Silsilah Umar bin Khattab ! Perlu diingatkan bahawa salasilah ini bukanlah hujatan Syiah karena penentangan terhadap tindakan beliau menzalimi Ahlulbait(as)

Artikel ini adalah bagi menerangkan salasilah personaliti agung, khalifah kedua yang memegang kuasa  selepas kewafatan Rasul(s). Silsilah ini diriwayatkan dari sumber yang sahih, yakni penriwayatan para Imam Maksum(as), yang mana ilmu mereka diwarisi dari datuk mereka Rasulullah(s).

Perlu diingatkan bahawa salasilah ini bukanlah hujatan Syiah karena  penentangan terhadap tindakan beliau menzalimi Ahlulbait(as), tetapi hanyalah ingin menunjukkan susur galur beliau, serta menguji tindak balas pembaca., terutamanya pencinta fanatik beliau. Selamat membaca. Mulakan dengan nama Allah dan solawat

Nama penuhnya adalah Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdu l ‘Uzza bin Abdullah bin Abdullah bin al-Qart bin Zarah bin ‘Adiy bin Ka’b al-Qurasyiy.

Nama ibunya adalah Hantamah binti Hisyam bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin al-Makhzum.

“Sebahagian para sahabat kami telah menceritakan  daripada Muhammad bin Syahrasyub dan lain-lainnya bahawa sesungguhnya  Sahhak adalah seorang hamba perempuan Habsyiyyah kepada Abdu l-Muttalib. Dia adalah penternak untanya.Pada suatu hari Nufail telah melakukan hubungan seks (berzina) dengan Sahhak. Kemudian melahirkan al-Khattab. Apabila al-Khattab mencapai usia baligh, dia telah jatuh cinta kepada Sahhak (ibu kandungnya). Lalu dia  mengadakan hubungan seks dengan Sahhak. Akibatnya, dia telah melahirkan seorang anak perempuan.Lantaran itu, dia telah membalutnya di dalam kain buruk dengan sekuat-kuatnya, dan membuangkannya di jalan, kerana takutkan tuannya. Kemudian Hisyam bin al-Mughirah melihat bungkusan tersebut, lalu mengambilnya, memeliharanya  dan menamakanya Hantamah.

Manakala Hantamah telah mencapai usia baligh, al-Khattab telah melihatnya, lalu dia jatuh cinta kepadanaya. Kemudian dia meminangnya daripada Hisyam, lalu berkahwin dengannya.Kemudian dia (Hantamah) telah melahirkan Umar bin al-Khattab.Justeru itu.al-Khattab adalah bapa (aban), datuk (jaddan), dan bapa saudara sebelah ibu (khaalan) kepada Umar. Begitu juga dengan Hantamah merupakan ibunya (Umman), saudara  perempuannya (ukhtan), dan ibu saudara sebelah bapanya ( ‘ammatan)” (al-Allamah al-Majlisi, Bihar al-Anwar, jilid 31, hal. 99, Beirut, Lubnan,1995)

Diriwayatkan daripada Imam Ja‘far al-Sadiq as, beliau berkata:Sahhak adalah hamba perempuan kepada Abdu l-Muttalib. Dia adalah seorang yang cantik, penternak unta kepada Abdul Muttalib, berasal dari Habsyah. Dia telah cenderung untuk berkahwin. Maka Nufail melihatnya di tempat ternakan unta, telah jatuh cinta kepadanya, lalu melakukan hubungan seks (zina) dengannya. Kemudian dia melahirkan al-Khattab. Apabila al-Khattab mencapai usia baligh, dia melihat kepada ibunya Sahhak, lalu dia terposona dengan kecantikannya, kemudian melakukan hubungan seks dengannya. Akhirnya dia telah melahirkan Hantamah, ibu Umar.

Apabila Sahhak melahirkanya, dia membalutnya di dalam kain bulu dan membuangnya di jalan Makkah. Kemudian Hisyam bin al-Mughirah mengambilnya dan membawanya ke rumah. Maka dia telah memeliharanya, dan menamakannya Hantamah.

Adalah menjadi  kebiasaan Arab apabila mengambil anak yatim, mereka memeliharanya sebagai anak sendiri. Apabila Hantamah mencapai usia baligh, al-Khattab melihatnya, lalu jatuh cinta kepadanya. Dan dia meminangnya dari Hisyam. Kemudian mereka berdua berkahwin dan melahirkan Umar. Lantaran itu, al-Khattab merupakan bapanya (aba-hu), datuknya (jaddu-hu), dan bapa saudara sebelah ibunya (khalu-hu). Sementara Hantamah pula merupakan ibunya (ummu-hu), saudara perempuannya (ukhtu-hu), dan ibu saudaranya sebelah bapa (‘ammatu-hu). Justeru itu sebuah syair  yang mempunyai makna yang sama telah dikaitkan dengan Imam Ja‘far al-Sadiq sebagai berkata:

Dia di mana datuknya (jaddu-hu) merupakan  bapa saudara sebelah ibunya (khaalu-hu), dan bapanya sendiri (walidu-hu),

Ibunya merupakan saudara perempuannya (ukhtu-hu), dan ibu saudara sebelah bapanya (‘ammatu-hu),

Lebih layak menentang wasi (Imam Ali),

Mengingkari baiahnya di Hari al-Ghadir  (Ibid, hal.100)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s