiah. Dua bulan baru-baru ini fitnah telah sampai ke kemuncaknya. Saya sendiri telah diundang untuk berdebat. Kami pun menolaknya sambil menyatakan kami tidak sudi berdebat dalam sebuah saluran televisyen yang mencetuskan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kami sudah berdebat dengan tokoh-tokoh terkenal Wahabi seperti mufti besar, para pensyarah universiti dan hawzah-hawzah ilmiyah mereka. Namun itu bukanlah perdebatan dengan seorang Ahlusunnah, tetapi perdebatan dengan orang gila yang kerjanya tidak ada yang lain kecuali mencaci, seolah-olah tidak pernah mendapat didikan ayah dan ibunya.  Menurut pandangan kami, individu seperti ini bukan menghina Syiah, namun ia menghina Islam.

Kadang-kadang apabila diceritakan sedikit sahaja perihal sahabat nabi dalam saluran TV Salam, sebahagian tok guru Ahlusunnah akan membangkitkan perkara ini dalam khutbah-khutbah Jumaat, mereka lantang menentang saluran TV Salam dan Syiah. Namun saya tidak tahu mereka ini berdiam diri apabila beberapa saluran TV meluahkan penghinaan paling buruk terhadap para Imam (a.s), Ahlul Bait (a.s) dan Imam Mahdi (a.j) serta melaknat para marji’ taqlid Syiah dalam beberapa saluran TV?. mengapa mereka tidak mengeluarkan pernyataan masing-masing? Mengapakah mereka tidak bertindak apa-apa? apakah mereka takut dengan orang gila? Kami suka melihat kalau para alim ulama Sunni seperti Abdul Hamidi yang lantang memprotes saluran TV Salam agar berdepan dengan semua penghinaan orang gila ini. Hendaklah mereka tunjukkan slogan yang dilaungkan mereka selama ini, iaitu kita menuntut perpaduan sesama Islam dan menjauhi sebarang bentuk perpecahan dan perselisihan. Ramai saudara kita dari dalam dan luar negara menelefon kami dan mengirim emel agar mengatur acara untuk berdepan dengan serangan Wahabi dan menyusun rancangan untuk para mahasiswa, pensyarah universiti dan pelajar agama menjawab keraguan Wahabi yang besikap kebudak-budakan terhadap Syiah.
Ada kabar gembira buat semua penonton, mahasiswa, pensyarah universiti, pelajar agama, ustaz-ustaz Hawzah Ilmiyah dari dalam dan luar negara, bahawa dalam waktu terdekat ini akan diumumkan kemunculan beberapa rancangan mengenal kebudayaan Syiah dan menjawab keraguan Wahabi melalui laman web dan secara online untuk para pemuda kita. Setelah beberapa ketika rancangan ini berjalan, kami akan mengadakan program khusus untuk mereka yang mengikuti acara tersebut. Barangsiapa yang berjaya dalam ujian, mereka akan meraih hadiah yang lumayan seperti pakej menunaikan ibadah haji dan menziarahi Masyhad untuk peserta dari dalam dan luar negara.
Dalam pertemuan kita yang pertama, salah satu keraguan penting yang ditimbulkan oleh Wahabi untuk memerangi Syiah pada hari ini ialah pembikinan kisah dongeng Abdullah bin Saba. Beberapa perkara telah kami kemukakan kepada penonton bahawa Abdullah bin Saba tidak lebih dari dongengan dan khayalan. Mereka mencipta hikayat ini semata-mata untuk melonggokkan peristiwa perbalahan di kalangan sahabat ke atas seorang yang bernama Abdullah bin Saba iaitu seorang Yahudi yang baru memeluk Islam. Mereka pun saling berselisih tentang zaman keIslaman Abdullah bin Saba, di mana ia menerima Islam dan apa kerjanya.

Yasini:
Ulama Syiah enggan menerima kewujudan Abdullah bin Saba. Tolong terangkan perkara ini.

Ayatullah Qazwini:
Ramai ilmuan Syiah yang terbilang memungkiri Abdullah bin Saba dan percaya Dinasti Bani Umayyah yang telah mewujudkan kisah dongeng ini. Marhum Kasyif Al-Ghita secara langsung menyebut:

أحاديث خرافة وضعها القصاصون و أرباب السمر و المجون.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan Abdullah bin Saba adalah khurafat, hanya para penglipur lara yang gila sahaja menerimanya.
احاديث مربوط به عبد الله بن سبأ، خرافي است و قصه‌گويان و کساني که به شب‌نشيني مي‌روند و بذله‌گو هستند، اين داستان را بافته‌اند.
أصل الشيعة و أصولها للشيخ كاشف الغطاء، ص181

‘Allamah ‘Askari mempunyai kitab yang khusus tentang topik ini dan dicetak dalam dua jilid. Beliau menerangkan dalil-dalil, kesaksian dan ayat al-Quran yang membuktikan kisah Abdullah bin Saba ini sengaja dicipta. Marhum Ayatullah al-Uzma al-Khu’I yang menjadi kebanggaan fuqaha Syiah kerana berguru dengan beliau, di dalam Mu’jam Rijal al-Hadis berkata:
إن أسطورة عبد الله بن سبأ و قصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب.
معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، ج11، ص207

Dongeng Abdullah bin Saba dicipta oleh seorang yang mencipta hadis bernama Saif bin Umar. – Mu’jam Rijal al-Hadis Li Sayyid al-Khu’i. Beliau merujuk kepada penelitian ‘Allamah ‘Askari tentang perkara ini. Barangsiapa yang ingin melihat penelitian khusus perkara ini, silakan merujuk kepada kitab beliau. ‘Allamah Tabataba’i di dalam kitab al-Mizan berkata ‘kisah Abdullah bin Saba merupakan cerita rekaan semata-mata, dan ia daripada khurafat sejarah’, Tafsir al-Mizan Li Sayyid Tabataba’i, jilid 9 halaman 260.

‘Allamah Muhammad Jawad al-Mughniyah, antara tokoh yang terkenal di Lubnan, saya sendiri bangga menjadi anak murid beliau dalam beberapa kuliah pagi, di dalam kitab ‘Abdullah bin Saba wa Asatir Ukhra, jilid 1 halaman 12 telah membahaskan topik ini.

Dr. Ali al-Wardi di dalam kitab Wi’az al-Salatin, halaman 90 hingga 112 telah menerangkan topik ‘Abdullah bin Saba secara terperinci dengan membedah manuskrip sejarah di zaman Bani Umayyah.
Salah sorang ulama Syiah bernama ‘Abdullah Fayyadh menerangkan topik ini di dalam kitab Tarikh al-Imamiyyah sebagai: Perkara ini lebih dekat dengan khayalan sehingga ia terkeluar dari hakikat.
Cukuplah kami sebutkan tadi beberapa orang ulama Syiah yang memungkiri kewujudan ‘Abdullah bin Saba.

Yasini:
Apakah Ulama Ahlusunnah juga memungkiri kewujudan ‘Abdullah bin Saba?

Ayatullah Qazwini:
Ada beberapa orang ulama di kalangan ulama Ahlusunnah turut memungkiri perkara ini. Dr. Taha Husain, salah seorang tokoh Sunni yang terkenal secara langsung mengatakan musuh-musuh Syiah yang mencipta ‘Abdullah bin Saba untuk mempertikaikan kebudayaan Syiah:
أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرا يهوديا إمعانا في الكيد لهم و النيل منهم.
الفتنة الكبرى للدكتر طه حسين، ج2، ص98، طبعة دار المعارف بمصر، عام 1953 ميلادي

Mereka ingin memerangi Syiah dengan memasukkan elemen Yahudi ke dalam usul mazhab ini. – al-Fitnatul Kubra Li- Dr. Taha Husain, jilid 2 halamabn 98.

Dr. Ali Nasysyar, salah seorang pemikit Islam dan professor falsafah berkata di dalam kitab Nasyatul Fikr Fi al-Islam, jilid 2 halaman 39 sebagai: ‘Abdullah bin Saba di dalam teks sejarah  adalah hasil rekaan. Sejarah menyebut nama beliau untuk menuduhnya sebagai pencetus fitnah pembunuhan Uhtman dan peperangan Jamal. ‘Ammar bin Yasirlah yang dianggap Abdullah bin Saba.

Dr. Hamid Dawud Hanafi, iaitu salah seorang tokoh Mesir yang mendapat gelaran Doktor di Universiti Sastera Kaherah mengakui pembikinan kisah ini di dalam mukadimah kitab ‘Allamah ‘Askari, jilid 1 halaman 17.

Muhammad Kamil Husain, seorang doktor, ulama dan ahli falsafah Mesir menyebut kisah ‘Abdullah bin Saba sebagai khayalan di dalam kitab Adab Misr al-Fatimiyyah, halaman 7.

Pensyarah universiti Malik Sa’ud di Riyadh, Dr. Abdul Aziz al-Halabi berkata: kesimpulannya Abdullah bin Saba ialah:
شخصية وهمية لم يكن لها وجود.
دراسة للرواياة التاريخية عن دوره في الفتنة، ص73

Personaliti khayalan, tidak mungkin ia wujud. (Dirasah lil-Riwayah al-Tarikhiyyah ‘An Dawrihi fil Fitnah, halaman 73). Jikalau ia wujud sekalipun, adalah satu pembohongan jika perkara ini dikaitkan dengannya.

Peneliti buku al-Muntazam Ibnu Jawzi, Dr. Sahil menyebut tentang pembikinan Abdullah bin Saba dalam kitab tersebut.

Mereka ini adalah tokoh tersohor Ahlusunnah yang percaya bahawa pembikinan kisah dongeng Abdullah bin Saba.

Walau bagaimana pun saya akan terangkan lagi, di mana saya sendiri telah mengkaji selama lebih dari 500 jam dalam jurusan ini.

Menurut riwayat Syiah, Abdullah bin Saba telah diceritakan sebagai ghuluw terhadap Amirul Mukminin, dan ia tidak diterima oleh Ali (a.s). Namun Tabari, pembesar Wahabi seperti Ibnu Taimiyyah dan lain-lain lagi telah mengaitkannya sebagai pengasas mazhab Syiah. Kami menganggap ungkapan tidak berasas ini tidak ada yang lain lagi kecuali mengarut. Mereka telah mengaitkan Abdullah bin Saba dalam peristiwa pembunuhan Uthman, fitnah perang Jamal dan lain-lain lagi. Kami dapati, salah satu pembohongan sejarah ialah, tidak ada bukti sama sekali mengenai perkara ini meskipun hadis dhaif dalam kitab Ahlusunnah dan Syiah.

Yasini:
Siapakah orang yang mula-mula mereka cipta kisah dongeng Abdullah bin Saba?

Ayatullah Qazwini:
Soalan ini sering ditanya kepada kami oleh kebanyakan pemuda, ahli akademik Hawzawi. Pertanyaan “Dari mana ia masuk ke dalam sejarah?”,  “Dari mana datangnya kisah Abdullah bin Saba ini?”, “Apakah ia benar-benar wujud atau tidak?” adalah satu perbahasan. Kisah dongeng yang dikaitkan dengan beliau adalah satu perbahasan yang lain. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita, Ahlusunnah dan Wahabi mempertikai, mereka sering berbicara. Iya, memang ada riwayat di dalam kitab Rijal Kasyi dan Khishal Syaikh Saduq. Namun apakah dengan adanya riwayat ini menunjukkan ia pengasas mazhab Syiah, pembunuhan Uthman dan jenayah-jenayah lain yang dikaitkan dengan Abdullah bin Saba? Dalam menjawab pertanyaan ini, saya berterus terang, silakan semua penonton, cendiakawan Ahlusunnah dan Wahabi berikan sekecil-kecil bukti yang menyangkal kata-kata saya, bahawa orang yang mula-mula mencipta kisah Abdullah bin Saba ialah Saif bin Umar yang meninggal dalam tahun 170 Hijrah.

Setelah Tabari, orang yang menukilkannya akan mengambil dari Tabari.

تاريخ الطبري، ج3، ص378

Ibnu Athir, penulis al-Kamil Fi al-tarikh, wafat dalam tahun 630 Hijrah telah menukilkan kisah ini daripada Tabari dan di permulaannya mengatakan:

فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبري إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه.
الكامل في التاريخ لإبن الأثير، ج1، ص3

Saya mulakan dengan Tarikh al-Kabir yang dikarang oleh al-Imam Abu Ja’far al-Tabari, kerana kitabnya menjadi kepercayaan semua orang (seluruh Ahlusunah). (al-Kamil Fi Tarikh Li Ibnu Athir, jilid 1 halaman 3). Ibnu Kathir Dimasqi, wafat dalam tahun 774 Hijrah, dalam al-Bidayah wan Nihayah menukilkan kisah tersebut  dan akhirnya mengatakan:
هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير.
البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص275

Inilah petikan dari apa yang disebut oleh Abu Ja’far bin Jarir. Ibnu Khaldun, wafat dalam tahun 808

Hijrah menukilkan kisah ini daripada Tabari dan mengatakan:
هذا أمر الحمل، ملخص من کتاب أبي جعفر الطبري.
تاريخ ابن خلدون لإبن خلدون، ج2، بخش2، ص166

Penulis di zaman ini seperti Rashid Ridha di dalam kitab Al-Sunnah Wa Syiah menukilkannya daripada

Tabari (Al-Sunnah Wa Syiah, halaman 4, 6, 45, 49 dan 103) Ahmad Amin Misri di dalam kitab Fajrul Islam turut mengambil perkara ini daripada Tabari. Farid Wajdi, penulis kitab Dairatul Mu’arif, wafat dalam tahun 1370 Hijrah menukilkannya daripada Tabari. Hasan Ibrahim Hasan di dalam Tarikh al-Islam al-Siyasi, halaman 347 meriwayatkannya daripada Tabari. Semua orang yang menukilkan kisah dongeng dan khayalan Abdullah bin Saba sebagai pengasas mazhab Syiah, stimulasi pembunuhan Uthman dan pencetus fitnah perang Jamal akan kembali kepada Tarikh Tabari, namun Tabari hanya menukilkannya daripada Saif bin Umar, bukan daripada orang lain. Selain itu ada perkara yang lain lagi, perkara ini akan dibicarakan lagi dalam pertemuan akan datang.

Yasini:
Tolong terangkan permasalahan utama Abdullah bin Saba untuk para penonton.

Ayatullah Qazwini:
Menurut pandangan saya ada tiga masalah utama tentang kisah dongeng ini. Mereka yang mereka cipta kisah Abdullah bin Saba ini mengatakan kisah pembunuhan Uthman dan lain-lain lagi berkait rapat dengan Abdullah bin Saba. Saya minta, sila beri perhatian permasalahan yang saya bawakan ini. Jikalau ada khilaf atau pertentangan dengan bukti kami, sila kemukakan, dan saya yakin tidak ada siapa pun yang mampu menyangkal.

Persoalan pertama:
Seluruh cerita ini merujuk kepada Tabari, dan Tabari menukilkan daripada seorang yang bernama Saif bin Umar. Saif bin Umar menurut pandangan Ahlusunnah adalah seorang yang Dhaif dan mereka cipta hadis, serta dituduh Zindiq dan tidak beragama. Yahya bin Mu’in di dalam Tarikhnya berkata:

سيف بن عمر ضعيف.
تاريخ ابن معين ليحيى بن معين، ج1، ص336

Nasai di dalam kitab al-Dhu’afa berkata:

آقاي نسائي در کتاب الضعفاء مي‌گويد:
ضعيف.
كتاب الضعفاء و المتروكين للنسائي، ص187

‘Uqayli, al-Razi dan Ibnu Habban berterus terang:
أتهم بالزندقة، کان يضع الحديث.
كتاب المجروحين لإبن حبان، ج1، ص345 ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج11، ص162

Beliau dituduh Zindiq serta telah mereka cipta Hadis. Abu Na’im Isfahani berkata:

متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث لا شئ.
كتاب الضعفاء لأبو نعيم الأصبهاني، ص91

Beliau dituduh zindiq, riwayatnya gugur (tidak boleh dipakai) Al-Mazzi di dalam Tahdhibul Kamal jilid 12 halaman 326 telah menceritakan hal yang sama.

Al-Dhahabi Mizan al-I’tidal turut menukilkannya di dalam (Mizan al-I’tidal Li Dhahabi, jilid 2 halaman 255). Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata di dalam kitab Tahdhib al-Tahdhib:
و قال الحاکم اتهم بالزندقه و هو في الرواية ساقط.
تهذيب التهذيب لإبن حجر، ج4، ص260
Saif bin Umar dituduh Zindiq dan jatuh kemuktabarannya.
Persoalan kedua:
Mereka membetulkan kening sambil merosakkan mata. Mereka tidak sedar pembikinan diskusi Abdullah bin Saba hakikatnya apabila sahabat menjadikan rujukan sumber pemikiran Ahlusunnah, ia telah meninggalkan persoalan, seperti Tabari menukilkan riwayat ini daripada Saif bin Umar yang membawa pergi ke rantau Syam, Mesir dan beberapa tempat dengan menyebarkan kabar angin menentang Uthman sambil membahaskan kekhalifahan dan kewasiyan Ali (a.s). Sebahagian Sahabat seperti Abu Zar, Ammar dan beberapa orang yang lain telah menjadi mangsa fitnah Saif bin Umar. Kami ingin bertanya kepada Ahlusunnah:

Sahabat  ini seluruh usianya, menjadi dewasa di kaki minbar Nabi (s.a.w), seperti ‘Ammar bin Yasir di mana Rasulullah  berkata tentang beliau:

عمار ياسر ملئ ايمانا إلي مشاشه.
سنن ابن ماجة، ج1، ص52 ـ سنن النسائي، ج8، ص111 ـ فضائل الصحابة للنسائي، ص50 ـ المستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج3، ص392 ـ مجمع الزوائد للهيثمي، ج9، ص295

Seluruh kewujudan ‘Ammar bin Yasir sarat dengan keimanan. Rasulullah telah bersabda tentang peribadi seperti Abu Zar, tidak ada orang yang lebih tulus daripada Abu Zar:

ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر.
مسند احمد، ج2، ص163 ـ سنن الترمذي، ج5، ص334 ـ المستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج3، ص342

Tabari di dalam Tarikhnya mengatakan, kedua sahabat besar ini, telah menjadi mangsa propaganda Saif bin Umar, ia membicarakan kewasiyan Ali dan mencetuskan propaganda memerangi Uthman serta beberapa peristiwa yang lain (Tarikh Tabari, jilid 3 halaman 379).

Menarik perhatian di sini, Ahmad bin Amin Misri di dalam kitab Fajrul Islam mengatakan:

أن أبا ذر تلقى فكرة الاشتراكية من ذلك اليهودي و هو تلقى هذه الفكرة من مزدكيي العراق أو اليمن.

Sesungguhnya Abu Zar menerima pemikiran sosialis daripada Yahudi itu, yang mengambil pemikiran dari Mazdiki Iraq atau Yaman.

Saya ingin bertanya kepada Ahlusunnah. Jikalau seorang ulama Syiah membuat penghinaan begini kurang hajar kepada salah seorang sahabat, apa yang anda lakukan? Tidakkah perkataan itu juga menghina Abu Zar dan ‘Ammar?

Jikalau riwayat Saif bin Umar diterima mereka sebagai pengasas kebudayaan Syiah, Saif bin Umar ini juga telah mempersoalkan keadilan Sahabat. Apakah tanggapan mereka terhadap sahabat yang lain setelah meletakkan Abu Zar dan ‘Ammar di bawah pengaruh pemikiran Abdullah bin Saba seorang yang sosialis, tidak beragama, menentang al-Quran dan Islam? Apakah sahabat seperti ini tidak boleh dirujuk sebagai sumber ilmu untuk umat Islam?

Tabari berkata daripada kata-kata Saif bin ‘Umar, bahawa pembunuhan ‘Uthman berkaitan dengan beberapa orang seperti Abu Zar, ‘Ammar ‘Abdul Rahman bin ‘Udais, Kananah bin Busr dan ‘Amru bin Hamiq al-Khuza’i (Tarikh al-Tabari, jilid 3 halaman 376; Tabaqat al-Kubra Li-Ibnu Sa’ad, jilid 3 halaman 71; Asad al-Ghabah Li- Ibnu al-Athir al-Jazri, jilid 3 halaman 309). Saya ada pertanyaan untuk Ahlusunnah dan Wahabi yang menukilkan perkara ini dengan terperinci: Apakah ‘Amru bin Hamiq al-Khuza’i daripada sahabat terkemuka atau tidak? Mereka telah menukilkan bahawa ‘Amru bin Hamiq al-Khuzaʽi adalah orang yang masuk Islam dalam Hujjatul Wida’, beliau termasuk daripada sahabat yang besar sahabat Nabi (Asad al-Ghabah Li- Ibnu al-Athir al-Jazri, jilid 4, halaman 100, al-Isti’ab Li-Ibn ‘Abd al-Bar, jilid 3 halaman 1173. ‘Abdul Rahman bin ‘Udays dikatakan:

ممن بايع تحت الشجرة و شهد بيعة الرضوان.

Ahlusunnah Wal Jama’ah berdalil dengan ayat Shajarah untuk membuktikan keadilan seluruh sahabat. Nampaknya Ibnu ‘Udais adalah salah seorang yang menyertai Bai’atul Ridwan. Beliau juga salah seorang yang berkata:

أعان علي قتل عثمان.

Apakah jawapan anda? Ibnu Hajar berkata bahawa Kinanah bin Busr adalah salah seorang sahabat Nabi (Al-Ishabah Li-Ibnu Hajar ‘Asqalani, jilid 5 halaman 486)

Meskipun begitu, Tabari masih meriwayatkan kisah-kisah yang menentang Syiah. Kisah ini diletakkan di bawah pengaruh Abdullah bin Saba yang melibatkan mereka ini dalam pembunuhan ‘Uthman.
Pihak Ibnu Taimiyah berkata, pengasas mazhab Syiah adalah Abdullah bin Saba’. Pihak mereka berkata juga, orang yang membunuh ‘Uthman adalah mereka yang termasuk di kalangan pemusnah di muka bumi dan daripada kabilah yang celaka.

Apakah ini bukan satu penghinaan terhadap sahabat? Tidakkah ini bukan penghinaan terhadap ‘Abdul Rahman bin ‘Udais, ‘Amru bin Hamiq al-Khuzaʽi dan Kinanah bin Busr? Tabari yang mengaitkan ‘Abdullah bin Saba dengan pengasasan mazhab Syiah, dari satu sudut yang lain beliau juga menyabitkan peristiwa pembunuhan ‘Uthman dengan sahabat.

Saudara Ahlusunnah dan Wahabi! Jikalau kami menerima kata-kata Tabari dan Saif bin ‘Umar tentang ‘Abdullah bin Saba, bukan daripada Tabari kisah yang mengaitkan gabungan seluruh sahabat di dalam Madinah untuk membunuh ‘Uthman, serta mengirim surat ke luar kota Madinah iaitu datanglah ke Madinah, Khalifah Muslimin telah menghancurkan Islam, jikalau anda ingin berjihad, kembalilah ke Madinah dan menentang khalifah. Tabari menukilkan bahawa ‘Uthman menulis surat kepada Muawiyah dan berkata:

فإن أهل المدينة قد كفروا و أخلفوا الطاعة و نكثوا البيعة.
تاريخ الطبري، ج3، ص402

Sesungguhnya warga Madinah telah kafir, menderhaka dan memutuskan bai’at mereka (Tarikh Tabari jilid 3 halaman 402).

Bagaimana anda ingin menerima kisah Abdullah bin Saba disamping tidak menerima kata-kata ‘Utman yang menganggap penduduk Madinah sebagai kafir! Tidakkah ini berat sebelah?
Persoalan ke-dua. Mereka berkata di zaman, Abdullah bin Saba’ telah pergi ke Mesir, Sham dan berbagai kota sambil membahaskan kawashiyan Amirul Mukminin (a.s) dan mengobarkan pemberontakan menentang ‘Uthman yang membawa pembunuhannya. Kami bertanya kepada Ahlusunnah:

‘Uthman ada perselisihan sengit dengan beberapa tokoh besar, dan ia mengarahkan Abu Zar dibuang negeri. Akibatnya beliau mati di sahara Zabdah dalam keadaan dahaga dan lapar. Ia mengarahkan kaki dan gigi ‘Abdullah bin Masʽud  dipatahkan. Ia hendak memukul ‘Ammar bin Yasir ketika berlaku perselisihan sengit antara keduanya. Namun kenapa ia duduk diam-diam apabila berhadapan dengan propaganda Abdullah bin Saba? Tidakkah ini menunjukkan kelemahan ‘Uthman? Mengapa pula apabila Abu Zar melancarkan penentangan pemerintahan pusat, dengan segera mata-mata kerajaan Uthman memberikan informasi kepadanya dan Abu Zar langsung dibawa ke Madinah? Tetapi dalam menghadapi komplot Abdullah bin Saba, mata-mata ini tidak memberikan maklumat sehingga menyebabkan pembunuhan ‘Uthman terjadi.

Perkara ini kami perlu bicarakan secara panjang lebar terutamanya kebangkitan menentang ‘Uthman dan stimulasi pembunuhannya dari sumber-sumber Ahlusunnah. Di sinilah antara salah satu tempat perselisihan asasi antara Sunni dan Syiah.

Pertanyaan penonton

Pertanyaan:
Saya telah membaca sebuah kitab yang menyatakan bahawa setelah Rasulullah menerima perjanjian Hudaibiyah, khalifah kedua memprotes Nabi (s.a.w) dan berkata kepada khalifah pertama bahawa saya mengesyaki kerasulan Nabi (s.a.w). Apakah perkara ini ada di dalam sumber Ahlusunnah?

Jawapan:
Jikalau anda mempunyai Sahih Bukhari, peristiwa ini telah dinukilkan di dalam jilid 4 halaman 70 hadis 3182, dan Sahih Muslim jilid 5 halaman 175 hadis 4525 di mana di dalam perjanjian Hudaibiyah, khalifah kedua telah memprotes Nabi (s.a.w) dan berkata: Tidakkah kebenaran bersama kita dan kebatilan bersama mereka? Nabi menjawab: iya. Kata khalifah ke-dua: maka kenapa kita menerima penghinaan dalam perkara ini?. Nabi (s.a.w) bersabda: Saya utusan Allah, dan Allah tidak meninggalkan saya bersendirian, dan Dia membantu saya. ‘Umar tidak berpuas hati dengan jawapan Nabi (s.a.w) dan pergi kepada Abu Bakar seraya berkata: Tidakkah kita bersama kebenaran? Tidakkah korban kita di dalam Syurga manakala korban mereka di dalam neraka? Abu Bakar menjawab: Iya. ‘Umar pun berkata: Mengapakah kita menerima penghinaan terhadap agama kita? Abu Bakar berkata sebagaimana sabda Nabi (s.a.w). Sehingga terdapat di dalam Sahih Bukhari jilid 6 halaman 45 hadis 4844:

فرجع متغيظا، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر.

‘Umar tidak berpuas hati terhadap jawapan Nabi dan pulang dalam keadaan marah. Beliau tidak bersabar dan pergi kepada Abu Bakar .

Begitu juga yang terdapat di dalam kitab muktabar Ahlusunnah:

و الله! ما شککت منذ أسلمت إلا يومئذ.
تاريخ الإسلام للذهبي، ج2، ص371 ـ تاريخ مدينه دمشق لإبن عساکر، ج57، ص229 ـ  الدر المنثور للسيوطي، ج6، ص77 ـ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، ج5، ص339 ـ صحيح ابن حبان، ج11، ص224 ـ المعجم الكبير للطبراني، ج20،

ص14 ـ جامع البيان لإبن جرير الطبري، ج26، ص129

Demi Allah! Aku tidak syak (terhadap kenabian baginda) sejak masuk Islam melainkan pada hari ini (Tarikh al-Islam Li-Zahabi jilid 2 halaman 371, Tarikh Madinah Dimasyq Li-Ibnu ‘Asakir jilid 57 halaman 229, al-Dur al-Manthur Li-Suyuthi jilid 6 halaman 77, Mushannaf Li-Ibnu Razzaq al-Shan’ati jilid 5 halaman 339, Sahih Ibnu Habban jilid 11 halaman 224, al-Mu’jam al-Kabir Li-Tabrani jilid 20 halaman 14, Jami’ al-Bayan Li-Ibnu Jarir al-Tabari).

Sehingga terdapat di dalam sumber-sumber Ahlusunnah menyatakan dikeranakan saya telah memprotes dan mengesyaki kerasulan baginda, saya telah banyak berpuasa di jalan Allah dan beramal supaya dosaku diampunkan (Sahih Ibnu Habban, jilid 11 halaman 224).

Pertanyaan:
Salah satu propaganda Wahabi ialah, kita hendaklah tidak menukilkan ikhtilaf di antara para sahabat kerana perselisihan yang parah itu bakal menimbulkan kemusykilan terhadap kesahihan al-Quran, kerana mereka adalah perawi dan penghafal al-Quran yang menyampaikannya kepada kita secara berperingkat. Mohon terangkan perkara ini.

Jawapan:
Perkara ini telah diajukan pada hari pertama. Umumnya kami tidak terima perkara ini kerana Rasulullah telah memperkenalkan Al-Quran dan Ahlul Bait sebagai pegangan untuk manusia. Baginda bersabda:

إني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي، إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي.

Sesungguhnya saya tinggalkan kepada kamu dua perkara berharga iaitu Kitab Allah dan ‘Itrahku, jika kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat sepeninggalanku. Baginda tidak bersabda “kitab Allah dan para sahabatku”. Al-Quran dan Ahlul Bait saling menerangkan antara satu sama lain sampai hari kiamat. Kami telah membahaskan tentang hadis Thaqalayn secara berasingan di mana adalah satu kesilapan jikalau kita ingin mengambil pelajaran al-Quran daripada para sahabat. Ia tidak selaras dengan hakikat sejarah.

Sebelum ini kami telah bahaskan bahawa sahabat tidak memperdulikan hadis dan Abu Hurairah berkata, Muhajirin dan Ansar tidak menghiraukan ucapan Nabi kerana asyik berdagang dan bercucuk tanam (Sahih al-Bukhari jilid 1 halaman 38 dan jilid 3 halaman 74; Sahih Muslim jilid 7 halaman 167; Mustadrak al-Hakim jilid 3 halaman 509).

Pertanyaan.
Wahabi ada cara tersendiri berpegang dengan al-Quran dan menggunakan ayat-ayat yang tidak berkaitan untuk menjawab keraguan. Adakah kitab yang dapat saya baca untuk memahami helah Wahabi ini.

Jawapan:
Kitab ‘Ayin Wahhabi’ dan kitab ‘Wahabi, Mabani Fikri wa Karnameh ‘Ilmi’ karangan Hadrat Ayatullah al-Uzma Subhani, dan kitab saya sendiri ‘Wahhabi az Manzare ‘Aql Wa Sar’.

Pertanyaan:
Dalam saluran al-Mustaqillah ada satu soalan mengenai seorang tokoh Syiah yang mengatakan masalah Tajsim dan perbahasan Mukmin al-Ṭāq dan Hisham bin Hakam. Benarkah perkara ini dan apakah kita sudah menjawabnya?

Jawapan:
Insyallah kami akan membicarakannya nanti. Dalam jawapan terhadap kitab Qaffari, kami telah menulis hampir 250 halaman dan Insyallah, dalam waktu terdekat nanti, akan kami cetak dan dimasukkan ke dalam web site kami. Yang memasukkan tajsim ke dalam budaya Islam ialah golongan Ahlusunnah seperti Abu Hurairah dan Ka’b bin al-Ahbar. Sebelum Hisham bin Hakam yang meninggal pada tahun 199 Hijrah, Ahmad bin Hanbal sendiri adalah penyebar pemikiran Tajsim. Ibnu Qatadah dan beberapa orang yang lain turut menyebarkan sebelum beliau. Salah satu keraguan yang perlu dijawab ialah apakah Mukmin al-Ṭāq atau Hisham bin Hakam menyebarkan pemikiran Tajsim atau ulama Ahlusunnah? Apa saja yang mereka nukilkan daripada Hisham bin Hakam adalah sama sekali pembohongan. dan riwayatnya Dhaif. Terdapat beberapa hadis daripada Hisham bin Hakam dan Mukmin bin al-Ṭāq dalam menyangkal dan menafikan Tajsim.

Syi’ah Imamiyah Terus Menggencarkan Penyebaran Mazhab nya Keseluruh Dunia !!!

Iran, Mesir dan Pemikiran Taqrib
Hujjatul Islam Mir Aghaei;
Cabaran Pendekatan Mazhab dan Perpaduan Islam.
Cabaran Pendekatan Mazhab dan Perpaduan Islam.Perbezaan utama antara kuasa angkuh dunia dan penguasa serta ahli politik pada masa lalu ialah mereka memasuki dunia Islam dengan penuh perhitungan dan melibatkan ratusan pemikir dan ilmuan dengan nama orientalis. Dengan taktik baru, mereka berjaya mengadu-domba antara sesama muslim.

Sejarah masa silam umat Islam sarat pasang surut berkenaan pendekatan antara sesama mereka. Sepanjang perjalanan sejarah, umat Islam pernah mencapai puncak kemajuan dan kegemilangan berkat perpaduan dan kesetiakawanan yang terjalin di antara mereka. Sementara di sisi lain sepak terajangnya, umat Islam juga mengalami puncak kelemahan dan ketertinggalan akibat perselisihan, permusuhan, dan keterasingan satu sama lain. Tentu sahaja, tingkat kesuraman ini bervariasi dan tergantung pada lokasi geografi dan kehebatan antara mazhab serta dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa yang saling berasingan.

Tundingan palsu, pengkafiran, prasangka buruk, dan fanatik buta di antara kebanyakan pengikut mazhab dalam Islam merupakan sebuah fenomena umum di masa lalu dan sekarang. Kerana itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang melahirkan hubungan tidak sihat, konflik dan perseteruan di antara mereka. Kita perlu mengenal pasti faktor-faktor yang telah menghalangi kerjasama dan pendekatan antara sesama Muslim. Di sini kami akan menyentuh beberapa halangan yang mencipta jurang pemisah dan jarak di tengah umat yang agung ini.

1. Kejahilan dan kurang informasi antara satu sama lain.

Salah satu masalah umat dan pengikut mazhab-mazhab Islam pada masa lalu dan sekarang adalah sangat minimumnya pengetahuan dan pengenalan mereka tentang seluruh pengikut mazhab lain. Secara umum, mereka tidak mengetahui akidah, fiqh, dan akhlak kelompok lain. Dan sungguh menyayat hati, kadang kala mereka memiliki pengetahuan yang tidak benar tentang saudaranya sesama muslimin. Pada zaman dahulu, kejahilan ini didominasi oleh jarak dan minimumnya sarana komunikasi antara mereka.
Namun, kini dunia telah berubah menjadi sebuah institut dan jarak bukan lagi halangan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, surat khabar, majalah, radio, televisyen dan internet. Jadi, sekarang kejahilan tersebut tidak dapat dimaafkan lagi.

Tokoh masyarakat, pemilik sarana komunikasi, para khatib dan pemidato perlu memberi wawasan dan pengetahuan kepada umat tentang adab, tradisi dan kepercayaan umat Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga semua mengetahui bahawa umat menyerap pengetahun Islam dari sumber yang satu, iaitu; al-Quran dan hadis. Terbebas dari adat istiadat daerah masing-masing, prinsip-prinsip keyakinan dan pengetahuan Islam, mereka adalah satu, dan umat yang satu. Langkah mewujudkan sikap saling mengerti dan mengenal antara Muslim, tentu saja memberikan sumbangan besar dalam melahirkan simpati dan persaudaraaan di tengah mereka.

2. Tundingan tak berasas dan kesalahpahaman.

Mengamati buku-buku yang ditulis oleh pengikut mazhab-mazhab Islam terhadap satu sama lain, dengan penilaian objektif dan ilmiah, akan jelas kelihatan bahawa kebanyakan isi buku-buku tersebut tidak lebih dari tudingan palsu dan fitnah. Malangnya, tundingan-tundingan tak berdasar itu merebak begitu cepat di tengah umat Islam. Tundingan tersebut boleh jadi disebabkan kejahilan penulis terhadap akidah kelompok lain, atau kesan fanatik buta akibat dendam sejarah yang dicipta oleh musuh-musuh Islam, lalu mereka menebarkannya di tengah masyarakat Islam melalui coretan-coretannya.

Kebanyakan dendam dan prasangka buruk yang ada di tengah pengikut mazhab-mazhab Islam, juga lahir akibat kesalahpahaman mereka terhadap prinsip-prinsip, nilai-nilai dan akidah kelompok lain.
Sebahagian kaum muslimin tidak saling mengenal satu sama lain, tidak punya pengenalan sempurna terhadap kebiasaan dan tradisi kelompok lain, dan setiap ritual sosial dan nasional kelompok lain akan dianggap sebagai akidah mazhab mereka. Kemudian dengan melihat sedikit perbezaan, mereka langsung membuat kesimpulan keliru dan berburuk sangka kepada saudaranya serta menunding mereka sebagai ahli bid’ah. Padahal, perbezaan-perbezaan sebelah pihak seperti itu banyak ditemukan di tengah pengikut mazhab-mazhab Islam, antara lainnya; sujud di atas tanah (turbah), ziarah kubur, azadari ratapan duka di tengah pengikut Syiah. Puasa di hari Asyura dan ziarah kubur di tengah pengikut Ahlu Sunnah, akan dianggap bid’ah oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan dan fanatik buta. Mereka dengan mudah mengkafirkan kelompok tertentu dan menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu. Padahal, jika mereka mengetahui dengan baik keyakinan mazhab lain, tentunya jurang pemisah di tengah umat Islam dapat dicantas secara drastik.

3. Fanatik kesukuan, mazhab, dan individual.

Rasa kagum manusia terhadap diri dan apa yang dimilikinya, sentiasa menjadi sisi negatif yang menghalangi manusia mencapai kesempurnaan material dan spiritual. Kekaguman ini muncul dalam bentuk individu, etnik, suku dan mazhab. Akibat terpengaruh dengan faktor-faktor tersebut, manusia akan bersikap ego dan memandang dirinya di atas yang lain serta bersikap fanatik.
Padahal, kitab suci al-Quran memperkenalkan konsep kesetaraan manusia dalam sebuah pesanan globalnya; “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertaqwa.”

Namun, manusia yang terlena oleh hawa nafsu dan kilauan dunia, sentiasa menganggap warisan nenek moyangnya dan interpretasinya atas kitab dan sunnah sebagai kebenaran, sementara pemikiran dan gagasan kelompok lain sering salah dan keliru di mata mereka. Padahal, alangkah bijaksananya jika ia menilai perbezaan bangsa, bahasa, dan lokasi geografi sebagai sebuah kewajaran. Mereka menolak kelompok lain atas dasar fanatik buta dan bukan argumentasi rasional. Sementara metodologi yang benar adalah mengajak pengikut berbagai mazhab untuk membahas bersama-sama dalam kerangka dialog logik dan rasional agama, serta menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai landasan ijtihad.
Dalam konteks seperti itu, perbezaan mazhab akan menjadi rahmat bagi kaum muslimin dan jambatan untuk mendalami pemahaman keagamaan. Perbezaan suku, bangsa, bahasa, dan mazhab bukan alasan untuk membenarkan atau menyalahkan penafsiran dan ijtihad dari kitab dan sunnah. Akal sihat dan logik yang kuat adalah satu-satunya ukuran untuk menilai kebenaran dan kesesatan akidah dan kepercayaan.

4. Ekstrimisme, fanatisme etnik, pengkafiran, dan penghinaan simbol suci kelompok lain.

Di antara masalah dunia Islam pada masa lalu dan sekarang, adalah semangat radikalisme dan ekstrimisme sebahagian kecil daripada kelompok Muslim. Islam adalah agama yang seimbang dan selaras dengan fitrah suci manusia. Keterikatan Muslim terhadap mazhab tertentu, kadang-kadang boleh mengeluarkan mereka dari jalan tengah dan stabil, lantas menyeret mereka ke lembah ekstrimisme dan radikalisme.

Di bawah semangat yang tidak sihat ini, mereka kemudian saling mengkafirkan dan menunding pihak lain sebagai ahli bid’ah. Mereka juga bersikap ekstrim dan kaku dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan syariat kepada kelompok lain. Dengan alasan yang sengaja dicipta, mereka menganggap pihak lain sebagai orang yang fasik, munafik, dan keluar dari Islam. Sejalan dengan sikap negatif tersebut, kelompok lain bangkit menghina seluruh umat Islam dan simbol suci mereka. Langkah ini telah melukai perasaan umat Islam se-dunia.

Pada masa lalu, contoh nyata model pemikiran dan semangat yang tidak berimbang ini adalah kelompok Khawarij. Pecahan ini menyakini bahawa setiap orang yang melakukan dosa besar akan digolongkan kafir. Dengan alasan itu, bahkan mereka memerangi Imam Ali ibn Abi Thalib (a.s). Akhirnya, melalui sebuah konspirasi busuk, mereka menghantarkan Imam Ali (a.s) ke gerbang syahadah.

Sekarang, kelompok-kelompok kecil di tengah mazhab Syiah dan Ahlu Sunnah juga terjebak ke jurang ekstrimis. Mereka mengkafirkan kelompok lain dan kadang-kadang menganggap tindakan membunuh saudaranya sesama Muslim sebagai ibadah, atau mencucuh api perpecahan dan permusuhan dengan menghina kesucian satu sama lain dan umat Islam. Salah satu tugas para pelopor pendekatan antara-mazhab adalah memperluaskan rasionalisme dan keseimbangan di tengah umat Islam.

5. Kepentingan politik dan ekonomi pihak pemerintah.

Sejak dahulu sering dikatakan bahawa manusia bersama agama pihak pemerintah. Ertinya, prinsip penguasa di setiap masyarakat sangat berperanan dalam membentuk fikiran dan ide-ide masyarakat tersebut. Keyakinan beragama para anggota masyarakat juga tak luput dari pengaruh penguasa. Dasar pemerintah yang menguasai jiwa, harta dan keamanan masyarakat, telah mendominasi politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan pengajaran masyarakat tersebut. Kini, seiring meluasnya sarana komunikasi awam, pengaruh itu menjadi berlipat ganda.

Penguasa dan ahli politik yang bijak akan memanfaatkan sarana dan kemudahan tersebut demi kebaikan, perubahan dan persatuan umat. Namun, ada banyak penguasa yang mengeksploitasi kemajuan teknologi untuk kepentingan politik dan ekonominya. Selain takhta dan harta, mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk memperbesar pengaruhnya dan mencipta perpecahan di tengah umat Nabi Muhammad (s.a.w). Tindakan seperti ini merupakan contoh jelas kekejaman, yang menjadi akar perselisihan dan perseteruan umat.

6. Prinsip imperialisme dan arogansi

Pada zaman dahulu, hanya penguasa tempatan yang mengadu-domba umat atas nama agama, atau kerana kejahilan, atau juga kerana fanatik dan kepentingan. Namun, dalam dua-tiga abad yang lalu, dan sejak Eropah menapakkan kakinya di dunia Islam untuk membolot sumber daya dan kekayaan negeri-negeri muslim, ia menjadi faktor lain dalam memasuki arena pemecahan umat Islam. Faktor baru ini mempertontonkan kejahatan yang paling keji dalam menguasai dan membolot kekayaan Muslim.

Perbezaan fundamental antara pendatang baru ini dan penguasa tempatan pada masa lalu adalah mereka mamasuki dunia Islam penuh perhitungan dan melibatkan sejumlah ilmuan dengan bendera orientalis. Mereka mengucar-kacir umat Islam dengan berbagai helah dan konspirasi. Oleh kerana mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan emosional, keagamaan, dan nasionalisme dengan umat Islam, pendatang baru ini maka tak segan-silu melakukan berbagai kejahatan dan mencipta malapetaka di dunia Islam demi menguasai kekayaan umat yang agung ini.

Beberapa metodologi baru yang digunakan imperialis dan terutamanya Inggeris untuk mencetuskan konflik di tengah umat Islam adalah seperti berikut:

A. Membentuk mazhab dan pecahan baru.

Sejak zaman dahulu, prinsip imperialis Inggris ialah pembentukan sekta baru dan kelompok politik sesat. Contoh pembentukan mazhab politik baru adalah mewujudkan para mubaligh dan juga parti-parti gabungan. Dalam bidang agama, mereka membentuk sekta-sekta sesat seperti Baha’i, Qadiyan, Shaikhan dan lain-lain. Tujuannya adalah menyimpangkan ajaran Islam dan melogikkan perpecahan umat. Metodologi Inggeris yang lain ialah memanfaatkan ejen-ejennya di dunia Islam untuk kepentingan mata-mata dan kegiatan pengintip.

Puncak penyimpangan intelektual yang diciptakan oleh imperialis adalah menghapuskan hukum asasi dalam Islam seperti, jihad, amar makruf dan nahi munkar, kepentingan mendirikan negara Islam dan menggantikannya dengan sekularisme, dan juga konsep nabi terakhir, serta mempromosikan penafsiran-penafsiran keliru tentang qada dan qadar, kepasrahan, irfan, dan tasawuf.

Prinsip imperialistik ini masih memanfaatkan unsur-unsur yang menyimpang dan memperkuat penyimpangan pemikiran beberapa mazhab. Mereka juga mengerahkan talibarutnya ke berbagai negara Islam untuk melancarkan praktikal pengkafiran, tundingan bid’ah, dan fasik kepada seluruh umat Islam. Anasir-anasir ini telah menaburkan benih-benih perpecahan dan perselisihan di tengah umat Islam.

Kini, mungkin era membentuk sekta-sekta pecahan telah berakhir, meski pun para imperialis masih memanfaatkan senjata ini dalam beberapa peristiwa. Namun, pembentukan gerakan pemikiran dan ideologi moden, parti-parti gabungan, tokoh-tokoh revolusioner palsu dan penyeru kebebasan, merupakan jalan baru arogansi dunia untuk menguasai dunia Islam. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikirannya dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan kemajuan teknologi. Imperialis global juga berupaya memisahkan masyarakat Islam dari Islam sejati dan revolusioner dengan tujuan melemahkan mereka dari dalam. Kewaspadaan terhadap helah baru ini, yang diprioritikan terhadap pusat-pusat pendidikan, media, dan universiti, adalah tugas generasi baru dan harapan masa depan umat Islam.

B. Meruntuhkan dunia Islam dan pemecahan negara Muslim.

Pada zaman dulu, kuasa-kuasa besar memacakkan kekuasaannya atas dunia Islam dengan segala kelemahan dan penyimpangan yang mungkin, tetapi perwakilan kekuatan politik umat Islam bangkit melawan musuh-musuh Islam dan mempertahankan keutuhan wilayah Muslim dari dimusnahkan musuh.
Dinasti Uthmaniyah telah mendirikan sebuah pemerintahan yang kuat dan merangkumi Timur Tengah, Afrika Utara dan sebahagian besar dunia Ahlusunnah. Sementara itu pusat pemerintahan mereka bertempat di Turki. Di sisi lain, Syiah juga membentuk pemerintahan yang kuat di bawah dinasti Safawi dan kemudian berdiri pemerintahan Qajar.

Salah satu pengkhianatan besar penjajah dunia Islam dan umat Islam adalah memperlemahkan pemerintahan Syiah di Iran dan pendudukan terhadap sejumlah kota dan daerah di negara itu. Kaum imperialis memecah-mecah negara-negara Islam dan mencipta negara-negara kecil di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Konspirasi ini mempermudahkan imperialis untuk melakukan penjajahan askar ke negara-negara Islam.

Konspirasi tersebut merupakan pukulan terberat terhadap kemuliaan dan kekebalan muslimin. Barat semakin berleluasa menebarkan benih-benih permusuhan dan perpecahan serta mencipta sekta-sekta baru di tengah umat Islam. Pada masa kini, Barat juga berupaya membentuk Timur Tengah baru, membelah-bahagi Iraq dan secara keseluruhan dunia Islam. Amerika Syarikat, Eropa dan regim Zionis Israel mempersiapkan peta baru untuk memecah negara Islam. Konspirasi dan Peta Jalan ini masih boleh digagalkan dengan kewaspadaan dan perpaduan umat Islam.

C. Pencerobohan militer dan pendudukan.

Fenomena ini juga dilakoni oleh penjajah di beberapa belahan dunia Islam seperti, anak benua India sepanjang tiga abad lalu, dunia Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, pasca runtuhnya Dinasti Uthmaniyah. Masalah ini telah menjadi sumber sengketa garis perbatasan, politik, mazhab dan suku serta menghalangi perpaduan dan kerjasama antara umat Islam.

D. Pembentukan pemerintah boneka.

Para kolonialis Barat menempatkan beberapa talibarutnya di negara-negara muslim yang tidak berhasil mereka takluki. Mereka ditempatkan melalui konspirasi dan kudeta untuk melaksanakan prinsip-prinsip imperialis dan penjaga kepentingan Barat di dunia Islam serta pemicu perpecahan dan konflik di tengah umat Islam. Konspirasi busuk ini dilancarkan di Iran dan Turki pada permulaan abad ke-20 dan mereka menempatkan talibarutnya seperti Reza Khan dan Kamal Ataturk untuk menjalankan misi imperialis.

7. Mencipta pemisah di tengah umat Islam.

Komunikasi, hubungan dan interaksi antara umat Islam serta dialog untuk mengenal akidah satu sama lain, akan mengikis sejumlah besar kesalahpahaman dan membantu pemahaman antara sesama.

Pada zaman dahulu tatakala sarana komunikasi masih terbatas, berbagai kabar angin dan kesalahpahaman mendominasi kaum Muslim yang dipisah oleh jarak, tapi sekarang, umat Islam boleh memahami dengan baik pemikiran-pemikiran saudaranya dan terlibat dalam berbagai seminar dan persidangan. Kini, mereka memahami bahawa kebanyakan perbezaan itu adalah sebahagian dari sengketa verbal dan bersifat sebelah pihak. Sementara itu ada banyak unsur kolektif yang akan menghubungkan mereka satu sama lain dan perbezaan sangat minimum jika dibandingkan dengan persamaan yang mereka miliki.

Pelaksanaan ibadah haji, yang termasuk sebagai ibadah agung Islam dan paksi tauhid serta kesetiakawanan muslimin, memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan keakraban di kalangan umat Islam. Jika ritual ini dikelola dengan baik, maka ia sangat membantu misi pendekatan mazhab dan persatuan Islam.

Oleh: Hujjatul Islam Mir Aghaei (Penasihat Setiausaha Agung Forum Antarabangsa Pendekatan Mazhab-mazhab Islam)

.

Iran, Mesir dan Pemikiran TaqribTaqrib bermakna seruan untuk mendekatkan pandangan antara mazhab Islam. Pemikiran ini memiliki sejarah tersendiri di negara-negara Islam, terutamanya Mesir. Taqrib juga bererti kerjasama antara ulama untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang ada pada mazhab-mazhab Islam terutama mazhab Syi’ah dan Ahli Sunnah.

Para ulama Taqrib meyakini bahawa untuk mewujudkan matlamat Taqrib, Ahli Sunnah dan Syi’ah tidak harus meninggalkan ajarannya; akan tetapi, paksi Taqrib antara mazhab Islam adalah hidup bersama dengan jiwa bersaudara tanpa ada rasa bermusuhan satu sama lain. Natijahnya, matlamat Taqrib ialah mengurangi kekerasan dan permusuhan antara pengikut mazhab-mazhab Islam.

Sudah lama Universiti Al-Azhar Mesir sangat menyokong seruan Taqrib ini sehingga di zaman pemerintahan Anwar Sadat, Hasan Ibrahim Hasan dalam kitab “Tarikh Al-Daulah Al-Fatimiah” menulis:

“Nama Al-Azhar berdasarkan nama puteri Rasulullah (s.a.w), Fatimah Az-Zahra kerana dinasti “Fatimiyun” -yang pada tahun 909 M di Mesir sampai pada tampuk kekuasaan- mengaku sebagai keturunan beliau. Fatimiyun mendirikan Al-Azhar pada tahun 972 M untuk perluasan mazhab Syi’ah. Para pemimpin silsilah ini meyakini zaman da’wah Syi’ah dengan memperkenalkan ilmunya sudah tiba dan ajaran-ajaran mazhab ini harus diperluas dengan pendidikan. Fatimiyun tidak merasa cukup dengan mendirikan Al-Azhar saja, akhirnya pada tahun 1005 M membentuk lembaga pusat kebudayaan “Dar Al-Hikmah” yang juga bertujuan untuk da’wah Syi’ah.”

Dapat dikatakan, berbeza dengan gerakan sederhana Fatimiun pada awal pemerintahannya dalam memperluas mazhab syi’ah, pada tahun-tahun berikutnya hal ini menjadi ekstrim dan berlebihan. Sebagai contoh, dinsti Fatimiyah melarang masyarakat untuk membaca kitab-kitab mazhab lain dan berusaha untuk menghilangkan Ahli Sunnah. Mungkin politik ini yang menjadi salah satu sebab penggerak Ayyubiun untuk mentablighkan Ahli Sunnah dan pengikut mazhab ini menerima silsilah ini (Ayyubiun).

Ayyubiun yang memegang kekuasaan setelah tergulingnya dinasti Fatimiyun pada tahun 1175 M telah mengubah Mesir menjadi pusat kebudayaan yang kuat untuk memperluas mazhab Ahli Sunnah. Pengasas pemerintahan ini, Salahuddin Ayyubi yang bermazhab Syafi’i, melarang pengajaran fiqah Syi’ah di Al-Azhar. Politik ini menyebabkan kejatuhan intelektual di Al-Azhar dan keadaan ini berlangsung selama lebih kurang 80 tahun. Akan tetapi, pada zaman pemerintahan “Mamlukian” dan “Ustmanian” di Mesir, meskipun pemerintahannya berasaskan Ahli Sunnah, tetapi keadaan orang-orang Syi’ah lebih baik ketika zaman pemerintahan Ayyubian. Solat Juma’at di Al-Azhar kembali dilangsungkan dan disamping pelajaran fiqah Syafi’i, beberapa ulama juga dilantik untuk mengajar fiqah mazhab lain termasuk mazhab Syi’ah.

Pada tahun 1789 penyerangan Perancis terhadap Mesir menyebabkan ulama Al-Azhar mengangkat bendera perang terhadap Perancis dengan sokongan daripada masyarakat dan menubuhkan persatuan muslimin dengan melupakan perbezaan-perbezaan mazhab. Kerjasama ulama Al-Azhar dan orang-orang Syi’ah serta anggota Taqrib yang lain menyebabkan kekalahan Perancis. Pada masa ini hukuman mati terhadap ulama Islam oleh kekuatan Perancis menguatkan lingkaran persatuan antara Muslim dalam menghadapi musuh luar.

Muhammad Ali terpilih sebagai gabenor Mesir pada tahun 1805. Dia, seorang yang mencintai kekuasaan, menganggap wujud ulama-ulama Al-Azhar terutama persatuan di antara mereka dan masyarakat Islam sebagai penghalang untuk mengukuhkan kekuasaannya. Untuk menghilangkan penghalang-penghalang ini, dengan menggunakan senjata perselisihan ia menimbulkan perpecahan,  disamping memerintah dengan sewenang-wenang dan memisahkan antara agama dan politik untuk melemahkan Al-Azhar dan ulama Islam.

Politik ini  (yang berakhir dengan tidak mampunya Al-Azhar mengelola kewangannya) menyebabkan peringkatan bertahap universiti tersebut dan memaksanya untuk menggantungkan masalah kewangan daripada pihak lain, terutama kerajaan Inggeris. Pada tahun 1915 penasihat kewangan pemerintah Mesir –seorang Inggeris- menyarankan kepada pemimpin Al-Azhar untuk menerima bantuan daripada pemerintah Inggeris untuk memperbaiki kewangan ulama-ulama Al-Azhar (1). Pada masa ini, siasah pemerintah Mesir dan pendatang dari Inggeris adalah pemisahan antara agama dan politik serta menghalang perpaduan mazhab yang berbeza-beza dalam satu lingkungan Islam. Dengan ini, ulama mazhab-mazhab di Al-Azhar tidak dapat menjalankan misi Islami mereka disebabkan tidak ada perpaduan, fanatisme dan sikap memperhatikan keuntungan peribadi.

Pada tahun 70-an peningkatan hubungan antara ulama dan pusat-pusat lembaga agama yang berbeza-beza, terutama Syi’ah dan Ahlu Sunnah, mendorong terbentuknya “Dar Al-Taqrib” di Mesir. Beberapa marja’ faqih Syi’ah dunia, seperti Ayatullah Uzdma Burujerdi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan pusat lembaga ini. Beliau memiliki keyakinan kuat bahawa perlunya pemecahan masalah di antara mazhab-mazhab Islam dan kewujudan hal ini akan meninggikan martabat Islam.

Ayatullah Uzdma Burujerdi mengetahui dengan bijaksana bahawa jika kesepakatan di antara orang-orang muslim mahu dibentuk, ia harus bersumber dari lembaga keilmuan. Dari sisi lain, beliau juga mengetahui tingkatan keilmuan Al-Azhar. Jadi, beliau menggunakan sarana dan kesempatan ini secara efisyen untuk mengadakan hubungan dengan ulama-ulama Mesir. Untuk memulai hubungan ini beliau mengirim Allamah Syeikh Muhammad Taqi Al-Qumi ke Mesir sebagai wakilnya. Tugas beliau adalah berusaha untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Taqrib di Mesir dan mendorong ulama Islam untuk mementingkan terwujudnya persatuan umat Islam.

Allamah Syeikh Muhammad Taqi Qumi menyampaikan pesan lisan Ayatullah kepada Syeikh Majid Salim yang menjawat jawatan presiden Al-Azhar di waktu itu. Pesanan jawapan Syeikh Salim kepada Ayatullah Burujerdi membuka pintu kerjasama dan surat menyurat dalam hal Taqrib antara hawzah Qom dan Al-Azhar. Tidak lama kemudian Syeikh Hasan Baquri, pensyarah dan seorang alim universiti Al-Azhar, dan menteri wakaf Mesir, pergi ke Iran untuk bertemu dengan Ayatullah Burujerdi. Sebagai balasan, kitab “Mukhtasar Al-Manafi’ Allamah Hilli dan kitab tafsir “Majma’ Al-Bayan” Syeikh Thusi dicetak dan dipelajari di Mesir.

Berdasarkan itu universiti Al-Azhar untuk pertama kalinya dalam sejarah pendiriannya, mengadakan majlis Asyura’ (acara peringatan syahadah Imam Husein a.s) secara besar-besaran. Syeikh Syaltut memegang kepemimpinan universiti Al-Azhar setelah meninggalnya syeikh Majid Salim. Beliau, seorang yang menginginkan perpaduan umat Islam dan memiliki pengetahuan yang dalam tentang masalah Taqrib, telah menjalinkan hubungan erat dengan Ayatullah Burujerdi; dan dalam salah satu suratnya, beliau memanggil beliau dengan sebutan “saudara yang agung”.

Pendirian Darul Taqrib Bainal Mazahib Al-Islami di Mesir berperanan penting dalam penyelarasan antara mazhab-mazhab Islam dan akhirnya ia menjadi satu langkah yang penting. Langkah penting ini adalah pengajaran fiqah mazhab-mazhab Islam, Ahli Sunnah mahu pun Syi’ah, di universiti Al-Azhar. Hal ini ditulis di bab ke tiga undang-undang Dar Al-Taqrib seperti berikut:

“Pengajaran fiqah mazhab-mazhab Islam di universiti-universiti Islam dan di pusat-pusat pendidikan lainnya, akan dilaksanakan sebaik mungkin.”

Saranan program pengajaran mazhab Ja’fari di Al-Azhar meskipun tidak terlaksana akan tetapi berhubungan dengan satu kejadian penting yang lain iaitu fatwa syeikh Syaltut yang mengandungi izin menganut fiqah Syi’ah. Dengan ini, marja’ terbesar Ahli Sunnah Mesir mengatakan bahawa para pengikut mazhab Syi’ah Itsna Asyariah memiliki hak yang sama sebagai seorang muslim seperti pengikut mazhab-mazhab lain; meskipun selalu ada propaganda-propaganda buruk yang merugikan. Kepada seluruh umat Muslim Ahli Sunnah Wa Jamma’ah juga diperbolehkan untuk mengikuti fatwa-fatwa ulama Syi’ah.

Ulama-ulama Mesir setelah zaman Syeikh Syaltut juga memiliki hubungan erat dengan hawzah-hawzah ilmiah Syi’ah; ia pun terus melanjutkan kegiatan-kegiatan Taqrib. Hal ini menciptakan hubungan erat antara masyarakat Iran dan Mesir. Boleh dikatakan meski pun fiqah yang diperkenalkan di Mesir bukanlah fiqah Syi’ah, tetapi hati nurani masyarakat Mesir memiliki kecondongan terhadap syi’ah. Kerana itu, pengikut mazhab Wahabi dengan niat menjauhkan masyarakat Mesir dari garis-garis fiqah dan pemikiran logik mazhab Syi’ah, melawan tasyayu’ dan berusaha untuk menyimpangkan kecenderungan perpaduan ulama dan masyarakat Mesir.

Saat ini ada banyak dalil yang menunjukkan kecenderungan masyarakat Mesir untuk saling memahami dengan saudara-saudara Syi’ah dan hal ini disebabkan kecintaan mereka pada Ahlul Bait (a.s). Sebagai contoh, masyarakat Mesir suka berziarah ke makam-makam mulia ma’sumin dan membolehkan menciumnya. Nama yang paling banyak dipakai di Mesir setelah nama nabi Muhammad (s.a.w) adalah nama Ali (untuk laki-laki) dan Fatimah (untuk perempuan). Dalam banyak syair kanak-kanak Mesir yang paling terkenal, Sayyidah Fatimah (a.s) disebut sebagai ibu dan Ali (a.s) sebagai ayah. Khususnya pada penyelenggaraan hari-hari raya dan adat-adat bulan suci Ramadhan, masyarakat Mesir mengikuti adat-adat khusus Fatimiah yang berasal dari budaya Syi’ah.

Penerbitan kitab “Al-Muraja’at” yang merupakan syarah dari diskusi antara ulama besar Islam, Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, salah satu dari pembawa bendera Taqrib di Jabal Amil, Lubnan, dan Syeikh Salim, pemimpin Al-Azhar, mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan kesalahpahaman Ahli Sunnah terhadap Syi’ah. Syeikh Salim dalam pertemuan terakhirnya mengakui bahawa tidak ada perbezaan di antara Ahli Sunnah dan Syi’ah dan pertentangan yang ada diantara Syi’ah dan Ahli Sunnah lebih sedikit dari pertentangan antara imam-imam empat mazhab.

Sebenarnya kehidupan kebudayaan Mesir memiliki kecenderungan kuat untuk mewujudkan misi Taqrib. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya makam orang-orang yang dinisbahkan ke Ahlul Bait, seperti Malik Asytar di Mesir, yang menyebabkan masyarakat Negara ini menunjukkan kecintaannya pada Ahlul Bait lebih dari masyarakat Negara-negara lain.

2. Masyarakat Mesir secara terbuka memiliki kecenderungan untuk bersatu dan saling memahami antara saudara Muslim yang lain, termasuk syi’ah; dan kecenderungan ini bertambah setelah kemenangan revolusi Islam.

3. Peranan Al-Azhar yang merupakan asas besar dalam sisi moral dan spiritual, yang pada awalnya didirikan untuk memperluas mazhab Syi’ah dan pendekatan antara mazhab, tidak dapat dipandang sebelah mata.

4. Dari segi sejarah, pendirian pemerintahan Fatimiyun oleh orang-orang Syi’ah di Mesir dan permusuhan bersejarah antara masyarakat Mesir dengan Wahabi selalu menjadi penghalang usaha musuh-musuh Islam untuk menebar perpecahan. Tidak menghairankan jika dengan alasan di atas sebagian penetapan undang-undang Mesir dilakukan bersaskan faham mazhab Syi’ah. Sebagai contoh, dua pasal dari undang-undang sivil Mesir diambil dari mazhab Syi’ah. Pada zaman Abdul Nasir, Al-Azhar menerbitkan sebuah ensiklopedia fiqah yang bernama “Fiqh-e Islam Dar Mazaheb-e Hasytgone” (fiqih Islam dalam 8 mazhab) yaitu 4 mazhab Ahli Sunnah, mazhab Syiah 12 Imam, Zaidi, Ibadhi dan Dhohiri.

Suatu perkumpulan bernama Ahlul Bait dibentuk di Mesir dalam dekad ini dan terdaftar dalam daftar kementerian perkara sosial dengan nombor 1852. Kelompok ini memiliki beberapa karya yang sudah diterbitkan. Namun karya Ahlul Bait dihentikan oleh Anwar sadat setelah kemenangan revolusi Islam Iran. Kelompok ini juga memiliki peranan penting dalam misi Taqrib. Di Mesir para sadah (keturunan nabi) dikenal sebagai “Ashraf” dan kelompok ini bertugas untuk menjaga nasab keturunan Ahlul Bait yang sudah meninggal.

Ada kelompok yang bernama “Ja’afirah” yang nasab mereka sampi pada imam Ja’far as. di daerah Said, terutama di wilayah Qina dan Iswan. Mereka juga menganut faham Taqrib dan hidup bersama secara akur dengan Ahli Sunnah. Jumlah pengikut Ja’afirah di Mesir mencapai 2 juta orang.

“Buhrah” adalah kelompok Syi’ah Isma’iliah Afrika yang hijrah ke Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Mereka menggunakan kemampuannya untuk meyakinkan menteri Wakaf Mesir agar memperbaiki masjid-masjid Syi’ah Fatimi –dengan kemampuan mereka– seperti masjid Al-Anwar yang pada akhirnya menjadi tempat tinggal mereka. Buhrah juga memperbaiki dan membangun kembali masjid Al-Husain (a.s) dan masjid Zainab (a.s).

Mazhab Sufi di Mesir yang merupakan pengikut imam Ali (a.s) juga selalu memiliki kerjasama ilmiah yang baik dengan ulama-ulama Ahli Sunnah. Mereka juga selalu berusaha keras menghalang Wahabi untuk menyebarkan perpecahan antara umat.

Wujudnya Buhrah, Sufi, Ja’afirah dan kelompok-kelompok pengikut Ahlu Bait lain dari satu sisi, dan dari sisi lain pemikiran cerah sebagian ulama Ahli Sunnah Mesir seperti Syeikh Syaltut dan Kawakibi menyebabkan berkembangnya pemikiran Taqrib di Mesir secara pesat, meski pun usaha-usaha Wahabi yang dimulai pada masa Abdul Nasir sampai sekarang demi menjatuhkan misi ini sentiasa wujud.

Setelah kemenangan revolusi Islam di Iran dan berkibarnya bendera perpaduan daripada imam Khomeini, masyarakat Mesir menyambut perpaduan ini dengan semangat dan kegembiraan yang mendalam. Akan tetapi, alat-alat propaganda barat dan media antarabangsaWahabi berusaha menghapus wajah tasyayyu’ di kalangan Ahli Sunnah dengan menerbitkan buku-buku “menyimpang”. Dengan ini, kitab-kitab yang menghina dan menghilangkan kepercayaan terhadap Syi’ah dan kitab-kitab yang menyerang pemikran Ahli Sunnah dikeluarkan dari gudangnya dan disebarkan kembali. Penerbitan Al-Shohwah digunakan kembali untuk menghalang pemikiran Syi’ah di Mesir. Penerbit ini menerbitkan lebih dari 100 buku berkaitannya dari tahun 1983 sampai 1986. Seluruh biaya penerbitan buku-buku ini dibekalkan oleh Wahabi.

Meski pun penyerangan ini mengancam mazhab Syi’ah, tapi dari sisi lain ia menguntungkan dakwah Taqrib, kerana masyarakat Mesir menjadi ingin mencari tahu perbezaan Syi’ah dan Ahlu Sunnah. Munculnya intelek-intelek zaman itu membuatkan isu Taqrib semakin diangkat. Sebagai contoh, marhum Allamah Syeikh Muhammad Ghazali, seorang ulama yang diterima diseluruh kalangan masyarakat Mesir, selalu membantah perselisihan di antara umat Islam dan mendukung pemikiran Taqrib. Beliau berkata:

“Kekhawatiran akan perbezaan dalam Fiqah tidak perlu dikhuatirkan; kerana perbezaan Fiqah tidak dapat dimungkiri. Larangan taqlid pada mazhab tertentu tidak lebih dari sekadar fanatik yang tidak berharga”. (Surat Khabar Al-Zahram, 17/12/1370)

Para pemimpin Ikhwanul Muslimin juga sangat mementingkan masalah pendekatan dan menganggap keperluan mustahak perpaduan umat Islam dalam menghadapi musuh yang bersatu pada zaman ini.

Program Taqrib di Mesir terus berlangsung. Para ulama dan intelektual Mesir yang dalam gerakan baru mereka berusaha menghidupkan Islam murni, mengetahui pentingnya perpaduan dalam menghadapi musuh bersama. Sejarah dan kebudayaan masyarakat juga membuktikan hal ini. Jadi, dapat dikatakan jika Taqrib di Mesir dibimbing pada jalan yang benar, pada masa yang akan datang dapat menjadi sandaran kuat untuk perpaduan politik dan persaudaraan dunia Islam. Jelas, perubahan positif apapun dalam hubungan antara Iran dan Mesir akan memperkuatkan kedudukan para pendukung Taqrib di kedua negara

.

 

Salafi Wahabi Gencarkan Penghancuran Syi’ah Sedunia DEMi MELAPANGKAN kejayaan Amerika dan Israel

Ucapan agresif mufti besar Arab Saudi terhadap Syiah
Mufti besar Arab Saudi terus melepaskan geramnya dengan menuduh Syiah di Qatif sebagai golongan sesat dan tidak cintakan tanahair, tanpa mengemukakan sebarang dalil ilmiah.
Ucapan agresif mufti besar Arab Saudi terhadap Syiah
Mufti Besar Arab Saudi, Abdul Aziz bin Al Al-Syeikh menyatakan kebenciannya terhadap Syiah dengan mencela mereka sebagai golongan sesat dan kotor.Tanpa sebarang alasan, beliau cuba membangkitkan emosi orang ramai supaya menolak protes penduduk Syiah di Qatif dengan mengatakan, “Syiah Qatif bukan daripada kalangan kita, namun mereka daripada golongan sesat yang mengikut arahan dari pemimpin luar Arab Saudi dan tidak cintakan tanah air”.

“Syiah Qatif melakukan kerosakan, membunuh orang tidak berdosa dan melumurkan tangan mereka dengan darah orang lain tanpa sebab”.

Pernyataan beliau tersebut muncul setelah jurubicara Kementerian Arab Saudi memaklumkan penemuan gudang senjata di Timur wilayah Qatif.

Sejak akhir-akhir ini Mufti Arab Saudi kelihatan menyatakan permusuhannya terhadap Syiah dan mengistiharkan pengikut mazhab tersebut sebagai keluar dari Islam.

.

Ayatullah Husaini Qazwini;
Metodologi tabligh Wahabi untuk menentang Syiah (1)
Ayatullah Dr Husaini Qazwini menerangkan tentang sebab-sebab propaganda Wahabi menentang Syiah seperti dalam sebaran am, saluran satelit dan sebagainya, kemunculan Yasser al-Habib, kecenderungan pemuda Wahabi dan Sunni terhadap Syiah, statistik propaganda Wahabi, dan banyak lagi perkara penting tentang gerakan Wahabi di zaman ini.
Metodologi tabligh Wahabi untuk menentang Syiah (1)

Ayatullah Husaini Qazwini
Metodologi tabligh Wahabi untuk menentang Syiah.
Bertempat di Mushalla Qom, 11/08/1389.
بسم الله الرحمن الرحيم

Tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah metodologi terbaru propaganda Wahabi.
Jikalau kita ingin katakan tentang pembahasan Wahabi dalam satu ayat, dengan mengamati keupayaan dana dan gerak kerja Wahabi, maka ia merupakan sebuah pusat kebudayaan yang sangat utuh di mana golongan Kristian sekalipun tidak mempunyai pergerakan seperti ini.

Hampir 4 tahun sebelum saya melihat Makkah, salah satu pusat kebudayaan Wahabi bernama رابطة العالم الإسلامية  di mana para hadirin dapat melihatnya ketika masuk ke Makkah dari Madinah, di permulaannya ada sebuah gedung putih yang mereka letakkan papan tertera رابطة العالم الإسلامية, saya sendiri hampir tujuh jam melawat pusat ini dan melihat dengan lebih dekat berbagai bahagian methodologi propaganda, risalah dan percetakan buku yang berbeza. Ringkasnya pusat رابطة العالم الإسلامية sama seperti Pejabat Tablighat Eslami dan Sazman Tablighat Eslami kita. Inilah perbezaan yang ada pada pusat kebudayaan mereka. Namun dalam Sazman Milal Muttahid (PBB), mereka ada anggota rasmi sebagai pemerhati dalam pertubuhan UNESCO dan UNICEF. Salah seorang penyelia mereka berkata, “Belum ada negara yang tidak ada pejabat atau wakil kami”.  Penyelia pusat pengajian mereka, telah mencapai gerakan kebudayaan membantu anak yatim dan golongan miskin, serta membekalkan ubat ke rumah sakit dan lain-lain lagi.

Para hadirin sekalian tahu, methodologi propaganda hari ini sangat jauh bezanya dengan zaman yang lalu. Dahulu tatkala alat cetak telah ditemui, surat kabar dan buku telah digunakan untuk memindahkan budaya ke wilayah yang lain, dan dari generasi ke generasi. Namun hari ini, dengan kebolehan alat moden pada manusia seperti bidang ‘cyber’, internet, satelit dan sms, pihak penentang dan musuh kita menggunakan ruang yang ada ini sebanyak-banyaknya.
Statistik propaganda Wahabi

Dalam statistik yang ada, laman web www.isl.org.uk telah memaklumkan lebih dari 40,000 laman web Wahabi yang asyik bekerja 24 jam menentang Syiah. Memadailah anda merujuk kepada laman web Faisal Nur www.fnoor.com yang diselenggarakan oleh seorang Wahabi di Arab Saudi. Sudah terkenal bahawa penajanya adalah putera mahkota Arab Saudi sekarang iaitu Amir Naif. Dalam laman web ini ada lebih dari 40 ribu judul kitab dan makalah menentang Syiah, dan boleh dikatakan nenek kepada segala laman sesawang Wahabi. Terlalu sedikit laman web Wahabi yang tidak berpaut (link) dengan laman ini atau tidak mengambil subjek-subjek daripadanya. Begitu juga beberapa laman web Parsi seperti Sunni News, Sunni Online dan Islam Teks, sebahagian besarnya menyebarkan bahan-bahan yang lancang dalam menentang Syiah, serta meluaskan penghinaan dan caci maki.

Dalam berita-berita minggu lalu, laporan online menyebut seorang penyelidik Kanada mengistiharkan bahawa satu daripada 2 laman web Islam adalah berkaitan dengan Wahabi sehingga ada yang berselindung dibalik pusat pengajian kebudayaan Ikhwanul Muslimin.

Sebelum hari raya ketika saya bermusafir ke negara German dan Belanda, saya berpeluang menggunakan laman-laman web dari internet teman baik yang membantu saya di sana. Salah satu perkara yang menghairankan saya ialah tentang Imam Mahdi yang dinantikan, ada 1.5 juta laman dalam internet tentang perkara itu. Namun tentang al-Masih yang dinantikan iaitu seorang reformis dan juru selamat mempunyai 18 juta laman dalam internet. Zahirnya mungkin statistik ini kelihatan biasa, namun andainya kita mengamatinya sedikit, nescaya kita akan lihat berapa yang telah mereka gunakan kemudahan, dan berapa yang telah kita gunakannya. Perkara ini dapat dirujuk dalam laman web universiti Amir Kabir سايت دانشگاه امير كبير.

Aktiviviti saluran-saluran satelit.

Sekarang ini, dari 1800 saluran satelit yang aktif di rantau ini, hampir 300 saluran satelit yang diisi dengan acara dan program menentang Ahlul Bait.

Mungkin mendengar perkara ini dianggap biasa, menyatakan statistik liputan dan pendengarnya sangat mudah. Namun anda semua lihatlah apa matlamat mereka dalam masalah propaganda dan kebudayaan? dan apakah matlamat kita? Akhirnya kerja اتحاديه تلويزيون‌هاي اسلامي mampu dilaksanakan, iaitu pada 2 minggu lalu sebelum persidangan di Tehran, mereka telah mengumpulkan 182 radio dan televisyen tempatan.

Dalam beberapa saluran satelit, demi mempertahankan Wilayah dan Tasyayyu’ mereka telah menghentam Ahlusunnah dan menyerang mereka yang biadap terhadap kesucian Ahlul Bait. Hasilnya tidak lain dari fitnah. Kami telah mendengar bahawa dalam kongres Amerika pada tahun 2009 secara rasminya meingistiharkan ia sebagai ‘Tahun Ikhtilaf Sunni dan Syiah’. Untuk ini mereka telah memperuntukkan anggaran yang khusus. Kita tidak lupa di permulaan perang di Iraq, seluruh surat kabar memaklumkan, jika tidak salah saya bertarikh 20 atau 19 Esfand 1384 surat kabar Kayhan menulis, “نظاميان آمريكايي در عراق، يك جوان سيد و معمم نوراني را دستگير كرده بودند كه او، همان مهدي موعود است و مدت‌ها او را در زندان شكنجه مي‌كردند تا اعتراف كند او مهدي است” (Tentera Amerika di Iraq menangkap seorang Sayid dan guru; iaitu Imam Mahdi, mereka menyeksanya di penjara sehingga ia mengaku bahawa dirinya Imam Mahdi) setelah mereka mengetahui ayah dan ibu Imam Mahdi itu mempunyai beberapa tanda. Ayah dan ibu individu ini adalah orang lain, mereka sudah berputus harapan dan berjanji akan melaporkan kepada tentera Amerika jikalau menemui tempat persembunyian Al-Mahdi. Begitu juga Bush, presiden Amerika yang lalu, sebuah lembaga ilmu dibentuk yang terdiri daripada orang Islam dan Kristian, teoretisi Rumah Putih telah diterangkan sehingga mereka melakukan penyelidikan tentang Al-Mahdi Maw’ud dan melaporkannya kepada beliau (presiden). Pernyataan ini turut tersebat dalam laporan berita tempatan, namun tidak diketahui apakah hasilnya.

Tanggal 17 bulan Ramadan tahun ini seorang pelajar jahil dan tidak waras di London melangsungkan hari kewafatan Aisyah dan memberi ucapan yang kasar, tidak benar dan menyalahi sayra’. Perkara ini sampai memancing perhatian para Marji’ Taqlid dan Rahbar sehingga 90 orang ulama besar Syiah di Arab Saudi dan wilayah Timur, Imam Juma’at dan Jemaah, pengetua pusat pengajian ilmiyah mengecamnya. Kecaman ini telah dicetak juga dalam surat khabar yang bernama al-Riyadh. Pergerakan yang mempunyai unsur fitnah seperti ini tidak jauh dari modal-modal Wahabi. Individu seperti ini telah mereka perkenalkan, dan biaya serta kemudahan telah diperuntukkan untuknya supaya ia dapat memberikan uncapan tentang dunia Islam. Setelah bulan Ramadhan, sama waktu dengan penghinaan (Yasser al-Habib) terhadap Ummul Mu’minin Aisyah, hampir 19 saluran satelit Wahabi senada mengadakan program menentang Syiah. Akibatnya sebahagian saluran Wahabi seperti saluran Wisal dan Safa, saya sendiri menonton program-program mereka selama beberapa minit, saluran ini tidak dapat menahan kesabaran, mereka menggunakan kata-kata yang paling buruk untuk mencerca para Marji’ Taqlid, sehingga orang merusuh sekalipun tidak akan melakukan seperti ini. Mereka terlalu biadab menghina makam-makam suci para Imam seperti salah seorang hadirin mengatakan, “ ‘Tidak malu’ pun ada hadnya, namun orang ini tidak malu tanpa had” terutama sekali dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan tahun ini, saluran-saluran al-Mustaqillah, Hafiz, Safa, Nas, al-Rahmah, al-Hikmah, al-Khalijiyah dan al-Sihhah tidak ada lagi segan silu . Namun mereka ini punyai satu konspirasi. Kami tidak tahu apa yang berada di baliknya kerana saluran-saluran ini disiarkan melalui Nil Sat. Minggu lalu, pemerintah Mesir telah menyekat penyiaran saluran ini, seperti saluran Safa dan Wisal, di mana saluran ini lebih tidak malu berbanding saluran-saluran yang lain.

Arab Saudi mengistiharkan dalam hari-hari Haji tahun ini, sebuah saluran radio siaran langsung dalam lapan bahasa sedang dibangunkan supaya sekurang-kurangnya ia dapat diperkenalkan kepada pengerja haji Baitullah al-Haram.

Perkara penting di sini, beberapa laporan dalam laman-laman web iaitu mereka memaklumkan, ‘Saluran satelit Syiah lebih bahaya dari bom nuklear dan atom. Ini disebabkan mereka tahu saluran seperti al-Kawthar, individu seperti Ayatullah Kurani atau Sayed Kamal Haidari ada berbicara di dalamnya. Atau juga saluran Ahlul Bait dan saluran al-Wilayah, bicara-bicaranya seperti bom atom yang meletup, dan pemikiran pemuda Wahabi disedarkan.

Gelombang kesedaran para pemuda Ahlusunnah dan Wahabi, dan cenderungnya mereka ke arah Syiah.

Dengan mengamati informasi yang telah tersebar, saya selalunya dengan segera mencari berita-berita online atau satelit, ataupun berita akan sampai dengan perantara sahabat-sahabat. Saya ingin mengatakan satu ayat, “Dalam kurun ke-15 ini, belum ada lagi kurun yang lalu para pemuda Wahabi dan Ahlusunnah cenderung kepada Syiah seperti kurun sekarang”. Setiap minggu 10, 20 orang atau sebahagian minggu lebih dari 30 orang merujuk kepada saya dan secara rasmi mengsitiharkan mereka mengikut Mazhab Ahlul Bait. Dalam tahun ini saja, beberapa kali para pemuda Kristian datang ke Qom dan tuhan memberi taufiq, mereka telah menjadi Syiah di tangan kami dan pulang.

Dalam hampir 40 hari yang lalu, seorang pemuda berusia 25 tahun datang dari London, seorang pendakwah Bahai. Beliau terpengaruh dengan kata-kata kami dalam satelit dan mengambil keputusan bertaubat, lantas mengikuti mazhab Ahlul Bait dan cenderung kepada Syiah.
Percanggahan kita dengan Ahlulsunnah

Dengan tersebarnya propaganda yang dilakukan Wahabi, di beberapa tempat seringkali menghasilkan keputusan yang terbalik.

Abu Bashir pernah datang menemui Imam Sadiq dan berkata:

Bagaimana cara kita melayan Ahlusunnah? Imam berkata: Apakah engkau mempunyai Imam dan yakin mengikutinya? ujarnya: Iya. Imam berkata: Saya adalah Imam kamu, dan kamu mengikuti kami, muamalat saya dengan Ahlusunnah adalah seperti ini, andainya mereka sakit saya menziarahi mereka. Jikalau mereka meninggal dunia, saya akan mengikut perarakan jenazah mereka. Sekiranya…

Kerana itu kami mengatakan beberapa kali. Apakah yang bakal terjadi kepada Syiah jikalau para Imam tidak berpesan supaya kita beradab santun dengan Ahlusunnah. Apa yang berlaku jika para marji’ kita tidak melarang kita dari mencerca?

.

Metodologi tabligh Wahabi untuk menentang Syiah (2)
Tentang Dr. Musa Musawi, Sayed Abu al-Fadhl Burqe’i,
Metodologi tabligh Wahabi untuk menentang Syiah (2)Menyebarkan penentangan Ulama Syiah terhadap mazhab Syiah.Salah satu jalan baru propaganda Wahabi ialah menyebarkan perkara-perkara yang menentang Syiah daripada ulama Syiah. Dalam 2 – 3 minggu kebelakangan ini, isu ini telah didanai. Andainya anda menonton saluran-saluran Wahabi Safa, Wisal, dan Nur selama satu minggu, anda akan dapati salah satu perkara yang mereka singgung ialah ada di kalangan para ulama Syiah membicarakan perkara yang menentang Syiah. Contohnya seperti apa yang dikatakan sebagai Dr. Musa Musawi, cucu al-Marhum Sayyid Abul Hasan Esfahani, mereka telah banyak mengeluarkan biaya di dalam laman web, satelit dan kitab-kitabnya. Beliau telah menulis kitab yang bernama As-Syiah Wa Al-Tashih. Ayatullah al-Uzma Subhani menukilkan kepada saya dengan berkata, «من خودم از راديو شنيدم كه صدام مي‌گفت: اگر اين 8 سال جنگ ما عليه ايران، هيچ فايده‌اي نداشت جز اين‌كه اين كتاب توسط يك مرجع زاده نوشته شد، براي ما كافي است».  (Saya sendiri mendengar Saddam mengatakan, jikalau perang 8 tahun kita menentang Iran tidak memberi apa-apa faedah, tetapi cukuplah sebuah kitab yang ditulis oleh cucu seorang Marji).Kitab ini dari awal sampai ke penghujungnya, tidak ada yang lain kecuali menghina dan melampaui batas terhadap Syiah dan tempat-tempat sucinya. Wahabi juga turut membina tugu dari buku daripada Musa Musawi ini. Salah seorang Marji’ Taqlid besar yang mungkin tidak reda kalau saya sebutkan nama beliau di sini, beliau terkenal sebagai seorang yang bersih, taqwa dan wilayah di kalangan penuntut agama. Beliau berkata kepada saya, “Saya tidak akan lupa Musa Musawi ini di Zaman Syah, ia seorang peminum arak, penzina dan pergi ke kelab-kelab malam, bersamanya ialah seorang bintang sinema.” Beliau juga bersama-sama dengan beberapa penari masyhur , memberi cek kepada mereka, lari dari Iran dan ceknya itu adalah cek tendang kemudiannya  tersebar dalam surat khabar. Ada orang memberitahu kepada saya, “Sudah tentu ia tahu memberi wang kepada mereka ini adalah haram, oleh itu cek yang tidak munasabah dikeluarkan. Ia mengatakan, “Beliau dilihat bertemu dengan bekas perdana menteri Syah, dan kepalanya dipakaikan topi, dan ia mengambil sejumlah wang dan melarikan diri”. Sekarang lihatlah golongan Wahabi hari ini mengambil individu seperti ini, dengan menyapurata satu kedudukan dan sekeliling yang ada padanya, mereka telah perkenalkannya sebagai seorang pemikir Syiah di mana ia mengistiharkan ‘Setelah ia tahu Syiah adalah sebuah mazhab yang sesat, ia menulis sebuah buku yang dinamakan Al-Syiah Wa Al-Tashih. Beliau hampir 7, 8 tahun yang lalu di Arab Saudi telah menderita penyakit barah akibat banyak meminum arak. Saya pernah menghubungi beberapa orang bapa saudara dan anak saudaranya di Masyhad, termasuk adik beradiknya di Tehran. Mereka berkata “Kami rasa malu, kami mengadakan majlis untuk merawat aib keluarga kami ini”.

Sekarang mereka buat boneka daripada Sayed Abu al-Fadhl Burqe’i sambil mewar-warkan beliau sebagai Ayatullah Uzma, kononnya beliau salah seorang ustaz hawzah ilmiyah Qom yang tersohor. Setiap hari rakaman beliau yang menghina symbol-simbol suci Syiah, penghinaan kepada para marji’ besar Syiah dan ejekan terhadap ziarah para Imam berkali ditayangkan berkali-kali dalam Saluran Nur, sementara dalam saluran-saluran Arab ditayangkan bersama sarikata sedangkan sejarah latar belakangnya sangat jelas. Memang benar beliau pernah berada di dalam Hawzah, iaitu di zaman Ayatullah Burujerdi, ia mengajar kitab Rasail dan makasib, dan disebabkan kebiadabannya terhadap Ayatullah Burujerdi di dalam Masjid Imam, penduduk Qom telah merusuh dan menyingkirkannya dari kota Qom. Beliau pergi ke Tehran dan membina masjid Wazir Daftar. Beberapa ketika beliau di sana, beliau masih meneruskan penghinaan dan pengikut Syiah di sana turut menyingkirkannya. Kitab Ibnu Taimiyah sejak dari kurun ke-tujuh sampai sekarang, sudah ada sebuah terjemahan Parsi yang dikarang oleh beliau sendiri. Beberapa tahun lalu kami ke Makkah, ketika kami masuk ke Baitullah Al-Haram, bungkusan jilid yang dimasukkan al-Quran kecil ke dalamnya, saya lihat salah satunya mengandungi terjemahan Minhaj Al-Sunnah Ibnu Taimiyah hasil bekas tangan Abul Fadhl Burqe’i. Ini benar-benar sebuah skandal. Namun beliau mempunyai hampir 70 karya dan buku. Daripada jumlah ini hampir 30 kitab menguntungkan Syiah dan 40 kitab menentang Syiah. Namun menjelang penghujung usia, beliau menyesal di atas kebiadabannya. Namun sesalan tidak lagi berguna:

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

سوره نساء/آيه18

“Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia: “Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini,” (sedang taubatnya itu sudah terlambat), dan (demikian juga halnya) orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, Kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya”. Surah Al-Nisa ayat 18.

Salah seorang sahabat-sahabat terdekat beliau sendiri, Husaini dan Rajani menukilkan dan menulis, “Beliau meninggal kerana penyakit tersebut. Kami telah pergi menjenguknya dan beliau membaca surat wasiatnya untuk kami dan berkata: Saya seorang Syiah yang percaya keimamahan dan kemaksuman 12 Imam. Dan saya pernah melakukan kesilapan”. Ketika beliau dikeluarkan dari Tehran, beliau pergi ke kampung Kun di kawasan Tehran dan tinggal di rumah anak lelakinya. Beliau berwasiat: “Jikalau pengikut Syiah mengizinkan, pusarakan jenazahku di dalam perkuburan sanak saudara Nabi Syuib (a.s) semoga baginda memberikan syafaat kepadaku dan Allah mengampuniku”. Sekarang kelancangan memerangi Syiah atau merosakkan pemikiran para pemuda adalah dengan memutarkan rakaman ucapan pendek beliau. Namun Uthman Khamis seorang pemuka ekstrim Wahabi dan pemikirannya dikenali ramai, kelancangan beliau telah menguntungkan Syiah dan sudah tentu Syiah dalam akidahnya sangat tegar. Oleh itu mereka terpaksa membawa seorang yang menyebabkan kita rasa tersinggung dan orang itu daripada seorang produktiviti Hawzah yang memperlihatkan penentangannya terhadap Syiah. Mereka perkenalkan satu watak seperti Sayid Abul Fadhl Burqe’i sebagai seorang tokoh Syiah terkemuka di mana beliau dahulunya seorang Syiah dan masuk Sunni. Beginilah cara mereka bercakap. Sekiranya mereka tidak menemukan seorang watak Syiah, mereka pasti menciptanya. Contohnya berbagai kitab yang dicetak di Arab Saudi dengan nama Ayatullah al-Uzma Subhani dan Allamah Askari. Ayatullah al-Uzma Subhani menulis dalam sepucuk surat kepada Dr. Qardawi: Apakah anda tidak punya maklumat bahawa di Arab Saudi dan Emirates, tidak berlalu satu hari melainkan ditulis sebuah risalah atau buku, atau makalah yang menyerang Syiah dan malangnya, ia sentiasa mengulang tuduhan-tuduhan palsu di mana puluhan kali jawapan sudah diberi…, mereka masih tidak cukup dengan ini, buku-buku mengkritik Syiah dengan nama Ulama Syiah telah dicetak dan disebarkan. Sehingga sebuah kitab yang dengan nama orang ini, dan sebuah kitab dengan nama al-Marhum Allamah Askari telah di cetak dan diterbitkan. Kedua-dua mereka ini diperkenalkan seorang muballigh Wahabi dan pengkritik Syiah”. Iaitu mereka tidak menimbul keraguan dengan mengadakan pemuka Syiah selaku pengkritik Syiah. Sehingga seorang saudara kita dari Afghanistan menelefon saya dan berkata, “Di sini mereka telah menulis sebuah kitab yang mengandungi kata-kata anda iaitu Qazwini telah menjadi Ahlusunnah dan menentang Syiah dan risalah-risalah telah mereka sebarkan”. Saya pun berkata, “Jikalau suara Ayatullah al-Uzma Subhani dan Allamah Askari tidak sampai ke seluruh dunia serta terbatas, saya dengan berkat Ahlul Bait (a.s) hadir bergiat dalam dialog Syiah – Wahabi, dan di dalam saluran Al-Mustaqillah, Nur, Salam dan Wilayah tidak sampai seminggu yang lalu saya ada program menentang Wahabi dan mempertahankan Syiah”. Mereka sampai ke tahap ini mencipta perkara Syiah menentang Syiah. Atau seperti buku Lillah Thumma Li Tarikh telah diterjemahkan dengan nama ‘Ahlul Bait membela dirinya’, Arab Saudi telah mencetaknya dengan edaran berjuta naskah dan disebarkan ke seluruh negara-negara Islam. Dalam pertemuan saya dengan salah seorang ulama besar di Qatif di Makkah al-Mukarramah berkata, “Di kawasan Qatif dan Ahsha, buku ini diedarkan kepada pemuda-pemuda Syiah dari sebuah lori. Di mana sahaja mereka lihat orang beratur membeli roti atau selainnya, mereka akan bawa serta mengedarkannya dengan percuma”. Di Kuwait 100 ribu naskah buku ini telah dicetak dan disebarkan kepada orang ramai. Salah seorang ulama terkenal Syiah Kuwait, (bernama) Muhri secara rasmi memberi amaran kepada kerajaan Kuwait, “Jikalau penyebaran buku ini tidak disekat, Kuwait akan menjadi Lubnan ke-dua”. Mereka serta-merta menghalang penyebaran buku tersebut. Penulis buku ini juga adalah yang dikatakan sebagai Ayatullah Sayed Husain Musawi, salah seorang marji’ Syiah terkenal di Najaf. (kandungan buku tersebut) Ia pernah mengajar di sana selama beberapa ketika dan merasa ragu, lantas pergi mendapatkan jawapan daripada Ayatullah al-Uzma al-Khui, Ayatullah al-Uzma Sadr dan lain-lain lagi. Mereka tidak menjawab keraguan dan ia kembali kepada Ahlusunnah dan menjadi Wahabi. Hari ini mereka membina tugu Sayid Husain Musawi dan bukunya dicetak dan diedarkan ke negara-negara Islam dengan berjuta-juta naskah. Walau bagaimana pun banyak kitab telah ditulis untuk menyangkal bukunya. Salah satu buku terbaik ialah dikarang oleh ulama terkenal Saudi yang bernama Syaikh Ali Al Muhsin yang pernah menimba ilmu di Hawzah Ilmiyah Qom.  Kitab ini berjudul ‘Lillah Thumma Lil Haqiqah’. Hampir 15 kitab telah menjawab buku tersebut, dan ada di dalam beberapa laman web.

Di Pakistan, 3 juta pelajar Wahabi direkrut untuk menyebarkan kebudayaan Wahabi.

Di Afghanistan, pada tahun 1383 11 ribu madrasah dibangunkan untuk Wahabi di mana di Afghanistan sahaja ada 70 ribu pelajar Wahabi sedang direkrut.

Sebelum ini, pemimpin pelajar Ahlusunnah atau guru dari kota Timur dan Selatan telah dibawa ke Madinah untuk belajar di Universiti Madinah. Saya berusaha mengenal lebih dekat pembelajaran di sana. Tatkala pemergian mereka (pelajar) ke Arab Saudi menghadapi masalah, Saudi telah membina madrasah di Emirates yang boleh menempatkan 12 ribu pelajar. Beberapa kali pelajar dari Iran, Afghanistan dan Tajikistan dibawa ke Emirates. Wang yang banyak diberi kepada mereka untuk tabligh dan dikirim ke kampung-kampung. Para hadirin sekalian, demikianlah rumusannya.

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»

SEKILAS PANDANG TENTANG MLM (MULTI LEVEL MARKETING)

DISKUSI SEPUTAR MUAMALAH MLM:
Multi Level Marketing, Bisnis Haram yang Menggemukkan Kapitalisme
Kamis (5/5), Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran sebagai organisasi pelajar Indonesia di Iran mengadakan Diskusi Panel, “Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Tinjauan”. Hadir sebagai pembicara, Ust. Hasan Abu Ammar, Ust. Marzuki Amin dan Ust. Abdurrahman Arfan. Bertempat di Aula Sadr Madrasah Imam Khomeini Qom Iran, acara tersebut dihadiri sekitar 60an pelajar Indonesia. Berikut adalah postingan salah satu makalah dari pemateri. Insya Allah jalanny diskusi dalam bentuk berita akan menyusul.
Multi Level Marketing, Bisnis Haram yang Menggemukkan Kapitalisme

Berikut pembicaraan via telepon kontributor berita ABNA dengan ust. Marzuki Amin sebagai salah seorang pembicara:

ABNA:  Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ustadz !

Ustadz: Wa’alaikumussalam Wr. Wb.

ABNA: Afwan ustadz, karna tidak dapat hadir pada acara diskusi pelajar Indonesia seputar masalah MLM. Ana dengar bahwa antum termasuk salah satu pembicaranya?  Kalau antum mengizinkan ana boleh minta makalah yang antum tulis dan memuatnya di situs ABNA? Maksud ana agar rekan-rekan kita di tanaha air juga dapat mengetahui masalah muamalah batil ciptaan musuh-musuh islam tersebut. Bagaimana menurut antum ?

Ustadz: Ide dan pikiran yang bagus, ana setuju dan mengizinkan hal itu. Cuma, karena memang ana tidak banyak punya waktu, jadi makalah itu ana buat asal jadi yang penting sekedar ada untuk melengkapi diskusi kemarin. Syukurlah ust. Syamsunnar dan ust. Akmal dapat membantu ana, sehingga dapat menyemarakkan acara tersebut. Karena itu, ya mohon maaf, jika makalah itu penuh dengar kekurangan. Antum jangan perhatikan kekurangannya, yang penting pahamilah kandungan dan isinya.  Dan saran ana, kalau bisa, antum juga minta makalah ust. Abu Amar. Adapun ust. Abdurrahman Arfan, dia tidak sempat menulis makalah. Bahkan kalau antum sempat, turunkan juga rekaman hasil diskusi tersebut ke dalam bentuk tulisan yang menarik,  demi amar makruf dan nahi munkar. Yakinlah ini bagian dari jihad ilmu dan pahalanya besar sekali.

ABNA: Terimakasih banyak ustadz, semoga para pembaca ABNA juga dapat memaklumi kekurangan makalah tersebut.  Makalah antum akan segera saya upload.  Adapun hasil rekamannya saya akan susul berikutnya, karena untuk menurunkannya ke dalam bentuk tulisan perlu waktu. Saya berharap dapat menarik perhatian para pembaca ABNA di seluruh tanah air, insya Allah.                                

Sekali lagi ustadz, banyak terimakasih.  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz: Ana juga mengucapkan banyak terimakasih kepada antum atas ketulusan antum ingin membantu rekan-rekan di tanah air kita tercinta, demi menyelamatkan mereka dan negara kita dari penipuan ekonomi kelas kakap ini.   Semoga Allah Swt masih tetap merahmati kita semua. Amin……………                                          

Ana yakin, jika bangsa kita dan khususnya umat islamnya memahami hakikat muamalah batil ini dengan baik, pasti mereka akan mengingkarinya dan tidak akan menjadi anggotanya. Sebagaimana kita juga dulu menolak dan mengingkari mazhab Ahlulbait as ini, karena kebodohan kita, dan setelah kita memahaminya dengan baik, kita mengikutinya, begitu juga dengan mualmalah batil ini, kebanyakan umat islam tidak memahaminya dengan baik dan tidak menyadari kerugian negara dan pribadi yang diakibatkan darinya.

Wa’alaikumssalam Wr. Wb.

ABNA: Ikhwan dan akhwat pecinta situs ABNA yang saya cintai,  berikut ini kami sajikan makalah sederhana ust. Marzuki Amin (Abu Qurba) sekaitan masalah MLM. Berikutnya kami berusaha menyajikan rekaman diskusi tersebut dalam bentuk tulisan, insya Allah…. Selamat menikmati sajian ilmiah kami di situs ini.

SEKILAS  TENTANG  MLM

(MULTI LEVEL MARKETING)

1.     Tempat  dan Tanggal lahir MLM

       Dunia semakin maju, teknologi semakin canggih dan sistem perdagangan pun semakin banyak, semarak dan beraneka ragam. Kaum kapir memang masih menguasai ekonomi, bisnis dan perdagangan dunia. Umat islam masih jauh ketinggalan, bahkan nampak semakin tercekik, tidak bisa banyak berbuat, apalagi mengamalkan dan mempraktikkan hukum-hukum islam. Kata orang: “Cari duit yang haram saja susah, apalagi yang halal”.

Sejak beberapa tahun ini, muamalah MLM (Multi Level Marketing) semakin marak dan banyak diminati orang, lantaran perdagangan dan muamalah dengan sistim MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet. Betulkah yang mereka harapkan itu terjadi? Jaringannya tersebar di seluruh dunia, tidak terkecuali negara tercinta kita Indonesia. Mungkin jika kita bertanya kepada orang, apa sih MLM itu?  Mereka sudah banyak yang tahu dan bisa memberikan jawabannya dengan mendetail.  Tetapi jika kita bertanya, apa sih sebenarnya hukum muamalah MLM itu? Mungkin tidak banyak yang bisa atau bersedia menjawabnya, apalagi menjawabnya dengan jujur dan sesuai dengan hukum islam.  

       Muamalah MLM ini –sesuai apa yang saya pernah  baca- mulai lahir di permukaan bumi ini sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Surat kabar al-Quds, edisi 2723 menulis bahwa MLM ini telah lahir di Moskow pada tahun 1910 M dan di Prancis pada tahun 1920 M dengan nama “Bahman” dan “Bola saju”. Ketika itu, pesan promosi yang mereka sampaikan adalah: “Bagaimana Anda bisa meraih uang sebanyak 30.000 dolar As tanpa susah payah”. 

Pada tahun 1994 para penyembah uang itu mendirikan sebuah perusahaan MLM dikota Medona, Italia dengan nama “Fyujera Strategi” (?) di kamar dagang dan industri  negara tersebut. Selang beberapa waktu, mereka mengganti namanya menjadi “Bintakona” (?) yang terkenal hingga sekarang. Empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998 M, Inggris mendirikan perusahaan MLM dengan nama “Quest Internasional”. Dan di kemudian hari mereka mengganti namanya menjadi: “Gold Quest”. Pada tahun 2000 M, muamalah batil ini lahir di Belgia dan diberi nama: “7 Keping Permata”. Dan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2000 M, anak cucu muamalah batil ini pun lahir di Iran dan menyebar ke beberapa negara Asia termasuk Indonesia. 

      Memang, ekonomi sebuah negara itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau alat menilai sehat atau sakitnya rakyat negara tersebut. Kebejadan ekonomi, praktik riba, jumlah kriminalitas yang semakin meningkat, kefakiran yang semakin membumbung, dan seluruh problematika yang selalu dikhawatirkan oleh setiap orang muncul lantaran ekonomi yang sakit. Para ahli juga mengakui masalah ini dengan tegas.

Dalam dasawarsa terakhir ini, dengan hubungan, jaringan internet, dan teknologi-teknologi yang semakin meluas, kita menyaksikan banyak kesempatan untuk menuai pendapatan. Sayangnya, kesempatan-kesempatan ini kadang-kadang telah menimbulkan banyak problematika di tengah kehidupan masyarakat luas. Perniagaan elektronik adalah sebuah kosa kata yang sudah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perniagaan ini telah memudahkan urusan perniagaan kita dan mempermudah hubungan kita dengan seantero dunia. Di samping itu, fenomena ini juga banyak mewujudkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perubahan ini adalah kelahiran network marketing. Kosa kata ini tentu sangat berbeda dengan electronik marketing.

2. Network  Marketing

Network Marketing dicetuskan oleh seorang berkebangsaan Amerika pada tahun 1921 M. Dalam dunia akademis Amerika kala itu, penemuan ini dikenal dengan naman “Ponzi Plan” atau Pyramid Plan”. Dalam dunia marketing, penemuan ini dikenal dengan sebutan ” Multi Level Marketing (MLM)”.  Para pendukung MLM meyakini, metode ini adalah sebuah cita-cita lama yang—paling tidak—akan dapat menghubungkan produsen dengan konsumen tanpa perantara. Akan tetapi, tidak lama berselang, para pemancing kesempatan melakukan penipuan-penipuan makro dengan memanfaatkan metode penemuan ini. Akhirnya, metode ini pun ditolak masyarakat.

Akan tetapi, setelah jaringan-jaringan internasional -seperti internet- ditemukan, para kriminal dan penipu profesional memulai aksi mereka dengan ruang lingkup yang lebih luas. Aksi ini akhirnya dikenal dengan sebutan “jaringan penipuan”. Sebagai sebuah contoh, pada tanggal 22 Maret 2000, di daerah Cleveland yang terletak di daerah paling utara Ohio, sebuah dakwaan telah ditujukan kepada 4 orang lantaran tuduhan network marketing. 4 orang ini akhirnya harus mendekam dalam penjara. Mereka telah berhasil merenggut 36 juta dolar dari kantong masyarakat. Akan tetapi, Network Marketing sebagai sebuah metode konstitusional dan tidak melanggar hukum, masih tetap eksis dan aktif di berbagai titik dunia. Penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh sebagian oknum dari metode ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa metode ini inkonstitusional atau berbau penipuan.  Menurut penilaian banyak ahli, Network Marketing banyak memiliki perbedaan dengan Pyramid Plan. Sebagian perbedaan ini adalah sebagai berikut:

1.      Dalam Network Marketing, untuk menjadi anggota dalam jaringan ini, kita tidak dipaksa untuk membeli barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Jumlah uang yang diambil sebagai hak keanggotaan juga tidak terlalu besar. Akan tetapi, dalam Pyramid Plan (kita sebut saja MLM), untuk masuk menjadi anggota para pelaku marketing, kita harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar dengan alasan membeli barang atau jasa.

2.      Dalam Network Marketing, barang dan jasa yang diperjual-belikan adalah barang dan jasa yang sudah banyak diketahui oleh konsumen dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan tidak jauh berbeda dengan harga pasaran. Sedangkan dalam MLM, para member sama sekali tidak membutuhkan barang dan jasa ini. Mereka membelinya hanya dalam rangka masuk menjadi member dan mencari orang lain untuk menjadi member di bawah mereka. Dengan ini, mereka akan dapat memanfaatkan persenan yang telah disediakan oleh perusahaan. Sudah dapat dipastikan, mereka akan membeli barang dan jasa ini dengan harga sangat tinggi.

3. Keuntungan perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan secara legal dalam Network Marketing hanya diperoleh melalui cara penjualan barang dan jasa yang ditawarkan.

Seperti pernah disinggung di atas, jenis barang dan jasa yang ditawarkan dalam dua sistem marketing ini berbeda-beda. Barang-barang yang ditawarkan dalam Network Marketing memiliki substansi persaingan. Artinya, barang dan jasa ini banyak bisa ditemukan di pasaran dan harganya bisa dimiliki oleh para pembeli. Para progamer MLM senantiasa mendesain dan memperkenalkan barang dan jasa baru dengan kriteria yang hanya dimiliki oleh barang dan jasa ini. Barang dan jasa ini tidak pernah diminta oleh para pembeli dan juga tidak memiliki harga dan kualitas yang pasti. Untuk itu, para member membelinya tidak untuk konsumsi. Mereka hanya membelinya dalam rangka memperoleh persen sebagai imbalan mengajak orang lain menjadi member.

Setiap negara memiliki pandangan tersendiri dalam menanggapi praktik Network Marketing. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Amerika hingga kini masih belum bisa memastikan batas legal dan ilegal Network Marketing ini.
Negara ini hanya berpesan kepada warganya, jika memasuki atau memperkenalkan orang lain untuk memasuki sebuah sistem dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi mereka, hendaknya mereka menghindari hal ini.

Pada tahun 1997 M., lantaran sistem MLM yang telah berhasil menyedot banyak member mengalami kehancuran, Albania mengalami krisis berat. Protes datang dari seluruh penjuru negara dan meminta pemerintahan mengundurkan diri.
Penyakit MLM pernah menghama pada tahun 2000 M. di Afrika Selatan (Perusahaan Mirricel) dan pada tahun 2001 M. di Irlandia Utara. Penyakit berhasil melumpuhkan roda perekonomian kedua negara ini. Iran juga termasuk negara-negara yang pada tahun-tahun terakhir ini dirasuki oleh penyakit MLM dan Network Marketing.

3. MLM dan Network Marketing di Iran

Pada beberapa tahun terakhir ini, sistem MLM dan Network Marketing merasuki tubuh perekonomian Iran melalui aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar seperti Kimberly Solytire, Prame Bank, Goldquest, dan My 7 Dyamond. Perusahaan-perusahaan ini satu demi satu gagal, dan dalam beberapa kasus, mereka yang merasa tertipu mengadukan masalah ini ke pengadilan.

Perusahaan-perusahaan ini berhasil merebut perhatian mereka yang ingin memiliki pekerjaan dengan melontarkan sebuah slogan yang sangat menawan. Berdasarkan penelitian, Iran termasuk salah satu negara yang menanggapi fenomena ini dengan positif.

Sebagai contoh, My 7 Dyamond (M7D) memasuki arena pasar dengan slogan menawan ini: M7D memiliki proyek tak tertandingi untuk memiliki permata; 28 keping permata + kesempatan untuk merenggut keuntungan besar.

Ini adalah sebuah kesempatan kaya akan keuntungan dan sangat mudah yang dapat menghadiahkan permata kepada Anda. Yang dapat mewujudkan kesempatan ini adalah bahwa Anda harus mengejar CRP (bonus pembeli). Dari sejak Anda mulai mencari CRP ini, sebenarnya Anda telah memulai mengumpulkan RV (resid bonus). Setelah Anda berhasil memperolehnya, Anda dapat menagih permata pertama. Lebih dari itu, Anda juga akan memperoleh hak komisi. Kami dapat membantu Anda untuk memperoleh kemandirian dalam finansial.

Seluruh perusahaan ini menekankan bahwa memilih sistem ini adalah sebuah perniagaan dan persahabatan dalam bidang kebudayaan. Mereka senantiasa berpesan kepada mereka yang baru bergabung supaya jangan tergesa-gesa dalam mempelajari sistem ini dan menjelaskannya kepada orang lain. Mereka dapat melakukan sharing informasi kepada orang lain setelah mereka berhasil mempelajarinya dengan sempurna. Kepada para member yang menjadi ranting member yang lain juga mengingatkan bahwa pada pertama kali aktifitas mungkin mereka hanya dapat merenggut keuntungan yang tak seberapa. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berselang, asalkan mau aktif berkiprah, mereka akan mampu mengumpulkan keuntungan yang layak diperhitungkan.
Lebih menarik lagi, perusahaan M7D pernah mengumumkan pembentukan perusahaan ini dengan nomor izin 1579 sebagai perusahaan terbatas di daerah Kish. Perusahaan ini memulai aktifitas dengan dana sebesar 4 milyar rial dan memperoleh izin melakukan beberapa jenis perniagaan seperti perniagaan elektronik, Network Marketing, dan ekspor dan impor seluruh bahan kebutuhan masyarakat.

Goldquest Biang Petaka

Goldquest berarti mencari emas keberuntungan. Perusahaan ini memulai aktifitas pada tahun 1998 M. di Filipina. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, ia pindah ke International Trade Center Tower Hongkong.  Perusahaan Goldquest sebenarnya adalah perusahaan distributor produk-produk koleksi yang diproduksi oleh perusahaan HB Mayer Jerman. Sesuai kontrak yang telah diteken, Goldquest harus menjual produk ini dalam jumlah tertentu supaya tetap bisa menjadi distributor tetap HB Mayer dan juga bisa memperoleh keuntungan yang besar. Produk yang diproduksi oleh HB Mayer berupa keping emas simbolik (bergambar Paus Paulus, naga China, Ka’bah, dls), jam emas, kalung, dan lain sebagainya. Seluruh produk ini juga memiliki surat keterangan bertaraf internasional yang memuat berat, karat, diameter, dan nomor urut emas yang pernah dijual kepada para pembeli. Kepingan-kepingan emas yang didistribusikan oleh perusahaan Goldquest ini banyak diminati oleh masyarakat. Satu sisi keping emas ini memuat simbol negara yang mencetaknya dan sisi yang lain berisi jaminan yang diberikan oleh Bank Central sebuah negara.

Perusahaan Goldquest menarik perhatian para pemohon dan anggotanya dalam bentuk perusahaan perniagaan independen. Tahun lalu, perusahaan ini berhasil memiliki putaran keuangan terbanyak di Iran dan India. Berdasarkan data dan riset yang pernah dilakukan, setiap tahun sebesar 3 ribu milyar dolar uang keluar dari Iran melalui perantara perusahaan ini.
Perusahaan Goldquest masih aktif di negara-negara seperti India, China, Filipina, Malaysia, Singapora, Srilanka, Indonesia, Rusia, Lebanon, Saudi Arabia, Australia, Newzeland, Kanada, Brazil, Uruguwey, Finlandia, Jerman, Prancis, Belanda, Yunani, Mesir, Libya, Aljazair, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain.

Berdasarkan pengumuman pembentukan perusahaan, Goldquest memulai usaha dengan modal pertama sebesar 500 ribu dolar. Usaha yang diumumkan adalah jual beli, pemindahan, investasi, pertukaran, dan lain sebagainya. Tapi, pada hakikatnya, dalam sistem MLM ini, perusahaan Goldquest hanya berfungsi sebagai distributor produk HB Mayer.
Transaksi Goldquest hanya berlaku bagi mereka yang memiliki nomor rekening untuk mata uang asing atau kartu kredit internasional. Dengan siasat ini, seluruh transaksi berlanjut di luar kontrol perbankan Iran. Mungkin perusahaan Goldquest telah belajar dari pengalaman perusahaan Pentagona yang pernah mengalami pemblokiran rekening valuta asingnya pada tahun 1981 M.

Mungkin untuk pertama kali, dua tahun lalu tersebar sebuah berita tentang Goldquest di media-media masa bahwa aktifitas perusahaan ini bersifat ilegal. Berita pun tersebar dengan sangat cepat. Tapi, tidak selang beberapa lama, masalah dibiarkan begitu saja. Hal ini berlanjut hingga turun sebuah perintah supaya situs Goldquest ditutup. Setelah perintah ini turun, banyak berita, analisa, dan laporan-laporan yang beraneka ragam tersebar di media-media masa.

Stasiun Pusat Televisi Iran sendiri pun memiliki program sangat diminati oleh pemirsa tentang Goldquest ini yang ditayangkan dalam bentuk dialog interaktif tentang nasib yang akan menimpa Goldquest.

Pihak Goldquest juga melakukan siasat baru. Keping baru dengan gambar Imam Khomeini ra disebarkan di tanah air guna menyedot simpati penduduk Iran. Tapi, sikap tegas para aparatur negara berhasil menghanguskan siasat ini. Betul, HB Mayer pernah memperoleh izin untuk mencetak keping emas guna mencetak medali-medali kenangan dari Pusat Penyebaran Karya Imam Khomeini ra.

 Tapi ini tidak berarti bahwa perusahaan Goldquest yang tidak beraktifitas sebagai produsen keping emas ini berhak untuk menyebarkan keping emas ini sebagai sebuah aktifitas yang legal.

Dalil Ilegalisasi Network Marketing di Iran

Para ahli menyebutkan beberapa argumentasi yang membuktikan ilegalisasi aktifitas Network

Marketing di Iran. Berikut beberapa dalil dan argumentasi tersebut:

1.      Sekalipun pembelian keping emas atau menjadi member aktif di Network Marketing yang menyebabkan valuta asing keluar dari tanah air secara besar-besaran ini dapat memasukkan kepingan-kepingan emas dan persentase keuntungan ke dalam tanah air. Tapi, jika emas dan persentasi keuntungan ini masuk dalam jumlah yang besar dan lepas kontrol dengan harga yang lebih murah sebesar 30 % dari harga emas internasional, hal ini dapat menjadikan harga emas tidak stabil, seluruh harga kebutuhan dalam negeri akan berubah secara drastis, dan akhirnya, pasar ini akan lepas kontrol. Padahal, emas adalah backing uang tanah air kita.

2.      Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki identitas perusahaan asing. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Registrasi Perusahaan, supaya perusahaan asing bisa melakukan aktifitas industri, finansial, dan perniagaan di dalam negeri Iran, perusahaan ini harus memiliki resmi di negara asal dan sudah terdaftar di Kantor Registrasi Perusahaan di Tehran. Kita masih meragukan apakah perusahaan-perusahaan ini sudah terdaftar di negara asal secara resmi. Jika kita abaikan hal ini, seluruh perusahaan ini belum terdaftar secara resmi di Iran. Oleh karena itu, seluruh aktifitas mereka akan dikenai hukuman menurut Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Registrasi Perusahaan.

3.      Menurut Undang-Undang, setiap bentuk emas dan batu berharga dilarang masuk ke negara dan para pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Para penanggung jawab Network Marketing ini telah memasukkan emas dan seluruh produknya secara ilegal tanpa membayar cukai. Dengan demikian, mereka telah melakukan kriminal penyelundupan.

4.      Kekuatan ekonomi Iran sementara ini masih belum begitu kuat. Saat ini masih banyak golongan masyarakat yang menerima gaji per bulan hanya sebesar 1,8 juta rial. Aktifitas seperti MLM ini hanya akan dapat memperlebar jarak antara orang kaya dan orang miskin. Dan realita ini, menurut penilaian banyak ahli, akan dapat menimbulkan aneka kejahatan dan kriminal.

Lebih dari itu semua, beberapa pekan yang lalu, Kantor Ayatullah ‘Uzhma Makarim Syirazi mengumumkan hukum bisnis semacam ini. Menurutnya, bisnis seperti ini adalah haram dan uang yang dihasilkan tidak halal. Cara bisnis seperti ini adalah sejenis penipuan rahasia yang digunakan untuk menguasai harta kekayaan orang lain. Untuk pertama kali, perusahaan ini beraktifitas dengan nama Pentagona. Setelah ditutup oleh pihak Inteligen dan Pengadilan Negara, ia berubah nama menjadi Goldquest.

Di masa mendatang, mungkin juga perusahaan-perusahaan semacam akan muncul dengan nama-nama yang lain. Untuk memperoleh pendapatan yang berlimpah, muslimin hendaknya waspada dan ekstra hati-hati. Jangan sampai mereka berlumuran uang-uang haram seperti ini dan menyia-nyiakan uang muslimin yang lain. Jika seseorang telah terlanjur memperoleh uang ini secara tidak tahu, maka ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya.

Jika pemiliknya tidak diketahui, maka ia harus memerikannya kepada member terakhir yang sudah tertipu. Jika member ini juga tidak diketahui, maka ia harus memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan sedekah.

4. Fatwa Rahbar Ihwal MLM

Pertanyaan – 1:

      Kami telah menerima informasi dari beberapa orang mengenai hukum MLM (muamalah dengan metode berantai dengan keuntungan berlipat ganda). Mereka mengatakan bahwa Tuan yang mulia (Imam Khamene’i Hf) berfatwa bahwa muamalah tersebut hukumnya haram. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah benar Tuan berfatwa demikian? Apakah fatwa Tuan tersebut bersifat umum untuk seluruh orang-orang yang bertaklid kepada Tuan?  Ataukah ada muamalah MLM tertentu yang Tuan anggap halal?

Jawab:

      Muamalah MLM yang Anda sebutkan, secara syar’i tidak dihalalkan. Demikian pula muamalah yang mirip dengannya. Wallahu Al-‘Alim.

 Pertanyaan – 2:

Sehubungan dengan muamalah MLM, apabila terjadi perbedaan pendapat antara seorang guru dengan muridnya, misalnya guru itu memahami bahwa muamalah MLM hukumnya halal dan dibolehkan mengikutinya. Sementara murid memahami bahwa muamalah MLM itu diharamkan dan tidak dibolehkan mengikutinya. Dan keduanya pun berbeda dalam marja taklidnya, yakni si guru bertaklid kepada marja’ A sedang muridnya bertaklid kepada marja’ B. Pada kondisi seperti ini, bagaimanakah sikap si murid tersebut menghadapi gurunya dalam masalah ini?  Ada juga yang mengatakan bahwa seluruh marja taklid mengharamkan muamalah MLM, apakah hal ini benar?

Jawab:

      Sebagaimana telah kami jelskan di atas bahwa muamalah MLM yang Anda sebutkan itu hukumnya batil dan tidak dibolehkan. Setiap mukallaf harus mentaati dan mengamalkan fatwa marja’ taklidnya masing-masing. Wallahu Al-‘Alim.

 Pertanyaan – 3:

     Saya pernah mendengar bahwa si mukallid dibolehkan bertanya tentang hukum sesuatu secara khusus kepada marja’ taklidnya. Yakni marja’ taklidnya itu akan memberikan jawaban  sesuai dengan kondisi si mukallid yang bertanya secara khusus. Dengan demikian fatwa itu hanya khusus untuknya dan tidak boleh untuk mukallidnya yang lain. Apakah hal ini benar? Jika ada seseorang mengaku bahwa ia telah memperoleh fatwa khusus -mengenai kebolehan MLM- dari seorang petugas di kantor Tuan di Qum, bolehkan saya ikut mengamalkan fatwa khusus tersebut?

 Jawab:

       Fatwa seorang marja tidak berbeda antara satu mukallaf dengan mukallaf yang lain (berlaku umum untuk semua mukallidnya – penj). Tetapi mishdaq dan mawrid-nya berbeda-beda (yakni terkadang fatwa itu bersifat global dan berlaku untuk umum, tetapi penerapan hukumnya tergantung kondisi mukallaf masing-masing – penj). Wallahu Al-‘Alim.

Pertanyaan – 4:

      Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus bagi mukallid Tuan untuk dapat mengambil dan menerima fatwa Tuan yang disampaikan oleh seorang muballig? Kemudian apabila seorang mukallid tidak merasa ithmi’nan (tidak percaya sepenuhnya – penj) dengan apa yang disampaikan oleh muballig tersebut, khususnya mengenai fatwa MLM, apakah hal ini menyebabkan mukallid tidak boleh mengambil fatwa tersebut dan juga tidak boleh mengambil pelajaran-pelajaran lainnya dari muballig tersebut?

 Jawab:

      Cara-cara mencari dan mengambil fatwa seorang mujtahid telah dijelaskan dengan detail di dalam risalah amaliyah. Hendaknya Anda merujuk ke risalah tersebut. Di antaranya adalah bahwa risalah yang akan digunakan itu diyakini tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Cara lainnya adalah bertanya langsung kepada marja’ taklid (misalnya melalui surat atau e-mail – penj), atau melalui informasi orang yang adil dan dapat dipercaya, yakni ucapannya itu dapat diyakini kejujurannya. (Jelasnya, Anda tidak boleh menerima hukum-hukum fikih dari seseorang yang Anda tidak yakin bahwa ia memahaminya dengan baik. Begitu pula dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan hal ini kembali kepada penilaian Anda yang objektif – penj). Wallahu Al-‘Alim.

 Pertanyaan – 5:

      Apakah dibolehkan bagi mukallid Tuan, baik yang ada di negara kami (Indonesia) maupun yang di Iran, untuk mengikuti muamalah MLM?

 Jawab:

Muamalah MLM tersebut tidak dihalalkan oleh syari’at.

Wallahu Al-‘Alim.

  Pertanyaan – 6:

      Jika kami mengetahui dengan yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa salah seorang tetangga atau kawan kami menjadi anggota muamalah MLM dan memperoleh keuntungan yang banyak setiap bulannya. Sebagian keuntungan tersebut ia berikan ke suatu lembaga dakwah atau sebuah “yayasan”. Apakah boleh menerima uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan dakwah Islamiyah?

Jawab:

      Apabila Anda tahu dan “yakin” bahwa uang yang ia berikan itu dari hasil keuntungan yang tidak halal, maka tidak dibolehkan mengambilnya dan tidak boleh pula menggunakannya untuk kepentingan tersebut atau untuk keperluan lainnya. Bahkan uang keuntungan dari muamalah yang tidak syar’i tersebut, wajib dikembalikan kepada para pemiliknya. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka harus dishadaqahkan kepada fakir miskin, dan -secara ihtiyat wajib– harus dengan izin hakim syar’i (marja taklid) terlebih dahulu. Wallahu al-‘Alim.

 Pertanyaan -7:

       Apakah boleh makan hidangan atau minum sesuatu yang halal di rumah seseorang (kawan atau tetangga) yang kita ketahui dengan yakin bahwa ia bekerja sehari-harinya dalam muamalah MLM?

 Jawab:

      Hukumnya boleh makan makanan atau minum di tempat orang tersebut. Kecuali jika Anda merasa “yakin” bahwa makanan atau minuman yang ia beli itu dengan menggunakan uang keuntungan muamalah MLM itu sendiri, dan bukan dengan uang selainnya. (misalnya dia mengabarkan kepada Anda bahwa makanan atau minuman itu ia beli dari hasil keuntungan MLM tersebut, dan Anda mempercayai ucapannya itu. Atau Anda menyaksikannya sendiri).  Wallahu Al-‘Alim.

  Pertanyaan -8:

      Jika saya mendapatkan hasil dan keuntungan dari muamalah MLM, bagaimana hukumnya jika sebagian keuntungan itu saya berikan dan shadaqahkan kepada fakir miskin ?

Jawab:

      Uang yang diperoleh dari muamalah yang tidak syar’i, seperti muamalah MLM, hukumnya wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka seluruh keuntungan tersebut harus dishadaqahkan kepada fakir miskin dengan izin marja taklid Anda. Wallahu Al-‘Alim. 

 Pertanyaan – 9:

Bagaimana hukumnya menerima hadiah atau hibah -baik berupa barang maupun berupa makanan dan minuman- dari seseorang yang melakukan muamalah jual beli MLM (Multi Level Marketting) ?

 Jawab:

Hukumnya tidak boleh  mengambil dan menerima hadiah tersebut, jika “diketahui” bahwa hadiah itu dibeli dengan uang keuntungan muamalah MLM yang tidak syar’i. Dan Anda tidak berhak menggunakannya, karena hadiah dari muamalah semacam itu dianggap sebagai majhulul malik (pemiliknya tidak diketahui).

5. Model MLM di Iran

Beberapa nama dan model muamalah batil yang sering disebut di Iran, sama dan mirip bentuknya dengan MLM. MLM di Iran disebut dengan Pyramid (Heram) atau Gold Quest. Tapi kalau kita lacak di internet maka kita akan temukan ketiga nama ini (MLM, Pyramid, Gold Quest) dalam bentuk  dan model bisnis yang sama dan tidak berbeda sama sekali. Jadi kita tidak  perlu ragu bahwa model dan bentuk MLM yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang ada di Iran. Mungkin yang berbeda hanyalah nama dan cara kerjanya saja yang bersifat partikular, adapun secara prinsip kerja bisnis tidak memiliki perbedaan sama sekali.

Nah, sistem bisnis inilah -setahu saya- semua marja yang besar dan terkenal, baik di Iran maupun di Irak, mengharamkannya.

6. Dalil Keharamannya[1]

Adapun mengenai dalil keharamannya, sesuai dengan yang dapat kita pahami adalah; bahwa sistem bisnis ini tidak  memenuhi syarat-syarat bisnis islami sehingga MLM ini tidak termasuk dari salah satu muamalah islami yang terdapat di daam fiqih islam. Dengan kata lain bahwa MLM tidak termasuk muamalah mudharabah, musyarakah, ju’alah, ijarah, dll. Lagian sistem ini mengandung dampak psikologi ekonomi, dan sosial yg destruktif (sesuai dgn bahasan dan kajian ahli di negara Rep. Islam Iran). Misalnya uang masyarakat akan dikeruk dan dibawa ketempat atau negara yang menjadi pusat bisnis ini. Bisnis ini tidak terkontrol kerjanya oleh negara dan merugikan negara serta membawa keluar negeri aset keuangan negara tanpa dikontrol.

Pada prinsipnya penghukuman terhadap sesuatu itu berdasar atas tinjauan mashalat (konstruktif) dan mudharat (destruktif). Sistem perekonomian masyarakat sebelum kedatangan Syariat Islam yang terakhir itu berjalan sesuai dengan prilaku-prilaku masyarakat manusia yang berakal. Di antara system-sytem yg dijalankan, terdapat yang konstruktif dan juga ada yang destruktif. Contoh yang paling nyata yang konstruktif adalah sistem barter yang adil untuk saling memnuhi kebutuhan masing-masing. Dan contoh yang destruktif adalah riba. Agama Islam yg membawa syariat akhir ini membenarkan dan menta’yid sistem yg mengandung nilai konstruktif dan melarang serta menegasikan sistem yang mengandung nilai destruktif.

Bagaimana dengan sistem MLM jika ditinjau dari parameter konstruktif dan destruktif dengan tinjauan berbagai dimensi serta landasan hukum Islam tentunya (yakni al-Qur’an, al-Hadits, akal, dan ijma)?. Dan dalam masalah ini, kita tidak bisa memandangnya konstruktif dalam tinjauan yang parsial, seperti memudahkan orang mendapat pekerajaan.  

Yang jelas, untuk konteks sekarang, kita tidak menemukan satupun marja (ulama Syi’ah Imamiyah) secara valid yang membolehkan berbisnis dengan cara ini. Dan negara RII secara undang-undang memerangi sistem bisnis ini dan memberi sangsi hukum yang berat terhadap  pelanggarnya serta kami di sini sering menyaksikan ditayangan TV berbagai jaringan MLM yg digulung oleh petugas hukum dan keamanan Iran.     

Jadi, keberadaan MLM dan bentuk operasionalnya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan berbagai bentuk dan model yang telah diciptakan oleh otak-otak Yahudi ini utk merusak perekonomian suatu masyarakat (menurut sumber acara TV MLM dicipta oleh otak Yahudi).

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sistem ini di antaranya; – mengeruk uang dari suatu masyarakat yg kemudian dibawanya ke luar negeri (misalnya As dan Eropa atau yang punya kepentingan dengan bisnis tsb), – merusak psikologi individu dengan mengiming-imingi mereka menjadi cepat kaya dalam tempo yang sangat singkat, – merusak hubungan individu tsb dengan keluarga dan kerabatnya serta masyarakatnya dengan membentuk individu tsb melihat bahwa keluarga, sahabat, kerabat, dan masyarakatnya inilah yang paling dekat untuk dijadikan members MLM dan obyek pengejaran bisnisnya, – Individu yang telah terasuki sistem ini menjadi kurang produktif, kurang bersemangat, kurang kinerja selain dari apa yg menjadi ambisinya dalam bentuk bisnis tsb, sehingga jika ia seorang mahasiswa boleh jadi ia meninggalkan bangku kuliah dan jika ia seorang usahawan boleh jadi ia meninggalkan usahanya berpindah kepada usaha yang menurut mimpinya lebih menjanjikan keuntungan yang lebih besar, – jika bentuknya adalah penjualan barang, maka harga barang tsb sangat mahal dan tidak sesuai dengan  kualitasnya dan juga akan kita lihat jumlah penjualan barang akan cuma menguntungkan bagi top leadernya dalam mendapatkan bonus-bonus yang tidak masuk akal dari dimensi kadar kerjanya dengan bonusnya yang sangat besar, – dan yang paling urgen saya pikir misi ideologisnya dalam medan peperangan ekonomi antara upaya mewujudkan ekonomi Islami yang jauh dari berbagai bentuk penindasan dan penyelamatan psikologi serta maknawi individu muslim dengan ekonomi destruktiv, eksploitatif, dan imajinatif.

 

Model bisnis ini dilarang di Iran secara undang-undang dan diperangi oleh negara. Dan  ini ada hubungannya dengan peperangan ekonomi yang bernuansa ideologis. 

Satu dimensi juga yg saya lihat dari sistem ini, ia tidak menumbuhkan jiwa produktivitas, dalam  artian kita tidak berpikir untuk menciptakan medan-medan produksi barang atau jasa untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, tetapi  hanya menumpang pada sistem dan produk serta barang org lain tanpa mau berpikir mencipta produk dan jasa untuk orang lain.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Qum al-Muqaddasah, 30 Jumadil Awwal 1432 H

14 Urdibehesy 1390 H Sy = 4 Mei, 2011 M.

 

Bahan Tulisan:

1.      At-Taswiqul Harami, Abul Qasim Aliyan nejadi.

2.      Istiftaat  Rahbari.

3.      Tulisan ust. Syamsunar.

4.      Tulisan ust. Akmal.

.

SEKILAS PANDANG TENTANG MLM
` SEKILAS PANDANG TENTANG MLM
(MULTI LEVEL MARKETING)

1.     Tempat dan Tanggal lahir MLM

Dunia semakin maju, teknologi semakin canggih dan sistem perdagangan pun semakin banyak, semarak dan beraneka ragam. Orang kafir memang masih menguasai ekonomi, perniagaan dan perdagangan dunia. Namun umat Islam masih jauh ketinggalan, bahkan kelihatan semakin terdesak dan tidak dapat bertindak lebih. Apalagi mengamalkan hukum-hukum Islam. Kata orang: “Cari duit yang haram sahaja susah, apalagi yang halal”.

Sejak beberapa tahun ini, mu’amalah MLM (Multi Level Marketing) semakin rancak dan diminati ramai orang, lantaran perdagangan dan mu’amalah dengan sistem MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah ruah tanpa memerlukan banyak modal dan tidak begitu sulit. Betulkah yang mereka harapkan itu terjadi? Jaringannya tersebar meluas di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara kita. Mungkin jika kita bertanya kepada orang, apakah itu MLM?  Sudah ramai yang tahu dan dapat memberikan jawapannya dengan mendalam.  Tetapi jika kita bertanya, apakah hukum sebenarnya mu’amalah MLM itu? Mungkin tidak ramai yang mampu atau bersedia menjawabnya, apalagi menjawabnya dengan jujur dan sesuai dengan hukum Islam.

Mu’amalah MLM ini (sesuai apa yang saya pernah  baca) mulai lahir di muka bumi ini sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Surat khabar al-Quds, edisi 2723 menulis bahawa MLM ini telah lahir di Moskow pada tahun 1910 M dan di Perancis pada tahun 1920 M dengan nama “Bahman” dan “Bola salji”. Ketika itu, pesanan promosi yang mereka sampaikan ialah: “Bagaimana Anda boleh meraih wang sebanyak 30.000 Dolar A.s. tanpa bersusah payah”.

Pada tahun 1994 para penyembah wang itu mendirikan sebuah perusahaan MLM di kota Medona, Itali dengan nama “Fyujera Strategi” (?) di Dewan Perniagaan dan Industri  negara tersebut. Selang beberapa waktu, mereka mengganti namanya menjadi “Bintakona” (?) yang terkenal hingga sekarang. Empat tahun kemudian, iaitu pada tahun 1998 M, Inggeris mengasaskan perusahaan MLM dengan nama “Quest International”. Selang beberapa lama kemudian mereka mengganti namanya menjadi: “Gold Quest”. Pada tahun 2000 M, mu’amalah batil ini lahir di Belgium dan diberi nama: “7 Keping Permata”. Dan pada tahun yang sama, iaitu tahun 2000 M, anak cucu mu’amalah batil ini pun lahir di Iran dan menyebar ke beberapa negara Asia termasuk Nusantara.

Memang, ekonomi sebuah negara itu dapat dijadikan sebagai ukuran atau penilaian sihat atau sakitnya rakyat negara tersebut. Kebejatan ekonomi, amalan riba, jumlah jenayah yang semakin meningkat, kefakiran yang semakin memuncak, dan seluruh masalah yang selalu dibimbangi oleh setiap orang muncul lantaran kejatuhan ekonomi. Pakar-pakar ekonomi juga mengakui masalah ini dengan tegas.

Dalam dekad terakhir ini, dengan komunikasi, jaringan internet, dan teknologi-teknologi yang semakin meluas, kita menyaksikan banyak kesempatan untuk menuai pendapatan. Malangnya, kesempatan-kesempatan ini kadang-kadang telah menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan masyarakat majmuk. Perniagaan elektronik adalah sebuah kosa kata yang sudah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perniagaan ini telah memudahkan urusan dagangan kita dan mempermudah hubungan kita di seluruh dunia. Di samping itu, fenomena ini juga banyak mewujudkan perubahan dalam kehidupan seharian. Salah satu perubahan ini adalah kelahiran ‘Network Marketing’. Kosa kata ini sudah tentu sangat berbeza dengan ‘electronik marketing’.

2. Network Marketing

Network Marketing dicetuskan oleh seorang berbangsa Amerika pada tahun 1921 M. Dalam dunia akademik Amerika zaman itu, penemuan ini dikenal dengan naman “Ponzi Plan” atau Pyramid Plan”. Dalam dunia marketing pula, penemuan ini dikenal dengan sebutan “Multi Level Marketing (MLM)”.  Para pendukung MLM meyakini, metodologi ini adalah sebuah cita-cita lama yang (sekurang-kurangnya) akan dapat menghubungkan pengilang dengan pelanggan tanpa perantara. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ada yang mengambil kesempatan melakukan penipuan-penipuan makro dengan memanfaatkan metodologi penemuan ini. Akhirnya, cara ini pun ditolak oleh masyarakat.

Akan tetapi, setelah penemuan jaringan-jaringan antarabangasa -seperti internet-, para penjenayah dan penipu profesional mula beraksi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Aksi ini akhirnya dikenal dengan sebutan “jaringan penipuan”. Sebagai sebuah contoh, pada tanggal 22 Mac 2000, di daerah Cleveland yang terletak di daerah paling utara Ohio, sebuah pendakwaan telah ditujukan kepada 4 orang atas tuduhan network marketing. 4 orang ini akhirnya harus meringkuk dalam penjara. Mereka telah berhasil mengaut 36 juta dolar dari poket masyarakat. Akan tetapi, Network Marketing sebagai sebuah metodologi mengikut perlembagaan dan tidak melanggar undang-undang, masih tetap hidup dan aktif di berbagai belahan dunia. Penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh sebahagian individu dari cara ini tidak boleh dijadikan alasan bahawa kaedah ini menyalahi undang-undang atau berbau penipuan.  Menurut penilaian ramai pakar, Network Marketing banyak memiliki perbezaan dengan Pyramid Plan.
Sebahagian perbezaan ini adalah sebagai berikut:

1.   Dalam Network Marketing, untuk menjadi anggota jaringan ini, kita tidak dipaksa untuk membeli barang atau perkhidmatan dari sebuah perusahaan. Jumlah wang yang diambil sebagai hak keanggotaan juga tidak terlalu besar. Akan tetapi, dalam Pyramid Plan (kita sebut saja MLM), untuk menjadi ahli penggiat marketing, kita harus mengeluarkan wang dalam jumlah besar dengan alasan membeli barang atau perkhidmatan.

2.   Dalam Network Marketing, barang dan perkhidmatan yang diperdagangkan adalah barang dan khidmat yang sudah banyak diketahui oleh pelanggan dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan tidak jauh berbeza dengan harga pasaran. Sedangkan dalam MLM, para ahli sama sekali tidak memerlukan barang dan khidmat ini. Mereka membelinya hanya dalam rangka masuk menjadi ahli dan mencari orang lain untuk menjadi ahli di bawah mereka (Down line). Dengan ini, mereka akan dapat memanfaatkan pelanggan yang telah disediakan oleh perusahaan. Sudah dapat dipastikan, mereka akan membeli barang dan khidmat ini dengan harga sangat tinggi.

3.  Keuntungan perusahaan-perusahaan yang memperolehi keuntungan secara sah dalam Network Marketing hanya didapati melalui cara penjualan barang dan khidmat yang ditawarkan.

Seperti yang pernah disentuh di atas, jenis barang dan khidmat yang ditawarkan dalam dua sistem marketing ini berbeza-beza. Barang-barang yang ditawarkan dalam Network Marketing memiliki pengganti persaingan. Ertinya, barang dan khidmat ini banyak boleh ditemukan di pasaran dan harganya mampu dimiliki oleh para pembeli. Para perancang MLM sentiasa mengubahsuai dan memperkenalkan barang dan khidmat baru bersama kriteria yang hanya dimiliki oleh barang dan khidmat ini sahaja. Barang dan khidmat ini tidak pernah diminta oleh para pembeli dan juga tidak memiliki harga dan kualiti yang pasti. Untuk itu, para ahli membelinya tidak untuk dipakai. Mereka hanya membelinya dalam rangka memperoleh mata sebagai manfaat mengajak orang lain menjadi ahli.

Setiap negara memiliki pandangan tersendiri dalam menilai amalan Network Marketing. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Amerika hingga kini masih belum dapat memastikan had perundangan dan tidak sahnya Network Marketing ini. Negara ini hanya mengingatkan warganya, jika memasuki atau memperkenalkan orang lain untuk memasuki sebuah sistem dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi mereka, hendaknya mereka menghindari hal ini.

Pada tahun 1997, lantaran sistem MLM yang telah berhasil menarik banyak ahli mengalami kehancuran, Albania mengalami krisis berat. Protes datang dari seluruh penjuru negara dan meminta pemerintahan mengundurkan diri. Penyakit MLM pernah membengkak pada tahun 2000 di Afrika Selatan (Perusahaan Mirricel) dan pada tahun 2001 di Ireland Utara. Penyakit ini berjaya melumpuhkan kitaran perdagangan kedua negara ini. Iran juga termasuk negara-negara yang pada tahun-tahun terakhir ini dirasuk oleh hantu MLM dan Network Marketing.

3. MLM dan Network Marketing di Iran

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sistem MLM dan Network Marketing merasuk tubuh perekonomian Iran melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar seperti Kimberly Solytire, Prame Bank, Goldquest, dan My 7 Diamond. Perusahaan-perusahaan ini satu demi satu gagal, dan dalam beberapa kes, mereka yang merasa tertipu mengadukan masalah ini ke pengadilan.

Perusahaan-perusahaan ini berhasil merebut perhatian mereka yang ingin memiliki pekerjaan dengan melontarkan sebuah slogan yang sangat menawan. Berdasarkan penelitian, Iran termasuk salah satu negara yang menanggapi fenomena ini dengan positif.

Sebagai contoh, My 7 Dyamond (M7D) memasuki arena pasaran dengan slogan menawan ini: M7D memiliki projek tak dapat ditandingi untuk memiliki permata; 28 keping permata + kesempatan untuk mengaut keuntungan besar.

Ini adalah sebuah peluang kaya keuntungan dan sangat mudah, yang dapat menghadiahkan permata kepada Anda. Yang dapat mewujudkan kesempatan ini adalah bahawa Anda harus mengejar CRP (bonus pembeli). Semenjak anda mulai mencari CRP ini, sebenarnya Anda telah memulai mengumpulkan RV (resit bonus). Setelah Anda berhasil memperolehinya, anda dapat menagih permata-pertama. Selain itu, anda juga akan memperoleh hak komision. Kami dapat membantu anda untuk memperolehi survival dalam kewangan.

Seluruh perusahaan ini menekankan bahawa memilih sistem ini adalah sebuah perniagaan dan persahabatan dalam bidang kebudayaan. Mereka sentiasa berpesan kepada orang yang baru bergabung supaya jangan tergesa-gesa dalam mempelajari sistem ini dan menjelaskannya kepada orang lain. Mereka dapat melakukan perkongsian maklumat kepada orang lain setelah berjaya mempelajarinya dengan sempurna. Kepada para ahli yang menjadi ranting ahli yang lain juga mengingatkan bahawa ketika aktiviti yang pertama kali, mungkin mereka hanya dapat mengaut keuntungan yang tak seberapa. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian, asalkan mahu aktif bergerak, mereka akan mampu mengumpulkan keuntungan yang layak diperhitungkan.

Lebih menarik lagi, perusahaan M7D pernah mengumumkan pembentukan perusahaan ini dengan nombor izin 1579 sebagai perusahaan terbatas di daerah Kish. Perusahaan ini memulai aktiviti dengan dana sebesar 4 bilion rial dan memperoleh izin melakukan beberapa jenis perniagaan seperti perniagaan elektronik, Network Marketing, dan eksport dan import seluruh bahan keperluanan masyarakat.
Goldquest Ibu Malapetaka

Goldquest bererti mencari emas keberuntungan. Perusahaan ini memulai kegiatannya pada tahun 1998 M. di Filipina. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, ia pindah ke International Trade Center Tower Hongkong.  Perusahaan Goldquest sebenarnya adalah perusahaan pengedaran produk-produk koleksi yang dikeluarkan oleh perusahaan HB Mayer Jerman. Sesuai kontrak yang telah ditandatangani, Goldquest harus menjual produk ini dalam jumlah tertentu supaya tetap dapat menjadi distributor tetap HB Mayer dan juga boleh memperolehi keuntungan yang besar. Produk yang diproduksi oleh HB Mayer berupa keping emas simbolik (bergambar Paus Paulus, naga China, Ka’bah, dll), jam emas, kalung, dan yang lain-lain lagi. Seluruh produk ini juga memiliki surat keterangan bertaraf antarabangsa yang mengandungi berat, karat, diameter, dan nombor urutan emas yang pernah dijual kepada para pembeli. Kepingan-kepingan emas yang diedarkan oleh perusahaan Goldquest ini banyak diminati oleh masyarakat. Satu sisi keping emas ini memuat simbol negara yang mencetaknya dan sisi yang lain berisi jaminan yang diberikan oleh Bank Central sebuah negara.

Perusahaan Goldquest menarik perhatian para pemohon dan anggotanya dalam bentuk perusahaan perniagaan luas. Tahun lalu, perusahaan ini berhasil memiliki putaran kewangan terbanyak di Iran dan India. Berdasarkan data dan kajian yang pernah dilakukan, setiap tahun sebanyak 3 ribu bilion Dolar wang keluar dari Iran melalui perantara perusahaan ini.

Perusahaan Goldquest masih aktif di negara-negara seperti India, China, Filipina, Malaysia, Singapura, Srilanka, Indonesia, Russia, Lubnan, Saudi Arabia, Australia, Newzealand, Kanada, Brazil, Uruguay, Finland, Jerman, Perancis, Belanda, Yunani, Mesir, Libya, Al-Jazair, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain.

Berdasarkan pengumuman pembentukan perusahaan, Goldquest memulai usaha dengan modal pertama sebesar 500 ribu dolar. Usaha yang diumumkan adalah jual beli, pemindahan, pelaburan, pertukaran, dan lain-lain lagi. Tapi, pada hakikatnya, dalam sistem MLM ini, perusahaan Goldquest hanya berfungsi sebagai pengedar produk HB Mayer.

Transaksi Goldquest hanya berlaku bagi mereka yang memiliki nombor akaun untuk mata wang asing atau kad kredit antarabangsa. Dengan helah ini, seluruh transaksi berlanjut di luar kawalan perbankan Iran. Mungkin perusahaan Goldquest telah belajar dari pengalaman perusahaan Pentagona yang pernah mengalami sekatan akaun orientasi asingnya pada tahun 1981.

Mungkin untuk pertama kali, dua tahun lalu tersebar sebuah berita tentang Goldquest di media-media massa bahawa aktiviti perusahaan ini bersifat tidak sah di sisi undang-undang. Berita pun tersebar dengan sangat cepat. Tapi, tidak beberapa lama, masalah dibiarkan begitu saja. Hal ini berlanjutan hingga keluar sebuah perintah supaya laman web Goldquest ditutup. Setelah perintah ini dikeluarkan, banyak berita, analisa, dan laporan-laporan yang beraneka ragam tersebar di media-media massa.
Stesyen Pusat Televisyen Iran sendiri pun memiliki program sangat diminati oleh pemegang Goldquest ini yang ditayangkan dalam bentuk dialog interaktif tentang nasib yang akan menimpa Goldquest.

Pihak Goldquest juga melakukan helah baru. Keping baru dengan gambar Imam Khomeini  disebarkan di tanah air untuk menarik simpati penduduk Iran. Tapi, sikap tegas pihak berkuasa negara berhasil menghanguskan helah ini. Betul, HB Mayer pernah memperoleh izin untuk mencetak keping emas untuk mencetak medal-medal kenangan dari Pusat Penyebaran Karya Imam Khomeini. Tapi ini tidak bererti bahawa perusahaan Goldquest yang tidak bergiat sebagai pengeluar keping emas ini berhak untuk menyebarkan keping emas ini sebagai sebuah kegiatan yang legal.

Dalil tidak sah Network Marketing di Iran

Pakar menyebutkan beberapa argumentasi yang membuktikan bahawa aktiviti Network Marketing tidak sah di Iran. Berikut beberapa dalil dan argumentasi tersebut:

1.   Pembelian kepingan emas atau menjadi ahli aktif di Network Marketing boleh menyebabkan orintasi asing keluar dari tanah air secara besar-besaran. Walaupun ianya kelihatan seperti dapat memasukkan kepingan-kepingan emas dan peratusan keuntungan ke dalam tanah air, namun jika emas dan peratusan keuntungan ini masuk dalam jumlah yang besar dan terlepas kawalan dengan harga yang lebih murah sebesar 30% dari harga emas antarabangsa, hal ini dapat menjadikan harga emas tidak stabil, seluruh harga keperluan dalam negeri akan berubah secara drastik, dan akhirnya, pasar ini akan terlepas kawalan. Padahal, emas adalah tunjang wang tanah air kita.

2.   Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki identiti perusahaan asing. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan, yang membolehkan perusahaan asing menjalankan kegiatan industri, kewangan, dan perniagaan di dalam negeri Iran, perusahaan ini harus berdaftar secara rasmi dari negara asal dan sudah terdaftar di Pejabat Pendaftaran Perusahaan di Tehran. Kita masih meragukan apakah perusahaan-perusahaan ini sudah berdaftar di negara asalnya secara rasmi. Jika kita abaikan hal ini, seluruh perusahaan ini belum didaftar secara rasmi di Iran. Oleh kerana itu, seluruh aktiviti mereka akan dikenajan hukuman menurut Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan.

3.   Menurut undang-undang, setiap bentuk emas dan batu berharga dilarang masuk ke negara dan orang yang melakukan kesalahan ini akan dihukum sesuai dengan peruntukan undang-undang. Para penggiat Network Marketing ini telah memasukkan emas dan seluruh produknya secara tidak sah tanpa membayar cukai. Dengan demikian, mereka telah melakukan jenayah penyeludupan.

4.   Kekuatan ekonomi Iran ketika itu masih belum begitu kuat dan masih banyak golongan masyarakat yang menerima gaji per bulan hanya senilai 1,8 juta rial. Aktiviti seperti MLM ini hanya akan dapat meluaskan jarak antara orang kaya dan orang miskin, dan realiti ini, menurut penilaian banyak pakar, ia berpotensi menimbulkan berbagai kejahatan dan jenayah.
Lebih dari itu semua, beberapa minggu yang lalu, pejabat Ayatullah ‘Uzhma Makarim Syirazi mengumumkan hukum perniagaan seperti ini. Menurut beliau, perniagaan seperti ini adalah haram dan wang yang diperolehi daripadanya tidak halal. Kaedah perniagaan seperti ini adalah sejenis penipuan rahsia yang digunakan untuk menguasai harta kekayaan orang lain. Untuk pertama kali, perusahaan ini beraktiviti dengan nama Pentagona. Setelah ditutup oleh pihak Perisikan dan Pengadilan Negara, ia berubah nama menjadi Goldquest.

Di masa akan datang, mungkin juga perusahaan-perusahaan seperti ini akan muncul dengan nama-nama yang lain. Untuk memperoleh pendapatan yang lumayan, umat Islam hendaklah berwaspada dan lebih berhati-hati. Jangan sampai mereka berlumuran wang-wang haram seperti ini dan menyia-nyiakan wang muslimin yang lain. Jika seseorang telah terlanjur memperoleh wang ini secara jahil, maka ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya.

Jika pemiliknya tidak diketahui, maka ia harus memerikannya kepada ahli terakhir yang sudah ditipunya. Jika ahli ini juga tidak diketahui, maka ia harus memberikannya kepada orang yang memerlukan sedekah.

4. Fatwa Ayatullah Sayed Ali Khamenei tentang MLM

Pertanyaan – 1:

Kami telah menerima maklumat daripada beberapa orang mengenai hukum MLM (mu’amalah dengan kaedah berantai dengan keuntungan berlipat ganda). Mereka mengatakan Tuan yang mulia (Imam Khamene’i Hf) berfatwa bahawa mu’amalah tersebut hukumnya haram. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah benar Tuan berfatwa demikian? Apakah fatwa Tuan tersebut bersifat umum untuk seluruh orang-orang yang bertaqlid kepada Tuan?  Ataukah ada mu’amalah MLM tertentu yang Tuan anggap halal?

Jawapan:

Mu’amalah MLM yang Anda sebutkan, secara syar’i tidak dihalalkan. Demikian pula mu’amalah yang mirip dengannya. Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan – 2:

Berkenaan dengan mu’amalah MLM, apabila terjadi perbezaan pendapat antara seorang guru dengan muridnya, misalnya guru itu memahami bahawa mu’amalah MLM hukumnya halal dan dibolehkan mengikutinya. Sementara murid memahami bahawa mu’amalah MLM itu diharamkan dan tidak dibolehkan mengikutinya. Dan keduanya pun berbeza dalam marja’ taqlidnya, yakni si guru bertaqlid kepada marja’ A sedang muridnya bertaqlid kepada marja’ B. Dalam situasi seperti ini, bagaimanakah sikap si murid tersebut menghadapi gurunya dalam masalah ini?  Ada juga yang mengatakan bahawa seluruh marja taqlid mengharamkan mu’amalah MLM, apakah hal ini benar?

Jawapan:

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahawa mu’amalah MLM yang anda sebutkan itu hukumnya batil dan tidak dibolehkan. Setiap mukallaf harus mentaati dan mengamalkan fatwa marja’ taqlidnya masing-masing. Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan – 3:

Saya pernah mendengar bahawa si muqallid dibolehkan bertanya tentang hukum sesuatu secara khusus kepada marja’ taqlidnya. Yakni marja’ taqlidnya itu akan memberikan jawapan sesuai dengan keadaan si muqallid yang bertanya secara khusus. Dengan demikian fatwa itu hanya khusus untuknya dan tidak boleh untuk muqallidnya yang lain. Apakah hal ini benar? Jika ada seseorang mengaku bahawa ia telah memperoleh fatwa khusus -mengenai kebolehan MLM- dari seorang petugas di kantor Tuan di Qom, bolehkan saya ikut mengamalkan fatwa khusus tersebut?

Jawapan:

Fatwa seorang marja tidak berbeza antara satu mukallaf dengan mukallaf yang lain (berlaku umum untuk semua muqallidnya – penj). Tetapi mishdaq dan mawrid-nya berbeza-beda (iaitu kadangkala fatwa itu bersifat global dan berlaku untuk umum, tetapi penerapan hukumnya tergantung keadaan mukallaf masing-masing – penj). Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan – 4:

Apakah ada ciri-ciri khusus bagi muqallid Tuan untuk dapat mengambil dan menerima fatwa Tuan yang disampaikan oleh seorang muballigh? Kemudian apabila seorang muqallid tidak merasa ithmi’nan (tidak percaya sepenuhnya – penj) dengan apa yang disampaikan oleh muballigh tersebut, khususnya mengenai fatwa MLM, apakah hal ini menyebabkan muqallid tidak boleh mengambil fatwa tersebut dan juga tidak boleh mengambil pelajaran-pelajaran lain dari muballigh tersebut?

Jawapan:

Cara-cara mencari dan mengambil fatwa seorang mujtahid telah dijelaskan dengan terperinci di dalam risalah ‘amaliyah. Anda hendaklah merujuk pada risalah tersebut. Di antaranya adalah risalah yang akan digunakan itu diyakini tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Cara yang lain adalah bertanya secara langsung kepada marja’ taqlid (seperti melalui surat atau e-mail – penj), atau melalui pengkhabaran daripada orang yang adil dan dapat dipercayai, iaitu kejujuran ucapannya itu dapat diyakini. (Jelas, anda tidak boleh menerima hukum-hukum fikah daripada seseorang yang anda tidak yakin bahawa ia memahaminya dengan baik. Begitu pula dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini juga kembali kepada penilaian anda yang objektif – penj). Wallahu Al-‘Alim.

Pertanyaan – 5:

Apakah dibolehkan bagi muqallid Tuan, baik yang ada di negara kami (Indonesia) mahu pun yang di Iran, untuk mengikuti mu’amalah MLM?

Jawapan:

Mu’amalah MLM tersebut tidak dihalalkan oleh syari’at.
Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan – 6:

Jika kami mengetahui dengan yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun bahawa salah seorang jiran tetangga atau kawan kami menjadi anggota mu’amalah MLM dan memperoleh keuntungan yang banyak setiap bulannya. Sebahagian keuntungan tersebut ia berikan ke suatu lembaga dakwah atau sebuah “yayasan”. Apakah boleh menerima wang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan dakwah Islamiyah?

Jawapan:

Apabila anda tahu dan “yakin” bahawa wang yang ia berikan itu dari hasil keuntungan yang tidak halal, maka tidak dibolehkan mengambilnya dan tidak boleh pula menggunakannya untuk kepentingan tersebut atau untuk keperluan lainnya. Bahkan wang keuntungan dari mu’amalah yang tidak syar’i tersebut, wajib dikembalikan kepada para pemiliknya. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka harus disedekahkan kepada fakir miskin, dan -secara ihtiyat wajib- harus dengan izin hakim syar’i (marja taqlid) terlebih dahulu. Wallahu al-‘Alim.

Pertanyaan -7:

Apakah boleh makan hidangan atau minum sesuatu yang halal di rumah seseorang (kawan atau jiran tetangga) yang kita ketahui dengan yakin bahawa ia bekerja sehari-harinya dalam mu’amalah MLM?

Jawapan:

Hukumnya boleh makan makanan atau minum di tempat orang tersebut. Kecuali jika Anda merasa “yakin” bahawa makanan atau minuman yang ia beli itu dengan menggunakan wang keuntungan mu’amalah MLM itu sendiri, dan bukan dengan wang selainnya. (misalnya dia kepada anda bahawa makanan atau minuman itu ia beli dari hasil keuntungan MLM tersebut, dan anda mempercayai ucapannya itu. Atau anda menyaksikannya sendiri).  Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan -8:

Jika saya mendapatkan hasil dan keuntungan dari mu’amalah MLM, bagaimana hukumnya jika sebahagian keuntungan itu saya berikan dan sedekahkan kepada fakir miskin ?

Jawapan:

Wang yang diperoleh dari mu’amalah yang tidak syar’i, seperti mu’amalah MLM, hukumnya wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka seluruh keuntungan tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin dengan izin marja taqlid Anda. Wallahu Al-‘Alīm.

Pertanyaan – 9:

Apakah hukum menerima hadiah atau hibah; baik berupa barang mahupun seperti makanan dan minuman- dari seseorang yang melakukan mu’amalah jual beli MLM (Multi Level Marketting) ?

Jawapan:

Hukumnya tidak boleh  mengambil dan menerima hadiah tersebut, jika “diketahui” bahawa hadiah itu dibeli dengan wang keuntungan mu’amalah MLM yang tidak syar’i. Anda juga tidak berhak menggunakannya, kerana hadiah dari mu’amalah seperti itu dianggap sebagai majhulul malik (pemiliknya tidak diketahui).

5. Model MLM di Iran

Beberapa nama dan model mu’amalah batil yang sering disebut di Iran, sama dan mirip bentuknya dengan MLM. MLM di Iran disebut dengan Pyramid (Heram) atau Gold Quest. Tapi kalau kita mencari di internet maka kita akan menemui ketiga nama ini (MLM, Pyramid, Gold Quest) dalam bentuk  dan model perniagaan yang sama dan tidak berbeza sama sekali. Jadi kita tidak perlu ragu bahawa model dan bentuk MLM yang ada di Indonesia tidak jauh berbeza dengan yang ada di Iran. Mungkin yang berbeza hanyalah nama dan cara kerjanya saja yang bersifat partikular, adapun secara prinsip kerja perniagaan tidak memiliki perbezaan sama sekali.

Oleh itu, sistem perniagaan inilah -setahu saya- semua marja yang besar dan terkenal, baik di Iran maupun di Iraq, mengharamkannya.

6. Dalil Pengharamannya[1]

Adapun mengenai dalil pengharamannya, sesuai dengan yang dapat kita fahami adalah; bahawa sistem perniagaan ini tidak  memenuhi syarat-syarat perniagaan Islam sehingga MLM ini tidak termasuk dari salah satu mu’amalah Islami yang terdapat di dalam fikah Islam. Dengan kata lain, MLM bukanlah termasuk dalam golongan mu’amalah mudharabah, musyarakah, ju’alah, ijarah, dll. Lagi pun sistem ini mengandungi kesan psikologi ekonomi, dan sosial yang merosakkan (sesuai dengan perbahasan dan kajian ahli di negara Rep. Islam Iran). Misalnya wang masyarakat akan dieksploitasi dan dibawa ketempat atau negara yang menjadi pusat perniagaan ini. Aktiviti perniagaan ini tidak dapat dikawal oleh negara dan merugikan negara serta membawa keluar aset kewangan negara secara berleluasa.

Pada prinsipnya penghukuman terhadap sesuatu itu berdasar atas tinjauan mashalat (konstruktif) dan mudharat (destruktif). Sistem perekonomian masyarakat sebelum kedatangan Syariat Islam yang terakhir itu berjalan sesuai dengan prilaku-prilaku masyarakat manusia yang berakal. Di antara sistem-sistem yang dijalankan, terdapat yang konstruktif dan juga ada yang destruktif. Contoh konstruktif yang paling nyata adalah sistem barter yang adil untuk saling memenuhi keperluan masing-masing. Dan contoh yang destruktif adalah riba. Agama Islam yang membawa syariat akhir ini membenarkan dan menta’yid sistem yang mengandung nilai konstruktif dan melarang serta menegaskan sistem yang mengandung nilai destruktif.

Bagaimana dengan sistem MLM jika ditinjau dari parameter konstruktif dan destruktif dengan berbagai dimensi serta landasan hukum Islam tentunya (iaitu al-Qur’an, al-Hadits, akal, dan ijma)?. Dalam masalah ini juga, kita tidak dapat memandang konstruktif dalam tinjauan yang berat sebelah, seperti memudahkan orang mendapat pekerajaan.

Yang jelas, untuk konteks sekarang, kita tidak menemukan seorang pun marja (ulama Syi’ah Imamiyah) secara sah yang membolehkan berdagang dengan cara ini. Negara Republik Indonesia juga secara undang-undang memerangi sistem perniagaan ini dan memberi hukuman yang berat terhadap orang yang melanggarnya serta kami di sini sering menyaksikan ditayangan TV berbagai jaringan MLM yg dibahas oleh penegak undang-undang dan keamanan Iran.

Jadi, dasar kedudukan MLM dan bentuk operasinya tidak jauh berbeza dengan berbagai bentuk dan model yang telah diciptakan oleh otak-otak Yahudi untuk merosakkan perekonomian suatu masyarakat (menurut sumber acara TV, MLM dicipta oleh otak Yahudi).

Kesan-kesan yang ditimbulkan oleh sistem ini di antaranya;

– Mengeksploitasi wang dari suatu masyarakat, kemudian dibawanya ke luar negeri (misalnya Amerika dan Eropah atau tempat yang mempunyai kepentingan dengan perniagaan tersebut),

– Merosakkan psikologi individu dengan menggoda mereka menjadi cepat kaya dalam tempoh yang sangat singkat,

– Merosakkan hubungan individu tersebut dengan keluarga dan kerabatnya serta masyarakatnya dengan membentuk penglihatan individu yang melihat bahawa keluarga, sahabat, kerabat, dan masyarakatnya inilah yang paling dekat untuk dijadikan ahli MLM dan objek pengejaran bisnisnya,

– Individu yang telah dirasuki sistem ini menjadi kurang produktif, kurang bersemangat, malas terhadap apa yang bukan menjadi cita-citanya dalam bentuk perniagaan tersebut, sehingga jika ia seorang mahasiswa, boleh jadi ia meninggalkan bangku kuliah dan jika ia seorang usahawan boleh jadi ia meninggalkan usahanya berpindah kepada usaha yang menurut mimpinya lebih menjanjikan keuntungan yang lebih besar,

– Jika bentuknya adalah penjualan barang, maka harga barang tersebut sangat mahal dan tidak sesuai dengan  kualitinya dan juga akan kita lihat jumlah penjualan barang akan cuma menguntungkan bagi pemimpin atasannya dalam mendapatkan bonus-bonus yang tidak masuk akal berbanding dimensi kadar kerjanya dengan bonusnya yang sangat besar,

– Yang paling mustahak ialah, saya merasakan misi pemikirnya ialah medan peperangan dengan ekonomi Islam yang jauh dari selagi bentuk penindasan dan penyelamatan psikologi serta maknawi individu muslim dengan ekonomi destruktif, eksploitatif, dan imaginatif.

Model perniagaan ini dilarang di Iran secara undang-undang dan diperangi oleh negara. Ini juga ada hubungannya dengan peperangan ekonomi yang berbeza pemikir.

Satu dimensi lain yang saya lihat dari sistem ini, ia tidak menumbuhkan jiwa produktiviti, dalam pengertian kita tidak berfikir untuk menciptakan medan-medan pengeluaran barang atau khidmat untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, tetapi ia hanya menumpang pada sistem dan produk serta barang orang lain tanpa mahu berfikir mencipta produk dan jasa untuk orang lain.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Qom al-Muqaddasah, 30 Jumadil Awwal 1432 H

14 Urdibehesy 1390 H Sy = 4 Mei, 2011 M.

Bahan Tulisan:

1.      At-Taswiqul Harami, Abul Qasim Aliyan nejadi.
2.      Istiftaat  Rahbari.
3.      Tulisan ust. Syamsunar.
4.      Tulisan ust. Akmal

 

.

 

Abu Qurba:
Seputar Persoalan MLM, Sejarah, Perkembangan dan Hukumnya
Masalah muamalah dan perdagangan yang satu ini memang luar biasa, lain daripada yang lain. Biasanya dan pada umumnya, ketika masyarakat muslim dan kaum syiah khususnya, ketika menerima fatwa dari seorang marja’ taklid atau dari para marja’, mereka tidak banyak memprotes dan tidak menanyakan tentang dalil-dalilnya. Tetapi pada muamalah batil ini, jangankan para pelajar, hatta orang-orang awam pun tidak puas hanya dengan menerima fatwa keharamannya.

Abu Qurba

 

Menurut Kantor Berita ABNA, berikut kami nukilkan rekaman penyampaian ust. Ahmad Marzuki Amin (Abu Qurba) mengenai seputar MLM yang disampaikan dalam Diskusi Panel, “Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam tinjauan” yang diadakan oleh HPI Iran 5 Mei lalu.

Kamis (5/5), Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran sebagai organisasi pelajar Indonesia di Iran mengadakan Diskusi Panel, “Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Tinjauan”. Hadir sebagai pembicara, Ust. Hasan Abu Ammar, Ust. Marzuki Amin dan Ust. Abdurrahman Arfan. Bertempat di Aula Sadr Madrasah Imam Khomeini Qom Iran, acara tersebut dihadiri sekitar 60an pelajar Indonesia. Berikut adalah postingan salah satu makalah dari pemateri. Insya Allah jalanny diskusi dalam bentuk berita akan menyusul.

 

Kamis (5/5), Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran sebagai organisasi pelajar Indonesia di Iran mengadakan Diskusi Panel, “Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Tinjauan”. Hadir sebagai pembicara, Ust. Hasan Abu Ammar, Ust. Marzuki Amin dan Ust. Abdurrahman Arfan. Bertempat di Aula Sadr Madrasah Imam Khomeini Qom Iran, acara tersebut dihadiri sekitar 60an pelajar Indonesia. Berikut adalah postingan salah satu makalah dari pemateri. Insya Allah jalanny diskusi dalam bentuk berita akan menyusul.

Pendahuluan

 

 

Pertanyaan pertama yang biasanya muncul dan terbesit di dalam hati seseorang ketika mendengar kata MLM adalah: Apakah MLM itu?  Jawabannya adalah: MLM merupakan kepanjangan dari Multi Level Marketing. Orang Arab menyebutnya  “Attaswiqul Hirami” yang bermakna perdagangan dengan sistem piramida atau mungkin ada istilah lainnya, orang Iran menyeburtnya “Bazaryabi Syabake’i”  yang berarti perdagangan dengan sistem jaringan atau “Muameleye Zanjire-i”  yang berarti muamalah atau transaksi berantai. Mungkin bangsa kita tidak mempunyai istilah tersendiri, tetapi hanya mengadopsi secara asli, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin bermakna pemasaran atau perdagangan dengan sistem bertingkat-tingkat. Apapun nama dan istilah yang digunakan untuk muamalah dan perdagangan ini, intinya adalah sama, yaitu bisnis atau transaksi atau muamalah atau perdagangan dengan cara merekrut anggota atau member sebanyak-banyaknya sehingga membentuk piramid, yakni bentuknya mengerucut ke atas. Jadi, ciri utama muamalah ini adalah : pertama dengan cara merekrut atau menjaring anggota, dan kedua anggota-anggota tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk piramid. Dua hal inilah yang menjadi pokok dan landasan MLM, sekalipun cara-cara lainnya berbeda-beda, yaitu ada yang dengan menggunakan jual jasa atau jual barang tertentu, dan ada pula tanpa menjual apapun selain buku atau formulir yang juga disebut dengan “money game” (permainan uang). Ayatullah Syekh Ja’far Subhani menyebutnya : “Haqiqatuha Wahidah  wa Asalibuha Muta’addidah”  (Haqiqatnya atau esensinya satu, tetapi sistemnya bermacam-macam), jadi dua hal itulah yang mesti diperhatikan yang merupakan esensi MLM, jika tidak ada dua hal itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai Multi level. Barang kali pula, dua hal ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur sebuah muamalah, apakah ia termasuk MLM ataukah bukan. Penelitian membuktikan bahwa ML atau BL (Banyak level) ini dikemas dan dibungkus dengan kulit yang bermacam-macam; ada yang dengan cara menjual barang, barang-barangnyang ditawarkan pun bermacam-macam dan  harganyapun berragam, sampai ada yang dengan cara infaq dan qardhul hasanah (pinjaman tanpa bunga). Hal itu mereka lakukan untuk menarik perhatian dan dengan mudah dapat menjerat anggota sebanyak-banyaknya dan mengeruk uang dari kaum muslimin sebanyak-banyaknya pula.

 

 

 

 

 

Muamalah batil ini –ada kemungkinan- merupakan produk  otak Yahudi, yang jelas, ia tumbuh dan dibesarkan di bawah asuhan dan keluarga non muslim yang berakibat –secara disengaja ataupun tidak- kehancuran ekonomi dunia dan khususnya ekonomi Islam dan umat Islam.[1] Surat kabar al-Quds edisi 2723 menulis bahwa MLM ini telah lahir di Moskow pada tahun 1910 M dan ketika itu diberi nama “Bahman”.  Pada tahun 1920 M, lahirlah saudaranya di Prancis dan mereka beri nama –terjemahan indonesianya- “Bola Salju”.   Pada tahun 1994 M lahir anaknya di Italia, dan diberi nama dengan “Pyujera Strategi”[2], dan tidak lama kemudian mereka ganti namanya menjadi “Bintakono”[3].   Empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998 M, muamalah batil ini lahir lagi di Britania dengan nama “Quest Internasional” yang kemudian berganti nama menjadi “Gold Quizz”. Pada tahun 2000 M lahir di Belgia dengan nama –terjemahannya- “Tujuh Keping Mutiara”.  Dan pada tahun ini pula mulai masuk menyusup ke Negari Islam Iran ini dan  mulai menyebar ke berbagai negara lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Kinerja MLM

 

 

 

 

 

Secara global, sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa muamalah batil ini menggunakan dua bentuk sistem kerja.  Sistem pertama adalah: Menjerat anggota tanpa menawarkan barang-barang apapun dan tanpa menawarkan jasa apapun. Artinya bahwa orang-orang yang ingin menjadi anggota hanya diharuskan membeli formulir atau buku panduan saja.   Sistem kedua adalah: Menjerat anggota dengan menawarkan barang-barang atau menawarkan jasa. Artinya bahwa orang-orang yang ingin menjadi anggota diharuskan membeli barang-barang tersebut. Dan barang-barang yang ditawarkannya pun bermacam-macam.

 

 

 

 

 

Mengenal Sekilas Lima Perusahaan MLM

 

 

 

 

 

1.      Bintakono (بنتاكونو). Perusahaan ini berpusat di Italia yang didirikan pada tahun 1994 M. Cara atau sistem yang digunakan oleh perusahaan ini untuk menjaring para membernya adalah dengan cara menjual kartu yang diberi nama “suprema”.  Dari Negara Iran saja muamalah batil ini, pada tahun 2000 M, telah berhasil mengeruk dan menggondol uang dolar sebanyak 19.680.000 dolar US. Belum lagi dari berbagai negara lainnya. Uang sebesar itu telah keluar dari Negara Islam Iran dan masuk ke kantong perusahaan tersebut.

 

 

 

 

 

2.      Gold Quizz. Perusahaan ini berpusat di Britania yang didirikan pada tahun 1998 M dan cabangnya berada di Dubai. Untuk menjerat para membernya, perusahaan ini menggunakan cara dengan menjual koin emas, baik secara cash ataupun mencicil.

 

 

 

 

 

3.      My Seven Diamond. Perusahaan ini berpusat di Belgia yang didirikan pada tahun 2000 M.   Perusahaan ini beroperasi di 120 negara. Muamalah batil yang  beroperasi di Iran ini berani mengklaim secara dusta dan palsu. Beberapa klaim dusta yang mereka lakukan adalah: Seluruh ulama telah menghalalkan dan membolehkan muamalah dengan sistem ini dan harga barang-barang yang mereka tawarkan itu sesuai dengan harga pasaran. Dan barang yang mereka tawarkan itu berupa permata yang besarnya seukuran batu cincin dengan harga berkisar antara 700 sampai 900 dolar As.

 

 

 

 

 

4.      Gold Main. Perusahaan ini berpusat di Norwegia yang didirikan pada tahun 2000 M. Untuk menjerat para membernya, perusahaan ini menggunakan cara dengan menjual berbagai macam souvenir seperti jam tangan emas, kalung emas yang kadarnya 24 karat, dan lain-lain. Harganya adalah 60 dolar US. Perusahaan ini menjanjikan kepada setiap membernya; jika seorang member berhasil merekrut anggota sebanyak 8 orang saja, maka akan diberikan hadiah atau bonus sebanyak 34 dolar US.  Misalnya jika harga jam emas itu 60 dolar, dan seorang member telah berhasil menjerat 8 orang anggota, maka 60 dolar x 8 orang = 480 dolar.  Bonus yang akan diterima  oleh member tersebut hanyalah 34 dolar.  Artinya 480 dolar dikurangi 34 dolar  = 446 dolar US. Dengan kata lain bahwa uang yang masuk ke kantong perusahan itu sebanyak 446 dolar dari setiap 8 anggota ditambah dengan pemasukan uang dari seorang member yang telah berhasil menarik  8 anggota tersebut. Dengan demikian bahwa uang yang masuk ke kantong perusahaan itu -dengan muamalah batil ini- sebanyak 14 kali lipatnya[4].  Ini hanya 8 anggota. Berapa banyak uang yang akan ia kantongi jika membernya ribuan orang di satu negara. Belum lagi di berbagai negara lainnya !!!

 

 

 

 

 

5.      EBL. Perusahaan ini berpusat di Malaysia yang didirikan pada tahun 2003 M. Dan daerah operasinya termasuk tanah air kita tercinta Indonesia.  Perusahaan ini berani berbuat dusta dengan mengklaim bahwa ia mempunyai cabang di Iran, diakui secara resmi oleh pemerintah Islam Iran dan mempunyai ikatan kerja dengan bank Islam Iran, dan lain-lain.[5]

 

 

 

 

 

Nama-nama Lembaga MLM yang Beroperasi di Iran

 

 

 

 

 

Berbagai perusahaan muamalah batil ini menggunakan nama-nama yang sangat menarik perhatian kaum muslimin. Tentunya hal itu agar mereka dapat menjerat mangsanya dengan mudah dan sebanyak-banyaknya. Nama-nama MLM yang mereka gunakan di Iran adalah betul-betul islami dan suci, misalnya seperti:

 

 

 

 

 

1.طرح ملي باقيات صالحات                     = مشروع وطني للباقيات الصالحات

 

 

 

 

 

2.هماي رحمت                                      = نسيم الرحمة

 

 

 

 

 

3.آميد آوران ابتسام                                 = حملة الأمل والبسمة

 

 

 

 

 

4.طرح بيوند و همكاري                           = مشروح التعاون الوثيق

 

 

 

 

 

5.شجره انفاق                                        = شجرة الإنفاق

 

 

 

 

 

6.خير انديشان جوان                            = الشباب الخيرون

 

 

 

 

 

7.كار كشاي انصار الموحدين                 = أنصار الموحدين الخيرين  وغيرها من الأسماء

 

 

 

 

 

Sedang nama-nama di Indonesia –yang pernah saya dengar- adalah seperti: Tianshi, Ahad net, CNI, Amway, UBSI, DNX, dan lain-lain.  Bahkan terakhir saya dengar mereka menawarkan kaum muslimin untuk menunaikan haji dengan cara MLM ini. Jelas bahwa member-member yang berada di barisan atas akan berhasil lebih dulu. Sementara member-member yang berada di barisan bawah akan menerima kerugian, jika tidak kerugian materi, maka pasti kerugian maknawi dan kerugian di akhirat kelak.

 

 

 

 

 

Pusat operasi muamalah batil ini, untuk negara-negara Asia, adalah: Hongkong, Filipina, Malaysia dan Emirat  Arab.  Muamalah batil ini hampir punah di Iran, berkat kegigihan dan keseriusan pemerintah Islam Iran dalam memerangi dan memberantasnya.  Mungkinkah negara kita mampu memeranginya?

 

 

 

 

 

Cara-cara Penipuan di dalam MLM

 

 

 

 

 

Dari hasil telaah saya sehubungan dengan masalah muamalah batil yang beroperasi di Iran ini adalah bahwa  perusahaan-perusahaan MLM itu menggunakan cara-cara licik dan menipu untuk menarik member sebanyak-banyaknya.   Cara-cara yang mereka gunakan adalah seperti:

 

 

 

 

 

Menggunakan gambar Imam Khomeini ra. Gambar Imam itu mereka cap pada koin emas untuk menarik simpati orng-orang Iran. Karena memang bukan hanya orang-orang Iran dan kaum muslimin mustadháfin yang mencintai Imam Khomeini, bahkan sebagian ilmuan dan pemikir non muslim pun mencintai beliau. Mereka mengklaim telah mendapatkan izin resmi dari yayasan Imam Khomeini. Padahal izin yang diberikan kepadanya tidak termasuk hal itu.

 

 

 

 

 

Memalsukan stempel dan tanda tangan marja’taklid. Hanyalah sekelompok kecil rakyat Iran yang tidak bermarja’ kepada ulama atau para marja Syiáh. Artinya hampir semua rakyat Iran itu mempunyai hubungan erat dengan berbagai marja’ taklid. Sementara mereka yang beragama Yahudi, Kristen, Zoroaster dan kaum muslimin yang bermazhab Sunni, tidaklah bermarja’ kepada ulama Syiáh. Melihat kenyataan ini mereka menebarkan fatwa kehalalan dan kebolehan muamalah batil itu dengan memalsukan stempel dan tandatangan marja taklid, misalnya stempel dan tandatangan Ayatullah Makarim Syirazi hf. Upaya mereka ini betul-betul membuahkan hasil yang nampak.

 

 

 

 

 

Membelokkan dan memutar balikkan fatwa keharaman MLM.  Fatwa para marja’ yang telah jelas-jelas haram, mereka buat buram sehingga meragukan sebagian orang. Misalnya mereka mengatakan bahwa sebenarnya MLM ini halal, Cuma karena sistem MLM ini belum sampai ke telinga ulama dan mereka belum memahaminya dengan baik, maka untuk sementara mereka mengharamkannya.

 

 

 

 

 

Menukil sepenggal fatwa Imam Khomeini ra. Imam Khomeini, disamping mempunyai atau menulis ktab-kitab fiqih dan lainnya, juga menulis kitab-kitab fatwa untuk para mukallidnya. Tentu saja diantara fatwa-fatwanya itu termasuk juga bab muamalah. Sistem muamalah yang difatwakan kehalalannya oleh beliau, hanya diambil sepenggal saja dan mereka gunakan dan sebarkan untuk menghalalkan MLM. Karena memang kecintaan rakyat Iran kepada Imam Khomeini hingga detik ini masih kuat melekat, sehingga fatwa-fatwa beliau senantiasa dikaji dan mendapatkan perhatian tersendiri. Saya teringat ketika Imam Khomeini mengeluarkan fatwa atas kehalalan darah Salman Rusydi; Salman Rusydi murtad harus dibunuh karena telah melecehkan Rasulullah Saw dan agama Islam. Sementara waktu itu, tidak seorang ulama pun, termasuk ulama Sunni dan apalagi Wahabi atau Salafi yang berani mengancam Salman murtad. Saya pikir, sekiranya tidak ada seorang ulama islampun yang berani seperti beliau, maka islam betul-betul tinggal namanya saja. Setiap orang yang pandai berbahasa Arab dan Farsi mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Khomeini ra. dalam berbagai bidang dan cabang pengetahuan, seperti: Tafsir, hadis, filsafat, ushul fiqh, fiqh, akhlak, irfan, politik, dan lain-lain, pasti  akan meneteskan air mata karena mengetahui betapa dalam pengetahuan Imam ra. Sayangnya kita sendiri sangat kurang mengkaji kitab-kitab beliau. Beliau adalah ulung dan mendalam di dalam semua cabang ilmu-ilmu Islam. Sangat langka orang yang mendalam ilmunya di dalam ushul dan juga filsafat. Hanya orang-orang yang mempunyai sifat hasudlah yang  berani mengingkari kenyataan ini.

 

 

 

 

 

Menampilkan orang-orang kaya sebagai bahan promosi. Cara-cara penipuan lainnya yang mereka gunakan adalah dengan menampilkan orang-orang kaya yang menjadi member muamalah batil tersebut. Padahal orang-orang kaya yang mereka tampilkan itu memang sudah kaya sebelum menjadi member mereka dengan cara lainnya.

 

 

 

 

 

Fatwa-fatwa Para Marja’ seputar MLM

 

 

 

 

 

Secara singkat saja saya sampaikan bahwa sesungguhnya semua marja’atau ulama Syiah telah memfatwakan keharaman muamalah dengan sistem MLM ini sejak mulai masuk dan menyebar di Iran. Dengan kata lain bahwa tidak ada seorang ulama Syiáh pun yang memfatwakan kehalalannya. Untuk itu Anda bisa merujuk kepada kantor-kantor para marja’ dan menanyakan hal ini kepada mereka sehingga menjadi jelas dan bukan sekedar “katanya”. Sayangnya, seringkali kita berdebat tentang masalah fiqih dan bergaya mujtahid, tetapi kita tidak mau merujuk ke kantor marja kita sendiri. Misalnya kita pernah meributkan kehalalan atau keharaman minuman cocacola, produk-produk Yahudi, tahlilan, nikah mutáh dengan gadis tanpa izin walinya, peringatan yaumul quds, mencuri barang-barang cina yang kafir, mengurangi meteran listrik atau air, mencuci baju lagi setelah disentuh orang dan sekarang masalah MLM, tetapi kita tidak pernah menginjak kantor marja yang bersangkutan, hanya berdasarkan “katanya” saja. Padahal ketika kita merujuk ke kantor-kantor yang bersangkutan itu akan menjadi jelas jawabannya. Apabila suatu hukum itu bagi kita saja belum jelas dan masih abu-abu, apatah lagi bagi orang-orang awam?  Ironisnya ada sebagian orang yang menjadikan dasar amal perbuatannya atau menetapkan hukum kehalalannya hanya berdasarkan “katanya” karena terdapat kepentingan dan keuntungan materi yang tak seberapa.

 

 

 

 

 

Kira-kira pada tahun 2005 an, saya pernah menyebarkan fatwa Rahbar dan para marja lainnya mengenai keharaman MLM tersebut, terutama di Jakarta. Waktu itu ada isu yang sampai ke saya bahwa sebagian ikhwan di Jakarta dan lainnya ikut menjadi member MLM. Untuk membantu meluruskan kesalah pahaman itu, saya bagi-bagikan fatwa tersebut. Jika diantara kita saja ada yang menjadi anggota atau mendukung muamalah batil tersebut (ketika itu), bagaimana pula dengan nasib orang-orang awamnya. Malah ada pula yang ikut menikmati keuntungannya. Seorang teman berucap: Jika guru kencing berdiri, jangan salahkan jika murid kencing berlari”.

 

 

 

 

 

Sayangnya, sekaitan dengan masalah MLM ini, ada diantara ikhwan kita, dan kini sudah pulang ke tanah air, menebarkan fatwa kebolehan dan kehalalan dari Ayatullah Sayyid Fadhlullah, sementara waktu itu masih belum jelas betul. Semoga Allah mengampuni kita semua dan senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya[6].

 

 

 

 

 

Dalil-dalil Keharaman MLM

 

 

 

 

 

Sehubungan  dengan dalil-dalil atas keharaman muamalah batil ini, mengingat waktu yang tidak mengizinkan, disamping itu pula, bukan tempatnya disini kita membahas fiqih istidlali secara mendalam dan mendetil dan yang juga tidak mudah dipahami dengan baik oleh kita, terlebih lagi oleh orang-orang awam, karena itu, saya hanya akan menyampaikan beberapa argumen atas keharman MLM ini secara global saja.

 

 

 

 

 

Masalah muamalah dan perdagangan yang satu ini memang luar biasa, lain daripada yang lain. Biasanya dan pada umumnya, ketika masyarakat muslim dan kaum syiah khususnya, ketika menerima fatwa dari seorang marja’ taklid atau dari para marja’, mereka tidak banyak memprotes dan tidak menanyakan tentang dalil-dalilnya. Tetapi pada muamalah batil ini, jangankan para pelajar, hatta orang-orang awam pun tidak puas hanya dengan menerima fatwa keharamannya. Mereka berusaha menanyakan dan meminta dalil-dalilnya dan mereka berusaha memahaminya dengan akal mereka yang sangat terbatas. Artinya dengan akal pikiran yang tidak dibekali sama sekali dengan pengetahuan dasar-dasar  istidlali.  Lebih ironis lagi, sebagian orang yang terpelajar dan telah memahami dalil-dalil keharamannya, berusaha mentaujih (mencari sisi kebenaran) dalil-dalil tersebut sehingga menjadi miring dan berusaha mencari pembenaran dengan cara lain. Misalnya ada ucapan: MLM ini kan tidak ada ubahnya seperti bay’ (jual beli), kenapa harus diharamkan?. Ada juga yang berucap atau menulis kepada saya belum lama ini, dan tulisan itu masih tersimpan: “Kalau ana mujtahid, ana halalkan muamalah ini!”.  Hati-hatilah, bukan saja malaikat yang akan mencatat ucapan kita itu! Dan bisa jadi sebuah perkataan atau perbuatan akan menjadi  mukaddimah bagi suatu akibat atau natijah di kemudian hari, baik itu negatif ataupun positif.  Karena keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam suatu usaha atau harapan, pasti tergantung atau dipengaruhi oleh berbagai mukaddimah-mukaddimah sebelumnya. Artinya sangat mungkin ucapan semacam itu akan menjadi kegagalannya dimasa mendatang atas cita-cita dan harapannya, karena Allah melihat tidak maslahat jika dikabulkan. Ataupun kalau dikabulkan dan berhasil menjadi seorang mujtahid, maka  nantinya akan menjadi mujtahid yang malah merusak masyarakat dengan fatwa-fatwa yang miring. Di sepanjang sejarah, sejak dulu dan sekarang, kita perhatikan tidak sedikit ulama dan mujtahid yang menyimpang dan tidak berakhlak. Contoh yang jelas pada masa sekarang adalah sebagian mujtahid yang menentang secara terus terang atas keputusan-keputusan Wali Faqih (Imam Khomeini ra dan Imam Ali Khamene’i hf). Dan sudah bukan rahasia lagi kalau Ayatullah Shani’i misalnya, termasuk mujtahid dan marja’ yang berani menentang Wali Faqihnya sehingga Jama’atul Mudarrisin mengeluarkan beliau dari shaf  marja’iyah.

 

 

 

 

 

Baiklah, mengenai dalil-dalil atas keharaman MLM ini secara global, dalil-dalil yang saya dapati dan saya pahami dari kantor Rahbar ada tiga dalil, yang saya dapati dan pahami dari Ayatullah Makarim Syirazi ada enam dalil dan dalil-dalil yang saya baca di dalam kitab Rasalih Fiqhiyyah Ayatullah Subhani ada delapan dalil. Sebagian dalil-dalil itu, saya kira, dapat juga dijadikan sebagai illat atau falsafah hukum keharaman MLM ini.

 

 

 

 

 

الأدلة التي فهمتها من مكتب القائد (حفظه الله) :

 

 

 

 

 

1.      عدم انطباق المعاملة المذكورة  (التسويق الهرمي) بأحد المعاملات المشروعة.

 

 

 

 

 

2.      عدم قصد الجد من المشتري فى البيع.

 

 

 

 

 

3.      خروج العملة إلى أيادى أعداء الإسلام والمسلمين وخسارة اقتصاد البلاد.

 

 

 

 

 

الأدلة التى حصلتها من آية الله مكارم الشيرازي (حفظه الله) :

 

 

 

 

 

1.      أكل المال بالباطل.

 

 

 

 

 

2.      نوع من الغش والإحتيال.

 

 

 

 

 

3.      القمار العالمي.

 

 

 

 

 

4.      تشبه أوراق اليانصيب.

 

 

 

 

 

5.      الآثار الفاسدة للمجتمع و اقتصاد البلاد.

 

 

 

 

 

6.      خروج العملة إلى بلاد الأجنبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأدلة التى قرأتها فى كتاب الرسائل الفقهية لآية الله جعفر السبحاني (حفظه الله) :

 

 

 

 

 

1.      العمل والإنتاج هو أساس الإقتصاد الإسلامي.

 

 

 

 

 

2.      التجارة تدار وفقا للأساليب العقلائية المتعارفة.

 

 

 

 

 

3.      المعاملة غررية.

 

 

 

 

 

4.      حكم القمار.

 

 

 

 

 

5.      الشركات الهرمية تؤدي إلى النزاع والتناحر فى المجتمع.

 

 

 

 

 

6.      وحدة الحقيقة و تعدد الأسباب.

 

 

 

 

 

7.      الجذر الأجنبية.

 

 

 

 

 

8.      انهيار اقتصاد البلدان التي أجازت عمل تلك الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalil-dalil yang saya dapati dan pahami dari kantor Rahbar hf:

 

 

 

 

 

1.      MLM itu tidak sesuai dengan salah satu muamalah Islami.

 

 

 

 

 

2.      Tidak adanya niat yang serius dari pembeli.

 

 

 

 

 

3.      Keluarnya uang ke tangan-tangan asing yang memusuhi Islam dan muslimin dan kerugian ekonomi negara.

 

 

 

 

 

Dalil-dalil yang saya pahami dari Ayatullah Makarim Syirazi hf:

 

 

 

 

 

1.      Termasuk memakan harta denga cara batil.

 

 

 

 

 

2.      Adanya unsur penipuan.

 

 

 

 

 

3.      Termasuk perjudian internasional.

 

 

 

 

 

4.      Menyerupai lotere.

 

 

 

 

 

5.      Merusak sosial dan ekonomi negara.

 

 

 

 

 

6.      Keluarnya uang ke kantong-kantong negara asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalil-dalil yang saya baca di dalam kitab Rasail Fiqhiyyah oleh Ayatullah Ja’far Subhani hf:

 

 

 

 

 

1.      Adanya upaya dan produksi merupakan dasar ekonomi Islam.

 

 

 

 

 

2.      Perdagangan harus dijalankan sesuai dengan cara-cara rasional dan berlaku umum.

 

 

 

 

 

3.      Muamalah tersebut terdapat penipuan.

 

 

 

 

 

4.      Sama dengan hukum judi.

 

 

 

 

 

5.      MLM mengakibatkan pertikaian dan kekacauan pada masyarakat.

 

 

 

 

 

6.      Hakikat MLM itu satu walaupun sistemnya bermacam-macam.

 

 

 

 

 

7.      Mempunyai akar di negara asing.

 

 

 

 

 

8.      Mengakibatkan kehancuran ekonomi negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana yang telah saya singgung diatas bahwa bukan tempatnya disini untuk membahas dalil-dalil tersebut secara mendetil. Karena untuk membahasnya secara mendetil memerlukan waktu beberapa jam dalam beberapa pertemuan. Dan jika dituangkan ke dalam bentuk tulisan akan menjadi sebuah buku yang mungkin tebalnya lebih dari 30 atau 50 halaman. Misalnya ketika dikatakan bahwa muamalah MLM ini tidak sesuai dengan salah satu muamalah yang syar’i dan Islami, maka akan timbul pertanyaan; muamalah-muamalah yang islami itu apa saja? Dan jika dijawab bahwa muamalah islami ialah seperti: mudharabah, musyarakah, ju’alah, muzara’ah dan lain sebagainya, tentunya diperlukan untuk menjelaskan definisinya satu persatu, syarat-syaratnya dan juga dalil-dalil kehalalannya. Belum lagi bahwa setiap poin dari dalil-dalil tersebut, memerlukan dasar-dasarnya yang berupa ayat-ayat Al-Qur’an  dan hadis-hadis.  Karena itu, jika Antum ingin mengkaji dan memahami dalil-dalilnya secara mendalam, saya sarankan untuk membeli dan mengkaji kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, kemudian menjumpai wakil-wakil marja’ yang bersangkutan untuk minta penjelasan lebih detil atau untuk menyampaikan kritik dan berbagai isykal atasnya. Mengingat banyaknya perusahaan yang menawarkan berbagai produknya dengan sistem MLM yang bermacam-macam dan berbeda-beda, karena itu, jika Anda belum meyakini betul akan kehalalannya, hendaknya Anda mengajukan pertanyaan ke kantor marja’taklid (ulama) Anda dengan menjelaskan sistemnya sedetil mungkin agar Anda dapat memperoleh jawabannya dengan jelas dan memuaskan dan tidak terjerumus kepada kemungkaran. Semoga Allah Swt senantiasa menjaga kita semua dari jilatan api neraka Jahannam.

 

 

 

 

 

Falsafah dan Hikmah keharaman MLM

 

 

 

 

 

Hikmah dan falsafah suatu hukum itu terkadang bisa juga dijadikan sebagai dalil kehalalan atau keharaman sesuatu. Artinya terkadang terdapat titik temu antara falsafah hukum dengan dalil hukum dalam suatu masalah. Yang jelas bahwa berupaya mencari dalil hukum atas suatu masalah itu adalah merupakan tugas seorang mujtahid. Sementara orang-orang yang belum mencapai peringkat mujtahid tidak ada hak  untuk menghasilkan suatu hukum dengan jalan berijtihad sekalipun sudah belajar di hauzah puluhan tahun. Karena akan berakibat menyesatkan umat dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahkan hasil ijtihad seseorang yang belum mencapai pringkat mujtahid, jika dikemudian hari ternyata dinilai benar, itu tetap dianggap batil dan berdosa, apalagi jika ternyata salah. Tetapi mencari hikmah dan falsafah suatu hukum itu bisa dan boleh-boleh saja dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai peringkat mujtahid sekalipun. Artinya ketika suatu masalah itu telah diketahui hukumnya dengan jelas, baik halal ataupun haram, maka setelah itu barulah mencari falsafah atas kehalalan atau keharaman tersebut. Misalnya ketika hukum memakan ikan yang tidak bersisik itu telah diketahui dengan jelas keharamannya dan telah ditetapkan oleh mujtahid, maka selain mujtahid, seperti dokter hewan atau nelayan atau lainnya, dibolehkan mencari hikmah dan falsafah keharaman  memakan ikan yang tidak bersisik tersebut. Dengan kata lain bahwa falsafah suatu hukum hanya berperan memperkokoh hukum dan keyakinan seseorang saja. Karena itu, tidaklah bermasalah  jika kemudian diketahui bahwa ternyata falsafah suatu hukum yang telah disampaikan itu kurang tepat atau salah.

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan falsafah atau hikmah keharaman MLM yang mungkin dapat diraba adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.      Merusak hubungan keluarga, sosial dan ekonomi negara.

 

 

 

 

 

2.      Menciptakan pikiran materialis dan melemahkan semangat belajar, bekerja dan berkarya.

 

 

 

 

 

3.      Memotivasi banyak mengkhayal dan ingin cepat kaya raya.

 

 

 

 

 

4.      Menciptakan  tembok yang lebih tebal antara kelompok kaya dan miskin.

 

 

 

 

 

5.      Meninggalkan majlis-majlis ilmu dan sibuk serta asyik dengan majlis-majlis materi dan malas beribadah serta sangat mengurangi kekhusyu’an shalat.

 

 

 

 

 

6.      Menimbulkan pertikaian di dalam keluarga dan masyarakat karena adanya lingkaran setan yang saling memangsa dan mencari korban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesimpulan

 

 

 

 

 

1.      MLM itu lahir di “rumah bersalin Barat”   dari keluarga non Muslim.

 

 

 

 

 

2.      MLM bertujuan mengeruk keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya dari kantong-kantong umat Islam.

 

 

 

 

 

3.      Berefek sangat negatif, seperti kehancuran ekonomi umat dan negara.

 

 

 

 

 

4.      Semua ulama Syi’ah memfatwakan keharaman muamalah batil tersebut dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Dan tidak seorang marja’ pun yang membolehkan dan menghalalkannya.

 

 

 

 

 

Taushiah dan penutup

 

 

 

 

 

Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, barangkali ada baiknya dan ada manfaatnya apa yang ingin saya sampaikan berikut ini. Yaitu bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah saling berwasiat dan menasihati atas kebaikan dan kebenaran. Jika pada kesempatan ini saya sedikit memberikan taushiah, maka pada kesempatan lainnya, saya mohon juga kiranya Antum sudi memberikan bimbingan, taushiah, saran, nasihat, teguran dan koreksi atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya akan sangat berterimakasih kepada ikhwan yang menunjukkan aib saya demi keselamatan dan kebahagiaan saya di hari akhirat kelak. Dan saya akan lebih banyak mendoakan  ikhwan yang menunjukkan aib saya dan menunjukkan jalan-jalan untuk memperbaikinya.  Adapun sedikit taushiah yang bisa saya sampaikan, untuk manfaat diri saya dan kita semua adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.      Hendaknya kita memperkuat hubungan kita dengan marja’ taklid kita masing-masing dengan senantiasa menelaah risalah amaliyahnya dan mengamalkannya dengan penuh ikhlas. Apalagi jika marja’ yang kita taklidi itu juga sebagai Wali Faqih (Imam Ali Khamene’i hf). Karena pada masa sekarang ini, tidak ada seorang pemimpin pun –setelah Imam makshum as- yang lebih unggul dan mulia dari beliau. Setiap orang yang mau meneliti dan mengamati suluk dan riwayat hidup para pemimpin dunia saat ini dengan jujur dan seksama, pasti akan dapat menyimpulkan bahwa beliaulah yang paling unggul, alim, berani dan bersih. Musuh-musuh Islam pun mengakui hal ini. Dan hanya marja’lah yang dapat menyambung hubungan kita dengan Imam Zaman ajf.

 

 

 

 

 

2.      Rasulullah Saw banyak berpesan di dalam hadis bahwa: “Al-Fiqhu tsumma attijarah, al-fiqhu tsumma azzawaj, al-fiqhu tsumma  dst.. “. Hendaknya kita pahami dahulu hukum syar’i suatu perbuatan, setelah paham, barulah kita melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan hukumnya. Dengan kata lain dahulukan fiqih atas segala perubuatan dan amal. Jika hal ini kita perhatikan, pasti kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat, insya Allah. Tetapi jika sebaliknya, misalnya melakukan transaksi dulu atau kawin dulu, adapun urusan fiqihnya nanti saja menyusul, maka inilah yang menjadi sumber bencana, dunia dan akhirat. Penjara penuh karena banyaknya pelanggaran atas fiqh (hukum-hukum Islam). Tidak ada seorang pun yang masuk penjara lantaran tidak mengetahui atau melanggar filsafat atau irfan. Apalah artinya filsafat dan irfan, jika fiqihnya masih berantakan. Hendaknya bagi masyarakat awam, mendahulukan kajian dan pemahaman atas fiqih dan hukum-hukum Islam atas kajian filsafat dan irfan. Dan dalam pengamalan, hendaknya seiring antara fiqih dan akhlak.

 

 

 

 

 

3.      Hendaknya kita senantiasa memperkuat dan memperbaharui tali ukhuwwah dan persaudaraan diantara kita dan kaum muslimin dengan bersikap ramah dan sopan kepada mereka dan memberikan bantuan, baik berupa ilmu pengetahuan maupun materi. Tidak ada pemimpin selain Imam Ali Khamene’i hf yang begitu gigih menganjurkan persatuan dan persudaraan di antara umat Islam. Hendaknya kita jangan sekali-kali meremehkan orang lain dan mengecilkan aktifitas mereka, walaupun nampaknya kecil. Hendaknya kita jangan tergesa-gesa menilai sebuah aktifitas orang atau kelompok lain dengan penilaian yang negatif atau kurang enak didengar, terutama aktifitas ikhwan kita sendiri, sehingga jurang perpecahan tidak semakin melebar dan kita tidak dikucilkan atau dijauhkan orang atau tidak disenangi oleh Imam Zaman Ajf. Apabila tukang becak atau ojek yang tidak disenangi oleh masyarakat, maka kerugian itu hanya terbatas kepada pribadi tukang becak atau ojek tersebut. Tetapi seorang ulama, ustadz atau muballig, jika masyarakat tidak simpati lagi kepadanya karena sikap dan akhlaknya yang kurang baik atau tidak ramah atau seringkali memojokkan orang lain, maka hal itu berefek kepada ilmu yang dibawanya. Dan ilmu yang dibawanya itu bukan ilmu sembarangan, yaitu ilmu-ilmu Ahlulbait As. Bagaimana nanti kita menjawab teguran Rasulullah Saw dan para Imam Suci As, jika sampai masyarakat menjauhi kita lantaran akhlak kita yang kurang baik?

 

 

 

 

 

4.      Hendaknya kita berusahalah untuk senantiasa meningkatkan tazkiyatunnafs. Tazkiyah jangan hanya menjadi buah bibir belaka. Kita harus mengikis habis sifat hasud dan kedengkian yang bersarang di dalam hati kita, karena sifat hasud itu akan menyeret seseorang kepada perbuatan dosa lainnya, seperti ghibah[7], buhtan[8], namimah[9], memutuskan tali persaudaraan[10], dan lain-lain. Tidak ada artiya sama sekali ilmu yang kita peroleh sebanyak apapun, jika sifat hasud dan kedengkian itu masih bersarang kuat di dalam hati kita. Sucikan hati terlebih dahulu, barulah isi dengan berbagai  ilmu Ahlulbait As. Ingatlah Iblis jatuh dan menjadi terhina karena congkak dan hasud, padahal ia –ketika itu- sebagai gurunya para malaikat dan menerima ilmu pengetahuan langsung dari Allah Swt. Apalah artinya lama belajar di hauzah dan banyak mempunyai ilmu pengetahuan jika di dalam hati ini masih saja bersarang sifat hasud dan takabbur. Takabbur itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, bahkan ada yang tersembunyi sebagaimana sifat riya’. Ketahuilah bahwa wahdah, persatuan dan ukhuwwah di antara kita selamanya tidak akan tercipta, selama sifat takabbur dan hasud masih betah singgah di dalam lubuk hati kita, khususnya hasud dalam masalah riyasah. Semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa  dan kesalahan kita serta senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin……….[]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] .Di dalam situs   Shabestan.net dapat kita baca bahwa : “Network Marketing dicetuskan oleh seorang berkebangsaan Amerika pada tahun 1921 M. Dalam dunia akademis Amerika kala itu, penemuan ini dikenal dengan naman “Ponzi Plan” atau “Pyramid Plan”. Dalam dunia marketing, penemuan ini dikenal dengan sebutan ” Multi Level Marketing (MLM)”.

 

 

 

 

 

[2] . Buku yang saya nukil tidak menuliskan huruf latinnya, tetapi hanya arabnya saja, yaitu: فيوجرا استراتجي , bisa jadi yang saya tulis itu tidak tepat.

 

 

 

 

 

[3] . Teks aslinya tertulsi dengan huruf Arab, yaitu: بنتاکونو,mungkin pula yang saya tulis itu kurang tepat.

 

 

 

 

 

[4] . Hitungan ini sesuai dengan yang tertera di dalam buku “Attaswiqul Hirami”.

 

 

 

 

 

[5] .Buku yang saya jadikan rujukan utama: “Attaswiqul Hirami”, karaya Syekh Abul Qasim Aliyanejadi, telah menyertakan dokumen-dokumen resmi ( الأسناد والمدارك )pada bab : 10, hal. 145 – 184.

 

 

 

 

 

[6] .Teks fatwa Ayatullah Sayyid Fadhlullah ihwal keharaman muamalah MLM, telah saya bacakan pada diskusi tersebut. Teks yang saya peroleh langsung dari kantor beliau yang  ada di kota suci Qum tersebut, dikeluarkan pada tanggal 1 bulan Rabi atsani  th. 1426 H, yakni 6 tahun yang lalu.

 

 

 

 

 

[7] .Ghibah ialah menceritakan aib orang lain sesama muslim  dan aib itu memang ada. Ghibah lebih besar dosanya daripada berzina.

 

 

 

 

 

[8] .Buhtan ialah menceritakan aib orang lain sesama muslim, padahal aibnya tidak ada. Buhtan lebih berat darpada ghibah.

 

 

 

 

 

[9] .Namimah ialah mengadu domba. Ketiga sifat buruk itu merupakan ciri khas kaum munafikin.

 

 

 

 

 

[10] .Memutuskan tali persaudaraan adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Swt, Rasulullah Saw, para Imam makshum As dan seluruh malaikat (sebagaimana dapat dipahami dari banyak riwayat. Na’udzu billah min dzalik).

 

 

 

 

 

 

 

 

Attensi:

 

 

  1. Tulisan di atas yang saya turunkan dari presentasi tentang MLM pada diskusi pekan lalu, telah diadakan penambahan secukupnya.

 

 

  1. Tulisan tersebut bukan merupakan hasil riset atau penelitian, tetapi lebih banyak merupakan terjemahan dari buku “Attaswiqul Hirami” dan lain-lain.

 

 

  1. Ada beberapa nama dan istilah yang ditulis dengan bahasa Arab dan tidak disertakan huruf latinnya, kerena itu –bisa jadi- apa yang saya tulis terdapat kekeliruan atau kurang tepat, tetapi –tentunya- hal ini tidak merusak kandungannya.

 

 

  1. Tulisan yang telah dimuat di ABNA ini, telah dikoreksi, diedit, ditambah dan dikurangi oleh beberapa orang ikhwan yang kuliah di kota suci Qum. Untuk itu, kepada segenap ikhwan yang turut memberikan sumbangsih, saya haturkan banyak terimakasih.

 

 

  1. Tujuan kami hanya ingin menekankan bahwa hingga kini tidak seorang ulama Syiah pun yang memfatwakan kehalalan muamalah dengan sistem MLM dan –tentunya- mereka telah melakukan penelitian secara seksama sebelum mengeluarkan fatwa keharaman tersebut. Adapun adanya saran dan taushiah di dalam tulisan tersebut, anggaplah hanya sebagai penyedap saja, tetapi mungkin bisa juga dijadikan sebagai obat buat kita semua. Biasanya obat memang agak pahit. Karena itu, kami mohon maaf dan doanya dari ikhwan yang merasa tersinggung. Dan kami pun sangat terbuka untuk menerima saran, kritik dan taushah dari pembaca.

 

 

Wassalamuálaikum Wr. Wb.[]

 

 

 

 

 

Kemaksuman para Imam Ahlul bayt menurut dalil naqlī dan ʽaqlī

Kemaksuman para Imam Ahlul bayt menurut dalil naqlī dan ʽaqlī

 

Kemaksuman para Imam Ahlul bayt menurut dalil naqlī dan ʽaqlī

Kemaksuman para Imam Ahlul bayt menurut dalil naqlī dan ʽaqlī

Takrif kemaksuman menurut Syiah:

Sebelum memasuki perbahasan penyabitan kemaksuman, perlulah kita mengenal dengan lebih terperinci takrif kemaksuman menurut pandangan Syiah.

Kemaksuman dari segi bahasa ialah tegah, menjaga dan memelihara, Jauhari di dalam Aṣ-Ṣiḥāḥ al-Lughah menulis:

والعصمة: المنع. يقال: عصمه الطعام، أي منعه من الجوع… والعصمة: الحفظ… واعتصمت بالله، إذا امتنعت بلطفه من المعصية.
الجوهري، إسماعيل بن حماد (متوفاي303هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج5 ص1986، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة الأولى.

Kemaksuman bermaka mencegah, ʽIṣmuhul Ṭaʽām, iaitu mencegahnya dari kelaparan, dan kemaksuman ialah penjagaan, Iʽtaṣamat biLlah ialah ketika ia dijaga daripada maksiat dengan kemurahan-Nya. – Al-Jauhari, Ismaʽīl bin Ḥammād (meninggal pada tahun 303 Hijrah), Aṣ-Ṣiḥāḥ Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-ʽArabiyyah, jilid 5 halaman 1986.

Al-Fayumi di dalam Miṣbaḥ Al-Munīr menulis:

عصمه الله من المكروه (يعصمه) من باب ضرب حفظه ووقاه و (اعتصمت) بالله امتنعت به.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (متوفاى770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص414، ناشر: المكتبة العلمية – بيروت

Allah menjaganya (seseorang) daripada perkara yang tidak disukai (menjaganya) daripada bab Ḍarb penjagaannya, peliharanya dan Iʽtaṣamat BiLlah – Al-Fayumī, Aḥmad bin Muḥammad bin ʽAlī Al-Muqri (wafat dalam tahun 770), Miṣbaḥ Al-Munir Fī Gharīb Al-Syarḥ Al-Kabīr Lilrāfiʽī, jilid 2 halaman 414.

Ibnu Manẓūr dalam Lisānul ʽArab menulis:

عصم: العصمة في كلام العرب: المنع… و عصمه الطعام: منعه من الجوع. وهذا طعام يعصم أي يمنع من الجوع.

الأفريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (متوفاى711هـ)، لسان العرب، ج12، ص403ـ 404، ناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الأولى.

Maksum: Al-ʽIṣmah dalam kalām Arab bermakna halang… ʽIṣmuhu Al-Ṭaʽām: menjaganya dari kelaparan dan makanan ini menjaganya, iaitu menghalangnya dari kelaparan. – Al-Afriqī al-Miṣrī, Jamāluddin Muḥammad (meninggal tahun 711 Hijrah), Lisānul ʽArab, jilid 12 halaman 403-404

Ahli linguistik yang lain turut mengulangi seperti kata-kata tersebut, maka natijahnya ialah kemaksuman bermaksud menjaga, memelihara dan mencegah.

Kemaksuman dari segi istilah

Kemaksuman dalam pandangan cendiakawan Syiah bermakna pemeliharaan khusus kepada hamba Allah dari dosa, kesalahan dan kelupaan. Sesungguhnya pemeliharaan dan kemaksuman ini adalah anugerah dan taufik daripada Allah (s.w.t) yang meliputi segala hal individu itu. Natijahnya seseorang itu maksum meskipun ia mempunyai kemampuan melakukan dosa dan kesalahan, namun ia mencegah dirinya dari melakukannya.

Al-Marhum Shaykh Mufīd berkata tentang perkara ini:

العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما.
الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، النكت الإعتقادية و رسائل اخري، ص37، تحقيق: رضا مختاري، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ – 1993 م. توضيحات: چاپ كنگره هزارمين سالگرد رحلت شيخ مفيد.

Kemaksuman ialah kurniaan yang Allah (s.w.t) mencegah seorang Mukallaf dari terjadinya kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan dengan kekuatan untuk kedua perbuatan itu. – Shaykh al-Mufīd, Muḥammad bin Muḥammad bin Al-Nuʽmān ibn al-Muʽallim (meninggal pada tahun 413 Hijrah), Al-Nukkat al-Iʽtiqadiyyah wa Rasā’il Ukhrā, halaman 37.

Sayyid Murtaḍa dalam menakrifkan ʽIṣmah turut mengatakan:

العصمة: ما يمنع عنده المكلف من فعل القبيح والاخلال بالواجب، ولولاه لم يمنع من ذلك ومع تمكينه في الحالين. عبارة أخرى العصمة: الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك الأمر لأحد إلى الالجاء.
المرتضي علم الهدي، ابوالقاسم علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن موسي بن إبراهيم بن الإمام موسي الكاظم عليه السلام (متوفاى436هـ)، رسائل المرتضى، ج2 ص277، تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسيني / إعداد: السيد مهدي الرجائي، ناشر: دار القرآن الكريم – قم، 1405هـ.

Kemaksuman: Apa yang menghalang seorang mukallaf dari melakukan perkara yang buruk dan meninggalkan perkara wajib. Jikalau tidak menghalang dari perkara demikian itu, maka ia mungkin boleh melakukan kedua perbuatan tersebut. Dengan kata lain kemaksuman ialah: Perkara yang Allah lakukan terhadap hambanya dan diketahuilah bahawa seseorang maksum itu tidak melakukan maksiat dengan perkara tersebut dengan syarat ia tidak dihalang dan dipaksa untuk melakukan perbuatan itu. -Al-Murtaḍa ʽAlamul Hudā, Abul Qāsim ʽAlī bin Al-Ḥusayn bin Mūsā bin Muḥammad bin Mūsā bin Ibrāhīm bin al-Imām Mūsā al-Kāẓim (meninggal pada tahun 436 Hijrah), Rasāil al-Murtaḍa, jilid 2 halaman 277

ʽAllamah Al-Hilli di dalam kitab An-Nāfiʽ Yawm al-Ḥashr menakrifkan ʽIṣmah sebagai berikut:

العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق
الحلي الأسدي، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (متوفاى 726هـ)، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر، ص89، شرح: الفقيه الفاضل المقداد السيوري (متوفاي826هـ)، ناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة: الثانية، 1417هـ ـ 1996م.

Al-ʽIṣmah adalah Luṭf tersembunyi, yang Allah lakukan terhadap Mukallaf, supaya ia tidak terdetik untuk meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat sedangkan ia mampu melakukan perbuatan tersebut, kerana jika ia tidak demikian maka ia tidak dapat dipercayai. – Al-Hilli Al-Asadī, Jamaluddīn Abū Manṣur al-Ḥasan bin Yūsuf bin Al-Muṭahhar (meninggalkan pada tahun 726 Hijrah), An-Nāfiʽ Yawm Al-Ḥashr fī Shaḥr al-Bāb Al-Ḥādī ʽAshr, halaman 89.

Dalam himpunan tak-rif-takrif ini, terdapat dua noktah penting iaitu:

1. Kemaksuman, sebagai Malakah Nafsānī daripada Ilahi di mana ia dianugerahkan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki.

2. Orang yang maksum bukanlah terpaksa tidak melakukan dosa, namun ia berada dalam keadaan mempunyai kudrat untuk melakukan dosa, namun dengan Lutf dan Taufiq Allah, ia menjauhkan diri dari melakukan dosa.

Beberapa tokoh dan cendiakawan menambah bahawa terdapat beberapa masalah tambahan yang mereka anggap ia adalah suatu keperluan buat para Imam. Marhum Muẓaffar menulis tentang perkara ini:

والعصمة: هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.
المظفر، الشيخ محمد رضا (متوفاي1381هـ)، عقائد الإمامية، ص54، ناشر: انتشارات أنصاريان ـ قم.

Kemaksuman bermakna bersih dari dosa dan maksiat kecil atau besar, kesalahan atau kelupaan. Walaupun pada pandangan akal tidak mustahil nabi melakukan perkara tersebut. Namun adalah wajib ia bersih dari segala yang tidak bermartabat, seperti makan sambil berjalan, ketawa besar dan segala perbuatan  tidak senonoh dalam pandangan orang awam. – Al-Muzaffar, Shaykh Muḥammad Ridhā (meninggal pada tahun 1381 Hijrah), ʽAqā’id Al-Imāmiyyah, halaman 54

Pandangan ini adalah benar kerana dalam pandangan sebahagian orang, mereka menganggap kerja atau amalan tertentu yang mereka lakukan adalah halal dan dibolehkan bagi orang lain, padahal ia dipandang buruk dan tidak senonoh. Maka nama baiknya hilang di mata masyarakat yang melihatnya. Sebagai kesimpulannya, orang ramai tidak mempercayai ucapannya sambil mencegah diri mereka dari mengikutinya.

Dalil kemaksuman para nabi dan imam tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang ʽarif juga merupakan dalil-dalil yang dapat disabitkan dengan kemaksuman dari dosa, kesalahan, lupa dan sahw.

Kemaksuman para Imam mempunyai asas menurut al-Quran

Kemaksuman para Imam merupakan satu perkara yang mesti di dalam mazhab Syiah di mana ianya mempunyai asas dalam al-Quran dan riwayat. Oleh kerana itu usulan seseorang individu biasa dalam perkara ini tidak boleh dimasukkan dalam pemikiran dan akidah pengikut mazhab Syiah.

Ayat taṭhīr, ayat Ulil Amr dan… adalah antara ayat-ayat yang terang  menyabitkan kemaksuman para Imam sehingga beberapa tokoh Ahlul Sunnah turut menyatakan tentang perkara ini. Oleh itu mari kita lihat penelitian terhadap beberapa ayat:

Kemaksuman dalam ayat Taṭhīr

Ayat Taṭhīr antara ayat-ayat yang menyabitkan kemaksuman dan kesucian para Imam dari segala kenistaan dan ketidaksucian. Allah (s.w.t) dalam ayat 33 Surah Al-Aḥzāb berfirman:

… إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً.

“Sesungguhnya hanyalah Allah hendak menghapuskan kenistaan dari kalian Ahlul bayt dan menyucikan kalian sebersih-bersihnya”

Untuk menyabitkan kemaksuman para Imam dengan ayat ini, hendaklah beberapa noktah penting mesti diambil perhatian:

Iradah yang dihadkan dengan kalimah Innamā

Ayat ini menggunakan kalimah «انما» iaitu yang Adātul Ḥaṣr yang paling kuat, ia mengeksklusifkan penghapusan kenistaan dan kekotoran dari Ahlul bayt. Dari sini, alif dan lām dalam kalimah Al-Rijsa merupakan Alif dan Lām Jins (الف و لام جنس) yang meliputi segala jenis kekotoran samada zahir atau batin.

Dengan pengertian yang lain, di dalam ayat ini Allah berkehendak menyucikan semua jenis kekotoran, samada zahir atau batin, hanyalah ke atas Ahlul bayt dan hanyalah mereka murni dan bersih. Maknanya, kemaksuman Ahlul bayt (a.s) telah disabitkan dengan jelas.

Iradah Takwinī, bukan Tashrīʽī

Tidak syak lagi, maksud daripada Iradah dalam ayat ini ialah Takwinī, bukan Tashrīʽī; kerana Allah telah memulakan dengan kalimah Innamā di mana ia merupakan Adāt Ḥaṣr yang paling kuat. Manakala penghilangan kenistaan telah dibataskan kepada lima diri Ahli ‘Abā’. Jikalau ia bermaksud Irādah Tashrīʽī maka pembatasan itu akan menjadi sia-sia kerana Irādah Tashrīʽī meliputi seluruh manusia dan tidak dikhususkan hanya untuk Ahlul bayt semata-mata sebagaimana firman Allah di dalam Ayat Wuḍū:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مائده / 6.

Sangat jelas bahawa maksud Irādah di dalam ayat ini adalah Tashrīʽī dan ia ditujukan kepada seluruh orang yang beriman. Ia juga tidak dikhususkan terhadap individu-individu tertentu. Namun Irādah di dalam ayat Taṭhīr telah dibataskan kepada Ahlul bayt dengan kalimah Innamā.
Maka sudah tentu Irādah di dalam ayat taṭhīr adalah takwini. Apabila ia menjadi takwini, kemaksuman Ahlul bayt telah disabitkan dan individu-individu manusia lainnya seperti para isteri Rasulullah, Bani Hashim dan… telah keluar dari daerah ayat tersebut.

Noktah yang lain ialah jikalau irādah di dalam ayat ini adalah irādah Tashrīʽī, maka tiadalah kelebihan atau faḍilat untuk disabitkan kepada Ahlul bayt kerana Ṭahārah ada pada setiap orang beriman; sedangkan sepanjang sejarah perbahasan telah bertumpu kepada samada kelebihan ini hanyalah untuk Ahli Kisā’ atau termasuk isteri-isteri nabi.

Ayat ini tidak termasuk isteri-isteri nabi

Penentang Ahlul bayt sering berusaha agar orang lain iaitu Ummahātul Mukminin turut termasuk dalam kelebihan besar ini sedangkan dengan bertadabbur dalam ayat tersebut, kebatilan bicara mereka menjadi jelas. Untuk menyabitkan perkara ini terdapat banyak dalil di mana sebahagiannya diperturunkan di sini.

Ayat Taṭhīr turun secara bebas:

Noktah penting yang tidak disedari oleh penentang kemaksuman para Imam ialah ayat  «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» telah turun secara bebas, bukan mengiringi ayat-ayat sebelum atau setelahnya. Perkara ini ada di dalam lebih kurang tujuh puluh riwayat dalam sumber-sumber Ahlusunnah yang mudah sekali untuk dibuktikan; sehinggakan di antara tujuh puluh riwayat ini tiada satu pun yang mengatakan orang yang dibicarakan ayat-ayat ini ialah para isteri Rasulullah (s.a.w). Ayat ini turun pada satu tempat di mana tidak seorang pun ahli tafsir mendakwa demikian.

MeskipunʽAkramah al-Khariji mendakwa maksud ayat ini ialah isteri-isteri Rasulullah dan ianya tidak termasuk sebagai Ahlul Bayt seperti, ʽAkramah tidak mengatakan bahawa ayat ini turun mengiringi ayat-ayat sebelumnya.

Perincian Miṣdāq Ahlul Bayt melalui Nabi (s.a.w)

Terlalu banyak riwayat di dalam sumber-sumber Ahlu Sunnah yang menyatakan bahawa miṣdāq Ahlul Bayt dalam ayat Taṭhīr menurut sabda Rasulullah (s.a.w) telah pun terang. Muslim Nishaburī di dalam Ṣaḥīḥnya menulis:

حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن عبد اللَّهِ بن نُمَيْرٍ واللفظ لِأَبِي بَكْرٍ قالا حدثنا محمد بن بِشْرٍ عن زكريا عن مُصْعَبِ بن شَيْبَةَ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالت قالت عَائِشَةُ خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جاء الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ معه ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جاء عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قال «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـ)، صحيح مسلم، ج4، ص1883،‌ ح2424، كِتَاب الْفَضَائِلِ، بَاب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النبي(ص)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ʽAyshah mengatakan tatkala Rasulullah (s.a.w) keluar dengan jubah yang bewarna rambut yang hitam. Kemudian Ḥasan bin ʽAlī datang dan baginda memasukkannya ke dalam jubah. Kemudian datanglah Ḥusayn, baginda pun memasukkannya ke dalam jubah. Kemudian datang pula ʽAlī dan baginda pun memasukkannya ke dalam jubah. Setelah itu baginda bersabda, “Allah berkehendak menghilangkan kenistaan daripada kalian hai Ahlul Bayt, dan membersihkan kalian sesuci-sucinya. – Al-Nishaburī Al-Qushayrī, Abul Ḥusayn bin al-Ḥajjāj (meninggal pada tahun 261 Hijrah), Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 4 halaman 1883.

Tarmidhi dalam sunannya menukilkan:

حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا محمد بن سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ عن يحيى بن عُبَيْدٍ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ رَبِيبِ النبي صلى الله عليه وسلم قال لَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ على النبي صلى الله عليه وسلم «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فجللهم بِكِسَاءٍ ثُمَّ قال اللهم هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا قالت أُمُّ سَلَمَةَ وأنا مَعَهُمْ يا نَبِيَّ اللَّهِ قال أَنْتِ على مَكَانِكِ وَأَنْتِ على خَيْرٍ.
الترمذي السلمي،  ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاى 279هـ)، سنن الترمذي، ج5، ص351، ح3205، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Daripada ʽUmar bin Abī Salamah, anak angkat Rasulullah (s.a.w) berkata, tatkala turun ayat ini kepada Nabi (s.a.w) «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» di rumah Ummu Salamah, maka baginda memanggil Fathimah, Hasan dan Husayn dan menutupkan selimut ke atas mereka. Ali juga berada di belakangnya. Baginda membentangkan selimut ke atas mereka semua dan bersabda, ‘Ya Allah, mereka ini Ahlul Bayt-ku, maka hilangkanlah kenistaan daripada mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya’. Maka Ummu Salamah berkata, ‘Dan aku bersama mereka wahai Nabiyullah’. Sabda baginda, ‘Engkau berada di tempatmu dan engkau dalam kebaikan’. – Tirmidhi Al-Salmī, Abū ʽĪsā bin Muḥammad bin ʽĪsā (meninggal pada tahun 279 Hijrah), Sunan Al-Tirmidhi, jilid 5, halaman 351.

Al-Banī Wahabi turut mensahihkan Hadis ini di dalam kitab Ṣaḥīḥ wa Ḍaʽīf Sunan Tirmidhī.

Tirmidhī di dalam riwayat yang lain menukilkan daripada Ummu Salamah:

حدثنا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ حدثنا أبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حدثنا سُفْيَانُ عن زُبَيْدٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جَلَّلَ على الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قال اللهم هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا فقالت أُمُّ سَلَمَةَ وأنا مَعَهُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قال إِنَّكِ إلى خَيْرٍ قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وهو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا وفي الْبَاب عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَأَنَسِ بن مَالِكٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بن يَسَارٍ وَعَائِشَةَ.
الترمذي السلمي،  ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاى 279هـ)، سنن الترمذي، ج5، ص699، ح3871، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Isteri Rasulullah, Ummu Salamah  berkata, “Rasulullah menutupkan selimut ke atas Hasan, Husayn, Ali dan Fathimah kemudian berkata, Ya Allah mereka ini keluargaku yang dekat denganku, hilangkanlah kenistaan daripada mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya, maka Ummu Salamah berkata, Apakah aku beserta mereka?, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya kamu selalu dalam kebaikan”. Tirmidhi berkata Ḥadith ini adalah Ḥasan dan ia adalah riwayat yang terbaik dalam dalam perkara ini… – Tirmidhi Al-Salmī, Abū ʽĪsā bin Muḥammad bin ʽĪsā (meninggal pada tahun 279 Hijrah), Sunan Al-Tirmidhi, jilid 5, halaman 351.

Aḥmad bin Ḥanbal, Abu Yaʽlā dan Ṭabrānī menukilkan daripada Ummu Salamah yang ingin memasuki selimut bersama mereka, namun Rasulullah (s.a.w) melarang dan baginda menarik selimut dari tanganku:

قالت أُمُّ سَلَمَةَ فَرَفَعْتُ الكِسَاءَ لأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ من يدي وقال انك على خَيْرٍ
الشيباني،  ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاى241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص323، ح26789، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر؛
أبو يعلي الموصلي التميمي، أحمد بن علي بن المثني (متوفاى307 هـ)، مسند أبي يعلي، ج12، ص344، تحقيق: حسين سليم أسد، ناشر: دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 هـ – 1984م؛
الطبراني،  ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاى360هـ)، المعجم الكبير، ج3، ص53، ح2664، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء – الموصل، الطبعة: الثانية، 1404هـ – 1983م.

Sehingga di dalam riwayat Ṣaḥīḥ Muslim turut menyatakan daripada Zayd bin Arqam terus terang berkata bahawa isteri-isteri Rasulullah (s.a.w) bukanlah daripada Ahlul Bait nabi:

حدثنا محمد بن بَكَّارِ بن الرَّيَّانِ حدثنا حَسَّانُ يعنى بن إبراهيم عن سَعِيدٍ وهو بن مَسْرُوقٍ عن يَزِيدَ بن حَيَّانَ عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ قال دَخَلْنَا عليه فَقُلْنَا له لقد رَأَيْتَ خَيْرًا لقد صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الحديث بِنَحْوِ حديث أبي حَيَّانَ غير أَنَّهُ قال ألا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عز وجل هو حَبْلُ اللَّهِ من اتَّبَعَهُ كان على الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كان على ضَلَالَةٍ وَفِيهِ فَقُلْنَا من أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قال لَا وأيم اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مع الرَّجُلِ الْعَصْرَ من الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إلى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.
النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـ)، صحيح مسلم، ج4، ص1874، ح2408، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Daripada Zayd bin Arqam berkata… kami bertanya siapakah Ahlul Bait? isteri-isterinya? Dijawabnya, “Tidak, demi Allah sesungguhnya perempuan hanya beberapa ketika akan bersa
ma suaminya, setelah ditalaknya maka ia akan pulang kepada ayahnya dan kaumnya… – Al-Nishaburī Al-Qushaiyri, Abul Husayn Muslim bin Al-Hajjāj (meninggal tahun 261 Hijrah), Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 4 halaman 1874.

Memadailah dalil-dalil setakat ini, buat mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut silakan merujuk kepada berbagai kitab lagi.

Ahlul Bayt atau Ahlul Buyūt?

Selain itu, Rasulullah (s.a.w) tidaklah mempunyai seorang isteri sahaja, bahkan ramai isterinya yang tinggal di dalam rumah-rumah yang berasingan. Oleh itu jikalau yang dimaksudkan dengan Ahlul Bayt di sini termasuk isteri-isteri nabi, maka hendaklah istilah yang digunakan itu adalah Ahlul Buyūt selari dengan ayat-ayat dari awalnya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.

Begitu juga ayat:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلىَ‏ فىِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ وَ الحِْكْمَةِ.

Di dalam ayat 53 surah Al-Ahzāb, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ.

Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke Buyūt (rumah-rumah) nabi.

Oleh itu ayat ini tidak sekali-kali bermaksud isteri-isteri nabi.

Tidak seorang pun Isteri nabi mengaku Ahlul Bayt.

Antara perkara yang menarik perhatian di sini ialah tidak seorang pun daripada kalangan isteri-isteri nabi yang mengaku bahawa ayat ini khusus untuk mereka atau pun mereka termasuk di dalam maksud ayat tersebut. Paling banyak riwayat ialah daripada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah di mana mereka beberapa kali menegaskan bahawa ayat ini dianggap khusus untuk Ahli Kisa’

Dalil Ayat Taṭhīr untuk menyabitkan kemaksuman daripada Rasulullah (s.a.w).
Banyak riwayat-riwayat yang bersandarkan kepada ayat Taṭhīr di dalam sumber-sumber Ahlusunnah dan Syiah yang mengistinbāṭkan kemaksuman Ahlul Bayt. Khazzaz al-Qumī di dalam kitab Kifāyatul Athar menulis:

حدثنا علي بن الحسين بن محمد، قال: حدثنا هارون ابن موسى التلعكبري، قال حدثنا عيسى بن موسى الهاشمي بسر من رأى، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه علي عليهم السلام قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وآله: يَا عَلِيُّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيكَ وَفِي سِبْطَيَّ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ يَا عَلِيُّ ثُمَّ ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَبَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ جَعْفَرٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ جَعْفَرٍ مُوسَى ابْنُهُ‏ وَبَعْدَ مُوسَى عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ الْحَسَنُ ابْنُهُ وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْحُجَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ هَكَذَا وَجَدْتُ أَسَامِيَهُمْ مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هُمُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ مُطَهَّرُونَ مَعْصُومُونَ وَأَعْدَاؤُهُمْ مَلْعُونُونَ.
الخزاز القمي الرازي، أبي القاسم علي بن محمد بن علي، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، ص156، تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي، ناشر: انتشارات ـ قم، 140هـ.

Di dalam sumber-sumber Ahlu Sunnah juga terdapat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat Taṭhīr menyatakan bahawa Rasulullah (s.a.w) berterus terang tentang kemaksuman Ahlul Bayt.

Bayhaqī di dalam Dalāil An-Nubuwwah, Fasawī di dalam Al-Maʽrifah wa Al-Tārīkh, Shajarī Al-Jarjānī di dalam kitab al-Amālī dan beberapa orang lagi tokoh Ahlusunnah yang menukilkan riwayat berasingan daripada Ibnu ʽAbbas bahawa Nabi (s.a.w) telah menyabitkan kemaksuman Ahlul Bayt, kemudian menyatakan Ahlul Bayt-ku maksum dari segala dosa.

Antara hadis-hadis tersebut menyatakan “Maka saya dan Ahlul Bayt-ku disucikan dari dosa”:

… ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً وذلك قوله عز وجل «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب.

Rujukan-rujukan hadis di atas adalah seperti berikut:

-البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (متوفاى458هـ)، دلائل النبوة، ج1، ص171، طبق برنامه الجامع الكبير؛
-الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (متوفاى277هـ)، المعرفة والتاريخ، ج1، ص105، تحقيق: خليل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت – 1419هـ- 1999م.
-الشجري الجرجاني، المرشد بالله يحيي بن الحسين بن إسماعيل الحسني (متوفاى499 هـ)، كتاب الأمالي وهي المعروفة -بالأمالي الخميسية، ج1، ص198، تحقيق: محمد حسن اسماعيل، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001م؛
-السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، الدر المنثور، ج6، ص606، ناشر: دار الفكر – بيروت – 1993؛
-الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (متوفاى1255هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج4، ص280، ناشر: دار الفكر – بيروت.
-الآلوسي البغدادي الحنفي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله (متوفاى1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج22، ص14، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Tahrīf riwayat di dalam cetakan terbaru:

Ketika As-Suyūṭī di dalam Al-Durrul Manthur, Shawkanī di dalam Fath al-Qādīr, Alūsī di dalam Rūhul Maʽānī menukilkan maṣādir riwayat seperti ini:

«وأخرج الحكيم الترمذى والطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى معا فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما»

Namun siasatan di dalam kitab Nawādir Al-Uṣūl Tirmidhi dan Muʽjam Kabīr  Ṭabrānī cetakan terbaru menunjukkan teks ini telah dinukilkan semuanya kecuali rangkaikata  «فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب» yang menyabitkan kemaksuman Ahlul Bait telah dihapuskan. Silakan anda merujuk kepada kitab tersebut:

الترمذي، محمد بن علي بن الحسن ابوعبد الله الحكيم (متوفاى360هـ)، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم، ج1، ص331، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ناشر: دار الجيل – بيروت – 1992م.
الطبراني،  ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاى360هـ)، المعجم الكبير، ج3، ص56 و ج12، ص103،  تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء – الموصل، الطبعة: الثانية، 1404هـ – 1983م؛

Begitu juga Suyūṭi tidak lagi menukilkan rangkaikata tersebut di dalam Al-Khaṣā’iṣ Al-Kabīr dan Al-Ḥāwī Lil Fatawā. Silakan anda merujuk kitab tersebut:

السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، الخصائص الكبرى، ج1، ص65، ناشر:دار الكتب العلمية – بيروت – 1405هـ – 1985م.
همو: الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون، ج2، ص200، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Ṣāliḥī Shāmī hanya menulis  ayat Taṭhīr dengan perkataan «الآية» tanpa  «ويطهركم تطهيراً»sahaja. Rujukan:

الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (متوفاى942هـ)، سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد، ج1، ص235، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ.

Malangnya beberapa orang alim Sunni melakukan Tahrīf jikalau suatu riwayat jelas menunjukkan kemaksuman Ahlul Bait dan keimamahan mereka, agar orang yang dahagakan kebenaran tidak dapat menghilangkan haus mereka dari sumber jelas Ahlul Bait.

Oleh itu pendalilan ayat taṭhīr kembali kepada asas Islam dan Rasulullah (s.a.w) dan baginda sudah mengistinbāṭkan kemaksuman Ahlul Bait melalui ayat Taṭhīr.
Kamaksuman dari ayat Ūlī Al-’Amr

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏. النساء/59.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ” Ūlī Al-’Amr” daripada kalangan kamu.

Salah satu ayat yang menyabitkan kemaksuman Nabi dan para Imam ialah ayat Ūlī Al-’Amr; kerana Allah (s.w.t) mewajibkan orang beriman mengikuti Ūlī Al-’Amr secara mutlak; iaitu mengikuti setiap arahan yang mereka berikan adalah wajib tanpa bertanya lagi.

Jikalaulah Ūlī Al-’Amr tidak maksum, kemungkinan mereka ini tidak sengaja atau terlupa dalam memberikan suatu arahan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jikalau arahan dikeluarkan dalam keadaan tidak sengaja atau lupa ditaati, maka ia akan menyebabkan penderhakaan. Perkara ini sudah tentu bertentangan dengan pernyataan ayat tersebut kerana ketaatan kepada Ūlī Al-’Amr adalah wajib secara mutlak. Oleh itu tidak mungkin kita mengikuti arahan Ūlī Al-’Amr boleh menyebabkan penderhakaan melainkan Ūlī Al-’Amr itu hendaklah maksum dari sebarang kesalahan dan kesilapan.

Ulama Ahlusunnah seperti Fakhrul Rāzī, seorang ahli Tafsir tersohor Ahlusunnah turut memahami kemaksuman Ūlī Al-’Amr. Beliau mengatakan:

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج10، ص116، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Maka sabitlah perintah Allah tentang kemestian taat kepada Ūlī Al-’Amr, dan sabitlah juga setiap perintah Allah wajiblah hendaklah maksum dari kesalahan. Sudah tentu Ūlī Al-’Amr yang disebut di dalam ayat ini tidak boleh tidak maksum. – Al-Rāzī Al-Shāfī’ī, Fakhruddīn Muḥammad bin ʽUmar Al-Tamīmī (meninggal dalam tahun 604 Hijrah), Tafsir Al-Kabīr Aw Mafātīḥ Al-Ghayb, jilid 10, halaman 116.

Walau bagaimana pun ketaatan secara mutlak dalam perbahasan dalil akal akan diterangkan secara berasingan nanti.

Ketaatan pada Rasulullah dan para Imam secara mutlak

Allah (s.w.t) di dalam ayat 80 surah An-Nisā berfirman:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً.

Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah; dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal.

Di dalam ayat ini Allah (s.w.t) mewajikan ketaatan terhadap-Nya dan Rasul-Nya. Firman ini merupakan perintah Mutlak dan ia adalah salah satu dalil naqlī terbaik untuk kemaksuman Nabi.
Perkara ini juga diterangkan di dalam riwayat secara umum dan khusus. Bukharī di dalam Ṣaḥīḥnya menukilkan:

حدثنا محمد بن سِنَانٍ حدثنا فُلَيْحٌ حدثنا هِلَالُ بن عَلِيٍّ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلا من أَبَى قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قال من أَطَاعَنِي دخل الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعيل (متوفاى256هـ)، صحيح البخاري، ج6، ص2655، ح6851، تحقيق د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407 – 1987.

Abu Hurayrah berkata, Rasulullah (s.a.w) bersabda: Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang ingkar. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, siapakan yang ingkar? Baginda menjawab: Barangsiapa yang menaatiku, maka ia akan masuk syurga. Barangsiapa yang menderhakaiku maka ia telah ingkar. – Abū ʽAbduLlah Muḥammad bin Ismāʽīl (meninggal tahun 256 hijrah), Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, jilid 6 halaman 2655.

Oleh itu ketaatan mutlak kepada Rasulullah menurut ayat ini adalah wajib untuk semua orang sama seperti ketaatan kepada Allah (s.w.t). Ketaatan mutlak kepada mereka yang sama maksum denganbaginda adalah seperti yang ahli Tafsir terkenal Ahlusunnah Fakhrul Rāzī nyatakan:

قوله: «مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» من أقوى الدلائل على أنه معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفي كل ما يبلغه عن الله، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصوما في جميع أفعاله، لأنه تعالى أمر بمتابعته في قوله: «فَاتَّبَعُوهُ» ( الأنعام: 153 155 ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير، فكان الآتي بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله: «فَاتَّبَعُوهُ» فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وفي جميع أفعاله، إلا ما خصه الدليل، طاعة لله وانقياد لحكم الله.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج10، ص154، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Firman Allah «مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» adalah daripada dalil yang paling kuat tentang kemaksumannya di dalam seluruh perintah dan larangan, serta di dalam setiap apa yang disampaikannya daripada Allah. Kerana jikalau baginda tersalah dalam sesuatu daripadanya, maka ketaatan kepada baginda tidak menjadi ketaatan kepada Allah. Begitu juga wajiblah ia menjadi maksum dalam seluruh perbuatannya kerana Allah Taʽālā memerintahkan supaya baginda diikuti di dalam firmannya: «فَاتَّبَعُوهُ» ( الأنعام: 153 155 ) dan perkataan «فَاتَّبَعُوهُ» adalah mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh baginda. Oleh itu barangsiapa yang mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan oleh nabi, maka ia menaati Allah seperti mana di dalam firmannya: «فَاتَّبَعُوهُ»; kesimpulannya pengikutan mutlak di dalam seluruh kata-kata dan seluruh perbuatannya adalah ketaatan kepada Allah dan hukum-hukum Allah, melainkan apa yang dikhususkan untuk baginda dengan dalil. – Al-Rāzī Al-Shāfiʽī, Fakhruddīn Muḥammad bin ʽUmar Al-Tamīmī (meninggal pada tahun 604 Hijrah), Tafsīr Al-Kabīr Aw Mafātīḥ Al-Ghayb, jilid 10 halaman 154.

Walau bagaimana pun maksud Fakhruddīn Al-Rāzī tentang ‘yang dikhususkan untuk baginda dengan dalil’ ialah perkahwinan lebih dari empat perempuan dan ciri-ciri lain pada Rasulullah yang telah disabitkan dengan dalil-dalil bahawasanya umat Islam tidak boleh melaksanakannya.

Telah dinukilkan dari jalan umum dalam riwayat yang bersanad ṣaḥīḥ yang lain bahawa Rasulullah (s.a.w) telah menyabitkan ketaatan mutlak untuk Imam setelahnya. Guru Al-Bukhārī, Ibnu Abī Shaybah di dalam kitab Muṣannaf menulis tentang ini:

حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني.

إبن أبي شيبة الكوفي، ابوبكر عبد الله بن محمد (متوفاى235 هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج6، ص418، ح32529، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الأولى، 1409هـ.

Abu Hurayrah menukilkan daripada Rasulullah (s.a.w) bersabda: Barangsiapa yang taat padaku, maka ia taat pada Allah, barangsiapa yang taat kepada Imam, maka dia telah taat padaku, barangsiapa menderhakaiku maka ia telah menderhakai Allah, barangsiapa yang menderhakai Imam maka ia telah menderhakai Allah. – Ibnu Abī Shaybah al-Kūfī, Abū Bakar ʽAbduLlah bin Muḥammad (meninggal dalam tahun 235 Hijrah), Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Al-Ahādīth Wa Al-Āthār, jilid 6 halaman 418.

Riwayat ini sahih menurut persanadannya. Walau bagaimana pun para perawi hadis tersebut akan di analisa sebaik mungkin:

Wakīʽ bin Jarrāh: Dhahabī menulis tentang beliau:

وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي أحد الأعلام… قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ…

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج2، ص350، رقم: 6056، تحقيق محمد عوامة، ناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو – جدة، الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1992م.

Wakīʽ bin Jarrāh, salah seorang yang tersohor… Aḥmad mengatakan: saya tidak melihat lagi orang yang menyimpan dan menghafal ilmu sepertinya. – Al-Dhahabī Al-Shāfiʽī, Shamsuddīn Abū ʽAbdiLlah Muḥammad bin Aḥmad bin Uthmān (meninggal dalam tahun 748 Hijrah), Al-Kāshif Fī Maʽrifah Man Lahu Riwāyah Fī Al-Kutub Al-Sittah, jilid 2 halaman 350.

Sulaymān bin Mahrān Al-Aʽmash: Dhahabi mengatakan tentangnya sebagai:

سليمان بن مهران الحافظ أبو محمد الكاهلي الأعمش أحد الأعلام.
الكاشف  ج1، ص464، رقم: 2132

Sulaymān biin Mahrān salah seorang yang masyhur. – Al-Kāshif, jilid 1 halaman 464.
Zakwān Abū Ṣāliḥ Al-Ziyāt: Dhahabī memperkenalkan beliau seperti berikut:

ذكوان أبو صالح السمان الزيات شهد الدار وروى عن عائشة وأبي هريرة وعنه بنوه عبد الله وسهيل وصالح والأعمش من الأئمة الثقات عند الأعمش عنه ألف حديث توفي بالمدينة سنة إحدى ومائة ع
الكاشف  ج1، ص386، رقم: 1489

Zakwān Abū Ṣāliḥ adalah salah seorang pemimpin yang thīqah. – Al-Kāshif, jilid 1 halaman 464.

Dengan ini seluruh sanad tersebut adalah Ṣaḥīḥ.

Aḥmad bin Ḥanbal menukilkan di dalam musnadnya:

حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا أبو النَّضْرِ ثنا عُقْبَةُ يَعْنِى بن أبي الصَّهْبَاءِ ثنا سَالِمُ بن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ ان عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ حدثه انه كان ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع نَفَرٍ من أَصْحَابِهِ فَأَقْبَلَ عليهم رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا هَؤُلاَءِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ انى رسول اللَّهِ إِلَيْكُمْ قالوا بَلَى نَشْهَدُ انك رسول اللَّهِ قال أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ في كِتَابِهِ من أطاعني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قَالَُوا بَلَى نَشْهَدُ انه من أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وان من طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتَكَ قال فإن من طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تطيعوني وان من طاعتي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ فَإِنْ صَلَّوْا قُعُوداً فَصَلُّوا قُعُوداً.
الشيباني،  ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاى241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج2، ص93، ح5679، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر.

ʽAbduLlah bin ʽUmar menceritakan tentang suatu hari beberapa orang sahabat bersama Rasulullah (s.a.w). Baginda datang dan bertanya: Tahukah kalian bahawa saya adalah utusan Allah kepada kalian? Mereka menjawab: Bahkan iya, kami menyaksikan sesungguhnya engkau utusan Allah. Baginda bertanya: Tidakkah kalian tahu sesungguhnya Allah menurunkan di dalam kitabnya, barangsiapa yang taat padaku, maka ia taat kepada Allah? Mereka menjawab: Bahkan iya, kami saksikan bahawa barangsiapa yang taat pada engkau maka ia taat pada Allah. Barangsiapa yang taat pada Allah maka ia pun taat padamu. Baginda bersabda: Jikalau taat pada Allah adalah taat kepadaku, maka kewajipan kalian ialah taat pada para Imam sehinggakan jika mereka solat secara duduk, maka kalian pun hendaklah solat secara duduk. – Al-Shaybānī Abū ʽAdiLlah Aḥmad bin Ḥanbal (meninggal pada tahun 241 Hijrah), Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, jilid 2 halaman 93.

Haythami setelah menukilkan riwayat ini berkata:

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاى 807 هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج2، ص67، ناشر: دار الريان للتراث/‏ دار الكتاب العربي – القاهرة، بيروت – 1407هـ.

Telah diriwayatkan oleh Aḥmad dan Al-Ṭabrānī di dalam al-Kabīr, rijalnya adalah thīqah.

Di dalam riwayat lain yang Ṣaḥīḥ sanadnya menurut Sunnī dan Syiah, Rasulullah (s.a.w) telah memperincikan wajibnya ketaatan kepada baginda secara mutlak. Sabda Rasulullah:

أيها الناس من عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله.
الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى381هـ)، معاني الأخبار، ص372، ناشر: جامعه مدرسين، قم‏، اول، 1403 ق‏.

Wahai manusia, barangsiapa yang menderhaka kepada Ali, maka ia telah menderhaka kepada ku. Barangsiapa yang menderhaka kepada ku, maka ia telah menderhaka kepada ku. Barangsiapa yang taat kepada Ali maka ia telah taat kepada ku. Barangsiapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah. – Al-Ṣadūq, Abū Jaʽfar Muḥammad bin ʽAlī bin Ḥusayn (meninggal dalam tahun 381 Hijrah), Maʽānī Al-Akhbār, halmaan 372.

Riwayat ini juga telah dinukilkan dalam kitab Ahlusunnah dengan sanad yang Ṣaḥīḥ:

أخبرنا أبو أحمد محمد الشيباني من أصل كتابه ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي بمصر ثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا يحيى بن يعلى ثنا بسام الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني.

Ḥakim Nishāburī mengatakan:

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

الحاكم النيسابوري،  ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاى 405 هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص131، ح4617، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1990م.

Hadith ini mempunyai sanad yang Ṣaḥīḥ di mana kedua-dua Bukhārī dan Muslim tidak pernah mengeluarkannya. – Al-Ḥakim Al-Nishābūrī, Abū ʽAbduLlah Muḥammad bin ʽAbduLlah (meninggal pada tahun 405 Hijrah), Al-Mustadrak ʽAlā Al-Ṣaḥīḥayn, jilid 3 halaman 131.

Al-Dhahabī ketika meringkaskan riwayat dari Al-Mustadrak tersebut berkata:

صحيح.
المستدرك علي الصحيحين و بذيله التلخيص للحافظ الذهبي، ج3، ص121، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة، دارالمعرفة، بيروت،1342هـ

Ṣaḥīḥ – Al-Mustadrak ʽAlā Al-Ṣaḥīḥayn, jilid 3 halaman 121.

Sementara itu golongan Ahlusunnah mempunyai kepercayaan bahawa jikalau suatu ḥadīth datang dari kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, maka ḥadīth tersebut setara dengan riwayat dalam kitab Bukhārī dan Muslim.

Kesimpulannya, seperti yang dijelaskan oleh ulama Sunnī Fakhrul Rāzī ketaatan mutlak kepada Rasulullah (s.a.w) sama seperti menaati Allah (s.w.t) dan beliau juga telah membuktilkan kemaksuman baginda (s.a.w). Selain itu menurut sanad yang Ṣaḥīḥ  dari sumber Ahlusunnah dan Syiah, ketaatan kepada ʽAlī bin Abī Ṭālib sama seperti ketaatan mutlak kepada Nabi (s.a.w) dan Allah (s.w.t) dan ia juga merupakan dalil yang paling kuat tentang kemaksuman beliau.

Kemaksuman dalam ayat Lā Yanālu ʽAhd Az-Zālimīn

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. البقره / 124.

Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa Kalimah (suruhan dan larangan), maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. (Setelah itu) Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku melantikmu menjadi Imam bagi umat manusia”. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata: “(Ya Tuhanku!) Jadikanlah juga daripada keturunanku (Imam)”. Allah berfirman: “(Permohonanmu diterima, tetapi) janjiKu ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.” – Surah Al-Baqarah ayat 124.

Ayat ini menyabitkan bahawa Allah (s.w.t) menjadikan maqam Imamah sebagai maqam yang paling tinggi di atas maqam Nubuwwah. Selain itu ia menyabitkan juga tentang kemaksuman para Imam kerana Ibrahim (a.s) sudah pun menjadi seorang Nabi, dilantik pula menjadi seorang Imam. Tatkala sampai ke maqam Imamah, baginda melihat keagungan dan kebesaran maqam ini, lantas baginda memohon daripada Allah supaya dikurniakan juga martabat ini kepada zuriatnya. Namun Allah (s.w.t) memberikan jawapan mutlak kepada Khalilnya iaitu janji-Ku ini tidak akan diperolehi orang yang zalim.

Ini bermaksud maqam Imamah hanya dikhususkan kepada mereka yang tidak melakukan kezaliman sepanjang riwayat hidupnya. Untuk membuktikan kemaksuman daripada ayat ini, kita memerlukan sedikit mukadimah yang ringkas iaitu:

Penggunaan kalimah Imam dalam ayat tersebut:

Di dalam ayat ini, Allah (s.w.t) menggunakan kalimah Imam yang bermaksud pemimpin dan «من يؤتم به». Perlu diketahui bahawa maknanya ialah orang ramai mempunyai tanggungjawab mengikutinya secara mutlak dalam seluruh urusan hidup, ucapan, perbuatan, akhlak, akidah dan lain-lain lagi. Individu seperti ini hendaklah maksum dari sebarang kesalahan dan kesilapan di mana kita akan lanjutkan nanti subjek ini di dalam perbahasan dalil ʽAqlī nanti.

Fakhrul Rāzī, seorang ahli tafsir tersohor Ahlusunnah berkata bahawa kemaksuman adalah perlu untuk Imam:

المسألة الرابعة: قوله: «إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» يدل على أنه عليه السلام كان معصوماً عن جميع الذنوب لأن الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى، فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك، فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة عن كونه ممنوعاً من فعله وكونه واجباً عبارة عن كونه ممنوعاً من تركه والجميع محال.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج4، ص37، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Masalah ke-empat: Firman-Nya: “Sesungguhnya Aku jadikan engkau Imam untuk manusia” menunjukkan baginda (a.s) maksum dari seluruh dosa kerana Imam ialah orang yang ditaati dan diikuti. Jikalau ia melakukan maksiat maka wajib ke atas kita untuk mengikutinya di dalam perbuatan maksiat tersebut. Ianya mustahil kerana maksiat ialah sesuatu yang dilarang dari melakukannya. Andainya melakukan maksiat itu wajib, maka meninggalkannya juga dilarang. Namun semua andaian ini mustahil.

Apakah makna Imāmah?

Sebahagian ulama Sunnī berusaha untuk membuktikan maksud “Sesungguhnya Aku jadikan engkau Imām untuk manusia” hanyalah maqam risalah semata-mata, orang ramai bertanggung jawab mengikuti Imām. Menurut golongan ini, kita wajib taat kepada para nabi, oleh itu makna Imām di sini ialah kenabian, bukan Imām yang dimaknai oleh golongan Syiah.

Sangat jelas pandangan tersebut tidak dapat diterima kerana kerana tidak dapat dinafikan, setelah bertahun-tahun nabi Ibrahim (a.s) diuji dengan percubaan besar seperti penyembelihan Ismāʽīl, dilempar ke dalam api, meninggalkan Ismāʽīl di gurun sahara dan lain-lain lagi ujian, akhirnya baginda telah diberikan sebuah kedudukan baru yang bukan dari maqam Nubuwwah di zaman kenabian baginda. Lagipun setelah mendapat kedudukan Imām, baginda lantas memohon kedudukan ini daripada Allah untuk keturunannya. Jikalau makna Imam dalam ini adalah kenabian, maka tidak ada maknalah nabi Ibrāhim dijadikan nabi untuk manusia buat kali kedua.

ʽAllamah Ṭabāṭaba’ī menulis tentang perkara ini:

قوله تعالى: إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً، أي مقتدى يقتدي بك الناس، و يتبعونك في أقوالك و أفعالك، فالإمام هو الذي يقتدي و يأتم به الناس، و لذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد به النبوة، لأن النبي يقتدي به أمته في دينهم، قال تعالى: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ، إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»: النساء- 63، لكنه في غاية السقوط.
أما أولا: فلأن قوله: إِماماً، مفعول ثان لعامله الذي هو قوله:
جاعِلُكَ و اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، و إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فقوله، إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً، وعد له ع بالإمامة في ما سيأتي، مع أنه وحي لا يكون إلا مع نبوة، فقد كان (ع) نبيا قبل تقلده الإمامة، فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة (ذكره بعض المفسرين.)
و أما ثانيا: فلأنا بينا في صدر الكلام: أن قصة الإمامة، إنما كانت في أواخر عهد إبراهيم ع بعد مجي‏ء البشارة له بإسحق و إسماعيل، و إنما جاءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم إلى قوم لوط و إهلاكهم، و قد كان إبراهيم حينئذ نبيا مرسلا، فقد كان نبيا قبل أن يكون إماما فإمامته غير نبوته.
طباطبايى، سيد محمد حسين‏ (متوفاى 1412هـ)، الميزان فى تفسير القرآن‏، ج‏1، ص271، ناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة‏، الطبعة: الخامسة، 1417هـ.

Firman Allah (s.w.t):(إِنِّى جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)  Imām ialah yang diikuti dan pemimpin di mana orang ramai mematuhinya dalam ucapan dan perbuatan. Oleh kerana itu beberapa ahli tafsir mengatakan: Makna Imāmah ialah Nubuwwah kerana nabi juga adalah orang yang diikuti umatnya dalam agama. Allah (s.w.t) berfirman: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (dan tidak kami utuskan rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah). Namun ia tidak diterima dengan beberapa dalil:

1. Kalimah Imām adalah Mafʽūl Al-Thānī untuk ʽĀmil-nya, dan ʽĀmil-nya ialah kalimah (جاعلك). Isim Fāʽil tidak akan diletakkan pada makna yang sebelumnya (الماضي) dan ia praktikal pada makna Ḥāl atau Istiqbāl. Maka firman-Nya إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً menurut kaedah ini adalah janji kedudukan Imāmah untuk baginda untuk akan datang bersama wahyu, bukan Nubuwwah. Sesungguhnya sebelum Imāmah ini sampai, baginda adalah seorang Nabī. Maka Imāmah di dalam ayat tersebut bukanlah bermakna Nubuwwah (menurut sebahagian ahli tafsir)

2. Peristiwa keimāmahan Nabi Ibrahim (a.s) terjadi di penghujung usianya dan setelah datang khabar gembira tentang Isḥāq dan Ismāʽīl. Malaikat telah datang bersama khabar gembira di dalam perjalanan kepada kaum Lūṭ dan kehancuran mereka, sesungguhnya Ibrāhīm adalah Nabi yang diutuskan. Baginda sudah menjadi Nabi sebelum menjadi Imām, maka keimamahan bagida bukanlah kenabian. – Ṭabāṭabā’ī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn (meninggal pada tahun 1412 Hijrah), Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qurān, jilid 1 halaman 271.

Shaykh Al-Kulaynī menukilkan hadis daripada Imām Bāqir (a.s):

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي السَّفَاتِجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً وَاتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَقَبَضَ يَدَهُ قَالَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: يَا رَبِّ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِين‏.
الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى328 هـ)، الأصول من الكافي، ج1 ص175، ناشر: اسلاميه‏، تهران‏، الطبعة الثانية،1362 هـ.ش.

Jābir berkata: Saya mendengar Imām Bāqir berkata: Sesungguhnya Allah mengambil Ibrāhīm sebagai hamba sebelum mengambilnya sebagai Nabi, dan menjadikannya Nabi sebelum mengambilnya sebagai Rasul, dan menjadikannya Rasul sebelum mengambilnya sebagai Khalīl, dan menjadikannya Khālil sebelum mengambilnya sebagai Imām. Imām mengumpulkan lima jarinya (untuk dijadikan contoh kelima-lima maqam ini), dikatakan kepada Ibrāhīm: “Wahai Ibrāhīm, sesungguhnya Aku jadikan kamu Imām bagi manusia”. Dengan kebesaran kedudukan ini di  mata Ibrāhīm (a.s), baginda berkata, “Ya Allah, daripada keturunanku?”. Allah (s.w.t) berfirman, “Janjiku ini tidak akan sampai kepada orang yang zalim”. – Al-Kulaynī, Abū Jaʽfar Muḥammad bin Yaʽqūb bin Isḥāq (wafat tahun 328 hijrah), Uṣūl min Al-Kāfī, jiid 1 halaman 175.

Maksud ʽAhdī adalah maqam Imāmah, bukan maqam risālah

Tidak dapat dinafikan lagi, kalimah ʽAhdī menunjukkan Allah tidak akan memberikan maqam Imāmah ini kepada orang yang zalim seperti mana yang diiktiraf oleh para mufassir dan ulama Ahlusunnah seperti Fakhrul Rāzī di dalam tafsirnya mengatakan:

 (لاَ يَنَالُ عَهْدِي) جواباً لقوله (وَمِن ذُرِّيَّتِي) وقوله (وَمِن ذُرِّيَّتِي) طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة ليكون الجواب مطابقاً للسؤال.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج4، ص39، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Ayat  (لاَ يَنَالُ عَهْدِي) adalah jawapan kepada  (وَمِن ذُرِّيَّتِي), Ibrahīm dalam ayat ini memohon kedudukan Imāmah yang telah disebut oleh Allah (s.w.t), maka wajiblah maksud ʽAhdī  di sini ialah Al-Imāmah sebagai jawapan kepada soalan. – Al-Rāzī Al-Shāfīʽī, Fakhruddīn Muḥammad bin ʽUmar Al-Tamīmī (meninggal pada tahun 604 Hijrah), Al-Tafsīr Al-Kabīr Aw Mafātīh Al-Ghayb, jilid 4 halaman 39.

Bayḍāwī, salah seorang ulama tafsir Ahlusunnah di dalam tafsir tentang «لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ» berkata:

إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة.
البيضاوي، ناصر الدين ابوالخير عبدالله بن عمر بن محمد (متوفاى685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)، ج1، ص398، ناشر: دار الفكر – بيروت.

Ayat «قال لا ينال عهدي الظالمين» adalah jawapan kepada permintaan Ibrāhīm (a.s) dan mengingatkan beliau bahawa maqam Imāmah tidak akan sampai kepada orang yang zalim daripada keturunan baginda. Ini disebabkan kedudukan Imāmah adalah amanah Allah dan janji-Nya, manakala orang yang zalim tidak mempunyai kelayakan. Maka hanya insan yang suci dan bertaqwa daripada keturunannya sahaja yang akan sampai kepada maqam Imāmah ini. Ayat ini adalah dalil terhadap kemaksuman para nabi daripada segala dosa besar sebelum Biʽthah. Orang yang fāsiq tidak layak untuk Imāmah. – Al-Baḍawī, Nāsiruddīn Abul Khayr ʽAbduLlah bin ʽUmar bin Muḥammad (meninggal pada tahun 685 Hijrah), Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl (Tafsīr Al-Bayḍāwī) jilid 1 halaman 398.

Ibnu Kathīr Al-Dimashqī di dalam tafsirnya turut mengatakan:

لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله (عليه السلام) وان الله جعله إماما للناس.

ابن كثير الدمشقي،  ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (متوفاى774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج1، ص165، ناشر: دار الفكر – بيروت – 1401هـ.

Firman Allah (s.w.t) menegaskan kemuliaan Khalīl-Nya dan menjadikan baginda Imām kepada manusia. – Ibnu Kathīr Al-Dimashqī, Abul Fidā’ Ismāʽīl bin ʽUmar Al-Qarasī (meninggal pada tahun 774 Hijrah), Tafsīr Al-Qurān Al-ʽAẓīm, halaman 165.

Apakah makna zalim dalam ayat tersebut?

Setelah kita menyusuri mukadimah perbahasan ini, pertanyaan yang timbul sekarang ialah: Apakah makna zalim dalam ayat tersebut. Apakah ia meliputi kezaliman orang lain atau hanya termasuk dalam kezaliman nafs iaitu dosa kecil dan besar Miṣdāq zarah kezaliman terhadap nafs?

Tidak dapat dinafikan bahawa dosa dan penderhakaan terhadap perintah-perintah Allah terhitung sebagai kezaliman sebagaimana yang telah Allah (s.w.t) berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. الطلاق / 1.

Barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. – Al-Ṭalāq ayat 1.

Dalam pandangan riwayat, sekurang-kurangnya martabat dosa ialah zalim pada diri sendiri; iaitu jikalau seseorang itu melakukan dosa satu kali sepanjang riwayat hidupnya, maka hal ini akan menjadi Miṣdāq kepada zalim. Manakala janji Allah ini tidak akan terkena kepada orang yang zalim. Oleh itu Imām hendaklah maksum.

Shaykh Sādūq menulis tentang hal ini seperti berikut:

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» عَنَى بِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصْلُحُ لِمَنْ قَدْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْ‏ءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَأَعْظَمُ الظُّلْمِ الشِّرْكُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» وَكَذَلِكَ لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ لِمَنْ قَدِ ارْتَكَبَ مِنَ الْمَحَارِمِ شَيْئاً صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً وَإِنْ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ فَإِذَا لَا يَكُونُ الْإِمَامُ إِلَّا مَعْصُوماً وَلَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ إِلَّا بِنَصِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلي الله عليه وآله لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَيْسَتْ فِي ظَاهِرِ الْخِلْقَةِ فَتَرَى كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهِيَ مَغِيبَةٌ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِتَعْرِيفِ عَلَّامِ الْغُيُوبِ عَزَّ وَجَل‏.
الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفاى381هـ)، معاني الأخبار، ص131، ناشر: جامعه مدرسين، قم‏، اول، 1403 ق‏.
همو: الخصال، ص310، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم، 1403هـ ـ 1362ش

Firman Allah: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» bermakna Imāmah tidak layak untuk orang yang menyembah berhala, atau selain Allah atau juga syirik dengan Allah walaupun dengan sekelip mata, walau pun setelah itu ia masuk Islam kembali. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya manakala syirik adalah zalim yang paling besar. Allah (s.w.t) berfirman tentang ini: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» Oleh itu maqam Imamah tidak layak untuk orang yang melakukan sesuatu pekerjaan haram, samada kecil atau besar meskipun setelah itu ia bertaubat. Begitu juga orang perlu dihukum Had, tidak boleh melakukan hukum Had ke atas orang lain. Dengan ini Imām perlu maksum dan ia tidak diketahui melainkan dengan Naṣ Ilahi melalui lisan Nabi-Nya (s.a.w), kerana kemaksuman bukanlah pada penampilan zahir manusia, dan bukanlah seperti hitam dan putih yang dilihat dengan mata, bahkan kemaksuman adalah sifat tersembunyi. Ia tidak dapat dikenal melainkan dengan pengenalan Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. – Al-Ṣadūq, Abū Jaʽfar Muḥammad bin ʽAlī bin Al-Ḥusayn (meninggal pada tahun 381 Hijrah) Maʽānī al-Akhbār, halaman 131.

Sebahagian daripada tokoh-tokoh Ahlusunnah juga langsung menyebut bahawa manusia fāsiq tidak dijanjikan kedudukan Imāmah. Abū Bakr Jaṣṣaṣ Al-Rāzī menulis tentang ini:

فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته.
الجصاص الرازي الحنفي، أبو بكر أحمد بن علي (متوفاى370هـ)، أحكام القرآن، ج1، ص86، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1405هـ.

Maka sabitlah dalil-dalil ayat ini tentang kebatilan Imāmāh untuk orang yang fāsiq kerana ia tidak boleh menjadi khalifah. Jikalau orang yang fāsiq melantik dirinya dengan gelaran ini, manusia tidaklah wajib taat kepadanya. – Al-Jaṣāṣ Al-Rāzī Al-Ḥanafī, Abū Bakr Aḥmad bin ʽAlī (meninggal pada tahun 370 Hijrah), Aḥkām Al-Qur’ān, jilid 1, halaman 86.

Menariknya, salah seorang sejarawan besar Ahlusunnah bernama Ibnu ʽAyyinah beranggapan bahawa perlantikan orang yang zalim sebagai Imām seumpama melantik serigala menjadi gembala:

وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم.
الزمخشري الخوارزمي، ابوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (متوفاى538هـ)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص211، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي.
النسفي، أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود (متوفاى710هـ)، تفسير النسفي، ج1، ص69، طبق برنامه الجامع الكبير.
أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف (متوفاى745هـ)، تفسير البحر المحيط، ج1، ص549، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود – الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 1) د.زكريا عبد المجيد النوقي 2) د.أحمد النجولي الجمل، ناشر: دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ -2001م.

Dairipada Ibnu ʽAyyinah yang berkata: Orang zalim tidak akan menjadi Imām. Bagaimana orang yang zalim dibolehkan menjadi Imam sedangkan falsafah kewujudan Imām ialah menghalang kezaliman. Jikalau seseorang yang zalim dilantik menjadi Imām, ia diumpamakan kezaliman melantik serigala menjadi gembala. – Al-Zamakhsharī, Abul Qāsim Maḥmud bin ʽAmrū bin Aḥmad JāraLlah (meninggal tahun 538 Hijrah), Al-Kāshshāf ʽAn Ḥaqā’iq Al-Tanzil Wa ʽUyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl, jilid 1 halaman 211; Al-Nasafī, Abū Al-Barakāt ʽAbduLlah Ibn Aḥmad bin Maḥmud (meninggal pada tahun 710 Hijrah) Tafsīr Al-Nafasī, jilid 1 halaman 69; Abī Hayyān Al-Andalusī, Muḥammad bin Yūsuf (meninggal pada tahun 745), Tafsīr Al-Bahr Al-Muḥīṭ, jilid 1 halaman 549.

Zamakhshārī di dalam kitab Al-Kashāf menulis:

«لا ينال عهدي الظالمين» وقرىء ( الظالمون ) أي من كان ظالما من ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي اليه بالإمامة وإنما ينال من كان عادلا بريئا من الظلم وقالوا في هذا دليل على ان الفاسق لا يصلح للإمامة.
الزمخشري الخوارزمي، ابوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (متوفاى538هـ)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص211، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي.

«لا ينال عهدي الظالمين» Sebahagian orang yang zalim disebut dengan makna: Mereka yang zalim daripada keturunan kamu,  pengganti dan janji-Ku untuk kedudukan Imām tidak akan sampai kepadanya. Kedudukan tersebut hanya akan sampai kepada mereka yang adil iaitu bebas dari kezaliman. Mereka mengatakan ini adalah dalil bahawa orang yang fāsiq tidak berhak untuk Imāmah. – Al-Zamakhsharī, Abul Qāsim Mahmūd bin ʽAmrū bin Aḥmad JāraLlah (meninggal pada tahun 538 Hijrah), Al-Kāshif ʽAn Ḥaqā’iq Al-Tanzīl Wa ʽUyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl, jilid 1 halaman 211.

Bayḍāwī berkata:

«قال لا ينال عهدي الظالمين» إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة.
البيضاوي، ناصر الدين ابوالخير عبدالله بن عمر بن محمد (متوفاى685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)، ج1، ص397 ـ 398، ناشر: دار الفكر – بيروت.

Ayat «قال لا ينال عهدي الظالمين» adalah jawapan kepada permintaan Ibrāhīm (a.s) dan mengingatkan beliau bahawa maqam Imāmah tidak akan sampai kepada orang yang zalim daripada keturunan baginda. Ini disebabkan kedudukan Imāmah adalah amanah Allah dan janji-Nya, manakala orang yang zalim tidak mempunyai kelayakan. Maka hanya insan yang suci dan bertaqwa daripada keturunannya sahaja yang akan sampai kepada maqam Imāmah ini. Ayat ini adalah dalil terhadap kemaksuman para nabi daripada segala dosa besar sebelum Biʽthah. Orang yang fāsiq tidak layak untuk Imāmah. –Al-Baḍawī, Nāsiruddīn Abul Khayr ʽAbduLlah bin ʽUmar bin Muḥammad (meninggal pada tahun 685 Hijrah), Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl (Tafsīr Al-Bayḍāwī) jilid 1 halaman 398.

Keputusannya, Ahlul Bayt adalah maksum menurut empat ayat ini.

Kemaksuman para Imām dalam hadith Rasulullah (s.a.w):

Terdapat banyak riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab Syiah dan Sunni yang menyabitkan kemaksuman para Imām Ahlul Bayt. Antara hadis tersebut ialah «ثقلين» dan «على مع الحق».

Hadis Al-Thaqalayn

Hadis Thaqalayn merupakan riwayat yang mutawātir di dalam kitab Ahlusunnah yang paling Ṣaḥīḥ dan ulama Sunnī turut mengistiharkan keṣaḥīḥannya.

Ahmad bin Ḥanbal di dalam musnadnya menulis:

حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا بن نُمَيْرٍ ثنا عبد الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عن عَطِيَّةَ العوفي عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال قال رسول اللَّهِ (ص) اني قد تَرَكْتُ فِيكُمْ ما ان أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بعدي الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ وعترتي أَهْلُ بيتي الا وانهما لَنْ يَفْتَرِقَا حتى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ.
الشيباني،  ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاى241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج3،‌ ص59، ح11578، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر.

Abū Saʽid al-Khudrī mengatakan: Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian, dua perkara beharga yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selama-lamanya dengannya setelah pemergianku. Salah satu daripada keduanya lebih besar dari kitab yang lain, iaitu kitab Allah sebagai tali yang berhubungan dari langit ke bumi. Dan Itrah Ahlulbaitku, keduanya tidak akan berpisah sehingga menemuiku di Al-Ḥawd. – Al-Shaybānī, Abū ʽAbdiLlah Aḥmad bin Ḥanbal (meninggal pada tahun 241 Hijrah), Musnad Aḥmad, jilid 3 halaman 59.

Ibnu Kathir Dimashqī di dalam tafsirnya mengatakan tentang riwayat ini sebagai berikut:

وقد ثبت في الصحيح (م 2408) أن رسول الله(ص) قال في خطبة بغدير خم إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ابن كثير الدمشقي، إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (متوفاي774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص404، ناشر: دار الفكر – بيروت – 1401هـ.

Telah terbukti di dalam Al-Ṣaḥīḥ (Muslim), sesungguhnya RasuluLlah (s.a.w) bersabda di dalam khutbah Ghadīr Khum, “Sesungguhnya Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara beharga, iaitu kitab Allah dan ʽItrahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga menemuiku di Al-Hawd. – Ibnu Kathir Al-Dimashqī, Ismāʽīl bin ʽUmar Abul Fidā’ (meninggal pada tahun 774 Hijrah), tafsir Al-Qur’ān Al-ʽAẓīm, jilid 3 halaman 404.

Di tempat lain beliau berkata:

قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهبي: وهذا حديث صحيح.
ابن كثير الدمشقي، إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، ج5، ص209، ناشر: مكتبة المعارف – بيروت.

Telah berkata Shaykh kami, Abū ʽAbduLlah Al-Dhahabī: Hadis ini Ṣaḥīḥ. – Ibnu Kathīr Al-Dimashqī, Ismāʽīl bin ʽUmar Al-Qurashī Abul Fidā’, Al-Bidāyah Wal Nihāyah, jilid 5 halaman 209.

Muḥammad Nāṣir Al-Bānī yang digelar oleh golongan Wahabi sebagai ‘Al-Bukhārī di zamannya’, di dalam kitab Jāmiʽ Al-Shaghir, jilid 2 halaman 217, hadis ke-2554, telah menṣaḥīḥkan hadis tersebut.

Riwayat ini menyabitkan kemaksuman Ahlul Bayt dari beberapa sisi:

1. Riwayat ini menunjukkan Rasulullah (s.a.w) mewajibkan seluruh umat Islam untuk taat secara mutlak kepada Al-Qur’ān dan Ahlul Bayt.

Dalam perbahasan Ulil Amr sebelum ini telah disabitkan tentang perintah ketaatan mutlak dan dalil-dalil kemaksuman, maka mustahillah Allah (s.w.t) memberi perintah ketaatan itu kepada orang yang Dia ketahui mempunyai kemungkinan melakukan kesalahan dan kesilapan dalam ucapannya, dan kepada orang yang berkemungkinan akan melakukan perkara yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Rasul-Nya.

2. Rasulullah (s.a.w) bersabda dalam riwayat ini «وانهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض»; iaitu Al-Qur’ān dan Ahlul Bayt tidak akan bertentangan antara satu sama lain.

Kata-kata ini turut menyabitkan kemaksuman Ahlul Bayt; kerana jikalau Ahlul Bayt melakukan dosa dan kesalahan, saat itu ia sudah berpisah dengan al-Qur’ān. Jikalau ada orang yang percaya bahawa Ahlul Bayt boleh terpisah dengan Al-Qur’ān, maka ia telah menuduh Rasulullah (s.a.w) sebagai pendusta.

3. Rasulullah (s.a.w) di dalam riwayat ini memperkenalkan bahawa berpegang dengan kitab Allah (Al-Qur’ān) akan menyelamatkan diri dari kesesatan. Sabda baginda: «ما ان أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بعدي»; oleh kerana itu taat kepada Ahlul Bayt juga menyelamatkan diri dari kesesatan. Oleh yang demikian itu kemaksuman turut disabitkan kepada Ahlul Bayt (a.s).

Taftāzanī di dalam Syarh Al-Maqāṣid menerangkan tentang perkara ini:

ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم قرنهم بكتاب الله في كون التمسك بهما منقذا من الضلالة ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا في العترة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (متوفاى 791هـ)، شرح المقاصد في علم الكلام، ج2، ص303، ناشر: دار المعارف النعمانية – باكستان، الطبعة: الأولى، 1401هـ – 1981م.

Tidakkah Nabi (s.a.w) menyambungkan Ahlul Bayt dengan kitab Allah di mana berpegang teguh dengan keduanya menyebabkan keselamatan dari kesesatan? Berpegang teguh dengan kitab Allah tidaklah makna melainkan penerimaan ilmu dan hidayah dari dalamnya. Dengan ini sabda Nabi (s.a.w): “Barangsiapa yang diperlambat oleh amal perbuatannya maka nasabnya tidak boleh mempercepatnya”. – Al-Taftazānī, Saʽd Al-Dīn Masʽūd bin ʽUmar bin ʽAbduLlah (meninggal pada tahun 791 Hijrah), Sharh Al-Maqāṣid Fi ʽIlm Al-Kalām, jilid 2 halaman 303.

Kesimpulannya, sebagaimana Al-Qur’ān menerangkan:

: لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ. (فصلت/42)

Yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya; ia diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. – Fuṣilat ayat 42.

Maka Ahlul Bayt (a.s) juga turut maksum dari sebarang kesalahan dan kesilapan.

ʽAlī bersama kebenaran, dan kebenaran bersama ʽAlī

Hadis ini telah dinukilkan di dalam kitab Ahlusunnah dari berbagai jalur riwayat dan sanad yang Ṣaḥīḥ. Ianya juga menyabitkan kemaksuman Amīrul Mu’minīn ʽAlī bin Abī Ṭālib (a.s). Secara tidak langsung kemaksuman ʽAlī akan menyabitkan kemaksuman para Imām yang lain.

Abū Yaʽlā Al-Mawṣūlī di dalam musnadnya mengatakan:

حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي قال ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا الحق مع ذا.
أبو يعلي الموصلي التميمي، أحمد بن علي بن المثني (متوفاى307 هـ)، مسند أبي يعلي، ج2، ص318، ح1052، تحقيق: حسين سليم أسد، ناشر: دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 هـ – 1984م.
العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفاى852هـ)، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج16، ص147، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، ناشر: دار العاصمة/ دار الغيث، الطبعة: الأولى، السعودية – 1419هـ.

ʽAbdul Rahmān bin Abī Saʽd menukilkan daripada ayahnya bahawa kami telah duduk di tepi rumah Rasulullah (s.a.w) bersama beberapa orang daripada Muhājirin dan Anṣār. Rasulullah (s.a.w) keluar dan bersabda: “Mahukah aku kabarkan yang terbaik di antara kalian?. Mereka berkata “Tentu”. Beliau (s.a.w) berkata “Yang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberi maaf dan orang yang berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang menyembunyikan ketakwaannya”. [Abu Sa’id] berkata “Kemudian Ali bin Abi Thalib melalui” Rasulullah bersabda “kebenaran bersama orang ini, kebenaran bersama orang ini” – Abū Yaʽlā Al-Mawṣulī Al-Tamīmī, Aḥmad bin ʽAlī (meninggal dalam tahun 307 Hijrah, Musnad Abī Yaʽlā, jilid 2 halaman 318; Al-ʽAsqalānī Al-Shāfiʽī, Aḥmad bin ʽAlī bin Ḥujur Abul Faḍl (meninggal dalam tahun 852 Hijrah), Al-Maṭālib Al-ʽĀliyyah Bi Zawā’id Al-Masānīd Al-Thamāniyyah, jilid 16 halaman 147.

Haythamī setelah menukilkan riwayat ini mengatalkan:

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاى 807 هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج7، ص235، ناشر: دار الريان للتراث/‏ دار الكتاب العربي – القاهرة، بيروت – 1407هـ.

Abu Yaʽlā meriwayatkannya dan Rijālnya thiqāt – Al-Haythami, Abul Ḥasan ʽAlī bin Abī Bakr (meninggal dalam tahun 807 Hijrah), Majmaʽ Al-Zawā’id Wa Manbaʽ Al-Fawā’id, jilid 7 halaman 235.

Fakhrul Rāzī di dalam tafsirnya mengatakan:

فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله عليه السلام: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج1، ص168، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.

Maka sesungguhnya telah disabitkan secara mutawātir bahawa barangsiapa yang mengikuti agamanya dengan ʽAlī bin Abī Ṭālib, maka ia telah dihidayahkan. Dalil perkara ini ialah sabda baginda: “Ya Allah, putarkan kebenaran bersama ʽAlī di mana sahaja dia berputar”. – Al-Rāzī Al-Shafīʽī, Fakhruddīn Muḥammad bin ʽUmar Al-Tamīmī (meninggal dalam tahun 604 hijrah), Al-Tafsīr Al-Kabīr Aw Mafātīḥ Al-Ghayb, jilid 1 halaman 168.

Sebagai taʽbir yang lain, Rasulullah (s.a.w) telah meletakkan Al-Qur’ān bersama ʽAlī bin Abī Ṭālib (a.s). Ḥākim Nishābūrī di dalam mustadraknya menulis:

أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة… سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
هذا حديث صحيح الإسناد وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون ولم يخرجاه.
الحاكم النيسابوري،  ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاى 405 هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص4626، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1990م.

Abī Thābit Mawlā Abī Dhar berkata: Aku bersama ʽAlī RaḍiyaLlahu ʽAnhu di dalam perang Jamal… Aku pernah mendengar Rasulullah (s.a.w) bersabda: Ali bersama Al-Qur’ān dan Al-Qur’ān bersama ʽAlī. Kedua-duanya tidak akan terpisah selama-lamanya sehingga bertemu denganku di Al-Ḥawḍ.

Hadis ini Ṣaḥīḥ persanadannya dan Abū Saʽīd Al-Tayyimī ʽAqīṣā’ Thiqah, namun Bukhārī dan Muslim tidak mengeluarkannya. – Al-Ḥākim Al-Nisābūrī, Abū ʽAbdiLlah bin Muḥammad bin ʽAbduLlah (meninggal dalam tahun 405 Hijrah), Al-Mustadrak ʽAlā Al-Ṣaḥīḥayn, jilid 3 halaman 4626.

Oleh itu keṣaḥīḥan hadis ini tak dapat dinafikan lagi.

Riwayat tersebut menerangkan kemaksuman Amīrul Mu’minīn Alī bin Abī Ṭālib (a.s), iaitu beliau sentiasa bersama kebenaran, tidak tersalah dalam ucapan dan perbuatannya dengan dalil Rasulullah (s.a.w) menyabitkan ʽAlī bersama kebenaran dalam apa jua keadaan di samping beliau tidak berpisah dari Al-Qur’ān. Dengan ini terbuktilah kemaksuman Alī bin Abī Ṭālib kerana beliau tidak melakukan sebarang dosa atau kesalahan. Jikalau beliau melakukan kesalahan dalam perbuatan dan ucapan, maka tidak mungkin Nabi (s.a.w) menamakan beliau bersama kebenaran. Oleh kerana Alī bin Abī Ṭālib (a.s) sudah pasti bersama kebenaran sepanjang masa, maka umat Islām hendaklah percaya tentang kemaksuman beliau, jika tidak seseorang itu menafikannya maka dianggap menuduh Rasulullh (s.a.w) sebagai pendusta.

Perbahasan tentang kemaksuman Alī bin Abī Ṭālib menarik perhatian para ugamawan sehinggakan Ibnu Taymiyyah sendiri mendakwa jikalau hadis tersebut Ṣaḥīḥ, maka perkara ini membuktikan kemaksuman Alī:

الوجه السادس قولهم إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا حتى يردا على الحوض من أعظم الكلام كذبا وجهلا.
فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف فكيف يقال إنهم جميعا رووا هذا الحديث…
وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو دار الحق مع على حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من جهلهم يدعون ذلك ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم علم كذبهم.

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاى 728 هـ)، منهاج السنة النبوية، ج4، ص238ـ239، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، 1406هـ.

Dari sisi ke-enam: Ucapan terbesar mereka (golongan Syiah) yang sentiasa meriwayatkan bahawa Rasulullah (s.a.w) berkata “ʽAlī bersama kebenaran dan kebenaran berputar bersama ʽAlī, kedua-duanya tidak akan terpisah buat selamanya sehingga bertemu denganku di Al-Ḥawḍ”. Ini adalah pembohongan dan kejahilan.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah (s.a.w), dan tidak juga dengan persanadan yang ṣaḥīḥ mahupun dengan persanadan yang ḍaʽīf, bagaimana (Syiah) mendakwa semua orang meriwayatkan hadis ini…

Lagi pun kebenaran tidak akan berputar melainkan bersama Nabi (s.a.w). Andainya kebenaran berputar bersama ʽAlī, maka wajiblah beliau menjadi maksum seperti Nabi (s.a.w). Mereka mendakwa seperti ini disebabkan kejahilan. Namun mereka yang berpengetahuan tahu bahawa kelebihan ʽAlī daripada Abu Bakr, ʽUmar, ʽUthmān dan yang lainnya bukan kerana maksum. Tidak seorang pun dikalangan mereka itu maksum, pembohongan dakwaan syiah ini sudah sedia maklum. – Ibnu Taymiyyah Al-Ḥarrānī Al-Ḥanbalī, Abul ʽAbbās Aḥmad ʽAbdul Ḥalīm (meninggal pada tahun 728 Hijrah), Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, jilid 4, halaman 238-239.

Sejak awal lagi kita sudah meneliti bukti keṣaḥīḥan sanad riwayat tersebut. Sebaliknya Ibnu Taymiyyah mengatakan pula hadis ini tidak pernah diriwayatkan daripada Rasulullah samada dengan sanad yang ṣaḥīḥ mahupun dengan sanad yang ḍaʽīf. Ini hanyalah kata-kata yang terbit daripada seorang yang membenci dan keras kepala tentang Ahlul Bayt. Namun menurut pengakuan dan ikrar Ibnu Taymiyah ini, jelaslah kemaksuman ʽAlī bin Abī Ṭālib.

Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?

Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?

 

Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?Golongan Wahabi seperti biasa sanggup menyelewengkan sumber-sumber Ahlusunnah semata-mata untuk memerangi Syiah. Antaranya ialah menyelewengkan fakta seperti Kitab Al-Imamah Wal Siyasah bukan karya Ibnu Qutaibah, Ibnu Abil Hadid seorang Syiah dan sebagainya.

Untuk menjawab syubhat yang dicanang oleh golongan ini tentang Ibnu Abil Hadid, 3 noktah penting perlu diketahui:

1. Makna Syiah:

Syiah dikatakan kepada mereka yang berpegang keimamahan 12 orang yang dimulai dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan diakhiri dengan Imam Al-Mahdi (a.j) di mana mereka ini serta merta menjadi khalifah yang hak dan lebih utama daripada sekalian makhluk Allah (s.w.t) setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w).

2. Mazhab beliau:

Beberapa orang ulama Ahlusunnah menyatakan bahawa ‘Abdul Hamid bin Hibbatullah bin Muhammad bin Husain bin Abil Hadid Abu Hamid ‘Izzuddin Mu’tazili bermazhab Syafi‘i.

Ibnu Khalkhan di dalam Wafayat al-Aʽyan, jilid 7, halaman 342, nombor 283 berkata Ibnu Abil Hadid bermazhab Syafiʽi:

283 – عز الدين ابن أبي الحديد : وقال ( ابن الشعار ) : عبد الحميد بن أبي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل غزير وأدب وافر وذكاء باهر، خدم في عدة  أعمال سواداً وحضرة، آخرها كتابة ديوان الزمام. تأدب على الشيخ أبي البقاءالعكبري ثم على أبي الخيرمصدق ابن شبيب الواسطي، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأعلم الأصول، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن، وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث الجامعة.
وفيات الأعيان ج 7 ، ص 342 ، رقم 283 .

Ulama yang lain pula menyatakan beliau seorang fanatik Muktazilah. Ini bermaksud sesiapapun yang berpegang kepada Muktazilah tidak termasuk di dalam mazhab Syiah Imamiyah dan ianya mempunyai banyak perbezaan dengan aqidah Imamiyah.

Penulis Fawat al-Wafayat menulis sebagai berikut:

عز الدين ابن أبي الحديد :عبد الحميد بن هبة الله بن  محمد بن محمد بن أبي الحديد، عز الدين المدائني المعتزلي الفقيه الشاعر….ومن تصانيفه ….. وشرح نهج البلاغة في عشرين مجلد . در حاشيه رقم 1 مي گويد : وقال فيه  ابن الشعار: ((خدم في عدة أعمال سواداص وحضرة آخرها كتابة ديوان الزمام، تأدب على الشيخ أبي البقاء العكبري ثم على أبي الخير مصدق ابن شبيب الواسطي، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ الأصول ، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن))
فوات الوفيات ج2، ص 259، ذيل ترجمه عز الدين ابن أبي الحديد .

Ustaz Muhammad Abul Fadl Ibrahim, peneliti Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid di dalam mukadimahnya menukilkan sebuah Qasidah memuji Amirul Mukminin dari kitab al-ʽAlawiyat al-Sabʽ 16, 17 di mana Ibnu Abil Hadid menafikan Syiahnya beliau. Qasidah tersebut beliau tujukan kepada Amirul Mukminin:

ورأيت دين الاعتزال وأنني        أهوى لأجلك كل من يتشيع
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد –  مقدمة المحقق ، ج 1، ص 14.

Saya memilih Mazhab Muʽtazilah sebagai agama, keranamu aku mencintai Syiah.

Zarkali di dalam al-Aʽlam juga mengatakan perkara tersebut:

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين: عالم بالادب، من أعيان المعتزلة… له (شرح نهج البلاغة – ط) … .
الأعلام  ج3 ، ص 289 ، ذيل  ترجمه  عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد .

3. Pegangan Ibnu Abil Hadid

Noktah ke-tiga yang perlu diambil perhatian ialah dengan mengamati pandangan-pandangan Ibnu Abil Hadid, maka mudahlah kita mengetahui bahawa ia seorang Sunni atau dengan kata lain beliau tidak boleh dikatakan sebagai Syiah. Bahkan diakhirnya ia dapat disimpulkan sebagai seorang Sunni Muktazilah yang berfikiran sederhana semata-mata kerana menulis sebuah rahsia dari hakikat sejarah. Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah:

1. Pandangannya dalam mendahukan Mafdhul daripada Afdhal

الحمد لله الواحد العدل الحمد لله الذي تفرد بالكمال فكل كامل سواه منقوص …… وقدم المفضول على الأفضل .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 1 – ص 3 .

Segala puji bagi Allah yang Esa dan Adil, segala puji bagi Allah yang adalah segala kesempurnaan dalam wujud-Nya. Maka sebarang yang sempurna selain-Nya adalah cacat… dan mendahulukan Mafdhul atas Afdhal. – Syarh Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, jilid 1 halaman 3.
Ibnu Abil Hadid bermazhab Muktazilah dalam masalah akidah dan kalam, namun ada pandangan yang beliau nisbahkan kepada Allah dengan suatu perkara yang bertentangan dengan akal, sedangkan Allah Maha Tahu mengapa beliau melakukan kerja ini dan siapa yang sedang dipertahankannya.

Tentang perkara ini, perlu diingat dua noktah penting:

Menurut kata-kata Ibnu Abil Hadid, sangat mudah difahami bahawa beliau bukan dari golongan Syiah Imamiyah kerana tidak ada Ithna ʽAsyari menerima perkara ini.

Syaikh al-Tusi berkata:

وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر ما نعلمه ضرورة من قبح تقديم المفضول على الفاضل …… والعلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه ، ولا علة لذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه . وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب أن لا ينصب إلا من هو أفضل في ظننا وعلمنا .
الاقتصاد – الشيخ الطوسي – ص 191.

Apa yang menunjukkan zahir Imam perlu lebih tinggi dan lebih baik dari yang lain ialah, kami mengetahuinya dengan sendiri iaitu mendahulukan al-Mafdul ke atas al-Fadhil adalah kerja yang buruk… (sehingga mereka mengatakan) lazimnya ilmu memburukkan perkara tersebut, disamping akal tidak bertentangan tentangnya, dan tiada sebab untuk itu melainkan al-Mafdhul mendahului al-Fadhil, dan sebab ketiadaan ikhtilaf juga ialah Mafdhul mendahului Fadhil (ketika fādhil lebih utama daripadanya). Tatkala Allah (s.w.t) yang melantik Imam maka (bagi akal) wajiblah orang yang dilantik itu lebih baik dari apa yang kita sangka dan yang kita tahu. –  Al-Iqtishad Al-Shaykh Al-Tusi, halaman 191.

2. Tidak masuk akal apabila ada urusan penting, kita tidak memerlukan pemimpin atau orang yang bertanggungjawab. Untuk itu orang berakal sentiasa akan memilih individu yang paling sempurna (dari segi syaratnya). Sekarang, setiap pembaharuan di kalangan manusia, akal tidak sekali-kali tidak akan mengizinkan syarat-syarat pada individu itu diabaikan demi kebaikan bersama. Jikalau individu yang terburuk dipilih, secara rasionalnya ia akan dipersalahkan dan dikritik. Sekarang bagaimana mungkin orang alim tidak melakukan perkara ini di samping menganggap ianya bertentangan dengan akal, sedangkan Allah sahaja yang menciptakan akal?

Sebagai tambahan Shaykh Al-Tusi mengatakan:

ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل لعلة وعارض ، لأن تقديمه عليه وجه قبح ، ومع حصول وجه القبح لا يحسن ذلك كما لا يحسن الظلم ، وإن عرض فيه وجه من وجوه الحسن – ككونه نفعا للغير – لأن مع كونه ظلما – وهو وجه القبح – لا يحسن على حال . ولو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر والصلاح ، وتقديم الكافر على المؤمن …. وذلك باطل .
الاقتصاد – الشيخ الطوسي – ص 191 – 192.

Tidak ada sebab dan perkara yang membenarkan Al-Mafdhul mendahulukan Al-Fadhil, kerana mendahulukannya adalah perkara yang buruk, dengan wujudnya keburukan maka memperdahulukannya tidak akan mendatangkan kebaikan sebagaimana kezaliman tidak akan membawa kebaikan. Walaupun dikatakan ia datang dalam bentuk yang baik seperti membawa faedah kepada yang lain… ia tetap buruk kerana bersama kezaliman, ia adalah keburukan dan tidak dapat membawa kebaikan. Jikalau dibenarkan kezaliman demi faktor dan kemaslahatan untuk kebaikan, maka ini menyebabkan manusia fasiq dibenarkan melanggar kehormatan manusia lain yang baik dan soleh. Mendahulukan ia seolah-olah membenarkan orang kafir mendahului orang yang beriman… perkara ini batil.

– Al-Iqtiṣād, Shaykh Al-Ṭūsī, halaman 191-192.

2. Tidak menerima konsep Imamah dan khekhalifahan serta-merta Amirul Mukminin setelah kewafatan Rasulullah.

Beliau percaya bahawa tidak ada suatu riwayat dan nas yang jelas tentang penetapan kekhalifahan mutlak Amirul Mukminin setelah Rasulullah (s.a.w). Lihatlah pernyataan beliau ini:

ومن تأملها وأنصف ، علم أنه لم يكن هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك ولا تتطرق إليه الاحتمالات ، كما تزعم الامامية فإنهم يقولون إن الرسول ص نص على أمير المؤمنين ع نصا صريحا جليا….. ولا ريب أن المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول الله ص ، يعلم قطعا أنه لم يكن هذا النص ، ولكن قد سبق إلى النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض وتلويح ، وكناية وقول غير صريح ، وحكم غير مبتوت ، ولعله ص كان يصده عن التصريح بذلك أمر يعلمه ، ومصلحة يراعيها ، أو وقوف ، مع إذن الله تعالى في ذلك .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 2 – ص 59

Barangsiapa yang meneliti dan menginsafi, ia tahu bahawa tidak ada nas yang jelas dan tegas tentangnya (kekhalifahan Ali bin Abi Talib setelah kewafatan Rasulullah) seperti mana yang diyakini Al-Imamiyah, mereka itu mengatakan sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) secara terus terang, terbuka dan tidak ada keraguan memperkenalkan Ali sebagai Khalifah baginda…
– Syarh Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 2 halaman 59.

3. Syahadah Fatimah As-Zahra

Ketika Ibnu Abil Hadid sampai pada perbahasan ini, beliau bersungguh-sungguh membela penyerang rumah Fatimah yang menyebabkan terbunuhnya Az-Zahra seolah-olah kisah ini hanyalah direka cipta dan ianya tidak mempunyai asas sedikitpun. Lihatlah ungkapan beliau ini:

فأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة ع ، وإنه ضربها بالسوط فصار في عضدها كالدملج وبقي أثره إلى أن ماتت ، وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار ، فصاحت : يا أبتاه يا رسول الله ! وألقت جنينا ميتا ، وجعل في عنق على ع حبل يقاد به وهو يعتل ، وفاطمة خلفه تصرخ ونادى بالويل والثبور ، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان . وأن عليا لما أحضر سلموه البيعة فامتنع ، فتهدد بالقتل ، فقال : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله !  فقالوا: أما عبد الله فنعم ! وأما أخو رسول الله فلا . وأنه  طعن فيهم في أوجههم بالنفاق ، وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها ، وبأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله ص ليلة العقبة ، فكله لا أصل له عند أصحابنا ، ولا يثبته أحد منهم ، ولا رواه أهل الحديث ، ولا يعرفونه ، وإنما هو شئ تنفرد الشيعة بنقله .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 2 – ص 60 .

Adapun perkara keji dan tercela yang disebutkan oleh pengikut Syiah ialah pengiriman Qunfuz ke rumah Fatimah. Ia memukul Fatimah dengan cambuk. Tangannya membengkak seperti dibalut dan kekal kesannya sehingga ia meninggal dunia. Umar menekan beliau di antara pintu dan dinding. Maka Fatimah berteriak, “Wa Abatah!, Ya Rasulallah!, ketika ini janinnya gugur, mereka melilit tali ke leher Ali dan menyeretnya. Fatimah menangis di belakangnya bersama Hasan dan Husain. Ketika Ali diminta memberi Bai’at, beliau enggan dan beliau diancam bunuh. Ali mengatakan, “Kalian ingin membunuh hamba Allah dan saudara Rasulullah? Mereka membalas, “Benar hamba Allah, tapi bukan saudara Rasulullah (engkau bukan saudara Rasulullah)”. Ali memberi amaran kepada mereka dengan kemunafikan, dan menulis Sahifah  (pakatan membunuh Rasulullah) di mana mereka berkumpul. Mereka berhasrat melepaskan unta Rasulullah di malam Aqabah.

Setelah menceritakan kisah ini, Ibnu Abil Hadid mengatakan tidak satu pun perkara ini mempunyai asas di kalangan kami. Tidak pula seorang pun daripada mereka yang membuktikannya. Tidak ada Ahli Hadis meriwayatkannya, dan mereka tidak mengetahuinya. Sudah tentu perkara ini hanya dinukilkan oleh pengikut Syiah sahaja.

– Syarh Nahjul Balaghah, ibnu Abil Hadid, jilid 2 halaman 60

Sebagai jawapan, kami mengatakan: Wahai Ibnu Abil Hadid! jikalau sekecil-kecil keadilan dikau terapkan di sini setelah membaca kitab-kitab ulama anda, sudah tentu anda tidak akan mengatakan demikian. « أعوذ بالله مِن علم لا ينفع »

4. Keimanan Abu Talib

Ibnu Abil Hadid mempunyai kepercayaan, beberapa riwayat menunjukkan kekafiran Abu Talib. Beliau membawa banyak hikayat Islam dengan membuat kesimpulan, bahawa ia tidak memberikan sebarang keputusan.

واختلف الناس في إيمان أبى طالب  فقالت الامامية وأكثر الزيدية : ما مات إلا مسلما .
وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك ، منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 14 – ص  65 – 66 .

Umat Islam berselisihan tentang keimanan Abi Talib. Syiah Imamiyah dan kebanyakan Syiah Zaidiyah mengatakan beliau tidak mati melainkan sebagai seorang muslim. Sebahagian shaykh-shaykh kami Al-Mu’tazilah pun mengatakan demikian. Antaranya ialah Shaykh Abul Qasim Al-Balkhi, Abu Ja’far Al-Iskafi dan selain daripada kedua-dua mereka.

Syarh Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, jilid 14 halaman 65-66.

قلت : فأما أنا فإن  الحال ملتبسه عندي ، والاخبار متعارضة ، والله أعلم بحقيقة حاله كيف كانت …. فأنا في أمره من المتوقفين .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 14 – ص 82 .

Saya mengatakan: perkara ini kabur di sisi saya dan pengkisahannya saling bertentangan, dan Allah Maha Tahu kebenarannya… dalam perkara ini saya daripada golongan Al-Mutaqafiqun (Tiada komen).

– Syarh Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 14 halaman 82.

Sedangkan seluruh pengikut mazhab Syiah Imamiyah menyatakan keimanan Abu Talib dan meninggal dunia sebagai seorang muslim.

5. Keimanan ayah para Nabi

Beliau percaya ayah para Nabi musyrik termasuklah ayah Nabi Muhammad, sedangkan tidak ada seorang pun Syiah yang mempunyai pandangan seperti ini. Selain itu semua pengikut mazhab Syiah Ithna ‘Asyari mengatakan semua bapa para Nabi adalah orang yang beriman dan tidak pernah tergelincir dalam lembah kesyirikan. Untuk meneliti lebih lanjut pandangan beliau tentang perkara ini, silakan merujuk pada Syarh Nahjul Balaghah, jilid 14 halaman 67 dan 68.