Al Quran menyatakan Sahabat Pernah Lari dari Salat Jum’at

Qs. 62 ayat 11

Qs. Al Jumuah ayat 11 : Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada disisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik

Asbabun Nuzul ayat 11

Jabir mengatakan bahwa saat Rasulullah menyampaikan khotbah pada hari jum’at, tiba tiba rombongan kafilah datang membawa dagangan dari Syam, kaum muslimin mendatangi rombongan itu, hingga hanya tersisa 12 orang yang mendengarkan Rasulullah berkhotbah. Atas peristiwa itu, turunlah ayat ini” (Hr.Bukhari dan Muslim)

.

Ibnu Katsir menulis tentang sahabat yang meninggalkan Rasul yang sedang khutbah Jum’at hanya karena perdagangan. Dia berkata bahwa Imam Ahmad berkata: Berkata kepada Ibnu Idris dari Hushain bin Salim dari Jabir, ia berkata: Aku sering masuk ke Madinah dan ketika RasuluLLAAH SAW. sedang berkhutbah orang-orang meninggalkan beliau dan tersisa hanya dua belas orang saja,kemudian turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perdagangan (yang menguntungkan) ataupermainan (yang menyenangkan) mereka bubar dan pergi ke sana meninggalkan engkau berdiri (berkutbah)(al-Jumu’ah ayat 11).
.
Kejadian ini juga termuat dalam Shahihain. (lih. Tafsir Ibnu Katsir 4/378, ad-Durrul Mantsur Suyuthi hal.220-223, Shahih Bukhari 1/316, Shahih Muslim, 2/590)

.
Untuk penelitian dan eksplorasi yang mendalam tentang naqd al-Qur’an terhadap sahabat, silahkan anda buka kitab-kitab berikut:
– Tafsir Ibn Katsir 1/421 dan Tafsir at-Tabari 4/155, tafsir surah al-Imran ayat 161.
– Tafsir Ibn katsir 4/209 tafsir surah al-Hujurat ayat 6 dan 2/283-285 tafsir surah al-Anfal ayat 1
Lihat juga tafsir surah al-Imran ayat 103, al-Ahzab ayat 12-13. at-Taubah 101-102, al-Hujurat 14, at-Taubah ayat 60

.

Sungguh Tega! Ulama Ahlusunnah Menuduh Para Sahabat Meninggalkan Nabi saw. Sa’at Khutbah Jum’at!

Sungguh keterlaluan tuduhan yang dilontarkan para ulama Ahlusunnah terhadap para sahabat mulia Nabi saw. tega-teganya mereka menuduh para sahabat mulia hasil didikan Nabi Muhammad saw. sebagai kaum yang tidak tau adab dan lebih dari itu tidak tau malu! Para sahabat ada di antara mereka telah dididik belasan tahun dan ada yang hampir dua puluh tiga tahun… ternyata di tahun-tahun akhir mereka menyakiti hati Nabi mereka dengan meninggalkan secara kolektif Nabi saw. yang sedang berpidato di atas minbar Jum’at! Sebuah pemandangan yang saya yakin belum pernah dan tidak akaan pernah kita saksikan ada seorang ustadz/syeikh/kyai ditinggalkan murid-murid dekatnya atau para jama’ah kebanggaannya berdiri bengong di atas mimbar, sementara mereka berlompatan keluar meninggalkan masjid dan membiarkannya di atas Mimbar berpidato hanya berebut makanan misalnya atau kerena ada pawai barongse lewat!!

Tetapi itulah yang “dituduhkan” para ulama Ahlsunnah terhadap para sahabat mulia! Mereka berhamburan keluar masjid sementara Nabi saw. sedang berkhutbah di atas Mimbar... mereka tega meninggalkan Nabi saw. berdiri di atas mimbar hanya kerena ada seorang pedagang makanan datang dengan menabuh genderang sebagai alat memanggil para pelanggan! Dari ribuan sahabat yang hadir shalat Jum’at hanya tersisa belasan sahabat saja yang masih setia duduk mendengar pidato Nabi saw.

Sungguh luar biasa!!

Bukankah tunuduhan demikian terhadap para sahabat mulia Nabi saw. adalah sebuah penghinaan dan pelecehan?! Bukankah para sahabat itu seluruhnya, ajma’în adalah ‘udûl/baik/terdidik dan shaleh?! Bukankah semestinya kita katakan bahwa para sahabat itu seluruhnya, ajma’în adalah lebih mengutamakan Nabi mereka lebih dari segalanya tidak terkecuali jiwa-jiwa mereka? Lalu mengapakah para ulama Ahlusunnah menghina mereka dengan mengatakan mereka lebih mementingkan perut-perut mereka ketimbang mendengar pidato Rasulullah Muhammad saw.?!

Para Ulama Ahluusunnah Mengaitkan Penghinaan Itu Dengan Sebuah Ayat Al Qur’an!

Tidak cukup sampai di sini, para ulama Ahlusunnah sepakat mempertegas tuduhan menghinakan itu dengan mengaitkannya dengan sebuah ayat Al Qur’an. Allah SWT berfirman:

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah:” Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik- baik Pemberi rezeki. (QS. Jumu’ah [62];11)

Keterangan Para Ulama Ahlusunnah Tentang Ayat di Atas

Tentang ayat di atas, para ulama Ahlusunnnah mengaitkannnya dengan sebuah peristiwa yang menggemparkan penghuni langit sebelum menggemparkan penduduk bumi, sehingga Allah SWT langsung menurunkan ayat teguran bahkan ancaman keras dan Nabi pun tidak ketinggalan menampakkan murkanya atas para pelaku tindakan hina yang biadab itu.

Untuk menyingkat waktu mari kita dengar langsung penghinaan ulama Ahlusunnah terhadap para sahabat Nabi mulia saw.

Setelah menerangkan makna ayat bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saw. berpidato di  atas mimbar, Ibnu Jarir ath Thabari (mufassir tertua Ahlusunnah) mengutip berbagai riwayat, di antaranya:

.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

“…. dari Abu Mâlik, ia berkata, ‘Dihyah datang dengan membawa dagangan (berupa minyak) dari negeri Syam. Saat itu Nabi saw. sedang berkhutbah Jum’at, sepontan ketika melihat itu, para sahabat berdiri menujunya di tanah Baqi’. Mereka takut kedahuluan orang lain. Ia berkata, ‘Lalu turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن قرة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة و النبي صلى الله عليه و سلم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه و سلم و خرجوا إليه، فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً حتى ختم السورة

“… dari as Suddi dari Qarrah, ‘Tentang ayat {.. apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat}  ia berkata, “Dihyah al kalbi datang membawa dagangan sementara Nabi saw. berdiri (berkhutbah) dalam shalat Jum’at, maka mereka serempak meninggalkan Nabi saw. dan keluar menghampiri Dihyah. Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” hingga akhir surah.”

.

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت آية الجمعة.  

“… (sahabat) Jabir bin Abdillah berkata, ‘Kami bersama Rasulullah saw. di hari Jum’at, lalu lewatah kafilah dagang membawa makanan. Ia (Jabir) berkata, ‘Maka manusia keluar kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat surah Jum’at”

.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع و غلاء سعر، فقدمت عير و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا و النبي صلى الله عليه و سلم قائم، كما قال الله عز وجل.

“ … Hasan berkata, ‘Penduduk kota Madinah mengalami kelaparan dan mahalnya bahan makanan, lalu datanglah kafilah dagang sementara Nabi saw. sedang berkhutbah shalat Jum’at, ketika mendengar kedatangan kafilah itu mereka bergegas keluar dan meninggalkan Nabi saw. yang sedang berdiri seperti yang difirmankan Allah.”

.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال سفيان: و لا أعلم إلا أن في حديثه و يعظهم و يذكرهم، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة، فقال:” و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا” و أنزل الله عز وجل: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

“… dari Qatadah, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum’at, tiba-tiba mereka berangsur-angsur bangun dan keluar sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian di hari jum’at berikutnya beliau berkhutbah di hadapan mereka … Sufyan berkata, ‘Aku tidak mengetahui dari hadisnya melainkan beliau menasihati dan mengingatkan mereka, lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian pada hari jum’at ketiga beliau berkhutbah lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu beliau bersabda (mengancam)

.

و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا

“Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, andai orang terakhir kamu mengikuti orang pertama kamu (yang keluar) pastilah lembah ini akan dilahab api membakar kalian!.”

Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

.

Ustad Husain Ardilla :

Ini mungkin yang dimaksud dengan penegasan Syeikh Ibnu Âsyûr bahwa peristiwa memalukan itu mereka lakukan sebanyak tiga kali secara berturut-turut, sehingga akhirnya Nabi saw. murka dan mengancam dan Allah pun segera menurunkan ayat kecamanan yang mengabadikan prilaku para sahabat itu!

Ibnu Âsyûr berkata dalam tafsirnya at Tahrîr at Tanwîr,28/205:

فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات

“Dan telah dikatakan bahwa peristiwa itu terulang sebanyak tiga kali… “

Catatan:

Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa sahabat yang tetap setia tidak tergiur kafilah dagang itu berjumlah empat puluh orang.

Para ulama Ahlusunnah tidak meragukan peristiwa itu memang benar-benar terjadi.. para sahabat Nabi meninggalklan Nabi saw. berdiri di atas Mimbar!

Ibnu Katsir meyakinkan kita dengan kata-katanya:

يعاتب تبارك و تعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية و الحسن و زيد بن أسلم و قتادة، و زعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، و كان معها طبل فانصرفوا إليها و تركوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قائما على المنبر إلا القليل منهم، و قد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن‏ جابر قال: قدمت عير مرة المدينة، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يخطب فخرج الناس و بقي اثنا عشر رجلا فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها. أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به.

“Allah –Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi- telah menegur (para sahabat) atas apa yang terjadi yaitu meninggalkan (Nabi saw.) saat khutbah Jum’at menuju kafilah dagang yang datang ke kota Madinah pada hari itu. Allah -Ta’ala- berfiman: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” berkhutbah di atas mimbar. Demikian disebutkan banyak ulama tabi’în di antara mereka adalah Abul ‘Âliyah, al Hasan, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dan Muqatil bin Hayyân berpendapat bahwa kafilah dagang itu milik Dihyah sebelum ia memeluk Islam. Ia membawa genderang (dan menabuhnya) lalu orang-orang -kecuali beberapa orang saja- keluar menujunya dan meninggalkan Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar. Dan telah shahih berita tentang kejadian ini.”

Kemudian ia menyebutkan beberapa riwayat tentangnya, di antaranya adalah:

Imam Ahmad[1] meriwayat dari … Jabir, ia berkata, “Pada seuatu hari ada kafilah dagang datang ke kota Madinah ketika itu Rasulullah saw. sedang berkhutbah, maka orang-orang keluar (dari masjid) kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” Dan hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Sahahih mereka dari hadis Salim dengan sanad di atas.

Ustad Husain Ardilla :

Sobat, Anda berhak bertanya, mungkinkah Allah menyebut-nyebut kejelekan para sahabat mulia Nabi saw. dalam Al Qur’an, kitab suci-Nya yang akan dibaca umat Islam sepanjang zaman?!

Atau justeru, jangan-jangan mereka yang keluar (apalagi kalau diterima riwayat yang menyebut bahwa kejadian itu terulang sebanyak tiga kali) bukanlah sahabat, tetapi mereka adalah gabungan dari kaum munafik, kaum lemah imam dan yang islamnya ikut-ikutan?!

Jika hanya karena rayuan pedagang makaman, para sahabat itu berbondong-bondong keluar meninggalkan masjid di saat beliau saw. berkhutbah, dengan tanpa malu dan sungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw., lalu apa bayangan kita terhadap mereka di medan perang ketika maut mengejar mereka?! Mungkinkah mereka akan tegar menghadapinya dan membela Nabi mereka hingga tetes darah penghabisan?

Sobat, peristiwa itu terjadi bukan di awal-awal kedatangan Nabi saw. di kota Madinah, tetapi justeru di tahun-tahun terakhir! Artinya mereka sudah lama mendapat didikan istimewa dari Nabi saw.! Lalu apa yang salah di sini? Yang jelas beliau saw. tidak mungkin “teledor” dalam mendidik. Tetapi, pendidikan itu bukanlah aktifitas satu arah dan kesuksesan hanya ditentukan oleh sang pendidik betapa pun hebatnya ia!

Di sini, saya hanya hendak mengatakan, tidakkah apa yang disajikan para ulama Ahlusunnah tentang kejadian di atas yang dilakoni mayoritas para sahabat itu tergolong penghinaan, caci maki dan pelecehan terhadap kehormatan mereka?

Bukankah firman suci Allah SWT yang mengabadikan peristiwa itu memuat pelecehan, atau paling tidak tindakan memalukan yang mereka lakukan?!

Apakah para ulama Ahlusunnah itu agak terpengaruh pandangan Syi’ah dalam menilai para sahabat, di mana (kata Syi’ah) tidak semua sahabat itu baik dan terpuji! Atau di sini, dalam kasus ini, Allah “agak kesyi’ah-syi’ahan”! Buktinya Allah SWT tidak mendukung konsep Sunni tentang keadilan sahabat dan malah memberikan amunisi yang menguatkan argumentasi Syi’ah!

Atau jangan-jangan seluruh data dan nash tentangnya itu palsu?! Saya yakin tidak sedikit dari Anda –hai sobat sunniku- yang rasa-rasanya ingin menolak nash-nash dan hadis-hadis tentangnya dan berkata dalam hatinya, ‘Mengapa Allah tidak merahasiakan saja kejadian itu! Tidakkah Allah tau betapa bahayanya jika ayat itu dibaca kaum Syi’ah! Bisa dibuat repot kita oleh mereka’ Atau “Jika kita terima kenyataan ini, habislah! Lebih selamat kalau kita ingkari saja!! Tetapi… apa hendak dikata… kali ini Allah kurang berpihak kepada kita (Sunni).’!

Sekali lagi saya hanya menyampaikan keterheranan saya, bagaimana ulama Ahlusunnah itu tega menghina para sahabat mulai dengan tuduhan seperti itu!

[1] Musnad Ahmad,3-313

………..

.

Para Ulama Sunni Mengaitkan Kejadian Ini Dengan Ayat Al Quran

Demi menguatkan hujah dan tuduhan mereka, para ulamak Sunni telah menggunakan ayat Al Quran seperti berikut. Allah SWT berfirman:

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah:” Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik- baik Pemberi rezeki.” (QS. Jumu’ah [62];11)

Berkaitan dengan ayat di atas, para ulamak Sunni telah mengaitkanya dengan kejadian yang telah menggemparkan penduduk langit dan bumi, apabila Allah menunjukkan kemurkaannya, begitu juga dengan Rasulullah(sawa).

Untuk menyingkat waktu mari kita lihat langsung penghinaan ulama Sunni terhadap para sahabat Nabi mulia sawa.

Setelah menerangkan makna ayat bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saw. berpidato di  atas mimbar, Ibnu Jarir ath Thabari (mufassir tertua Sunni)mengutip berbagai riwayat, di antaranya:

.

حدثنا ابن حميد، قالثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك، قالقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قالفنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

“…. dari Abu Mâlik, ia berkata, ‘Dihyah datang dengan membawa dagangan (berupa minyak) dari negeri Syam. Saat itu Nabi (sawa). sedang berkhutbah Juma’at, sepontan ketika melihat perkara itu, para sahabat berdiri menuju ke tanah Baqi’. Mereka takut jika orang lain mendahului mereka. Beliau berkata, ‘Lalu turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

.

حدثنا أبو كريب، قالثنا ابن يمان، قالثنا سفيان، عن السدي، عن قرة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قالجاء دحية الكلبي بتجارة و النبي صلى الله عليه و سلم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه و سلم و خرجوا إليه، فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً حتى ختم السورة

“… dari as Suddi dari Qarrah, ‘Tentang ayat {.. apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumaat}  ia berkata, “Dihyah al kalbi datang membawa dagangan ketika Nabi (sawa). berdiri (berkhutbah) dalam shalat Juma’at, maka mereka terus meninggalkan Nabi (sawa). dan keluar menghampiri Dihyah. Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” hingga akhir surah.”

.

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قالثنا عبثر، قالثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قالكنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، قالفخرج الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت آية الجمعة.  

“… (sahabat) Jabir bin Abdillah berkata, ‘Kami bersama Rasulullah (sawa). di hari Juma’at, lalu lewatlah kafilah dagang membawa makanan. Ia (Jabir) berkata, ‘Maka manusia keluar kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat surah Juma’at”

.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قالثنا محمد بن ثور، عن معمر، قالقال الحسنإن أهل المدينة أصابهم جوع و غلاء سعر، فقدمت عير و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا و النبي صلى الله عليه و سلم قائم، كما قال الله عز وجل.

“ … Hasan berkata, ‘Penduduk kota Madinah mengalami kelaparan dan mahalnya bahan makanan, lalu datanglah kafilah dagang ketika Nabi (sawa) sedang berkhutbah shalat Juma’at, apabila mendengar kedatangan kafilah itu, maka mereka bergegas keluar dan meninggalkan Nabi (sawa) yang sedang berdiri seperti yang difirmankan Allah swt.”

حدثنا بشر، قالثنا يزيد، قالثنا سعيد، عن قتادةبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقالكم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال سفيانو لا أعلم إلا أن في حديثه و يعظهم و يذكرهم، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقالكم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة، فقال:” و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا” و أنزل الله عز وجلوَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

“… dari Qatadah, beliau berkata, ‘Ketika Rasulullah (sawa) berkhutbah di hadapan manusia pada hari Juma’at, tiba-tiba mereka beransur-ansur bangun dan keluar sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian di hari jum’at berikutnya baginda berkhutbah di hadapan mereka … Sufyan berkata, ‘Aku tidak mengetahui dari hadisnya melainkan baginda menasihati dan mengingatkan mereka, lalu mereka beransur-ansur meninggalkan baginda sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian pada hari jum’at ketiga baginda berkhutbah lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan baginda sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu beliau bersabda (mengancam)

.

و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا

“Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, andai orang terakhir kamu mengikuti orang pertama kamu (yang keluar) pastilah lembah ini akan dilahab api membakar kalian!.”

Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Syeikh Ibnu Âsyûr bahawa peristiwa memalukan itu mereka lakukan sebanyak tiga kali secara berturut-turut, sehingga akhirnya Nabi (sawa) murka dan memberi ancaman serta Allah pun segera menurunkan ayat kecaman yang mengabadikan perilaku para sahabat itu!

Ibnu Âsyûr berkata dalam tafsirnya at Tahrîr at Tanwîr,28/205:

فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات

“Dan telah dikatakan bahwa peristiwa itu terulang sebanyak tiga kali… “

Di dalam sebahagian riwayat, telah dikatakan bahawa para sahabat yang tetap setia, dan tidak terngiur sedikit pun pada kafilah dagang itu hanya berjumlah empat puluh orang.

Ibnu Katsir meyakinkan kita dengan kata-katanya:

يعاتب تبارك و تعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالىوَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية و الحسن و زيد بن أسلم و قتادة، و زعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، و كان معها طبل فانصرفوا إليها و تركوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قائما على المنبر إلا القليل منهم، و قد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمدحدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قالقدمت عير مرة المدينة، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يخطب فخرج الناس و بقي اثنا عشر رجلا فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهاأخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به.

“Allah –Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi- telah menegur (para sahabat) atas apa yang terjadi iaitu meninggalkan Nabi (sawa) ketika khutbah Juma’at menuju kafilah dagang yang datang ke kota Madinah pada hari itu. Allah -Ta’ala- berfiman: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” berkhutbah di atas mimbar. Demikian telah disebutkan oleh para ulama tabi’în seperti Abul ‘Âliyah, al Hasan, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dan Muqatil bin Hayyân berpendapat bahwa kafilah dagang itu milik Dihyah sebelum ia memeluk Islam. Ia membawa genderang (dan memukulnya) lalu orang-orang -kecuali beberapa orang saja- keluar menujunya dan meninggalkan Rasulullah (sawa) berdiri di atas mimbar. Dan telah shahih berita tentang kejadian ini.”

Kemudian ia menyebutkan beberapa riwayat tentangnya, di antaranya adalah:

Imam Ahmad(Musnad Ahmad 3-313) telah meriwayatkan dari … Jabir, ia berkata, “Pada suatu hari ada kafilah dagang datang ke kota Madinah ketika Rasulullah (sawa) sedang berkhutbah, maka orang ramai keluar (dari masjid) kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” Dan hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Sahahih mereka dari hadis Salim dengan sanad di atas.

 

So apa kesimpulannya? Seperti biasa, ini membuktikan bahawa para sahabat itu bukan semuanya adil, malah mereka seperti manusia biasa, seperti kita, selalu sahaja membuat kesalahan dan melakukan dosa. Mereka tidak maksum, boleh sahaja menyebabkan kemurkaan Allah swt dan RasulNya(sawa), tidak kiralah samada mereka terkenal atau tidak, jadi khalifah atau rakyat biasa setelah Nabi(sawa), mereka hanya manusia biasa. Kecuali Ahlulbait(as), sudah tentu

Adalah salah satunya surat Al-Jumu’ah yang menceritakan kepada kita bahwa tidak semua sahabat itu patuh dan taat. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri yang mungkin pula bertentangan dengan kepentingan Islam dan kaum Muslimin pada umumnya.

Ketika sebuah rombongan perniagaan dari Syam atau Syria lewat, serentak para sahabat berdiri dan keluar dari mesjid meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah. Dari jumlah ratusan sahabat hanya tersisa 12 saja yang tetap tinggal dan mendengarkan khutbah Rasulullah dengan khusyu. Atas peristiwa yang menakjubkan ini, Allah menurunkan ayat:

Dan ketika mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.  (QS. Al-Jumu’ah: 11)

Simaklah keterangan para ulama Ahlussunnah berikut ini:

Keterangan Jalalluddin As-Suyuthi

Jallaluddin as-Suyuthi, seorang ahli sejarah dan tafsir dari kalangan Ahlussunnah, menuliskan asbabun nuzul dari ayat tersebut dalam tafsirnya sebagai berikut:

“Imam Bukhari dan Muslim (Lihat Shahih Bukhari, kitab al-Jumu’ah, hadits nomor 936; dan Shahih Muslim, kitab al-Jumu’ah, hadits nomor 863) meriwayatkan dari Jabir yang berkata, “Pada suatu Jum’at, ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang serombongan kafilah (dengan membawa barang-barang perdagangan). Para sahabat lantas keluar (dari masjid) sehingga tidak tersisa bersama Nabi, kecuali dua belas orang saja. Allah lalu menurunkan ayat yang disebutkan dilatas, “Dan ketika mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya………..”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir yang berkata, “Wanita-wanita saat itu jika mengadakan pesta pernikahan maka mereka membuat iringan-iringan yang gemerlap dengan diiringi alunan suara musik. Para sahabat nabi (Yang Sering diidolakan oleh kaum Muslimin itu) lantas meninggalkan Rasulullah yang tengah berkhutbah di atas mimbar dan pergi menghampiri iring-iringan tersebut. Mereka mungkin lebih tertarik untuk melihat para wanita bermain musik atau para pedagang yang menawarkan barang dagangannya daripada mendapatkan petuah dari surga yang diberikan oleh Rasulullah yang mulia!

Betapa mengherankan dan mencenggangkan prilaku para sahabat Nabi itu dan lebih mencenggankan lagi orang-orang yang masih menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa para sahabat itu jujur dan adil serta shaleh semuanya tanpa kecuali!

Allah menurunkan ayat tersebut di atas untuk mengabadikan kelakuan tidak elok dari para sahabat itu untuk menjadikan peringatan bagi kita sekalian.

Keterangan Ibnu Jarir ath-Thabari

Setelah menerangkan makna ayat bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saw. berpidato di  atas mimbar, Ibnu Jarir ath Thabari (mufassir tertua Ahlusunnah) mengutip berbagai riwayat, di antaranya:
1.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

“…. dari Abu Mâlik, ia berkata, ‘Dihyah datang dengan membawa dagangan (berupa minyak) dari negeri Syam. Saat itu Nabi saw. sedang berkhutbah Jum’at, sepontan ketika melihat itu, para sahabat berdiri menujunya di tanah Baqi’. Mereka takut kedahuluan orang lain. Ia berkata, ‘Lalu turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”
2.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن قرة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة و النبي صلى الله عليه و سلم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه و سلم و خرجوا إليه، فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً حتى ختم السورة

“… dari as Suddi dari Qarrah, ‘Tentang ayat {.. apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat}  ia berkata, “Dihyah al kalbi datang membawa dagangan sementara Nabi saw. berdiri (berkhutbah) dalam shalat Jum’at, maka mereka serempak meninggalkan Nabi saw. dan keluar menghampiri Dihyah. Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” hingga akhir surah.”
3.


حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت آية الجمعة.

“… (sahabat) Jabir bin Abdillah berkata, ‘Kami bersama Rasulullah saw. di hari Jum’at, lalu lewatah kafilah dagang membawa makanan. Ia (Jabir) berkata, ‘Maka manusia keluar kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat surah Jum’at”
4.


حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع و غلاء سعر، فقدمت عير و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا و النبي صلى الله عليه و سلم قائم، كما قال الله عز وجل.

“ … Hasan berkata, ‘Penduduk kota Madinah mengalami kelaparan dan mahalnya bahan makanan, lalu datanglah kafilah dagang sementara Nabi saw. sedang berkhutbah shalat Jum’at, ketika mendengar kedatangan kafilah itu mereka bergegas keluar dan meninggalkan Nabi saw. yang sedang berdiri seperti yang difirmankan Allah.”
5.


حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة:
 بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال سفيان: و لا أعلم إلا أن في حديثه و يعظهم و يذكرهم، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة، فقال:” و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا” و أنزل الله عز وجل: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

“… dari Qatadah, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum’at, tiba-tiba mereka berangsur-angsur bangun dan keluar sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.


Kemudian di hari jum’at berikutnya beliau berkhutbah di hadapan mereka … Sufyan berkata, ‘Aku tidak mengetahui dari hadisnya melainkan beliau menasihati dan mengingatkan mereka, lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.


Kemudian pada hari jum’at ketiga beliau berkhutbah lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu beliau bersabda (mengancam)
.

و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا

“Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, andai orang terakhir kamu mengikuti orang pertama kamu (yang keluar) pastilah lembah ini akan dilahab api membakar kalian!.”

Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

————————————————————————————————————–

Demi Allah yang jiwa kita ada dalam genggamanNya! 
Tidak mungkin kita akan melakukan hal serupa 
Dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Al-Mustafa
Yang meninggalkan dirinya sendirian terpana……

Ya, Rasul…………Sungguh prilaku sahabatmu itu tak terpuji
Menusuk dirimu dari belakang menjegal Islam
Sungguh biarkan kami nanti yang akan mengadukan perihal ini
 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s