Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?

Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?

 

Ibnu Abil Hadid, Syiah atau Sunni Muktazilah?Golongan Wahabi seperti biasa sanggup menyelewengkan sumber-sumber Ahlusunnah semata-mata untuk memerangi Syiah. Antaranya ialah menyelewengkan fakta seperti Kitab Al-Imamah Wal Siyasah bukan karya Ibnu Qutaibah, Ibnu Abil Hadid seorang Syiah dan sebagainya.

Untuk menjawab syubhat yang dicanang oleh golongan ini tentang Ibnu Abil Hadid, 3 noktah penting perlu diketahui:

1. Makna Syiah:

Syiah dikatakan kepada mereka yang berpegang keimamahan 12 orang yang dimulai dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan diakhiri dengan Imam Al-Mahdi (a.j) di mana mereka ini serta merta menjadi khalifah yang hak dan lebih utama daripada sekalian makhluk Allah (s.w.t) setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w).

2. Mazhab beliau:

Beberapa orang ulama Ahlusunnah menyatakan bahawa ‘Abdul Hamid bin Hibbatullah bin Muhammad bin Husain bin Abil Hadid Abu Hamid ‘Izzuddin Mu’tazili bermazhab Syafi‘i.

Ibnu Khalkhan di dalam Wafayat al-Aʽyan, jilid 7, halaman 342, nombor 283 berkata Ibnu Abil Hadid bermazhab Syafiʽi:

283 – عز الدين ابن أبي الحديد : وقال ( ابن الشعار ) : عبد الحميد بن أبي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل غزير وأدب وافر وذكاء باهر، خدم في عدة  أعمال سواداً وحضرة، آخرها كتابة ديوان الزمام. تأدب على الشيخ أبي البقاءالعكبري ثم على أبي الخيرمصدق ابن شبيب الواسطي، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأعلم الأصول، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن، وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث الجامعة.
وفيات الأعيان ج 7 ، ص 342 ، رقم 283 .

Ulama yang lain pula menyatakan beliau seorang fanatik Muktazilah. Ini bermaksud sesiapapun yang berpegang kepada Muktazilah tidak termasuk di dalam mazhab Syiah Imamiyah dan ianya mempunyai banyak perbezaan dengan aqidah Imamiyah.

Penulis Fawat al-Wafayat menulis sebagai berikut:

عز الدين ابن أبي الحديد :عبد الحميد بن هبة الله بن  محمد بن محمد بن أبي الحديد، عز الدين المدائني المعتزلي الفقيه الشاعر….ومن تصانيفه ….. وشرح نهج البلاغة في عشرين مجلد . در حاشيه رقم 1 مي گويد : وقال فيه  ابن الشعار: ((خدم في عدة أعمال سواداص وحضرة آخرها كتابة ديوان الزمام، تأدب على الشيخ أبي البقاء العكبري ثم على أبي الخير مصدق ابن شبيب الواسطي، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ الأصول ، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن))
فوات الوفيات ج2، ص 259، ذيل ترجمه عز الدين ابن أبي الحديد .

Ustaz Muhammad Abul Fadl Ibrahim, peneliti Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid di dalam mukadimahnya menukilkan sebuah Qasidah memuji Amirul Mukminin dari kitab al-ʽAlawiyat al-Sabʽ 16, 17 di mana Ibnu Abil Hadid menafikan Syiahnya beliau. Qasidah tersebut beliau tujukan kepada Amirul Mukminin:

ورأيت دين الاعتزال وأنني        أهوى لأجلك كل من يتشيع
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد –  مقدمة المحقق ، ج 1، ص 14.

Saya memilih Mazhab Muʽtazilah sebagai agama, keranamu aku mencintai Syiah.

Zarkali di dalam al-Aʽlam juga mengatakan perkara tersebut:

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين: عالم بالادب، من أعيان المعتزلة… له (شرح نهج البلاغة – ط) … .
الأعلام  ج3 ، ص 289 ، ذيل  ترجمه  عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد .

3. Pegangan Ibnu Abil Hadid

Noktah ke-tiga yang perlu diambil perhatian ialah dengan mengamati pandangan-pandangan Ibnu Abil Hadid, maka mudahlah kita mengetahui bahawa ia seorang Sunni atau dengan kata lain beliau tidak boleh dikatakan sebagai Syiah. Bahkan diakhirnya ia dapat disimpulkan sebagai seorang Sunni Muktazilah yang berfikiran sederhana semata-mata kerana menulis sebuah rahsia dari hakikat sejarah. Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah:

1. Pandangannya dalam mendahukan Mafdhul daripada Afdhal

الحمد لله الواحد العدل الحمد لله الذي تفرد بالكمال فكل كامل سواه منقوص …… وقدم المفضول على الأفضل .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 1 – ص 3 .

Segala puji bagi Allah yang Esa dan Adil, segala puji bagi Allah yang adalah segala kesempurnaan dalam wujud-Nya. Maka sebarang yang sempurna selain-Nya adalah cacat… dan mendahulukan Mafdhul atas Afdhal. – Syarh Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, jilid 1 halaman 3.
Ibnu Abil Hadid bermazhab Muktazilah dalam masalah akidah dan kalam, namun ada pandangan yang beliau nisbahkan kepada Allah dengan suatu perkara yang bertentangan dengan akal, sedangkan Allah Maha Tahu mengapa beliau melakukan kerja ini dan siapa yang sedang dipertahankannya.

Tentang perkara ini, perlu diingat dua noktah penting:

Menurut kata-kata Ibnu Abil Hadid, sangat mudah difahami bahawa beliau bukan dari golongan Syiah Imamiyah kerana tidak ada Ithna ʽAsyari menerima perkara ini.

Syaikh al-Tusi berkata:

وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر ما نعلمه ضرورة من قبح تقديم المفضول على الفاضل …… والعلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه ، ولا علة لذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه . وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب أن لا ينصب إلا من هو أفضل في ظننا وعلمنا .
الاقتصاد – الشيخ الطوسي – ص 191.

Apa yang menunjukkan zahir Imam perlu lebih tinggi dan lebih baik dari yang lain ialah, kami mengetahuinya dengan sendiri iaitu mendahulukan al-Mafdul ke atas al-Fadhil adalah kerja yang buruk… (sehingga mereka mengatakan) lazimnya ilmu memburukkan perkara tersebut, disamping akal tidak bertentangan tentangnya, dan tiada sebab untuk itu melainkan al-Mafdhul mendahului al-Fadhil, dan sebab ketiadaan ikhtilaf juga ialah Mafdhul mendahului Fadhil (ketika fādhil lebih utama daripadanya). Tatkala Allah (s.w.t) yang melantik Imam maka (bagi akal) wajiblah orang yang dilantik itu lebih baik dari apa yang kita sangka dan yang kita tahu. –  Al-Iqtishad Al-Shaykh Al-Tusi, halaman 191.

2. Tidak masuk akal apabila ada urusan penting, kita tidak memerlukan pemimpin atau orang yang bertanggungjawab. Untuk itu orang berakal sentiasa akan memilih individu yang paling sempurna (dari segi syaratnya). Sekarang, setiap pembaharuan di kalangan manusia, akal tidak sekali-kali tidak akan mengizinkan syarat-syarat pada individu itu diabaikan demi kebaikan bersama. Jikalau individu yang terburuk dipilih, secara rasionalnya ia akan dipersalahkan dan dikritik. Sekarang bagaimana mungkin orang alim tidak melakukan perkara ini di samping menganggap ianya bertentangan dengan akal, sedangkan Allah sahaja yang menciptakan akal?

Sebagai tambahan Shaykh Al-Tusi mengatakan:

ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل لعلة وعارض ، لأن تقديمه عليه وجه قبح ، ومع حصول وجه القبح لا يحسن ذلك كما لا يحسن الظلم ، وإن عرض فيه وجه من وجوه الحسن – ككونه نفعا للغير – لأن مع كونه ظلما – وهو وجه القبح – لا يحسن على حال . ولو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر والصلاح ، وتقديم الكافر على المؤمن …. وذلك باطل .
الاقتصاد – الشيخ الطوسي – ص 191 – 192.

Tidak ada sebab dan perkara yang membenarkan Al-Mafdhul mendahulukan Al-Fadhil, kerana mendahulukannya adalah perkara yang buruk, dengan wujudnya keburukan maka memperdahulukannya tidak akan mendatangkan kebaikan sebagaimana kezaliman tidak akan membawa kebaikan. Walaupun dikatakan ia datang dalam bentuk yang baik seperti membawa faedah kepada yang lain… ia tetap buruk kerana bersama kezaliman, ia adalah keburukan dan tidak dapat membawa kebaikan. Jikalau dibenarkan kezaliman demi faktor dan kemaslahatan untuk kebaikan, maka ini menyebabkan manusia fasiq dibenarkan melanggar kehormatan manusia lain yang baik dan soleh. Mendahulukan ia seolah-olah membenarkan orang kafir mendahului orang yang beriman… perkara ini batil.

– Al-Iqtiṣād, Shaykh Al-Ṭūsī, halaman 191-192.

2. Tidak menerima konsep Imamah dan khekhalifahan serta-merta Amirul Mukminin setelah kewafatan Rasulullah.

Beliau percaya bahawa tidak ada suatu riwayat dan nas yang jelas tentang penetapan kekhalifahan mutlak Amirul Mukminin setelah Rasulullah (s.a.w). Lihatlah pernyataan beliau ini:

ومن تأملها وأنصف ، علم أنه لم يكن هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك ولا تتطرق إليه الاحتمالات ، كما تزعم الامامية فإنهم يقولون إن الرسول ص نص على أمير المؤمنين ع نصا صريحا جليا….. ولا ريب أن المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول الله ص ، يعلم قطعا أنه لم يكن هذا النص ، ولكن قد سبق إلى النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض وتلويح ، وكناية وقول غير صريح ، وحكم غير مبتوت ، ولعله ص كان يصده عن التصريح بذلك أمر يعلمه ، ومصلحة يراعيها ، أو وقوف ، مع إذن الله تعالى في ذلك .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 2 – ص 59

Barangsiapa yang meneliti dan menginsafi, ia tahu bahawa tidak ada nas yang jelas dan tegas tentangnya (kekhalifahan Ali bin Abi Talib setelah kewafatan Rasulullah) seperti mana yang diyakini Al-Imamiyah, mereka itu mengatakan sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) secara terus terang, terbuka dan tidak ada keraguan memperkenalkan Ali sebagai Khalifah baginda…
– Syarh Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 2 halaman 59.

3. Syahadah Fatimah As-Zahra

Ketika Ibnu Abil Hadid sampai pada perbahasan ini, beliau bersungguh-sungguh membela penyerang rumah Fatimah yang menyebabkan terbunuhnya Az-Zahra seolah-olah kisah ini hanyalah direka cipta dan ianya tidak mempunyai asas sedikitpun. Lihatlah ungkapan beliau ini:

فأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة ع ، وإنه ضربها بالسوط فصار في عضدها كالدملج وبقي أثره إلى أن ماتت ، وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار ، فصاحت : يا أبتاه يا رسول الله ! وألقت جنينا ميتا ، وجعل في عنق على ع حبل يقاد به وهو يعتل ، وفاطمة خلفه تصرخ ونادى بالويل والثبور ، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان . وأن عليا لما أحضر سلموه البيعة فامتنع ، فتهدد بالقتل ، فقال : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله !  فقالوا: أما عبد الله فنعم ! وأما أخو رسول الله فلا . وأنه  طعن فيهم في أوجههم بالنفاق ، وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها ، وبأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله ص ليلة العقبة ، فكله لا أصل له عند أصحابنا ، ولا يثبته أحد منهم ، ولا رواه أهل الحديث ، ولا يعرفونه ، وإنما هو شئ تنفرد الشيعة بنقله .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 2 – ص 60 .

Adapun perkara keji dan tercela yang disebutkan oleh pengikut Syiah ialah pengiriman Qunfuz ke rumah Fatimah. Ia memukul Fatimah dengan cambuk. Tangannya membengkak seperti dibalut dan kekal kesannya sehingga ia meninggal dunia. Umar menekan beliau di antara pintu dan dinding. Maka Fatimah berteriak, “Wa Abatah!, Ya Rasulallah!, ketika ini janinnya gugur, mereka melilit tali ke leher Ali dan menyeretnya. Fatimah menangis di belakangnya bersama Hasan dan Husain. Ketika Ali diminta memberi Bai’at, beliau enggan dan beliau diancam bunuh. Ali mengatakan, “Kalian ingin membunuh hamba Allah dan saudara Rasulullah? Mereka membalas, “Benar hamba Allah, tapi bukan saudara Rasulullah (engkau bukan saudara Rasulullah)”. Ali memberi amaran kepada mereka dengan kemunafikan, dan menulis Sahifah  (pakatan membunuh Rasulullah) di mana mereka berkumpul. Mereka berhasrat melepaskan unta Rasulullah di malam Aqabah.

Setelah menceritakan kisah ini, Ibnu Abil Hadid mengatakan tidak satu pun perkara ini mempunyai asas di kalangan kami. Tidak pula seorang pun daripada mereka yang membuktikannya. Tidak ada Ahli Hadis meriwayatkannya, dan mereka tidak mengetahuinya. Sudah tentu perkara ini hanya dinukilkan oleh pengikut Syiah sahaja.

– Syarh Nahjul Balaghah, ibnu Abil Hadid, jilid 2 halaman 60

Sebagai jawapan, kami mengatakan: Wahai Ibnu Abil Hadid! jikalau sekecil-kecil keadilan dikau terapkan di sini setelah membaca kitab-kitab ulama anda, sudah tentu anda tidak akan mengatakan demikian. « أعوذ بالله مِن علم لا ينفع »

4. Keimanan Abu Talib

Ibnu Abil Hadid mempunyai kepercayaan, beberapa riwayat menunjukkan kekafiran Abu Talib. Beliau membawa banyak hikayat Islam dengan membuat kesimpulan, bahawa ia tidak memberikan sebarang keputusan.

واختلف الناس في إيمان أبى طالب  فقالت الامامية وأكثر الزيدية : ما مات إلا مسلما .
وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك ، منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 14 – ص  65 – 66 .

Umat Islam berselisihan tentang keimanan Abi Talib. Syiah Imamiyah dan kebanyakan Syiah Zaidiyah mengatakan beliau tidak mati melainkan sebagai seorang muslim. Sebahagian shaykh-shaykh kami Al-Mu’tazilah pun mengatakan demikian. Antaranya ialah Shaykh Abul Qasim Al-Balkhi, Abu Ja’far Al-Iskafi dan selain daripada kedua-dua mereka.

Syarh Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, jilid 14 halaman 65-66.

قلت : فأما أنا فإن  الحال ملتبسه عندي ، والاخبار متعارضة ، والله أعلم بحقيقة حاله كيف كانت …. فأنا في أمره من المتوقفين .
شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج 14 – ص 82 .

Saya mengatakan: perkara ini kabur di sisi saya dan pengkisahannya saling bertentangan, dan Allah Maha Tahu kebenarannya… dalam perkara ini saya daripada golongan Al-Mutaqafiqun (Tiada komen).

– Syarh Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 14 halaman 82.

Sedangkan seluruh pengikut mazhab Syiah Imamiyah menyatakan keimanan Abu Talib dan meninggal dunia sebagai seorang muslim.

5. Keimanan ayah para Nabi

Beliau percaya ayah para Nabi musyrik termasuklah ayah Nabi Muhammad, sedangkan tidak ada seorang pun Syiah yang mempunyai pandangan seperti ini. Selain itu semua pengikut mazhab Syiah Ithna ‘Asyari mengatakan semua bapa para Nabi adalah orang yang beriman dan tidak pernah tergelincir dalam lembah kesyirikan. Untuk meneliti lebih lanjut pandangan beliau tentang perkara ini, silakan merujuk pada Syarh Nahjul Balaghah, jilid 14 halaman 67 dan 68.

Meruntuhkan Sunni !! Kritik Hadis Al-Quran Wa Sunnati

Kritik Hadis Al-Quran Wa Sunnati

 

Kritik Hadis Al-Quran Wa Sunnati
Terdapat beberapa orang ulama Ahlusunnah mengkritik hadis Al-Quran Wa Sunnati sehingga Wahabi menuduh salah seorang daripada mereka sebagai Syiah tanpa memperdulikan kebenaran. Sebenarnya hadis ini ditemui di dalam Muwatta’ Imam Malik dan beberapa kitab sirah. Imam Malik membawa hadis tersebut dalam bentuk terputus iaitu ‘telah sampai kepada Malik’ (انه بلغه). Siapa yang sampaikan kepada Malik? Beliau tidak menerangkannya secara terperinci sedangkan Malik wafat pada tahun 179 Hijrah iaitu lebih seratus tahun setelah kewafatan Nabi. Hadis Al-Quran-Wa Sunnati tersebut ialah:

وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, iaitu Kitabullah (Al Qur’an) dan sunnah.

– Kitab Muwatta Imam Malik, jilid 2 halaman 899.

Namun apakah Kitab Malik muktabar atau tidak? Dalam perkara ini ulama Ahlusunnah sesama sendiri berselisih pendapat. Sekarang kita tidak mengatakan sesuatu terhadap ulama Ahlusunnah kerana menghormati mereka dan kita turut mengecam sebarang penghinaan terhadap karakter tokoh besar Ahlusunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad dan Ibnu Hanbal. Selain itu kita juga wajib menghormati mereka.

Ibnu Hazm Al-Andalusi ketika berbicara tentang Kitab Al-Muwatta’ Imam Malik mengatakan:

في الموطأ ثلاثمائة و نيف مرسلاً و فيه نيف و سبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها و فيه أحاديث ضعيفة و هاها جمهور العلماء.
تنوير الحوالك للسيوطي، ص8

Di dalam kitab Al-Muwatta terdapat lebih tiga ratus, riwayat Mursal, dan di dalamnya lebih tujuh puluh hadis yang Imam Malik sendiri tidak beramal dengannya. Di dalam nya terdapat hadis-hadis Dha’if dan yang didha’ifkan oleh Jumhur Ulama.
– Tanwir Al-Hawalik, Lil-Suyuthi, halaman 8

Laith bin Sa’d mengatakan:

أحصيت على مالك سبعين مسألة و كلها مخالفة لسنة النبي (صلي الله عليه و سلم) مما قال مالك فيها برأيه.
جامع بيان العلم و فضله لإبن عبد البر، ج2، ص148 ـ أضواء البيان للشنقيطي، ج7، ص361 ـ أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية، ص299

Aku menghitung 70 masalah tentang Imam Malik, dan pandangan Malik semuanya bertentangan dengan Sunnah Nabi (s.a.w).
– Jami’ Bayan Al-Ilm Wa Fahdluhu, Ibnu Abdl Bar, jilid 2 halaman 148.

Ahlusunnah mempunyai pandangan begini terhadap Malik, bahkan ada banyak lagi pendapat yang jelas tentang Malik.
Namun pertanyaan selanjutnya, ‘Apakah riwayat Kitaballah Wa Sunnati terdapat dalam kitab Sahih Sitah yang lain atau tidak?’ Jawapannya riwayat ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim tidak ada riwayat Kitaballah Wa Sunnati, namun sebaliknya riwayat yang dinukilkan ialah Kitaballah Wa ‘Itrati.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, jikalau anda tidak menemui sebuah riwayat di dalam kitabku, ketahuilah riwayat itu Dhaif – Muqaddimah Tahqiq Musnad Ahmad.

Himpunan hadis-hadis Musnad Ahmad hampir 30,000 riwayat. Biografi Ahmad bin Hanbal ialah:

إن هذا الكتاب قد جمعته و انتقيته من أكثر من سبع مئة ألف و خمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه و إلا فليس بحجة.
سير أعلام النبلاء للذهبي، ج11، ص329 ـ أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية، ص328

Sesungguhnya kitab ini, telah saya himpunkan tujuh ratus lima puluh ribu riwayat. Dalam setiap riwayat daripada Rasulullah yang berselisih di kalangan umat Islam, maka rujuklah padanya (kitab Musnad Ahmad). Andainya tidak ditemui di dalamnya maka ia bukanlah hujjah.
-Siyar A’lam Al-Nubala’, jilid 11 halaman 329

Oleh kerana riwayat Kitaballah Wa Sunnati tidak ada di dalam Musnad Ahmad, maka ia bukanlah hujjah.
Hakim Nisyaburi juga membawa ke-dua-dua riwayat Kitaballah Wa Itrati dan Kitaballah Wa Sunnati di dalam Mustadrak Ala As-Sahihain. Namun beliau membuat kesimpulan riwayat Kitaballah Wa ‘Itrati dengan mengatakan:
هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين.
المستدرك علي الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج3، ص109

Riwayat ini mempunyai syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim
– Al-Mustadrak Ala As-Sahihain Lil Hakim Al-Nisyaburi, jilid 3 halaman 109

Ketika beliau membawa riwayat Kitaballah Wa Sunnati, beliau mengatakan:

و ذكر الإعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب.
المستدرك علي الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج1، ص93

Sebutan berpegang kepada Sunnah di dalam sabda Nabi ini Gharib (aneh).
– Al-Mustadrak Ala As-Sahihain, jilid 1 halaman 93

Muttaqi Al-Hindi di dalam Kanzul Ummal jilid 1 halaman 187, hadis ke 995, ketika menukilkan hadis Kitaballah Wa Sunnati, beliau mengatakan:

غريب جدا عن أبي هريره.

Sangat Gharib, daripada Abu Hurairah.

Abu Munzir Shami di dalam Zahratul Itrah Fil Hadis Al-‘Trah, halaman 4, penerbit Darul Faqih mengatakan:

فلا يصح من هذه الأحاديث في الإعتصام بالسنة مع الكتاب حديث بنفسه و لا بغيره و إن ذلك غريب كما ذكره الحاكم.

Tidak ada hadis-hadis berpegang kepada Sunnah (Wa Sunnati) yang sahih, tidak juga yang lain dapat mensahihkannya kerana ia Gharib seperti yang disebut oleh Al-Hakim.

Iaitu Hadis ini sendiri tidak sahih, dan tidak ada sokongan riwayat lain yang dapat kita mengandaikan bahawa ianya sahih.

Yang lebih penting dari semua ini ialah Hasan Al-Saqqaf seorang ulama Ahlusunnah Jordan pada zaman ini, beliau berkata:

و أما حديث «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و سنتي» الذي يردده الناس فيما بينهم و يقوله الخطباء على المنابر، فحديث موضوع مكذوب، وضعه الأمويون و أتباعهم ليصرفوا الناس عن هذا الحديث الصحيح في العترة، فانتبه لذلك جدا!! و قد ذكرت جميع طرقه و بينت ما في أسانيده من الكذابين و الوضاعين في آخر كتابي «صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم» ص 289.
صحيح شرح العقيدة الطحاوية لحسن بن علي السقاف، ص178

Hadis ini Kitaballah Wa Sunnati yang dibicarakan di kalangan mereka, dan yang dibacakan oleh tok Khatib di atas minbar-minbar adalah hadis palsu dan dusta. Bani Umayyah dan pengikut mereka merekaciptanya supaya orang ramai terpesong dari hadis Sahih Kitaballah Wa ‘Itrati. Oleh itu berwaspadalah terhadap perkara ini dengan bersungguh-sungguh.

– Shahih Sharh Al-‘Aqidah AL-Thahawiyah, halaman 178

Benarkah kitab Al-Imamah Wa Siyasah karya Ibnu Qutaibah?

Benarkah kitab Al-Imamah Wa Siyasah karya Ibnu Qutaibah?

 

Benarkah kitab Al-Imamah Wa Siyasah karya Ibnu Qutaibah?
Salah satu syubhat yang disebarkan oleh golongan Wahabi di kalangan masyarakat kita ialah penolakan kitab-kitab tertentu Ahlusunnah atau menuduh tokoh golongan ini sebagai orientalis supaya mereka dapat lari dari kebenaran. Antara kitab yang diprotes itu ialah Al-Imamah Wa Siyasah hasil karya Ibnu Qutaibah.

Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijrah merupakan cendiakawan terkenal Ahlusunnah dalam jurusan kesusasteraan, sejarah, fikah, hadis, Ulum Al-Quran dan banyak lagi. Wahabi yang tidak berdaya menafikan kethiqahan beliau berusaha bersungguh-sungguh agar kitab Al-Imamah Wa Siyasah diselewengkan dan dijatuhkan dari kedudukan yang muktabar.

Oleh kerana itu kita hendaklah mengetahui beberapa jawapan yang singkat untuk menghadapi dakyah tidak berilmiyah tersebut.

Pertamanya, kitab ini sudah banyak kali dicetak di Mesir dan beberapa negara yang lain dengan nama penulisnya iaitu Ibnu Qutaibah Dainuri sehingga beberapa naskah telah tersebar ke serata dunia dan dapat ditemui di perpustakaan Mesir, Paris, London, Turki dan India.

Kedua: Menuduh alim ulama Sunni dengan kalimah Orientalis sebenarnya terlalu jauh dari status seorang pengkaji Islam. Selain itu apakah motif sebenar mengaitkan mereka ini dengan orang asing? Mengapa perlu pergi kepada orientalis sedangkan banyak sekali pendurhakaan dan pengingkaran mereka terhadap sunnah Nabi? Jelas sekali mereka ini sukar mencari dalil sehingga sanggup menunding orang lain sebagai orientalis.

Ketiga: Ramai sekali ulama Ahlusunnah, termasuk cendiakawan Islam di zaman ini secara langsung menukilkan sejarah dari kitab Ibnu Qutaibah tersebut. Antaranya ialah:

1.    Ibnu Hajar Al-Haitsami di dalam kitab Tathir Al-Jinan Wal Lisan, (ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (متوفاي973هـ)، تطهير الجنان و اللسان، ص72.) Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali, meninggal pada tahun 973 Hijrah, Tathir Al-Jinan Wa Lisan, halaman 72.

2.    Ibnu ‘Arabi Al-Maliki di dalam kitab Al-‘Awashim Min Al-Qawashim secara langsung menukilkan beberapa perkara    dari kitab tersebut dan menyabitkan pengarangnya adalah Ibnu Qutaibah. (إبن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر (متوفاي543هـ)، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 261، تحقيق: محب الدين الخطيب – ومحمود مهدي الاستانبولي، ناشر: دار الجيل – لبنان – بيروت، الطبعة: الثانية، 1407هـ – 1987م.) Ibnu Arabi Muhammad bin Abdullah Abu Bakar, meninggal pada tahun 543 Hijrah, Al-Awashim minal Qawashim fi Tahqiq Mawafiq Al-Shahabah Ba’da Wafat An-Nabi, jilid 1 halaman 261.

3.    Najmuddin ‘Umar bin Muhammad Makki, terkenal sebagai Ibn Fahad di dalam kitab Al-Ithaf Al-Wara bil Akhbar Ummul Qura ketika menyebut tentang peristiwa tahun 93 Hijrah mengatakan:
و قال ابومحمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة في كتاب الامامة و السياسة….
ابن فهد، نجم الدين عمر بن محمد مكى، اتحاف الورى باخبار ام القرى، حوادث سال 93 هـ ق.

4.    Qadi Abu Abdullah Tanuzi terkenal sebagai Ibn Syubat di dalam kitab Al-Shillah Al-Samthiyyah dalam bahagian kedua bab 34.

5.    Taqiyuddin Fasi Makki dalam kitab Al-‘Aqdul Tsamin, jilid 6 halaman 72.

6.    Yusuf Ilyah di dalam kitab Mu’jam Al-Matbu’at Al-‘Arabiyyah menyebut biografi Ibnu Qutaibah seperti berikut:

2 الإمامة والسياسة ابتدأ فيه بذكر فضل أبي بكر وعمر. مط النيل 1322 جزء 2 بتصحيح محمد محمود الرافعي مصر 1327 ص 395 مط الفتوح الأدبية جزء 2 1331 ص 181 و 184.
سركيس، يوسف اليان (متوفاي1351هـ)، معجم المطبوعات العربية، ج1، ص211، ناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي ـ قم، 1411هـ.

7.    Farid Wajdi di dalam kitab Dairah Al-Mu’arif Al-Quran Al-‘Isyrin menulis:

اورد العلامة الدينورى في كتابه الامامة و السياسة….
وجدي، فريد، دايرة المعارف القرن العشرين، ج2، ص754.

Di halaman 749 beliau menulis:
… كتاب الامامة و السياسة لابى محمد عبدالله بن مسلم الدينورى المتوفى سنة 270 هـ.

8.    Dr. Ahmad Zaki Safwat penulis terkenal di zaman ini dan professor bahasa Arab di sebuah Universiti Mesir di dalam bukunya Jumhurah Khutab Al-‘Arab beberapa kali menukil dari kitab Al-Imamah Wa Siyasah yang dikaitkan dengan Ibnu Qutaibah:

وزاد ابن قتيبة في الامامة والسياسة: والله يا أهل العراق ما أظن هؤلاء القوم من أهل الشأم إلا ظاهرين عليكم.
صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب، ج 1، ص 422، ناشر: المكتبة العلمية – بيروت.
وزاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: فرق الله بيني وبينكم وأعقبني بكم من خير لي منكم وأعقبكم
جمهرة خطب العرب، ج 1، ص 426.
نص آخر لخطبة طارق. وروي ابن قتيبة هذه الخطبة في الإمامة والسياسة بصورة أخري.
جمهرة خطب العرب، ج 2، ص 316.

Apakah bukti dari ulama dan cendiakawan Ahlusunnah belum cukup untuk menyabitkan kitab ini dengan Ibnu Qutaibah?

Ke-empat: Meskipun liku-liku sejarah Islam menyimpan kisah pahit, sekelompok tokoh Ahlusunnah tergamak memprotes Ibnu Qutaibah kerana menyingkap kebenaran dan enggan mengikut rentak penafian sejarah. Mereka menyatakan kekesalan atas sikap beliau yang tidak berpendirian seperti tokoh yang lain. Ibnu ‘Arabi di dalam kitab Al-‘Awashim min Al-Qawasim menyatakan:

ومن اشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال فأما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة رسما في كتاب الامامة والسياسة ان صح عنه جميع ما فيه
إبن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر (متوفاي543هـ)، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 261، تحقيق: محب الدين الخطيب – ومحمود مهدي الاستانبولي، ناشر: دار الجيل – لبنان – بيروت، الطبعة: الثانية، 1407هـ – 1987م.

Perkara yang paling tidak menyenangkan masyarakat ialah orang yang cendiakawan yang jahil atau melakukan bid’ah penyelewengan. Orang yang jahil itu ialah Ibnu Qutaibah yang secara rasminya tidak berhati-hati tentang sahabat di dalam kitab Al-Imamah Wa Siyasah; jikalau beliau mensahihkan apa yang di dalam kitab tersebut (Ia tidak menolak asal usul kitab tersebut daripada Ibnu Qutaibah, cuma mengesyaki kesahihan perkara di dalamnya) – Ibnu Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr (meninggal pada tahun 543 Hijrah), Al-‘Awashim min Al-Qawasim Fi Tahqiq Muwafiq Al-Sahabah Ba’d Wafat Al-Nabi, jilid 1 halaman 261.

Jikalau tidak ada lagi dalil yang boleh mengaitkan kitab tersebut dengan Ibnu Qutaibah, maka cukuplah dalil dari kata-kata Ibnu Arabi untuk pencinta kebenaran kerana pengiktirafan lebih baik dari menyabitkan. Kata-kata Ibnu Arabi juga jelas menunjukkan sebab musabab golongan Wahabi berusaha mengingkari kaitan buku tersebut dengan Ibnu Qutaibah.

Sementara itu pihak Ahlusunnah juga mempunyai prinsip mendiamkan diri apabila bertemu dengan sebuah riwayat yang tidak baik mengenai sahabat. Mereka mengajar diri mereka menjauhkan diri dari menukilkan sebarang riwayat tentang konflik para sahabat, maka tidak mustahillah sebahagian daripada kelompok ini mengelak dari meriwayatkan perbuatan zalim yang menimpa Ali bin Abi Talib, Fathimah dan pengikut Ahlul Bait yang lain.

Menarik perhatian di sini, Mulawi Abdul Hamid Ismail Zahi, Imam Jumaat Sunni Zahedan Iran pernah mengatakan demikian di dalam satu wawancara:

ما موظف به حفظ حرمت صحابه هستيم. ما نمى گوييم كه صحابه معصومند و گناه نمى‌كنند؛ اما نبايد به جاى يادآورى خوبي‌ها و اعمال صواب آن‌ها، متذكر خطاهايشان باشيم….
نشريه نداى اسلام، حوزه علميه دارالعلوم زاهدان، سال اول، شماره4، ص11.

Kita wajib menjaga maruah para sahabat. Kita tidak mengatakan bahawa para sahabat maksum dan tidak melakukan dosa; namun ketika menyebut kebaikan dan amalan soleh mereka, kita tidak boleh menyebut kesilapan mereka… – Nasyriye Neda-e- Islam, Hawzah ‘Ilmiyah Darul Ulum Zahedah, tahun pertama, bilangan 4 halaman 11.

Kesimpulan:

Menurut pengakuan ulama besar Ahlusunnah, kitab Al-Imamah Wa Siyasah adalah karya Ibnu Qutaibah manakala golongan Wahabi sengaja mengingkari fakta ini kerana pengarang kitab tersebut memdedahkan hakikat yang terjadi di balik sejarah yang selama ini dipendam oleh Ahlusunnah.

Benarkah ayat ayat “orang yang mempunyai ilmu Kitab” diturunkan tentang Ali bin Abi Talib?

Benarkah ayat«ومن عنده علم الكتاب» diturunkan tentang Ali bin Abi Talib?

 

Benarkah ayat«ومن عنده علم الكتاب» diturunkan tentang Ali bin Abi Talib?
Pertanyaan:

Kedudukan dan tempat rujukan ilmu Ahlul Bait-nya Amirul Mukminin (a.s) menurut Al-Quran dan sunnah merupakan sebuah masalah yang telah dijelaskan di dalam mazhab-mazhab Islam di mana ia turut mempunyai kesan terhadap perbahasan sumber agama dan politik.

Sekarang pertanyaan yang timbul ialah, apabila ketokohan Ali bin Talib sebagai seorang pemimpin telah dijelaskan di dalam berbagai riawayat, apakah Al-Quran menjelaskan tempat dan peribadi keilmuan Ali bin Abi Talib? Atau apakah ayat «قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني‏ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب» menjelaskan kedudukan ilmu buat peribadi Ali bin Abi Talib?

Pertama: Pandangan Syiah

Menurut perspektif riwayat Syiah, Ahlul Bait (a.s) telah meletakkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib sebagai orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan tempat rujukan sebagaimana sabda Rasulullah (s.a.w) yang mengarahkan kita mengambil bimbingan daripada Ahlul Bait:

«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي »

Sesungguhnya Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika berpegang dengannya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan keturunanku

Selain itu Rasulullah mengibaratkan ilmu Ali bin Abi Talib sebagai ‘pintu kota ilmu’ sebagaimana dalam hadis:

« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب».

Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barangsiapa yang ingin ke kota hendaklah datang melalui pintunya.

Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib dengan sendirinya bukanlah ilmu biasa yang selalunya melalui proses pengalaman, ujikaji dan penelitian bertahun-tahun yang ada di antaranya bermula dengan kesilapan atau boleh membawa kesesatan. Bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh Ali adalah anugerah tuhan untuk memberi hidayah kepada manusia. Dengan ini pandangan ulama Syiah makna “‘ilmul Kitab” berasaskan ayat Makkiyyah ini (من عنده علم الكتاب) hakikatnya adalah Ali bin Abi Talib.

Beberapa riwayat yang mempunyai sanad yang sahih dari sumber kedua firqah (Sunni dan Syiah) juga telah menafsirkan ayat « من عنده علم الكتاب»  ialah Ali bin Abi Talib sebagaimana yang akan dibahaskan dalam artikel ini.

Analisa riwayat:

Ali bin Ibrahim Al-Qumi dengan sanad yang sahih menukilkan riwayat daripada Imam Ja’far As-Sodiq:

حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام .
تفسير القمي ، ج 1 ، ص 367 .

Ayahku menceritakan kepadaku daripada Abi Umair, daripada Uzainah, daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) yang berkata:

Orang yang mempunyai ilmu kitab ialah Amirul Mukminin (a.s). – Tafsir Al-Qumi, jilid 1 halaman 367.

Muhammad bin Hasan Al-Shaffar di dalam kitab Bashair Al-Darajat menukilkan daripada Imam Muhammad Al-Baqir (a.s) dengan persanadan yang sahih bahawa hakikat ayat tersebut ialah “Hanyasanya kami (Ahlul Bait), tentang aku dan Ali yang terawal, afdhal dan paling baik di kalangan kami setelah Rasulullah (s.a.w) ialah Ali bin Abi Talib”. Muhammad Hasan menulis:

حدثنا محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب قال إيانا عنى و على أو لنا و أفضلن و خيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله .
بصائر الدرجات ، ص 236 .

Muhammad bin Al-Husain dan Ya’qub bin Yazid, daripada Ibnu Abi ‘Umair, daripada Burid bin Muawiyah berkata:

Aku bertanya kepada Imam Baqir (a.s), Ayat:

قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب

Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang mempunyai ilmu Kitab”

Beliau menjawab: Maksudnya hanyalah kami, tentangku dan Ali atau untuk kami, yang lebih afdhal dan lebih baik di kalangan kami setelah Rasulullah (s.a.w).

Syaikh Saduq di dalam kitab Al-Amali menukilkan riwayat dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل  قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن عمرو بن مغلس ، عن خلف ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله : قال الذي عنده علم من الكتاب . قال : ذاك وصي أخي سليمان بن داود . فقلت له : يا رسول الله ، فقول الله عز وجل : قل‌كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ، قال : ذاك أخي علي بن أبي طالب  .
الأمالي ، الشيخ الصدوق ، ص 659 .

Muhammad bin Musa bin Al-Mutawakkil berkata, Muhammad bin Yahya Al-‘Attar berkata: Ahmad bin Muhammad bin Isa mengatakan, daripada Al-Qasim bin Yahya, daripada datuknya Al-Hasan bin Rasyid, daripada ‘Amru bin Mughallis, daripada Khalafi, daripada ‘Athiyyah Al-‘Awfi, daripada Abi Saʽid Al-Khudri yang berkata:

Saya bertanya kepada Rasulullah (s.a.w) tentang firman Allah:

قال الذي عنده علم من الكتاب

“Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab”

Beliau berkata: Mereka yang mempunyai ilmu dari kitab ialah Washi saudaraku Sulaiman bin Daud. Aku bertanya wahai Rasulullah, firman Allah Azzawajalla:

قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب

Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang mempunyai ilmu Kitab”

Beliau berkata: Itu adalah saudaraku Ali bin Abi Talib.

Walau bagaimana pun terdapat banyak riwayat tentang ini, cukuplah setakat ini dengan apa yang telah disebutkan.

Kesimpulan:

Riwayat-riwayat yang dirujuk oleh para mufassirin Syiah tentang ayat  “orang yang mempunyai ilmu Kitab” (من عند ه علم الكتاب) adalah mempunyai sanad-sanad yang sahih dan ianya merupakan dalil yang sangat kuat. Oleh itu kesimpulan tentang ayat yang disebutkan tadi ialah penerangan tempat posisi ketinggian ilmu Amirul Mukminin menurut Iradah dan kehendak Allah.

Kedua: Pandangan Ahlusunnah

Pembuktian secara ilmiyah tentang Amirul Mukmini (a.s) di kalangan mazhab Ahlusunnah tidaklah tersembunyi atau terlalu misteri. Majoriti tokoh-tokoh mufassirin Ahlusunnah mengakui bahawa tafsir ayat « من عنده علم الكتاب »  ialah berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Terdapat berbagai riwayat yang akan disebutkan di sini bahawa hakikat orang yang mempunyai ilmu kitab tersebut adalah Ali.

Meskipun begitu terdapat berbeza pendapat dikalangan ahli tafsir Ahlusunnah bahawa hakikat ayat tersebut adalah Abdullah bin Salam, sebahagian yang lain mengatakan Jibrail dan sebahagian yang lain pula mengatakan Salman Al-Farisi. Meskipun begitu tidak satu pun di antara pandangan-pandangan ini mengemukakan dalil yang kukuh di mana riwayat-riwayat yang wujud mempunyai masalah atau mempunyai sanad yang lemah. Para ahli tafsir Ahlusunnah membawa berbagai dalil yang jelas untuk menegaskan Ali bin Abi Talib adalah hakikat orang yang mempunyai ilmu kitab di dalam ayat itu. Sebahagian daripada hadis-hadis mengenainya akan kita jelaskan di sini

Analisa Riwayat Ahlusunnah:

Tha’labi (ثعلبي) menerangkan orang yang dimaksudkan ayat« من عنده علم الكتاب » melalui riwayat daripada Abi Ja’far (a.s) ialah Ali bin Abi Talib. Beliau menulis:

ابن عطاء قال : كنت جالسا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام . فقال : إنما ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام ‌عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب.
تفسير الثعلبي ، ج 5 ، ص 303 .

Ibnu ‘Atha berkata: Aku telah duduk bersama Abi Ja’far di dalam masjid, maka aku terlihat Ibnu Abdillah bin Salam duduk di suatu tempat. Lantas aku bertanya kepada Abi Ja’far, apakah ayat « من عنده علم الكتاب»   bermaksud Abdullah bin Salam? Beliau menjawab: Hanyasanya itu adalah Ali bin Abi Talib (a.s) yang mempunyai Ilmu Kitab di sisinya. – Tafsir Al-Tha’labi, jilid 5 halaman 303

Hakim Al-Haskani dalam Syawahid Al-Tanzil juga turut menukilkan bahawa maksud orang yang mempunyai ilmu kitab ialah Ali bin Abi Talib. Antara riwayat-riwayat yang ditunjukkan beliau ialah dari jalan Ibnu Abbas dan Muhammad Al-Hanafiyyah di mana ayat tersebut diturunkan mengenai Ali (a.s). Beliau menulis:

عن ابن عباس في قوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » قال هو علي بن علي طالب . عن ابن الحنفية في قوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » قال : هو علي بن أبي طالب .

Daripada Ibnu Abbas mengenai firman Allah: « ومن عنده علم الكتاب » beliau berkata ianya adalah Ali bin Abi Talib. Daripada Ibnu Al-Hanafiyah tentang firman Allah: « ومن عنده علم الكتاب »  beliau mengatakan ianya adalah Ali bin Abi Talib.

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:  «أنّ المراد بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب و أئمّة الهدى عليهم السّلام »

Daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) berkata: Sesungguhnya maksud « ومن عنده علم الكتاب » ialah Ali bin Abi Talib dan para Imam Al-Huda (a.s).

روى بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إيّانا عنى ، و علي أولنا ، و أفضلنا ، و خيرنا بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم »

Barid bin Mu’awiyah meriwayatkan daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) yang berkata: (Ayat tersebut) hanyalah tentang kami (Ahlul Bait) dan Ali yang paling utama dan afdhal di kalangan kami setelah Nabi (s.a.w).

Sebagai tambahan beliau menulis:

و يؤيّد ذلك ما روي عن الشعبي أنّه قال : ما أحد أعلم بكتاب اللّه بعد النبيّ من عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .
شواهد التنزيل ، ّالحاكم الحسكاني ، ج 1 ، ص 402 .

Dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan daripada Al-Sya’bi yang berkata: Tidak seorang pun tahu lebih dari Ali tentang Kitab Allah setelah Nabi (s.a.w). – Syawahid Al-Tanzil, Al-Hakim Al-Haskani, jilid 1 halaman 402

Sulaiman Qanduzi menukilkan daripada Sa’id Al-Khudri di dalam tafsir « ومن عنده علم الكتاب »  beliau meriwayatkan bahawa maksud ayat tersebut ialah Ali bin Abi Talib:

عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية « الذين عنده علم من الكتاب » قال : ذاك أخي سليمان بن داود عليهما السلام . وسألته عن قوله الله عز وجل « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » قال : ذاك أخي علي بن أبي طالب صاحب المناقب .

Daripada Al-‘Uthiyyah Al-‘Awfi, daripada Abi Sa’id Al-Khudri berkata aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini: « الذين عنده علم من الكتاب »  Baginda bersabda: Itu ialah (Washi) saudaraku Sulaiman bin Daud (a.s). Aku bertanya tentang firman Allah: « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب »  Baginda bersabda: itu ialah saudaraku Ali bin Abi Talib.

Terdapat juga riwayat dari berbagai jalan yang menukilkan sebagai berikut:

روى عن محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر بن يزيد عن الباقر عليه السلام . وروى علي بن فضال والفضيل عن الرضا عليه السلام ، وقد روى عن موسى بن جعفر ، وعن زيد بن علي عليه السلام ، وعن محمد بن الحنفية ، وعن سلمان الفارسي ، وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا في قوله تعالى : « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » هو علي بن أبي طالب عليه السلام .
ينابيع المودة ، القندوزي ، ج 1 ، ص307 .

Diriwayatkan daripada Muhamamd bin Muslim dan Abi Hamzah Al-Thumali, dan Jabir bin Yazid, daripada Al-Baqir (a.s). Ali bin Fadhdhal dan Al-Fadhil daripada Al-Ridha (a.s). Sesungguhnya beliau meriwayatkan daripada Musa bin Ja’far dan daripada Zaid bin Ali (a.s), dan daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan daripada Salman Al-Farisi, dan daripada Abi Sa’id Al-Khudri dan Islmail Al-Sudiy, sesungguhnya mereka telah berkata tentang firman Allah:
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب

(maksud yang mempunyai ilmu kitab) ialah Ali bin Abi Talib (a.s). – Yanabiul Mawaddah jilid 1 halaman 307.

Pengesahan:

Selain itu, banyak lagi riwayat tentang kedudukan ilmu Imam Ali (a.s) dari sumber-sumber Ahlusunnah sebagai pengesahan dan penegasan bahawa ayat « و من عنده علم الكتاب » tersebut adalah mengenai Ali bin Abi Talib. Beberapa riwayat adalah seperti berikut:

Riwayat pertama:

أنا مدينة العلم و علي بابها …

Hakim Nisyaburi menukilkan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas yang berkata Nabi (s.a.w) bersabda: Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, barangsiapa yang ingin memasuki kota ini hendaklah melalui pintunya.

Sebagai pengesahan kesahihan hadis tersebut, Hakim menulis:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله‌ :‌‌‌‌ « أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب » . هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و أبو الصلت ثقة مأمون …

النيسابوري ، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم الوفاة : 405 هـ  ، المستدرك على الصحيحين  ،  دار النشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – 1411هـ – 1990م ، ج 3 ص 126 ،‌ الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا .

Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub menukilkan, Muhammad bin Abdul Rahim Al-Harawiy dengan Al-Ramlah, Abu Shalti Abdul Salam bin Shaleh, Abu Muawiyah daripada Al-A’masy, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas yang menukilkan bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, barangsiapa yang ingin memasuki kota ini hendaklah melalui pintunya. Hadis ini sahih persanadannya dan kedua mereka (Bukhari dan Muslim) tidak pernah mengeluarkannya, Abu As-Shalt adalah Thiqah dan sejahtera (dari pembohongan). – Al-Nisyaburi, Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, wafat pada tahun 405 Hijrah, Al-Mustadrak ‘Ala As-Sahihain.

Abdul Bar menulis: Umar bin Al-Khattab berkata bahawa Ali bin Abi Talib lebih berpengetahuan tentang pengadilan dan penerangan tentang Allah:

قال عمر بن الخطاب: على أقضانا …
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الوفاة : 463 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 3  ، ص 1102 ، دار النشر : دار الجيل ، بيروت ، 1412 ، الطبعة  :  الأولى ، تحقيق : علي محمد البجاوي.

Al-Juwaini menukilkan riwayat daripada Nabi (s.a.w) bahawa baginda bersabda kepada sekumpulan sahabat:

قال صلى الله عليه و سلم فى أصحابه : أقضاهم على بن أبى طالب عليه السلام أنا مدينة العلم و علي عليه السلام بابها …

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الوفاة : 478 هـ ، كتاب التلخيص في أصول الفقه ج 3 ، ص 12 ، دار النشر دار البشائر الإسلامية  بيروت ، 1417هـ، 1996م ، تحقيق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري .

Ali (a.s) lebih berpengetahuan daripada kamu semua dan aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya.

Riwayat kedua:

سلوني عن كتاب الله تعالى

Bilazari menukilkan riwayat daripada Ali yang berkata:

. سلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أفي سهل أو في جبل .

Tanyalah padaku tentang Kitab Allah. Maka demi Allah, tidaklah wujud sebuah ayat yang tidak aku tahu apakah ia turun di waktu malam atau siang, samada turun di dataran atau gunung.

Musayyab juga meriwayatkan:

و قال ابن المسيب ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي رضي الله عنه و قيل لعطاء أكان أحد في أصحاب رسول الله  أعلم من علي كرم الله تعالى و جهه قال والله.
انساب الاشراف ، احمد بن يحي بن جابر بلاذري ،‌ متوفا 279 ، ج 1 ، ص 279 .

Ibnu Al-Musayyab berkata: Tidak ada orang lain yang berkata “Tanyalah aku”, melainkan Ali bin Abi Talib. ‘Ata’ ditanya apakah ada di kalangan para sahabat nabi lebih berpengetahuan daripada Ali (k.w). Jabanya: Demi Allah (tidak). – Ansabul Al-Asyraf, Ahmad bin Yahya bin Jabir (wafat pada tahun 279 Hijrah, jilid 1 halaman 279.

Ketika mendengar kesyahidan Ali bin Abi Talib, Muawiyah berkata:

و قال معاوية رضي الله عنه حين بلغه قتل علي رضي الله عنه و الله لقد ذهب العلم و الفقه

Apabila sampai kepada Muawiyah tentang pembunuhan Ali bin Abi Talib, ia berkata: Demi Allah, telah pergi ilmu dan Al-Fiqh

Ibnu Tufail menukilkan sebuah riwayat daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau berkata:

ابن يونس أخبرنا أبو بكر بن عياش عن نصير عن سليمان الأحمسي عن أبيه قال قال علي عليه السلام : و الله ما نزلت آية إلا و قد علمت فيما نزلت و أين نزلت و على من نزلت إن ربي و هب لي قلبا عقولا و لسانا طلقا .

Ibnu Yunus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin ‘Ayyash, daripada Nashir, Sulaiman bin Al-Ahmasiy daripada ayahnya bahawa Ali bin Abi Talib berkata:

Demi Allah, tidak turun satu ayat melainkan aku tahu tentang di mana ia diturunkan, dan tentang siapa ia diturunkan. Sesungguhnya Tuhan-ku menganugerahkan padaku hati yang memahami dan lidah yang fasih.

Dalam sebuah riwayat yang lain Abi Tufail menukilkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau mengatakan:

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن و هب بن أبي دبي عن أبي الطفيل قال قال علي عليه السلام : سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل .
الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري الوفاة : 230 ، ج 2 ، ص 338 . دار النشر : دار صادر  بيروت .

Abdullah bin Ja’far Al-Raqqiy menceritakan daripada, Ubaidillah bin Amru, Muammar, Wahab bin Abi Dubay, Abi Al-Tufaili yang berkata bahawa Ali bin Abi Talib berkata:

Tanyalah padaku tentang Kitab Allah, sesungguhnya tidak ada satu pun ayat yang aku tidak tahu pada malam apakah ia diturunkan, samada di waktu malam atau siang, di tanah datar atau di gunung. – Tabaqat Al-Kubra, Muhammad bin Sa’d, jilid 2 halaman 338.

Yahya bin Mu’in menulis:

حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحد يقول سلونى غير على بن أبى طالب .

تاريخ ابن معين « رواية الدوري » ، يحيى بن معين أبو زكريا الوفاة : 233 ، ج 3 ، ص ‌143 ، دار النشر : مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ،  مكة المكرمة ، 1399 – 1979 ، الطبعة  :  الأولى  ، تحقيق : تاريخ ابن معين  ،‌‌‌ رواية الدوري .

Ibnu Mu’in meriwayatkan daripada Sa’id bin Musayyab yang berkata bahawa tidak ada di kalangan para sahabat Nabi (s.a.w) yang mengatakan ‘Tanyalah padaku’ melainkan Ali bin Abi Talib. – Tarikh Ibnu Mu’in, jilid 3 halaman 143.

Ibnu Hanbal turut menukilkan riwayat seperti itu:

حدثنا عبد الله نا عثمان بن أبي شيبة نا سفيان عن يحيى بن سعيد قال أراه عن سعيد قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول سلوني الا علي بن أبي طالب .

أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوفاة  : 241 ، فضائل الصحابة ، ج 2 ، ص 646 ،‌ دار النشر ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 140 – 1983 ، الطبعة  :  الأولى ، تحقيق  : وصي الله محمد عباس .

Ibnu Jauzi di dalam tafsir ayat menyatakan maksudnya « من عنده علم الكتاب »  dengan beberapa pandangan di mana salah satu daripadanya ialah Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan:

أنه علي بن أبي طالب ، قاله ابن الحنفية.

Sesungguhnya ia adalah tentang Ali bin Abi Talib.

Mengenai mereka yang mengatakan ianya adalah Abdullah bin Salam sebagai hakikat ayat tersebut, Ibnu Jauzi mengatakan:

هو عبد الله بن سلام ؟ قال : و كيف ، و هذه السورة مكية ؟ و أخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : ما نزل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه شيء من القرآن .
ابن الجوزي ، أبو الفرج ، 508هـ  597 ،6 – 1201 . زاد المسير ،‌ ج 4 ص 16 . و نيز : السُّيوطي ، جلال الدين  ،‌ 849 – 911 هـ، 1445 –   1505 ، الدر المنثور ، ج 6 ، ص 30 .

Apakah ianya Abdullah bin Salam? Ia berkata: Bagaimana ianya berkaitan dengan Abdullah bin Salam sedangkan surah ini adalah Makkiyyah? Ibnu Munzir menukilkan daripada Sya’bi yang berkata: Di dalam Al-Quran tidak ada apa yang diturunkan mengenai Abdullah bin Salam.

Kesimpulan:

Dengan meneliti pendekatan para ahli tafsir Ahlusunnah dalam menterjemahkan ayat surah Ar-Ra’d bersama dengan riwayat yang digunakan untuk berdalil dengannya, kami menyimpulkan bahawa ayat tersebut telah diturunkan tentang Ali bin Abi Talib. Ianya menerangkan Ali sebagai tempat ilmu dan rujukan yang baik, samada tentang ma’nawi atau siyasi di kalangan umat Islam. Terdapat banyak riwayat yang mengesahkan perkara ini iaitu Rasulullah (s.a.w) telah menceritakan tentang ilmu Ali bin Abi Talib.

Benarkah ayat Surah Al-Fatḥ ayat 18 (peristiwa Baiʽatul Riḍwān) menunjukkan keadilan seluruh sahabat ?

Benarkah ayat « إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » menunjukkan keadilan seluruh sahabat?

 

Benarkah ayat « إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » menunjukkan keadilan seluruh sahabat?
Salah satu ayat yang sering digunakan golongan Ahlusunnah untuk membuktikan keadilan para sahabat ialah ayat surah Al-Fath ayat 18. Mereka mendakwa seluruh sahabat yang hadir di dalam peristiwa tersebut mendapat keredhaan Ilahi. Allah (s.w.t) berfirman:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا . الفتح / 18 .

Demi sesungguhnya! Allah redha akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya- Surah Al-Fatḥ ayat 18.

Jawapan pertama: Ayat ini tidak meliputi seluruh sahabat, namun paling kurang hanyalah terkena pada mereka yang hadir dalam peristiwa Baiʽatul Riḍwān dan bilangan mereka yang dinukilkan oleh ulama Ahlusunnah adalah sekitar 1300 hingga 1400 orang. Muḥammad bin Ismāʽīl Al-Bukhārī menulis:

4463 ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ .
صحيح البخاري ، ج6 ، ص45 .

Daripada Jābir yang berkata: Kami seramai seribu empat ratus orang telah berada di hari Al-Ḥudaybiyah – Saḥīḥ Al-Bukhārī, jilid 6 halaman 45.

Jumlah ini tidaklah meliputi lebih seratus dua puluh ribu orang sahabat Rasul di zaman kewafatan baginda. Oleh itu ayat ini tidaklah menunjukkan keadilan seluruh sahabat mahu pun keredhaan Allah kerana terdapat pengkhususan dalam ayat tersebut.

Jawapan ke-dua: Keredhaan Allah juga tidak meliputi semua orang yang memberi Baiʽat pada hari tersebut, bahkan keredhaan itu hanyalah untuk mereka yang memberikan Baiʽat dengan iman di dalam hati. Ini disebabkan Allah meletakkan syarat keimanan di dalam hati untuk keredhaan-Nya « رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ » . Dengan tidak memenuhi syarat tersebut, maka seseorang itu akan dinafikan dari keredhaan tersebut.

Ini bermaksud sekurang-kurangnya Allah (s.w.t) meredhai seluruh orang yang beriman. Walau bagaimana pun tidak ada bukti bahawa seluruh orang yang memberi Baiʽat dalam peristiwa tersebut mukmin hakiki. Oleh sebab itu Allah (s.w.t) mengikat dengan kata-kata: « عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ». Oleh itu kaum munafiqin seperti Abdullah bin Ubai dan orang yang mempunyai syak dalam iman tidak boleh dikatakan memberi Baiʽat yang hakiki. Di samping tidak dikategotikan sebagai Baiʽat hakiki, mereka ini juga tidak mendapat keredhaan tersebut sebagaimana orang beriman yang tidak hadir di dalam peristiwa itu.

Dengan ini, ayat ini tidak termasuk orang yang mengesyaki kenabian Muhammad (s.a.w) seperti Umar bin Al-Khattab pada kejadian itu dan setelah peristiwa itu, bahkan juga ia tidak memberikan Baiʽat dengan keimanan. Detik-detik keraguan Umar terhadap kenabian Rasulullah banyak tercatat secara terperinci di dalam kitab-kitab Ahlusunnah di mana ringkasannya adalah seperti berikut:

Pada suatu ketika Rasulullah (s.a.w) melihat di dalam mimpinya bahawa baginda memasuki Makkah bersama para sabahat mengerjakan Ṭawaf di BaituLlah. Pagi keesokan harinya baginda memaklumkannya kepada para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasul tentang mimpi tersebut. Lantas baginda menjawab “Insyallah kita akan memasuki kota Makkah dan mengerjakan Umrah”, namun baginda tidak menentukan bilakah perkara ini akan terjadi.

Semua orang sudah bersiap sedia untuk bergerak dan ketika mereka sampai di Hidaibiyah, musyrikin Quraysh sudah mengetahui kedatangan Rasulullah (s.a.w) dan para sahabat baginda. Maka Musyrikin Quraysh pun bersiap-siap menghalang kedatangan rombongan ini ke Kota Makkah dengan senjata. Oleh kerana matlamat Rasulullah (s.a.w) ke Makkah hanyalah dengan niat menziarahi BaituLlah dan bukan untuk berperang, baginda membuat perjanjian dengan Musyrikin Quraysh bahawa rombongannya tidak akan memasuki Kota Makkah pada tahun ini. Namun pada tahun hadapan mereka tidak dihalang mengerjakan ‘Umrah. Perkara ini menyebabkan Umar bin Al-Khattab dan orang yang sama pemikiran dengannya merasa bimbang dan mengesyaki kenabian Rasulullah (s.a.w) dan (Na’uzubillah) beliau turut menyangka Rasulullah (s.a.w) seorang penipu. Oleh sebab itu beliau memprotes dengan nada yang agak keras. Dhahabī di dalam Tārikh Al-Islām menukilkan kisah ini sebagai:

… فقال عمر : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، ألست نبي الله قال : بلى قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال : بلى قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف حقا قال : بلى ، أفأخبرتك أنك تأتيه العام قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به … .
تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 2 ، ص 371 – 372 و صحيح ابن حبان ، ابن حبان ، ج 11 ، ص 224 و المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، ج 5 ، ص 339 – 340 و المعجم الكبير ، الطبراني ، ج 20 ، ص 14 و تفسير الثعلبي ، الثعلبي ، ج 9 ، ص 60 و الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ، ج 6 ، ص 77 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 57 ، ص 229 و … .

Maka ‘Umar berkata: Demi Allah, aku tidak syak sejak keIslamanku kecuali pada hari ini, maka aku datang kepada Rasulullah (s.a.w) dan bertanya: Wahai Rasulullah, tidakkah engkau Nabi Allah? Jawab baginda: Bahkan iya. Aku bertanya: Tidakkah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Baginda menjawab: Bahkan iya. Umar berkata: Mengapakah kita menunjukkan kelemahan terhadap agama kita? Baginda menjawab: Sesungguhnya aku utusan Allah dan tidak menderhakai-Nya dan Dialah pembantuku. Umar bertanya: Tidakkah engkau berkata kita akan memasuki Makkah dan berṭawaf? Nabi bersabda: Apakah aku memberitahumu kita akan mengerjakannya pada tahun ini? Umar berkata: Tidak. Rasulullah bersabda: Engkau akan memasuki Makkah dan berṭawaf.
-Tārikh Al-Islām Ad-Dhahabī, jilid 2 halaman 372-371
– Sahīh Ibnu Ḥabbān, jilid 11 halaman 224
– Al-Muṣannaf, ʽAbdul Razzāq Al-Ṣunʽānī, jilid 5 halaman 339-340
– Mu’jam Al-Kabīr, Al-Ṭabrānī, jilid 20 halaman 14
– Tafsīr Al-Thaʽlabī, Al-Thaʽlabī, jilid 9 halaman 60
– Al-Durrul Manthur, Jalāluddīn Al-Suyūṭī, jilid 6 halaman 77
– At-Tārikh Madīnah Dimashqi, Ibnu ʽAsākir, jilid 57 halaman 229 dan banyak lagi…

Menarik perhatian di sini ʽUmar tidak yakin dengan kat-kata Rasulullah dan untuk ketenangan, beliau pergi kepada temannya Abu Bakar dan bertanya hal yang sama. Lebih menarik di sini Abu Bakar mengulangi jawapan Rasulullah (s.a.w).

Riwayat ini telah dinukilkan oleh Bukhārī dan Muslim, namun demi melindungi maruah ʽUmar, kata-kata « والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ »  tidak dimasukkan dalam kisah perilaku khalifah ke-dua tersebut. Silakan anda merujuk Ṣaḥīḥ Al-Bukārī jilid 4 halaman 70, jilid 6 halaman 45 dan Ṣaḥīḥ Muslim jilid 5 halaman 175.

Sejarawan terkenal Ahlusunnah, Muhammad bun Umar al-Wāqidī menulis:

. . . فكان ابن عباس رضي اللّه عنه يقول : قال لي في خلافته ]يعني عمر[ وذكر القضية : إرتبت ارتياباً لم أرتبه منذ أسلمت إلا يومئذ ، ولو وجدت ذاك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لخرجت .

Ibnu ‘Abbas berkata: ʽUmar bin Al-Khattab di zaman kekhalifahannya terkenang peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan berkata: Pada hari itu aku telah syak (kenabian Rasulullah), belum pernah aku syak demikian semenjak memasuki Islam. Andainya pada hari itu ada ditemui orang yang membuat keputusan untuk keluar dari perjanjian tersebut, maka aku pun turut akan keluar.

Wāqidī menambah dengan menukilkan riwayat daripada Abū Saʽid Al-Khudrī yang berkata kepada ʽUmar:

… والله لقد دخلني يومئذٍ من الشك حتى قلت في نفسي : لو كنا مائة رجلٍ على مثل رأيي ما دخلنا فيه أبداً ! .
كتاب المغازي ، الواقدي ، ج 1 ، ص 144 ، باب غزوة الحديبية ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني

Demi Allah, sesungguhnya betapa syak pada hari itu sehingga aku berkata kepada diriku: Andainya kita mempunyai seratus lelaki yang berpandangan sepertiku, kita tidak akan sekali-kali menyertai perjanjian tersebut. – Kitab Al-Maghāzī, Al-Wāqidī, jilid 1 halaman 144, software maktabah Al-Shamilah. Kitab ini dapat dirujuk dalam laman web: http://www.alwarraq.com

Apakah boleh dikatakan keredhaan Allah selama-lamanya untuk orang seperti ini? Bolehkah sesorang yang tidak beriman terhadap kenabian Rasulullah (s.a.w) dan mengesyaki kerasulan baginda dapat berada di dalam keredhaan Allah?.

Jawapan ke-tiga: Keredhaan ini tidak boleh dikatakan selama-lamanya atau abadi. Begitu juga tidak dijamin kebaikan seluruh orang yang hadir di dalam peristiwa ini kerana ayat tersebut hanya menyabitkan keredhaan Ilahi untuk orang yang memberi Baiʽat hanya pada ketika itu semata-mata, termasuk sebab dan keikhlasan mereka yang menyertai perjanjian dalam peristiwa itu.

Dengan kata yang lain, keredhaan ini akan kekal sehingga waktu tertentu sahaja sebagaimana pembaiʽatan dan perjanjian juga akan kekal sehingga ada terjadi perubahan di dalamnya. Ini disebabkan kewujudan Maʽlul tanpa ʽlal adalah mustahil.

Keredhaan Allah (s.w.t) kepada manusia hanyalah kerana amalan yang dilaksanakan semata-mata. Individu yang tidak beramal tidak akan diredhai oleh Tuhan iaitu selama ia mengerjakan amalan, ia akan diredhai. Tetapi ketika seseorang individu melakukan dosa, maka keredhaan ke atasnya juga akan turut luput.

Dalil paling baik untuk perkara ini ialah ayat tentang perjanjian tersebut:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلىَ‏ نَفْسِهِ  وَ مَنْ أَوْفىَ‏ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا . الفتح / 10 .

Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. – Surah Al-Fatḥ ayat 10.

Dalam ayat tersebut, Allah (s.w.t) secara jelas berfirman jikalau sesiapa yang mengingkari perjanjian dengan Allah (s.w.t), maka bahayanya adalah untuk diri sendiri. Allah akan memberikan ganjaran untuk orang yang tetap setia dengan perjanjian tersebut selama ia tidak berubah.

Oleh itu jelaslah ayat itu meliputi orang yang memberikan Baiʽat di hari tersebut sehingga ke akhir hayat selagi ia tetap berteguh dengan janji setianya. Katakanlah keredhaan ini adalah buat selama-lamanya, maka untuk apa Allah berfirman ” فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ “? Apakah firman ini sia-sia belaka?

Perkara ini juga banyak terdapat di dalam riyawat-riyawa seperti yang dinukilkan oleh Malik bin Anas di dalam Al-Muwaṭṭa’:

عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى … .

Daripada Abi Nadr mawla Umar bin Ubaidillah bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda mengenai para Syuhada Uhud “Aku bersaksi untuk mereka”. Abu Bakar As-Ṣiddiq berkata “Wahai Rasulullah, Apakah kami bukan saudara-saudara mereka? Kami masuk Islam sebagaimana mereka masuk islam dan kami berjihad sebagaimana mereka berjihad”. Rasulullah (s.a.w) berkata “Ya, tapi Aku tidak tahu Apa yang akan kamu lakukan sepeninggalKu”. Abu Bakar menangis bersungguh-sungguh… – Hadis Dalam Al Muwatta Imam Malik Kitab Jihad Bab Para Syuhada di Jalan Allah hadis no 987

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan akibat terhadap individu seperti Abu Bakar jikalau tidak taat dan beramal dengan syarat-syarat di dalam Bai’atnya di waktu akan datang, maka kemurkaan Allah akan menggantikan keredhaan-Nya.

Jawapan ke-empat: Sebahagian daripada sahabat yang menghadiri bai’at telah mengakui melanggar pembaiʽatan mereka seperti Barā’ bin ʽĀzib, Abū Saʽid Al-Khudrī dan ʽAisyah:

1)    Barā’ bin ʽĀzib: Bukhārī di dalam Ṣaḥīḥnya menulis:

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ .
صحيح البخارى ، ج 5 ، ج65 ، ح 4170 كتاب المغازي باب غزوة الحديبية .

Daripada Al-ʽAlā’ bin Al-Musayyab, daripada ayahnya yang berkata: Aku bertemu dengan Al-Barā’ bin ʽĀzib RaḍiyaLlah ʽAnhumā dan berkata kepadanya:Bergembiralah engkau kerana bersama-sama Nabi dan memberi Baiʽat kepada baginda di bawah pohon. Maka beliau menjawab: Wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau tidak tahu bid’ah apa yang telah kami lakukan setelah kewafatan baginda.- Ṣaḥīḥ Al-Bukharī, jilid 5 halaman 65, hadis 4170

Barā’ bin ʽĀzib adalah salah seorang sahabat besar dan orang yang turut memberi Baiʽat di bawah pohon telah memberikan pengakuan bahawa beliau dan yang lainnya telah melakukan banyak bid’ah setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w). Ini juga merupakan bukti yang jelas bahawa keredhaan Allah terhadap orang yang memberi Baiʽat di Hudaibiyah tidaklah kekal abadi selama-lamanya.

2)    Pengakuan Abī Saʽid Al-Khudrī: Ibnu Ḥajar Al-ʽAsqalānī di dalam Al-Iṣābah menulis:

عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد قلنا له هنيئا لك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته قال إنك لا تدري ما أحدثنا بعده .
الإصابة ، ابن حجر ، ج 3 ، ص 67 و الكامل ، عبد الله بن عدي ، ج 3 ، ص 63 و … .

Daripada Al-ʽAlā’ bin Al-Muasayyab, daripada ayahnya, daripada Abī Saʽīd menukilkan bahawa: Kami berkata kepada Abū Saʽīd: Alangkah baiknya engkau, kerana melihat Rasulullah dan berbicara bersama baginda. Abū Saʽīd berkata: Sesungguhnya engkau tidak tahu Bid’ah apa yang telah kami lakukan setelah kewafatan baginda.

3)    ʽAisyah:

Dhahabī di dalam Siyar Aʽlam Al-Nubalā’ menulis:

عن قيس ، قال : قالت عائشة… إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ، ادفنوني مع أزواجه . فدفنت بالبقيع رضي الله عنها
سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج 2 ، ص 193 و الطبقات الكبري ، محمد بن سعد ، ج 8 ، ص74 ، ترجمة عائشة ، والمصنّف ، ابن أبي شيبة الكوفي ، ج 8 ، ص708 و …

Daripada Qays yang berkata: ʽAisyah berkata… Sesungguhnya aku telah lakukan bid’ah setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w) sebenar-benar bidʽah, pusarakan aku bersama isteri-isteri baginda. Maka beliau dimakamkan di Baqī’ RaḍiyaLlahu ʽAnha – Siyar Aʽlam Al-Nubalā’, Al-Dhahabī, jilid 2 halaman 193.

Ḥakim Nisyaburī juga menukilkan riwayat seperti ini dan berkata:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
المستدرك على الصحيحين ، الحاكم ، ج 4 ، ص6 .

Hadis ini sahih atas syarat dua Shaykh (Bukhārī dan Muslim), mereka berdua tidak pernah mengeluarkannya. – Al-Mustadrak ʽAlā Al-Ṣaḥiḥayn jilid 4 halaman 6.

Dhahabī juga di dalam Talkhis Al-Mustadrak menegaskan pandangannya. Apakah dengan pengiktirafan para sahabat besar yang melakukan bid’ah setelah kewafatan baginda dapat dikatakan mendapat keredhaan Allah selama-lamanya?

Jawapan ke-lima: Sifat Allah teridir daripada Dhātī dan Fiʽlī. Sifat Dhātī adalah sifat Azālī dan Abadī, namun sifat Fiʽlī tidak seperti ini, bahkan tertakluk pada suatu zaman seperti yang dikatakan oleh Fakhrul Rāzī:

والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه . أحدها : أن صفات الذات أزلية ، وصفات الفعل ليست كذلك . وثانيها : أن صفات الذات لا يمكن أن تصدق نقائضها في شيء من الأوقات ، وصفات الفعل ليست كذلك . وثالثها : أن صفات الفعل أمور نسبية يعتبر في تحققها صدور الآثار عن الفاعل ، وصفات الذات ليست كذلك .
تفسير الرازي ، الرازي ، ج 4 ، ص 75 .

Dan beza di antara kedua sifat Allah (Dhāt dan Fiʽl) ialah beberapa perkara: 1. Sifat Dhāt Azalī dan abadi, dan sifat Al-Fiʽl tidak seperti itu. 2. Sesungguhnya sifat Al-Dhāt tidak mungkin menepati pertentangannya terhadap sesuatu dalam waktu-waktu (contohnya jahil bertentnagan dengan ‘ālim); dan sifat Fiʽl tidak seperti itu. 3. Sesungguhnya sifat Fiʽl adalah perkara yang berhubung dengan kadangkala terjadi dengan kemunculan dalam suatu kesan daripada Fiʽl, namun sifat Dhāt tidak seperti ini (iaitu kekal abadi).

Oleh itu ketika Allah menyatakan keredhaan atau kemurkaan-Nya, ini bermakna pengurniaan pahala dan balasan. Oleh itu keredhaan dan kemurkaan Allah adalah sifat Fiʽl, bukan sifat Dhatī. Jikalau ianya dari sifat Fiʽl maka ia tidak akan berkekalan. Mengenai perkara ini Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalānī berkata:

ومعنى قوله ولا يرضى أي لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليه فعلى هذا فهي صفة فعل .
فتح الباري ، ابن حجر ، ج 11 ، ص 350 .

Makna kata-kata « ولا يرضي »  ialah tidak menghargai perbuatan yang dilakukan sekarang dan tidak diberi ganjaran. Inilah dia sifat Fiʽl – Fathul Bārī, ibnu Ḥajar, jilid 11 halaman 350

Kesimpulan:

Ayat ini tidaklah meliputi seluruh sahabat, bahkan ia hanya untuk orang beriman yang hadir dan setia pada perjanjian hingga ke akhir usianya.

hadis dha’if : “Janganlah ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dengan melebihkanku di atas Abu Bakr dan ‘Umar kecuali akan aku tibai dia dengan cambukan pada seorang pendusta”

Sahihkah riwayat « لا اوتي بمن يفضلني علي ابي بكر و عمر الاّ جلدته حدّ المفتري»?

 

Sahihkah riwayat « لا اوتي بمن يفضلني علي ابي بكر و عمر الاّ جلدته حدّ المفتري»?
Riwayat tersebut terdapat di dalam beberapa kitab Ahlusunnah seperti bab ‘Kelebihan Sahabat’ (فضائل الصحابه) agar kekhalifahan Abu Bakar dapat disyar’ikan kerana mengambil fahaman kononnya Ali bin Abi Talib berkata:

لا اوتي بمن يفضلني علي ابي بكر و عمر الاّ جلدته حدّ المفتري

“Janganlah ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dengan melebihkanku di atas Abu Bakr dan ‘Umar kecuali akan aku tibai dia dengan cambukan pada seorang pendusta”

Jawapan global:

1.    Sanad hadis tersebut bermasalah.
2.    Terdapat ramai para sahabat dan tabi’in yang mengakui kelebihan Ali bin Abi Talib.
3.    Abu Bakar mengaku bahawa beliau tidak ada kelebihan.
4.    Pengakuan Ali bin Abi Talib tentang kelebihannya.

1. Kedhaifan sanad Hadis

Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Fadhail Al-Sahabah meriwayatkan hadis tersebut seperti berikut:

حدثنا عبد الله ، قال : حدثني هدية بن عبد الوهاب ، قال : ثنا أحمد ابن إدريس ، قال : ثنا محمد بن طلحة ، عن أبي عبيدة بن الحكم ، عن الحكم بن جحل ، قال : سمعت عليا يقول : لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.

Abdullah menceritakan kepada kami, daripada Hadiyyah bin Abdul Wahhab, Ahmad bin Idris, Muhammad bin Talhah, Abi Ubaidah bin Al-Hakam, Hakam bin Jahl berkata:

Aku mendengar Ali (a.s) berkata: “Janganlah ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dengan melebihkanku di atas Abu Bakr dan ‘Umar kecuali akan aku tibai dia dengan cambukan pada seorang pendusta”

Setelah menyebut silsilah sanad riwayat tesebut, Ahmad bin Hanbal mengatakan:

وهو من زيادات عبد الله بن أحمد .

Ianya adalah penambahan (ciptaan) Abdullah bin Ahmad

Muhaqqiq kitab tersebut mengatakan dalam catatan marginnya sebagai:

إسناده ضعيف لأجل أبي عبيدة بن الحكم  ومحمد بن طلحة لم يتبين لي من هو ؟
فضائل الصحابة ، ج 1 ، ص 83 ، رقم 49، 294/1 رقم 387، بتحقيق د. وصي اللّه محمد عباس. ط. مؤسسة الرسالة – بيروت.

Sanad riwayat itu Dhaif kerana Abi Abdillah bin Ahmad dan saya tidak jelas bahawa siapakah Muhammad bin Talhah?

‘Uqaili setelah menukilkan riwayat ini di dalam kitab Al-Dhu’afa, beliau menceritakan tentang Muhammad bin Talhah:

وضعّفه يحيى، وروى عن عبد اللّه بن أحمد قال سمعت يحيى بن معين يقول: كان يقال: ثلاثة يتقى حديثهم، محمد بن طلحة وايوب بن عتبة وفليح.
ضعفاء العقيلي ، ج 1 ص 108 و  ج 4 ، ص 85 ،  ورجوع شود به: تهذيب الكمال ، مزي ، ج 25 ، ص 420 و سير اعلام النبلاء ، ج 7 ، 353 و ميزان الاعتدال ، ج3 ، ص 365 . و الجرح و التعديل ، الرازي ، ج 7 ص 292 و الكامل ، عبدالله بن عدي ، ج 6 ص 236 و…

Yahya mendhaifkan Muhammad bin Talhah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ahmad berkata: Aku mendengar Yahya bin Mu’in berkata: Hindarkan mengambil hadis daripada tiga orang iaitu Muhammad bin Talhah, Ayyub bin ‘Utbah dan Fulaih.

2. Ramai sahabat dan Tabi’in mengakui kelebihan Ali bin Abi Talib:

Tarmizi yang wafat pada tahun 279 meriwayatkan daripada Aisyah dengan persanadannya:

روى الترمذي، بإسناده عن جميع بن عمير قال: دخلت مع عمّتي على عائشة فسألت: أيّ الناس كان أحبّ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم؟ قالت: فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها….

Jami’ bin Umair berkata: Aku bersama pakcikku menemui Aisyah dan aku bertanya kepadanya: Siapakah yang paling dicintai Rasulullah (s.a.w)? Aisyah menjawab: Fatimah. Ditanya lagi: dari kalangan lelaki (yang dicintai Rasul)? Aisyah menjawab: Suaminya (Ali bin Abi Talib)

Setelah menukilkan hadis ini Tarmizi mengatakan:

هذا حديث حسن غريب .
سنن الترمذي، ج 5، ص 362 و المستدرك ، حاكم نيشابوري متوفاى 405 هـ ، ج 3، ص 157،. الاستيعاب ،ً ابن عبد البر،متوفاى 462 هـ ، ج 4، ص 1897.

Hadis ini Hasan Gharib.

Zahabi berkata:

ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة ، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين.
سير أعلام النبلاء ، ج 16 ص 457 .

Tidaklah menjadi Rafhidhah dengan melebihkan Ali dan tidaklah ia menjadi bid’ah. Bahkan sekelompok sahabat dan tabi’in berpandangan seperti ini.

Salah seorang ulama Sunni, Ibnu ‘Abdul Bar menukilkan di dalam kitab Al-Isti’ab yang merupakan kitab paling muktabar rijalnya:

وروي عن سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وخباب ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن أرقم : أنّ علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أوّل من أسلم ، وفضله هؤلاء على غيره.
الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 3  ،1090 .

Diriwayatkan daripada Salman, Abu Zar, Miqdad, Khabbab, Jabir, Abi Sa’id Al-Khudri dan Zaid bin Arqam: Ali bin Abi Talib adalah orang yang pertama masuk Islam dan mereka (sahabat seperti yang disebutkan nama mereka sebelum ini) menganggap Ali afdhal dari yang lain.

Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Fashl (الفصل) berkata:

اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء ، فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة : إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – . وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم – وعن جماعة من التابعين والفقهاء.
الفصل في الملل والنحل ، ج 4 ، ص 181 .

Umat Islam berselisih faham siapakah yang afdhal (lebih baik) setelah para nabi, sebahagian Ahlusunnah, Al-Mu’tazilah, Al-Murji’ah dan seluruh Syiah bahawa yang sebaik-baik manusia setelah Rasulullah (s.a.w) ialah Ali bin Abi Talib Radhiallahuanhu. Kami meriwayatkan nash pendapat ini daripada sebahagian sahabat Rashiallahuanhum dan juga daripada sekelompok tabi’in dan fuqaha. – Al-Fash fi Al-Milal Wan Nihal, jilid 4 halaman 181.

Ibnu Jawzi di dalam Manaqib Ahmad menukilkan daripada anak lelaki Ahmad bin Hanbal seperti berikut:

عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : حدثت أبي بحديث سفينه فقلت . . ما تقول في التفضيل ؟ قال : في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان ، فقلت : فعليّ؟ قال:  عليّ من أهل بيت لا يقاس بهم أحد.
مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص 163.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku menukilkan hadis ‘Safinah’ kepada ayahku dan aku bertanya kepadanya… Apakah pandanganmu tentang Al-Tafdhil (yang lebih baik/afdhal)? Tentang kekhalifahan yang sebaik-baiknya adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Aku bertanya: Bagaimana pula dengan Ali? Beliau menjawab: Ali adalah Ahlul Bait, beliau tidak boleh dibandingkan dengan mereka (bukan Ahlul Bait) seorang pun. – Manaqib Al-Imam Ahmad Li – Ibnu Jawzi.

3. Pengakuan Abu Bakar tentang ketiadaan fadhilatnya.

Ahli Hadis Ahlusunnah menukilkan kata-kata Abu Bakar yang mengatakan:

ولّيتكم وَ لَستُ بخيركم .
طبقات ابن سعد ، ج 3 ، ص 182 و تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة المتوفى 276 ، ص 109   ط. دار الجيل – بيروت بتحقيق محمد زهرى النجار و تاريخ مدينة دمشق ، ج30 ، ص  304 و تخريج الأحاديث والآثار للزيعلي المتوفى 762، ط. دار ابن خزيمة الرياض وغريب الحديث للخطابى ، المتوفى 388 ط. جامعة أم القرى بتحقيق عبد الكريم العزباوي ، تفسير القرطبي ، ج 3 ، ص 262 و غريب الحديث ، ج2 ، ص 35  و الإمامة والسياسة ، ص 22 و العقد الفريد ، ج 5 ص 13 و السقيفة وفدك ، للجوهري ، ص 52 و المعيار والموازنة ، لأجعفر الإسكافي ، ص 39 و شرح نهج البلاغه ، ابن أبي الحديد ، ج 1، ص 169 و ج 2 ، ص 56  و  كنز العمال ، ج 5 ص 636 و البداية والنهاية ، ابن كثير، ج 5 ، ص 269.

Sesungguhnya aku telah dilantik untuk kamu, dan aku bukanlah yang terbaik dikalangan kamu.
– Tabaqat Ibnu Sa’ad jilid 3 halaman 182
– Ta’wil Mukhtalif Al-Hadis Li Ibnu Qutaibah halaman 109
– Tarikh Madinah Dimashqi, jilid 30 halaman 304
– Takhrij Al-Ahadis Wal Atsar Lil Zai’ali dan banyak lagi…

Di dalam riwayat yang lain beliau telah mengatakan:

أقيلوني ولست بخيركم.
مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص183 و سيرة ابن هشام ، ج 2، ص 661  و تاريخ الخلفاء، ص 71 و شرح النهج للمعتزلي ، ج1 ص 169 و تفسير القرطبي ، ج 1 ص 272 و السير الكبير للشيباني ، ج 1 ص 36 و الإمامة والسياسة ، ج1 ص 31 و المعيار والموازنة للإسكافي ، ص 39 و المعجم الأوسط للطبراني ، ج7 ، ص 267 و كنز العمال ، ج 5 ، ص 631.

Lepaskan aku dan aku bukanlah orang yang terbaik daripada kalangan kamu.
– Majma’ Al-Zawaid, jilid 5 halaman 183
– Sirah Ibnu Hisham jilid 2 halaman 661
– Tarikh Al-Khulafa jilid 71
– Syarh Alnahj Lil Mu’tazili, jilid 1 halaman 169
– Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 halaman 272
– Al-Sair Al-Kabir Lil Shaibani, jilid 1 halaman 36
– Al-Imamah Wa Siyasah jilid 1 halaman 31
– Al-Mi’yar Wal Muwazinah Lil Iskafi, halaman 39
– Mu’jam Al-Awsat Lil Tabrani jilid 7 halaman 267
– Kanzul Ummal, jilid 5 halaman 631.

Pengakuan ketika seseorang melakukan kesalahan sudah tentu bukan membawa makna kerendahan hati.

4. Penjelasan Ali bin Abi Talib tentang kelebihan dirinya:

Ibnu Abil Hadid meriwayatkan:

وقال عثمان لعلي عليه السلام إنّك إن تربّصت بى فقد تربّصت بمن هو خير منّي ومنك، قال: ومن هو خير منّي؟ قال: أبو بكر وعمر.
فقال: كذبت ، أنا خير منك ومنهما ، عبدت اللّه قبلكم  وعبدته بعدكم.
شرح نهج البلاغه معتزلي ، ج 10 ، جزء 20 ، ص 25 ، احتجاج طبرسي ، ج 1 ص 229 و مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1 ، ص 289 و المسترشد طبري ، ص 227 و الفصول المختارة ، شيخ مفيد ، ص 261.

Usman berkata kepada Ali (a.s): Jikalau engkau menunggu aku, maka aku menunggu orang yang lebih baik daripada aku dan engkau. Ali bertanya: Siapakah yang lebih baik daripadaku? Beliau menjawab: Abu Bakar dan Umar.
Ali membalas: Engkau berdusta, aku lebih baik daripada engkau dan mereka berdua. Aku menyembah Allah sebelum dan selepas kalian. – Syarh Nahjul Balaghah Mu’tazili, jilid 10 halaman 20; Ihtijaj Thabrasi, jilid 1 halaman 229; Manaqib Ibnu Syahr Asyub, jilid 1 halaman 289; Al-Mustabsyad Tabari, halaman 227; Al-Fushul Al-Mukhtarah Li Syaikh Mufid, halaman 261.

Bilakah Al-Quranul Karim dikumpulkan dan siapakah yang menghimpunkannya?

Bilakah Al-Quranul Karim dikumpulkan dan siapakah yang menghimpunkannya?

 

Bilakah Al-Quranul Karim dikumpulkan dan siapakah yang menghimpunkannya?
Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan sejarah pengumpulan Al-Quran iaitu di zaman manakah ia dikumpulkan dan siapakah yang mengarahkan ia dikumpulkan. Pandangan yang berbeza tersebut ialah:

1.    Di zaman Rasulullah (s.a.w)
2.    Di zaman Abu Bakar
3.    Di zaman Umar bin Al-Khattab
4.    Bermula dari zaman Abu Bakar dan selesai di zaman Umar.
5.    Di zaman Uthman.

Beberapa ulama mutakhir yang menerima pandangan pertama:

Pandangan yang benar ialah yang pertama di mana ramai ulama menerimanya seperti berikut:

1.    Ayatullah Al-Khui dalam perkara ini berusaha bersungguh-sungguh menyanggah pendapat yang lain sebagai bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan akal. – Tafsir Al-Bayan, halaman 162.

2.    Allamah Al-Rafi’i berkata:

وللنبي ( صلى الله عليه وآله ) صحابة كانوا يكتبون القرآن إذا انزل ، إما بأمره أو من عند أنفسهم تاما وناقصا . وأما الذين جمعوا القرآن بتمامه بالاتفاق فهم خمسة .
إعجاز القرآن : ص 36 .

Nabi mempunyai sahabat yang menulis Al-Quran ketika ia diturunkan, samada dengan perintah baginda atau mereka sendiri melaksanakannya dengan sempurna atau tidak. Adapun mereka yang mengumpulkan Al-Quran dengan sempurna ialah lima orang (Setelah itu beliau menyatakan nama-nama mereka). – A’jaz Al-Quran, halaman 36.

3.    Al-Syaikh Manna’ Al-Qattan mengatakan:

قد عرفنا أن القرآن كان مكتوبا من قبل، في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسيب ، فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد – إلى أن قال : – فكان أبو بكر أول من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف .
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان : ص 74 .

Kita tahu sesungguhnya Al-Quran sudah tertulis di zaman Nabi (s.a.w), namun dalam bentuk berpisah-pisah pada kertas, tulang dan kulit pohon kurma. Maka Abu Bakar mengarahkan pengumpulannya dalam satu naskah sehingga dikatakan: Abu Bakar orang yang pertama mengumpul Al-Quran bentuk ini dalam mushaf. – Mabahits fi Ulum Al-Quran, li Manna’ Al-Qattan, halaman 74.

Kata-kata beliau jelas menunjukkan bahawa Al-Quran wujud di zaman Nabi (s.a.w) namun bukan dalam bentuk naskah kertas seperti sekarang. Kata-kata Manna’ ini bertentangan dengan mereka yang mendakwa bahawa Al-Quran dihafal oleh para sahabat, namun mula dikumpulkan apabila para penghafal mati Syahid.

4. Al-Zarqani pula mempercayai bahawa penghimpunan Al-Quran bukanlah satu perkara yang tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah (s.a.w), dan para sahabat mengumpul semula setelah kewafatan baginda; bahkan Rasulullah menerangkan suatu kaedah iaitu menulis ayat-ayat Al-Quran sebaik sahaja ia diturunkan sehinggalah kewafatan baginda. Al-Zarqani mengatakan:

قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي في كتاب   فهم السنن   ما نصه : كتابة القرآن ليست بمحدثة ، فإنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بكتابته ، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب ، فإنها أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيها القرآن منتشرا ، فجمعها جامع وربطها بخيط ، حتى لا يضيع منه شئ .
مناهل العرفان : ج 1 ص 242 .

Imam Abu Abdullah Al-Muhasabi di dalam kitabnya “Fahm Al-Sunan” berkata: Penulisan Al-Quran bukanlah perkara baru, sesungguhnya baginda (s.a.w) telah mengarahkan penulisannya, namun secara berpisah-pisah di atas kertas-kertas, tulang-tulang, kulit pohon kurma. Al-Siddiq (Abu Bakar) mengarahkan penulisannya dari satu tempat ke satu tempat yang lain secara satu himpunan seperti kertas-kertas di dalam rumah Rasulullah yang berpisah, maka Abu Bakar menghimpunkan al-Quran dan menyambungkannya dengan jahitan supaya tidak hilang daripadanya sesuatu pun. – Manahil Al-‘Irfan, jilid 1 halaman 242

Inilah antara kata-kata beberapa tokoh di zaman ini yang menerima pendapat pertama.

Beberapa orang tokoh terdahulu yang menerima pandangan pertama:

Beberapa orang ulama dahulu kala di zaman terawal yang menerima pandangan ini ialah seperti berikut:

1. Sayid Murtadha

Sayid Murtadha Alamul Huda; seperti mana yang dinukilkan daripada Marhum Thabrisi bahawa Sayid Murtadha berkata:

إن القرآن كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن …  أن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عدة ختمات ، وهو يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير منشود ولا مبثوث .
تفسير مجمع البيان : ج 1 ص 15 الفن الخامس .

Al-Quran seperti sekarang terhimpun dan tertulis di zaman Rasulullah (s.a.w)… sesungguhnya sekumpulan sahabat seperti Abdullah bin Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab, dan selain daripada mereka berdua mengkhatam Al-Quran beberapa kali di zaman Rasulullah (s.a.w), ianya menunjukkan bahawa Al-Quran sudah dihimpunkan secara tertib, bukan secara bahagian demi bahagian atau berserakan. – Tafsir Majma’ Al-Bayan, jilid 1 halaman 15

2. Al-Sayuthi

Sayuthi yang merupakan salah seorang tokoh Ahlusunnah menulis:

الإجماع والنصوص على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك . أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن زبير في مناسباته وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ( صلى الله عليه وآله ) وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين … وأما النصوص فمنها حديث زيد السابق : كنا عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) نؤلف القرآن من الرقاع .
الإتقان : ج 1 ص 62 .

Ijma’ dan riwayat ke atas ketertiban ayat-ayat Al-Quran ialah Tawqifi, (penetapannya hendaklah daripada Nabi) tidak ada keraguan lagi. Tetapi ijma’ daripada ulama seperti Al-Zarkashi di dalam Al-Burhan, Abu Ja’far bin Zubair di dalam Al-Munasibat yang telah dinukilkan mereka adalah seperti: Bentuk tertib ayat-ayat dan surah-surah menurut arahan Nabi (s.a.w), perkara ini tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam… Namun riwayat pula antaranya ialah hadis daripada Zaid yang berkata: Kami pernah bersama Nabi (s.a.w) menulis Al-Quran dalam satu kertas-kertas yang kami kumpulkan.
Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pengumpulan dan penyusunan ayat dan surah-surah adalah daripada arahan Nabi (s.a.w) sebagaimana kesepakatan telah menegaskan perkara ini.

3. Qadhi Abu Bakar:

Sayuthi di dalam Al-Itqan menukilkan kata-kata Qadhi Abu Bakar dari Al-Intishar yang mengatakan:

الذي نذهب إليه أن جمع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هذا بين الدفتين . وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي السور.
الإتقان : ج 1 ص 63 .

Kami berpendapat bahawa pengumpulan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan diperintahkan supaya ia ditulis secara tetap, namun ia tidak dihapus dan tidak diangkat pembacaannya setelah turun matan Al-Quran di antara dua kulit.  Tertib dan susunannya tetap menurut apa yang telah disusun oleh Allah Ta’ala dan Rasul-Nya menyusun daripada surah-surah. – Al-Itqan, jilid 1 halaman 63.

4. Al-Baghawi

Suyuthi menukilkan kata-kata Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Al-Sunnah yang berkata:

الصحابة رضي الله عنهم جمعوا  بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا ، إنتهى .
الإتقان : ج 1 ص 63 .

Sahabat radhiallahuanhum mengumpulkan antara dua kulit Al-Quran yang Allah turunkan tanpa ada penambahan dan kekurangan. – Al-Itqan, jilid 1 halaman 63.

Bilangan mereka yang mempunyai pandangan sebegini terlalu ramai untuk disenaraikan.

Apakah maksud pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah (s.a.w)?

Apakah pendapat ini bermakna seluruh Al-Quran di zaman Rasulullah (s.a.w) siap dalam bentuk sebuah kitab?

Jawapannya tidak, kerana sebab utama yang menjawab banyak syubhat tentang Al-Quran ialah arahan Nabi tentang pengumpulan Al-Quran. Sehinggakan jikalau pengumpulan ini di dikatakan sebagai kertas-kertas yang berpisah, ia tidaklah mempunyai kemungkinan Tahrif, kekurangan atau kehilangan selain ianya dapat dijadikan rujukan untuk seluruh naskah-naskah yang akan ditulis kemudian. Tidaklah kita mengatakan orang ramai di zaman Rasulullah tidak mempunyai Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan.

Kesimpulan terhadap pegangan bahawa Al-Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar.

Jikalau kita ingin menerima kata-kata orang yang menyatakan bahawa Zaid bin Tsabit mengumpulkan Al-Quran (daripada dada-dada orang ramai, kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar) hendaklah kita membaca Al-Fatihah Al-Quran kerana makna kalam tersebut ialah sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang sampai di tangan kita wujud dari ‘khabar wahid’ (dinukilkan oleh seorang). Sedangkan mereka menganggap bahawa Al-Quran hendaklah sampai kepada kita dari jalan Mutawatir. Tiada seorang pun yang mengesyaki bahawa Al-Quran sampai kepada kita secara Mutawatir dan perhubungan antara kita dan Rasulullah adalah secara Mutawatir; tiada sebarang syak dalam perkara ini.

Entah mengapa pula desakan untuk pendapat seperti ini muncul? Sudah tentu ketaksuban tersebut tidak jauh dari mengikis fadhilat-fadhilat tertentu selama mana bahaya untuk Islam dan akidah umatnya dapat dihapuskan.

Dalil pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah (s.a.w):

1. Akal:

Akal adalah salah satu dalil yang mengatakan bahawa Al-Quran sudah dikumpulkan di zaman Rasulullah (s.a.w) manakala pendapat yang lain adalah tidak benar. Apakah akal dapat menerima bahawa Rasulullah demikian bersungguh-sungguh menjaga dan memahami secara tepat, sehingga sebelum penurunan ayat-ayat, baginda sendiri cukup bersiap sedia menerimanya sampai ayat ini turun:

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)
سوره قيامت آيات 16 و 17 .

[16] Janganlah engkau (wahai Muhammad) – Kerana hendakkan cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu – menggerakkan lidahmu membacanya (sebelum selesai dibacakan kepadamu).
[17] Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);

Bagaimana mereka yang memahami Al-Quran adalah paksi kebudayaan masa depan Islam kelak sampai hari kiamat, boleh membayangkan bahawa baginda akan membiarkan Al-Quran bertebaran dalam bentuk hafalan di dalam dada kaum muslimin?

2. Hadis Al-Tsaqalain

Koleksi riwayat yang dipanggil Al-Tsaqalain di kalangan seluruh umat Islam sangat terkenal dan masyhur. Di dalam riwayat ini Rasulullah bersabda: Aku tinggalkan dua perkara yang beharga, pertamanya Al-Quran, ke-duanya Itrahku, iaitu Ahlul Bait.

Menurut adat resam Arab, terminologi ‘kitab’ telah ditentukan sebagai sesuatu yang ditulis. Oleh itu apa yang dihafal dalam dada tidak dipanggil ‘kitab’. Namun di dalam riwayat Rasulullah (s.a.w) terdapat sabda baginda menunjukkan tentang ‘kitab’ yang ditinggalkan kepada umatnya. Begitu juga syair-syair yang dihafal oleh penyair tidak dikatakan sebagai kitab syair, bahkan ia dikatakan syair si fulan. Ianya juga tidak menggunakan kalimah ‘daiwan’.  Sudah pasti riwayat ini menyatakan penulisan seluruh Al-Quran sudah ada di zaman penyampaian ‘Iblagh’.

Beberapa orang penyelidik mengatakan tentang perkara ini sebagai:

إن لفظ الكتاب  لا يطلق حتى على مكتوبات متفرقة في اللخاف والعسب والأكتاف إلا على نحو المجاز والعناية ، فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد.
تفسير البيان آيت الله خوئي : ص 271 .

Sesungguhnya lafaz ‘kitab’ tidak dipanggil terhadap penulisan yang berserakan di atas kepingan batu-batu, kulit pohon kurma dan tulang belulang melainkan dalam bentuk majaz dan inayah, sesungguhnya lafaz kitab lahir dari kewujudan yang satu (jika tidak ia akan dikatakan ‘kutub’ bukan ‘kitab’). – Tafsir Al-Bayan Ayatullah Al-Khui, halaman 271.

3. Penulisan Al-Quran oleh para penulis wahyu:

Perkara ini menunjukkan tentang Al-Quran di zaman kehidupan Rasulullah (s.a.w) yang tidak terlepas daripada penulisan. Antara riwayat yang menunjukkan pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah (s.a.w) ialah:

Al-Bulkhari menulis:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه  قَالَ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَىٌّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأَنَسِ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي.
كتاب الفضائل‏باب فضائل الأنصار ح 3857 باب جمع القرآن ح 5054  صحيح البخاري : ج 6 ص 103، كتاب التفسير، باب القراء من أصحاب النبي (ص) . وذكره أيضا في باب مناقب زيد بن ثابت في كتاب المناقب .

Anas berkata: Keseluruhan Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi (s.a.w) oleh empat orang, kesemua mereka daripada golongan Ansar iatu Ubay, Mu’az bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Tsabit. Aku berkata kepada Anas: Siapakah Abu Zaid? Jawabnya: Salah seorang pakcikku. – Sahih Al-Bukhari, jilid 6 halaman 103.

Ibnu Hajar mengatakan:

وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال : جمعت القرآن ، فقرأت به كل ليلة ، فبلغ النبي (ص) فقال : أقرأه في شهر. الحديث، وأصله في الصحيح.
فتح الباري: ج 9 ص 47. السنن الكبرى للنسائي، ج 5، ص 24، مسند أحمد، ج 2، ص 163، صحيح ابن حبان، ج 3، ص 33.

Dengan sanad yang sahih Nasai meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru (bin ‘Ash) yang berkata: Aku telah mengumpulkan Al-Quran, maka aku membacanya setiap malam. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah (s.a.w) dan baginda bersabda: Bacalah ia setiap bulan… dan asal hadis ini di dalam Sahih (terdapat di dalam sahih Bukhari) – Fathul Bari, jilid 9 halaman 47; Al-Sunan Al-Kubra Li Nasai, jilid 5 halaman 24, Musnad Ahmad jilid 2 halaman 163, Sahih Ibnu Habban, jilid 3 halaman 33.

Hakim Nisyaburi meriwayatkan daripada Zaid bin Tsabut:

كنا عند رسول الله (ص) نؤلف القرآن من الرقاع ،

Kami di sisi Rasulullah (s.a.w) menulis Al-Quran daripada perca-perca,

Kemudian ia mengatakan:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 611. مسند أحمد، ج 5، ص 185،

Hadis ini Sahih menurut syarat kedua-dua Syaikh dan mereka berdua tidak pernah mengeluarkannya. – Al-Mustadrak Ala As-Sahihain, jilid 2 halaman 611; Musnad Ahmad jilid 5 halaman 185.

Ini adalah dalil yang sangat jelas bahawa Al-Quran ditulis dan dikumpulkan di zaman Rasulullah (s.a.w).

Sayuthi turut menukilkan banyak riwayat tentnag perkara ini yang menunjukkan bahawa Al-Quran dikumpulkan di zaman Rasulullah (s.a.w). Anda boleh merujuk sumber-sumber berikut:
–    Al-Itqan, jilid 1 halaman 62-63

4. Ulama yang menerima pandangan pertama:

Dalam perkara ini, terdapat ramai orang yang terdahulu dan terkemudian mengesahkan pendapat yang pertama. Sejak awal lagi artikel ini telah menyebut kata-kata mereka dan nama-nama mereka ialah Sayid Murtadha Allamul Huda, Suyuthi, Qadhi Abu Bakar di dalam Al-Intishar, Al-Baghawi, Ayatullah Al-Khui, Allamah Rafi’i, Manna’ Al-Qattan, Zarqani dan…

Riwayat yang menunjukkan pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah (s.a.w):

Apabila sudah terbukti dengan riwayat sahih dan logik bahawa Al-Quran telah dikumpulkan di zaman Rasulullah (s.a.w),terdapat pula beberapa kumpulan riwayat yang bersalahan dengan pandangan tersebut iaitu:

1. Riwayat yang menunjukkan Al-Quran dikumpulkan oleh Zaid di zaman Abu Bakar.
2. Riwayat yang menunjukkan Al-Quran dikumpulkan di zaman Umar Al-Khattab
3. Riwayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran dikumpulkan di zaman Uthman.
4. Riwayat yang menunjukkan bahawa Amirul Mukminin mengumpulkan Al-Quran setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w)

Kitab Sulaim bin Qais meriwayatkan daripada Salman:

أن عليا ( عليه السلام ) بعد وفاة النبي (ص) لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه ، فلم يخرج من بيته حتى جمعه ، وكان في الصحف والشظاظ  والأسيار والرقاع – إلى أن قال : – فجمعه في ثوب واحد وختمه .
كتاب سليم بن قيس : ص 65 .

Sesungguhnya Ali (a.s) setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w) mendiami rumahnya. Beliau mengadap Al-Quran dan menulis serta mengumpulkannya. Beliau tidak pernah keluar dari rumahnya walaupun hari Jumaat. Beliau mengumpulkan pada kertas, kayu, kulit dan perca sampai dikatakan: Maka ia mengumpulkannya pada satu persalinan dan dicap mohorkan – Kitab Sulaim bin Qais.
Riwayat ini tidak mempunyai masalah dan tidak bersalahan dengan pendapat yang pertama dengan penjelasan berikut:

Maksud pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar:

Hendaklah dikatakan bahawa riwayat pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar bertentangan dengan riwayat yang lain kerana mempunyai perselisihan. Al-Bukhari pada suatu tempat meriwayatkan bahawa Umar pergi kepada Abu Bakar dan berkata:

إني أرى أن تأمر بجمع القرآن ، فقال له أبو بكر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله (ص) – إلى أن قال : – قال أبو بكر لزيد: «إنك رجل شاب لا نتهمك . . . قال زيد : فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال».
صحيح البخاري : ج 6 ص 98 و 102 .كتاب الاحكام  باب يستحب للكاتب ان يكون امينا عاقلا

Aku berpendapat, arahkanlah supaya Al-Quran dikumpulkan. MakaAbu Bakar berkata kepadanya: Bagaimana hendak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah (s.a.w).  Abu Bakar berkata kepada Zaid: Engkau adalah pemuda yang kami anggap tidak pernah dituduh dengan kejahatan… Zaid mengatakan: Saya menjejak Al-Quran dan mengumpulkannya dari kulit kurma, batu tipis dan di dada-dada orang. – Sahih Al-Bukhari, jilid 6 halaman 98 dan 102.

Kadangkala Anas meriwayatkan pula kisah yang bertentangan:

«مات النبي (ص) ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد ، ونحن ورثناه» .
صحيح البخاري : ج 6 ص 98 و 102 . كتاب فضائل القرآن :باب القراء من أصحاب النبى  صلى الله عليه وآله وسلم
Nabi (s.a.w) wafat dan tidak pernah Al-Quran dikumpulkan kecuali empat orang: Abu Darda, Mu’az bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Abu Zar dan kami mewarisinya.

Bagaimana mungkin kedua-dua riwayat ini berkumpul dalam satu tempat? Kita berpegang dan menjaga pendapat yang pertama. Apakah Zaid memindahkan Al-Quran yang sudah siap ditulis di atas kertas-kertas ke mushaf yang lain? Begitulah apa yang dikatakan oleh Haris Al-Muhasabi katakan di dalam ‘Fahm Al-Sunan’:

إنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله (ص) فيها القرآن فجمعها جامع .
سيوطي الإتقان : ج 1 ص 60.

Abu Bakar mengarahkan Al-Quran ditulis dari satu tempat ke tempat yang terkumpul. Sebelumnya ia dijumpai pada kertas-kertas di rumah Rasulullah, lantas ia dikumpulkan. – Suyuthi menukilkan perkara ini di dalam Al-Itqan, jilid 1 halaman 60.

Atau apakah ia dikumpul dari rumah-rumah para sahabat?

Ada yang mengatakan bahawa mushaf Al-Quran Abu Bakar diambil dari tangan para sahabat yang telah mengumpulkannya. Kewujudan beberapa naskah Al-Quran pula disebabkan terdapat naskah-naskah penulis wahyu Rasulullah (s.a.w) disimpan di rumah baginda (seharusnya berpindah ke tangan Ali bin Abi Talib). Kewujudan beberapa orang penulis wahyu juga menyebabkan mereka turut menyimpan naskah sendiri. – Tarikh Al-Quran Doktor Ramiyar, halmaan 71.

Talhah berkata kepada Amirul Mukminin:

ما أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من القرآن ، ألا تظهره للناس ؟ قال : يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فأخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن ؟ قال طلحة : بل قرآن كله ، قال : إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة . . . الخ .
كتاب سليم بن قيس : ص 100 .

Wahai Abal Hasan, engkau tidak menjawab kepadaku apa yang aku bertanya tentang Al-Quran yang apakah engkau tidak menunjukkannya kepada manusia? Jawab Ali: Wahai Talhah, aku bukan sengaja tidak menjawab, beritahu padaku apakah yang ditulis oleh Umar dan Uthman adalah seluruh Al-Quran atau di dalamnya ada yang bukan Al-Quran? Jawab Talhah: Tidak, seluruhnya adalah Al-Quran. Ali berkata: Jika kamu beramal dengan apa yang di dalamnya,kamu akan sejahtera dari api neraka dan memasuki syurga… – Kitab Sulaim bin Qais

Kerana itu Al-Quran Rasulullah jatuh kepada pewarisnya iaitu Ahlul Bait sehinggakan ianya tidak sampai kepada para isteri baginda. Jikalau tidak bergini sudah tentu Abu Bakar tidak mengarahkan penulisannya dan sudah tentu beliau tidak mengingkari betapa perlunya penulisan Al-Quran. Manakala naskah Al-Quran yang disiapkan oleh Ali bin Abi Talib juga adalah naskah yang sama dengan Rasulullah (s.a.w). Sebab itu Talhah begitu berkeinginan ingin melihatnya.

Dengan ini dapat dikatakan bahawa maksud Al-Quran yang kumpulkan di zaman Abu Bakar melalui Zaid. Di zaman inilah Al-Quran disalin daripada naskah-naskah yang telah ditulis oleh penulis-penulis wahyu yang lain seperti Ubay bin Ka’ab, Abu Darda, Zaid bin Tsabit dan lain-lain. Semua ini dihimpun dalam sebuah naskah. Abu Syamah seperti yang dinukilkan oleh Sayuthi di dalam Al-Itqan menunjukkan perkara ini sebagai:

وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي(ص)لا من مجرد الحفظ .
الإتقان : ج 1 ص 60 .

Maksud mereka ialah tidak menulis melainkan daripada apa yang ditulis di antara kedua tangan Nabi (s.a.w), bukan daripada yang dihafal. – Al-Itqan jilid 1 halaman 60

Maksud pengumpulan Al-Quran di zaman Umar:

Ada yang mengatakan bahawa Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf di zaman Umar (Muntakhab Kanzul Ummal Hamish Musnad Ahmad, jilid 2 halaman 45).

Pandangan ini lebih dhaif dari pandangan ke-dua dan tidak ada tokoh Ahlusunnah yang menerimanya. Kemungkinan maksudnya adalah sepertimana yang lalu iaitu Umar meminta Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, bukannya beliau sendiri mengumpulkan Al-Quran atau di zamannya terjadi perkara tersebut.

Maksud pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman:

Pendapat bahawa pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman juga telah membawa banyak riwayat yang bertentangan kerana apa yang ada di dalam riwayat tersebut hanyalah Uthman mengarahkan orang ramai mengumpulkan satu bacaan Al-Quran (Qiraat), bukannya menunjukkan pengumpulan Al-Quran oleh beliau.

عن ابن أبي داود عن سويد بن غفلة قال : قال علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرا ، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا ، قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد يكون كفرا ، قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت .
الإتقان : ج 1 ص 61 .

Ali berkata: Janganlah kamu mengatakan sesuatu tentang Uthman kecuali yang baik, demi Allah apa yang dia lakukan tentang mushaf-mushaf adalah dalam pengetahuan kami. Kemudia ia bertanya: Apa yang kamu katakan tentang qiraat ini? telah sampai kepadaku bahawa sebahagian daripada mereka berkata bahawa ‘qiraatku lebih baik daripada qiraat engkau’; dan ini mirip kepada kekufuran. Oleh itu apa pandanganmu? Beliau menjawab: Aku berpandangan orang ramai perlu berkumpul dalam satu mushaf, janganlah kalian berpecah dan berselisih. Kami mengatakan: Alangkah baiknya pandanganmu. Al-Itqan jilid 1 halaman 61

Perkara ini disahkan oleh sebuah riwayat daripada Haris Al-Muhasabi yang berkata:

المشهور عن الناس أن جامع القرآن عثمان ، وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار بينه وبين من شهد من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات .
سيوطي الإتقان: ج 1 ص 61 .

Yang masyhur tentang pengumpul Al-Quran ialah Uthman, sebenarnya tidak demikian. Hanyasanya Uthman menyebabkan orang ramai membaca dengan satu qiraat; keputusan ini dilaksanakan oleh beliau dan daripada kalangan Muhajirin dan Ansar kerana bimbang dengan perselisihan antara warga Iraq dan Sham tentang huruf qiraat. – Sayuthi menukilkan riwayat ini di dalam Al-Itqan, jilid 1 halaman 61.

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَىْ‏ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.
صحيح البخاري : ج 6 ص .رقم 5038 و رقم 3546  كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن

Huzaifah bin Yaman pergi bertemu Uthman yang sedang memerangi warga Sham ketika pembukaan Armenistan dan Azerbaijan bersama warga Iraq. Huzaifah merasa bimbang terhadap perselisihan mereka dalam qiraat lantas berkata kepada Uthman: Wahai Amirul Mukminin, berilah perhatian terhadap umat ini sebelum berselisih tentang kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani berselisihan. Maka Uthman mengutuskan kepada Hafsah supaya membawa kepada kami lembarannya yang kami salin ke naskah yang lain. Kemudian kami kembalikan kepadanya. Kemudian Hafsah mengirim Al-Qurannya kepada Uthman  yang kemudiannya mengarahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin Al-‘Ash dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisham menyalinnya. Uthman berkata kepada tiga orang Quraisyh ini: Jikalau kamu dan Zaid bin Tsabit berselisihan, maka tulislah ia dengan dialek Quraysh kerana ia hanya diturunkan dalam dialek tersebut. Mereka melakukannya sehingga Al-Quran selesai disalin mereka dalam beberapa naskah. Kemudia Uthman mengembalikannya (naskah asal) kepada Hafsah dan mengirim naskah-naskah ke beberapa rantau sambil memberi arahan supaya Al-Quran yang lain dibakar. – Sahih Al-Bukhari, jilid 6 Kitab Fadhail Al-Quran Bab Jam’ Al-Quran.
‘Asqalani di dalam Syarh riwayat ini mengatakan:

وفي رواية عمارة بن خزية : أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان ، فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس ، قال : وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي ابن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق ، وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام ، فيكفر بعضهم بعضا.
فتح الباري : ج 9 ص 14 و 15 .

Dalam riwayat Umarah bin Khizyah: Sesungguhnya Huzaifah pulang dari peperangan dan tidak pernah memasuki rumahnya sehingga datang Uthman, maka ia berkata: Wahai Amirul Mukminin, berilah perhatian kepada orang ramai. Uthman bertanya: Apakah itu? Jawabnya: Aku berperang di dalam Armenistan, apabila warga Sham membaca dengan qiraat Ubay bin Ka’ab mereka membawa apa yang tidak pernah didengari oleh warga Iraq. Apabila warga Iraq membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas’ud, maka mereka membawa apa yang tidak pernah didengari oleh warga Sham. Sebahagian di antara mereka mengkafirkan yang lain. – Fathul Bari, jilid 9 halaman 14 dan 15.
Riwayat seperti ini muncul ketika Uthman mengarahkan orang ramai membaca dengan satu jalan, Oleh itu lafaz-lafaz sama maknanya yang Ibnu Mas’ud dan beberapa orang yang lain nukilkan mengikut pandangan sendiri sebagai ganti Al-Quran telah dihapuskan serta tidak ada lagi yang tertinggal. Secara zahirnya pandangan ini (menggunakan lafaz-lafaz yang sama makna) sangatlah bahaya dan membawa ancaman kepada al-Quran kerana nash kalimah Al-Quran apabila menggunakan lafaz berbeza boleh mengubah makna kalimat menurut pandangan individu. Perkara ini dapat dirujuk dengan lebih lanjut di dalam kitab Mubahith fi Ulum Al-Quran Li Subhi Soleh, halaman 107

Maksud pengumpulan Al-Quran oleh Ali bin Abi Talib.

Maksudnya daripada apa yang dikatakan bahawa Amirulmukminin Ali bin Abi Talib mengumpul Al-Quran ialah:

أنه كتبه عما كان عند النبي (ص) ، وأضاف إليه التنزيل والتأويل ، كما في الرواية: ما كان في بيت النبي (ص) فأخذه علي (ع) بأمر الرسول حيث قال له  : يا علي هذا كتاب الله خذه إليك ، فجمعه علي (ع)  في ثوب ومضى إلى منزله ، فلما قبض النبي (ص) جلس علي فألفه كما أنزل الله ، وكان به عالما .
التمهيد في علوم القرآن : ج 1 ص 291.

Sesungguhnya beliau menulis apa yang ada di sisi Nabi (s.a.w) bersama sebab penurunan dan penakwilannya seperti di dalam riwayat: Apa yang ada di dalam rumah Nabi, diambilnya oleh Ali dengan arahan Rasul sebagaimana yang dikatakan kepadanya: Wahai Ali, ini adalah kitab Allah dan ambillah. Maka Ali mengumpulkannya di dalam pakaian dan pergi ke rumahnya. Tatkala Nabi (s.a.w) wafat, Ali menulisnya seperti yang diturunkan oleh Allah dan beliau mempunyai pengetahuan tentangnya. – Al-Tamhid fi ulum Al-Quran, jilid 1 halaman 291, riwayat ini dinukilkan daripada Ibnu Syahr Asyub.

Ini bermakna, beliau merintis kitab tafsir Al-Quran yang pertama selain menulis matan Al-Quran (mengikut tertib penurunan) dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat tersebut kerana beliau sangat berpengetahuan tentang perkara ini daripada orang lain. Al-Kalbi menukilkan bahawa:

لما توفي رسول الله (ص) قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير .
التمهيد في علوم القرآن : ج 1 ص 290.

Tatkala Rasulullah (s.a.w) wafat, Ali bin Abi Talib duduk di rumahnya dan mengumpulkan Al-Quran menurut tertib penurunannya, jikalau mushaf ini ditemui nescaya terdapat di dalam ilmu yang besar. – Al-Tamhid Fi Ulum Al-Quran, jilid 1 halaman 290. Perkara ini dinukilkan daripada beliau di dalam Al-Tashil Li Ulum Al-Tanzil.

Dinukilkan daripada Muhammad bin Sirin:

ولو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم .
تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 185 .

Jikalau kitab ini ditemui, nescaya terdapat ilmu di dalamnya. – Tarikh Al-Khulafa Li Suyuthi halaman 185.

Kesimpulannya ialah:

Tidak ada pertentangan antara kata-kata bahawa Al-Quran dikumpulkan di zaman Rasulullah (s.a.w) dan yang dihimpunkan oleh Ali bin Abi Talib dengan ilmu beliau yang sangat mendalam tentang Al-Quran.
Sudah tentu sebab penulisan Al-Quran secara tertib penurunannya oleh Ali bin Abi Talib dikeranakan memperincikan nasakh dan mansukh, mutlaq dan muqayyad dengan baik sekali.

Natijah dan penghujung perbahasan.

Dimensi penghimpunan di antara keseluruhan riwayat dikatakan: Al-Quran di tangan kita sama seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat, bukan seperti yang didakwa oleh beberapa pihak bahawa setelah kewafatan Rasulullah (s.a.w), al-Quran dikumpulkan dari hafalan para muhajirin dan ansar. Setelah kewafatan Rasulullah, Al-Quran baginda berada di tangan Ali bin Abi Talib. Sahabat setelah kewafatan baginda menyalin kembali Al-Quran yang telah dikumpulkan dalam bentuk naskah-naskah berpisah. Pada zaman Uthman pula Al-Quran diarahkan dibaca dalam satu dialek.

Benarkah Imam Hasan Al-Askari meninggal dunia tanpa anak?

Benarkah Imam Hasan Al-Askari meninggal dunia tanpa anak?

 

Benarkah Imam Hasan Al-Askari meninggal dunia tanpa anak?
Ibnu Taimiyyah Al-Harrani di dalam Minhaj Al-Sunnah menulis:

قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهو صغير منهم من قال عمرة سنتان ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس سنين… .
ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاى 728 هـ)، منهاج السنة النبوية، ج4، ص87، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، 1406هـ.

Sesungguhnya Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Abdullah Al-Baqi bin Qani’ dan selain daripada mereka berdua daripada ahli ilmu ansab dan sejarah mengatakan bahawa Imam Hasan Al-Askari tidak mempunyai keturunan dan penerus, manakala golongan Syiah Imamiyah yang mengakui bahawa ia mempunyai anak lelaki, mereka mendakwa bahawa ia telah memasuki sardab di Samarra sedangkan ia masih kecil, sebahagian daripada mereka mengatakan ia berusia dua tahun, ada di kalangan mereka mengatakan ia berusia tiga tahun, sebahagian daripada mereka pula mengatakan lima tahun…

Ihsan Ilahi Zahir di dalam kitab Al-Syiah Wa Ahlul Bait (الشيعة وأهل البيت) turut mengulangi kata-kata Ibnu Taimiyah dengan mengatakan:

من أكاذيب الشيعة على اهل البيت انهم نسبوا اليهم الأقوال والروايات التي تنبيء بخروج القائم من اولاد الحسن العسكري الذي لم يولد له مطلقا …
الشيعة وأهل البيت، ص244 .

Daripada penipuan-penipuan Syiah tentang Ahlul Bait, sesungguhnya mereka mengaitkan keluarnya Al-Qaim (Imam Mahdi) daripada anak-anak Al-Hasan Al-Askari yang ditegaskan dengan ucapan-ucapan dan riwayat-riwayat. Sedangkan beliau sama sekali tidak mempunyai anak … – Al-Syiah Wa Ahlul Bait, halaman 244

Wahabi-Wahabi yang lain seperti Ahmad Mahmud Subhi di dalam kitab Nazariyah Al-Imamiyah (نظرية الإمامة) halaman 409, Dr. Qaffari di dalam Ushul Mazhab Al-Syiah (اصول مذهب الشيعه) jilid 1 halaman 451 mereka turut mengulangi perkara ini.

Kritikan dan penelitian.

Malangnya golongan Wahabi dan pemimpin mereka Ibnu Taimiyah menimbulkan persoalan-persoalan tentang aqidah Syiah sehingga sanggup melakukan pembohongan yang dikaitkan dengan ulama mereka sendiri.

Seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah daripada Al-Tabari bahawa Imam Hasan Al-Askari tidak mempunyai keturunan dan penerus (نسل ولا عقب), namun apa yang terjadi perkara ini tidak ditemui di dalam kitab Tarikh Al-Tabari dari halaman awal hingga ke akhir. Sebenarnya perkataan Al-Askari (العسكري) hanya disebut satu kali sahaja iaitu di jilid ke-5, halaman 368 tentang Ibrahim bin Mihran Al-Nasrani Al-Askari (إبراهيم بن مهران النصرانى العسكري) namun ayat “نسل ولا عقب” sama sekali tidak ada di dalam kitab tersebut.

Muhammad Rasyad Salim pentahqiq kitab Minhaj Al-Sunnah, menyedari permasalahan ini dan beliau tidak mampu menemui perkara ini di dalam kitab Tarikh Al-Tabari. Dalam berusaha mencari rujukan untuk ucapan Ibnu Taimiyah tersebut, beliau sendiri telah terjebak di dalam kesilapan. Beliau berkata perkataan Ibnu Taimiyah ini berada di dalam kitab Shilat Al-Tarikh Al-Tabari (صلة التاريخ الطبرى) namun perkara ini tetap tidak ditemui di dalam lembaran-lembaran kitab tersebut. Muhammad Rasyad Salim sekali lagi melakukan kesilapan di atas kesilapan Ibnu Taimiyah.

Hakikatnya, berkenaan perkara ini di dalam kitab Shilat Al-Tarikh Al-Tabari mengandungi ayat ‘لم يعقب الحسن’ namun ia masih tidak ada kaitan langsung dengan Imam Hasan Al-Hasan Al-Askari dan Al-Hujjah Imam Mahdi (a.f.s), bahkan peristiwa dalam catatan tersebut berbentuk begini:

“Di zaman Muqtadar Abbasi, ada seseorang yang datang ke laman istana Muqtadar Abbasi dan berkata saya mempunyai urusan yang penting dengan Muqtadar, jikalaulah saya tidak segera mengabarkan kepadanya, nescaya akan terjadi sesuatu tragedi”

“Setelah itu apabila beliau pergi menemui Muqtadar, beliau menerangkan suatu perkara yang telah berlalu dan akan datang. Muqtadar bertanya kepada beliau: Siapakah engkau? Beliau menjawab: Saya adalah Muhammad bin Hasan bin Ali bin Musa bin Ja’far Al-Ridha, iaitu saya cucu cicit Imam Ridha daripada anaknya Al-Hasan. Setelah itu Muqtadar memberi arahan supaya didatangkan kepadanya seorang individu daripada keturunan Abu Talib untuk mengesahkan kata-kata beliau agar Muqtadar dapat meyakininya”.

“Seorang bernama Thumar daripada keturunan Abu Talib berkata tentang pembohongan kata-kata individu ini sebagai berikut:
لم يعقب الحسن .
Hasan (anak Imam Ridha) tidak pernah mempunyai penerus”.

Malangnya Rasyad Salim, pentahqiq kitab Minhaj As-Sunnah tidak meneliti dengan sepatutnya sambil berkhayal bahawa Hasan tersebut ialah Imam Hasan Al-Askari (a.s). Sedangkan Hasan yang dimaksudkan ialah Hasan bin Ali bin Musa Al-Ridha (a.s) dan beliau dalam kisah tersebut tidak ada kena mengena dengan Imam Hasan Al-Askari serta Al-Hujjah Imam Al-Mahdi (a.s).

Menarik perhatian di sini, orang yang mendakwa dirinya sebagai cucu cicit Imam Ridha mendapat nama buruk, akhirnya identitinya diketahui juga bahawa beliau telah berbohong dengan mengaitkan dirinya dengan Ahlul Bait (a.s) sedangkan beliau adalah anak kepada orang yang bernama Ibnu Al-Dhab’i dan mereka menemui bapanya.  Setelah itu beliau melutut di kaki Muqtadar dan sudah tentu Muqtadar menjatuhkan hukuman berat yang difikirkan setimpal ke atasnya, di hari kemudian ia diarak di kalangan orang ramai dan dimalukan. Setelah itu ia dihumban ke penjara.

Demikianlah apa yang tercatat dalam kitab Shilat Tarikh Al-Tabari tetapi ia bukanlah dikarang oleh Tabari. Namun ia dikarang oleh seseorang yang tidak dikenal dan majhul dengan nama Arib bin Sa’d Al-Qurtubi yang meninggal pada tahun 369 Hijrah di mana tidak ada satu pun dari kitab-kitab tarajim Ahlusunnah yang menyebut nama dan mensyarahkan perihal beliau.

Walau bagaimana pun salah seorang ulama Wahabi bernama Khair Al-Din Zarkali di dalam kitab Al-A’lam mensyarahkan perihal beliau secara ringkas:

عريب بن سعد القرطبي : طبيب مؤرخ من أهل قرطبة . من أصل نصراني (اسبانيولي) أسلم آباؤه واستعربوا وعرفوا ببني التركي . استعمله الناصر (سنة 331) على كورة أشونة . واستكتبه المستنصر (الحكم) وارتفعت منزلته عند الحاجب المصور (أبي عامر) فسماه ” خازن السلاح ” واختصر ” تاريخ الطبري ” وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس ، فسمي ” صلة تاريخ الطبري.
الزركلي ، خير الدين (متوفاي 1410هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج4، ص 227، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الخامسة، 1980م

Arib bin Sa’ad Al-Qurtubi: seorang tabib dan sejarawan dari penduduk Qurtubah. Asal usul beliau dari keluarga Kristian, ayahnya memeluk agama Islam dan mempelajari Arab, beliau masyhur dengan Bani Turki. Nasir (meninggal pada tahun 331 Hijrah) mengangkatnya menjadi gabenor di jajahan Ashnunah. Al-Mustanshir mengangkat beliau menjadi penulisnya dan statusnya meningkat di sisi Al-Hajib Al-Mushawwir (Abi ‘Amir) sehingga digelar Khazin Al-Silah. Beliau meringkaskan Tarikh Al-Tabari dan menambah khabar-khabar dari Afrika dan Andalus. Maka kitab tersebut dinamakan Shilat Tarikh Al-Tabari. – Al-Zarkali, Khairuddin (meninggal pada tahun 1410 Hijrah), Al-A’lam Qamus Tarajim Li Asyhar Al-Rijal Wa Al-Nisa Min Al-‘Arab Wa Al-Musta’rabin Wa Al-Mustasyriqin, jilid 4 halaman 227.

Namun ‘Abdul Baqi bin Qani’ Umawi yang mana Ibnu Taimiyah telah menukilkan kata-kata beliau bahawa Imam Hasan Al-Askari tidak mempunyai anak, malangnya Ibnu Taimiyah tidak mempunyai sebarang sanad dan bukti untuk nukilan beliau sendiri sehingga kita dapat melihat apakah beliau dengan berbohong menukilkan perkara ini di mana ia dikaitkan dengan Tabari.

Wahabi yang lain juga mengulangi kata-kata Ibnu Taimiyah ini di mana tidak seorang pun daripada mereka dapat membuktikan selama lima kurun setelah Ibnu Taimiyah ini bahawa mereka ada dokumen dan dalil untuk beragrumen yang bersandar kepada Abdul Baqi bin Qani’. Malangnya mereka sentiasa meyakini Ibnu Taimiyah tanpa menyebut keterangan sahih bahawa perkara ini dapat digambarkan dengan pasti.

Andainya kita anggap bahawa Abdul Baqi bin Qani’ mengatakan perkara ini, apakah orang seperti beliau dapat dijadikan hujjah dalam pembuktian perkara ini sedangkan ia telah didha’ifkan oleh Ahlusunnah?

Syamsudin Al-Zahabi di dalam Siyar A’lam Al-Nubala dalam mensyarahkan hal beliau mengatakan:

قال البرقاني البغداديون يوثقونه وهو عندي ضعيف
وقال الدارقطني كان يحفظ ولكنه يخطىء ويصر.
وروى الخطيب عن الأزهري عن أبي الحسن بن الفرات قال كان ابن قانع قد حدث به اختلاط قبل موته بنحو من سنتين فتركنا السماع منه وسمع منه قوم في اختلاطه.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج15، ص527، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Al-Burqani mengatakan orang Baghdad mentsiqahkannya namun pandangan saya ia adalah dhaif. Al-Darqathani berkata beliau seorang penghafal riwayat, namun beliau tersalah dan memaksa (mungkin ayat ‘يخطيء و يصر’ adalah tersalah cetak dan aslinya ialah ‘يخطيء و يصيب’ yang membawa maksud kadangkala tersalah, kadang-kadang betul). Khatib Al-Baghdadi menukilkan daripada Azhari, daripada Abil Hasan bin Furat yang berkata bahawa Ibnu Qani’ telah menjadi gila sebelum dua tahun kematiannya. Maka kami telah menghindari mendengar hadis daripadanya sedangkan ada golongan yang mendengar daripadanya di waktu beliau gila. – Al-Zahabi Al-Syafi’i, Syamsudin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (meninggal pada tahun 748), Siyar A’lam An-Nubala, jilid 15 halaman 527.

Oleh itu jikalaulah beliau benar mengatakan perkara demikian, ucapannya itu tidak dapat diterima pakai kerana kedhaifan yang ada padanya seperti yang telah dinukilkan tadi.

Pengiktirafan tokoh-tokoh Ahlusunnah tentang kelahiran Imam Mahdi (a.s).

Terlalu ramai tokoh-tokoh dan ilmuan Ahlusunnah sejak dari zaman dahulu hingga sekarang mengakui kelahiran Imam Mahdi (a.s) selain berterus terang beliau lahir ke dunia ini pada tanggal 15 Sya’ban tahun 255 Hijrah di kota Samarra. Cukuplah beberapa orang di antara mereka disebutkan di sini. Untuk telaah lebih lanjut, para pembaca dapat merujuk pada kitab Al-Ishalat Al-Mahdawiyah (الإصالة المهدوية) yang ditulis oleh Faqih Iman. Penulis tersebut membawakan 112 orang ulama Ahlusunnah yang berterus terang mengakui kelahiran Imam Zaman.

1. Syamsuddin Al-Zahabi (meninggal pada tahun 748 Hijrah)

Syamsuddin Al-Zahabi, ilmuan terulung dalam ilmu tarajim dan rijal Ahlusunnah telah menyatakan dengan jelas tentang kelahiran Imam Mahdi di dalam beberapa kitabnya. Beliau di dalam Al-‘Ibr Fi Akhbar min Ghabar menulis:

وفيها [سنة 256 ه‍] محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمة الاثنى عشر… .
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، العبر في خبر من غبر، ج2، ص37، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، ناشر: مطبعة حكومة الكويت – الكويت، الطبعة: الثاني، 1984.

Pada tahun 255 Hijrah, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja’far Al-Sodiq Al-Alawi Al-Husaini Abul Qasim yang dilaqabkan oleh Rafidhah sebagai Khalafal Hujjah, dan dilaqabkannya sebagai Al-Mahdi dan sebagai Al-Muntazar, dan dilaqabkannya sebagai Sahibul Zaman, beliau adalah Imam yang terakhir daripada Imam-Imam dua belas… – Al-Zahabi Al-Syafi’i, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (Wafat pada tahun 748 Hijrah), Al-‘Ibr Fi Khabar Min Ghabar, jilid 2 halaman 37.

Di dalam Tarikh Al-Islam beliau menganggap tahun kewafatannya adalah 258 atau 256 dengan mengatakan:

أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم . ويقال له الحسن العسكري لكونه سكن سامراء ، فإنها يقال لها العسكر . وهو والد منتظر الرافضة…
وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة ، فولد سنة ثمان وخمسين ، وقيل : سنة ست وخمسين . عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم ، ولم يعلم كيف مات . وأمه أم ولد .
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج19، ص113، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ – 1987م.

Abu Muhammad Al-Hasyimi Al-Husaini adalah salah seorang daripada Imam-Imam Syiah yang mereka dakwa sebagai maksum dan mereka memanggilnya sebagai Hasan Al-Askari kerana tinggal di Samarra, di sebabkan Samarra digelar sebagai Al-Askar. Beliau (Al-Askar) adalah ayah kepada orang yang dinantikan oleh Rafidhah.

Namun anaknya Muhammad bin Al-Hasan yang dipanggil Rafidhah sebagai Al-Qaim Al-Khalaf Al-Hujjah, lahir pada tahun dua ratus lima puluh lapan, sebahagian mengatakan beliau lahir pada tahun dua ratus lima puluh enam Hijrah, dan beliau hidup dua tahun setelah bapanya kemudian meninggal. Namun tidak diketahui bagaimana ia mati, dan ibunya dulunya seorang hamba. – Al-Zahabi Al-Syafi’i, Shamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (Wafat pada tahun 748 Hijrah), Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Masyahir Wal-A’lam, jilid 19 halaman 113.

Apa yang penting bagi kita ialah terbuktinya bahawa Imam Hasan Al-Askari mempunyai anak, namun mengenai kematian anaknya atau tidak, ia akan menghadapi kritikan berasingan yang membatalkan kata-kata Zahabi nanti.

Di dalam kitab Siyar A’lam Al-Nubala’ beliau mengatakan:

المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن الامام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني خاتمة الاثني عشر سيدا الذين تدعي الامامية عصمتهم… .
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج13، ص119، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Al-Muntazar Al-Syarif Abul Qasim Muhammad bin Al-Askari bin Ali Al-Hadi Ibnu Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja’far Al-Sodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainul Abidin bin Ali bin Al-Hasan Al-Syahid bin Al-Imam Ali bin Abi Talib Al-Alawi Al-Husaini ialah penutup para Imam dua belas di mana Syiah mendakwa kemaksuman mereka. – Al-Zahabi Al-Syafi’i, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (Wafat pada tahun 748 Hijrah), Siyar Al-A’lam Al-Nubala, jilid 13 halaman 119.

2. Fakhrudin Al-Razi (wafat pada tahun 604 Hijrah)

Fakhrudin AL-Razi, salah seorang ahli tafsir Ahlusunnah yang tersohor menulis tentang Imam Hasan Al-Askari (a.s) dan anaknya:

أما الحسن العسكري الإمام (ع) فله إبنان وبنتان ، أما الإبنان فأحدهما صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ، والثاني موسى درج في حياة أبيه وأم البنتان ففاطمة درجت في حياة أبيها ، وأم موسى درجت أيضاًً.
الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاى604هـ)، الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، ص78 ـ 79 .

Adapun Imam Al-Hasan Al-Askari mempunyai dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, namun salah seorang daripada dua anak lelakinya ialah Sohibuz Zaman Ajjalallah Farajahu Al-Syarif, dan keduanya ialah Musa yang meninggal ketika ayahnya masih hidup. Adapun kedua-dua anak perempuannya meninggal dunia ketika ayah mereka masih hidup, begitu juga ibu Musa turut meninggal. – Al-Razi Al-Syafi’i, Fakhrudin Muhammad bin Umar Al-Tamimi (wafat pada tahun 604 Hijrah), Al-Syajarah Al-Mubarakah Fi Ansab Al-Talibiyyah, halaman 78-79.

Perkara ini dapat di lihat dalam portal ini:
http://islamport.com/w/nsb/Web/499/22.htm
Untuk mendownload kitab ini silakan merujuk ke alamat berikut:
http://ebooks.roro44.com/Download-2146

3. Ibnu Hajar Al-Haitsami (wafat pada tahun 973 Hijrah)

Ibnu Hajar Al-Haitsami di dalam kitab Shawa’iq Al-Muhriqah yang ditulis untuk menentang Syiah memberi pengiktirafan bahawa Imam Hasan Al-Askari mempunyai anak yang bernama Abul Qasim Al-Hujjah:

ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة ، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين ، لكن أتاه الله فيها الحكمة ، ويسمى القائم المنتظر… .
الهيثمي، ابوالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (متوفاى973هـ)، الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضلال والزندقة، ج2، ص601، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي – كامل محمد الخراط، ناشر: مؤسسة الرسالة – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ – 1997م.

Hasan Al-Askari tidak mempunyai anak kecuali Abil Qasim Muhammad Al-Hujjah, dan usianya ketika kewafatan ayahnya ialah lima tahun, namun Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya, dan beliau dinamakan Al-Qaim Al-Muntazar… – Al-Haytsami, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar (wafat pada tahun 973 Hijrah), Al-Shawaiq Al-Muhriqah Ala Ahl Al-Rafd Wal Dhalal Wal Zindiqah, jilid 2 halaman 601.

4. Ibnu Atsir Al-jazari (Wafat pada tahun 630 Hijrah).

وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، وهو أبو محمد العلوي العسكري ، وهو أحد الأئمة الإثني عشر على مذهب الإمامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا ، وكان مولده سنة إثنتين وثلاثين ومائتين.
ابن أثير الجزري، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (متوفاى630هـ) الكامل في التاريخ، ج6 ص249 ـ 250، تحقيق عبد الله القاضي، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ.

Dan di dalam tahun tersebut (260 Hijrah) telah wafat Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau adalah Abu Muhammad Al-‘Alawi Al-Askari, beliau adalah salah seorang daripada Imam-Imam dua belas menurut mazhab Imamiyah. Ianya adalah ayah kepada Muhammad yang mereka yakini sebagai Al-Muntrazar di Sardab Samarra. Ia (Imam Hasan Al-Askari) lahir pada tahun dua ratus tiga puluh dua Hijrah. – Ibnu Athir Al-Jazari, Izzuddin bin Al-Athir Abil Hasan Ali bin Muhammad (wafat pada tahun 630 Hijrah), Al-Kamil fi Al-Tarikh, jilid 6 halaman 249.

Sudah tentu perbahasan ghaibnya Imam Mahdi Al-Hujjah (a.s) di Samarra dan keghaibannya di Sardab perlu dibahaskan dan dibuktikan lagi di dalam artikel yang lain kerana perkara ini adalah satu tuduhan kepada pengikut mazhab Syiah. Selain itu pengikut Imamiyah tidak mempercayai keghaiban Imam Mahdi di Sardab Samarra.

5. Syamsudin Ibnu Khallikan (wafat pada tahun 681 Hijrah)

Ibnu Khallikan setiap kali menjelaskan tentang kelahiran Imam Mahdi, beliau pun sama seperti beberapa ulama Ahlusunnah yang lain menuduh Syiah dengan mata yang tertutup tanpa penelitian bahawa mereka mempunyai kepercayaan akan keghaiban Imam Zaman di Sardab selain menunggu kemunculan beliau di Sardab:

562 أبو القاسم المنتظر :
أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية المعروف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى
كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره كان عمره خمس سنين واسم امه خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون إنه دخل السرداب في دار أبيه وامه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستين ومائتين وعمره يومئذ تسع سنين.
إبن خلكان، ابوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (متوفاى681هـ)، وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان، ج4، ص176، تحقيق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة – لبنان.

562 Abul Qasim Al-Muntazar: Abul Qasim Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad adalah Imam Imam ke-dua belas berasaskan kepercayaan Syiah yang terkenal sebagai Al-Hujjah, beliau adalah orang yang diyakini Syiah sebagai Al-Muntazar, Al-Qaim dan Al-Mahdi. Beliau adalah Sahib Sardab. Banyak kata-kata mereka tentangnya dan mereka menantikan kemunculannya di akhir zaman dari Al-Sardab. Kelahirannya ialah pada hari Jumaat, pertengahan bulan Syaban, tahun dua ratus lima puluh lima, tatkala ayahnya meninggal beliau berusia lima tahun, nama ibunya ialah Khamt, sebahagian mengatakan namanya Narjis, Syiah mengatakan beliau memasuki Sardab dalam keadaan ayah dan ibunya melihat ke arahnya dan ghaib, kemudian tidak lagi kembali. Peristiwa ini terjadi pada tahun dua ratus enam puluh lima Hijrah dan umurnya pada ketika itu Sembilan tahun. – Ibnu Khallikan, Abul Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakr (wafat pada tahun 681 Hijrah), Wafayat Al-A’yan Wa Anba Abna Al-Zaman, jilid 4 halaman 176.

6. Salahuddin Al-Shafdi (wafat pada tahun 764 Hijrah)

Seorang lagi ulama terkenal Ahlusunnah yang bernama Salahuddin Al-Shafdi menulis tentang Imam Mahdi (a.s) sebagai berikut:

الحجة المنتظر محمد بن الحسن العسكري بن على الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم الحجة المنتظر ثاني شعر الأيمة الأثني عشر هو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر القائم المهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة ينتظرون ظهوره آخر الزمان من السرداب بسر من رأى ولهم إلى حين تعليق هذا التاريخ أربع مائة وسبعة وسبعين سنة ينتظرونه ولم يخرج ولد نصف شعبان سنة خمس وخمسين.
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (متوفاى764هـ)، الوافي بالوفيات، ج2، ص249، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ناشر: دار إحياء التراث – بيروت – 1420هـ- 2000م.

Al-Hujjah Al-Muntazar Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib Radhiallahu’anhum adalah Imam ke-dua belas daripada Imam-Imam Syiah yang mereka yakini sebagai Al-Muntazar Al-Qaim Al-Mahdi, beliau adalah Sahib Sardab menurut mereka dan banyak lagi kata-kata mereka yang menantikan kezuhurannya di akhir zaman dari Sardab.. Mereka sehingga tanggal hari ini empat ratus tujuh puluh tujuh tahun sedang menanti beliau namun ia belum keluar. Beliau lahir pada nisfu Syaban tahun dua ratus lima puluh lima Hijrah. – Al-Shafdi, Salahuddin Khalil bin Aibak (Wafat pada tahun 764 Hijrah), Al-Wafi bil Wafayat, jilid 2 halaman 249.

7. Sibt Ibnu Al-Jawzi (wafat pada tahun 654 Hijrah)

Sibt ibnu Jawzi, cucu anak perempuan Al-Faraj Ibnu Al-Jawzi di zaman mazhab Hanbali yang berpindah ke mazhab Hanafi kemudiannya telah menulis tentang Imam ke-dua belas Syiah:

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأئمة ، وقال : ويقال له ذو الإسمين محمد وأبو القاسم قالوا : أمه أم ولد يقال لها : صقيل.
سبط بن الجوزي الحنفي، شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي (متوفاى654هـ)، تذكرة الخواص، ص204، ناشر: مؤسسة أهل البيت ـ بيروت، 1401هـ ـ 1981م.

Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, nama kuniyahnya ialah Abu Abdullah dan Abul Qasim, beliau merupakan Al-Khalaf Al-Hujjah Sahibul Zaman Al-Qaim dan Al-Muntazar, dan Imam yang terakhir. Dikatakan bahawa beliau mempunyai dua nama, pertama Muhammad dan kedua ialah Abul Qasim, mereka mengatakan bahawa ibunya seorang hamba yang bernama Shaqil. – Sibt Ibnu Jawzi Al-Hanafi, Shamsuddin Abul MuZaffar Yusuf bin Farghali bin Abdullah Al-Baghdadi (wafat pada tahun 654 Hijrah), Tazkiratul Khawash, halaman 204.

8. Khairuddin Zarkali (Wafat pada tahun 1410 Hijrah).

Khairuddin Zarkali merupakan ilmuan Wahabi di zaman ini yang menulis tentang Imam Mahdi sebagai berikut:

محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم ، آخر الأئمة الإثني عشر عند الإمامية ، وهو المعروف عندهم بالمهدي ، وصاحب الزمان ، والمنتظر ، والحجة وصاحب السرداب ، ولد في سامراء ، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ، ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشر دخل سرداباً في دار أبيه ولم يخرج منه .

Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Khalis bin Ali Al-Hadi Abul Qasim, adalah Imam yang terakhir daripada dua belas para Imam menurut Syiah Imamiyah, beliau terkenal di kalangan mereka sebagai Al-Mahdi, Sahibuzzaman, Al-Muntazar, Al-Hujjah dan Sahibul Sardab. Beliau lahir di Samarra dan ayahnya meninggal dunia ketika beliau berusia sekitar lima tahun. Beliau memasuki Sardab tatkala usianya sembilan tahun atau sepuluh, atau juga sembilan belas tahun di dalam rumah ayahnya serta tidak pernah keluar.
Kemudian setelah menukilkan penegasan Ibnu Khallikan tentang keghaiban beliau di Sardab Samarra dan keluar darinya, Khairuddin Zarkali menafikan perkara ini sebagai berikut:

قال إبن خلكان : والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمإن من السرداب بسر من رأى. إن الشيعة لا تنتظر خروج الإمام المصلح من السرداب في سامراء وإنما تنتظر خروجه من بيت الله الحرام ، وقد أشرنا إلى ذلك ودللنا عليه في كثير من بحوث هذا الكتاب.
خير الدين الزركلي (متوفاي1410هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج6، ص80، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الخامسة، 1980م

Ibnu Khallikan berkata bahawa Syiah menanti kemunculannya di akhir zaman dari Sardab di Samarra, sesungguhnya Syiah tidak menanti kemunculan Al-Imam Al-Muslih dari Sardab di Samarra, akan tetapi mereka menunggu kemunculannya di Baitullah Al-Haram. Kami telah menunjukkan tentang perkara tersebut dan kami telah berdalil di dalam banyak perbahasan dalam kitab ini. – Khairuddin Al-Zarkali (Wafat pada tahun 1410 Hijrah), Al-A’lam Qamus Tarajim Al-Rijal Wa Al-Nisa Min Al-‘Arab Wa Al-Musta’rabin Wa Al-Mustasyriqin, jilid 6 halaman 80

9. Al-‘Ashimi Al-Makki (wafat pada tahun 1111 Hijrah)

Al-‘Ashimi Al-Makki merupakan salah seorang ulama mazhab Syafi’i. Beliau menulis tentang kelahiran Imam Mahdi sebagai berikut:

الإمام الحسن العسكري بن على الهادي … ولده محمدا أوحده وهو الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري بن على التقي بن محمد الجواد ابن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وقيل سنة ست وهو الصحيح أمه أم ولد اسمها أصقيل وقيل سوسن وقيل نرجس كنيته أبو القاسم ألقابه الحجة والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان والمهدي وهو أشهرها صفته شاب مربوع القامة حسن الوجه والشعر أقنى الأنف أجلى الجبهة ولما توفي أبوه كان عمره خمس سنين.
العاصمي المكي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (متوفاى1111هـ)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ج4، ص150، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية.

Al-Imam Al-Hasan Al-‘Askari bin Ali Al-Hadi… anaknya hanyalah Muhammad iaitu Al-Imam Muhammad Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Taqi bin Muhammad Al-Jawad ibnu Ali Al-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja’far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib Radhiallahu Ta’ala ‘Anhum Ajma’in. Beliau lahir pada hari Jumaat Nisfu Sya’ban tahun dua ratus lima puluh lima Hijrah, sebahagian mengatakan tahun dua ratus lima puluh enam Hijrah dan pandangan ini sahih. Ibunya seorang hamba bernama Ashqil, sebahagian mengatakan Susan, sebahagian yang lain mengatakan Nargis. Kuniyah beliau ialah Abul Qasim, laqabnya Al-Hujjah, Al-Khalafa Al-Shalih, Al-Qaim, Al-Muntazar, Sahibul Zaman dan Al-Mahdi. Sifatnya ialah orang muda, berukuran sederhana, wajah yang elok, rambut yang cantik, dan dahi yang luas. Tatkala ayahnya wafat, beliau berusia lima tahun. – Al-‘Ashimi Al-Makki, Abdul Malik bin Husain bin Abdul Malik Al-Syafi’i (wafat dalam tahun 1111 Hijrah); Samt Al-Nujum Al-‘Awali fi Anba’ Al-Awail Wa Al-Tawali, jilid 4 halaman 150.

10. Abu Muhammad Al-Yafi’i

وفيها وقيل في سنة ستين توفى الشريف العسكرى الحسن بن على بن محمد ابن على بن موسى الرضى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهم أحد الائمة الاثنى عشر على اعتقاد الامامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب.
اليافعي، ابومحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (متوفاى768هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج2، ص107، ناشر: دار الكتاب الإسلامي – القاهرة – 1413هـ – 1993م.

Pada tahun dua ratus enam puluh Hijrah, Al-Syarif Al-‘Askari Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Ibnu Ali bin Musa Al-Ridha bin Ja’far Al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibnu Al-Husain bin Ali bin Ali bin Abi Talib Radhiallahu Ta’ala ‘anhum, merupakan salah seorang Imam dua belas menurut pegangan Syiah Imamiyah. Beliau  adalah ayah kepada Al-Muntazar Sahib Sardab. – Al-Yafi’i Abu Muhammad Abdullah bin As’ad bin Ali bin Sulaiman (wafat pada tahun 768 Hijrah), Maraatul Jinan Wa ‘Ibrayul Yaqzan, jilid 2 halaman 107.

11. Ibnu Al-Wardi (wafat dalam tahun 749 Hijrah)

ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين ، ويزعم الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه ب‍ (سر من رأى) وأمه تنظر إليه فلم يعد إليها ، وكان عمره تسع سنين ، وذلك في سنة مائتين وخمس وستين ، على خلاف.
إبن الوردي – تاريخ إبن الوردي – في ذيل تتمة المختصر

Muhammad bin Al-Hasan Al-Khalis lahir pada tahun dua ratus lima puluh lima Hijrah, golongan Syiah percaya bahawa beliau masuk ke dalam Sardab di dalam rumah ayahnya dan ibunya menunggu kedatangannya, beliau tidak kembali lagi kepadanya. Usianya ketika itu sembilan tahun. Peristiwa ini terjadi pada tahun dua ratus enam puluh lima Hijrah. – Ibnu Al-Wardi, Tarikh Ibnu Al-Wardi

12- Ibnu Sibagh Al-Maliki (Wafat pada tahun 855 Hijrah)

ولد أبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجره ، وأما نسبه أباً وأماً فهو أبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، وأما أمه فأم ولد يقال لها : نرجس خير أمة ، وقيل : إسمها غير ذلك ، وأما كنيته فأبو القاسم ، وأما لقبه فالحجه والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي.
ابن صباغ المالكي المكي ، علي بن محمد بن أحمد (متوفاي855هـ) الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج2، ص682، تحقيق: سامي الغريري ، ناشر: دار الحديث ـ قم، 1380ش.

Abul Qasim Muhammad Al-Hujjah bin Hasan Al-Khalish lahir pada malam nisfu Sya’ban pada tahun 255 Hijrah… Laqabnya Al-Hujjah, Al-Mahdi, Al-Khalaf Al-Shalih, Al-Qaim Al-Muntazar, Sahibul Zaman dan yang terkenal ialah Al-Mahdi. – Ibnu Shibagh Al-Maliki Al-Makki, Ali bin Muhammad bin Ahmad (wafat pada tahun 855 Hijrah), Al-Fushul Al-Muhimmah fi Ma’rifah Al-A’immah, jilid 2 halaman 682.

Bahkan tokoh-tokoh Ahlusunnah yang lain seperti Qanduzi Al-Hanafi, Abdul Halim Al-Jundi, Sayid Abul Hasan Yamani, Shamsuddin Ibnu Thulun, Kamaluddin Al-Shami, Alamah Mulawi Al-Hindi, Allamah Uthman Al-Uthmani, Allamah Al-Hamdawi dan lain-lain lagi turut menukilkan kelahiran Imam Mahdi sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah (s.a.w) bahawa keadilan akan memenuhi bumi. Yang penting di sini ialah menjawab Ibnu Taimiyah yang mendakwa bahawa Imam Hasan Al-Askari telah meninggal dunia tanpa keturunan dan penerus.

Keputusan:

Apa yang Ibnu Taimiyah nukilkan daripada Tabari dan Abdul Baqi Ibnu Qani’ bahawasanya Imam Al-Askari telah meninggal dunia tanpa keturunan dan anak adalah pembohongan yang nyata. Perkara ini juga tidak ditemui di dalam kitab-kitab mereka.

Keduanya: Andainya kedua-dua mereka berkata demikian sekalipun, sudah tentu terbukti mereka berdua tidak mempunyai informasi tentang perkara ini sedangkan puluhan ilmuan sejarah Ahlusunnah yang lain berterus terang mengakui kelahiran Al-Hujjah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar diiringi dengan catatan tanggal kelahirannya.

Benarkah ada perawi hadis kitab Sahih Sittah peminum arak?

Menjawab Syubhat;
Benarkah ada perawi hadis kitab Sahih Sittah peminum arak?
Pakar anda di dalam saluran satelit Vilayat mengatakan salah seorang perawi hadis kitab Sahih Sittah bernama Wakiʽ bin Jarrah adalah peminum arak. Namun beberapa saluran satelit Wahabi mendakwa kononnya perawi hadis Sahih Al-Bukhari yang juga peminum arak adalah perkara tidak muktabar. Benarkah dakwaan bahawa mereka memang melakukannya sebelum menukilkan hadis?

 

Jawapan:

Salah seorang perawi hadis Sahih Sittah, Wakiʽ bin Jarrah yang disebut oleh Mizzi di dalam Tahzibul Kamal sebagai berikut:

روى له الجماعة.
المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن (متوفاى742هـ)، تهذيب الكمال، ج30 ص484 ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1400هـ – 1980م.

Jemaah (Sahih Sittah) meriwayatkannya. – Al-Mizzi, Abul Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdul Rahman, Tahzibul Kamal, jilid 30 halaman 484.

Namun menurut keterangan muktabar Ahlusunnah, beliau adalah peminum arak sehingga sebahagian dari riwayat menjelaskan bahawa perkara ini berkait rapat di zaman hadis dinukilkan daripada beliau.

Riwayat pertama: Yaʽqub bin Sufyan Fasawi:

Yaʽqub bin Sufyan (wafat pada tahun 277 Hijrah) merupakan salah seorang murid yang belajar secara langsung dengan Ahmad bin Hanbal (wafat pada tahun 241 Hijrah, sedangkan Ahmad juga adalah murid Wakiʽ). Beliau (Yaʽqub) meriwayatkan daripada Ahmad:

وقد سئل أحمد بن حنبل: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن بن مهدي بقول من تأخذ؟ فقال: عبد الرحمن يوافق أكثر وخاصة سفيان كان معنيا بحديث سفيان وعبد الرحمن يسلم عليه السلف ويجتنب شرب المسكر.
الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (متوفاى277هـ)، المعرفة والتاريخ، ج 1، ص413،، تحقيق: خليل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت – 1419هـ- 1999م.

Ahmad bin Hanbal ditanya: Jikalau (penukilan riwayat) Wakiʽ dan Abdul Rahman saling bertentangan, kata-kata siapakah yang engkau terima?

Maka beliau mengatakan: Dalam kebanyakan perkara, kata-kata Abdul Rahman adalah benar terutamanya penukilan daripada Sufyan kerana Abdul Rahman mempunyai perhatian yang khusus pada Sufyan; dan Abdul Rahman mensejahterakan salaf (tidak mencerca ulama silam) serta meninggalkan minuman yang memabukkan. – Al-Fasawi, Abu Yusuf Yaʽqub bin Sufyan, Al-Maʽrifah Wa Al-Tarikh, jilid 1 halaman 413.

Apa yang dapat difahami daripada kata-kata Ahmad bin Hanbal ialah Wakiʽ bin Jarrah merupakan seorang peminum arak; kerana jikalau karakter ini tidak wujud pada Wakiʽ, tidak bermaknalah Ahmad melibatkan ciri-ciri ini pada keunggulan Abdul Rahman bin Mahdi. Begitu juga jikalau kelakuan meminum arak terjadi di zaman sebelum riwayat dinukilkan daripada beliau, tidak perlu kesan ini diletakkan pada kasahihan riwayatnya!

Kesimpulan daripada riwayat ini, kelakuan meminum arak dapat dikaitkan pada beliau termasuk penukilan riwayat di zaman beliau meminum arak! Sementara itu sanad riwayat juga menurut Ahmad adalah Sahih; kerana itu Al-Fasawi menukilkan riwayat ini secara langsung daripada Ahmad bin Hanbal dalam keadaan kedua-dua mereka merupakan ahli hadis dan perawi sejarah yang tersohor di kalangan Ahlusunnah.

Riwayat ke-dua: Khatib Baghdadi:

Beliau menukilkan daripada kitab sejarahnya:

قرأت على التنوخي عن أبي الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأنباري قال حدثني أبي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول قال قدم علينا وكيع بن الجراح فنزل في المسجد على الفرات فكنت أصير إليه لاستماع الحديث منه فطلب مني نبيذا فجئته بمخيسة ليلا فأقبلت أقرأ عليه الحديث وهو يشرب فلما نفذ ما كنت جئته به أطفأ السراج فقلت له: ما هذا؟ فقال: لو زدتنا لزدناك.
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج 13، ص502، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Aku membaca hadis di sisi Al-Tanukhi, daripada Abul Hasan Ahmad bin Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Al-Bahlul Al-Anbari yang berkata  ayahku berkata bahawa datukku Ishaq bin Al-Bahlul yang berkata:
Wakiʽ bin Jarrah datang kepada kami dan menumpang di Masjid berdekatan dengan Al-Furat. Aku pergi kepadanya untuk mendengar hadis daripadanya. Beliau meminta nabiz (sejenis arak) dan aku membawanya di waktu malam. Saya pun membaca riwayat (daripadanya) sedangkan dia sedang minum. Tatkala arak nabiz yang ku bawa telah habis, beliau memadamkan pelita dan aku pun bertanya: Apakah ini? Maka beliau menjawab: Jikalau engkau membawa lebih banyak, kami akan tambahkan lagi untukmu. – Abl-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib, Tarikh Baghdad, jilid 13 halaman 502.

Penelitian sanad riwayat:

Al-Tanukhi (التنوخي):

Al-Dhabi mengatakan tentangnya:

5926 [ 5947 ] علي بن المحسن أبو القاسم التنوخي سماعاته صحيحة… قلت محله الصدق والستر.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 5، ص184، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1995م.

Ali bin Al-Muhsin Abul Qasim Al-Tanukhi… yang didengarinya sahih… seorang yang jujur. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Mizan Al-Iʽtidal Fi Naqd Al-Rijal, jilid 5 halaman 184.

Ahmad bin Yusuf bin Yaʽqub (أحمد بن يوسف بن يعقوب):

Ibnu Kathir mengatakan tentang beliau:

وفيها توفي أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول… وكان عابدا محدثا ثقة.
ابن أثير الجزري، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (متوفاى630هـ) الكامل في التاريخ، ج 7، ص429 ، تحقيق عبد الله القاضي، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ.

Di dalamnya (tahun) Ahmad bin Yusuf bin Yaʽqub meninggal dunia… beliau seorang ahli ibadah, ahli hadis dan thiqah.  – Ibnu Athir Al-Jazari, Izzuddin bin Al-Athir Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad, Al-Kamil fi Al-Tarikh, jilid 7 halaman 429.

Yusuf  bin Yaʽqub bin Ishaq bin Bahlul (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول):

Khatib Al-Baghdadi mengatakan tentang beliau:

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول… وكان ثقة
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج 14، ص321 ر 7644، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Yusuf bin Yaʽqub bin Ishaq bin Al-Bahlul… beliau seorang Thiqah. – Al-Baghdadi, Abu Bakr bin Ali bin Thabit Al-Khatib, Tarikh Baghdad, jilid 14 halaman 321
Ishaq bin Bahlul (إسحاق بن البهلول):

Khatib Baghdadi mengatakan tentang beliau:

إسحاق بن البهلول… وكان ثقة… وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم سألت أبى عن إسحاق بن بهلول الأنباري فقال صدوق.
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج6 ص366 ش 3390 ، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Ishaq bin Al-Bahlul… seorang yang thiqah, Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang Ishaq bin Bahlul Al-Anbari. Beliau menjawab: Beliau seorang yang berkata benar. – Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib, Tarikh Baghdadi, jilid 6 halaman 366.
Oleh itu sanad riwayat ini adalah Sahih dan menunjukkan bahawa Wakiʽ meminum arak di zaman ia menukilkan hadis.

Riwayat ke-tiga: Khatib Al-Baghdadi

Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan seperti berikut:
أخبرنا هلال بن محمد الحفار أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا جعفر بن محمد يعني الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت رجلا سأل وكيعا فقال:يا أبا سفيان شربت البارحة نبيذا فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا يقول إنك شربت خمرا، فقال وكيع: ذاك الشيطان.
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج 13، ص502، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Yahya bin Maʽin berkata: Aku mendengar bahawa seorang lelali bertanya kepada Wakiʽ, maka beliau menjawab: Wahai Abu Sufyan, malam tadi aku minum arak nabiz. Di dalam mimpi aku melihat seakan-akan seorang lelaki berkata: Sesungguhnya kamu telah minum arak. Maka Wakiʽ berkata: Itu adalah Syaitan! (iaitu nabiz tidak haram!). – Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib, tarikh Baghdad, jilid 13 halaman 502.

Penelitian sanad riwayat:

Hilal bin Muhammad bin Haffar (هلال بن محمد):

Dhahabi mengatakan tentang beliau:

الحفار الشيخ الصدوق مسند بغداد أبو الفتح هلال بن محمد.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 17، ص293، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Al-Haffar seorang yang berkata benar, musnad Baghdad, Abul Fath Hilal bin Muhammad – Al-Dhahabi Al-Shafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Siyar Al-Aʽlam An-Nubala, jilid 17 halaman 293.

Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Shalih bin Abdul Rahman (إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن):

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن الصفار الثقة الإمام النحوي المشهور حدث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن منصور الزيادي والكبار وانتهى إليه علو الإسناد روى عنه الدارقطني وابن مندة والحاكم ووثقوه.
العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفاى852 هـ)، لسان الميزان، ج1 ص432، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1406هـ – 1986م.

Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Shaleh bin Abdul Rahman Al-Shaffar seorang yang thiqah, Al-Imam, ulama Nahu yang masyhur… – Al-ʽÂswalani Al-Syafie, Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadhl, Lisan Al-Mizan, jilid 1 halaman 432.

Jaʽfar bin Muhammad bin Abi Uthman Al-Thayalisi (جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي)

جعفر بن محمد بن أبي عثمان الحافظ المجود أبو الفضل الطيالسي البغدادي.. قال أحمد بن المنادى كان مشهورا بالاتقان والحفظ والصدق قال الخطيب كان ثقة ثبتا حسن الخط صعب الأخذ مات في رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تذكرة الحفاظ، ج2 ص626، رقم:653، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى.

Jaʽfar bin Muhammad bin Abi Uthman Al-Hafiz Al-Mujawwid Abul Fadhl Al-Thayalisi Al-Baghdadi… Ahmad Al-Munadi berkata beliau adalah seorang yang terkenal dengan ketelitian, seorang penghafal dan yang benar. Al-Khatib mengatakan beliau adalah Thiqah… – Al-Dhahabi Al-Syafie, Shamsuddin Ab Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Tadhkiratul Huffaz, jilid 2, halaman 626, nombor 653.

Yahya bin Maʽin (يحيى بن معين):

يحيى بن معين. هو الامام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين… قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عن يحيى فقال امام. قال النسائي أبو زكريا أحد الائمة في الحديث ثقة مأمون.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج11 ص71، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Yahya bin Maʽin. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Jihbidh (seorang ulama) Syaikh Al-Muhaddithin Abu Zakaria Yahya bin Maʽin… Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentangnya. Jawabnya: Beliau adalah Imam. Nasa’i berkata: Abu Zakaria merupakan seorang imam dalam ilmu hadis, beliau adalah thiqah dan dapat dipercayai. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdillah bin Ahmad bin Uthman, Siyar Al-Aʽlam Al-Nubala, jilid 11 halaman 71.

Riwayat ke-empat: Khatib Al-Baghdadi:

أخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا محمد بن يحيى قال: قال: نعيم بن حماد: تعشينا عند وكيع أو قال: تغدينا فقال أي شيء تريدون أجيئكم به نبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان؟ قال: قلت: تتكلم بهذا قال هو عندي أحل من ماء الفرات قلت له: ماء الفرات لم يختلف فيه وقد اختلف في هذا.
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج 13، ص502، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Diriwayatkan daripada Nuʽaym bin Hammad yang mengatakan: Kami makan malam atau tengahhari di sisi Wakiʽ. Maka beliau berkata: Apakah yang anda ingin kami bawakan? arak nabiz orang tua (ringan) atau arak nabiz orang muda (keras)? Aku berkata: Engkau berkata tentang ini (arak)? Beliau menjawab: ianya halal dari air Al-Furat. Aku berkata: Tidak ada orang berselisih tentangnya (air Al-Furat), namun ada perselisihan tentang ini (arak). – Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib, Tarikh Baghdad, jilid 13 halaman 502.
Penelitian sanad riwayat:

Muhammad bin Al-Husain bin Al-Fadhl (محمد بن الحسين بن الفضل):

القطان. الشيخ العالم الثقة المسند أبو الحسين محمد بن الحسين ابن محمد بن الفضل البغدادي القطان الأزرق. وحدث عنه البيهقي والخطيب ومحمد بن هبة الله اللالكائي وأبو عبد الله الثقفي وجماعة سواهم. وهو مجمع على ثقته.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 17، ص331 ـ 332، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Al-Qattan, Syaikh yang alim, thiqah, al-Musnad Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Husain Ibnu Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi al-Qattan al-Azraq. Al-Bayhaqi, Khatib, Muhammad bin Hibbatullah Al-Lalika’i, Abu Abdillah Al-Thaqafi dan jemaah menukilkan hadis daripada beliau. Mereka sepakat tentang kethiqahannya. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Siyar Al-Aʽlam An-Nubala, jilid 17 halaman 331-332.

Daʽlaj bin Ahmad (دعلج بن أحمد)

دعلج. دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن المحدث الحجة الفقيه الإمام أبو محمد السجستاني ثم البغدادي التاجر ذو الأموال العظيمة… قال أبو سعيد بن يونس حدث بمصر وكان ثقة… وقال الحاكم دعلج الفقيه شيخ أهل الحديث في عصره…
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج16 ص31، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Daʽlaj bin Ahmad bin Daʽlaj bin Abdul Rahman seorang ahli Hadis, Al-Hujjah (mereka yang menghafal seratus ribu hadis), seorang faqih dan imam… Abu Saʽid bin Yunus berkata: Beliau menukilkan hadis di Mesir dan beliau adalah thiqah…Al-Hakim mengatakan Daʽlaj seorang yang faqih, ahli hadis di zamannya. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bi Ahmad bin Uthman, Siyar Aʽlam An-Nubala, jilid 16 halaman 31.

Ahmad bin Ali Al-Abbar (أحمد بن علي الأبار).

الأبار. الحافظ المتقن الإمام الرباني أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأبار من علماء الأثر ببغداد… قال الخطيب كان ثقة حافظا متقنا حسن المذهب. وقال جعفر الخلدي كان الأبار من أزهد الناس.
سير أعلام النبلاء ج 13، ص443

Ahmad bin Ali, seorang penghafal yang kuat, imam Al-Rabbani Abu Al-ʽAbbas Ahmad bin Ali bin Muslim Al-Abbar, salah seorang ulama ilmu hadis di Baghdad. Khatib berkata: Beliau seorang yang thiqah, penghafal yang kuat. Jaʽfar Al-Khuldi, Al-Abbar seorang yang paling zuhud di kalangan manusia. – Siyar Al-Aʽlam Al-Nubala, jilid 13 halaman 443.

Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli (محمد بن يحيى الذهلي).

Menurut riwayat hadis Al-Bukhari, Muslim dan Sahih Sittah yang lain:

الذهلي. محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الإمام العلامة الحافظ البارع شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبدالله الذهلي مولاهم النيسابوري… وقال الخطيب كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ المتقنين صنف حديث الزهري وجوده وكان أحمد بن حنبل يثني عليه وينشر فضله… قال زنجويه بن محمد كنت أسمع مشايخنا يقولون الحديث الذي لا يعرفه محمد بن يحيى لا يعبأ به… قال ابن أبي حاتم كتب أبي عن محمد بن يحيى بالري وهو ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين وثقه أبي وسمعته يقول هو إمام أهل زمانه… وقال النسائي ثقة مأمون. وقال ابن أبي داود حدثنا محمد بن يحيى وكان أمير المؤمنين في الحديث.

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 12، ص273، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Al-Dhuhli. Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Fars bin Dhuaib, seorang imam, Allamah, penghafal, pintar, Syaikhul Islam, ilmuan orang timur, imam ahli hadis di Khurasan, Abu Abdillah Al-Dhuhli… Ahmad bin Hanbal memujinya dan menyebarkan kelebihannya. .. Zanjawaih bin Muhammad berkata: Saya pernah mendengar bahawa syaikh-syaikh kami mengatakan bahawa hadis yang tidak pernah didengari oleh Muhammad bin Yahya, tidak punyai nilai… Ibnu Abi Hatim mengatakan: Ayahku menulis tentang Muhammad bin Yahya di Rey, bahawa beliau adalah thiqah, sangat berkata benar, imam daripada para imam kaum muslimin dan ayahku menthiqahkannya. Saya mendengar bahawa beliau berkata: Beliau adalah imam orang di zamannya… Nasa’i berkata beliau adalah thiqah dan dapat dipercayai. Ibnu Abi Daud mengatakan: Muhammad bin Yahya adalah Amirul Mukmini dalam ilmu hadis. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Siyar Al-Aʽlam An-Nubala’, jilid 12, halaman 273.

Nuʽaym bin Hammad (نعيم بن حماد)

Beliau adalah salah seorang perawi hadis Al-Bukhari. dan terdapat dua pandangan berbeza mengenainya; sebahagian menthiqahkan beliau dan menganggapnya sebagai seorang imam yang sangat alim. Sebahagian yang lain mendhaifkannya. Namun Syamsuddin Al-Dhahabi menyebut namanya di dalam kitab “ذكر من تكلم فيه وهو موثق”:

نعيم بن حماد خ مقرونا د ت ق حافظ وثقه أحمد وجماعة واحتج به البخاري…
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، ج1، ص184، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، ناشر: مكتبة المنار – الزرقاء، الطبعة: الأولى، 1406هـ.

Nuʽaym bin Hammad, seorang penghafal, Ahmad bin Hanbal dan jemaah menthiqahkan beliau dan Al-Bukhari berhujjah dengan riwayatnya. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Dhikr Asma’ Man Takallam fihi wa huwa Muthaq, jilid 1 halaman 184.

Al-Dhahabi kemudian menukilkan beberapa kelemahannya. Di dalam Siyar Al-Aʽlam menulis:

نعيم بن حماد بن معاوية. ابن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي الأعور صاحب التصانيف…
قال أبو بكر الخطيب يقال إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم. يوسف بن عبد الله الخوارزمي سألت أحمد بن حنبل عن نعيم بن حماد فقال لقد كان من الثقات… إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد سمعت يحيى بن معين وسئل عن نعيم فقال ثقة… قال أبو زكريا نعيم ثقة صدوق رجل صدق أنا أعرف الناس به كان رفيقي بالبصرة كتب عن روح خمسين ألف حديث… قال أحمد العجلي نعيم بن حماد ثقة مروزي… وقال أبو حاتم محله الصدق.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج10، ص595، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

Nuʽaym bin Hammad bin Muʽawiyah, ibnu Al-Harith bin Hammam bin Salamah bin Malik merupakan seorang imam yang sangat alim dan beliau seorang penghafal…

Khatib Al-Baghdadi berkata dialah orang yang mula-mula mengumpulkan riwayat-riwayat musnad. Yusuf bin Abdillah Al-Khawarizmi berkata aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Nuʽaym bin Hammad. Maka dia menjawab: Beliau daripada orang-orang yang thiqah… Ibrahim bin Abdillah bin Junaid berkata, aku mendengar daripada Yahya bin Maʽin ditanya tentang Nuʽaym. Maka beliau menjawab: Thiqah… Abu Zakaria berkata Nuʽaym adalah seorang yang thiqah dan bicaranya sangat benar. Seorang yang Sidq. Aku orang yang paling mengenali dia dan beliau adalah kawan karibku di Bashrah. Beliau menulis tentang roh dengan hadis sebanyak lima puluh ribu hadis… Ahmad Al-ʽIjli berkata: Nuʽaym bin Hammad adalah seorang yang thiqah. Abu Hatim berkata: beliau seorang yang benar bicaranya. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Siyar Al-Aʽlam An-Nubala, jilid 10 halaman 595.

Beberapa riwayat yang lain:

Dhahabi dalam beberapa tempat yang berbeza telah menjelaskan bahawa beliau seorang peminum arak berdasarkan nukilan daripada para ulama Ahlusunnah:

وقد روى غير واحد أن وكيعاً كان يترخص في شرب النبيذ.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج 13، ص441، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ – 1987م.

Bukan seorang yang meriwayatkan bahawa Wakiʽ membolehkan minuman arak nabiz. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Masyahir Wal Aʽlam, jilid 3 halaman 441.

Di tempat yang lain beliau menulis: Abul Asyaj berkata:

وقال أبو سعيد الأشج كنت عند وكيع فجاءه رجل يدعوه إلى عرس فقال أثم نبيذ قال لا قال لا نحضر عرسا ليس فيه نبيذ قال فإني آتيكم به فقام.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 9، ص155، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج 13، ص442، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ – 1987م.

Abu Saʽid Al-Asyaj berkata: Aku pernah bersama Wakiʽ, maka datanglah seorang lelaki mengundangnya ke majlis perkahwinan. Beliau mengatakan: Apakah di sana ada arak nabiz?. Jawabnya: Tidak. Beliau membalas: Kami tidak akan menghadiri acara perkahwinan yang tidak ada arak nabiz. Katanya lagi: Saya akan bawakan untukmu. Maka beliau pun bangun dan pergi. – Al-Dhahabi Al-Syafie, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, Siyar Al-Aʽlam An-Nubala, jilid 9 halaman 155; Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Masyahir Wal Aʽlam, jilid 13 halaman 442.

Khatib Al-Baghdadi menukilkan riwayat dalam bentuk begini:

حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن علي بن أم شيبان الهاشمي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثني أبي قال كان أبي وكيع يصوم الدهر… ثم يدخل إلى منزله فيقدم إليه إفطاره وكان يفطر على نحو عشرة أرطال من الطعام ثم يقدم له قربة فيها نحو من عشرة أرطال نبيذ فيشرب منها ما طاب له على طعامه ثم يجعلها بين يديه ويقوم فيصلي ورده من الليل وكلما صلى ركعتين أو أكثر من شفع أو وتر شرب منها حتى ينفذها ثم ينام.
البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاى463هـ)، تاريخ بغداد، ج 13، ص501، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

Diriwayatkan daripada anak lelaki Wakiʽ bahawa ayahku berpuasa selama beberapa hari… kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan makanan berbuka di bawa kepadanya. Beliau berbuka dengan sepuluh rathl (setiap rathl kira-kira dua kilo setengah) makanan. Kemudian dibawa kepadanya qirbah (kantungan air) yang mengandungi kira-kira sepuluh rithl arak nabiz. Maka beliau meminumnya  setiap kali dia mahu. Kemudian beliau meletakkannya  berhampiran dan solat. Setiap kali beliau solat dua rakaat atau lebih, ia akan minum sebanyak dua kali sehingga kantungan itu kosong. Kemudian beliau pun tidur. – Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib, Tarikh Baghdad, jilid 13 halaman 501.
Walau bagaimana pun masih banyak lagi riwayat yang mengatakan beliau seorang peminum arak dan memadailah dengan fakta-fakta yang telah disebutkan tadi.

Kesimpulan:

Wakiʽ bin Al-Jarrah, seorang perawi hadis Sahih Sittah, peminum arak dan menganggap arak boleh diminum. Selain itu para ulama Ahlusunnah menukilkan riwayat daripada beliau di zaman beliau meminum arak.

Benarkah pintu-pintu rumah di Madinah diperbuat daripada kayu?

Menjawab Syubhat;
Benarkah pintu-pintu rumah di Madinah diperbuat daripada kayu?

Kediaman-kediaman yang menjadi tempat tinggal warga Madinah dan Makkah di zaman Islam tidaklah berbentuk bangunan dan rumah di zaman kita yang mempunyai dinding tinggi, ada bahagian gerbang masuk dengan pintu yang kuat dan berbagai kunci; namun untuk menjaga bahagian dalaman rumah dari penglihatan orang luar mereka hanyalah menggunakan penghadang seperti tirai yang diperbuat dari kain dan kayu. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Talib secara jelas mengatakan bahawa rumah kami Ahlul Bait tidak mempunyai pintu:

وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (ص) لا سُقُوفَ لِبُيُوتِنَا وَ لا أَبْوَابَ وَ لا سُتُورَ؛

Rumah kami Ahlul Bait tidak mempunyai bumbung, pintu dan tirai;

Riwayat ini telah dinukilkan secara besar-besaran dari kitab Syiah seperti:

الخصال، شيخ الصدوق، ص 364 _ 382 و شرح الأخبار، قاضي النعمان المغربي، ج 1 ص 345 – 362 و الاختصاص، شيخ المفيد، ص 163 180 و بحار الأنوار، علامة المجلسي، ج 38 ص 167 و 186 و….

Al-Khishal, Syaikh Al-Shaduq, halaman 364 – 382, Syarh Al-Akhbar, Qadi Al-Nuʽman Al-Maghribi jilid 1 halaman 345 – 362, Al-Ikhtisas, Syaikh Al-Mufid halaman 163 -180, Biharul Anwar, Allamah Al-Majlisi jilid 38 halaman 167 – 186 dan lain-lain lagi.

Oleh itu bagaimanakah Fatimah Az-Zahra berada di antara pintu dan dinding? dan lagi bagaimana mungkin pintunya dibakar dengan api?

Kritikan dan penelitian:

Salah satu syubhat terkini yang datang dari golongan Wahabi ialah mengeksploitasi dan seterusnya mencanangkan perkara ini secara meluas.

Namun dengan meneliti riwayat yang ada di dalam kitab-kitab Syiah dan Sunni, maka kita akan mendapat satu kesimpulan bahawa rumah-rumah kediaman di zaman Rasulullah (s.a.w) mempunyai pintu yang diperbuat dari kayu. Perkara ini dapat disaksikan dalam beberapa riwayat yang akan disebutkan di sini sebagai fakta dan bukti. Pembaca yang budiman juga dapat merujuk kepada kitab “مأساة الزهراء عليها السلام” dan “خلفيات مأساة الزهراء” yang ditulis oleh Sayid Ja’far Murtadha.

Kami mulakan jawapan Allamah Sayyid Ja’far Murtadha untuk menjawab syubhat ini dan kemudian ia akan kami perincikannya dengan mendalam.

Jawapan Sayyid Ja’far Murtadha:

Allamah Sayid Ja’far Murtadha menjelaskan riwayat ini dengan membawa hadis bahawa Amirul Mukminin Ali Bin Abi Talib mengatakan:

…أن أبواب أهل البيت ( عليهم السلام ) بيوتهم كانت من جريد النخل الذي هو أصل السعفة بعد جرد الخوص عنها، أما غيرهم ( عليهم السلام ) فكان لبيوتهم ستائر، وكانت أبوابها من غير جريد النخل أيضا، ومنها الأخشاب لا مجرد ستائر ومسوح كما يدعون.
العاملي، السيد جعفر مرتضى (معاصر)، مأساة الزهراء عليها السلام شبهات وردود، ج 2 ص 232، ناشر: دار السيرة بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1418هـ ـ 1997 م

Sesungguhnya pintu-pintu rumah Ahlul Bait (a.s) diperbuat dari pelepah tamar yang dibuang daun, namun yang lain pula ada tirai-tirai, pintu-pintunya juga bukan dari pelepah kurma, ianya daripada kayu, kebanyakannya ditutupi dengan tirai yang digantung. – Al-ʽAmili, Sayid Ja’far Al-Murtadha, Ma’saat Az-Zahra (a.s) Syubahaat wa Raddud, jilid 2 halaman 232.

Apakah makna membuka pintu rumah dengan kunci?

Allah (s.w.t) di dalam Al-Quran memberi izin kepada para sahabat dan umat Islam yang memegang kunci untuk memakan makanan. Tidak dapat dinafikan lagi rumah yang tidak ada pintu yang diperbuat dari kayu atau besi, tidak mempunyai maknanya.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَلا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ … أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميعاً أَوْ أَشْتاتاً. (النور / 61 .)

Tidaklah kamu berdosa jika memakan makanan dari rumah kamu dan rumah ayah kamu… atau rumah yang kamu miliki kuncinya, atau rumah kawan-kawan kamu, tidaklah kamu berdosa memakan makanan secara berjemaah atau berpisah-pisah. – Surah An-Nur ayat 61.

Di dalam hadis berikut juga secara jelas mengatakan pembukaan pintu bilik dengan perantara kunci. Ini bermakna jalan masuk ke rumah dan bilik adalah tertutup dan terhadang dengan pintu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِىَّ،صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ « يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ ». فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عِلِّيَّةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ.
السجستاني الأزدي، سليمان بن الأشعث أبو داود (متوفاي275هـ)، سنن أبي داود، ج 2 ص 527، ح 5240، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ناشر: دار الفكر.

Daripada Abdul Rahim bin Mutarraf Al-Ru’asi, diriwayatkan daripada Isa, daripada Ismail, daripada Qais, daripada Dukain bin Saʽid Al-Muzani yang mengatakan: Kami datang kepada Rasulullah (s.a.w), kami meminta makanan. Maka baginda bersabda: Wahai Umar, pergilah dan berikanlah makanan kepada mereka. Umar membawa kami ke bilik yang paling atas kemudian mengambil kunci dari talipinggangnya dan membuka pintu. – Al-Sajastani Al-Azdi, Sulaiman bin Al-Asyʽath, Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 527.

Al-Bani di dalam Sahih dan Dhaif Sunan Abu Daud, telah mensahihkan hadis yang bernombor 5238 itu.

Nabi (s.a.w) mengarahkan pintu-pintu rumah ditutup di waktu malam:

Muslim Nisyaburi menulis:

10. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً.
النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1593، ح2010، كتاب الأشربة (والاطعمة)، باب فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Abu Hamid berkata: Nabi (s.a.w) mengarahkan kami supaya meletakkan sebekas air di penjuru dan menutup pintu ketika waktu malam. – Al-Nisyaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi, Sahih Muslim musliim, jilid 1 halaman 1593, hadis 2010.

Bilik Nabi diperbuat daripada kayu ʽarʽar:

Ibnu Kathir Dimasyqi menukilkan daripada Hasan Al-Bashri, menulis:

وكانت حجره من شعر مربوطة بخشب من عرعر قال وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يقرع بالاظافير فدل على أنه لم يكن لابوابه حلق.
القرشي الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (متوفاي774هـ)، البداية والنهاية، ج 3، ص 221، ناشر: مكتبة المعارف – بيروت.

Bilik baginda diperbuat daripada rambut yang diikat dengan kayu ʽarʽar (عرعر), di dalam Tarikh Al-Bukhari sesungguhnya rumah baginda diketuk dengan kuku. Ini menunjukkan sesungguhnya pintunya tidak ada besi pengetuk. – Al-Qusyairi Al-Dimasyqi, Ismail bin Umar bin Kathir Abul Fida, Al-Bidayah Wal Nihayah, jilid 3 halaman 221.

Rumah Aisyah diperbuat daripada kayu pohon cypress:

Al-Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad menulis:

عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان قال من عرعر أو ساج.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، الأدب المفرد، ج 1، ص 272، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1409هـ ـ 1989م

Muhammad bin Hilal bilik isteri-isteri Nabi (s.a.w) ditutupi dengan pelepah kurma yang diikat dengan rambut. Beliau ditanya tentang rumah Aisyah, maka beliau menjawab: Pintunya mengadap Syam. Maka saya bertanya: Satu daun pintu atau dua daun pintu?. Katanya: Satu daun pintu. Saya bertanya: Ia diperbuat daripada apa? Jawabnya: Daripada ʽarʽar atau saaj. – Al-Bukhari Al-Jaʽfi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Al-Adab Al-Mufrad, jilid 1 halaman 272.

ʽAshimi Syafie (wafat pada tahun 1111) menulis:

كان باب عائشة مواجه الشام وكان بمصراع واحد من عرعر أو ساج.
العاصمي المكي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (متوفاي1111هـ)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ج 1، ص 367، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية.

Pintu rumah Aisyah mengadap ke Syam dan mempunyai satu daun pintu dari kayu ʽarʽar atau saaj. – Al-ʽAshimi Al-Makki, Abdul Malik bin Husain bin Abdul Malik Al-Syafie, Samth Al-Nujum Al-ʽAwali fi Anba’ Al-Awa’il Wa Al-Tawali, jilid 1 halaman 367.

Abul Baqa’ Makki Al-Hanafi (wafat pada tahun 864) menulis:

وكان لبيت عائشة رضي الله عنها مصراع واحد من عرعر أوساج.
المكي الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء (متوفاي854هـ)، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ج 1، ص 268، تحقيق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1424هـ ـ 2004م.

Rumah Aisyah ada satu daun pintu yang diperbuat daripada kayu ʽarʽar atau saaj. – Tarikh Makkah Al-Musyrafah Wal Masjid Al-Haram Wa Al-Madinah Al-Syariqah wa Al-Qabr Al-Syarif, jilid 1 halaman 268.
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam Sahihnya menulis:

حدثنا محمد بن عبد اللَّهِ بن حَوْشَبٍ حدثنا عبد الْوَهَّابِ حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ قال أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قالت سمعت عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ لَمَّا جاء قَتْلُ زَيْدِ بن حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بن رَوَاحَةَ جَلَسَ النبي صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ وأنا أَطَّلِعُ من شَقِّ الْبَابِ.
البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري، ج 1، ص 440، ح 1243، بَاب ما يُنْهَى عن النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عن ذلك، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407 – 1987.

Aisyah mengatakan: Ketika sampai berita kematian Zaid bin Harith, Ja’far dan Abdullah bin Rawahah, Nabi (s.a.w) duduk sehingga kelihatan pada baginda kesedihan, dan aku melihatnya di celah pintu. – Al-Bukhari al-Jaʽfi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari, jilid 1 halaman 440, hadis 1243.
Celah pintu atau Syaq Al-Bab (شَقِّ الْبَابِ) menunjukkan dalil bahawa rumah tidak berpintu adalah tidak benar. Bahkan pintu di zaman itu telah diperbuat dari papan atau pelepah tamar yang dipasang pada ruangan masuk ke dalam rumah.

Rumah Ali bin Abi Talib mempunyai pintu:

Dalam beberapa riwayat Sunni dan Syiah juga ada menyebut bahawa rumah Ali bin Abi Talib mempunyai pintu kayu dari jenis “Saʽaf” (سَعَفٍ pelepah kurma), ʽarʽar, saaj (kayu cypress) dan lain-lain lagi.
Dalam kisah perkahwinan Fathimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin (a.s) menyebut bahawa:

ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً عليه السلام فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا ثُمَّ دَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ قُومَا إِلَى بَيْتِكُمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَ بَارَكَ فِي نَسْلِكُمَا وَ أَصْلَحَ بَالَكُمَا ثُمَّ قَامَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَه‏.
الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي211هـ)، المصنف، ج 5 ص 489، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ؛
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (متوفاي360هـ)، المعجم الكبير، ج 22 ص 412، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء – الموصل، الطبعة: الثانية، 1404هـ – 1983م؛
التميمي المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد (متوفاي363 هـ)، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، ج 2 ص 359، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي، ناشر: مؤسسة النشر الاسلامي ـ قم، الطبعة: الثانية، 1414 هـ؛
المجلسي، محمد باقر (متوفاي 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 43 ص 142، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، 1403 – 1983 م.

Rasulullah (s.a.w) memanggil Ali bin Abi Talib dan melakukan apa yang baginda telah lakukan pada Fathimah Az-Zahra, iaitu doa untuk Ali sebagaimana yang dibaca untuk Fathimah. Kemudian baginda bersabda kepada Ali dan Fathimah: Bangunlah kalian dan pergi rumah kamu berdua, Allah menghimpunkan kalian berdua dan mengurniakan berkat kepada keturunan kamu berdua, dan kebaikan untuk akibat kalian. Kemudian baginda bangun dan menutup pintu rumah. – Al-Shunʽani, Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hamam, Al-Mushannaf, jilid 5 halaman 489; Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qasim, Al-Muʽjam Al-Kabir, jilid 22 halaman 412; Al-Tamimi Al-Maghribi, Abu Hanifah Al-Nuʽman bin Muhammad, Syarh Al-Akhbar Fi Fadha’il Al-A’immah Al-Athar, jilid 2 halaman 359; Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul Anwar jilid 43 halaman 142.

Imam Al-Kazim menukilkan daripada ayahnya yang berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله وسلم) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْبَابَ وَقَالَ يَا أَهْلِي وَأَهْلَ اللَّه‏….
المجلسي، محمد باقر (متوفاي 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 24 ص 219، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، 1403 – 1983 م.

Rasulullah (s.a.w) menghimpunkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Fathimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Baginda menutup pintu ke atas mereka dan bersabda: Ya Ahli, Ya Ahlallah… – Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul Anwar, jilid 24 halaman 219.

Di dalam Hadis yang lain, beliau menukilkan daripada ayahnya Imam Ja’far Al-Sodiq yang berkata:

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ النَّبِيُّ (صلي الله عليه وآله وسلم) فِي صَبِيحَتِهَا دَعَا عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (عليهم السلام) وَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ وَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدْنَاهَا مِنْهُ فَنَاجَاهَا مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ خَرَجَ عَلِيٌّ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ أَقَامُوا بِالْبَابِ وَ النَّاسُ خَلْفَ الْبَاب‏.
المجلسي، محمد باقر (متوفاي 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 22 ص 490، باب 1، وصيته ص عند قرب وفاته و فيه، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، 1403 – 1983 م.

Tatkala malam yang subuhnya adalah kewafatan Rasulullah (s.a.w), baginda memanggil Ali, Fathimah, Al-Hasan dan Al-Husain (a.s), baginda menutup pintu dan bersabda: Wahai Fathimah. Maka Fathimah mendekati baginda, maka baginda berbicara bersama puterinya dengan tempoh yang lama. Apabila terlalu lama, Ali dan kedua-dua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain keluar bersamanya dan menunggu di balik pintu bersama orang ramai. – Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul Anwar, jilid 22 halaman 490.
Apakah yang dimaksudkan menutup pintu? Muhammad bin Jarir Al-Tabari menulis:

قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَضَيْتُ إِلَيْهَا فَطَرَقْتُ الْبَابَ وَ اسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَتْ لِي بِالدُّخُولِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هِيَ جَالِسَة.
الطبرى ، أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم (قرن5هـ) ، دلائل الامامة ، ص 107 ، نشر و تحقيق : مؤسسة البعثة ـ قم ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ؛
المجلسي، محمد باقر (متوفاي 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 91 ص 226، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، 1403 – 1983 م.

Salman mengatakan: Saya pergi ke rumah Fathimah dan mengetuk pintu. Lantas saya minta izin untuk masuk dan beliau mengizinkan aku masuk. Aku pun masuk sementara beliau sedang duduk. – Al-Tabari, Abi Ja’far bin Jarir bin Rustam, Dala’il Al-Imamah, halaman 107; Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul Anwar, jilid 91, halaman 226.

Dalam hadis ini Salman berkata “Aku mengetuk pintu”, apakah mengetuk pintu membawa maksud yang lain?

Serangan yang memecahkan pintu rumah Fathimah Az-Zahra:

Tersebutlah dalam riwayat serangan ke atas rumah Fathimah Az-Zahra seperti berikut:

قَالَ عُمَرُ قُومُوا بِنَا إِلَيْهِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ خَالِدُ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ قُنْفُذٌ وَ قُمْتُ مَعَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَابِ فَرَأَتْهُمْ فَاطِمَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَغْلَقَتِ الْبَابَ فِي وُجُوهِهِمْ وَ هِيَ لا تَشُكُّ أَنْ لا يُدْخَلَ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنِهَا فَضَرَبَ عُمَرُ الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَكَسَرَهُ وَ كَانَ مِنْ سَعَفٍ.
المجلسي، محمد باقر (متوفاي 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 28 ص 227، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، 1403 – 1983 م.

Umar berkata: Bawakanlah kami kepadanya. Maka Abu Bakar, Umar, Uthman, Khalid bin Al-Walid, Al-Mughirah bin Syuʽbah, Abu ʽUbaidah bin Al-Jarrah, Salim Mawla Abi Huzaifah dan Qunfuz bergerak dan saya pun bersama mereka. Ketika saya sampai ke pintu, Fathimah (a.s) melihat mereka, beliau pun menutup pintu. Beliau tidak menyangka bahawa mereka akan masuk ke dalam kecuali dengan izinnya. Maka Umar menerajang pintu dengan kakinya sehingga pecah pintu dari pelepah kurma itu. – Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul Anwar, jilid 28, halaman 227.

Riwayat daripada Ibnu Qutaibah menyatakan:

ثم قام عمر، فمشى معه جماعة، حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة…
الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (متوفاي276هـ)، الإمامة والسياسة، ج 1، ص 16، تحقيق: خليل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت – 1418هـ – 1997م، تحقيق شيري، ج1، ص37، و تحقيق، زيني، ج1، ص24.

Umar dan kelompoknya bergerak sehingga sampai ke rumah Fathimah, maka mereka pun mengetuk pintu. Tatkala Fathimah mendengar suara mereka, beliau mengatakan dengan suara yang tinggi: Wahai ayahku Rasullah! Setelah kewafatanmu, apakah yang kami hadapi dengan Ibnu Al-Khattab dan Ibnu Abi Quhafah… – Al-Dainuri, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah, Al-Imamah Wal Siyasah, jilid 1 halaman 16.

Kesimpulan:

Mengeksploitasi riwayat kata-kata Ali bin Abi Talib sebagai dalil bahawa: “لا سُقُوفَ لِبُيُوتِنَا وَ لا أَبْوَابَ” tidak menyebabkan Ahlusunnah tidak sampai kepada matlamat mereka kerana:

1. Ilustrasi syubhat menukilkan kata-kata Ali bin Abi Talib yang tidak lengkap; agar pembacanya merasa tidak kenal bentuk rumah kediaman Ahlul Bait; sedangkan pembaca sendiri tidak dapat membayangkan rumah jenis apakah yang tidak ada bumbung, pintu dan dinding. Hakikatnya matan Hadis tersebut adalah seperti berikut:

نحن اهل بيت محمد (ص) لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستور الا الجرائد وما اشبهها.

(menurut yang dinukilkan oleh Syaikh Mufid  tirai disebut pula dengan dinding)

Di penghujung hadis ini menerangkan bahawa kayu yang digunakan adalah pelepah-pelepah kurma yang dibuang daunnya dan diraut supaya dapat dirapatkan. Oleh itu berdasarkan riwayat ini dan riwayat yang lain, dapatlah disimpulkan bahawa rumah Ahlul Bait dan rumah Fathimah Az-Zahra adalah seperti rumah-rumah yang lain iaitu mempunyai pintu masuk yang boleh dibuka dan ditutup dengan kemas. Begitu juga beberapa riwayat yang lain daripada sumber-sumber yang dinukilkan Ahlusunnah turut mengatakan rumah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib mempunyai pintu dan pintu itu juga diperbuat daripada kayu.