Imam menurut qs. Al-Anbiyaa’ 73 ialah seseorang insan yang diikuti kata-katanya atau perbuatannya dan imām ini adalah seorang pemimpin yang diikuti oleh orang ramai sehingga selalu bersama kebenaran alias maksum, jamak perkataan itu ialah a’immah

Sayyid Kamal Haidari menerangkan dari sudut aqli, mengapa isteri Nabi tidak termasuk Ahlulbait.

” “Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jalan yang benar) dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, dan mendirikan sembahyang, serta memberi zakat (qs. Al-Anbiyaa’ 73   )

Imam menurut qs. Al-Anbiyaa’ 73  ialah seseorang insan yang diikuti kata-katanya atau perbuatannya dan imām ini adalah seorang pemimpin yang diikuti oleh orang ramai sehingga selalu bersama kebenaran alias maksum, jamak perkataan itu ialah a’immah

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang
.
Program Ḥablul Matīn; Ayatullah Dr. Sayid Muhammad Husaini al-Qazwini
Tajuk: Penelitian makna Imāmah dan Khilāfah dari segi bahasa dan istilah
.
Agha Muhsini:
Tolong jelaskan makna imām dari segi bahasa kepada kami, iaitu apa makna imām?
.
Dr. Husaini Qazwini:
Sebelum kami memasuki perbahasan dalil-dalil al-Qur’an dan pengriwayatan imām, kekhalifahan Amīrul Mukminīn dan Ahlul Bait yang maksum dan suci, beberapa perbahasan telah kami bentangkan kepada para penonton.
.
Salah satunya ialah perbahasan riwayat “من مات بلا امام مات ميتة جاهلية”. Salah satu perbahasan riwayat “ستفترق امتي علي ثلاث و سبعين فرقه”. Hadis yang lain ialah “خلفائي اثنا عشر”. Perbahasan yang lain pula ialah sunnah nabi sebagai penerang dan penafsir al-Qur’an. Pada hari ini, kami ingin bicarakan tentang sebahagian terminologi-terminologi. Ketika kita berkata: “يا علي أنت خليفتي”, mereka akan mengatakan dalam keluarga baginda ada khalifah. “انت وصيي” mereka mengatakan waṣī bererti puasa dan solat yang wajib ke atasnya untuk mengqadanya.
.
Kami mengatakan bahawa Ali adalah imām, mereka mengatakan Ali adalah imām solat berjemaah. Setiap kali kami menerangkan sesuatu subjek, mereka berkata seperti “من کنت مولي فعلي مولاه” (Barangsiapa yang menjadikan aku pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya), mereka bertanya mengapa nabi tidak berkata: “من کنت والي فعلي والي” (Barangsiapa yang menjadikan aku wālī, maka Ali adalah wālī)?
.
Untuk ini, kami ingin mengadakan perbahasan yang lebih utama terlebih dahulu sebelum mamasuki perbahasan asal iaitu apakah makna kalimah “imām” dari segi bahasa dan istilah. Apakah makna “khalīfah” dari segi bahasa dan istilah? Apakah makna kalimah “walī” dan “wālī” dari segi bahasa?
Ini semua hendaklah diterangkan, mungkin perbahasan ilmu kita pada malam ini mungkin agak kurang menarik. Namun kami berusaha membawa sedikit contoh dalam menerangkan hakikat makna imām dari segi bahasa, yang mana perbahasan tidak akan terkeluar dari daerah ilmu
.
Mengenai makna Imām dari segi bahasa, beberapa noktah perlu saya ringkaskan, Rāghib Isfahāni telah menulis kitab “Mufradāt Gharīb al-Qur’an” dan kitabnya adalah muktabar. Syiah dan Sunni sama-sama merujuk kepada kitab ini, terdapat di dalam kitab ini:
.
والامام المؤتم به إنسانا كأن يقتدى بقوله أو فعله، أو كتابا أو غير ذلك محقا كان أو مبطلا وجمعه أئمة.
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص24
.
Imam ialah seseorang insan yang diikuti kata-katanya atau perbuatannya, ataupun kitab atau bukan kitab, di mana ini semua dikatakan imām, dan imām ini adalah seorang pemimpin yang diikuti oleh orang ramai, tidak ada bezanya samada yang bersama kebenaran atau kebatilan, jamak perkataan itu ialah a’immah.
.
Al-Qur’an menyatakan: “وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.” (Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin dengan perintah Kami,) – surah al-Anbiya ayat 73
.
Al-Qur’an menyatakan: “وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ” (Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua yang mengajak ke neraka) – surah al-Qaṣaṣ ayat 41. Jawhārī di dalam kitab Ṣiḥāh Fī al-Lughah berkata:
.
والإمامُ: الذي يُقْتَدى به، وجمعه أَيِمةُ
.
Al-Jawharī, jilid 5 halaman 1865, imām mereka yang diikuti oleh orang ramai, jamak perkataannya ialah Aimmah. Ibnu Manẓūr, penulis kitab Lisān Al-ʻArab berkata:
.
المتقدّم لهم ويكون الإِمامُ رئِسياً
.
Lisān al-ʻArab, Ibnu Manẓūr jilid 12 halaman 26
Sesiapa yang memimpin sebuah kaum, dikatakan imām. Oleh itu makna imām dari segi bahasa ialah pemimpin dan ketua yang diikuti perbuatan dan ucapan.
.
Agha Muhsini:
Tolong jelaskan kefahaman imāmah menurut pandangan ulama Ahlusunnah dan Syiah.
.
Ustaz Qazwini:
Perbahasan dari segi bahasa merupakan sebuah dunia yang lain, banyak perkara yang mengakibatkan makna dari segi bahasanya telah ditinggalkan dan dilupakan umumnya. Makna istilāh pula menguasai orang ramai dan penegak syariat. Contohnya kalimah “solat” yang mana dari segi bahasa bermakna “doa”, namun sekarang setiap umat Islam ketika ditanya apakah solat? pasti ia menjawab: “sembahyang”.
.
Mereka ini apabila sampai kepada ayat Ṭaṭhīr, mereka pasti akan mencari maknanya dari segi bahasa. Mereka mengatakan Ahlul Bait dari segi bahasa ialah isteri dan anak sehingga memasukkan isteri-isteri Rasulullah ke dalam ayat Ṭaṭhīr.
.
Barangsiapa yang bertanyakan tentang ini dari segi istilah al-Qur’an dan sunnah, perkataan-perkataan akan berubah seperti Zakāt bermakna tumbuh; namun dari segi istilah syarak ialah “ʻIshriyah” iaitu sepersepuluh harta.
.
Ṣawm bermakna menghindari; namun dalam istilah ialah puasa yang bermula dari awal timbulnya fajar sehingga awal maghrib. Solat bermakna doa, namun dalam istilah Islam bermakna rukun-rukun yang khusus. Oleh itu apabila Ahlul Bait mempunyai sebarang makna sekalipun, namun dengan wujudnya 70 riwayat bahawa Nabi (s.a.w) bersabda maksud Ahlul Bait ini ialah aku, Ali, Hasan, Husain dan Fatimah Zahra, maka mereka ini pun mula mencari dalih, tidak tahulah apa kebencian dan perseteruan mereka dengan Ahlul Bait.
.
Kalian membawa sebuah riwayat dhaif iaitu Aisyah mendakwa bahawa aku adalah sebahagian daripada Ahlul Bait dalam ayat Ṭaṭhīr. Satu lagi riwayat Ummu Salamah berkata: “Nabi bersabda: Aku termasuk di dalam ayat Ṭaṭhīr.” Ummu Salamah sendiri berkata: “Demi Allah, ketika aku bertanya wahai Rasulullah, apakah aku termasuk ke dalam Ahlul Bait atau bukan? Jikalau baginda menjawab iya, maka ia lebih baik dari seluruh kekayaan di dunia buatku.” Di dalam Sahih Muslim, hadis Zaid Bin Arqam mengingatkan: Semua isteri Nabi bukanlah Ahlul Bait.
.
Saya tidak tahu mereka ini mencari fasal dan masalah apa, sehingga ingin memasukkan para isteri Nabi ke dalam ayat Ṭaṭhīr dengan mengatakan: Terdapat di dalam bahasa si fulan makna sekian, makna sekian tentang nabi Musa, makna sekian apabila berkaitan dengan nabi Ibrahim.
Jikalau benar menurut metodologi ayat, maka di dalam surah Taubah ayat 40 menyatakan:
.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا
.
“Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya.”
.
Bandingkan ayat tersebut dengan ayat 26 surah Taubah dan ayat 26 surah al-Fath, lihatlah, apa yang terjadi?
.
Jikalau benar perlu ikut kriteria metodologi ayat, ayat ini menunjukkan kekufuran sebahagian daripada simbol suci kamu; namun kamu mengenepikan metodologi ayat dengan mengatakan, “Kami mempunyai riwayat bahawa ayat 40 surah al-Taubah dengan mengatakan:
.
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
.
yang berkaitan dengan Abu Bakar. Ayat Ifk di dalam surah Nur ayat 11 berkaitan dengan Ayshah. Saya tidak tahu mengapakan bibirnya tumpul dan pudar jika berbicara sebab penurunan ayat 11 surah Nur. Malah memberikan keputusan yang terbalik.
.
Walau apa pun makna imām dari segi bahasa, kami tidak mempunyai urusan dengan makna leksikalnya. Kerana ini saya mengetengahkannya di mana saya perlu sabitkan dengan peristiwa yang menemukan pemahaman perkataan di dalam istilah syarak.
.
Taftazānī yang merupakan ulama kalam terkenal Ahlusunnah berkata:
.
والإمامة رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي عليه الصلاة والسلام
شرح المقاصد في علم الكلام، ج2، ص272
.
“imāmah merupakan sebuah kepimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, khalifah Rasulullah (s.a.w).”
.
Ahli linguistik tidak memberikan makna seperti ini, mereka benar-benar mencari makna lain untuk kalimah imāmah di sini.
.
Iḍḍuddin Ījī yang wafat dalam tahun 756 Hijrah, dan Sayid Jarjānī yang wafat pada tahun 816 berkata:
.
والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
المواقف للإيجي، ج3، ص579
.
iaitu: Imāmah adalah khalifah Rasulullah (s.aw) dalam menegakkan agama dan menjaga bangsa umat Islam yang mana seluruh umat wajib menaatinya.
.
Di sini makna dari segi bahasa sebelumnya sudah bertukar, maka imāmah adalah sebuah kepimpinan dalam urusan agama dan dunia, atau khalifah Nabi (s.a.w).
.
Ibnu Khaldun yang merupakan ulama terkemuka Ahlusunnah, wafat tahun 808 berkata:
.
الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا،
مقدمة ابن خلدون، ج1، ص218
.
Kekhalifahan ialah pengganti ṣāḥib al-Sharʻ dalam menjaga agama dan politik dunia. Ini juga berbeza dengan makna dari segi bahasa. Mereka ini ketika ingin memberikan makna imāmah, mereka pasti menerangkan khalifah Rasulullah (s.a.w).
.
Namun menurut pandangan Syiah, Marhum Syeikh Mufid di dalam kitab al-Nukkat Al-Iʻtiqādiyyah berkata:
.
الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا نيابة عن النبي
النكت الإعتقادية، الشيخ المفيد، ص39
.
Imām ialah insan yang mempunyai kepimpinan semua pihak di dalam urusan agama dan dunia, daripada Rasulullah (s.a.w)
.
Di sana terdapat “خلافة عن النبي” (khalifah Rasulullah), namun di sini “نيابة عن النبي” (pengganti Rasulullah).
.
Nanti saya akan terangkan apakah bezanya “khilāfah” dan “niyābah”.
.
Al-Marhum Sayid Murtadha, anak murid Syeikh Mufid yang matang, di mana Syeikh Mufid hakikatnya bersukacita dan berbangga dengan murid seperti sayid Murtadha. Selalunya murid berbangga dengan guru, namun kali ini guru berbangga dengan murid.
.
Beliau berkata: “Pada suatu malam Syeikh Mufid bermimpi mengajar di dalam masjid, kemudian Fatimah Zahra masuk sambil memegang tangan Imam Hasan dan Imam Husain. Fatimah Zahra berkata kepada Syeikh Mufid: “علمهما الفقه.”, Iaitu ajarkanlah fikah kepada mereka berdua.
Beliau berkata: Aku bangun dari tidur dan merasa sangat takut dan berkata, apakah yang telah terjadi, apakah dosaku sehingga Fatimah Zahra berkata kepadaku: Ajarkanlah Imam Hasan dan Imam Husain.
.
Semoga aku tidak melakukan perbuatan keji atau memberikan fatwa yang salah dengan sesuatu yang lebih tinggi dari ucapan para imam.
.
Beliau tidak senang hati dan pergi ke masjid untuk memberikan kuliah dan ketika sedang sibuk, tiba-tiba kelihatan ibu Sayid Murtadha dan Sayid Radhi masuk ke dalam masjid sambil memegang tangan kedua-dua mereka. Ibu itu berkata: Wahai Syeikh, ajarkanlah fikah kepada mereka berdua. Ucapan itu mirip dengan kata-kata Fatimah Zahra di dalam mimpi Syeikh Mufid.
.
Barulah Syeikh Mufid merasakan bahawa mereka berdua di bawah perhatian Fatimah Zahra. Kerana itu Syeikh Mufid berusaha bersungguh-sungguh mendidik kedua-dua tokoh ini di mana salah seorang daripada mereka berdua adalah Sayid Radhi, yang menulis kitab Muhaj al-Daʻawāt dan Nahjul Balāghah yang merupakan salah seorang pancang dan wali. Selain itu ialah Sayid Murtadha Allamul Hudā r.a.
.
Sayid Murtadha wafat tahun 435 Hijrah dan ustaz Syeikh al-Ṭūsī (kurun ke-lima merupakan kurun kegemilangan dan keemasan Syiah) berkata:
.
الإمامة : رياسة عامة في الدين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكليف.
رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ج2، ص264
.
Imāmah merupakan sebuah kepimpinan umum dalam agama dengan aṣālah, bukan dengan niyābah
.
Ketika datang imām, maka kepimpinan umum berada di tangannya tetapi bukanlah secara niyābah sehingga seluruh isu mengambil izin “munūb ʻanhu”, di mana apakah perbuatan yang aku lakukan ini, ataupun sesuatu pekerjaan tidak boleh aku lakukan di zaman syariat imām sudah dikuatkuasakan yang maka seluruh urusan agama telah diserahkan kepada beliau. Ketika sudah diserahkan, maka kepimpinan secara umum adalah bil ’iṣālah, dan kita juga mempunyai tafwīḍ di dalam hadis-hadis yang menyatakan:
.
إنّ اللَّه أدّب نبيّه فأحسن تأديبه وفوّض إليه أمر دينه.
بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ ( الصفار )، ص398 و بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 17، ص 7
Sesungguhnya Allah mendidik dengan baik nabiNya, ketika sampai ke martabat kesempurnaan, urusan agama telah diserahkan kepada tanggungjawab nabi.
Baṣā’ir al-Darājāt, halaman 398; Bihārul Anwār al-ʻAllamah al-Majlisī, jilid 17 halaman 7.
Imām berkata: Apa yang Allah (s.w.t) telah tafwīdkan kepada Nabi (s.a.w), ditafwīdkan juga kepada para Amīrul Mu’minīn dan para imām yang lain dengan izin Allah (s.w.t).
.
Ini adalah wilāyah Tashrīʻī yang dikatakan oleh Syiah. Andainya ada ruang, insyallah akan kita bicarakan tentang wilāyah Tashriʻi dalam satu forum yang khusus
.
Walau bagaimanapun, apa yang ada pada kita tentang para imām boleh menyebabkan para ulama naʻthal yang melihatkan akan mengatakan:
وفصل الخطاب عندکم.
Apakah yang tertinggal lagi pada Tuhan? dan mereka juga akan berkata dengan lebih ekstrem. “فصل الخطاب” iaitu “علم القضاوة”, dan “علم القضاوة” mereka lihat banyak terdapat pada Ali dan para imām. Ini yang Nabi berikan kepada para imām (a.s) dengan izin Allah; namun apabila mufti besar kalian memberikan fatwa secara rasmi iaitu:
المفتي قائم مقام النبي.
“Mufti berdiri pada kedudukan Nabi” Mengapakah kalian tidak berkata apa pun?
.
Namun jikalau Syiah mengatakan: Para imām (a.s) mempunyai wilāyah tashriʻī seolah-olah dunia perlu ditimpakan ke atas kepala Syiah.
Allamah al-Helli berkata: Imāmah adalah kepimpinan am dalam urusan agama dan dunia untuk seseorang dariapada seseorang sebagai ganti Nabi (s.w.).
Saya membawakan tiga tokoh Syiah yang terkenal yang mana al-Marhum Syeikh Mufid bersama Allamah al-Helli mengatakan “بالنيابة عن النبي” manakala al-Marhum Sayid Murtadha menafsirkan sebagai “بالاصالة لا بالنيابة”
Seandainya selepas ini ada peluang, saya akan berikan penerangan yang lebih tentang “بالاصالة” dan “بالنيابة”.
.
Agha Muhsini:
Mohon jelaskan makna “khilāfah” dan apakah bezanya dengan imāmah.
.
Ustaz Qazwini:
Definisi khilāfah menurut pandangan ulama Ahlusunnah ialah:
Ibnu Athīr yang merupakan peribadi terkenal di kalangan Ahlusunnah mengatakan tentang termakata “خلفة” dengan mengatakan: Khalaf (خلف) dengan harakat dan sukun pada lām dikatakan kepada mereka yang datang setelah seseorang insan dan mengikuti jalan orang yang sebelumnya. Jikalau “خَلْف” dengan sukun pada lam membawa makna jahat seperti “وخَلْفُ سُوءٍ”. Jika ingin mengatakan generasi-generasi baik, disebut sebagai “خَلَفْ” dengan fatḥaḥ pada lam seperti “خلَفُ صِدْقٍ”. Ini adalah tafsiran Ibnu Athīr.
.
Ibnu Manẓūr dalam kitab Lisān al-ʻArab mengulangi apa yang dikatakan dalam al-Nihāyah Ibnu Athīr: “Diriwayatkan daripada Ibnu ʻAbbas bahawa Aʻrābī bertanya kepada Abu Bakar:
أنت خلِيفة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال لا. قال فما أنتَ؟ قال: أنا الخالِفةُ بعده
Al-Nihāyah fī al-Gharīb al-Hadith, Majd al-Dīn Ibnu Athīr jilid 2 halaman 69 dan Lisān al-ʻArab Ibnu Manẓūr jilid 9 halaman 89.
.
“Apakah engkau khalīfah Rasulullah (s.a.w)? Abu Bakar berkata: Tidak. Beliau mengatakan: Aku adalah orang yang: sahabat berikhtilāf denganku (satu pihak menerima dan satu pihak lagi tidak menerima).
.
Setelah itu Ibnu Athīr mengatakan:
الخَلِيفة مَن يقوم مَقام الذاهب ويَسُدّ مَسَدّه، والهاء فيه للمبالَغة، وجَمْعه الخُلَفاء على معنى التَّذكير لا على اللفظ، مِثْل ظَرِيف وظُرَفاء.
لسان العرب، ابن منظور، ج9، ص89 و النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين ابن الأثير، ج2، ص69
Khalīfah ialah orang yang mengambil tempat orang yang berlalu pergi, dan “هاء” padanya adalah untuk “مبالَغة”, jamaknya ialah “خُلَفاء” atas makna “تذكير”, bukan atas lafaznya, seperti “ظَرِيف” dan “وظُرَفاء”.
Kemudian beliau mengatakan: Namun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar:
.
…الخالِف. وقيل هو الكثير الْخِلاَف، وهو بَيِّن الخَلافة بالفتح
Lisān al-ʻArab, Ibnu Manẓūr, jilid 9 halaman 89; al-Niḥāyah fi Gharīb al-Hadīth, Majd al-Din Ibnu al-Athīr, jilid 2 halaman 69
(… al-khālif. Dikatakan banyak perselisihan)
iaitu mereka yang mempunyai banyak ikhtilāf dengannya.
Kemudian beliau mengatakan:
وإنما قال ذلك تَواضُعاً وهَضْماً من نفسه حين قال له أنت خليفة رسول اللّه
لسان العرب، ابن منظور، ج 9 ص 89 و النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين ابن الأثير، ج 2 ص 69
“Beliau berkata demikian dalam keadaan rendah diri”
Lisān al-ʻArab, Ibnu Manẓūr, jilid 9 halaman 89; al-Niḥāyah fi Gharīb al-Hadīth, Majd al-Din Ibnu al-Athīr, jilid 2 halaman 69
.
Perbezaan antara khilāfah dan imāmah:
Māwardī salah seorang ulama kalam Ahlusunnah, yang mempunyai kitab bernama al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah yang telah membahaskan tentnag politik Islam mengatakan:
 الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا
الأحكام السلطانية، ج1، ص 17
.
Al-Imāmah (perkataan yang) diletakkan untuk khilāfah kenabian.
Oleh itu kalimah khalīfah dan imām kedua-duanya mempunyai makna yang satu
.
Mereka ini mengatakan:
من أنكر خلافة الصديق فهو كافر.
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ج1، ص 138
Dengan mengatakan: Barangsiapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar al-Siddik, maka kafirlah ia, kitab al-Ṣawāʻiq al-Muḥriqah ʻAlā Ahl al-Rafḍ wa al-Ḍalāl wa al-Zindiqah, maka tidak ada sebarang perbezaan. Atau sebahagian daripada pakar yang jahil mengatakan: Ibrahim mula-mula menjadi nabi kemudian baru menjadi imam. Bila pula Ali menjadi nabi sehingga menjadi imam?
.
Kalian katakanlah: Menurut bicata mereka ini Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah (Mereka juga mengatakan khalīfah tidak ada bezanya dengan imām), maka bila dan pada zaman manakah beliau (Abu Bakar) menjadi nabi, sehingga menjadi imām setelah itu?
Dengan berbagai tanggapan pada mereka yang mengatakan:
من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر.
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ج1، ص 139
(Barangsiapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, maka ia kafir)
Mereka hendaklah memberikan makna kepada kita. ʻIḍḍuddīn Ijī berkata:
الإمامة هي خلافة الرسول.
المواقف للإيجي، ج3، ص 574
Imāmah adalah khilāfah Rasulullah, al-Mawāqif jilid 3 halaman 574.
Oleh itu menurut Ahlusunnah, imām dan khalīfah tidak ada bezanya.
Kami juga telah menukilkan daripada Ibnu Khaldun yang mana beliau mengatakan:
.
فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع
Muqaddimah Ibnu Khaldun, jilid 1 halaman 191.
“Imamah hakikatnya ialah khilāfah daripada empunya Syara’”
.
Agha Muhsini:
Mohon jelaskan perbahasan khalīfah dan perbahasan Amīrul Mu’minīn yang dinisbahkan dengan istilah ini dalam pandangan Ahlusunnah.
.
Ustaz Qazwini:
Khalīfah dan Amīrul Mukminin dalam istilah Ahlusunnah:
Shurbaynī, ahli fikah masyhur Ahlusunnah dan penulis kitab Mughnil Muḥtāj, diriwayatkan oleh Ibnu Mulaikah yang berkata:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ بِذَلِكَ،
مغني المحتاج، ج4، ص 132
Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Abu Bakar: Ya khalīfah Allah. Maka jawabnya: Aku adalah khlīfah Muhammad (s.a.w), dan aku reda dengannya
.
Ini berkaitan dengan isu khalīfah sebelum ini yang telah kami sebutkan daripada tokoh mereka, iaitu khilāfah dan imāmah menjadi penerus jalan Nabi (s.a.w)
.
Ibnu ʻAbdul Bar telah membawa sebuah teorem:
وأما القصة التي ذكرت في تسمية عمر نفسه أمير المؤمنين فذكر الزبير قال: قال عمر لما ولي: كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله يطول هذا قال: فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا، ونحن المؤمنون. فأنت أمير المؤمنين. قال: فذاك إذن.
Proposisi yang menyebut tentang Umar yang menamakan dirinya sebagai Amīrul mu’minīn. Zubair berkata: ketika menjadi khalifah, Umar berkata: Mereka mengatakan Abu Bakar sebagai Rasulullah, kepadaku apa yang mereka harus katakan? Maka katakanlah kepadaku: khalīfah khalīfah Rasulullah; ini sangat panjang. Mughīrah bin Shuʻbah berkata: Engkau adalah amīr kami dan kami adalah orang beriman, Oleh itu engkau adalah Amīrulmu’minīn. Umar berkata: Maka inilah ia. – Al-Istīʻāb, jilid 1 halaman 356
.
Oleh itu pengasas Amīrul Mu’minīn kepada Umat ialah Mughīrah bin Shuʻbah. Beliau turut memberikan definisi Amīrul mu’minīn kepada khalīfah-khalīfah setelahnya; namun menurut pandangan Syiah, Amīrul Mu’minīn hanyalah Ali (a.s) dan Rasulullah (s.a.w) turut memberikan laqab ini kepadanya sehinggakan penggunaan Amīrul Mu’minīn kepada para imām lain tidak dibenarkan. Ini disebabkan ianya adalah salah satu darpada ciri-ciri Ali, dan merupakan salah satu daripada laqab khususnya
.
Pertanyaan penonton tentang masalah syafaat.
.
Penonton (Hasan dari Itali):
Kami bertanggung jawab mengucapkan terima kasih kepada susah payah anda sehingga kekayaan maklumat anda dicurahkan kepada kami dengan penuh akhlak dan adab. Kami ucapkan terima kasih atas metodologi terbaik ini. Dari perspektif akhlak Islam, saya telah mendengar dua program dan saya merasakan sungguh senang hati, saya ingin tahu bagaimana mengatur masa jadual program ini sehingga dapat lebih memanfaatkannya?
.
Terdapat program Akhlak Islami dengan sarikata yang merupakan sebahagian dari program-program dalam siaran satelit. Semoga syafaat untuk Syiah diterima, namun pandangan saya bertentangan dengan Syiah, kerana Allah berfirman di dalam surah al-Baqarah:
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
سوره بقره آيه48
.
Ketika insan melakukan dosa, Allah tidak akan bertangguh dan haruslah diazabkan, ketika tidak berdosa, sudah pasti ditentukan yang mana pintu syurga terbuka dan menapak ke syurga
.
Namun jika insan melakukan dosa dan mengharapkan syafaat tokoh-tokoh seperti Husain (r.a), Hasan dan Ali, mahupun sesiapapun, apakah keadilan Allah tidak dipertikaikan misalannya Imām Husain atau Imām Hasan, atau pun sesiapapun datang memberikan syafaat? Saya tidak mengingkari para imām. Kelmarin ada seorang hamba Allah telah menghubungi saluran satelit Kalime dan berkata: Sukar membuatkan mereka percaya. Saya bertanya: kenapa sukar? dia berkata: Apakah kamu fikir mereka ini percaya? Saya berkata: Percayalah, ketika penghinaan terhadap Syiah dalam saluran satelit Kalemeh (siaran TV Wahabi dalam bahasa Parsi), bererti tiga penghinaan terhadap Ahlusunnah:
Ketika mereka ini menelefon, mereka berkata: Orang ini  adalah musyrik, kerana menyembah kubur, penyembahan kubur begini juga wujud dalam Ahlusunnah. Mereka menulis di cermin belakang kereta dengan “Imām Husain” dan “Imām Hasan”, dibelakang kereta kita juga tertulis “Syeikh Abdul Qadir al-Jailani” dan “Syeikh Abbas”, atau juga dalam rumah-rumah Ahlusunnah terdapat tanah Syeikh Abbas sebagai tabarruk; namun mereka ini mengatakan kepada Syiah sebagai musyrik, mereka pun mengatakan kepada kita musyrik.
.
Ustaz Qazwini:
Surah al-Baqarah, ayat 255 menyatakan:
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisiNya melainkan dengan izinNya)
.
Di sini al-Qur’an sendiri menyabitkan syafaat dengan izinNya. Atau di dalam surah Yunus ayat 3:
مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ
(Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya.)
Seluruh syafaat berbentuk ‘setelah kiizinanNya’
Di dalam surah al-Najm ayat 26 Allah berfirman:
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.
Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya. Di dalam surah Sabā’ ayat 23 Allah berfirman:
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ
Dan tidak berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah.
Al-Qur’an saling menafsirkan antara ayat lain. Kalaulah kita mengambil kriteria sesuatu ayat sambil tidak menghiraukan ayat yang lain, maka terjadilah seperti ini contohnya:
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ.
Surah al-Nisa ayat 43, Janganlah dekati solat, dan ayat selanjutnya kita tinggalkan:
وَأَنْتُمْ سُكَارَى.
Surah al-Nisa ayat 43, (sedangkan kamu mabuk), kita mengatakan:
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
Surah al-Māʻūn, ayat 4, neraka Wail untuk orang yang solat. Sementara kita meninggalkan ayat yang lain:
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
Surah al-Māʻūn ayat 5. (laitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya)
Dan beribu-ribu ayat lagi bahawa Tuhan sekalian alam mengkhususkan dirinya dengan satu sifat, dan dalam ayat-ayat lain menyifatkannya kepada diri yang lain.
.
Ada satu tempat Allah berfirman: Yang mengambil nyawa kamu hanyalah Allah, namun dalam ayat yang lain Allah berfirman:
يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
سوره سجده آيه11
(Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian)
Perbahasan syafaat merupakan satu perbahasan al-Qur’an dan bukanlah perbahasan mazhab sehingga saya boleh mengatakan Syiah terima syafaat, dan Ahlusunnah tidak menerima Syafaat.
.
Tidakkah golongan Wahabi; Ibnu Taimiyah muncul berbicara sesuatu yang tidak waras dan tidak berlogik, dia mengatakan: Tuhan sekalian alam telah menyabitkan syafaat kepada Nabi; namun dikatakan: Janganlah berikan syafaat.
.
Iaitu dikatakan: Engkau ada hak untuk memberikan syafaat, tetapi janganlah berikan syafaat; iaitu hakikatnya kamu mengundang seseorang ke rumah dan membentangkan tikar menghidangkan berbagai makanan; namun tidak ada sesiapapun mempunyai hak untuk makan. Syafaat yang ada di dalam al-Qur’an merupakan perbahasan al-Qur’an, bukanlah perbahasan mazhab, dan pemberi syafaat bukanlah untuk setiap orang.
.
Surah al-Najm ayat 26 yang saya bacakan tadi menyatakan:
لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.
(Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya)
.
Iaitu untuk orang yang diredai Allah. Bukan untuk sesiapa sahaja.
Katakan seseorang melakukan dosa sampai ke penghujung umurnya, dan ketika detik-detik terakhir dia mengatakan: Aku akan meninggal dunia, maka aku beristighfar dan meminta ampun daripada Allah. Taubat begini tidak akan diterima kerana al-Qur’an mengatakan:
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ.
Surah al-Nisa, ayat 24
(Dan tidak ada lagi taubat orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia: “Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini)
.
Taubat mereka ini tidak akan diterima.
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ.
سوره نساء آيه17
(Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan kemudian mereka segera bertaubat.)
.
Mereka ini pula melakukan dosa namun segera bertaubat
.
Sekarang kalau saya melakukan dosa, dan saya tidak tahu apakah dosa ini benar-benar diampuni atau tidak?
.
Saya beristighfar; namun banyak perkara yang mana Ahlul Bait mengambil tangan kita. Syafaat bagaikan seorang pelajar yang tekun siang dan malam untuk belajar; namun terdapat markah ujian yang kurang 1 atau ½. Hanya gara-gara satu markah dia perlu mengulang pelajaran selama satu tahun, maka pengetua sekolah pun berkata kepada guru ini: Pelajar ini seorang yang baik, tekun berusaha dan tidak juga pemalas, ada satu markah yang kurang. Janganlah biarkan beliau mundur semata-mata kerana satu markah.
.
Inilah yang dikatakan mereka syafaat
.
Agha Muhsini:
Oleh itu ini tidak bertentangan dengan keadilan tuhan?
.
Ustaz Qazwini:
Benar, tidak ada pertentangan dengan keadilan tuhan, juga tidak bertentangan dengan al-Qur’an.
.
Penonton:
Mengapakah nabi Nuh tidak memberikan syafaat kepada anaknya?
.
Ustaz Qazwini:
Ini disebabkan dia tidak memenuhi syarat-syarat syafaat, sehinggalah ke penghujung riwayat hidupnya nabi Nuh berkata: Berimanlah wahai anakku. Anaknya berkata: Tidak. Nabi Nuh berkata: Engkau akan tenggelam. Dia menjawab: Aku akan pergi ke puncak gunung, air ini tidak akan sampai kepadaku.
.
Ketika seseorang itu sampai ke akhir riwayat hidupnya masih berdegil, kata-kata ayahnya yang juga seorang nabi tidak didengarinya, dan masih tidak mahu beriman, bagaimanakah dia boleh mendapatkan syafaat?
.
Penonton:
Kalau kita berdegil dan melakukan maksiat serta dosa, kita tidak bertaubat, saya kira tidak akan ada orang besar yang mahu memberikan syafaat.
.
Ustaz Qazwini:
Benar, jikalau sesiapa yang melakukan dosa tanpa bertaubat sedikitpun, sehingga ke akhir riwayat hidupnya bergelumang dengan dosa, maka syafaat untuknya adalah ejekan. Kita ada riwayat yang dinukilkan oleh Syiah dan Sunni di mana Rasulullah (s.a.w) bersabda:
ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي.
Muʻjam Abī Yaʻlā, jilid 1 halaman 173
.
“Aku menyimpan syafaat untuk sekumpulan daripada ummatku yang melakukan dosa besar.
Namun untuk sesiapapun yang melakukan dosa sehingga ke penghujung hayatnya, sampai Malaikat Maut datang kepadanya, al-Qur’an mengatakan:
حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
.
Surah al-Nisa ayat 18
.
(Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang daripada mereka)
Malaikat Maut datang, masih juga melakukan dosa, Malaikat Maut menghampiri, masih juga melakukan dosa, Malaikat sudah di muka pintu bilik, sebaik sahaja menyedari kehadiran Malaikat Maut (dia mengatakan):
قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ
Surah al-Nisā’ ayat 18.
.
Taubat ini tidak berkesan dan syafaat tidak meliputi individu seperti ini.
.
Penonton (Ashurayi):
Saya berterima kasih atas program yang sangat baik daripada kamu semua, sekurang-kurangnya mencerahkan masyarakat. Oleh kerana saya tidak mempunyai peluang untuk menyelidik tentang Syiah, dan tidak ada waktu untuk membaca subjek yang sebenar, maka saya menggunakan program-program ini, saya lihat akidah Syiah menjadi kukuh dan saya bangga menjadi seorang Syiah. Kami sentiasa menyokong dan membantu anda.
.
Saya bersyukur kepada Allah, entahlah mengapa musuh-musuh kita dicipta dengan tidak berpengatahuan, mungkin ada hikmah Ilahi.
.
Penonton (Hasan; Ahlusunnah Iraq):
Saya ada beberapa pertanyaan, saya ingin mengatakan: Kami adalah Ahlusnnah dan akidah kami berbeza dengan kamu, namun tidak berniat untuk menghina.
.
Mengenai pengganti Rasulullah, kamu telah banyak berbicara iaitu bagaimanakah khalīfah itu, dan samada khalīfah itu dipilih atau dilantik, bukti paling kuat di kalangan kami juga ialah Khamenei yang telah dipilih, betul atau tidak? Ucapan anda dialu-alukan.
.
Hari ini bukti paling baik bagi Ahlusunnah ialah Khamenei yang diserupakan seperti Abu Bakar dalam mesyuarat pemilihan, Syiah harus mengesahkan ini; mengapa kalian tidak mahu merelakan perkara ini? Tolong berikan jawapan.
.
Agha Muhsini:
Ustaz, nampaknya beliau membandingkan imāmah dengan isu wilāyatul faqīh.
.
Penonton:
Kamu mengatakan imām Zaman ialah demikian dan demikian, sebagaimana pada suatu hari Mashkīnī dalam solat Jumaat berkata: Perselisihan kita dengan saudara-saudara Ahlusunnah ialah kita mengatakan: Imam Zaman sudah lahir; namun mereka mengatakan: Belum lahir.
.
Oleh itu katakanlah, bila imam Zaman telah wujud dan kami ingin bertanya apakah kamu baru lahir? atau sudah lahir sebelum ini? Jika sudah lahir, mengapa kamu lari serta biarkan Syiah dan Sunni?
.
Ustaz Qazwini:
Sudah berpuluh-puluh kali kami mengatakan:
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
Surah al-Baqarah ayat 30
.
(Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi)
Dan ayat ini yang mengatakan seperti berikut:
إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.
Surah Ṣāḍ ayat 26:
(sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi)
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
Surah al-Baqarah ayat 124
(Sesungguhnya Aku jadikan kamu imām kepada manusia)
.
Dalam seluruh kes ini, “menjadikan” itu telah dinisbahkan padaNya, dan kami ada berpuluh-puluh hadis Nabi yang bersabda: Ali adalah khalīfahku, dan Ali adalah waṣīku, Ali imām setelahku, seluruh kes ini telah kami terangkan.
.
Katakanlah jikalau benar pemilihan, kamu cuba terangkan perbahasan kepimpinan Ayatullah Khamenei, dalam kes Khamenei, satu majlis yang dinamakan Khubregän Rahbarī yang telah dilantik oleh orang ramai dan semua orang sudah mengundi, 70 juta orang masyarakat tampil memilih calon mereka, dan para mujtahid yang terkenal ini kemudiannya (yang terpilih) memilih seorang rahbar (pemimpin tertinggi Iran).
.
Kamu hendaklah berkata kepada kami: Mengenai Abu Bakar, Umat dan Uthman, siapakah yang memilihnya?
.
Apakah umat Islam Madinah yang memilih mereka? Semua ini adalah perselisihan.
.
Sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari, Amirul Mu’minin sendiri tidak memberikan baiʻat kepada Abu Bakar selama enam bulan, begitu juga Bani Hashim tidak memberikan baiʻat. Saʻad bin ʻUbādah tidak pernah memberikan baiʻat sampai ke akhir hayatnya.
Dalam kes Uthman, orang ramai yang melantik enam orang ini atau Umar yang melantiknya?
.
Kamu menghalang enam orang ini, sekiranya sampai tiga hari mereka tidak memilih sesiapapun, maka mereka ini akan dibunuh. Pemilihan apakah ini?
.
Dia mengatakan: Jikalau empat orang memberikan pemilihannya kepada seseorang, dua yang lain akan dibunuh. Andainya tiga orang melantik seseorang, sementara tiga orang lagi melantik orang lain, lihatlah yang manakah anakku Abdullah pilih, maka kalian hendaklah bersama pilihannya. Sedangkan Umar berkata: Anakku tidak mempunyai kelayakan menjatuhkan talak kepada isterinya. Sekadar si sini kamu bandingkan, kami akan terima. Kamu mengatakan sistem pemilihan ini, kebebasan ini, demokrasi ini dalam pemilihan rahbar, yang mana satu sistem yang ada pada khalīfah kamu?
.
Kami dengan hormatnya menunggu kata-kata anda.
Mengenai apa yang anda katakan: Imam Mahdi masih belum lahir, dan kami mengatakan beliau sudah lahir, di kalangan ulama Ahlusunnah ada 128 orang yang mengiktiraf bahawa Imam Mahdi telah lahir pada pertengahan Sya’ban, hari Jumaat, tahun 255 Hijrah. Apakah kamu mahukan lebih dari 128 orang?
.
Kesemua ini sudah kami bawakan untuk kamu, kamu yang mahu tunduk menyerah, itu adalah satu perbahasan yang lain. Kami tidak mahu bergaduh dengan anda.
.
Kami dengan sukacitanya ingin membawakan ucapan Zahabi yang merupakan ulama besar anda, beliau mengenai imām Mahdi berkata:
محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل : سنة ست وخمسين.
تاريخ الإسلام، ج19، ص 113
.
Muhammad bin al-Hasan yang digelar oleh Rafīḍah sebagai al-Qā’im, al-Khalaf, Al-Ḥujjah, lahir pada tahun 258; ada yang mengatakan 256 Hijrah.
.
Kitab al-ʻIbr juga mempunyai taʻbīr seperti ini, Ibnu Khaldun berkata:
كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج4، ص 176
Wafāyat al-Aʻyān, jilid 4 halaman 176.
.
Kelahirannya pada hari Jumaat pertengahan Syaʻban. Sila berikan yang lebih jelas wahai encik Hasan.
Ibnu Khalakān bukanlah Syiah, tidakkah pada malam ini encik Hasan menelefon, beliau menafsirkan akidah tentang alam barzakh. Ṣafdī berkata:
ولد نصف شعبان سنة خمس وخمسين.
الوافي بالوفيات، ج2، ص 249
Beliau (imām Mahdi) lahir pada tahun 255.
.
Abul Fidā’, salah seorang ahli sejarah terkenal Ahlusunnah:
وولد المنتظر المذكور، في سنة خمس وخمسين ومائتين.
المختصر في أخبار البشر، ج1، ص 178
(dan al-Muntazar yang disebut itu lahir pada tahun 255 Hijrah – al-Mukhtaṣar fi Akhbār al-Bashar, jilid 1 halaman 178)
Fakhrul Rāzī, salah seorang individu ternama kamu berkata: Imām Hasan al-Askarī mempunyai dua orang anak, salah lelaki dan seorang perempuan, dua perempuan yang lain telah meninggal dunia di zaman beliau, dan al-Mahdi masih hidup setelahnya.
.
Ibnu Hajar al-Haythamī di dalam kitab al-Ṣawā’iq al-Muḥriqah berkata: Usia Mahdi ketika ayahnya wafat ialah 5 tahun.
.
Zarkalī yang tidak syak lagi merupakan 100 peratus adalah seorang Wahabi, cuba ulang sekali lagi rancangan televisyen dan cuba ingat sekali lagi.
.
Ketika anda pergi kepada beberapa program tv, yang kononnya pernah menelefon kepada saya dan Qazwini tidak dapat menjawabnya, tanyalah kepada Mulla Zade bahawa Fakhrul Razi berkata demikian, Ibnu Khalkān berkata demikian, Zarkalī pun mengatakan demikian, Ṣafdi juga berkata demikian, lihatlah apa yang beliau jawab kepada anda.
.
Nasiruddīn Al-Bānī sendiri, yang menjadi kebanggaan Wahabi, di dalam kitab Taʻlīqāt berkata: Ibu Imam Muhammad bin al-Hasan yang berlaqab dengan Hujjah, al-Qā’im dan al-Madi, merupakan ibu kepada seorang anak, namanya juga adalah Narjes Khātūn.
Apa yang kami katakan ini, silakan ingat dan katakanlah:
Saya tanyakan begini, dan mereka menjawabnya sekian
.
Lihatlah apa yang mereka akan jawab, kemudian beritahu kami jawapan mereka.
Saya dengan tulus ikhlas dengan mereka yang mencari perbahasan ilmiyah, namun mereka yang degil, yang mengunci akal mereka di dalam stor, maka tidak ada lagi faedah. Kami tidak ada urusan dengan orang seperti ini.
.
Namun bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran dan hakikat, kami sedia berbakti kepada mereka, sebagai ganti satu soalan mereka boleh bertanya sepuluh soalan, kami akan terangkan kepada mereka ini.
.
Agha Muhsini:
Meskipun begitu, dalam bahagian akhir bicara mereka, mungkin mereka masih tersalah menafsirkan sehingga mengatakan: Jikalau benar beliau sudah lahir, mengapakan beliau melarikan diri. Kata-kata begini tidak benar.
.
Ustaz Qazwini:
Sama sahaja dengan dalil Nabi (s.a.w) melarikan diri, dari Makkah datang ke Madinah, dengan dalil ini juga beliau turut melarikan diri?
.
Penonton (Mustafa dari kota Rey)
Benarkah imām Hasan dan imam Husain berada di dalam askar yang dikirim ke Iran di zaman khalīfah kedua?
.
Ustaz Qazwini:
Tidak ada.
.
Penonton:
Apa faedahnya kami ingin menerima Islam secara paksaan, dengan pedang, pembunuhan rakyat satu kerajaan, pembakaran perpustakaan kerajaannya, menawan perempuan dan kanak-kanak? Beberapa ketika yang lalu, salah seorang saudara Ahlusunnah menelefon kepada Qazwini dan berkata: Mengapakah jemaah Ahlusunnah di Tehran tidak ada masjid mereka sendiri. Qazwini di dalam jawapannya mengatakan: Sama sahaja sebab apa Syiah tidak mempunyai masjid mereka sendiri di Arab Saudi. Sedangkan beberapa waktu dahulu, ayah saya ke rumah Allah berkata: Di Madinah tidak ada satupun masjid Syiah untuk jemaah mereka sehingga kami dapat solat di sana. Kami ingin lihat apakah beliau ada jawapan tentang isu ini.
.
Ustaz Qazwini:
Di manakah masjid Syiah di Madinah?
.
Penonton:
Di Madinah ada satu masjid dinamakan masjid Syiah.
.
Ustaz Qazwini:
Kami tidak ada masjid di Madinah
.
Penonton:
Ada di dalam satu taman, di Madinah
.
Qazwini:
Itu adalah milik encik ʻAmrī, hanyalah rumah dan taman beliau yang mana mereka membina bangunan seperti Husainiyah.
Iaitu bukan masjid, mereka tidak izinkan membina masjid.
.
Penonton:
Ayah saya berkata: Itu milik encik ʻAmrī, namun kami solat di sana.
.
Ustaz Qazwini:
Itu rumah dan taman encik ʻAmrī, di mana sebuah bangunan dibina di dalam rumah beliau, tidak ada kaitan dengan yang di luar. Di atasnya juga tidak juga ditulis masjid atau husainiyah, bahkan satu tempat yang luas di mana tingkat atas untuk lelaki, dan tingkat bawah untuk perempuan. Mereka tidak izinkan Syiah membina masjid di Makkah, Riyadh dan Jeddah. Di bahagian Timur seperti al-Ahsā dan qatif, sebuah bangunan telah dibina namun tidaklah seperti masjid yang kita banyangkan.
.
Di Iran juga terdapat masjid saudara-saudara Ahlusunnah untuk masyarakat mereka, setanding dengan masjid Syiah.
.
Mengenai Tehran, kami tidak ada kaitan dengannya, ini adalah isu yang merupakan perbahasan politik, negara Republik Islam dan Rahbar yang menjadi kepercayaan mereka. Al-Qur’an mengatakan:
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
سوره نساء آيه 59
.
Apabila Ulil Amri berkata: Masjid tidak boleh ada, maka menurut fatwa saudara-saudara, ianya tidak boleh dibantah. Jika saudara-saudara pergi ke negara-negara Arab pinggiran teluk Parsi dan selainnya, mereka mengatakan: Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang bercanggah pendapat dengan Ulil Amri, maka ia boleh dihukum, disebat dan dipenjarakan. Namun oleh kerana Iran adalah pemerintah Syiah, maka tidak ada kefahaman Ulil Amri (begini).
.
Penonton (Saudari Barähūyī dari Zäbul; Ahlusunnah):
يارب از دل‌هاي ما نور محبت را مگير     اين تجمع اين توسل اين ارادت را مگير
هستي ما بستگي دارد به عشق اهل بيت     هرچه مي‌خواهي بگير از ما ولايت را مگير
Wahai Tuhan, janganlah ambil cahaya cinta dari hati kami,
janganlah dicabut kesatuan ini, tawassul ini dan iradah ini,
Kewujudan kami berkait rapat dengan dengan kecintaan Ahlul Bait,
Ambillah apa sahaja yang Engkau inginkan kecuali wilāyah,
.
Saya bersyukur kerana dikurniakan kebahagiaan selama 3 hari di bulan Ramadhan dapat berada di samping (makam) Imam Ali bin Musa al-Ridha. Benar-benar situasi dan udara yang menyenangkan dengan berpuasa 3 hari, solat maghrib di Haram, dan di dalam haram juga berbuka puasa.
.
Seorang Ahlusunnah yang tidak menerima tawassul adalah seorang Wahhabi.
Dalam video klip beberapa malam lalu yang ditayang Wahhabi, mereka berkata: Perempuan-perempuan Ahlusunnah tidak solat Tarawih, saya ingin katakan: Di manakah kalian melihat perempuan tidak solat tarawih sehingga saya tidak pernah melihatnya.
Agha Nuri berkata tentang syafaat, menurut pandangan saya para imām mempunyai martabat di sisi Tuhan, dan kami juga berada mengambil perantara dengan mereka supaya mendapat syafaat di sisi Tuhan.
.
Kami Ahlusunnah terima konsep Tawassul dan Syafaat.
.
Ustaz Qazwini, kami Ahlusunnah juga menerima Tawassul dan syafaat. Tuan Qazwini, ketika saya di Haram, saya mengingati anda dan mendoakan anda supaya jalan yang anda tempuhi ini sentiasa berjaya.
.
Ustaz Qazwini:
Saya ucapkan terima kasih.
.
Agha Muhsini:
Silakan panggilan telefon seterusnya.
.
Penonton (Kuhestänī dari Malärd):
Salam alaikum. Berkenaan dengan saluran satelit ini yang dicipta (saluran satelit Wahabi) seperti saluran Nur, Wishal, Kaleme, semua ini mempunyai motif, diketahui bahawa mereka ingin menyesatkan orang ramai.
.
Berkenaan dengan isu ini saya tidak ragu dan tidak menafikan, ini disebabkan apabila seorang hamba Allah menelefon dan menyoal Agha Hashemi tentang ayat Ṭaṭhīr, dan Agha Hashemi serta merta membawa surah al-Anfāl ayat 10, dia menerangkan bahawa di sini juga menerangkan tentang kesucian.
.
Sedangkan ayat al-Anfāl sebagaimana yang dimaklumkan, bahawa apabila hujan turun, kamu bersuci dengan airnya dan waswas syaitan turut dihindarkan. Setiap orang yang berakal jikalau membaca ayat ini pasti mengerti bahawa ayat ini ialah pembersihan melalui air hujan. Sedangkan bentuk ayat Ṭaṭhīr Allah (s.w.t) berfirman, dengan wasilah aku, aku membersihkan, bukan dengan air hujan.
.
Agha Hasan ini menelefon dari Iraq, bertanya mengenai imām Zaman, Allah (s.w.t) di dalam surah al-Naml ayat 81 secara jelas menerangkan tentang imām Zaman, saya tidak terfikir ada masalah yang lebih jelas dari ini yang mana Allah berkehendak menerangkan kepada hambanya.
.
Sementara itu, di sini hanya memerlukan sedikit akal dan tadabbur, insyallah dengan wasilah ini kita sampai kepada iman yang sempurna.
.
Ustaz sendiri telah memberikan penerangan ayat ini. Mereka mengambil dana dari Arab Saudi sehingga menyesatkan pengetahuan orang. Saya cadangkan jikalau saluran satelit yang tidak berakhlak diasaskan demi untuk mengejar wang, saya berfikir mungkin dosanya agak kurang.
.
Agha Muhsini:
Fitnah lebih besar dari pembunuhan. Mereka ini memfitnah, dosanya tidak terampun melebihi dari dosa membunuh.
.
Penonton (Agha Khāleghi; Qom):
Salam alaikum, hamba Allah ini menelefon dari Sanandaj dan berkata: Mengapakah Nuh tidak memberikan syafaat kepada anaknya, orang Iraq ini menelefon dari Iraq dan berkata: imām Zaman tidak wujud dan tidak lahir, saya ingin berkata kepada orang seperti ini, janganlah cuba mengatakan bahawa imām Zaman belum wujud dan belum lahir.  Pada suatu malam di Afghanistan, kami menghadapi 350 orang di barisan depan medan perang, kami sentiasa bernazar dan memohon, kemudian perang dengan Taliban.
.
Pada suatu malam Taliban menyerang, mereka ada 350 orang, kami hanyalah 40 orang, selama empat jam kami saling berperang. Kami yang benar-benar tidak cukup pertahanan hanyalah bertawakkal kepada Allah dan bertawassul dengan 12 imām, terutamanya imām Zaman.
.
Keesokan harinya ada seorang Ahlusunnah dari pihak Taliban datang dan berbicara bersama kami: Kekalahan yang yang dialami terlalu parah, ada seseorang yang berkenderaan misteri menembak kami. Kami semua berada di dalam kubu dan tidak keluar sedikit pun, kami tidak ada sebarang kenderaan untuk dinaiki.
.
Alhamdulillah dengan perhatian Allah, dan imām Zaman, 350 orang yang melakukan operasi menyerang kami yang berjumlah 40 orang telah kalah dan ramai di kalangan mereka yang terkorban.
.
Agha Muhsini:
Agha Kuhestänī mengatakan, tolong jelaskan ayat 81 surah al-Naml
.
Ustaz Qazwini:
Malam tadi, mereka ini dan para pakarnya ada program tentang isu Ahlul Bait. Mereka ini sedang memasukkan para isteri Nabi ke dalam daerah Ahlul Bait. Saya hendak mengatakan beberapa noktah, tolong cam baik-baik, ketika mereka menelefon, jaringan ini sudah penuh dengan panggilan masuk.
.
Tarmizi, salah seorang ulama besar Ahlusunnah yang wafat dalam tahun 275 Hijrah menukilkan daripada Ummu Salamah dan berkata: Nabi (s.a.w) membentangkan kain ke atas imām Hasan, imām Husain, Amīrul u’minīn dan Fatimah Zahra. Beliau bersabda:
.
Mereka ini Ahlul Baitku, Ya Allah, jauhkanlah mereka ini dari kenistaan dan kekotoran. Ummu Salamah berkata:
وأنا مَعَهُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قال إِنَّكِ إلى خَيْرٍ.
سنن الترمذي، ج5، ص 699
Apakah aku juga termasuk dengan mereka? (Nabi tidak berkata: Iya), para pakar ini sama sekali tidak mempunyai maklumat tentang Allah dengan berkata: Tidak, Ummu Salamah sebahagian daripada Ahlul bait di mana Rasulullah berkata: Engkau adalah daripada Ahlul Bait sebagai tambahan.
إِنَّكِ إلى خَيْرٍ
Sesungguhnya engkau juga ke arah kebaikan.
Berpuluh kali beliau mengulangi kata-katanya dengan fathah huruf kāf.
.
Sekurang-kurangnya kamu duduk dan bangun bersama orang Arab, ayat itu dibaca dengan betul.
.
Walau bagaimana pun, dari sini mereka berkata, fathah atas Kāf adalah berat, namun sekarang terbalik, kasrah atas kāf menjadi berat. Tarmizi berkata:
هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وهو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا وفي الْبَاب.
سنن الترمذي، ج5، ص 699
(Hadis ini adalah sahih, dan riwayat paling Hasan mengenainya dan di dalam bab.) Sesuatu yang terbaik telah ada di sini. Albani berkata: Riwayat ini sahih. Di dalam riwayat yang lain Nabi (s.a.w) bersabda:
اللهم هَؤُلاَءِ أَهْلُ بيتي وخاصتي.
مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص 292
.
Kemudian orang ini berkata: Saya tidak tahu apakah riwayat ini adalah sahih atau tidak; namun apa yang telah terbukti bagi kami, hadis ini adalah tidak sahih. Kata-kata ini sungguh aneh, apakah anda tidak pernah berbicara dengan anak serta isteri di dapur? Sedangkan dalam saluran satelit ditonton oleh puluhan ribu orang. Sekurang-kurangnya anda tidak tahu, janganlah cuba tunjukkan janggut kemudian mengatakan saya tidak tahu hadis ini sahih atau tidak; namun yakin hadis ini tidak sahih.
.
Saya tidak tahu lagi, kalau tauhid, Islam dan iman kamu berasaskan keyakinan ini, kamu hendaklah bacakan fatihah kepada Islam kamu. Nabi (s.a.w) bersabda: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan lima orang, tidak lebih dari lima orang, aku, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain.
.
Sahih Muslim yang mana Zaid bin Arqam berkata: Aku bertanya apakah isteri-isteri nabi sebahagian daripada Ahlul Bait Nabi? beliau berkata: Demi Allah, tidak, para isteri Nabi bukanlah sebahagian daripada Ahlul Bait. Ini adalah Sahih Muslim, sekurang-kurangnya ambillah dan baca.
.
Namun sekarang orang ini berkata: Zaid bin Arqam tidaklah maksum dan tersilap di sini; iaitu Zaid bin Arqam tersalah dan Ummu Salamah juga tersalah.
.
Di dalam tafsir Ibnu Kathir, Nabi (s.a.w) bersabda:
إنك إلى خير أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير ابن كثير، ج3، ص 486
.
Engkau adalah daripada isteri-isteri Nabi (s.a.w), Ummu Salamah berkata: Aku pegang kain ini supaya dapat masuk bergabung dengan mereka, Nabi (s.a.w) datang dan mengambil jubah daripada tanganku dan menariknya. Nabi mengambil jubah supaya isteri Nabi tidak masuk ke dalamnya. Wahabi ini tidak mempunyai maklumat daripada Allah, anti-Ahlul Bait, mereka ingin jubah daripada Nabi dan memasukkan para isteri baginda secara paksa? Aisyah berkata:
.
فدنوت منهم فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك فقال صلى الله عليه وسلم تنحي فإنك على خير.
تفسير ابن كثير، ج3، ص 486
.
Aku pergi dan mendekati: Wahai Rasulullah, apakah aku dari Ahlul BaitMu? Menghindarlah. Maka Zaid bin Arqam tersalah dan Aisyah juga tersalah?. Mereka ini tidak maksum, Ummu Salamah pun tersalah dan beliau tidak maksum di mana beliau berkata:
.
أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين.
روح المعاني، ج22، ص 16
.
Sesungguhnya para isteri Nabi tidak termasuk sebagai Ahlul Bait yang mana Ahlul Bait adalah salah satu daripada 2 perkara yang berharga.
.
Imām al-Ṭaḥāwī merupakan salah seorang daripada individu tersohor kalian berkata: Maksud ayat Ṭaṭhīr ini ialah Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain:
دُونَ من سِوَاهُمْ.
شرح مشكل الاثار، ج2، ص 245
Ibnu Taimiyah yang menjadi imām kalian juga telah membawa penafsiran bergini:
لسن من أهل بيته، وهو قول زيد بن أرقم.
الفتاوى الكبرى، ج1، ص 193
.
Ini menunjukkan bahawa para isteri Nabi bukanlah Ahlul Bait. Orang ini pun datang dan mengenepikan semua perbahasan dan dengan pemaksaan berkata di hadapan ribuan penonton: Para isteri Nabi sejak awal-awal lagi, dan jikalau Nabi bersabda: imām Hasan, imām Husain meminta supaya dimasukkan ke dalam kelebihan ini.

Logika Dasar Syi’ah Membantah Sunni

Di balik ikhtilaf umat Muhammad saw

Abubakar dan Umar Pembawa Perpecahan Fatal Terhadap Agama Islam

1. Tubuh suci Rasul saww belum sempat terkuburkan, namun perselisihan mengenai masalah kekhilafahan sudah dimulai, jika seandainya mereka semua mengamalkan wasiat Rasul saww dan membawakan tinta serta pena diakhir hayat beliau, apakah perselisihan ini akan muncul ditengah-tengah masyarakat? Bukhori dalam kitab shohihnya meriwayatkan bahwasanya para sahabat berselisih disamping Rasul saww, sekelompok mengatakan supaya membawakan dan mendatangkan pena dan tinta tersebut, dan sekelompok lainnya menentangnya[1]

.

Jika mereka mengamalkan wasiat Rasul saww, apakah perlu beberapa orang membuat orang yang tidak jelas serta buatan dengan nama Abdullah bin saba’ dan semua perselisihan dinisbatkan kepadanya, sehingga yang lain yang melakukan kesalahan dan dosa-dosa bersih dari noda noda kesalahannnya? Apakah orang yang menelaah akan bisa menerima penjelasan penjelasan yang tidak masuk akal ini ?

2. Sumber sumber perselisihan kembali kepada orang-orang yang mana:

a. Mereka menyiapkan ladang kepemimpinan untuk Bani umayyah dan Bani abbas, terkhusus Muawiyah. Dan menyebabkan mereka mempermainkan agama Islam dalam bentuk yang mereka inginkan dan mereka menyelewengkan kebenaran.

b. Mereka yang mana telah mengasingkan para sahabat-sahabat setia Rasul saww dari Madinah seperti; Abu dzar, sementara Rasul saww telah bersabda, “saya tidak melihat manusia diatas bumi yang lebih jujur dari Abu dzar”, dan mereka yang mengembalikan orang-orang ke Madinah padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah diasingkan dan diusir oleh Rasul saww seperti Hakam bin ash dan marwan, bahkan khalifah ketiga menikahkan anak putrinya dengan Marwan.

c. Orang-orang seperti Marwan bin hakam dengan merekayasa stempel Ustman telah mewujudkan sarana pembunuhannya, dan dalam perang jamal dia telah menancapkan anak panah pada tholah dan mebunuhnya[2].

d. Orang-orang yang tidak membaiat khalifah yang benar Ali bin Abi Thalib as, dan melakukan peperangan yang bermacam-macam kepadanya, seperti perang Jamal, Shiffin dan Nahrawan. dengan jujur, seandainya Muawiyah, Tholhah, Zubair, Aisyah, dan pembesar-pembesar Khowarij tidak memerangi Ali as, apakah umat Islam akan melihat kebrobokan dan akan menemui keadaan yang ada seperti sekarang ini? Orang-orang Qositin, Marikin, dan Nakitsin itu siapa saja? Dan apa yang telah mereka perbuat untuk Islam?

e. Tidakkah pembunuhan Ustman merupakan sebuah pemicu terjadinya dua perang besar dan menyebabkan sahabat-sahabat terbaik Rasul saww terbunuh? Tidakkah para pengikut perang perang ini adalah tangan kirinya umawi dan marwan dimana mendorong istri Nabi saww maju kedepan dan telah melukai kehormatan Nabi saww dengan paling buruknya luka?

f. Bukankah ini semua adalah orang-orang yang telah melakukan peperangan terhadap Ahlul bait Rasul as dan mengikngkari keutamaan-keutamaan Ahlul bait as, serta membuat hadis-hadis palsu yang menentang Ali as?

3. Muawiyah

Meskipun sekelompok para peneliti dan Ulama Ahlus sunnah telah mencela Muawiyah dikarenakan beberapa hal yang natinya akan kami sebutkan, dan perilaku serta sikapnya yang telah membahayakan umat Islam, akan tetapi pada Kenyataannya masih ada sebagian yang lain yang membela Muawiyah dan menjabarkan kesalahan-kesalahan Muawiyah dan mengingkarinya, terkadang mereka menyebut Muawiyah dengan penulis wahyu (كاتب الوحي), atau Paman (dari ayah) orang-orang mukminin (خال المؤمنين). Sementara Muhammad bin Abu Bakar juga paman (dari ayah) Nabi, tetapi kenapa mereka mereka tidak menyebut Muhammad bin Abu Bakar dengan sebutan ini? Tidakkah Muawiyah adalah orang yang telah memerangi Al-Hasan as cucunya Rasul? Dan setelah perjanjian perdamaian akhirnya Muawiyah membunuhnya (dengan meracun beliau melalui perantara istri beliau)? Tidakkah Muawiyah adalah orang yang telah membunuh Hijr bin udai dan teman-temannya -padahal dia termasuk orang-orang mukmin pertama Islam – dengan dosa karena telah mencintai Ali as? Tidakkah Muawiyah adalah orang yang telah melegalkan akan pencacian dan pelaknatan kepada Ali as?[3]

.

Padahal Rasul saww telah bersabda, “memusuhi Ali (a.s) adalah memusuhi saya”? Tidakkah Muawiyah adalah orang yang telah dilaknat oleh Rasul saww[4]?

.

Tidakkah Muawiyah adalah orang yang telah mengingkari perjanjian damai dengan Imam Hasan as dimana dia telah mempromosikan Yazid anaknya sebagai pengganti setelahnya, dan Yazid adalah orang yang telah membunuh Al-Husain as cucu Rasul saww, telah menyerang Ka’bah, serta telah membunuh orang-orang Madinah secara umum? Apakah Muawiyah tidak ikut serta dalam kriminalitas anaknya? Kenapa istri Rasul saww melakukan peperangan kepada khalifah Rasul? Tidakkah orang yang keluar dari barisan khalifah yang benar dikatakan sebagai terdakwa dan termasuk pemberontak yang zalim ? Kenapa menyalahi perintah al-Qur’an dimana Allah swt telah berfirman, وقرن في بيوتكنّ  “isteri-isteri nabi itu harus tinggal di rumah mereka dan jangan keluar dari rumah”, malah ikut berperang melawan Ali as di Bashrah? Tidakkah Rasul saww telah bersabda, يا علي حربك حربي وسلمك سلمي ? dengan adanya hadis semacam ini sama halnya  Muawiyah, Aisyah, Tholhah, Zubair memerangi Rasul, karena berperang dengan Ali as tak ubahnya berperang dengan Rasul[5].

.

Apakah dengan menelaah dan mengenal sejarah secara global -dimulai dari pertanyaan yang mana siapa saja yang telah menyebabkan perselisihan dan kebinasaan Islam dalam masyarakat Islam dimana dampak tersebut masih tetap ada sampai sekarang- akan bisa ditutupi?

sumber :

[1]- Shohih Bukhori juz 1 bab 83.

[2]- Tarikh Islam Dzahabi, peristiwa perang Jamal dan Usudul Ghobah juz 2 hlm.  469.

[3]- Shohih Muslim juz 2 hlm.  360,/ Shohih Turmudzi juz 5 hlm.  301, dan 309, / Al-Mustadrok Hakim Nisaburi juz 3 hlm.  109, / Tarikh Damsik Ibnu Asakir Syafii juz 1 hlm.  206, 271, 272/ Khoshois Amirul Mukminin Nasa’i Syafii hlm.  48,/ Durorus Simthoin Zarandi Hanafi hlm.  107.

[4]-  Shohih Muslim kitab al bir bab man laanahu al-Nabi au sabbahu.

[5]- Al-Mustadrak alas sahihain juz 3hlm.  149, penulis kitab ini mengaku bahwasanya hadis ini adalah hadis yang Shohih (benar)/ Musnad Ahmad bin Hanbal juz 2 hlm.  422/ Mu’jamul Kabir Thabrani juz 3 hlm.  31,/ Tarikh Baghdad juz 7 hlm.  137/ Durul Mantsur juz 5 hlm.  199.

Broken Heart...

Ahlu Sunnah dan Kekhalifahan

Salah satu pembahasan yang sangat mendasar dan sangat penting sekali dalam mazhab-mazhab Islam adalah masalah kekhilafahan dan keimamaan (kepemimpinan). Berkenaan dengan khilafah dari mulai permulaan Islam sampai sekarang ada dua pandangan, pandangan pertama berkeyakinan bahwasanya masalah Imamah itu berkaitan dengan masyarakat dan Rasul saww dalam masalah ini tidak mengungkapkan sama sekali akan masalah pengganti setelahnya dan beliau tidak menunjuk seorang pun.

Adapun pandangan yang kedua berkeyakinan bahwasanya masalah Imamat dan penggantinya Rasul saww itu seperti masalah-masalah lainnya dalam Islam dimana diharuskan bagi Allah swt untuk menentukannya dengan perantara wahyu, dan pengaturan dan penetuan ini lebih tinggi dari jangkauan akal dan pikiran pikiran manusia, oleh karena itu Rasul saww diperintahkan untuk menyampaikan masalah penggantinya kepada masyarakat. Adapun diantara dua pandangan ini mana yang lebih logis dan sesuai dengan syareat?

Peranan dan pentingnya Imam dalam tafsir, menjelaskan, serta melaksanakan hukum- hukum terakhir agama Tuhan, adanya lahan perselisihan dari dalam,  berpengaruhnya orang-orang munafik yang ada di Madinah, ketidak amanan dalam perbatasan dan penyerangan pasukan negri Rum ke Negara Islam, penyiapan pasukan dengan dipimpin oleh Usamah, munculnya  Musailamah al-Kadzdzab, murtadnya sebagian kaum muslimin, dan berpuluh- puluh lagi masalah lainnya, manusia dipaksa untuk berfikir  dimana dengan adanya masalah-masalah ini yang mana dari ini semua sudah cukup bisa membinasakan Islam, bagaimana;

 1. Rasul saww- dengan adanya masalah-masalah seperti ini- tidak memaparkan dan tidak memprogram masalah pengganti setelah dirinya dan bagaimana bisa beliau bisa lalai akan masalah ini? Apakah di tengah-tengah sahabat ini tidak terlontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dimana siapa pengganti setelah meninggalnya beliau?
 2. Rasul saww telah mendapatkan berita mengenai kematin dirinya, orang yang berakal dan cendekiawan mana yang akan bisa menerima dimana beliau lupa akan natijah susah payahnya selama 23 tahun dan melepaskan masyarakat berada dalam kebingungan dan peperangan dari dalam sendiri? setidaknya beliau berkata, “kalian tunjuklah sendiri seorang pengganti setelah saya?.”
 3. Rasul saww yang mana mengetahui seluruh permasalahan permasalah umatnya, dan dikarenakan rasa kasih sayang dan perhatian kepada kaum muslimin dan orang-orang mukmin, apakah beliau tidak seukuran dengan Abu Bakar dimana memikirkan masalah umat dimana ketika dalam keadaan sakarotul maut dia menulis sebuah wasiat yang mana dalam wasiatnya tersebut dia memperkenalkan Umar bin kahttab sebagai pengganti setelahnya?
 4. Apakah manusia yang logis bisa menerima bahwanya Rasul saww dimana memiliki pengetahuan akan perselisihan diantara sahabat dalam semua sisi meyererahkan kepada  mereka untuk memilih pemimpin mereka sendiri? Semua hal ini -dengan pemikiran ini -membimbing manusia dimana bahwasanya beliau saww dalam beberapa kesempatan telah melaksanakan hal ini seperti; hadis manzilat, ghodir khum, tsaqolain, dan berpuluh puluh ayat serta hadis lainnya. Dan beliu telah memprogram untuk setelah dirinya dan di akhir-akhir hayatnya, Rasul saww telah menyempurnakan risalahnya sebagaimana sabda beliau : “berikan saya pena dan tinta sehingga saya menuliskan untuk kalian dimana kalian tidak akan pernah tersesat”, akan tetapi khalifah kedua Umar bin Khattab tidak mengijinkannya dan berkata, انّ النّبي قد غلب عليه الوجع “sesungguhnya Rasul (saww) telah terkena demam[1].
 5.  Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya beliau telah meracau, dan dengan membuat keributan dan kebisingan sehingga tidak memberi kesempatan kepada Rasul saww untuk menulis wasiat, padahal ketika Abu Bakar sakit, Umar bin Khattab menuliskan sebuah wasiat dimana penganti setelah Abu Bakar adalah dirinya, dan disini kenapa Umar tidak mengatakan kepada Abu Bakar bahwasnya dia sedang meracau?
 6. Kenapa sewaktu Rasul saww meminta diberikan tinta dan pena Umar bin kahttab mengatakan hal tersebut, akan tetapi sewaktu Abu Bakar meminta supaya dituliskan, dia tidak mengatakan (حسبنا كتاب الله) “cukup bagi kita al-Qur’an saja.” pergerakan ini pada waktu itu berartikan apa? Kenapa sahabat berselisih disamping Rasul saww sehingga Rasul saww sangat marah dan berkata pergilah dari sini dan menjauhlah kalian semua dariku?
 7. Apakah kita bisa tidak untuk menerima riwayat ghodir yang mana Syi’ah dan sunni telah meriwayatkannya secara mutawatir dan 110 orang dari kalangan Sahabat serta 84 orang dari kalangan Tabiin dan 360 orang dari kalangan cendekiawan besar Ahlus sunnah telah meriwayatkan hadis tersebut dalam karya- karya mereka? tidakkah hadis ini bersumber dari sunnah Rasul saw? Apa makna dari mengikuti sunnah Rasul saw?
 8. Apakah perintah-perintah Rasul saww dalam hal ini bisa disalah artikan yang mana menyalahi akal dan syareat, meskipun banyak sekali qarinah- qarinah yang menunjukkan akan masalah tersebut sehingga seolah-olah disangkakan bahwasanya masalah khilafah adalah urusan masyarakat? Jika seseorang mengatakan bahwasanya Rasul saww telah memproklamirkan Ali bin Abi Thalib a.s sebagai penggantinya, apakah tidak ada sahabat yang menentangnya dan tidak akan muncul perselisihan? Dalam menjawab hal ini perlu dikatakan bahwasanya beliau memiliki banyak perintah yang mana berkenaan dengan mereka antara sahabat satu dengan lainnya saling berselisih dan mengamalkan sesuai dengan hasil ijtihad mereka sendiri, khalifah kedua Umar bin Khattab banyak sekali mengamalkan berdasarkan ijtihadnya sendiri dimana disitu menyalahi perintah Rasul saww, dan memiliki perselisihan dengan sahabat-sahabat meskipun dalam masalah yang sangat jelas sekali yang mana dilakukan dalam setiap hari, seperti wudhu, tayamum, dll. Atau orang-orang seperti Tholhah, Zubair, dan Muawiyah memusuhi Ali bin Abi Thalib as padahal Rasul saww telah bersabda kepada Zubair bin Awam, “kamu memerangi Ali (a.s) sementara kamu adalah orang yang dzalim[2].”
 9. tidakkah Rasul saww telah mengatakan: “berperang dengan Ali (a.s) sama halnya berperang dengan saya?” Dan berpuluh puluh hal lainnya. Khalifah kedua suatu hari mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka : kenapa kalian berselisih dalam masalah takbir shalatnya mayit, jika kalian tidak bermufakat, maka setelah kalian perselisihan akan semakin bertambah banyak? Apakah para sahabat tidak melihat tata cara Rasul menshalati mayit, wudhu, serta tayamumnya Rasul saw? Lantas kenapa mereka berselisih? Apakah ada orang yang ragu akan hadis ghodir? Lantas kenapa melakukan penafsiran yang beraneka ragam dengan pendapat sendiri (ra’yu) dan istihsan yang mana tidak sesuai dengan realita?
 10. Jika pemilihan Imam dan khalifah diserahkan kepada masyarakat, kenapa ketika jenazahnya Rasul saww belum dikuburkan, sekelompok kecil berkumpul di Saqifah tanpa dihadiri oleh seluruh sahabat terlebih-lebih Ahlul bait Nabi as, Bani hasyim, Abbas, Abu dzar, Miqdad, dan berpuluh-puluh sahabat lainnya, padahal di saqifah itu sendiri telah terjadi banyak perselisihan antara Muhajirin dan Anshar? Apakah tidak ada tempat untuk bermusyawarah dengan Ahlul Bait Nabi a.s dan Amirul Mukminin Ali a.s?
 11. Dengan gambaran-gambaran diatas, apakah resmi (secara syar’i) kekhilafahan pertamanya Abu Bakar dalam pandangannya Ali a.s? Jika memang resmi, maka diharuskan Ali a.s membaiat Abu Bakar dengan keinginanan dirinya sendiri setelah di kuburkannya Rasul saww, sementara sesuai dengan riwayat Ahlus sunnah beliau sampai enam bulan tidak membaiat Abu Bakar[3].
 12. Kenapa Ali a.s dipaksa dan diancam supaya berbaiat? Sementara setelah meninggalnya istri beliau Fatimah Az-Zahra a.s, Imam berbaiat guna menjaga Islam dan demi kemaslahatan-kemaslahatan Islam?
 13. Jika Imam Ali a.s tidak marah atas pembaitan kepada khalifah pertama, kenapa beliau selama 25 tahun tingal di rumah? Kenapa Ali a.s dengan keberanian dan kekuatannya yang mana keikut sertaan beliau dalam peperangan di awal Islam yang ada sudah dijadikan bahan omongan oleh orang-orang husus dan umum lebih memilih tinggal di rumah dan tidak ikut serta dalam peperangan dimasa Abu Bakar dan Umar?
 14. Apakah ketidak ikut sertaan Imam dalam perang dimasa masa khulafa’ sebelum beliau menunjukkan akan ketidak resmian kekhilafahan mereka? Bukti akan hal ini adalah riwayat terkenal dari Ibnu Abbas, dia berkata: kami pergi ke Syam bersama khalifah kedua Umar bin Khattab, ditengah-tengah perjalanan dia berkata Ibnu Abbas! Saya ingin mengadu tentang anak putra pamanmu, karena saya meminta dia supaya ikut serta dengan kami, akan tetapi dia tidak menerimannya. Dan saya selalu melihat dia dalam keadaan berduka dan bersedih. Saya berkata kamu tahu kenapa dia bersedih? Umar berkata kesedihan Ali (a.s) karena kekhilafahan dirampas darinya, karena menurut keyakinannya bahwasanya Rasul saww telah menyerahkan kekhilafahan kepada dirinya[4].
 15. Apakah khalifah ketiga tidak dipilih melalui syuro yang dihadiri oleh enam orang yang dipilih oleh khalifah kedua bisa dikatakan resmi dimana dibarengi dengan susunan tersendiri dan ancaman yang terkenal? apakah kesempurnaan ilmu dan maknawiah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib a.s tidak cukup untuk menjadi pemimpin khalifah? khalifah mana yang bisa membuat seperti Nahjul balaghoh atau mebuat satu khutbah yang ada dalam khutbah pertama beliau dan bisa menjelaskan akan hakekat tauhid dan agama? apakah ini merupakan ketidak adilan dan kezaliman dimana masyarakat Islam tidak mendapatkan orang seperti beliau dan beliau tinggal di rumah?
 16. Apakah hadis tsaqolain,  انی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتی… حتی يردا علیّ الحوض  dan hadis Ali (a.s) bersama al-Qur’an dan al-Qur’an bersama Ali (a.s), kedua-duanya tidak akan berpisah sampai bertemu dengan saya di telaga nanti علي مع القرآن والقرآن مع علي لايفترقان حتّي يردا عليّ الحوض[5] tidak cukup untuk kesempurnaan maknawinya Ali bin Abi Thalib (a.s) bahkan kesuciannya? Ketika sunnah sudah menetapkan akan keismatannya, kenapa para pengklaim sunnah nabawi mengingkari kandungan sunnah itu sendiri? Apakah dengan adanya Imam maksum, orang lain bisa mengklaim sebagai khalifahnya kaum muslimin?
 17. Sesuai dengan riwayat Ahlus sunnah dan Syi’ah, Rasul saww bersabda,“barang siapa yang mati sementara dia tidak mengenal Imam zamannya, maka matinya adalah sebagaimana matinya orang jahiliyyah.”(من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهليّة)[6]“Yakni mati dengan tanpa beriman.” Dan kelaziman dari perkataan ini adalah disetiap zaman itu harus ada Imam, oleh karena itu apakah setiap hakim dan khalifah bisa disebut sebagi Imam? Siapa Imamnya kaum muslimin dimasa mendatang? Dan siapa saja manifestasi dari hadis-hadis ini? Apakah hadis ini tidak menunjukkan akan keimamahan merupakan bagian dari iman?
 18. Dalam shohihnya Ahlus sunnah disebutkan bahwasanya Rasul saww bersabda, “khulafa’ku ada dua belas orang dan mereka semuanya dari Quraisy”[7]? Siapa dua belas orang tersebut?
 19. Ahlus sunnah menganggap bahwasanya Hukumat Islamiyyah dan Imamat adalah bagian dari furu’udddin (cabang-cabang agama) dan dari  sisi lain mereka mengatakan bahwasanya hukumat itu diserahkan kepada masyarakat, padahal furu’uddin yakni shalat, puasa, dll dijelaskan melalui perantara wahyu, bukan syuro (musyawarah)! Apakah masalah furu’uddin bisa diserahkan kepada musyawarah dan syuro masyarakat? syuro itu bisa dilakukan dalam sebagian masalah seperti bagaimana tata cara berperang dll, bukan penentuan dalam furu’uddin. Dengan demikian jika orang menganggap bahwasanya hukumat Islami dan Imamat merupakan furu’uddin, apakah disini tidak mengharuskan bahwasnya hukumat juga diharuskan ditentukan oleh wahyu sebagaimana furu’uddin-furu’uddin lainnya? Adapun tema lainnya yaitu seluruh kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, dan jika dikatakan bahwasanya hukumat Islami merupakan bagian dari furu’uddin, dan dalam Islam , al-Qur’an dan Rasul saww tidak mengatakan sesuatu yang menyangkut hal tersebut dan perkara ini diserahkan kepada masyarakat, maka kelaziman dari pandangan ini adalah belum sempurnya agama Islam sampai sekarang dan belum disempurnakan. Dan masyarakat telah menyempunakan agama Islam karena telah menerangkan metode hukumat! Apakah dua perkataan ini tidak saling kontradiksi? Apakah ini tidak menunjukkan bahwasanya Islam tidak memiliki pandangan yang tetap berkenaan dengan masalah hukumat?
 20. Sebagian Ulama selalu mebicarakan hubungan baiknya antara Ali as dengan khulafa’ dalam sebagian perkara, akan tetapi mereka tidak melihat dari arah lainnya dimana beliau dalam khutbah Syiqsyiqiyahnya sangat mengkritik akan metode  khulafa’ terutama metode metodenya khalifah usman bin affan dan penghosopan (mengambil tanpa ijin) khilafahnya[8]. Kenapa orang-orang tersebut  tidak mebicarakan kediaman Ali bin Abi Thalib a.s selama duapuluhlima tahun dan diamnya beliau di rumah serta kemazluman beliau?
 21. Berdasarkan apa keutamaan (afdzal) dijadikan sebagai pondasi giliran khalifah? Apakah ada dalil yang menunjukkan akan tolak ukur ini? Ayat dan hadis mana yang mengatakan bahwasanya keutamaan merupakan tolak ukur khilafahan? apakah orang yang potensi lainnya lemah bisa dikatakan utama (afdzal) ketika orang tersebut menjadi khaolifah? Jika tolak ukurnya adalah ini, maka Yazid dan khalifah lainnya dari Bani umayyah bisa dibilang lebih utama dari Ahlul bait a.s, keutamaan dalam apa?  Apakah pendahuluan (lebih dahulu memeluk) dalam Islam? Atau dalam keberanian dan kedermawanan dalammedanperang? Apakah khulafa’ itu sendiri yang mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang afdzol ataukah para pengikutnya dengan hadis-hadis palsu mengklaimkan demikian? tidakkah tiga khalifah mengatakan bahwasanya Ali a.s masih muda dan memiliki banyak musuh, serta tidak ada maslahat ketika menjadi khalifah dan sama sekali tidak mengargumentasikan akan keutamaan diri mereka?
 22. Kesimpulan dari pandangan Ahlus sunnah berkenaan dengan masalah kekhilafahan adalah Islam tidak memiliki penjelasan yang jelas mengenai masalah khilafah, karena sebagian mengatakan jika seseorang menjadi hakim dengan kekuatan (kudrat) maka dia adalah khalifah, dan sebagian lainnya mengatakan jika salah seorang membaiat lainnya, maka orang terserbut menjadi khalifah, dan pandangan pandangan lainnya[9]. Apakah ini semua tidak mengherankan? Buat apa semua kebingungan ini? Bukankah Islam adalah agama yang sempurna? Tidakkah Islam dalam masalah-masalah yang sangat kecil dan mustahab saja memiliki undang undang yang khusus, adapun untuk masalah Imamat dan hukumat, dimana paling penting dan paling gentingnya masalah masyarakat, tidak memiliki hukum yang jelas? Tidakkah pendapat Ahlus sunnah disini menjelaskan akan poin yang sangat pahit dimana jika seorang yang zalim  memegang hukumat Islam, maka orang tersebut tetap dikatakan sebagai khalifahnya kaum muslimin?
sumber :

[1]- Riwayat ini dapat kalian temui dalam kitab Ahlus sunnah sendiri misalnya; Shohih Muslim Syarh Nawawi, kitab al-Wasiyyah juz 11, 12 hlm.  95, / Shohih Bukhori juz 1 hlm.  54 bab 82 dan juz 9 bab qaulu almaridz qumu anni, dan Musnad Ahmad bin Hanbal juz 1 hlm.  355 dan juz 5 hlm.  351.

[2]- Usud al-Ghobah fi makrifati al-shohabah, penerjemah, Zubair.

[3]- Shohih Bukhori kitab maqozi bab 155, perang khaibar hadis 74,/ Shohih Muslim kitab jihad wa sair hadis 3304,/ Alkamil fi al-Tarikh Ibnu Atsir juz2 hlm.  327 dan 331, / Sirotun nabawiyah Ibnu Katsir juz 4 hlm.  495.

[4]- فقال عمر يابن عبّاس اشكو اليك ابن عمك سألته ان يخرج معی فلم يقبل ولم ازل اراه واجداً فيم تظنّ موجدته؟ فقلت يا امير المؤمنين انّك لتعلم. فقال: اظنّه لا يزال كيئباً لفوت تالخلافة قلت هو ذاك انّه يزعم انّ رسول الله أراد الامر له. فقال: يابن عبّاس وأراد رسول الله صلی الله عليه وآله الامر له فكان ماذا اذا لم يرد الله تعالی ذالك..فنفد مراد الله تعالی ولم ينفد مراد رسول الله؟

(Syarh Nahjul Balaghoh Ibn Abil Hadid juz 3 hlm.  114).

[5]- Hadis ini telah diriwayatkan dalam kitab Syi’ah dan sunni misalnya; Shohih Muslim Syarh Nawawi juz 15 dan 16,/ Fadzoil Ali bin Abi Thalib hlm.  180,/ Mu’jam Al-Ausath Thabrani juz 5 hlm.  455,/ Kanzul umal Muttaqi Hindi hadis 32912, Majmauz zawaid juz 9 bab fadlu ahlil bait.

[6]- Musnad Abi Dawud Thoyalisi hlm.  259, / Syarh Aqoid Nasafi: Nasafi bahsul Imamat wal khilafat.

[7]- Shohih Muslim kitab al-Imaroh bab 1 hadis 7, / Musnad Ahmad Hanbal juz 5 hlm.  90,/ Bukhori kitab al-ahkam bab 1148 hadis 2034, / Sunan Turmusdzi kitab al-fitan bab 46 hadis 1.

[8]- Nahjul Balaghoh khutbah syiqsyiqiyyah.

[9]- Untuk mengetahui lebih lanjut bisa merujuk dalam kitab Ahkam al-sulthoniyyah Mawardi.

Broken Heart...

Ahlu Sunnah dan Fathimah Azzahra

Tidak diragukan lagi dengan memperhatikan riwayat Ahlus sunnah sendiri bahwasanya Fatimah Az-Zahra a.s sangat marah dikarenakan khalifah pertama dan kawan- kawannya, dan beliau tidak ridho terhadap kedua-duanya (khalifah pertama dan kedua) dimana beliau sampai akhir hayatnya  tidak berbicara dengan dua orang tersebut[1].

tidakkah Rasul saww telah bersabda: “barang siapa yang menyakiti Fatimah (a.s), maka telah menyekitiku dan barang siapa yang telah menyekitiku, maka Allah swt akan marah kepadanya”? Apakah bukan karena dalil ini, dimana Ali a.s mengkuburkan jenazah Fatimah Az-Zahra a.s di malam hari dan tidak membolehkan khalifah pertama dan kedua untuk ikut serta dalam pemakamannya? Sesungguhnya masalah ini terdapat dalam kitab-kitab Ahlus sunnah[2].

Pertanyaan semacam ini akan terus tetap ada dibenak kaum muslimin yaitu kenapa makam Sayidah Fatimah Az-Zahra a.s disembunyikan dan tidak diketahui? tidakkah beliau peninggalan Rasul saww, kautsar, salah satu bagian dari ayat tathir dan mubahalah? Apakah sampai sekarang tidak ada orang yang berfikir kenapa makam beliau dirahasiakan? Kenapa Imam Ali a.s, Imam Hasan a.s dan Imam Husain a.s serta Imam-Imam lainnya tetap menyembunyikan kuburan Sayyidah Fatimah Az-Zahra a.s? Tidakkah ini semua menceritakan akan kemarahan beliau dimana sebab marahnya beliau karena dua hal yaitu; pertama adalah masalah kekhilafahan dan masalah penyerangan ke rumah beliau serta pengancaman akan pembakaran rumah beliau, dan yang kedua adalah masalah tidak diserahkannya tanah fadak? Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ahlus sunnah[3].

Dalam kitab Aqdul farid karya Ahmad bin Muhammad bin abdirabbah jild 5 hlm 13-14 dituliskan bahwasanya Umar bin Khattab membawa obor ke rumah Fatimah Az-Zahra as guna membakar rumah tersebut, pada waktu itu dia bertemu dengan Fatimah Az-Zahra as, Fatimah as berkata kepadanya, “hai anaknya Khattab! apakah kamu datang kemari hanya ingin membakar rumah kami? Umar berkata, iya. kecuali kalian berbaiat kepada Abu Bakar[4].”

Peristiwa penyerangan dan pengancaman khalifah kedua kerumahnya Ali as dan Fatimah Az-Zahra as  telah dituturkan dalam kitab-kitab Ahlus sunnah, dan hal tersebut tidak bisa dipungkiri, dengan adanya ini semua apakah bisa dibilang bahwasanya Syi’ah telah merekayasa kejadian tersebut? Jika peristiwa ini adalah rekayasa semata, maka bisa dibilang semua kitab-kitab Ahlus sunnah adalah rekayasa.


[1]- Muskil al-atsar, Abi Ja’far Thohawi juz 1 hlm.  47-48, / Sunan al-Kubra, Abu Bakar Baihaqi juz 6 hlm.  300,/ Jamiul Usul li ahadits al-Rasul, Ibnu Atsir Jazri juz 4 hlm.  428 hadis 2079 dan juz 10 hlm.  386 hadis 7417,/ Kanzul Ummal Muttaqi Hindi juz 5 hlm.  584 hadis 14069,/ Wafaul wafa’ bi ahbaril musthofa, Nuruddin Samhudi juz 2 hlm.  995,/ I’lam al-nisa’ Umar ridzo kuhalah juz 4 hlm.  122-124, juz 5 hlm.  285,/ Torikhul Khomis juz 2 hlm.  173.

[2]- Shohih Bukhori kitab maqozi juz 5 hlm.  82-83, begitu juga dalam juz 8 hlm.  3 kitab al faroidz,/ Jamiul usul Ibnu Atsir juz 4 hlm.  428, hadis 2079,/ Musnad Ahmad Hanbal juz 1 hlm.  9-10,/ Albidayah wan nihayah Ibnu Katsir juz 5 hlm.  285,/ Attalkhis Zzahabi,/ Mustadraok alas shohihain juz 3 hlm.  154.

[3]- Musnif, Abu Bakar Ibn Syaibah juz 7 hlm.  432 hadis 37045,/ Al Imamah wa al-siyasah Ibn Kutaibah juz 1 hlm.  12-13,/ Torikh ya’qubi: ya’qubi juz 2 133 dan 137 (dengan tema ayyamu Abi Bakar),/ Insabul asyrof beladri hlm.  586 hadis 1184,/ Torikhul umam wal muluk thobari juz 2 hlm.  443 peristiwa tahun 11.

[4]- Mukhtasar fi akhbar al-basar juz 1 hlm.  156,/ Kanzul Ummal Muttaqi Hindi juz 5 hlm.  651 hadis 14138,/ Izalatul Khalifah Dahlawi Hindi juz 2 hlm.  29 dan Kurratul Ainain  hlm.  78.

Ini dia Alasan Mengapa Ali membaiat Abubakar !

Cukup banyak situs nashibi-wahabi [yang ngaku-ngaku salafy] menyebarkan syubhat bahwa Imam Ali membaiat Abu Bakar pada awal-awal ia dibaiat. Mereka mengutip riwayat dhaif dan melemparkan riwayat shahih. Mereka mengutip dari riwayat [yang tidak mu’tabar menurut sebagian mereka] dan melemparkan riwayat mu’tabar dan shahih di sisi mereka. Mengapa hal itu terjadi?. Karena kebencian mereka terhadap Syiah. Salafy nashibi itu menganggap pernyataan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulansebagai “syubhat Syi’ah”. Menurut salafy nashibi yang namanya “syubhat Syi’ah” pasti dusta jadi harus dibantah meskipun dengan dalih mengais-ngais riwayat dhaif.

Kami akan berusaha membahas masalah ini dengan objektif dan akan kami tunjukkan bahwa kabar yang shahih dan tsabit adalah Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‘Alaihis Salam] dan ini tidak ada kaitannya dengan Syiah dan riwayat di sisi mereka. Riwayat yang menyatakan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan adalah riwayat shahih dan tsabit dari kitab yang mu’tabar di sisi para ulama yaitu Shahih Bukhari. Tidak ada keraguan akan keshahihan riwayat ini

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Bukair yang berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihaab dari ‘Urwah dari ‘Aaisyah Bahwasannya Faathimah [‘alaihis-salaam] binti Nabi [shallallaahu ‘alaihi wa sallam] mengutus utusan kepada Abu Bakr meminta warisannya dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dari harta fa’i yang Allah berikan kepada beliau di Madinah dan Fadak, serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. Abu Bakr berkata ‘Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda ‘Kami tidak diwarisi, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah”. Hanya saja, keluarga Muhammad [shallallahu ‘alaihi wasallam] makan dari harta ini’. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sedikitpun shadaqah Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam] dari keadaannya semula sebagaimana harta itu dikelola semasa Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam], dan akan aku kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakr enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah sehingga Fathimah marah kepada Abu Bakr dalam masalah ini. Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakr dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia meninggal. Dan ia hidup enam bulan sepeninggal Nabi [shallallaahu ‘alaihi wa sallam]. Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya, Aliy, ketika malam hari, dan ‘Aliy tidak memberitahukan perihal meninggalnya kepada Abu Bakr. Padahal semasa Faathimah hidup, Aliy dituakan oleh masyarakat tetapi, ketika Faathimah wafat, ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. ‘Aliy kemudian mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar yang inti pesannya  ‘Tolong datang kepada kami, dan jangan seorangpun bersamamu!’. Ucapan ‘Aliy ini karena ia tidak suka jika Umar turut hadir. Namun ‘Umar berkata ‘Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian’. Abu Bakr berkata ‘Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka.’ Abu Bakr lantas menemui mereka. ‘Aliy mengucapkan syahadat dan berkata ”Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah kurniakan kepadamu. Kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan padamu, namun engkau telah sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Kami berpandangan, kami lebih berhak karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam’]. Hingga kemudian kedua mata Abu Bakr menangis. Ketika Abu Bakr bicara, ia berkata “Demi Yang jiwaku ada di tangan-Nya, kekerabatan Rasulullah lebih aku cintai daripada aku menyambung kekerabatanku sendiri. Adapun perselisihan antara aku dan kalian dalam perkara ini, sebenarnya aku selalu berusaha berbuat kebaikan. Tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wa sallam] melakukannya, melainkan aku melakukannya juga’. Kemudian ‘Aliy berkata kepada Abu Bakr ‘Waktu baiat kepadamu adalah nanti sore’. Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia naik mimbar. Ia ucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaannya dari bai’at serta alasannya. ‘Aliy kemudian beristighfar dan mengucapkan syahadat, lalu mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia menceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai membuatnya dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu Bakr. Ia berkata “Hanya saja, kami berpandangan bahwa kami lebih berhak  dalam masalah ini namun Abu Bakr telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami sehingga kami pun merasa marah terhadapnya”. Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan ‘Aliy dan berkata “Engkau benar”. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan ‘Aliy ketika ‘Aliy mengembalikan keadaan menjadi baik” [Shahih Bukhaari no. 4240-4241].

Hadis riwayat Bukhari ini juga disebutkan dalam Shahih Muslim 3/1380 no 1759 dan Shahih Ibnu Hibban 11/152 no 4823. Dari hadis yang panjang di atas terdapat bukti nyata kalau Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam]. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut. Pehatikan lafaz Perkataan Aisyah

فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ

Ketika [Sayyidah Fathimah] wafat ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu.

Aisyah [radiallahu ‘anha] menyatakan dengan jelas bahwa baiat Imam Ali kepada Abu Bakar adalah setelah kematian Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam] yaitu setelah enam bulan dan Imam Ali tidak pernah membaiat pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi dari sisi ini tidak ada yang namanya istilah baiat kedua. Itulah baiat Imam Ali yang pertama dan satu-satunya

Aisyah [radiallahu ‘anha] kemudian menyebutkan dengan jelas peristiwa yang terjadi setelah Sayyidah Fathimah wafat yaitu Imam Ali memanggil Abu Bakar kemudian memutuskan untuk memberikan baiat di hadapan kaum muslimin. Aisyah [radiallahu ‘anha] menyebutkan bahwa Abu Bakar berkhutbah di hadapan kaum muslimin, perhatikan lafaz

فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ

Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia menaiki mimbar. Ia mengucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaan Ali dari bai’at serta alasannya.

Abu Bakar sendiri sebagai khalifah yang akan dibaiat menyatakan di hadapan kaum muslimin alasan Imam Ali tidak memberikan baiat kepadanya. Ini bukti nyata kalau Abu Bakar sendiri merasa dirinya tidak pernah dibaiat oleh Imam Ali. Khutbah Abu Bakar disampaikan di hadapan kaum muslimin dan tidak satupun dari mereka yang mengingkarinya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin bersaksi bahwa Ali tidak pernah membaiat sebelumnya kepada Abu Bakar.
.

.

.

Kemudian mari kita lihat riwayat yang dijadikan hujjah oleh salafy nashibi bahwa Imam Ali telah memberikan baiat kepada Abu Bakar pada awal pembaiatan Abu Bakar.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه

Telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy radiallahu ta’ala ‘anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.

Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-orang kemudian ia tidak melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang dari kalangan Anshar memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya kemudian berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya. [Mustadrak Al Hakim juz 3 no 4457]

Hadis riwayat Al Hakim di atas juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 no 16315 dan Al I’tiqad Wal Hidayah hal 349-350 dengan jalan sanad yang sama dengan riwayat Al Hakim di atas.

Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277, Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 no 16316 dan Al I’tiqad Wal Hidayah hal 350. Berikut riwayat Ibnu Asakir

وأخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني قال نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا نا بندار بن بشار نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا داود بن أبي هند نا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قبض النبي (صلى الله عليه وسلم) واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه وبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت أين ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبايعه هذا أو معنا

Telah mengabarkan kepada kami Abul Qaasim Asy Syahaamiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Baihaqi yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Al Al Hafizh Al Isfirayiniy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ali Husain bin ‘Ali Al Hafizh yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah dan Ibrahim bin Abi Thalib, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Bindaar bin Basyaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hisyaam Al Makhzuumiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy yang berkata “Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat dan orang-orang berkumpul di rumah Sa’ad bin Ubadah dan diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Pembicara [khatib] Anshar berdiri dan berkata “tahukah kalian bahwa Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dari golongan muhajirin dan penggantinya dari Muhajirin juga sedangkan kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] maka kita adalah penolong penggantinya sebagaimana kita menolongnya. Umar berkata “sesungguhnya pembicara kalian benar, seandainya kalian mengatakan selain itu maka kami tidak akan membaiat kalian” dan Umar memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia”. Umar mulai membaiatnya kemudian diikuti kaum Muhajirin dan Anshar.

Abu Bakar naik ke atas mimbar dan melihat kearah orang-orang dan ia tidak melihat Zubair maka ia memanggilnya dan Zubair datang. Abu Bakar berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar melihat kearah orang-orang dan ia tidak melihat Ali maka ia memanggilnya dan Ali pun datang. Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Inilah riwayatnya atau dengan maknanya [Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277]

Salafy berhujjah dengan riwayat Abu Sa’id di atas dan melemparkan riwayat Aisyah dalam kitab shahih. Mereka mengatakan “bisa saja Aisyah tidak menyaksikan baiat tersebut”. Sayang sekali hujjah mereka keliru, riwayat Aisyah shahih dan tsabit sedangkan riwayat Abu Sa’id mengandung illat [cacat] yaitu pada sisi kisah “adanya pembaiatan Ali dan Zubair”.

Perhatikan kedua riwayat di atas yang kami kutip. Kami membagi riwayat tersebut dalam dua bagian. Bagian pertama yang menyebutkan pembaiatan Abu Bakar oleh kaum Anshar dan bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair [yang kami cetak biru]. Bagian pertama kedudukannya shahih sedangkan bagian kedua mengandung illat [cacat] yaitu inqitha’. Perawinya melakukan kesalahan dengan menggabungkan kedua bagian tersebut. Buktinya adalah sebagai berikut.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجرين ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان من المهاجرين وإنما الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud dari Abi Nadhrah dari Abi Sa’id Al Khudriy yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menunjuk salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “ demi Allah, jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” [Musnad Ahmad 5/185 no 21657, Syaikh Syu’aib berkata “sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim”]

Hadis riwayat Ahmad ini juga diriwayatkan dalam Mu’jam Al Kabir Ath Thabrani 5/114 no 4785, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/562 no 38195, Ahadits ‘Affan bin Muslim no 307, Tarikh Ibnu Asakir 30/278 dengan jalan sanad ‘Affan bin Muslim. ‘Affan bin Muslim memiliki mutaba’ah yitu Abu Dawud Ath Thayalisi sebagaimana disebutkan dalam Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi 1/84 no 602. Riwayat Wuhaib bin Khalid dengan jalan sanad yang tinggi hanya menyebutkan bagian pertama tanpa menyebutkan bagian kedua. Sedangkan bagian kedua adalah perkataan Abu Nadhrah.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، نا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : ” لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى عَلِيًّا ، قَالَ : فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ قُلْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا لِي لا أَرَى الزُّبَيْرَ ؟ قَالَ : فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ : يَا زُبَيْرُ قُلْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ : لا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ “

Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar Al Qawaariiriy  yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa bin ‘Abdul A’laa yang berkata telah menceritakan kepada kami Daawud bin Abi Hind dari Abu Nadhrah yang berkata Ketika orang-orang berkumpul kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu, ia berkata “Ada apa denganku, aku tidak melihat ‘Aliy ?”. Maka pergilah beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya Lalu Abu Bakr berkata kepadanya “Wahai ‘Ali, engkau katakan engkau anak paman Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus menantu beliau?”. ‘Ali radliyallaahu ‘anhu berkata : “Jangan mencela wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu” kemudian ia membentangkan tangannya dan berbaiat kepadanya. Kemudian Abu Bakr pun berkata “Ada apa denganku, aku tidak melihat Az-Zubair?”. Maka pergilan beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya. Abu Bakr berkata “Wahai Zubair, engkau katakan engkau anak bibi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus hawariy beliau”. Az-Zubair berkata “Janganlah engkau mencela wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu”. Kemudian ia membentangkan tangannya dan berbaiat kepadanya” [As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1292].

Dawud bin Abi Hind dalam periwayatannya dari Abu Nadhrah memiliki mutaba’ah dari Al Jurairiy sebagaimana yang diriwayatkan Al Baladzuri dalam Ansab Al Asyraf 1/252 dengan jalan sanad Hudbah bin Khalid dari Hammad bin Salamah dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah. Hammad bin Salamah memiliki mutaba’ah dari Ibnu Ulayyah dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah sebagaimana disebutkan Abdullah bin Ahmad dalam As Sunnah no 1293

Riwayat Al Jurairy juga disebutkan oleh Ibnu Asakir dengan jalan sanad dari Ali bin ‘Aashim dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah dari Abu Sa’id [Tarikh Ibnu Asakir 30/278]. Riwayat Ibnu Asakir ini tidak mahzfuzh karena kelemahan Ali bin ‘Aashim. Yaqub bin Syaibah mengatakan ia banyak melakukan kesalahan. Ibnu Ma’in menyatakan tidak ada apa-apanya dan tidak bisa dijadikan hujjah. Al Fallas berkata “ada kelemahan padanya, ia insya Allah termasuk orang jujur”. Al Ijli menyatakan tsiqat. Al Bukhari berkata “tidak kuat di sisi para ulama”. Daruqutni juga menyatakan ia sering keliru. [At Tahdzib juz 7 no 572]. An Nasa’i menyatakan Ali bin ‘Aashim “dhaif” [Ad Dhu’afa no 430]. Ali bin ‘Aashim dhaif karena banyak melakukan kesalahan dan dalam riwayatnya dari Al Jurairiy ia telah menyelisihi Hammad bin Salamah dan Ibnu Ulayyah keduanya perawi tsiqat. Riwayat yang mahfuzh adalah riwayat dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah tanpa tambahan dari Abu Sa’id.

Dengan jalan sanad yang tinggi yaitu riwayat Dawud bin Abi Hind dan riwayat Al Jurairiy dari Abu Nadhrah maka diketahui bahwa bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair bukan perkataan Abu Sa’id Al Khudriy melainkan perkataan Abu Nadhrah.

Riwayat Wuhaib yang disebutkan Al Hakim, Baihaqi dan Ibnu Asakir dengan sanad yang panjang menggabungkan kedua bagian tersebut dalam satu riwayat padahal sebenarnya bagian pertama adalah perkataan Abu Sa’id Al Khudriy sedangkan bagian kedua adalah perkataan Abu Nadhrah. Riwayat Ja’far bin Muhammad bin Syaakir dari ‘Affan bin Muslim dari Wuhaib dan riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib memiliki pertentangan yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan dengan maknanya sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran kedua perkataan Abu Sa’id dan Abu Nadhrah.

 • Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang berkata “sesungguhnya juru bicara kalian benar” adalah Abu Bakar tetapi pada riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib yang mengatakan itu adalah Umar.
 • Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian” adalah Zaid bin Tsabit tetapi dalam riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib yang memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan itu adalah Umar.

Riwayat yang tsabit dalam penyebutan baiat Ali dan Zubair kepada Abu Bakar adalahriwayat perkataan Abu Nadhrah sedangkan riwayat Wuhaib dengan sanad yang panjang telah terjadi pencampuran antara perkataan Abu Nadhrah dan Abu Sa’id Al Khudri. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dengan sanad yang tinggi tidak terdapat keterangan penyebutan baiat Ali dan Zubair. Abu Nadhrah Mundzir bin Malik adalah tabiin yang riwayatnya dari Ali, Abu Dzar dan para sahabat terdahulu [Abu Bakar, Umar dan Utsman] adalah mursal [Jami’ Al Tahsil Fii Ahkam Al Marasil no 800] maka riwayat yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair adalah riwayat dhaif.

.

.

Apalagi telah disebutkan dalam riwayat shahih dan tsabit dari Aisyah sebelumnya bahwa baiat Imam Ali kepada Abu Bakar terjadi setelah kematian Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam] yaitu setelah enam bulan. Dalih salafy yang melahirkan istilah “baiat kedua” jelas tidak masuk akal karena jika memang riwayat Abu Sa’id benar maka baiat Imam Ali kepada Abu Bakar itu sudah disaksikan oleh kaum muslimin lantas mengapa perlu ada lagi baiat kepada Imam Ali setelah enam bulan dihadapan kaum muslimin. Apalagi setelah enam bulan Abu Bakar malah dalam khutbahnya menyebutkan kalau Ali belum pernah memberikan baiat dan alasannya. Kemusykilan ini terjelaskan bahwa riwayat Abu Sa’id itu dhaif, Abu Sa’id tidak menyebutkan baiat Ali dan Zubair, itu adalah perkataan Abu Nadhrah yang tercampur dengan riwayat Abu Sa’id.

Jadi jika kita melengkapi riwayat Al Hakim dan yang lainnya [tentang penyebutan baiat Ali] dengan riwayat yang mahfuzh maka riwayat tersebut sebenarnya sebagai berikut.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا أبو نضرة قال فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه

Telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy radiallahu ta’ala ‘anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.

Abu Nadhrah berkata Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-orang kemudian ia tidak melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang dari kalangan Anshar memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya kemudian berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya

Akhir kata sepertinya Salafy nashibi harus berusaha lagi mengais-ngais riwayat dhaif untuk melindungi doktrin mereka. Atau mungkin akan keluar jurus “ngeyelisme” yang seperti biasa adalah senjata pamungkas orang yang berakal kerdil. Lebih dan kurang kami mohon maaf [kayak bahasa “kata sambutan”].

Mengapa Ali membai’at ?

Mengapa Ali membai'at para khalifah
Tanya:
Ali sejak sebelumnya pasti tahu bahwa ia adalah khalifah Tuhan setelah Nabi. Lalu mengapa ia membai’at Abu Bakar, Umar dan Utsman? Jika ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, maka dia bukan khalifah Tuhan. Jika punya, mengapa tidak menggunakan kekuatan itu? Bukankah itu penghianatan? Apa jawaban anda?
.
Jawab:
.
 Dalam sejarah tidak pernah tercatat bahwa Ali bin Abi Thalib membai’at Umar dan Utsman. Karena kekhilafahan Umar bin Khattab telah ditentukan oleh Abu Bakar. Orang-orang banyak yang menanyai Abu Bakar, “Mengapa engkau memilih seseorang yang berwatak keras untuk menjadi khalifah? Kelak ia akan menjadi semakin keras dengan begitu. Apa yang akan kau jawab di hadapan Tuhan nanti karena telah menjadikan orang sepertinya sebagai khalifah kami?”Abu Bakar menjawab mereka, “Jawabanku untuk Tuhan kelak adalah: Aku telah memilih orang terbaik untuk menjadi khalifah.”[Al-Kharaj, Abu Yusuf Baghdadi, hlm. 100.]
.
Begitupula kekhilafahan Utsman bin Affan, kekhalifahannya juga atas usaha Abdurrahman bin ‘Auf. Dengan demikian apa arti bai’at Ali bin Abi Thalib? Sama sekali mereka tidak membutuhkan bai’atnya untuk menjadi khalifah.Lalu bagaimana anda menyatakan bahwa Ali membai’at mereka?Adapun mengenai pembai’atan Ali bin Abi Thalib untuk Abu Bakar, dapat dikatakan bahwa menurut Syiah itu bukanlah bai’at. Adapun dalam versi Ahlu Sunah, Ali bin Abi Thalib membai’at Abu Bakar setelah enam bulan dan sepeninggal istrinya, Fathimah Az-Zahra.
.
Lalu dapat dipertanyakan mengapa Ali bin Abi Thalib mengulur waktu sedemikian lama untuk melakukan perbuatan yang benar (bai’at)? Anggap saja Ali bukan Washi Nabi. Siapapun Ali meski ia bukan Washi Nabi, tak dielakkan bahwa ia pun juga sahabat. Sedang jelas sahabat Nabi seperti apa kedudukannya tetaplah junjungan kita. Lalu mengapa sahabat Nabi ini tidak langsung membai’at Abu Bakar begitu bai’atnya diminta? Apa alasannya? Bahkan istrinya, mengapa ia tidak membai’at Abu Bakar sama sekali sampai akhir hayatnya? Bukankah orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum membai’at (mengakui) Imam zamannya mati sebagai matinya orang jahil?Shaih Muslim, jld. 6, hlm. 22; Sunan Baihaqi, jld. 8, hlm. 156.]
.
Satu lagi, ungkapan penanya yang berbunyi: “Jika ia tidak punya kekuatan, maka ia bukan Khalifah.” Apakah ia mengira kekhilafahan adalah kedudukan yang dapat dicapai dengan pendapat masyarakat? Bagi kami kekhilafahan adalah kedudukan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kekhilafahan di mata kami tidak membutuhkan pendapat masyarakat sama sekali. Bagi kami sama seperti kenabian. Apakah menurut anda jika seorang Nabi tidak memiliki kekuatan atau pengikut yang banyak maka ia bukan Nabi?
.
Pertama: Imam Ali As, sejumlah sahabatnya dan sebagian sahabat Rasulullah Saw pada mulanya tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dan tatkala memberikan baiat hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga Islam dan kemaslahatan pemerintahan Islam
.
Kedua, seluruh problema yang ada tidak dapat diselesaikan dengan pedang dan keberanian. Tidak setiap saat otot dan kekuatan fisik harus digunakan. Manusia bijak dan cendekia memecahkan setiap persoalan dengan perantara media-media tertentu.

Ketiga, apabila Imam Ali As memberikan baiat kepada beberapa orang tertentu lantaran kemaslahatan yang bernilai seperti menjaga agama Tuhan dan segala jerih payah Rasulullah Saw maka hal itu tidak bermakna bahwa beliau lebih menguatirkan kekuasaan mereka ketimbang jiwanya atau mereka lebih memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam masalah kepemimpinan dan leadership umat Islam.

Keempat, yang dapat disimpulkan dari sejarah dan tuturan Imam Ali bahwa beliau berulang kali menyampaikan protes terhadap situasi dan kondisi di masa tiga khalifah namun upaya maksimal beliau dikerahkan untuk menjaga dan menguatkan pemerintahan Islam di hadapan musuh-musuhnya.

Dengan menyimak sejarah masa awal-awal kemunculan Islam maka menjadi jelas bahwa Pertama, Rasulullah Saw belum lagi dikebumikan orang-orang berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan sebagian orang memberikan baiat kepada orang selain Ali As sementara Ali As sedang sibuk mengurus pemakaman Rasulullah Saw, mengafani dan mengebumikan Rasulullah Saw.[1] Sebagaian kecil sahabat beserta pemuka kabilah seperti Abbas bin Abdul Muththalib, Fadhl bin Abbas, Zubair bin Awwam, Khalid bin Sa’id, Miqdad bin Amr, Salman Parsi, Abu Dzar Ghiffari, Ammar bin Yasir, Bara’a bin ‘Azib, Ubay bin Ka’ab tidak memberikan baiat kepada segelintir orang yang berkumpul di Saqifah dan berpihak pada Imam Ali As.[2] Sesuai dengan nukilan lugas dari Ahmad bin Hanbal dalam Musnad 1/55 dan Thabari 2/466 sebagian orang ini berkumpul di rumah Fatimah Zahra As dan menolak memberikan baiat kepada Abu Bakar.[3]

Disebutkan dalam kitab sejarah bahwa Baginda Ali As dalam menjawab mereka yang berkumpul di rumahnya dan permintaan mereka untuk memberikan baiat kepadanya, “Besok pagi datanglah (kemari) dan cukurlah rambut kalian!” Akan tetapi keesokan harinya hanya tiga orang yang datang.[4]

Demikian juga dalam sejarah diriwayatkan bahwa Ali As tidak memberikan baiat selama Fatimah Zahra masih hidup namun tatkala melihat orang-orang mengabaikannya maka beliau terpaksa berdamai dengan Abu Bakar.[5]

Karena itu, Imam Ali As dan sebagian sahabatnya demikian juga sebagian sahabat Rasulullah Saw mula-mula dan hingga masa tertentu pasca wafatnya Rasulullah Saw tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dan tatkala mereka memberikan baiat hal itu dilakukan untuk kemaslahatan dan keselamatan pemerintahan Islam.

Beladzuri dalam menjelaskan sebab mengapa Imam Ali memberikan baiat berkata, “Pasca wafatnya Rasulullah Saw dimana sebagian suku Arab telah murtad, Usman datang ke hadapan Ali dan berkata, “Wahai Putra Paman! Selama Anda tidak memberikan baiat tiada seorang pun yang akan pergi berperang melawan musuh.” Usman senantiasa membicarakan hal ini dengan Ali hingga pada akhirnya Baginda Ali As memberikan baiat kepada Abu Bakar.”[6] Akan tetapi Baginda Ali As sendiri senantiasa menyampaikan keluhan dan protes (terhadap proses perampasan khilafah ini) pada masa Abu Bakar dan setelahnya.

Terkait dengan hal ini, Imam Ali As bersabda, “Ketahuilah! Demi Allah putra Abu Quhafah (Abu Bakar) membusanai dirinya dengan (kekhalifahan) itu, padahal ia tahu pasti bahwa kedudukanku sehubungan dengan itu adalah sama dengan kedudukan poros pada penggiling. Air bah mengalir (menjauh) dariku dan burung tak dapat terbang sampai kepadaku. Aku memasang tabir terhadap kekhalifahan dan melepaskan diri darinya. Kemudian aku mulai berpikir, apakah aku harus menyerang ataukah menanggung dengan tenang kegelapan membutakan dan azab, dimana orang dewasa menjadi lemah dan orang muda menjadi tua, dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di bawah tekanan sampai ia menemui Allah (saat matinya). Aku dapati bahwa kesabaran atasnya lebih bijaksana. Maka aku mengambil kesabaran, walaupun ia menusuk di mata dan mencekik di kerongkongan.”[7]

Adapun terkait mengapa Imam Ali As dengan keberanian yang dimilikinya namun tidak angkat senjata? Maka jawabannya adalah bahwa seluruh problema yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan pedang dan perang. Tidak setiap saat otot dan kekerasan fisik harus digunakan. Manusia bijak dan cendekia memecahkan setiap persoalan dengan media-media tertentu. Memiliki kekuasaan dan kemampuan serta keberaninan di medan perang sekali-kali tidak dapat menjadi dalih untuk melakukan pelbagai perbuatan yang tidak mendatangkan kemasalahatan.

Sebagaimana Nabi Harun As tatkala melihat kaum Musa berpaling menjadi penyembah sapi meski beliau adalah seorang elokuen (fasih) dan merupakan washi (penyampai wasiat) Nabi Musa As akan tetapi beliau tidak melakukan apa pun kecuali menyampaikan kebenaran dan peringatan kepada mereka. Al-Qur’an menandaskan tuturan Harun sebagai jawaban dari protes keras Nabi Musa As atas sikapnya yang berdiam diri tidak mencegah penyembahan sapi Bani Israil, “Harun menjawab, “Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku), “Kamu telah memecah antara Bani Isra’il dan kamu tidak memelihara amanahku.” (Qs. Thaha [20]:94)

Ihwal Nabi Ibrahim, al-Qur’an memberitakan bahwa Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari penyembah berhala, “Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka” (Qs. Maryam [19]:49) Demikian juga terkait dengan tindakan para pemuda Ashabul Kahf yang menarik diri dari kaum zalim, “(Kami berkata kepada mereka), “Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menghamparkan ketenangan bagimu dalam urusan kamu ini.” (Qs. Al-Kahf [18]:16) Apakah benar kita memandang mereka dalam proses toleransi dan menahan diri ini atau takut atau pengkhianat? Padahal dalam kondisi seperti ini jalan toleransi dan menahan diri merupakan jalan terbaik.

Apabila Imam Ali As memberikan baiat kepada sebagian orang karena kemaslahatan seperti menjaga agama Tuhan dan hasil kerja keras Rasulullah Saw hal ini tidak bermakna bahwa beliau takut dari kekuatan dan kekuasaan mereka atau lebih kurang kekuasaan dan kekuatannya dalam masalah kepemimpinan umat Islam dimana apabila kepemimpinan diserahkan kepadanya maka pada masa-masa tersebut kekuasaan kepemimpinannya dapat dibuktikan.

Baginda Ali As menjelaskan mengapa dirinya tidak angkat senjata. Hal itu disebabkan karena beliau sendiri, sebagaimana yang dijelaskan, “Saya melihat dan mendapatkan bahwa tidak ada pendukung bagi aku kecuali keluarga saya; maka aku hindarkan mereka dari terjerumus ke dalam kematian. Aku terus menutup mata saya walaupun kelilipan. Aku minum walaupun kerongkongan terteguk. Aku bersabar walaupun susah bernapas dan walaupun harus menelan jadam sebagai makanan.”[8]

Pada kesempatan lain, Baginda Ali menjelaskan alasannya mengapa tidak angkat senjata sedemikian, “Apabila aku katakan maka mereka akan menyebut aku serakah akan kekuasaan, tetapi apabila aku berdiam diri mereka akan mengatakan bahwa aku takut mati. Sungguh sayang, setelah segala pasang surut (yang saya alami)! Demi Allah, putra Abu Thalib lebih akrab dengan kematian daripada seorang bayi dengan dada ibunya. “[9]

Kesimpulannya bahwa alasan mengapa Baginda Ali As memberikan baiat kepada para khalifah hal itu bukan lantaran takut (karena semua orang, kawan dan lawan tahu tentang keberaniaan tiada tara yang dimiliki Baginda Ali As) melainkan kurangnya pendukung di jalan kebenaran dan juga didorong oleh kemaslahatan untuk menjaga kesatuan, keutuhan dan kemaslahatan Islam. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh setiap pemimpin sejati bahkan Rasulullah Saw sendiri, dimana lantaran kurangnya pendukung dan untuk menjaga pendukung yang sedikit itu dan menjaga kemaslahatan Islam, terpaksa menarik diri dari kaumnya dan berhijrah ke Madinah hingga beliau mendapatkan banyak pengikut yang berujung pada peristiwa Fathu Makkah. Atau pada masa lainnya, Rasulullah Saw terpaksa memilih berdamai dengan orang-orang Musyrik. Apakah tindakan seperti ini dapat disebut sebagai tindakan pengecut bahwa apabila Rasulullah Saw memandang dirinya sebagai Rasululullah lantas mengapa berdamai dengan orang-orang musyrik? Dimana apabila beliau tidak memiliki kekuataan yang dapat menandingi lantas ia tidak memiliki kelayakan untuk menjabat sebagai seorang nabi dan pemimpin?!

Karena itu, Baginda Ali As, meski beliau adalah khalifah Rasulullah Saw, lebih memilih bersabar dan menahan diri. Hal itu didorong oleh keinginan yang luhur untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Islam. Karena beliau dengan baik memahami bahwa bukan tempatnya untuk angkat senjata, menghunus pedang dan memamerkan keberanian dan adu otot di jalan Allah. Akan tetapi kondisi masyarakat Islam pasca wafatnya Rasulullah menuntut kesabaran lebih tinggi nilainya ketimbang keberanian. Beliau mengetahui bahwa dalam kondisi seperti ini bahwa menghunus pedang akan lebih banyak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk melenyapkan dan mencerabut Islam hingga ke akar-akarnya. Karena itu, kemaslahatan pribadi dikorbankan untuk kemaslahatan yang lebih penting yaitu asas Islam.

Catatan Kaki:

[1]. Kanz al-‘Ummâl, 5/652.

[2]. Suyuthi, Târikh al-Khulâfah, hal. 62, Dar al-Fikr, Libanon. Târikh Ya’qubi, 124/125-2. Thabari, Târikh al-Umam wa al-Muluk, jil. 2, hal. 443, Istiqamat, Kairo. Musnad Ahmad, jil. 3, hal. 165, Dar al-Shadir.

[3]. Ibid.

[4]. Ma’âlim al-Madrasatain, Allamah ‘Askari, jil. 1, hal. 162.

[5]. Thabari, Târikh al-Umam wa al-Muluk, 2/448, Istiqamat, Kairo.

[6]. Ansab al-Asyrâf, 1/587.

[7]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 3, hal. 45.

[8]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 36, hal. 73.

[9]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 5, hal. 51.


Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as

Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as

Jika Imam Ali as memang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw untuk menjadi khalifah, lalu mengapa beliau bersedia membai’at Abu Bakar? Kalau beliau membai’at Abu Bakar, berarti beliau memang tidak ditentukan nabi sebagai khalifah, atau paling tidak berarti beliau telah menyerahkan haknya kepada orang lain.

Pertanyaan ini memiliki dua sisi:

1. Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as oleh nabi.

2. Imam Ali as membai’at Abu Bakar.

Tentang telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as oleh nabi, dalil-dalilnya sangat banyak dan jelas sekali. Dalil-dalil tersebut tentunya sangat lebih dari cukup bagi orang yang berniat mencari kebenaran tanpa fanatisme. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah:

1. Hadits Yaumul Indzar: Rasulullah saw sejak hari pertama beliau mengumumkan kenabiannya kepada keluarga besarnya telah menjelaskan kekhalifahan Imam Ali as. Di hari yang dikenal dengan Yaumul Indzar atau Yaumud Daar, dalam ucapan-ucapannya kepada Bani Hasyim beliau berkata: “Aku diutus oleh Allah swt untuk mengajakmu kepada kebaikan dunia dan akherat. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk membantuku dalam hal ini?”

Beliau menanyakan hal yang sama sebanyak tiga kali namun tak ada yang menjawab beliau selain Ali bin Abi Thalib as. Dua kali Rasulullah saw memintanya untuk diam, namun kali ketiga beliau menerimanya. Lalu beliau bersabda: “Ia adalah saudaraku, pewarisku, dan khalifah setelahku di antara kalian. Maka dengarkanlah perkataannya dan taati ia.”[1]

2. Hadits Manzilah: Selain itu sering sekali beliau menjelaskan kepada semua orang tentang kedudukan Imam Ali as baginya. Ungkapan-ungkapan yang beliau gunakan dalam ucapannya menunjukkan bahwa Imam Ali as adalah pengganti sepeninggal beliau. Saat Imam Ali as kesal mendengar ucapan-ucapan orang munafik, beliau mengadukannya kepada Rasulullah saw. Kemudian nabi berkata kepadanya: “Wahai Ali, tidakkah engkau ridha di sisiku berkedudukan bagai Harun as di sisi Musa as? Hanya saja tidak ada nabi setelahku.”[2] Di riwayat lain disebutkan: “Bagiku engkau seperti Harun as di sisi Musa as, hanya saja tak ada nabi setelahku.”[3]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa kedudukan Imam Ali as di sisi nabi bagaikan kedudukan Harun as di sisi Musa as. Jelas jika seandainya dulu nabi Harun as masih hidup, ia pasti menjadi pengganti nabi Musa as.

3. Hadits Tsaqalain: Beberapa kali Rasulullah saw mengucapkan hadits ini. Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal berharga bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, dan salah satunya lebih agung dari lainnya: Kitab Allah swt, tali yang menjulur dari langit ke bumi, dan yang kedua Ahlul Baitku; keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya masuk ke dalam telaga surga. Maka lihatlah bagaimana diri kalian kelak akan bersikap.”[4] Dalam hadits tersebut beliau menjelaskan bahwa Al-Qur’an adalah pegangan utama umat Islam dan Ahlul-Bait adalah penafsir Al-Qur’an yang harus dijadikan rujukan. Karena Imam Ali as adalah Ahlul-Bait nabi, hendaknya umat Islam menjadikannya rujukan sepeninggal nabi.

4. Hadits Ghadir: Begitu juga saat Rasulullah saw berada di Ghadir Khum, setelah beliau meminta kesaksian dari seluruh umat Islam bahwa dirinya lebih dahulu daripada harta dan jiwa mereka, beliau bersabda: “Barang siapa menjadikanku tuannya, maka hendaknya menjadikan Ali sebagai tuannya pula. Ya Tuhan, tolonglah orang yang menolongnya, dan hinakanlah orang yang menghinanya.”[5]

Ahlu Sunah Meragukan Hadits Ghadir

Meskipun Ahlu Sunah dikenal meragukan hadits Ghadir sebagai bukti kekhalifahan Imam Ali as, namun dengan melihat indikasi-indikasi sebelum dan sesudah beliau mengucapkan hadits itu, kenyataannya akan jelas bahwa yang dimaksud “tuan” dalam hadits tersebut berarti “pemimpin”. Sebelum mengucapkan hadits itu Rasulullah saw meminta kesaksian umatnya: “Bukankah aku paling berhak atas kalian? Atas jiwa dan harta kalian?” Setelah semua orang mengiyakan, beliau menyatakan bahwa demikian juga Ali bin Abi Thalib memilki wewenang yang sama sepertinya. Lalu setelah itu nabi berdoa agar melaknat orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib as dan menolong orang yang menolongnya. Nabi juga menjelaskan bahwa mencintai Ali as berarti mencintai Allah swt dan nabi-Nya, memusuhi Ali as juga berarti memusuhi Allah swt dan nabi-Nya. Hal-hal sedemikian rupa membuktikan bahwa maksud Rasulullah dalam hadits Ghadir adalah menyatakan kepada semua orang bahwa Imam Ali as adalah pengganti sepeninggal beliau.

Alasan Imam Ali as membai’at Abu Bakar

Adapun Imam Ali as membai’at Abu Bakar, jika itu memang benar, hal itu tidak bertentangan dengan telah ditentukannya kekhalifahan Imam as oleh nabi. Karena tugas beliau adalah memimpin umat; entah beliau diangkat oleh umatnya ataupun tidak, beliau tetap dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin yang beliau bisa. Imam Ali as membai’at Abu Bakar karena tidak ingin menimbulkan kericuhan di dalam umat Islam. Karena jika tidak maka kekacauan dan perpecahan tersebut akan digunakan oleh musuh-musuh Islam dari Luar, seperti Roma dan Persia saat itu, untuk menyerang dan menghancurkan Islam. Dengan kebijakan tersebut Imam Ali as dapat menghindari keributan di dalam demi memfokuskan fikiran umat Islam bersama untuk menghadapi bahaya musuh-musuh di luar.

Dalam segala keadaan Imam Ali as rela mengorbankan apapun demi Islam. Bagaikan seorang ibu sejati yang rela mengorbankan nyawanya pun demi anaknya.[6] Imam Ali as sendiri berkata: “Demi Allah, aku sama sekali tidak berfikir bahwa Arab akan merampas kekhalifahan dari tangan Ahlul Bait dan menjauhkannya dariku. Aku melihat mereka berbondong-bondong membai’at seseorang. Aku pun enggan untuk membai’atnya. Namun aku melihat ada sekelompok orang yang hendak menghancurkan agama Muhammad saw. Maka aku takut jika aku tidak berbuat apa-apa untuk Islam dan Muslimin maka akan timbul perpecahan di dada Islam, yang mana musibah itu bagiku lebih besar daripada kehilangan kedudukan yang menurut kalian sangat diidamkan.”[7]

Untuk mengkaji lebih jauh:

1. Allamah Sayid Muhammad Husain Husaini Thabthabai, Emam Shenashi, penerbit Hekmat, 1421, jil. 4-7.

2. Sayid Syarafuddin Al-Musawi, Rahbari e Emam Ali as Dar Qor’an va Sonnat, terjemahan Muhammad Ja’far Emami, Moawenat e Farhanggi Sazman e Tablighat, 1370.

Hadits akhir:

Rasulullah saw bersabda: “Wahai Bani Hasyim! Sesungguhnya saudaraku, pewarisku, dan penggantiku di antara keluargaku adalah Ali bin Abi Thalib as. Ia yang akan menunaikan hutang-hutangku dan menjalankan tugas-tugasku.”[8]


[1] Muhammad bin Jarir Thabari, Tarikh Thabari, jil. 2, hal. 321, Tahkik: Muhammad Abul Fadhl Ibrahim; Abdul Rahman bin Muhammad bin Khuldun,Tarikh Ibnu Khuldun, jil. 1, hal. 647; Al-Kamil, jil. 2, hal. 32.

[2] Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Atsir, Usdul Ghabah Fi Ma’rifati Ash-Shahabah, jil. 3, hal. 601.

[3] Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Al-Ishabah fi Tamyiiz Ash-Shahabah, Tahkik: Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu’awidh, jil. 3, hal. 1097;Ahmad bin Yahya bin Jabir Baladzari, Ansab Al Asyraf, Tahkik: Muhammad Hamidullah, jil. 2, hal. 94.

[4] Usdul Ghabah, jil. 1, hal. 490.

[5] Ibid, jil. 1, hal. 439; Abul Fida’ Ismail bin ‘Amr bin Katsir Al-Dimashqi, Al-Bidayah wa An-Nihayah, jil. 5, hal. 210.

[6] Di jaman Umar ada dua orang wanita berselisih mengaku seorang bayi sebagai anaknya. Supaya dapat membuktikan siapa ibu anak itu yang sebenarnya, Imam Ali as berencana untuk memotong anak menjadi dua lalu dibagikan tiap potongnya kepada setiap wanita itu. Salah seorang wanita itu bersedia, namun satunya lagi tidak bersedia dan berkata: “Jangan, lebih baik berikan saja jatahku untuk wanita itu.” Lalu akhirnya Imam Ali menyatakan bahwa ibu yang tidak bersedia anaknya dipotong itu adalah ibu yang sebenarnya. (Qezavat Haye Mohayerol Oqul, Sayid Hasan Muhsin Amin ‘Amili, hal. 37)

[7] Nahjul Balaghah, Faidz Al-Kashani, surat ke 62.

[8] Amali Thusi, 602/1244.

Ali pengganti nabi

Ali pengganti nabi

Pada suatu hari Dhirar bin Dhab, salah seorang ulama Ahlu Sunah, berkata kepada Yahya bin Khalid, wazir Harun Ar Rasyid: “Aku siap untuk berdebat. Siapapun yang berani mengajakku, silahkan.”

Yahya: “Apa kamu siap berdebat tentang ‘Rukun Syiah’?”

Dhirar: “Aku siap, dengan siapapun saja.”

Akhirnya Yahya pun menawarkannya untuk berdebat dengan Hisyam bin Hakam, seorang murid Imam Shadiq. Demikian perdebatan itu:

Hisyam: “Tentang imamah (ke-imam-an), apakah kelayakan seseorang untuk menjadi imam dan pemimpin ada di batin (yang tidak nampak) atau di lahir (yang nampak)?”

Dhirar: “Kita memahami dari lahir. Karena kita tidak bisa mengetahui batin seseorang kecuali nabi yang mendapatkan pengetahuan dari wahyu.”

Hisyam: “Benar yang kau katakan. Coba katakan padaku, jika dilihat dari segi lahiriah, antara Ali dan Abu Bakar, siapa yang sering membela nabi dengan pedang dan nyawanya? Menembus barisan musuh membasmi orang-orang yang memusuhi nabi? Siapa yang paling berperan dalam kemenangan-kemenangan umat Islam dalam peperangan mereka?”

Dhirar: “Ya, memang dari segi perang berperang, Ali memang unggul. Namun Abu Bakar punya kriteria maknawiah yang tidak dipunyai Ali, dan Abu Bakar lebih tinggi darinya.”

Hisyam: “Bukannya kriteria maknawi itu adalah perkara batin? Bukannya kau katakan tadi kamu tidak bisa menilai seseorang dari batinnya? Kamu dapat berkata begitu kalau nabi memang pernah menyatakan keunggulan Abu Bakar atas dasar wahyu yang beliau terima. Namun nyatanya nabi lebih sering mengungkap keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Misalnya beliau berkata, “Waha Ali, engkau di sisiku bagai Harun di sisi Musa.” Apakah nabi pernah mengatakan perkataan seperti itu tenang Abu Bakar? Lalu jawab juga pertanyaanku ini, apakah ketika nabi berkata seperti itu, perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di batin Ali? Apakah perkataan nabi salah dan wahyu itu salah?”

Hisyam pun tidak menjawab pertanyaannya. Lalu Hisyam berkata, “Bukankah dari segi lahir dan batin Ali bin Abi Thalib lebih layak untuk menjadi khalifah dari pada Abu Bakar?”[1]


[1] Fushulul Mukhtarah, Sayid Murtadha, jilid 1, halaman 9; Qamus Ar Rijal, jilid 9, halaman 342.

Peristiwa Saqifah yang penuh keributan

Peristiwa Saqifah yang penuh keributan

Tanya: Yang jelas Ali hanya duduk di rumah… Pertamanya, Anshar menentang Abu Bakar dan bersikeras untuk membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah namun akhirnya semuanya membai’at Abu Bakar. Bai’at mereka mungkin memiliki salah satu dari beberapa alasan ini:

1. Mereka dipaksa membai’at.

2. Akhirnya mereka sadar bahwa Abu Bakar layak untuk menjadi khalifah.

3. Mereka asal membai’at begitu saja, tanpa ada tujuan.

Karena yang pertama dan ketiga tidak mungkin, dan tidak ada kemungkinan keempat; jadi yang benar adalah yang kedua. Betul bukan?

Jawab: Padahal sebelumnya penanya pernah menyatakan bahwa semua sahabat telah membai’at Abu Bakar, namun di sini ia berkata bahwa Anshar tidak membai’atnya, namun akhirnya mereka pun membai’at Abu Bakar.

Sejarah mencatat bahwa dalam peristwia Saqifah, hanya pemimpin kaum Aus yang membai’at Abu Bakar; karena kaum Aus berkeyakinan bahwa kalau sampai orang-orang Khazraj memilih seorang pemimpin untuk mereka, mereka pasti akan membanggakan itu dan kaum Aus tidak akan mendapatkan apa-apa, oleh karenanya pemimpin Kaum Aus bangkit membai’at Abu Bakar.[1]

Kalau begini kenyataannya, bagaimana bisa dikatakan semua kaum Anshar membai’at Abu Bakar?

Sepertinya penanya mengira peristiwa Saqifah berjalan lancar dan dengan tanpa ada perdebatan dan percekcokan. Jika ia membaca sejarah Saqifah dengan benar, pasti ia akan fahami bagaimana kenyataannya.

Baiklah, di sini saya akan menggambarkan peristiwa Saqifah untuk para pembaca secara singkat:

Hanya ada tiga orang dari kaum Muhajirin saat itu, mereka adalah Abu Bakar, Umar dan Abi ‘Ubaidah Jarrah.

Thabari menulis: Kaum Muhajirin sedang bersiap untuk memandikan dan mengkafani jenazah Rasulullah Saw. Sedangkan kaum Anshar berkumpul di Saqifah membentuk satu kelompok. Mereka sengaja mengadakan suatu perundingan guna menentukan khalifah tanpa dihadiri kaum Muhajirin. Tiba-tiba datang dua orang penentang Sa’ad bin ‘Ubadah yang bernama Mu’an bin ‘Uday dan ‘Uwaiyam bin Sa’idah datang[2] dan berkata kepada Abu Bakar: “Bibit fitnah telah tertanam! Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah untuk membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah menjadi khalifah.” Abu Bakar tanpa memberitahukan orang-orang Muhajirin yang lainnya bergegas menuju Saqifah bersama Umar dan Abu Ubaidah. Dengan demikian mereka meninggalkan upacara pemandian dan pemakaman jenazah Nabi.

Mereka sampai di Saqifah sedang Sa’ad bin ‘Ubadah berpidato yang isinya:

“Wahai kaum Anshar, kalian telah memeluk Islam lebih dahulu. Oleh karena itu kalian memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Bangkitlah dan genggamlah tali kendali urusan ini.”

Abu Bakar berkata: “Tuhan telah mengutus Muhammad saw sebagai Nabi dan kaum Muhajirin lah yang telah mengimaninya terlebih dahulu.”

Lalu Abu Bakar menyinggung masalah pertikaian antara dua kabilah dalam Anshar, yakni Uais dan Khazraj; yang mana jika Uais berkuasa, pasti Khazraj tidak terima, begitu juga sebaliknya.

Ketika pembicaraan Abu Bakar telah usai, Habbab bin Mundzir, seorang sahabat dari Anshar bangkit dan berkata, “Hai Anshar, bangkitlah, rebutlah kekuasaan ini! Banyak penentang kalian yang hidup di bawah bayangan kalian, namun mereka sama sekali tidak akan berani menentang kalian.” Lalu ia menghadap ke arah Abu Bakar seraya berkata, “Sumpah demi Tuhan, tidak ada yang bisa menentang perkataanku kecuali aku akan menghantam hidungnya dengan pangkal pedang ini!”

Umar berkata kepadanya, “Semoga Tuhan membinasakanmu!”

Ia menjawab, “Engkau yang akan dibinasakan Tuhan!”

Akhirnya semua orang bangkit merampas pedangnya dan menenangkannya.

Tak lama kemudian Umar berpidato. Nada bicaranya begitu keras dalam menentang perkataan Habbab bin Mundzir. Ia berkata: “Arab tidak akan pernah tunduk di hadapan kalian dan mustahil menerima kalian sebagai khalifah. Sungguh Nabi dari pihak selain Anshar.”

Sejenak suasana menjadi sepi. Lalu berdirilah Basyir bin Sa’ad, dari kabilah Khazraj. Ia adalah sepupu Sa’ad bin ‘Ubadah yang begitu membencinya. Ia memecah keheningan dengan berteriak, “Nabi dari Quraisy, dan keluarga Nabi lebih layak untuk memimpin setelahnya.”

Abu Bakar menggunakan kesempatan ini lalu berkata, “Bai’atlah salah satu di antara Umar atau Abu Ubaidah.” Ucapannya itu sebenarnya tidak terlalu serius, hanya pembukaan agar kedua orang tersebut membawa Abu Bakar maju ke depan lalu keduanya membai’at Abu Bakar. Tanpa basa basi, Abu Bakar menjulurkan tangannya untuk dibai’at. Basyir bin Sa’ad pun juga senang dan membai’atnya.

Habbab bin Mundzir dari Anshar berkata, “Engkau adalah anak durhaka Khazraj yang penuh kedengkian!” Dengan demikian, pimpinan Aus yang sempat senang dengan pengunduran diri kaum Khazraj berbincang-bincang dengan anggota kabilah lalu berkata kepada mereka, “Jika Khazraj mencuri kekhilafahan ini, artinya mereka akan mendapatkan keutamaan yang spesial, jadi lebih baik kita membai’at Abu Bakar saja.”

Setelah para pembesar Aus membai’at Abu Bakar, mulailah percekcokan terjadi, dan Sa’ad bin ‘Ubadah yang sedang sakit hampir saja terbunuh.

Umar berteriak, “Bunuhlah Sa’ad! Semoga Tuhan membunuhnya. Ia adalah orang munafik dan penebar fitnah.” Anak Sa’ad yang bernama Qais bin Sa’ad marah atas kelancangan Umar dan menggenggam jenggotnya seraya berkata, “Kalau sampai ada satu helaipun rambut ayahku yang tercabut, aku tidak akan membiarkan ada satupun gigimu yang tersisa.”

Muhajirin yang hadir di Saqifah tidak merasa cukup hanya dengan bai’at itu saja. Mereka pergi keluar Saqifah dan mendatangi masjid. Secara bertahap mereka mengambil bai’at dari setiap orang. Namun mereka terhambat dengan keberadaan 18 orang dari Bani Hasyim di rumah Fathimah Azzahra as. Mereka tidak mau membai’at Abu Bakar, bagi mereka pemimpin yang sebenarnya adalah Ali as. Mereka memaksa 18 orang tersebut sedemikian rupa yang mana apa yang seharusnya tak terjadi akhirnya terjadi juga dan sejarah telah mencatatnya, saya tidak ingin menyinggungnya di sini.[3]

Dengan ulasan di atas, ada beberapa poin yang menjadi jelas:

1. Apa yang terjadi di Saqifah, semuanya berada di luar kemaslahatan Islam dan umatnya. Yang ada hanyalah pertikaian antar kelompok yang saling berebut kekuasaan. Anshar membanggakan pertolongannya terhadap Nabi saat berhijrah, Muhajirin membanggakan kebersamaan mereka dengan Nabi. Mereka saling membanggakan diri dan melupakan perintah Tuhan dan pesan Nabi-Nya.

2. Pada dasarnya, dari sekumpulan orang yang hadir di Saqifah, hanya ada empat orang yang membai’at Abu Bakar; dua orang dari Muhajirin, yakni Umar dan Abu ‘Ubaidah, dan dua orang lagi dari Anshar, yang bernama Basyir bin Sa’ad dari Khazraj dan Usaid bin Khadhir dari Uais. Selebihnya sama sekali tidak dijelaskan bagaimana pendapat mereka, karena mereka dianggap telah terwakili oleh pemimpin mereka.

3. Peristiwa Saqifah berlangsung dengan penuh pertikaian dan kekerasan yang tak patut.

Akhirnya bai’at pun terjadi dan Sa’ad bin ‘Ubadah pimpinan kaum Khazraj terbunuh di tengah gurun dan dikira jin adalah pembunuhnya, lalu dikenal dengan sebutan “orang yang dibunuh jin”.

Thabari menukil dari Umar bin Khattab mengenai Saqifah: “Sungguh peristiwa yang tak terorganisir dan tidak jelas, sama seperti yang sering terjadi di masa Jahiliah.”[4] Bahkan setelah itu Umar sendiri berkata dengan jelas, “Sungguh bai’at Abu Bakar adalah keputusan yang terburu-buru dan tak dilandasi oleh pemikiran. Semoga Tuhan menjauhkan kita dari keburukannya.”[5]


[1] Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 458.

[2] Ibid

[3] Silahkan merujuk Tarikh Thabari, jld. 2, peristiwa tahun 11 Hijriah, hlm. 456;Tarikh Ibnu Atsir, jld. 2, hlm. 137; ‘Aqdul Farid, jld. 2, hlm. 249; dan masih banyak lagi…

[4] Tarikh Thabari, jili d2, hlm. 459.

[5] Ibid, jld. 2, hlm. 446.

Bukankah kekhalifahan Abu Bakar sah?

Bukankah kekhalifahan Abu Bakar sah

Tanya: Menurut kami kekhalifahan Abu Bakar sah karena dua hal: pertama, karena para sahabat menerimanya dan tidak ada yang bertentangan dengan itu; kedua, Ali tidak menentang Abu Bakar bahkan sampai memeranginya. Benarkah demikian?

Jawab: Anda katakan para sahabat menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Ini hanya ungkapan tak beralasan. Ternyata anda tidak tahu bagaimana ceritaSaqifah. Banyak sekali percekcokan seputar kekhilafahan Abu Bakar; saya hanya membawakan beberapa contoh saja:

1. Kaum Khazraj, yang jumlahnya adalah separuh dari Anshar, tidak membai’at Abu Bakar; karena mereka sebelumnya sudah berniat untuk menjadikan Sa’ad bin ‘Ubadah sebagai khalifah. Namun karena Sa’ad bin ‘Ubadah tidak dapat diharapkan lagi dalam peristwia Saqifah, akhirnya mereka berkata, “Kami tidak membai’at siapapun selain Ali.” Pimpinan kelompok ini suatu saat pergi meninggalkan Madinah menuju Syam karena takut pemerintah akan menjatuhkan hukuman atas pendapatnya. Namun pada akhirnya ia diteror di Syam dan mati secara tragis sampai-sampai semua orang berkata ia dibunuh jin!

2. Bani Hasyim dan sekelompok sahabat tetap tinggal di rumah Nabi dan enggan berbai’at. Karena itu mereka pun diancam dibakar di dalam rumah itu. Dan ini adalah masalah yang tidak dapat diingkari.

Umar bersama kawan-kawannya mendatangi rumah Ali as lalu ia mencelakai putri Nabi dengan mengancam, “Aku akan bakar rumah ini!” Mereka ingin Ali keluar lalu membai’at Umar. Kejadian bersejarah ini benar-benar tercatat jelas.[1]

Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib as tidak melawan? Sebelumnya telah dijelaskan dan bahkan beliau sendiri telah menerangkan alasan “diam”nya.[2] Beliau tidak ingin memperunyam suasana saat itu dengan tindakan yang gegabah hanya karena masalah kekuasaan yang dikejar oleh mereka. Lagi pula itu juga telah diwasiatkan oleh Nabi kepada beliau. Namun bukan berarti Imam Ali as selalu diam di hadapan siapapun, buktinya ia juga pernah memerangi kaum Qasithin,Nakitsin dan Mariqin.


[1] Al-Mushafi Ibnu Syaibah, jld. 8, hlm. 572; Ansabul Asyraf, Baladzari, jld. 1, hlm. 586; Al-Imamah wa As Siyasah, Ibnu Qutaibah, jld. 1, hlm. 12 dan 13;Thabari, jld. 2, hlm. 443; Al-Aqdul Farid, Ibnu Abdul Barr, jld. 4, hlm. 87; Al-Istiy’ab, jld. 3, hlm. 979; dan…

[2] Nahjul Balaghah, khutbah 56.

Di masa kekhalifahan Ali justru umat Islam berikhtilaf

Di masa kekhalifahan Ali justru umat Islam berikhtilaf

Tanya: Pada masa pemerintahan dua khalifah pertama, Islam mendapatkan kejayaan bermacam-macam seperti memenangkan negri-negri seberang. Islam tidak mengalami kejayaan lain yang lebih besar dari masa itu; apa lagi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang kalian anggap sebagai Imam maksum, umat Islam malah berikhtilaf di dalam. Bukankah demikian?

Jawab: Jika anda menganggap keunggulan seorang pemimpin terletak pada luasnya kekuasan secara geografis, maka sungguh Abu Bakar dan Umar lebih mulia dari Nabi Muhammad Saw! Karena kekuatan yang dimiliki oleh Islam (di jaman nabi) saat itu lebih kecil dari masa-masa pemerintahan dua khalifah pertama.

Apakah anda tidak salah mengatakan tidak ada masa Islam yang lebih berjaya dari masa itu? Jika yang anda tekankan adalah luasnya daerah kekuasaan Islam, di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kekuasaan Islam lebih luas dari yang pernah ada sebelumnya. Kalau begitu Harun seharusnya lebih tinggi dari semua khalifah, bahkan dari Nabi!

Hal yang mungkin anda lupakan adalah, menyebarnya Islam dengan cepat bukanlah berkat pemerintahan dua khalifah itu (Abu Bakar dan Umar); namun karena memang ajaran Islam mengandung pesan-pesan mulia yang dapat diterima semua orang.

Syi’ar “laa ilaaha illallah” (tiada Tuhan selain Allah) menyerukan teriakan keadilan sosial yang begitu menarik perhatian semua orang. Selain itu memang juga ada budaya Jihad dan Kesyahidan yang begitu berpengaruh dalam hal ini.

Ikhtilaf umat Islam di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib justru buah yang dihasilkan oleh kekhalifahan sebelumnya, khususnya khalifah ketiga yang mana ia telah menyebarkan hasrat kecintaan pada harta benda. Ulah khalifah ketiga lah yang membuat umat Islam berpecah belah. Karena Ali memaksa umatnya untuk kembali ke masa kenabian Rasulullah Saw, kaum pecinta dunia jelas menentangnya lalu dengan bantuan harta yang telah mereka timbun sebelumnya mereka bangkit berperang melawan Ali. Ali pun berdasarkan Al-Qur’an dan perintah Nabi dengan teguh menghadapi, dan bahkan memerangi mereka.[1]

Oleh karenanya itu ikhtilaf yang ada tidak bisa dikaitkan kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib; karena ikhtilaf tersebut muncul dikarenakan didikan khalifah sebelumnya yang membuat mereka enggan menerima pemerintahan Ilahi yang sebenarnya.


[1] Shahih Ibnu Hayyan, jld. 15, hlm. 258; Mustadrak Al-Hakim, jld. 3, hlm. 122;Musnad Ahmad bin Hambal, jld. 17, hlm. 360, hadits 11258.

Nama para khalifah pada anak-anak Ali?

Nama para khalifah pada anak-anak Ali

Tanya: Mengapa Ali bin Abi Thalib memberi nama anak-anaknya dengan nama para khalifah?

Jawab: Kita mengetahui bahwa nama ketiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman, bukanlah nama spesial yang hanya khusus dimiliki mereka saja. Sesungguhnya nama-nama tersebut memang sudah ada dan sering digunakan di tengah-tengah masyarakat Arab baik setelah Islam maupun sebelumnya. Jadi pemberian nama tersebut didak memiliki arti apa-apa yang berkenaan dengan para khalifah. Anda dapat merujuk ke kitab-kitab Rijal seperti Al-Istii’aab tulisan Ibnu Abdul Barr dan Usd Al-Ghabah tulisan Ibnu Atsir untuk mencari tahu siapa saja sahabat nabi yang juga memiliki nama Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Di sini kami ingin membawakan bukti kecil dari Usd Al-Ghabah, bahwa ada beberapa sahabat yang namanya juga Umar. Seperti: Umar Al-Aslami, Umar Al-Jam’i, Umar bin Al-Hakam, Umar bin Salim Al-Khaza’i, Umar bin Saraqah, Umar bin Sa’ad Al-Anmari, Umar bin Sa’ad As Salami, Umar bin Sufyan, Umar bin Abi Salamah, Umar bin Amir As Salami, Umar bin Abaidillah, Umar bin ‘Akramah, Umar bin ‘Amr bin Lahiq, Umar bin Malik bin Aqabah, Umar bin Malik Al-Anshari, Umar bin Mu’awiyah Al-Ghadhiri, Umar bin Yazid, Umar bin Al-Yamani.

Semua itu adalah nama-nama yang pernah disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam kitabnya. Padahal itu baru sahabat saja, masih banyak lagi yang termasuk Tabi’in yang memiliki nama Umar juga. Oleh karena itu nama-nama tersebut adalah nama biasa di kalangan Arab dan sering dipakai oleh siapa saja; bukan nama spesial yang hanya dimiliki ketiga khalifah.

Dengan demikian, hanya karena nama yang sama kita tidak bisa mengingkari kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan terhadap Ahlul Bait sepanjang sejarah.

Perlu ditambahkan lagi, bahwa para Imam di saat-saat terdesak yang sekiranya kondisi itu menyulitkan pengikut-pengikutnya, mereka berhak melakukan tindakan-tindakan seperti memberi nama anak-anak mereka dengan nama para khalifah, menjalin ikatan dengan khalifah dengan cara menikahkan anak-anak mereka, atau dengan cara lainnya. Tentu tujuannya adalah untuk mencari aman dari tekanan pemerintah zalim saat itu. Lalu dengan demikian para khalifah tidak bisa sewena-wena lagi terhadap mereka, dan tak bisa menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan kezaliman kepada umat Syiah.

Bai’at Ali bin Abi Thalib untuk khalifah

Bai'at Ali bin Abi Thalib untuk khalifah

Tanya: Bukankah Ali bin Abi Thalib telah membai’at khalifah? Artinya kekhalifahan itu benar bagi Ali?

Jawab: Syiah berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak membai’at siapapun. Karena ia mengaku bahwa dirinya-lah khalifah yang telah ditetapkan Tuhan. Namun ternyata kekhilafahan jatuh ke tangan orang lain, yang kemudian “kemaslahatan bersama” menuntutnya untuk menyertai mereka. Ia sendiri pernah berkata:

“Aku melihat bahwa jika aku bersikeras mengambil hakku (kekhalifahan), maka Islam yang ada sekarang ini pun juga akan musnah.”[1]

Ia tidak menemukan cara lain selain menyertai khalifah-khalifah yang ada dan membimbing mereka.

Bahkan ketika sebagian orang-orang Arab menolak untuk membayar zakat, dan akhirnya mereka dikecam, beliau pun juga tidak bisa melakukan apa-apa selain diam. Namun tidak selamanya seperti itu, pada saat-saat tertentu ia menguak kenyataan yang ada dan berseru mengingatkan masyarakat akan hak-haknya.

Menurut para perawi Ahlu Sunah, Ali bin Abi Thalib membai’at khalifah sepeninggal Fathimah Az-Zahra. Namun selama Fathimah Az-Zahra masih hidup, ia terus menerus kesal terhadap Abu Bakar dan tidak mau berbicara dengannya karena marah.[2]

Anggap saja Ali bin Abi Thalib memang betul telah membai’at khalifah sepeninggal istrinya. Namun seluruh ahli hadits bersepakat bahwa Fathimah Az-Zahra sampai akhir hayatnya tidak pernah membai’at bahkan berpaling dari mereka.

Ibnu Hajar dalam Syarah Shahih Bukhari menukilkan: “Fathimah Az-Zahra marah terhadap Abu Bakar dan selalu menjauhinya. Ia tetap dalam keadaan seperti itu hingga enam hari, baru setelah itu ia meninggal dunia. Ali menyolati jasad istrinya dan ia tidak memberitahukan hal itu kepada Abu Bakar.”[3]

Kini kami bertanya, bukankah Fatimah Az-Zahra juga diakui oleh Shahih Bukhari sebagai wanita terbaik di muka bumi? Lalu mengapa ia tidak membai’at Abu Bakar? Jika Abu Bakar berhak untuk menjadi khalifah, lalu mengapa putri nabi ini marah terhadapnya? Rasulullah Saw pernah bersabda:

“Barang siapa mati dan tidak membai’at serta mengakui khalifah/imam di jamannya, maka ia mati sebagai matinya orang di jaman jahiliah.”[4]

Lalu salah satu dari dua pertanyaan ini harus dijawab:

1. Putri nabi Muhammad Saw tidak membai’at Abu Bakar dan tidak mengakuinya. Apakah ia mati sebagai orang jahiliah?

2. Apakah orang yang mengaku khalifah itu sebenarnya bukan khalifah? Yakni ia tidak berhak untuk menjabat sebagai khalifah?

Kita tidak bisa menjawab “ya” untuk pertanyaan pertama. Karena putri Rasulullah Saw adalah orang yang telah disucikan oleh Allah Swt dari noda dan kesalahan; nabi pun berkata tentangnya: “Fathimah adalah penghulu wanita penghuni surga.”[5]

Beliau juga bersabda, “Wahai Fathimah, sesungguhnya Allah Swt marah karena amarahmu dan Ia ridha karena keridhaanmu.”[6]

Lalu jika demikian, maka Fathimah Az-Zahra adalah perempuan suci yang tidak mungkin ia mati sebagai orang jahiliah.

Kita simpulkan, Fathimah Az-Zahra tidak membai’at khalifah itu karena baginya pengaku khalifah itu bukan khalifah yang layak. Sampai akhir hayat ia dalam hatinya mengakui hanya seorang lah khalifah yang sah, yaitu suaminya, Ali bin Abi Thalib.

Menurut Bukhari (jika memang itu benar), Ali bin Abi Thalib membai’at khalifah setelah enam bulan. Lalu jika memang ia layak dibai’at kenapa harus tertunda sekian lama?

Sungguh aneh jika anda hanya mengandalkan sepenggal kisah sejarah bahwa “Ali membai’at khalifah”, itu saja, sedang anda melupakan segala kesedihan yang pernah menimpa Fathimah Az-Zahra selama hidupnya, sepeninggal nabi.

Dengan penjelasan ini dapat kami jelaskan bahwa bai’at Ali bin Abi Thalib setelah enam bulan tersebut tidaklah berarti apa-apa. Karena khalifah sama sekali tidak membutuhkan bai’at darinya; yakni ia (khalifah) telah duduk di tahta kekhalifahan dengan nyaman saat itu juga. Dan, Ali pun bukan orang yang bisa meninggalkan kewajiban hanya karena seorang istri menghalanginya.

Apapun yang dilakukan Ali bin Abi Thalib bersama khalifah masa itu hanya sebatas menyertai dan mengarahkan khalifah demi terjaganya Islam dari perpecahan dan kemusnahan. Bahkan perlu ditambahkan, bahwa bai’at Ali bin Abi Thalib berdasarkan paksaan dari pihak khalifah. Kenyataan tersebut dapat kita fahami dari sepucuk surat yang pernah ditulis oleh Mu’awiyah kepada Ali bin Abi Thalib.


[1] Nahjul Balaghah, surat ke-62.

[2] Shahih Bukhari, jld. 4, hlm. 42; jld. 5, hlm. 82; jld. 8, hlm. 30.

[3] Fathul Bari, kitab Al-Maghazi, bab Ghazwah Khaibar, jld. 7, hlm. 493, hadits 4240 dan juga kitab Al-Faraidh, jld. 12, hlm. 5, hadits 6726.

[4] Shahih Bukhari, jld. 6, hlm. 22, bab Man Farraqa Amr Al-Muslimin; Sunan Al-Baihaqi, jld. 8, hlm. 156.

[5] Ibid, jld. 4, hlm. 25, bab Manaqib Qarabah Rasulullah.

[6] Ibid, jld. 4, hlm. 210; Mustadrak Al-Hakim, jld. 3, hlm. 154.

Nama para khalifah pada anak-anak Ali

Mengapa Imam Ali as. Akhirnya Membaiat Abu Bakar?

Adapun mengapa akhirnya Imam Ali as. memberikan baitannya untuk Abu Bakar? Riwayat-riwayat dari Aisyah di atas mengatakan bahwa ia memohon perdamaian dengan pihak Abu Bakar dikarenakan kematian Fatimah yang mengakibatkan berpalingnya orang-orang dari Ali as.

Demikian Aisyah menganalisa sikap politis Imam Ali as. dan itu adalah hak Aisyah untuk mengatakannya! Sebagaimana orang lain juga boleh mengutarakan analisanya dalam masalah tersebut. Akan tetapi Imam Ali as. menerangkan kepada kita sebab mengapa beliau pada akhirnya memberikan baiat untuk Abu Bakar dan tidak terus mengambil sikap oposisi, apalagi perlawanan bersenjata!

Dalam keterangan-keterangan yang dinukil dari Imam Ali as. ada beberapa sebab:

Pertama, tidak adanya pembela yang cukup untuk mengambil alih kembali hak kewalian beliau.

Sikap Imam Ali as. itu telah beliau abadikan dalam benyak kesempatan, di antara dalam pidato beliau yang terkenal dengan nama khuthbah Syiqsyiqiyyah.

Imam Ali as. berpidato:

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا إبْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ اْلقُطْبِ مِنَ الْرُحَى , يَنْحَدِرُ عَنِّي اْلسَيْلُ وَ لاَ يَرْقَى إلَىَّ الْطَيْرُ. فَسَدَلْتُ دُوْنَهَا ثَوْبًا  وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا . وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِ بَيْنَ أنْ أَصُوْلَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخْيةٍ عَمْيَاءَ , يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَ يَشِيْبُ فِيْهَا الْصَغِيْرُ, وَ يَكْدَحُ  فِيْهَا الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ !

فَرَاَيْتُ اَنَّ الْصَبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى . فَصَبَرْتُ , وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى, و فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِيْ نَهْبًا.                                                           

“Demi Allah, sesungguhnya putra Abu Quhafah (Abu ABakar) telah mengenakan busana kekhilafahan itu, padahal ia tahu bahwa kedudukanku sehubungan dengan itu adalah bagaikan kedudukan poros pada penggiling. Air bah mengalir dariku dan burung tak dapat terbang sampai kepadaku. Maka aku mengulur tabir terhadap kekhilafahan dan melepaskan diri darinya.

Kemudian aku mulai berpikir, apakah aku harus menyerang dengan tangan terputusatau bersabar atas kegelapan yang membutakan, dimana orang dewasa menjadi tua bangka dan anak kecil menjadi beruban dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup dalam tekanan sampai ia menemui Tuhannya!

Maka aku dapati bahwa bersabar atasnya lebih bijaksana. Maka aku bersabar, walaupun ia menusuk mata dan mencekik kerongkongan. Aku menyaksikan warisanku dirampok … “ [1]

Kedua, sikap enggan memberikan baiat itu sudah cukup membuktikan hak kewalian beliau yang mereka bekukan.

Dan ketiga, mengingat maslahat umat Islam menuntut agar beliau mengorbankan hak beliau demi meraih maslahat Islam yang lebih abadi. Sebab eksistenti kaum Muslimin dan Dawlah Islam sedang terancam dengan maraknya kaum murtad yang meninggalkan agama Islam dan berniat untuk menyerang kota suci Madinah dan memerangi kaum Muslim!

Dalam sebuah pernyataannya, Imam Ali as. menjelaskan sebab mengapa beliau sudi memberikan baiat untuk Abu Bakar:

فأَمْسَكْتُ يدي حتَّى رأيتُ راجِعَةَ الناسِ قد رجعت عن الإسلامِ , يدعون إلى مَحقِ دين محمد (ص), فَخَشيتُ إن لم أنصرِ الإسلامِ و أهلَه أن أرى فيه ثَلْمًا أو هدمًا تكون المصيبةُ بِهِ عليَّ أعظَم من فوتِ ولايَتِكم.

“Dan ketika aku saksikan kemurtadan orang-orang telah kembali meninggalkan Islam, mereka mengajak kepada pemusnahan agama Muhammad saw., maka aku khawatir jika aku tidak membela Islam dan para  pemeuluknya aku akan menyaksikan celah atau keruntuhan Islam yang bencananya atasku lebih besar dari sekedar hilangnya kekuasaan atas kalian.”[2]

Inilah sebab hakiki dalam maalah ini, bukan seperti yang diasumsikan sebagian orang.

Adapaun tuduhan Syeikh bahwa dengan demikian kaum Syi’ah menuduh Imam mereka bersikap pengecut, maka kesimpulan miring itu sama sekali tidak berdasar, sebab pada diri Nabi Harun as. terdapat uswah, teladah baik bagi Imam Ali as. ketika beliau berkata, seperti diabadikan dalam Al Qur’an:

وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى‏ إِلى‏ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُوني‏ مِنْ بَعْدي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَى الْأَلْواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني‏ وَ كادُوا يَقْتُلُونَني‏ فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْني‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ

“Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?” Dan Musa pun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata: “Hai anak ibuku,sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang lalim.” (QS.A’râf [7];150)

Imam Ali as. mengalami kondisi serupa dengan parnah dialami oleh Nabi Harun as. ketika kaumnya membangkang dengan kesesatan akibat provokasi Samiri.

Ketertindasan dan ketidak-berdayaan Imam Ali as. itu telah diberitakan Nabi saw. dalam banyak sabda beliau, di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal yang berbunyi:

أنتم المستَضْغَفٌون بَعدي

“Sepeninggalku, kalian akan ditindas.”[3]

 

Nabi saw. Mengabarkan Bahwa Umat Akan Mengkhianati Imam Ali as.

Bahkan lebih dari itu, Nabi saw. telah memberitakan dari balik tirai ghaib, bahwa umat ini akan menelantarkan Ali as. dan tidak memberikan kesetian pembelaan untuknya. Mereka akan mengkhianatinya!

Imam Ali as. berulang kali mengatakan:

إنّه ممّا عهد إليّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الاُمّة ستغدر بي بعده.

 “Termasuk yang dijanjikan Nabi kepadaku bahwa umat akan mengkhianatiku sepeninggal beliau.”

Hadis ini telah diriwayatkan dan dishahihkan al Hakim dan adz Dzahabi. Ia berkata:

صحيح الاسناد

“Hadis ini sahih sanadnya.”

Adz Dzahabi pun menshahihkannya. Ia berkata:

صحيح

“Hadis ini shahih.” [4]

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, al Bazzâr, ad Dâruquthni, al Khathib al Baghdâdi, al Baihaqi dkk.

 

Nabi saw. Mengabarkan Bahwa Umat Akan Menuangkan Kedengkian Mereka Kepada Imam Ali as.

Demikian juga, sebagian orang yang memendam dendam kusumat dan kebencian kepada Nabi saw. akan menuangkannya kepada Imam Ali as., dan puncaknya akan mereka lakukan sepeninggal Nabi saw.

Kenyataan itu telah diberitakan Nabi saw. kepada Ali as. Para ulama meriwayatkan banyak hadis tentangnya, di antaranya adalah hadis di bawah ini:

Imam Ali as. berkata:

بينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة، إذ أتينا على حديقة، فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة ! فقال: إنّ لك في الجنّة أحسن منها، ثمّ مررنا بأُخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة ! قال: لك في الجنّة أحسن منها، حتّى مررنا بسبع حدائق، كلّ ذلك أقول ما أحسنها ويقول: لك في الجنّة أحسن منها، فلمّا خلا لي الطريق اعتنقني ثمّ أجهش باكياً، قلت: يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلاّ من بعدي، قال: قلت يا رسول الله في سلامة من ديني ؟ قال: في سلامة من دينك.

“Ketika Rasulullah saw. memegang tanganku, ketika itu kami sedang berjalan-jalan di sebagian kampong kota Madinah, kami mendatangi sebuah kebun, aku berkata, ‘Wahai Rasulullah alangkah indahnya kebun ini!’ Maka beliau bersabda, ‘Untukmu di surga lebih indah darinya.’ Kemudian kami melewati tujuh kebun, dan setiap kali aku mengatakannya, ‘Alangkah indahnya’ dan nabi pun bersabda, ‘Untukmu di surga lebih indah darinya.’ Maka ketika kami berda di tempat yang sepi, Nabi saw. memelukku dan sepontan menangis. Aku berkata, ‘Wahai Rrasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Anda menangis?’ Beliau menjawab, ‘Kedengkian-kedengkian yang ada di dada-dada sebagian kaum yang tidak akan mereka tampakkan kecuali setelah kematianku.’ Aku berkata, ‘Apakah dalam keselamatan dalam agamaku?’ Beliau menjawab, ‘Ya. Dalam keselamatan agamamu.’”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la, al Bazzâr dengan sanad shahih, al Hakim dan adz Dzahabi dan mereka menshahihkannya,[5] Ibnu Hibbân dkk. [6]

Ia juga disebutkan oleh asy Syablanji dalam kitab Nûr al Abshârnya:88

Jadi jelaslah bagi kita apa yang sedang dialami oleh Imam Ali as. dari sebagian umat ini!

 

Imam Ali as. Mengeluhkan Pengkhiatanan Suku Quraisy!

Dalam banyak pernyataannya, Imam Ali as. telah mengeluhkan kedengkian, kejahatan dan sikap arogan suku Quraisy terhadap Nabi saw. yang kemudian, ketika mereka tidak mendapatkan jalan untuk meluapkannya kepada beliau saw., mereka meluapkan dendanm kusumat kekafiran dan kemunafikan kepadanya as.

Di bawah ini akan saya sebutkan sebuah kutipan pernyataan beliau as. tersebut.

اللهمّ إنّي أستعديك على قريش، فإنّهم أضمروا لرسولك (صلى الله عليه وآله وسلم) ضروباً من الشر والغدر، فعجزوا عنها، وحُلت بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي والدائرة عليّ، اللهمّ احفظ حسناًوحسيناً، ولا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمت حيّاً، فإذا توفّيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد.

“Ya Allah, aku memohon dari Mu agar melawan Quraisy, karena mereka telah memendam bermacam sikpa jahat dan pengkhianatan kepada Rasul-Mu saw., lalu mereka lemah dari meluapkannya, dan Engkau menghalang-halangi mereka darinya, maka dicicipkannya kepadaku dan dialamatkannya ke atasku. Ya Allah peliharalah Hasan dan Husain, jangan Engkau beri kesempatan orang-orang durjana dari Quraisy itu membinasakan keduanya selagi aku masih hidup. Dan jika Engkau telah wafatkan aku, maka Engkau-lah yang mengontrol mereka, dan Engkau Maha Menyaksikan segala sesuatu.”[7]

Coba Anda perhatikan pernyataan Imam Ali as. di atas, bagaimana dendam dan pengkhianatan Quraisy terhadap Nabi saw. akan mereka luapkan kepadanya! Dan di dalamnya juga terdapat penegasan bahwa mereka tidak segan-segan akan menghabisi nyawa bocah-bocah mungil kesayangan Rasulullah saw.; Hasan dan Husain as. yang akan meneruskan garis keturunan kebanian sebagai melampiasan dendam mereka kepada Nabi saw.!

 

 


[1]Nahjul Balaghah, pidato ke3.

 

[2] Ibid. pidato ke74.

[3] Musnad Ahmad,6/339.

[4] Mustadrak al Hakim,3/140 dan 142.

[5] Al Mustadrak,3/139 hanya saja bagian akhir radaksi hadis ini terpotong, sepertinya ada “tangan-tangan terampil” yang sengaja menyensor hadis di atas.

[6]Teks hadis di atas sesuai dengan yang terdapat Majma’ az Zawâid,9/118.

[7] Syarah Nahjul Balaghhah, 20/298.

mengapa ali tidak memprotes pembaiatan atas abubakar ?

Cukup banyak situs nashibi-wahabi [yang ngaku-ngaku salafy] menyebarkan syubhat bahwa Imam Ali membaiat Abu Bakar pada awal-awal ia dibaiat. Mereka mengutip riwayat dhaif dan melemparkan riwayat shahih. Mereka mengutip dari riwayat [yang tidak mu’tabar menurut sebagian mereka] dan melemparkan riwayat mu’tabar dan shahih di sisi mereka. Mengapa hal itu terjadi?. Karena kebencian mereka terhadap Syiah. Salafy nashibi itu menganggap pernyataan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulansebagai “syubhat Syi’ah”. Menurut salafy nashibi yang namanya “syubhat Syi’ah” pasti dusta jadi harus dibantah meskipun dengan dalih mengais-ngais riwayat dhaif.

Kami akan berusaha membahas masalah ini dengan objektif dan akan kami tunjukkan bahwa kabar yang shahih dan tsabit adalah Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‘Alaihis Salam] dan ini tidak ada kaitannya dengan Syiah dan riwayat di sisi mereka. Riwayat yang menyatakan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan adalah riwayat shahih dan tsabit dari kitab yang mu’tabar di sisi para ulama yaitu Shahih Bukhari. Tidak ada keraguan akan keshahihan riwayat ini

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Bukair yang berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihaab dari ‘Urwah dari ‘Aaisyah Bahwasannya Faathimah [‘alaihis-salaam] binti Nabi [shallallaahu ‘alaihi wa sallam] mengutus utusan kepada Abu Bakr meminta warisannya dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dari harta fa’i yang Allah berikan kepada beliau di Madinah dan Fadak, serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. Abu Bakr berkata ‘Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda ‘Kami tidak diwarisi, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah”. Hanya saja, keluarga Muhammad [shallallahu ‘alaihi wasallam] makan dari harta ini’. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sedikitpun shadaqah Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam] dari keadaannya semula sebagaimana harta itu dikelola semasa Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam], dan akan aku kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakr enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah sehingga Fathimah marah kepada Abu Bakr dalam masalah ini. Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakr dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia meninggal. Dan ia hidup enam bulan sepeninggal Nabi [shallallaahu ‘alaihi wa sallam]. Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya, Aliy, ketika malam hari, dan ‘Aliy tidak memberitahukan perihal meninggalnya kepada Abu Bakr. Padahal semasa Faathimah hidup, Aliy dituakan oleh masyarakat tetapi, ketika Faathimah wafat, ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. ‘Aliy kemudian mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar yang inti pesannya  ‘Tolong datang kepada kami, dan jangan seorangpun bersamamu!’. Ucapan ‘Aliy ini karena ia tidak suka jika Umar turut hadir. Namun ‘Umar berkata ‘Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian’. Abu Bakr berkata ‘Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka.’ Abu Bakr lantas menemui mereka. ‘Aliy mengucapkan syahadat dan berkata ”Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah kurniakan kepadamu. Kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan padamu, namun engkau telah sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Kami berpandangan, kami lebih berhak karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah [shallallaahu ‘alaihi wa sallam’]. Hingga kemudian kedua mata Abu Bakr menangis. Ketika Abu Bakr bicara, ia berkata “Demi Yang jiwaku ada di tangan-Nya, kekerabatan Rasulullah lebih aku cintai daripada aku menyambung kekerabatanku sendiri. Adapun perselisihan antara aku dan kalian dalam perkara ini, sebenarnya aku selalu berusaha berbuat kebaikan. Tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wa sallam] melakukannya, melainkan aku melakukannya juga’. Kemudian ‘Aliy berkata kepada Abu Bakr ‘Waktu baiat kepadamu adalah nanti sore’. Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia naik mimbar. Ia ucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaannya dari bai’at serta alasannya. ‘Aliy kemudian beristighfar dan mengucapkan syahadat, lalu mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia menceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai membuatnya dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu Bakr. Ia berkata “Hanya saja, kami berpandangan bahwa kami lebih berhak  dalam masalah ini namun Abu Bakr telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami sehingga kami pun merasa marah terhadapnya”. Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan ‘Aliy dan berkata “Engkau benar”. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan ‘Aliy ketika ‘Aliy mengembalikan keadaan menjadi baik” [Shahih Bukhaari no. 4240-4241].

Hadis riwayat Bukhari ini juga disebutkan dalam Shahih Muslim 3/1380 no 1759 dan Shahih Ibnu Hibban 11/152 no 4823. Dari hadis yang panjang di atas terdapat bukti nyata kalau Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam]. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut. Pehatikan lafaz Perkataan Aisyah

فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ

Ketika [Sayyidah Fathimah] wafat ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu.

Aisyah [radiallahu ‘anha] menyatakan dengan jelas bahwa baiat Imam Ali kepada Abu Bakar adalah setelah kematian Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam] yaitu setelah enam bulan dan Imam Ali tidak pernah membaiat pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi dari sisi ini tidak ada yang namanya istilah baiat kedua. Itulah baiat Imam Ali yang pertama dan satu-satunya

Aisyah [radiallahu ‘anha] kemudian menyebutkan dengan jelas peristiwa yang terjadi setelah Sayyidah Fathimah wafat yaitu Imam Ali memanggil Abu Bakar kemudian memutuskan untuk memberikan baiat di hadapan kaum muslimin. Aisyah [radiallahu ‘anha] menyebutkan bahwa Abu Bakar berkhutbah di hadapan kaum muslimin, perhatikan lafaz

فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ

Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia menaiki mimbar. Ia mengucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaan Ali dari bai’at serta alasannya.

Abu Bakar sendiri sebagai khalifah yang akan dibaiat menyatakan di hadapan kaum muslimin alasan Imam Ali tidak memberikan baiat kepadanya. Ini bukti nyata kalau Abu Bakar sendiri merasa dirinya tidak pernah dibaiat oleh Imam Ali. Khutbah Abu Bakar disampaikan di hadapan kaum muslimin dan tidak satupun dari mereka yang mengingkarinya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin bersaksi bahwa Ali tidak pernah membaiat sebelumnya kepada Abu Bakar.
.

.

.

Kemudian mari kita lihat riwayat yang dijadikan hujjah oleh salafy nashibi bahwa Imam Ali telah memberikan baiat kepada Abu Bakar pada awal pembaiatan Abu Bakar.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه

Telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy radiallahu ta’ala ‘anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.

Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-orang kemudian ia tidak melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang dari kalangan Anshar memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya kemudian berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya. [Mustadrak Al Hakim juz 3 no 4457]

Hadis riwayat Al Hakim di atas juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 no 16315 dan Al I’tiqad Wal Hidayah hal 349-350 dengan jalan sanad yang sama dengan riwayat Al Hakim di atas.

Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277, Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 no 16316 dan Al I’tiqad Wal Hidayah hal 350. Berikut riwayat Ibnu Asakir

وأخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني قال نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا نا بندار بن بشار نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا داود بن أبي هند نا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قبض النبي (صلى الله عليه وسلم) واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه وبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت أين ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبايعه هذا أو معنا

Telah mengabarkan kepada kami Abul Qaasim Asy Syahaamiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Baihaqi yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Al Al Hafizh Al Isfirayiniy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ali Husain bin ‘Ali Al Hafizh yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah dan Ibrahim bin Abi Thalib, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Bindaar bin Basyaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hisyaam Al Makhzuumiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy yang berkata “Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat dan orang-orang berkumpul di rumah Sa’ad bin Ubadah dan diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Pembicara [khatib] Anshar berdiri dan berkata “tahukah kalian bahwa Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dari golongan muhajirin dan penggantinya dari Muhajirin juga sedangkan kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] maka kita adalah penolong penggantinya sebagaimana kita menolongnya. Umar berkata “sesungguhnya pembicara kalian benar, seandainya kalian mengatakan selain itu maka kami tidak akan membaiat kalian” dan Umar memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia”. Umar mulai membaiatnya kemudian diikuti kaum Muhajirin dan Anshar.

Abu Bakar naik ke atas mimbar dan melihat kearah orang-orang dan ia tidak melihat Zubair maka ia memanggilnya dan Zubair datang. Abu Bakar berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar melihat kearah orang-orang dan ia tidak melihat Ali maka ia memanggilnya dan Ali pun datang. Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Inilah riwayatnya atau dengan maknanya [Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277]

Salafy berhujjah dengan riwayat Abu Sa’id di atas dan melemparkan riwayat Aisyah dalam kitab shahih. Mereka mengatakan “bisa saja Aisyah tidak menyaksikan baiat tersebut”. Sayang sekali hujjah mereka keliru, riwayat Aisyah shahih dan tsabit sedangkan riwayat Abu Sa’id mengandung illat [cacat] yaitu pada sisi kisah “adanya pembaiatan Ali dan Zubair”.

Perhatikan kedua riwayat di atas yang kami kutip. Kami membagi riwayat tersebut dalam dua bagian. Bagian pertama yang menyebutkan pembaiatan Abu Bakar oleh kaum Anshar dan bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair [yang kami cetak biru]. Bagian pertama kedudukannya shahih sedangkan bagian kedua mengandung illat [cacat] yaitu inqitha’. Perawinya melakukan kesalahan dengan menggabungkan kedua bagian tersebut. Buktinya adalah sebagai berikut.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجرين ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان من المهاجرين وإنما الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud dari Abi Nadhrah dari Abi Sa’id Al Khudriy yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menunjuk salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “ demi Allah, jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” [Musnad Ahmad 5/185 no 21657, Syaikh Syu’aib berkata “sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim”]

Hadis riwayat Ahmad ini juga diriwayatkan dalam Mu’jam Al Kabir Ath Thabrani 5/114 no 4785, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/562 no 38195, Ahadits ‘Affan bin Muslim no 307, Tarikh Ibnu Asakir 30/278 dengan jalan sanad ‘Affan bin Muslim. ‘Affan bin Muslim memiliki mutaba’ah yitu Abu Dawud Ath Thayalisi sebagaimana disebutkan dalam Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi 1/84 no 602. Riwayat Wuhaib bin Khalid dengan jalan sanad yang tinggi hanya menyebutkan bagian pertama tanpa menyebutkan bagian kedua. Sedangkan bagian kedua adalah perkataan Abu Nadhrah.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، نا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : ” لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى عَلِيًّا ، قَالَ : فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ قُلْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا لِي لا أَرَى الزُّبَيْرَ ؟ قَالَ : فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ : يَا زُبَيْرُ قُلْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ : لا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ “

Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar Al Qawaariiriy  yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa bin ‘Abdul A’laa yang berkata telah menceritakan kepada kami Daawud bin Abi Hind dari Abu Nadhrah yang berkata Ketika orang-orang berkumpul kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu, ia berkata “Ada apa denganku, aku tidak melihat ‘Aliy ?”. Maka pergilah beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya Lalu Abu Bakr berkata kepadanya “Wahai ‘Ali, engkau katakan engkau anak paman Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus menantu beliau?”. ‘Ali radliyallaahu ‘anhu berkata : “Jangan mencela wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu” kemudian ia membentangkan tangannya dan berbaiat kepadanya. Kemudian Abu Bakr pun berkata “Ada apa denganku, aku tidak melihat Az-Zubair?”. Maka pergilan beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya. Abu Bakr berkata “Wahai Zubair, engkau katakan engkau anak bibi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus hawariy beliau”. Az-Zubair berkata “Janganlah engkau mencela wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu”. Kemudian ia membentangkan tangannya dan berbaiat kepadanya” [As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1292].

Dawud bin Abi Hind dalam periwayatannya dari Abu Nadhrah memiliki mutaba’ah dari Al Jurairiy sebagaimana yang diriwayatkan Al Baladzuri dalam Ansab Al Asyraf 1/252 dengan jalan sanad Hudbah bin Khalid dari Hammad bin Salamah dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah. Hammad bin Salamah memiliki mutaba’ah dari Ibnu Ulayyah dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah sebagaimana disebutkan Abdullah bin Ahmad dalam As Sunnah no 1293

Riwayat Al Jurairy juga disebutkan oleh Ibnu Asakir dengan jalan sanad dari Ali bin ‘Aashim dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah dari Abu Sa’id [Tarikh Ibnu Asakir 30/278]. Riwayat Ibnu Asakir ini tidak mahzfuzh karena kelemahan Ali bin ‘Aashim. Yaqub bin Syaibah mengatakan ia banyak melakukan kesalahan. Ibnu Ma’in menyatakan tidak ada apa-apanya dan tidak bisa dijadikan hujjah. Al Fallas berkata “ada kelemahan padanya, ia insya Allah termasuk orang jujur”. Al Ijli menyatakan tsiqat. Al Bukhari berkata “tidak kuat di sisi para ulama”. Daruqutni juga menyatakan ia sering keliru. [At Tahdzib juz 7 no 572]. An Nasa’i menyatakan Ali bin ‘Aashim “dhaif” [Ad Dhu’afa no 430]. Ali bin ‘Aashim dhaif karena banyak melakukan kesalahan dan dalam riwayatnya dari Al Jurairiy ia telah menyelisihi Hammad bin Salamah dan Ibnu Ulayyah keduanya perawi tsiqat. Riwayat yang mahfuzh adalah riwayat dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah tanpa tambahan dari Abu Sa’id.

Dengan jalan sanad yang tinggi yaitu riwayat Dawud bin Abi Hind dan riwayat Al Jurairiy dari Abu Nadhrah maka diketahui bahwa bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair bukan perkataan Abu Sa’id Al Khudriy melainkan perkataan Abu Nadhrah.

Riwayat Wuhaib yang disebutkan Al Hakim, Baihaqi dan Ibnu Asakir dengan sanad yang panjang menggabungkan kedua bagian tersebut dalam satu riwayat padahal sebenarnya bagian pertama adalah perkataan Abu Sa’id Al Khudriy sedangkan bagian kedua adalah perkataan Abu Nadhrah. Riwayat Ja’far bin Muhammad bin Syaakir dari ‘Affan bin Muslim dari Wuhaib dan riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib memiliki pertentangan yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan dengan maknanya sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran kedua perkataan Abu Sa’id dan Abu Nadhrah.

 • Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang berkata “sesungguhnya juru bicara kalian benar” adalah Abu Bakar tetapi pada riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib yang mengatakan itu adalah Umar.
 • Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian” adalah Zaid bin Tsabit tetapi dalam riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib yang memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan itu adalah Umar.

Riwayat yang tsabit dalam penyebutan baiat Ali dan Zubair kepada Abu Bakar adalahriwayat perkataan Abu Nadhrah sedangkan riwayat Wuhaib dengan sanad yang panjang telah terjadi pencampuran antara perkataan Abu Nadhrah dan Abu Sa’id Al Khudri. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dengan sanad yang tinggi tidak terdapat keterangan penyebutan baiat Ali dan Zubair. Abu Nadhrah Mundzir bin Malik adalah tabiin yang riwayatnya dari Ali, Abu Dzar dan para sahabat terdahulu [Abu Bakar, Umar dan Utsman] adalah mursal [Jami’ Al Tahsil Fii Ahkam Al Marasil no 800] maka riwayat yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair adalah riwayat dhaif.

.

.

Apalagi telah disebutkan dalam riwayat shahih dan tsabit dari Aisyah sebelumnya bahwa baiat Imam Ali kepada Abu Bakar terjadi setelah kematian Sayyidah Fathimah [‘alaihis salam] yaitu setelah enam bulan. Dalih salafy yang melahirkan istilah “baiat kedua” jelas tidak masuk akal karena jika memang riwayat Abu Sa’id benar maka baiat Imam Ali kepada Abu Bakar itu sudah disaksikan oleh kaum muslimin lantas mengapa perlu ada lagi baiat kepada Imam Ali setelah enam bulan dihadapan kaum muslimin. Apalagi setelah enam bulan Abu Bakar malah dalam khutbahnya menyebutkan kalau Ali belum pernah memberikan baiat dan alasannya. Kemusykilan ini terjelaskan bahwa riwayat Abu Sa’id itu dhaif, Abu Sa’id tidak menyebutkan baiat Ali dan Zubair, itu adalah perkataan Abu Nadhrah yang tercampur dengan riwayat Abu Sa’id.

Jadi jika kita melengkapi riwayat Al Hakim dan yang lainnya [tentang penyebutan baiat Ali] dengan riwayat yang mahfuzh maka riwayat tersebut sebenarnya sebagai berikut.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا أبو نضرة قال فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه

Telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Al Khudriy radiallahu ta’ala ‘anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta’ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.

Abu Nadhrah berkata Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-orang kemudian ia tidak melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang dari kalangan Anshar memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya kemudian berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya

Akhir kata sepertinya Salafy nashibi harus berusaha lagi mengais-ngais riwayat dhaif untuk melindungi doktrin mereka. Atau mungkin akan keluar jurus “ngeyelisme” yang seperti biasa adalah senjata pamungkas orang yang berakal kerdil. Lebih dan kurang kami mohon maaf [kayak bahasa “kata sambutan”].

Mengapa Ali membai’at ?

Mengapa Ali membai'at para khalifah
Tanya:
Ali sejak sebelumnya pasti tahu bahwa ia adalah khalifah Tuhan setelah Nabi. Lalu mengapa ia membai’at Abu Bakar, Umar dan Utsman? Jika ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, maka dia bukan khalifah Tuhan. Jika punya, mengapa tidak menggunakan kekuatan itu? Bukankah itu penghianatan? Apa jawaban anda?
.
Jawab:
.
 Dalam sejarah tidak pernah tercatat bahwa Ali bin Abi Thalib membai’at Umar dan Utsman. Karena kekhilafahan Umar bin Khattab telah ditentukan oleh Abu Bakar. Orang-orang banyak yang menanyai Abu Bakar, “Mengapa engkau memilih seseorang yang berwatak keras untuk menjadi khalifah? Kelak ia akan menjadi semakin keras dengan begitu. Apa yang akan kau jawab di hadapan Tuhan nanti karena telah menjadikan orang sepertinya sebagai khalifah kami?”Abu Bakar menjawab mereka, “Jawabanku untuk Tuhan kelak adalah: Aku telah memilih orang terbaik untuk menjadi khalifah.”[Al-Kharaj, Abu Yusuf Baghdadi, hlm. 100.]
.
Begitupula kekhilafahan Utsman bin Affan, kekhalifahannya juga atas usaha Abdurrahman bin ‘Auf. Dengan demikian apa arti bai’at Ali bin Abi Thalib? Sama sekali mereka tidak membutuhkan bai’atnya untuk menjadi khalifah.Lalu bagaimana anda menyatakan bahwa Ali membai’at mereka?Adapun mengenai pembai’atan Ali bin Abi Thalib untuk Abu Bakar, dapat dikatakan bahwa menurut Syiah itu bukanlah bai’at. Adapun dalam versi Ahlu Sunah, Ali bin Abi Thalib membai’at Abu Bakar setelah enam bulan dan sepeninggal istrinya, Fathimah Az-Zahra.
.
Lalu dapat dipertanyakan mengapa Ali bin Abi Thalib mengulur waktu sedemikian lama untuk melakukan perbuatan yang benar (bai’at)? Anggap saja Ali bukan Washi Nabi. Siapapun Ali meski ia bukan Washi Nabi, tak dielakkan bahwa ia pun juga sahabat. Sedang jelas sahabat Nabi seperti apa kedudukannya tetaplah junjungan kita. Lalu mengapa sahabat Nabi ini tidak langsung membai’at Abu Bakar begitu bai’atnya diminta? Apa alasannya? Bahkan istrinya, mengapa ia tidak membai’at Abu Bakar sama sekali sampai akhir hayatnya? Bukankah orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum membai’at (mengakui) Imam zamannya mati sebagai matinya orang jahil?Shaih Muslim, jld. 6, hlm. 22; Sunan Baihaqi, jld. 8, hlm. 156.]
.
Satu lagi, ungkapan penanya yang berbunyi: “Jika ia tidak punya kekuatan, maka ia bukan Khalifah.” Apakah ia mengira kekhilafahan adalah kedudukan yang dapat dicapai dengan pendapat masyarakat? Bagi kami kekhilafahan adalah kedudukan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kekhilafahan di mata kami tidak membutuhkan pendapat masyarakat sama sekali. Bagi kami sama seperti kenabian. Apakah menurut anda jika seorang Nabi tidak memiliki kekuatan atau pengikut yang banyak maka ia bukan Nabi?
.
Pertama: Imam Ali As, sejumlah sahabatnya dan sebagian sahabat Rasulullah Saw pada mulanya tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dan tatkala memberikan baiat hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga Islam dan kemaslahatan pemerintahan Islam
.
Kedua, seluruh problema yang ada tidak dapat diselesaikan dengan pedang dan keberanian. Tidak setiap saat otot dan kekuatan fisik harus digunakan. Manusia bijak dan cendekia memecahkan setiap persoalan dengan perantara media-media tertentu.

Ketiga, apabila Imam Ali As memberikan baiat kepada beberapa orang tertentu lantaran kemaslahatan yang bernilai seperti menjaga agama Tuhan dan segala jerih payah Rasulullah Saw maka hal itu tidak bermakna bahwa beliau lebih menguatirkan kekuasaan mereka ketimbang jiwanya atau mereka lebih memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam masalah kepemimpinan dan leadership umat Islam.

Keempat, yang dapat disimpulkan dari sejarah dan tuturan Imam Ali bahwa beliau berulang kali menyampaikan protes terhadap situasi dan kondisi di masa tiga khalifah namun upaya maksimal beliau dikerahkan untuk menjaga dan menguatkan pemerintahan Islam di hadapan musuh-musuhnya.

Dengan menyimak sejarah masa awal-awal kemunculan Islam maka menjadi jelas bahwa Pertama, Rasulullah Saw belum lagi dikebumikan orang-orang berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan sebagian orang memberikan baiat kepada orang selain Ali As sementara Ali As sedang sibuk mengurus pemakaman Rasulullah Saw, mengafani dan mengebumikan Rasulullah Saw.[1] Sebagaian kecil sahabat beserta pemuka kabilah seperti Abbas bin Abdul Muththalib, Fadhl bin Abbas, Zubair bin Awwam, Khalid bin Sa’id, Miqdad bin Amr, Salman Parsi, Abu Dzar Ghiffari, Ammar bin Yasir, Bara’a bin ‘Azib, Ubay bin Ka’ab tidak memberikan baiat kepada segelintir orang yang berkumpul di Saqifah dan berpihak pada Imam Ali As.[2] Sesuai dengan nukilan lugas dari Ahmad bin Hanbal dalam Musnad 1/55 dan Thabari 2/466 sebagian orang ini berkumpul di rumah Fatimah Zahra As dan menolak memberikan baiat kepada Abu Bakar.[3]

Disebutkan dalam kitab sejarah bahwa Baginda Ali As dalam menjawab mereka yang berkumpul di rumahnya dan permintaan mereka untuk memberikan baiat kepadanya, “Besok pagi datanglah (kemari) dan cukurlah rambut kalian!” Akan tetapi keesokan harinya hanya tiga orang yang datang.[4]

Demikian juga dalam sejarah diriwayatkan bahwa Ali As tidak memberikan baiat selama Fatimah Zahra masih hidup namun tatkala melihat orang-orang mengabaikannya maka beliau terpaksa berdamai dengan Abu Bakar.[5]

Karena itu, Imam Ali As dan sebagian sahabatnya demikian juga sebagian sahabat Rasulullah Saw mula-mula dan hingga masa tertentu pasca wafatnya Rasulullah Saw tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dan tatkala mereka memberikan baiat hal itu dilakukan untuk kemaslahatan dan keselamatan pemerintahan Islam.

Beladzuri dalam menjelaskan sebab mengapa Imam Ali memberikan baiat berkata, “Pasca wafatnya Rasulullah Saw dimana sebagian suku Arab telah murtad, Usman datang ke hadapan Ali dan berkata, “Wahai Putra Paman! Selama Anda tidak memberikan baiat tiada seorang pun yang akan pergi berperang melawan musuh.” Usman senantiasa membicarakan hal ini dengan Ali hingga pada akhirnya Baginda Ali As memberikan baiat kepada Abu Bakar.”[6] Akan tetapi Baginda Ali As sendiri senantiasa menyampaikan keluhan dan protes (terhadap proses perampasan khilafah ini) pada masa Abu Bakar dan setelahnya.

Terkait dengan hal ini, Imam Ali As bersabda, “Ketahuilah! Demi Allah putra Abu Quhafah (Abu Bakar) membusanai dirinya dengan (kekhalifahan) itu, padahal ia tahu pasti bahwa kedudukanku sehubungan dengan itu adalah sama dengan kedudukan poros pada penggiling. Air bah mengalir (menjauh) dariku dan burung tak dapat terbang sampai kepadaku. Aku memasang tabir terhadap kekhalifahan dan melepaskan diri darinya. Kemudian aku mulai berpikir, apakah aku harus menyerang ataukah menanggung dengan tenang kegelapan membutakan dan azab, dimana orang dewasa menjadi lemah dan orang muda menjadi tua, dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di bawah tekanan sampai ia menemui Allah (saat matinya). Aku dapati bahwa kesabaran atasnya lebih bijaksana. Maka aku mengambil kesabaran, walaupun ia menusuk di mata dan mencekik di kerongkongan.”[7]

Adapun terkait mengapa Imam Ali As dengan keberanian yang dimilikinya namun tidak angkat senjata? Maka jawabannya adalah bahwa seluruh problema yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan pedang dan perang. Tidak setiap saat otot dan kekerasan fisik harus digunakan. Manusia bijak dan cendekia memecahkan setiap persoalan dengan media-media tertentu. Memiliki kekuasaan dan kemampuan serta keberaninan di medan perang sekali-kali tidak dapat menjadi dalih untuk melakukan pelbagai perbuatan yang tidak mendatangkan kemasalahatan.

Sebagaimana Nabi Harun As tatkala melihat kaum Musa berpaling menjadi penyembah sapi meski beliau adalah seorang elokuen (fasih) dan merupakan washi (penyampai wasiat) Nabi Musa As akan tetapi beliau tidak melakukan apa pun kecuali menyampaikan kebenaran dan peringatan kepada mereka. Al-Qur’an menandaskan tuturan Harun sebagai jawaban dari protes keras Nabi Musa As atas sikapnya yang berdiam diri tidak mencegah penyembahan sapi Bani Israil, “Harun menjawab, “Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku), “Kamu telah memecah antara Bani Isra’il dan kamu tidak memelihara amanahku.” (Qs. Thaha [20]:94)

Ihwal Nabi Ibrahim, al-Qur’an memberitakan bahwa Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari penyembah berhala, “Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka” (Qs. Maryam [19]:49) Demikian juga terkait dengan tindakan para pemuda Ashabul Kahf yang menarik diri dari kaum zalim, “(Kami berkata kepada mereka), “Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menghamparkan ketenangan bagimu dalam urusan kamu ini.” (Qs. Al-Kahf [18]:16) Apakah benar kita memandang mereka dalam proses toleransi dan menahan diri ini atau takut atau pengkhianat? Padahal dalam kondisi seperti ini jalan toleransi dan menahan diri merupakan jalan terbaik.

Apabila Imam Ali As memberikan baiat kepada sebagian orang karena kemaslahatan seperti menjaga agama Tuhan dan hasil kerja keras Rasulullah Saw hal ini tidak bermakna bahwa beliau takut dari kekuatan dan kekuasaan mereka atau lebih kurang kekuasaan dan kekuatannya dalam masalah kepemimpinan umat Islam dimana apabila kepemimpinan diserahkan kepadanya maka pada masa-masa tersebut kekuasaan kepemimpinannya dapat dibuktikan.

Baginda Ali As menjelaskan mengapa dirinya tidak angkat senjata. Hal itu disebabkan karena beliau sendiri, sebagaimana yang dijelaskan, “Saya melihat dan mendapatkan bahwa tidak ada pendukung bagi aku kecuali keluarga saya; maka aku hindarkan mereka dari terjerumus ke dalam kematian. Aku terus menutup mata saya walaupun kelilipan. Aku minum walaupun kerongkongan terteguk. Aku bersabar walaupun susah bernapas dan walaupun harus menelan jadam sebagai makanan.”[8]

Pada kesempatan lain, Baginda Ali menjelaskan alasannya mengapa tidak angkat senjata sedemikian, “Apabila aku katakan maka mereka akan menyebut aku serakah akan kekuasaan, tetapi apabila aku berdiam diri mereka akan mengatakan bahwa aku takut mati. Sungguh sayang, setelah segala pasang surut (yang saya alami)! Demi Allah, putra Abu Thalib lebih akrab dengan kematian daripada seorang bayi dengan dada ibunya. “[9]

Kesimpulannya bahwa alasan mengapa Baginda Ali As memberikan baiat kepada para khalifah hal itu bukan lantaran takut (karena semua orang, kawan dan lawan tahu tentang keberaniaan tiada tara yang dimiliki Baginda Ali As) melainkan kurangnya pendukung di jalan kebenaran dan juga didorong oleh kemaslahatan untuk menjaga kesatuan, keutuhan dan kemaslahatan Islam. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh setiap pemimpin sejati bahkan Rasulullah Saw sendiri, dimana lantaran kurangnya pendukung dan untuk menjaga pendukung yang sedikit itu dan menjaga kemaslahatan Islam, terpaksa menarik diri dari kaumnya dan berhijrah ke Madinah hingga beliau mendapatkan banyak pengikut yang berujung pada peristiwa Fathu Makkah. Atau pada masa lainnya, Rasulullah Saw terpaksa memilih berdamai dengan orang-orang Musyrik. Apakah tindakan seperti ini dapat disebut sebagai tindakan pengecut bahwa apabila Rasulullah Saw memandang dirinya sebagai Rasululullah lantas mengapa berdamai dengan orang-orang musyrik? Dimana apabila beliau tidak memiliki kekuataan yang dapat menandingi lantas ia tidak memiliki kelayakan untuk menjabat sebagai seorang nabi dan pemimpin?!

Karena itu, Baginda Ali As, meski beliau adalah khalifah Rasulullah Saw, lebih memilih bersabar dan menahan diri. Hal itu didorong oleh keinginan yang luhur untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Islam. Karena beliau dengan baik memahami bahwa bukan tempatnya untuk angkat senjata, menghunus pedang dan memamerkan keberanian dan adu otot di jalan Allah. Akan tetapi kondisi masyarakat Islam pasca wafatnya Rasulullah menuntut kesabaran lebih tinggi nilainya ketimbang keberanian. Beliau mengetahui bahwa dalam kondisi seperti ini bahwa menghunus pedang akan lebih banyak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk melenyapkan dan mencerabut Islam hingga ke akar-akarnya. Karena itu, kemaslahatan pribadi dikorbankan untuk kemaslahatan yang lebih penting yaitu asas Islam.

Catatan Kaki:

[1]. Kanz al-‘Ummâl, 5/652.

[2]. Suyuthi, Târikh al-Khulâfah, hal. 62, Dar al-Fikr, Libanon. Târikh Ya’qubi, 124/125-2. Thabari, Târikh al-Umam wa al-Muluk, jil. 2, hal. 443, Istiqamat, Kairo. Musnad Ahmad, jil. 3, hal. 165, Dar al-Shadir.

[3]. Ibid.

[4]. Ma’âlim al-Madrasatain, Allamah ‘Askari, jil. 1, hal. 162.

[5]. Thabari, Târikh al-Umam wa al-Muluk, 2/448, Istiqamat, Kairo.

[6]. Ansab al-Asyrâf, 1/587.

[7]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 3, hal. 45.

[8]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 36, hal. 73.

[9]. Nahj al-Balâgha, Khutbah 5, hal. 51.


Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as

Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as

Jika Imam Ali as memang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw untuk menjadi khalifah, lalu mengapa beliau bersedia membai’at Abu Bakar? Kalau beliau membai’at Abu Bakar, berarti beliau memang tidak ditentukan nabi sebagai khalifah, atau paling tidak berarti beliau telah menyerahkan haknya kepada orang lain.

Pertanyaan ini memiliki dua sisi:

1. Telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as oleh nabi.

2. Imam Ali as membai’at Abu Bakar.

Tentang telah ditentukannya kekhalifahan Imam Ali as oleh nabi, dalil-dalilnya sangat banyak dan jelas sekali. Dalil-dalil tersebut tentunya sangat lebih dari cukup bagi orang yang berniat mencari kebenaran tanpa fanatisme. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah:

1. Hadits Yaumul Indzar: Rasulullah saw sejak hari pertama beliau mengumumkan kenabiannya kepada keluarga besarnya telah menjelaskan kekhalifahan Imam Ali as. Di hari yang dikenal dengan Yaumul Indzar atau Yaumud Daar, dalam ucapan-ucapannya kepada Bani Hasyim beliau berkata: “Aku diutus oleh Allah swt untuk mengajakmu kepada kebaikan dunia dan akherat. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk membantuku dalam hal ini?”

Beliau menanyakan hal yang sama sebanyak tiga kali namun tak ada yang menjawab beliau selain Ali bin Abi Thalib as. Dua kali Rasulullah saw memintanya untuk diam, namun kali ketiga beliau menerimanya. Lalu beliau bersabda: “Ia adalah saudaraku, pewarisku, dan khalifah setelahku di antara kalian. Maka dengarkanlah perkataannya dan taati ia.”[1]

2. Hadits Manzilah: Selain itu sering sekali beliau menjelaskan kepada semua orang tentang kedudukan Imam Ali as baginya. Ungkapan-ungkapan yang beliau gunakan dalam ucapannya menunjukkan bahwa Imam Ali as adalah pengganti sepeninggal beliau. Saat Imam Ali as kesal mendengar ucapan-ucapan orang munafik, beliau mengadukannya kepada Rasulullah saw. Kemudian nabi berkata kepadanya: “Wahai Ali, tidakkah engkau ridha di sisiku berkedudukan bagai Harun as di sisi Musa as? Hanya saja tidak ada nabi setelahku.”[2] Di riwayat lain disebutkan: “Bagiku engkau seperti Harun as di sisi Musa as, hanya saja tak ada nabi setelahku.”[3]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa kedudukan Imam Ali as di sisi nabi bagaikan kedudukan Harun as di sisi Musa as. Jelas jika seandainya dulu nabi Harun as masih hidup, ia pasti menjadi pengganti nabi Musa as.

3. Hadits Tsaqalain: Beberapa kali Rasulullah saw mengucapkan hadits ini. Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal berharga bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, dan salah satunya lebih agung dari lainnya: Kitab Allah swt, tali yang menjulur dari langit ke bumi, dan yang kedua Ahlul Baitku; keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya masuk ke dalam telaga surga. Maka lihatlah bagaimana diri kalian kelak akan bersikap.”[4] Dalam hadits tersebut beliau menjelaskan bahwa Al-Qur’an adalah pegangan utama umat Islam dan Ahlul-Bait adalah penafsir Al-Qur’an yang harus dijadikan rujukan. Karena Imam Ali as adalah Ahlul-Bait nabi, hendaknya umat Islam menjadikannya rujukan sepeninggal nabi.

4. Hadits Ghadir: Begitu juga saat Rasulullah saw berada di Ghadir Khum, setelah beliau meminta kesaksian dari seluruh umat Islam bahwa dirinya lebih dahulu daripada harta dan jiwa mereka, beliau bersabda: “Barang siapa menjadikanku tuannya, maka hendaknya menjadikan Ali sebagai tuannya pula. Ya Tuhan, tolonglah orang yang menolongnya, dan hinakanlah orang yang menghinanya.”[5]

Ahlu Sunah Meragukan Hadits Ghadir

Meskipun Ahlu Sunah dikenal meragukan hadits Ghadir sebagai bukti kekhalifahan Imam Ali as, namun dengan melihat indikasi-indikasi sebelum dan sesudah beliau mengucapkan hadits itu, kenyataannya akan jelas bahwa yang dimaksud “tuan” dalam hadits tersebut berarti “pemimpin”. Sebelum mengucapkan hadits itu Rasulullah saw meminta kesaksian umatnya: “Bukankah aku paling berhak atas kalian? Atas jiwa dan harta kalian?” Setelah semua orang mengiyakan, beliau menyatakan bahwa demikian juga Ali bin Abi Thalib memilki wewenang yang sama sepertinya. Lalu setelah itu nabi berdoa agar melaknat orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib as dan menolong orang yang menolongnya. Nabi juga menjelaskan bahwa mencintai Ali as berarti mencintai Allah swt dan nabi-Nya, memusuhi Ali as juga berarti memusuhi Allah swt dan nabi-Nya. Hal-hal sedemikian rupa membuktikan bahwa maksud Rasulullah dalam hadits Ghadir adalah menyatakan kepada semua orang bahwa Imam Ali as adalah pengganti sepeninggal beliau.

Alasan Imam Ali as membai’at Abu Bakar

Adapun Imam Ali as membai’at Abu Bakar, jika itu memang benar, hal itu tidak bertentangan dengan telah ditentukannya kekhalifahan Imam as oleh nabi. Karena tugas beliau adalah memimpin umat; entah beliau diangkat oleh umatnya ataupun tidak, beliau tetap dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin yang beliau bisa. Imam Ali as membai’at Abu Bakar karena tidak ingin menimbulkan kericuhan di dalam umat Islam. Karena jika tidak maka kekacauan dan perpecahan tersebut akan digunakan oleh musuh-musuh Islam dari Luar, seperti Roma dan Persia saat itu, untuk menyerang dan menghancurkan Islam. Dengan kebijakan tersebut Imam Ali as dapat menghindari keributan di dalam demi memfokuskan fikiran umat Islam bersama untuk menghadapi bahaya musuh-musuh di luar.

Dalam segala keadaan Imam Ali as rela mengorbankan apapun demi Islam. Bagaikan seorang ibu sejati yang rela mengorbankan nyawanya pun demi anaknya.[6] Imam Ali as sendiri berkata: “Demi Allah, aku sama sekali tidak berfikir bahwa Arab akan merampas kekhalifahan dari tangan Ahlul Bait dan menjauhkannya dariku. Aku melihat mereka berbondong-bondong membai’at seseorang. Aku pun enggan untuk membai’atnya. Namun aku melihat ada sekelompok orang yang hendak menghancurkan agama Muhammad saw. Maka aku takut jika aku tidak berbuat apa-apa untuk Islam dan Muslimin maka akan timbul perpecahan di dada Islam, yang mana musibah itu bagiku lebih besar daripada kehilangan kedudukan yang menurut kalian sangat diidamkan.”[7]

Untuk mengkaji lebih jauh:

1. Allamah Sayid Muhammad Husain Husaini Thabthabai, Emam Shenashi, penerbit Hekmat, 1421, jil. 4-7.

2. Sayid Syarafuddin Al-Musawi, Rahbari e Emam Ali as Dar Qor’an va Sonnat, terjemahan Muhammad Ja’far Emami, Moawenat e Farhanggi Sazman e Tablighat, 1370.

Hadits akhir:

Rasulullah saw bersabda: “Wahai Bani Hasyim! Sesungguhnya saudaraku, pewarisku, dan penggantiku di antara keluargaku adalah Ali bin Abi Thalib as. Ia yang akan menunaikan hutang-hutangku dan menjalankan tugas-tugasku.”[8]


[1] Muhammad bin Jarir Thabari, Tarikh Thabari, jil. 2, hal. 321, Tahkik: Muhammad Abul Fadhl Ibrahim; Abdul Rahman bin Muhammad bin Khuldun,Tarikh Ibnu Khuldun, jil. 1, hal. 647; Al-Kamil, jil. 2, hal. 32.

[2] Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Atsir, Usdul Ghabah Fi Ma’rifati Ash-Shahabah, jil. 3, hal. 601.

[3] Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Al-Ishabah fi Tamyiiz Ash-Shahabah, Tahkik: Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu’awidh, jil. 3, hal. 1097;Ahmad bin Yahya bin Jabir Baladzari, Ansab Al Asyraf, Tahkik: Muhammad Hamidullah, jil. 2, hal. 94.

[4] Usdul Ghabah, jil. 1, hal. 490.

[5] Ibid, jil. 1, hal. 439; Abul Fida’ Ismail bin ‘Amr bin Katsir Al-Dimashqi, Al-Bidayah wa An-Nihayah, jil. 5, hal. 210.

[6] Di jaman Umar ada dua orang wanita berselisih mengaku seorang bayi sebagai anaknya. Supaya dapat membuktikan siapa ibu anak itu yang sebenarnya, Imam Ali as berencana untuk memotong anak menjadi dua lalu dibagikan tiap potongnya kepada setiap wanita itu. Salah seorang wanita itu bersedia, namun satunya lagi tidak bersedia dan berkata: “Jangan, lebih baik berikan saja jatahku untuk wanita itu.” Lalu akhirnya Imam Ali menyatakan bahwa ibu yang tidak bersedia anaknya dipotong itu adalah ibu yang sebenarnya. (Qezavat Haye Mohayerol Oqul, Sayid Hasan Muhsin Amin ‘Amili, hal. 37)

[7] Nahjul Balaghah, Faidz Al-Kashani, surat ke 62.

[8] Amali Thusi, 602/1244.

Ali pengganti nabi

Ali pengganti nabi

Pada suatu hari Dhirar bin Dhab, salah seorang ulama Ahlu Sunah, berkata kepada Yahya bin Khalid, wazir Harun Ar Rasyid: “Aku siap untuk berdebat. Siapapun yang berani mengajakku, silahkan.”

Yahya: “Apa kamu siap berdebat tentang ‘Rukun Syiah’?”

Dhirar: “Aku siap, dengan siapapun saja.”

Akhirnya Yahya pun menawarkannya untuk berdebat dengan Hisyam bin Hakam, seorang murid Imam Shadiq. Demikian perdebatan itu:

Hisyam: “Tentang imamah (ke-imam-an), apakah kelayakan seseorang untuk menjadi imam dan pemimpin ada di batin (yang tidak nampak) atau di lahir (yang nampak)?”

Dhirar: “Kita memahami dari lahir. Karena kita tidak bisa mengetahui batin seseorang kecuali nabi yang mendapatkan pengetahuan dari wahyu.”

Hisyam: “Benar yang kau katakan. Coba katakan padaku, jika dilihat dari segi lahiriah, antara Ali dan Abu Bakar, siapa yang sering membela nabi dengan pedang dan nyawanya? Menembus barisan musuh membasmi orang-orang yang memusuhi nabi? Siapa yang paling berperan dalam kemenangan-kemenangan umat Islam dalam peperangan mereka?”

Dhirar: “Ya, memang dari segi perang berperang, Ali memang unggul. Namun Abu Bakar punya kriteria maknawiah yang tidak dipunyai Ali, dan Abu Bakar lebih tinggi darinya.”

Hisyam: “Bukannya kriteria maknawi itu adalah perkara batin? Bukannya kau katakan tadi kamu tidak bisa menilai seseorang dari batinnya? Kamu dapat berkata begitu kalau nabi memang pernah menyatakan keunggulan Abu Bakar atas dasar wahyu yang beliau terima. Namun nyatanya nabi lebih sering mengungkap keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Misalnya beliau berkata, “Waha Ali, engkau di sisiku bagai Harun di sisi Musa.” Apakah nabi pernah mengatakan perkataan seperti itu tenang Abu Bakar? Lalu jawab juga pertanyaanku ini, apakah ketika nabi berkata seperti itu, perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di batin Ali? Apakah perkataan nabi salah dan wahyu itu salah?”

Hisyam pun tidak menjawab pertanyaannya. Lalu Hisyam berkata, “Bukankah dari segi lahir dan batin Ali bin Abi Thalib lebih layak untuk menjadi khalifah dari pada Abu Bakar?”[1]


[1] Fushulul Mukhtarah, Sayid Murtadha, jilid 1, halaman 9; Qamus Ar Rijal, jilid 9, halaman 342.

Peristiwa Saqifah yang penuh keributan

Peristiwa Saqifah yang penuh keributan

Tanya: Yang jelas Ali hanya duduk di rumah… Pertamanya, Anshar menentang Abu Bakar dan bersikeras untuk membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah namun akhirnya semuanya membai’at Abu Bakar. Bai’at mereka mungkin memiliki salah satu dari beberapa alasan ini:

1. Mereka dipaksa membai’at.

2. Akhirnya mereka sadar bahwa Abu Bakar layak untuk menjadi khalifah.

3. Mereka asal membai’at begitu saja, tanpa ada tujuan.

Karena yang pertama dan ketiga tidak mungkin, dan tidak ada kemungkinan keempat; jadi yang benar adalah yang kedua. Betul bukan?

Jawab: Padahal sebelumnya penanya pernah menyatakan bahwa semua sahabat telah membai’at Abu Bakar, namun di sini ia berkata bahwa Anshar tidak membai’atnya, namun akhirnya mereka pun membai’at Abu Bakar.

Sejarah mencatat bahwa dalam peristwia Saqifah, hanya pemimpin kaum Aus yang membai’at Abu Bakar; karena kaum Aus berkeyakinan bahwa kalau sampai orang-orang Khazraj memilih seorang pemimpin untuk mereka, mereka pasti akan membanggakan itu dan kaum Aus tidak akan mendapatkan apa-apa, oleh karenanya pemimpin Kaum Aus bangkit membai’at Abu Bakar.[1]

Kalau begini kenyataannya, bagaimana bisa dikatakan semua kaum Anshar membai’at Abu Bakar?

Sepertinya penanya mengira peristiwa Saqifah berjalan lancar dan dengan tanpa ada perdebatan dan percekcokan. Jika ia membaca sejarah Saqifah dengan benar, pasti ia akan fahami bagaimana kenyataannya.

Baiklah, di sini saya akan menggambarkan peristiwa Saqifah untuk para pembaca secara singkat:

Hanya ada tiga orang dari kaum Muhajirin saat itu, mereka adalah Abu Bakar, Umar dan Abi ‘Ubaidah Jarrah.

Thabari menulis: Kaum Muhajirin sedang bersiap untuk memandikan dan mengkafani jenazah Rasulullah Saw. Sedangkan kaum Anshar berkumpul di Saqifah membentuk satu kelompok. Mereka sengaja mengadakan suatu perundingan guna menentukan khalifah tanpa dihadiri kaum Muhajirin. Tiba-tiba datang dua orang penentang Sa’ad bin ‘Ubadah yang bernama Mu’an bin ‘Uday dan ‘Uwaiyam bin Sa’idah datang[2] dan berkata kepada Abu Bakar: “Bibit fitnah telah tertanam! Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah untuk membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah menjadi khalifah.” Abu Bakar tanpa memberitahukan orang-orang Muhajirin yang lainnya bergegas menuju Saqifah bersama Umar dan Abu Ubaidah. Dengan demikian mereka meninggalkan upacara pemandian dan pemakaman jenazah Nabi.

Mereka sampai di Saqifah sedang Sa’ad bin ‘Ubadah berpidato yang isinya:

“Wahai kaum Anshar, kalian telah memeluk Islam lebih dahulu. Oleh karena itu kalian memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Bangkitlah dan genggamlah tali kendali urusan ini.”

Abu Bakar berkata: “Tuhan telah mengutus Muhammad saw sebagai Nabi dan kaum Muhajirin lah yang telah mengimaninya terlebih dahulu.”

Lalu Abu Bakar menyinggung masalah pertikaian antara dua kabilah dalam Anshar, yakni Uais dan Khazraj; yang mana jika Uais berkuasa, pasti Khazraj tidak terima, begitu juga sebaliknya.

Ketika pembicaraan Abu Bakar telah usai, Habbab bin Mundzir, seorang sahabat dari Anshar bangkit dan berkata, “Hai Anshar, bangkitlah, rebutlah kekuasaan ini! Banyak penentang kalian yang hidup di bawah bayangan kalian, namun mereka sama sekali tidak akan berani menentang kalian.” Lalu ia menghadap ke arah Abu Bakar seraya berkata, “Sumpah demi Tuhan, tidak ada yang bisa menentang perkataanku kecuali aku akan menghantam hidungnya dengan pangkal pedang ini!”

Umar berkata kepadanya, “Semoga Tuhan membinasakanmu!”

Ia menjawab, “Engkau yang akan dibinasakan Tuhan!”

Akhirnya semua orang bangkit merampas pedangnya dan menenangkannya.

Tak lama kemudian Umar berpidato. Nada bicaranya begitu keras dalam menentang perkataan Habbab bin Mundzir. Ia berkata: “Arab tidak akan pernah tunduk di hadapan kalian dan mustahil menerima kalian sebagai khalifah. Sungguh Nabi dari pihak selain Anshar.”

Sejenak suasana menjadi sepi. Lalu berdirilah Basyir bin Sa’ad, dari kabilah Khazraj. Ia adalah sepupu Sa’ad bin ‘Ubadah yang begitu membencinya. Ia memecah keheningan dengan berteriak, “Nabi dari Quraisy, dan keluarga Nabi lebih layak untuk memimpin setelahnya.”

Abu Bakar menggunakan kesempatan ini lalu berkata, “Bai’atlah salah satu di antara Umar atau Abu Ubaidah.” Ucapannya itu sebenarnya tidak terlalu serius, hanya pembukaan agar kedua orang tersebut membawa Abu Bakar maju ke depan lalu keduanya membai’at Abu Bakar. Tanpa basa basi, Abu Bakar menjulurkan tangannya untuk dibai’at. Basyir bin Sa’ad pun juga senang dan membai’atnya.

Habbab bin Mundzir dari Anshar berkata, “Engkau adalah anak durhaka Khazraj yang penuh kedengkian!” Dengan demikian, pimpinan Aus yang sempat senang dengan pengunduran diri kaum Khazraj berbincang-bincang dengan anggota kabilah lalu berkata kepada mereka, “Jika Khazraj mencuri kekhilafahan ini, artinya mereka akan mendapatkan keutamaan yang spesial, jadi lebih baik kita membai’at Abu Bakar saja.”

Setelah para pembesar Aus membai’at Abu Bakar, mulailah percekcokan terjadi, dan Sa’ad bin ‘Ubadah yang sedang sakit hampir saja terbunuh.

Umar berteriak, “Bunuhlah Sa’ad! Semoga Tuhan membunuhnya. Ia adalah orang munafik dan penebar fitnah.” Anak Sa’ad yang bernama Qais bin Sa’ad marah atas kelancangan Umar dan menggenggam jenggotnya seraya berkata, “Kalau sampai ada satu helaipun rambut ayahku yang tercabut, aku tidak akan membiarkan ada satupun gigimu yang tersisa.”

Muhajirin yang hadir di Saqifah tidak merasa cukup hanya dengan bai’at itu saja. Mereka pergi keluar Saqifah dan mendatangi masjid. Secara bertahap mereka mengambil bai’at dari setiap orang. Namun mereka terhambat dengan keberadaan 18 orang dari Bani Hasyim di rumah Fathimah Azzahra as. Mereka tidak mau membai’at Abu Bakar, bagi mereka pemimpin yang sebenarnya adalah Ali as. Mereka memaksa 18 orang tersebut sedemikian rupa yang mana apa yang seharusnya tak terjadi akhirnya terjadi juga dan sejarah telah mencatatnya, saya tidak ingin menyinggungnya di sini.[3]

Dengan ulasan di atas, ada beberapa poin yang menjadi jelas:

1. Apa yang terjadi di Saqifah, semuanya berada di luar kemaslahatan Islam dan umatnya. Yang ada hanyalah pertikaian antar kelompok yang saling berebut kekuasaan. Anshar membanggakan pertolongannya terhadap Nabi saat berhijrah, Muhajirin membanggakan kebersamaan mereka dengan Nabi. Mereka saling membanggakan diri dan melupakan perintah Tuhan dan pesan Nabi-Nya.

2. Pada dasarnya, dari sekumpulan orang yang hadir di Saqifah, hanya ada empat orang yang membai’at Abu Bakar; dua orang dari Muhajirin, yakni Umar dan Abu ‘Ubaidah, dan dua orang lagi dari Anshar, yang bernama Basyir bin Sa’ad dari Khazraj dan Usaid bin Khadhir dari Uais. Selebihnya sama sekali tidak dijelaskan bagaimana pendapat mereka, karena mereka dianggap telah terwakili oleh pemimpin mereka.

3. Peristiwa Saqifah berlangsung dengan penuh pertikaian dan kekerasan yang tak patut.

Akhirnya bai’at pun terjadi dan Sa’ad bin ‘Ubadah pimpinan kaum Khazraj terbunuh di tengah gurun dan dikira jin adalah pembunuhnya, lalu dikenal dengan sebutan “orang yang dibunuh jin”.

Thabari menukil dari Umar bin Khattab mengenai Saqifah: “Sungguh peristiwa yang tak terorganisir dan tidak jelas, sama seperti yang sering terjadi di masa Jahiliah.”[4] Bahkan setelah itu Umar sendiri berkata dengan jelas, “Sungguh bai’at Abu Bakar adalah keputusan yang terburu-buru dan tak dilandasi oleh pemikiran. Semoga Tuhan menjauhkan kita dari keburukannya.”[5]


[1] Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 458.

[2] Ibid

[3] Silahkan merujuk Tarikh Thabari, jld. 2, peristiwa tahun 11 Hijriah, hlm. 456;Tarikh Ibnu Atsir, jld. 2, hlm. 137; ‘Aqdul Farid, jld. 2, hlm. 249; dan masih banyak lagi…

[4] Tarikh Thabari, jili d2, hlm. 459.

[5] Ibid, jld. 2, hlm. 446.

Bukankah kekhalifahan Abu Bakar sah?

Bukankah kekhalifahan Abu Bakar sah

Tanya: Menurut kami kekhalifahan Abu Bakar sah karena dua hal: pertama, karena para sahabat menerimanya dan tidak ada yang bertentangan dengan itu; kedua, Ali tidak menentang Abu Bakar bahkan sampai memeranginya. Benarkah demikian?

Jawab: Anda katakan para sahabat menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Ini hanya ungkapan tak beralasan. Ternyata anda tidak tahu bagaimana ceritaSaqifah. Banyak sekali percekcokan seputar kekhilafahan Abu Bakar; saya hanya membawakan beberapa contoh saja:

1. Kaum Khazraj, yang jumlahnya adalah separuh dari Anshar, tidak membai’at Abu Bakar; karena mereka sebelumnya sudah berniat untuk menjadikan Sa’ad bin ‘Ubadah sebagai khalifah. Namun karena Sa’ad bin ‘Ubadah tidak dapat diharapkan lagi dalam peristwia Saqifah, akhirnya mereka berkata, “Kami tidak membai’at siapapun selain Ali.” Pimpinan kelompok ini suatu saat pergi meninggalkan Madinah menuju Syam karena takut pemerintah akan menjatuhkan hukuman atas pendapatnya. Namun pada akhirnya ia diteror di Syam dan mati secara tragis sampai-sampai semua orang berkata ia dibunuh jin!

2. Bani Hasyim dan sekelompok sahabat tetap tinggal di rumah Nabi dan enggan berbai’at. Karena itu mereka pun diancam dibakar di dalam rumah itu. Dan ini adalah masalah yang tidak dapat diingkari.

Umar bersama kawan-kawannya mendatangi rumah Ali as lalu ia mencelakai putri Nabi dengan mengancam, “Aku akan bakar rumah ini!” Mereka ingin Ali keluar lalu membai’at Umar. Kejadian bersejarah ini benar-benar tercatat jelas.[1]

Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib as tidak melawan? Sebelumnya telah dijelaskan dan bahkan beliau sendiri telah menerangkan alasan “diam”nya.[2] Beliau tidak ingin memperunyam suasana saat itu dengan tindakan yang gegabah hanya karena masalah kekuasaan yang dikejar oleh mereka. Lagi pula itu juga telah diwasiatkan oleh Nabi kepada beliau. Namun bukan berarti Imam Ali as selalu diam di hadapan siapapun, buktinya ia juga pernah memerangi kaum Qasithin,Nakitsin dan Mariqin.


[1] Al-Mushafi Ibnu Syaibah, jld. 8, hlm. 572; Ansabul Asyraf, Baladzari, jld. 1, hlm. 586; Al-Imamah wa As Siyasah, Ibnu Qutaibah, jld. 1, hlm. 12 dan 13;Thabari, jld. 2, hlm. 443; Al-Aqdul Farid, Ibnu Abdul Barr, jld. 4, hlm. 87; Al-Istiy’ab, jld. 3, hlm. 979; dan…

[2] Nahjul Balaghah, khutbah 56.

Di masa kekhalifahan Ali justru umat Islam berikhtilaf

Di masa kekhalifahan Ali justru umat Islam berikhtilaf

Tanya: Pada masa pemerintahan dua khalifah pertama, Islam mendapatkan kejayaan bermacam-macam seperti memenangkan negri-negri seberang. Islam tidak mengalami kejayaan lain yang lebih besar dari masa itu; apa lagi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang kalian anggap sebagai Imam maksum, umat Islam malah berikhtilaf di dalam. Bukankah demikian?

Jawab: Jika anda menganggap keunggulan seorang pemimpin terletak pada luasnya kekuasan secara geografis, maka sungguh Abu Bakar dan Umar lebih mulia dari Nabi Muhammad Saw! Karena kekuatan yang dimiliki oleh Islam (di jaman nabi) saat itu lebih kecil dari masa-masa pemerintahan dua khalifah pertama.

Apakah anda tidak salah mengatakan tidak ada masa Islam yang lebih berjaya dari masa itu? Jika yang anda tekankan adalah luasnya daerah kekuasaan Islam, di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kekuasaan Islam lebih luas dari yang pernah ada sebelumnya. Kalau begitu Harun seharusnya lebih tinggi dari semua khalifah, bahkan dari Nabi!

Hal yang mungkin anda lupakan adalah, menyebarnya Islam dengan cepat bukanlah berkat pemerintahan dua khalifah itu (Abu Bakar dan Umar); namun karena memang ajaran Islam mengandung pesan-pesan mulia yang dapat diterima semua orang.

Syi’ar “laa ilaaha illallah” (tiada Tuhan selain Allah) menyerukan teriakan keadilan sosial yang begitu menarik perhatian semua orang. Selain itu memang juga ada budaya Jihad dan Kesyahidan yang begitu berpengaruh dalam hal ini.

Ikhtilaf umat Islam di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib justru buah yang dihasilkan oleh kekhalifahan sebelumnya, khususnya khalifah ketiga yang mana ia telah menyebarkan hasrat kecintaan pada harta benda. Ulah khalifah ketiga lah yang membuat umat Islam berpecah belah. Karena Ali memaksa umatnya untuk kembali ke masa kenabian Rasulullah Saw, kaum pecinta dunia jelas menentangnya lalu dengan bantuan harta yang telah mereka timbun sebelumnya mereka bangkit berperang melawan Ali. Ali pun berdasarkan Al-Qur’an dan perintah Nabi dengan teguh menghadapi, dan bahkan memerangi mereka.[1]

Oleh karenanya itu ikhtilaf yang ada tidak bisa dikaitkan kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib; karena ikhtilaf tersebut muncul dikarenakan didikan khalifah sebelumnya yang membuat mereka enggan menerima pemerintahan Ilahi yang sebenarnya.


[1] Shahih Ibnu Hayyan, jld. 15, hlm. 258; Mustadrak Al-Hakim, jld. 3, hlm. 122;Musnad Ahmad bin Hambal, jld. 17, hlm. 360, hadits 11258.

Nama para khalifah pada anak-anak Ali?

Nama para khalifah pada anak-anak Ali

Tanya: Mengapa Ali bin Abi Thalib memberi nama anak-anaknya dengan nama para khalifah?

Jawab: Kita mengetahui bahwa nama ketiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman, bukanlah nama spesial yang hanya khusus dimiliki mereka saja. Sesungguhnya nama-nama tersebut memang sudah ada dan sering digunakan di tengah-tengah masyarakat Arab baik setelah Islam maupun sebelumnya. Jadi pemberian nama tersebut didak memiliki arti apa-apa yang berkenaan dengan para khalifah. Anda dapat merujuk ke kitab-kitab Rijal seperti Al-Istii’aab tulisan Ibnu Abdul Barr dan Usd Al-Ghabah tulisan Ibnu Atsir untuk mencari tahu siapa saja sahabat nabi yang juga memiliki nama Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Di sini kami ingin membawakan bukti kecil dari Usd Al-Ghabah, bahwa ada beberapa sahabat yang namanya juga Umar. Seperti: Umar Al-Aslami, Umar Al-Jam’i, Umar bin Al-Hakam, Umar bin Salim Al-Khaza’i, Umar bin Saraqah, Umar bin Sa’ad Al-Anmari, Umar bin Sa’ad As Salami, Umar bin Sufyan, Umar bin Abi Salamah, Umar bin Amir As Salami, Umar bin Abaidillah, Umar bin ‘Akramah, Umar bin ‘Amr bin Lahiq, Umar bin Malik bin Aqabah, Umar bin Malik Al-Anshari, Umar bin Mu’awiyah Al-Ghadhiri, Umar bin Yazid, Umar bin Al-Yamani.

Semua itu adalah nama-nama yang pernah disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam kitabnya. Padahal itu baru sahabat saja, masih banyak lagi yang termasuk Tabi’in yang memiliki nama Umar juga. Oleh karena itu nama-nama tersebut adalah nama biasa di kalangan Arab dan sering dipakai oleh siapa saja; bukan nama spesial yang hanya dimiliki ketiga khalifah.

Dengan demikian, hanya karena nama yang sama kita tidak bisa mengingkari kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan terhadap Ahlul Bait sepanjang sejarah.

Perlu ditambahkan lagi, bahwa para Imam di saat-saat terdesak yang sekiranya kondisi itu menyulitkan pengikut-pengikutnya, mereka berhak melakukan tindakan-tindakan seperti memberi nama anak-anak mereka dengan nama para khalifah, menjalin ikatan dengan khalifah dengan cara menikahkan anak-anak mereka, atau dengan cara lainnya. Tentu tujuannya adalah untuk mencari aman dari tekanan pemerintah zalim saat itu. Lalu dengan demikian para khalifah tidak bisa sewena-wena lagi terhadap mereka, dan tak bisa menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan kezaliman kepada umat Syiah.

Bai’at Ali bin Abi Thalib untuk khalifah

Bai'at Ali bin Abi Thalib untuk khalifah

Tanya: Bukankah Ali bin Abi Thalib telah membai’at khalifah? Artinya kekhalifahan itu benar bagi Ali?

Jawab: Syiah berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak membai’at siapapun. Karena ia mengaku bahwa dirinya-lah khalifah yang telah ditetapkan Tuhan. Namun ternyata kekhilafahan jatuh ke tangan orang lain, yang kemudian “kemaslahatan bersama” menuntutnya untuk menyertai mereka. Ia sendiri pernah berkata:

“Aku melihat bahwa jika aku bersikeras mengambil hakku (kekhalifahan), maka Islam yang ada sekarang ini pun juga akan musnah.”[1]

Ia tidak menemukan cara lain selain menyertai khalifah-khalifah yang ada dan membimbing mereka.

Bahkan ketika sebagian orang-orang Arab menolak untuk membayar zakat, dan akhirnya mereka dikecam, beliau pun juga tidak bisa melakukan apa-apa selain diam. Namun tidak selamanya seperti itu, pada saat-saat tertentu ia menguak kenyataan yang ada dan berseru mengingatkan masyarakat akan hak-haknya.

Menurut para perawi Ahlu Sunah, Ali bin Abi Thalib membai’at khalifah sepeninggal Fathimah Az-Zahra. Namun selama Fathimah Az-Zahra masih hidup, ia terus menerus kesal terhadap Abu Bakar dan tidak mau berbicara dengannya karena marah.[2]

Anggap saja Ali bin Abi Thalib memang betul telah membai’at khalifah sepeninggal istrinya. Namun seluruh ahli hadits bersepakat bahwa Fathimah Az-Zahra sampai akhir hayatnya tidak pernah membai’at bahkan berpaling dari mereka.

Ibnu Hajar dalam Syarah Shahih Bukhari menukilkan: “Fathimah Az-Zahra marah terhadap Abu Bakar dan selalu menjauhinya. Ia tetap dalam keadaan seperti itu hingga enam hari, baru setelah itu ia meninggal dunia. Ali menyolati jasad istrinya dan ia tidak memberitahukan hal itu kepada Abu Bakar.”[3]

Kini kami bertanya, bukankah Fatimah Az-Zahra juga diakui oleh Shahih Bukhari sebagai wanita terbaik di muka bumi? Lalu mengapa ia tidak membai’at Abu Bakar? Jika Abu Bakar berhak untuk menjadi khalifah, lalu mengapa putri nabi ini marah terhadapnya? Rasulullah Saw pernah bersabda:

“Barang siapa mati dan tidak membai’at serta mengakui khalifah/imam di jamannya, maka ia mati sebagai matinya orang di jaman jahiliah.”[4]

Lalu salah satu dari dua pertanyaan ini harus dijawab:

1. Putri nabi Muhammad Saw tidak membai’at Abu Bakar dan tidak mengakuinya. Apakah ia mati sebagai orang jahiliah?

2. Apakah orang yang mengaku khalifah itu sebenarnya bukan khalifah? Yakni ia tidak berhak untuk menjabat sebagai khalifah?

Kita tidak bisa menjawab “ya” untuk pertanyaan pertama. Karena putri Rasulullah Saw adalah orang yang telah disucikan oleh Allah Swt dari noda dan kesalahan; nabi pun berkata tentangnya: “Fathimah adalah penghulu wanita penghuni surga.”[5]

Beliau juga bersabda, “Wahai Fathimah, sesungguhnya Allah Swt marah karena amarahmu dan Ia ridha karena keridhaanmu.”[6]

Lalu jika demikian, maka Fathimah Az-Zahra adalah perempuan suci yang tidak mungkin ia mati sebagai orang jahiliah.

Kita simpulkan, Fathimah Az-Zahra tidak membai’at khalifah itu karena baginya pengaku khalifah itu bukan khalifah yang layak. Sampai akhir hayat ia dalam hatinya mengakui hanya seorang lah khalifah yang sah, yaitu suaminya, Ali bin Abi Thalib.

Menurut Bukhari (jika memang itu benar), Ali bin Abi Thalib membai’at khalifah setelah enam bulan. Lalu jika memang ia layak dibai’at kenapa harus tertunda sekian lama?

Sungguh aneh jika anda hanya mengandalkan sepenggal kisah sejarah bahwa “Ali membai’at khalifah”, itu saja, sedang anda melupakan segala kesedihan yang pernah menimpa Fathimah Az-Zahra selama hidupnya, sepeninggal nabi.

Dengan penjelasan ini dapat kami jelaskan bahwa bai’at Ali bin Abi Thalib setelah enam bulan tersebut tidaklah berarti apa-apa. Karena khalifah sama sekali tidak membutuhkan bai’at darinya; yakni ia (khalifah) telah duduk di tahta kekhalifahan dengan nyaman saat itu juga. Dan, Ali pun bukan orang yang bisa meninggalkan kewajiban hanya karena seorang istri menghalanginya.

Apapun yang dilakukan Ali bin Abi Thalib bersama khalifah masa itu hanya sebatas menyertai dan mengarahkan khalifah demi terjaganya Islam dari perpecahan dan kemusnahan. Bahkan perlu ditambahkan, bahwa bai’at Ali bin Abi Thalib berdasarkan paksaan dari pihak khalifah. Kenyataan tersebut dapat kita fahami dari sepucuk surat yang pernah ditulis oleh Mu’awiyah kepada Ali bin Abi Thalib.


[1] Nahjul Balaghah, surat ke-62.

[2] Shahih Bukhari, jld. 4, hlm. 42; jld. 5, hlm. 82; jld. 8, hlm. 30.

[3] Fathul Bari, kitab Al-Maghazi, bab Ghazwah Khaibar, jld. 7, hlm. 493, hadits 4240 dan juga kitab Al-Faraidh, jld. 12, hlm. 5, hadits 6726.

[4] Shahih Bukhari, jld. 6, hlm. 22, bab Man Farraqa Amr Al-Muslimin; Sunan Al-Baihaqi, jld. 8, hlm. 156.

[5] Ibid, jld. 4, hlm. 25, bab Manaqib Qarabah Rasulullah.

[6] Ibid, jld. 4, hlm. 210; Mustadrak Al-Hakim, jld. 3, hlm. 154.

Nama para khalifah pada anak-anak Ali

Mengapa Imam Ali as. Akhirnya Membaiat Abu Bakar?

Adapun mengapa akhirnya Imam Ali as. memberikan baitannya untuk Abu Bakar? Riwayat-riwayat dari Aisyah di atas mengatakan bahwa ia memohon perdamaian dengan pihak Abu Bakar dikarenakan kematian Fatimah yang mengakibatkan berpalingnya orang-orang dari Ali as.

Demikian Aisyah menganalisa sikap politis Imam Ali as. dan itu adalah hak Aisyah untuk mengatakannya! Sebagaimana orang lain juga boleh mengutarakan analisanya dalam masalah tersebut. Akan tetapi Imam Ali as. menerangkan kepada kita sebab mengapa beliau pada akhirnya memberikan baiat untuk Abu Bakar dan tidak terus mengambil sikap oposisi, apalagi perlawanan bersenjata!

Dalam keterangan-keterangan yang dinukil dari Imam Ali as. ada beberapa sebab:

Pertama, tidak adanya pembela yang cukup untuk mengambil alih kembali hak kewalian beliau.

Sikap Imam Ali as. itu telah beliau abadikan dalam benyak kesempatan, di antara dalam pidato beliau yang terkenal dengan nama khuthbah Syiqsyiqiyyah.

Imam Ali as. berpidato:

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا إبْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ اْلقُطْبِ مِنَ الْرُحَى , يَنْحَدِرُ عَنِّي اْلسَيْلُ وَ لاَ يَرْقَى إلَىَّ الْطَيْرُ. فَسَدَلْتُ دُوْنَهَا ثَوْبًا  وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا . وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِ بَيْنَ أنْ أَصُوْلَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخْيةٍ عَمْيَاءَ , يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَ يَشِيْبُ فِيْهَا الْصَغِيْرُ, وَ يَكْدَحُ  فِيْهَا الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ !

فَرَاَيْتُ اَنَّ الْصَبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى . فَصَبَرْتُ , وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى, و فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِيْ نَهْبًا.                                                           

“Demi Allah, sesungguhnya putra Abu Quhafah (Abu ABakar) telah mengenakan busana kekhilafahan itu, padahal ia tahu bahwa kedudukanku sehubungan dengan itu adalah bagaikan kedudukan poros pada penggiling. Air bah mengalir dariku dan burung tak dapat terbang sampai kepadaku. Maka aku mengulur tabir terhadap kekhilafahan dan melepaskan diri darinya.

Kemudian aku mulai berpikir, apakah aku harus menyerang dengan tangan terputusatau bersabar atas kegelapan yang membutakan, dimana orang dewasa menjadi tua bangka dan anak kecil menjadi beruban dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup dalam tekanan sampai ia menemui Tuhannya!

Maka aku dapati bahwa bersabar atasnya lebih bijaksana. Maka aku bersabar, walaupun ia menusuk mata dan mencekik kerongkongan. Aku menyaksikan warisanku dirampok … “ [1]

Kedua, sikap enggan memberikan baiat itu sudah cukup membuktikan hak kewalian beliau yang mereka bekukan.

Dan ketiga, mengingat maslahat umat Islam menuntut agar beliau mengorbankan hak beliau demi meraih maslahat Islam yang lebih abadi. Sebab eksistenti kaum Muslimin dan Dawlah Islam sedang terancam dengan maraknya kaum murtad yang meninggalkan agama Islam dan berniat untuk menyerang kota suci Madinah dan memerangi kaum Muslim!

Dalam sebuah pernyataannya, Imam Ali as. menjelaskan sebab mengapa beliau sudi memberikan baiat untuk Abu Bakar:

فأَمْسَكْتُ يدي حتَّى رأيتُ راجِعَةَ الناسِ قد رجعت عن الإسلامِ , يدعون إلى مَحقِ دين محمد (ص), فَخَشيتُ إن لم أنصرِ الإسلامِ و أهلَه أن أرى فيه ثَلْمًا أو هدمًا تكون المصيبةُ بِهِ عليَّ أعظَم من فوتِ ولايَتِكم.

“Dan ketika aku saksikan kemurtadan orang-orang telah kembali meninggalkan Islam, mereka mengajak kepada pemusnahan agama Muhammad saw., maka aku khawatir jika aku tidak membela Islam dan para  pemeuluknya aku akan menyaksikan celah atau keruntuhan Islam yang bencananya atasku lebih besar dari sekedar hilangnya kekuasaan atas kalian.”[2]

Inilah sebab hakiki dalam maalah ini, bukan seperti yang diasumsikan sebagian orang.

Adapaun tuduhan Syeikh bahwa dengan demikian kaum Syi’ah menuduh Imam mereka bersikap pengecut, maka kesimpulan miring itu sama sekali tidak berdasar, sebab pada diri Nabi Harun as. terdapat uswah, teladah baik bagi Imam Ali as. ketika beliau berkata, seperti diabadikan dalam Al Qur’an:

وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى‏ إِلى‏ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُوني‏ مِنْ بَعْدي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَى الْأَلْواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني‏ وَ كادُوا يَقْتُلُونَني‏ فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْني‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ

“Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?” Dan Musa pun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata: “Hai anak ibuku,sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang lalim.” (QS.A’râf [7];150)

Imam Ali as. mengalami kondisi serupa dengan parnah dialami oleh Nabi Harun as. ketika kaumnya membangkang dengan kesesatan akibat provokasi Samiri.

Ketertindasan dan ketidak-berdayaan Imam Ali as. itu telah diberitakan Nabi saw. dalam banyak sabda beliau, di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal yang berbunyi:

أنتم المستَضْغَفٌون بَعدي

“Sepeninggalku, kalian akan ditindas.”[3]

Nabi saw. Mengabarkan Bahwa Umat Akan Mengkhianati Imam Ali as.

Bahkan lebih dari itu, Nabi saw. telah memberitakan dari balik tirai ghaib, bahwa umat ini akan menelantarkan Ali as. dan tidak memberikan kesetian pembelaan untuknya. Mereka akan mengkhianatinya!

Imam Ali as. berulang kali mengatakan:

إنّه ممّا عهد إليّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الاُمّة ستغدر بي بعده.

 “Termasuk yang dijanjikan Nabi kepadaku bahwa umat akan mengkhianatiku sepeninggal beliau.”

Hadis ini telah diriwayatkan dan dishahihkan al Hakim dan adz Dzahabi. Ia berkata:

صحيح الاسناد

“Hadis ini sahih sanadnya.”

Adz Dzahabi pun menshahihkannya. Ia berkata:

صحيح

“Hadis ini shahih.” [4]

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, al Bazzâr, ad Dâruquthni, al Khathib al Baghdâdi, al Baihaqi dkk.

 

Nabi saw. Mengabarkan Bahwa Umat Akan Menuangkan Kedengkian Mereka Kepada Imam Ali as.

Demikian juga, sebagian orang yang memendam dendam kusumat dan kebencian kepada Nabi saw. akan menuangkannya kepada Imam Ali as., dan puncaknya akan mereka lakukan sepeninggal Nabi saw.

Kenyataan itu telah diberitakan Nabi saw. kepada Ali as. Para ulama meriwayatkan banyak hadis tentangnya, di antaranya adalah hadis di bawah ini:

Imam Ali as. berkata:

بينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة، إذ أتينا على حديقة، فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة ! فقال: إنّ لك في الجنّة أحسن منها، ثمّ مررنا بأُخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة ! قال: لك في الجنّة أحسن منها، حتّى مررنا بسبع حدائق، كلّ ذلك أقول ما أحسنها ويقول: لك في الجنّة أحسن منها، فلمّا خلا لي الطريق اعتنقني ثمّ أجهش باكياً، قلت: يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلاّ من بعدي، قال: قلت يا رسول الله في سلامة من ديني ؟ قال: في سلامة من دينك.

“Ketika Rasulullah saw. memegang tanganku, ketika itu kami sedang berjalan-jalan di sebagian kampong kota Madinah, kami mendatangi sebuah kebun, aku berkata, ‘Wahai Rasulullah alangkah indahnya kebun ini!’ Maka beliau bersabda, ‘Untukmu di surga lebih indah darinya.’ Kemudian kami melewati tujuh kebun, dan setiap kali aku mengatakannya, ‘Alangkah indahnya’ dan nabi pun bersabda, ‘Untukmu di surga lebih indah darinya.’ Maka ketika kami berda di tempat yang sepi, Nabi saw. memelukku dan sepontan menangis. Aku berkata, ‘Wahai Rrasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Anda menangis?’ Beliau menjawab, ‘Kedengkian-kedengkian yang ada di dada-dada sebagian kaum yang tidak akan mereka tampakkan kecuali setelah kematianku.’ Aku berkata, ‘Apakah dalam keselamatan dalam agamaku?’ Beliau menjawab, ‘Ya. Dalam keselamatan agamamu.’”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la, al Bazzâr dengan sanad shahih, al Hakim dan adz Dzahabi dan mereka menshahihkannya,[5] Ibnu Hibbân dkk. [6]

Ia juga disebutkan oleh asy Syablanji dalam kitab Nûr al Abshârnya:88

Jadi jelaslah bagi kita apa yang sedang dialami oleh Imam Ali as. dari sebagian umat ini!

 

Imam Ali as. Mengeluhkan Pengkhiatanan Suku Quraisy!

Dalam banyak pernyataannya, Imam Ali as. telah mengeluhkan kedengkian, kejahatan dan sikap arogan suku Quraisy terhadap Nabi saw. yang kemudian, ketika mereka tidak mendapatkan jalan untuk meluapkannya kepada beliau saw., mereka meluapkan dendanm kusumat kekafiran dan kemunafikan kepadanya as.

Di bawah ini akan saya sebutkan sebuah kutipan pernyataan beliau as. tersebut.

اللهمّ إنّي أستعديك على قريش، فإنّهم أضمروا لرسولك (صلى الله عليه وآله وسلم) ضروباً من الشر والغدر، فعجزوا عنها، وحُلت بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي والدائرة عليّ، اللهمّ احفظ حسناًوحسيناً، ولا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمت حيّاً، فإذا توفّيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد.

“Ya Allah, aku memohon dari Mu agar melawan Quraisy, karena mereka telah memendam bermacam sikpa jahat dan pengkhianatan kepada Rasul-Mu saw., lalu mereka lemah dari meluapkannya, dan Engkau menghalang-halangi mereka darinya, maka dicicipkannya kepadaku dan dialamatkannya ke atasku. Ya Allah peliharalah Hasan dan Husain, jangan Engkau beri kesempatan orang-orang durjana dari Quraisy itu membinasakan keduanya selagi aku masih hidup. Dan jika Engkau telah wafatkan aku, maka Engkau-lah yang mengontrol mereka, dan Engkau Maha Menyaksikan segala sesuatu.”[7]

Coba Anda perhatikan pernyataan Imam Ali as. di atas, bagaimana dendam dan pengkhianatan Quraisy terhadap Nabi saw. akan mereka luapkan kepadanya! Dan di dalamnya juga terdapat penegasan bahwa mereka tidak segan-segan akan menghabisi nyawa bocah-bocah mungil kesayangan Rasulullah saw.; Hasan dan Husain as. yang akan meneruskan garis keturunan kebanian sebagai melampiasan dendam mereka kepada Nabi saw.!


[1]Nahjul Balaghah, pidato ke3.

[2] Ibid. pidato ke74.

[3] Musnad Ahmad,6/339.

[4] Mustadrak al Hakim,3/140 dan 142.

[5] Al Mustadrak,3/139 hanya saja bagian akhir radaksi hadis ini terpotong, sepertinya ada “tangan-tangan terampil” yang sengaja menyensor hadis di atas.

[6]Teks hadis di atas sesuai dengan yang terdapat Majma’ az Zawâid,9/118.

[7] Syarah Nahjul Balaghhah, 20/298.

Membantah Habib Zein yang melaknat Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah

wahabi gencar menuduh “Said Aqil Merusak Islam”.

Apa target wahabi yang diback up Saudi untuk mewahabikan NKRI ??

Agar Jabatan Ketum PBNU dialihkan kepada ulama NU yang anti syi’ah !! Wahabi menghalalkan segala cara agar Said Aqil dicopot dari jabatannya. Tokoh anti syi’ah sangat diharapkan wahabi jadi ketua umum PBNU

 


Banser NU dan PAGARNUSA harus waspada

baca juga : NU mampu membungkam wahabi setan nejed hanya dengan satu artikel ini !!!

babi2.jpg
“Sejak salafi masuk Indonesia maka radikalisme merajalela. Mulai dari issue madzab, Pengeboman, dan pembid’ah-an sampai dengan Pengkafiran madzab lain yang berbeda dengan mereka“(Voice Area)
.
 
Pemerintah Salafi Wahabi Saudi mengkader ekstrimis wahabi indonesia untuk menyerang acara acara syi’ah Indonesia, dan mengirim pasukan untuk membantai syi’ah Yaman serta menyediakan pangkalan bagi Amerika untuk menyerang Irak.Anda mungkin terkejut membaca judul diatas ?
.
Terkesan fitnah mungkin menurut anda ? Ah tidak juga !Sejak salafi masuk Indonesia maka radikalisme merajalela. Mulai dari issue madzab, Pengeboman, dan pembid’ah-an sampai dengan Pengkafiran madzab lain yang berbeda dengan mereka
.
Sebenarnya Salafi terbagi menjadi dua cabang (aliran) yang masing-masing memiliki tugas dan target yang berbeda dalam menjalankan metode dakwahnya tapi pada dasarnya hal itu sama-sama bermuara pada satu kepentingan yang absolut yaitu merusak islam dari dalam
.
Pertama, Salafi dakwah yang memiliki ciri – ciri :
[1]. Mendukung Arab Saudi menyediakan pangkalan militer kepada Amerika Serikat ketika menyerang Irak pada PERANG TELUK I, fatwa pro Amerika yang ditanda tangani Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz salah satu ulama wahabi yang tunduk dan patuh pada setiap perkataan Raja Saudi yang ahli maksiat.
.
[2]. Mendukung Irak ( Saddam Hussein ) menyerang Iran pada saat perang Irak – iran 1980 -1988, saat itu Amerika Serikat dan Sebagian negara negara Arab mendorong dilakukannya pembunuhan massal terhadap 1 juta rakyat Iran
.
[3]. Loyal kepada kerajaan Saudi yang monarkhi absolut dan pro Amerika – Israel, sikap pro Amerika ditandai dengan fatwa fatwa ulama salafi wahabi seperti Syaikh Albani yang meminta rakyat Palestina hijrah keluar dari Palestina
.
[4]. Gemar sekali membid’ah–kan dan mengkafir-kan orang islam yang bermadzab lain khususnya dari kalangan NU dan SYIAH
.
[5]. Berdakwah demi mendapat uang dari Arab Saudi, dalam tempo yang relatif singkat ratusan pesantren / ma’had, majalah, bulletin, VCD dll secara masif berkembang di Indonesia
.
[6]. Menghujat dan memfitnah syi’ah imamiyah melalui buku buku, majalah, VCD, situs-situs internet dengan target agar mereka diakui oleh Nahdlatul Ulama (N.U) sebagai pembela ahlusunnah wal jama’ah yang harus diterima sebagai saudara seakidah. Taktik mereka ini berhasil, terbukti ALBAYYiNAT dan SALAFi bersatu menghadang syi’ah
.
[7]. Berupaya merebut basis basis NU perkotaan, bahkan berupaya mengambil alih pengaruh sekaligus pengurus masjid-masjid NU diperkotaan
.

[8]. Anti Iran, segala hal yang berbau syi’ah dan Iran berupaya mereka hanguskan, ini tidak lepas dari politik Arab Saudi dan Amerika -Israel yang anti Iran. Aliran dana dari CIA dan Arab Saudi sangat deras untuk memuluskan proyek ini !

.

[9]. Gemar merevisi bahkan memalsukan kitab kitab ulama salaf demi memuluskan ajaran wahabi (edisi cetak saudi).

[10]. Merekayasa berbagai aksi anarkhisme terhadap jama’ah syi’ah di Indonesia, yang selama ini hidup dengan damai dengan madzab Islam lainnya.

Lembaga nya antara lain : MIUMI, LPPI, syiahindonesia.com, hakekat.com, syiah.net, gensyiah.com, majalah Qiblati, majalah asysyariah, VOA iSLAM.com

Said Aqil yang Nyatakan Syiah Tak Sesat dicaci maki wahabi, upaya wahabi adu domba syi’ah dengan NU

“KH Said Aqil Siradj, Sampeyan Muslim ?” artikel keji voa-islam.com

“Habib Zein: Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah” artikel keji voa-islam.com

Ahmad bin Zein Alkaf adalah potret Ulama Su’ yang gigih memecah-belah umat dengan berbagai fitnah dan kebohongannya, salah seorang provokator yang selalu meniupkan isyu mazhab kepada masyarakat awam. Semoga beliau mendapat hidayah dari Allah untuk kembali ke jalalan yang benar .
.
Setiap tetesan darah kaum syi’ah di sampang, setiap nyawa kaum syi’ah yang melayang di Sampang maka Yayasan Al Bayyinat, MUI SAMPANG dan MUI Jatim ikut andil dalam hal tersebut karena sejak 2006 merekalah yang memprovokasi warga dengan menuduh syi’ah sesat ! akibat provokasi mereka ini maka umat mengamuk ! Lucunya Yayasan Al Bayyinat ditunggangi wahabi salafi ! Nah, bersiap siaplah anda semua diseret ke DEWAN HAM PBB !!!
.
bahwa ada virus kesombongan dan keangkuhan sebagai kaum “mayoritas” dan “fanatisme” yang sudah kelewat batas di negara ini, yang sudah menular ke berbagai ke lapisan sosial masyarakat. MUI[majelis ulama indonesia]“,inilah pangkal musibahnya.Ber logo MUI tapi tidak dapat bertindak dan mengantisipasi kegiatan dan ceramah para Ulama yang selalu berbicara tentang perbedaan MAZHAB,dan berbau SARA untuk memprovokasi umat.Inilah yang harus diHAM kan.Dimana dan Apa tuganya MUI?. Semestinya MUI lah yg harus bertanggung jawab PENUH atas semua peristiwa yang berbau SARA yang korbannya kaum minoritas.Berlogo MUI tapi tdk dapat Menaungi umatnya, yang saya tahu syiah itu bermazhab pada imam ali yang merupakan ahlul bait nabi dan merupakan mazhab yang paling masuk akal (:lol:

.Maaf  NU yang saya ajak berkoalisi bukanlah NU gaya si habib tua Al Bayyinat,begitu mudahnya si Ahmad bin Zen Alkaf menjadi pengurus NU,padahal dia itu lulusan TKI di Saudi,kerja di toko di wilayah Jeddah. pulang gak mengerti apa-apa,lalu mendompleng ke toko Wahabi Bangil Muhammad Ba Abdullah,orang kepercayaan Wahabi Saudi,semenjak 25 tahun,sampai sekarang,semua habib tahu sepak terjangnya,mereka diam,karena ditutup oleh riyal-riyal yang di rupiahkan oleh Ahmad bin Zen Alkaf.

dan di yayasan Al-Bayyinat dia ingin ditetapkan sebagai ketua seumur hidup,di Pekalongan 3 tahun yang lalu,orang orang hampir tidak memilih dia,karena dia mengancam jika tidak dia,maka tidak ada dana yang mengalir,sampai-sampai akan terjadi perkelahian, ya begitulah si antek Wahabi tsb. Jadi kusarankan kepada tokoh tokoh NU untuk waspada atas sepak terjangnya si Ahmad Alkaf ini,lihatlah,apa yang dia tampilkan di forum forum,hanya untuk memecah belah umat aja,memasukan rasa kebencian sesama NU khususnya,umat Islam pada umumnya.Sadarlah sebelum terlambat wahai saudara-saudaraku NU>

:lol:

Ulama Jatim Juluki Said Aqil ”Pengecut & Pendusta Pembela Syi’ah”  !! artikel keji voa-islam.com

GUSDUR sudah wafat, buat apa voa-islam.com mengungkit ungkit lagi…

Mendiang Gus Dur mengatakan, “Sejak dulu, kelompok yang suka dengan cara kekerasan itu memang mengklaim diri sedang membela Islam, membela Tuhan
.

voa-islam.com rekayasa foto seolah Said Aqil radikal

 

Gembong penulis web http://www.voa-islam.com adalah Al-Ustadz Abdul Qadir Aka,Ustadz Badru Tamam, Bos Ivan, Ustadz Abu Ro’idah, Kang Ali Makmur, M Abdul Gani pemred voa-islam.com, Mang Avud, Mus’ab, Kangbud,  Badru, Mumtaz

Foto foto diatas adalah orang orang VOA-islam.com

Gembong VOA ISLAM.com yang gemar menyerang nama baik Gus Dur dan Said Aqil Siroj, serangan voa islam.com kepada NU melalui web mereka penuh dengan laknat dan caci maki

Karenanya, ini adalah tangggung jawab semua Muslim, khususnya para ulama untuk tidak mendiamkan kesatuan umat Islam dikoyak-koyak oleh pihak ketiga yang menginginkan hancurnya persatuan Umat Islam!

Awas Bahaya Dari Kaum Takfiriyyun!

Yang gemar mengkafirkan kaum Muslimin diantaranya adalah kaum Salafi Wahhabi… hanya kerena bermaksud bertabarruk dengan makam Nabi saw, atau makam seorang wali , misalnya, kaum NU divonis KAFIR dan MUSYRIK! Sekarang -karena alasan-alasan politis- mereka mengarahkan vonis pengkafirannya kepada Syi’ah

Menurut Ketu PB NU, Kyai Said Aqi Siraj bahwa: Ada pihak-pihak yang ingin suasana Indonesia menjadi rusuh dan tak tenang.

Sejak dari dulu, di Madura tak pernah ada ketegangan antara penganut Sunni dan Syi’ah. Tambah Kyai Aqil.

Kalaupun terjadi seperti insiden pembakaran Kamis lalu, jelas ada tangan tak terlihat yang menginginkan terjadinya bentrokan. Jelas perbedaan Sunni-Syi’ah dijadikan alat.  (Baca Jawa Pos, edisi Minggu,1/1/2012)

babi2.jpg

Kedua, Salafi jihadi yaitu salafi yang memfokuskan dakwahnya dalam bentuk teror dan jihad melawan madzab-madzab Islam

Adapun tokoh-tokohnya antara lain :
Abubakar ba’asyir, Amrozi, Imam Samudera, Noordin M Top, Doktor Azahari, Osama bin Laden.

ciri-cirinya adalah :
[1]. Gampang sekali menuduh kafir dan menghalalkan darah muslim lainnya.

[2]. Gemar mengesahkan aksi radikalisme seperti pemboman dan anarkhisme, bahkan diantara mereka adalah pelaku langsung anarkhisme dan pengeboman, bahkan tidak segan segan melakukan aksi bom bunuh diri yang terkadang membuat orang islam sendiri terbunuh dan ekonomi umat islam hancur.

[3]. Ingin mendirikan negara Islam, tetapi tidak jelas bagaimana format negara Islam yang mereka inginkan, apakah monarkhi saudi atau khilafah gaya Hizbut Tahrir ?? tidak jelas.

[4]. Berdakwah dengan cara radikal, pensesatan, pengkafiran dan pembid’ah-an .

[5] Melakukan pelatihan militer, misalnya di POSO, Aceh dan berbagai pesantren wahabi

.
Salafi Wahabi adalah teroris perusak islam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Raja Abdullah yang membuat ulama Salafi Wahabi rela mencium telapak kakinya , adalah pemimpin Arab Saudi yang dikenal dekat dengan AS.

.
Bahkan terhadap mantan presiden AS George W. Bush, Raja Abdullah banyak memberikan hadiah dan bantuan secara finansial dan juga keleluasaan dalam menentukan kebijakan militer AS dan Barat di Arab Saudi yang juga berimbas pada kawasan Timur Tengah
.
Tidak jauh dengan rajanya, tentara Arab Saudi pun mau tak mau menjadi akrab dengan tentara AS. Ibaratnya, guru kencing berdiri, ya murid pun kencing berlari. Mereka sering mengadakan acara bersama. Mulai latihan perang bersama, sampai acara pesta bersama

SEJARAH BANSER  NU

Tahun 1924 dengan berlatar belakang pada berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Celebes berdiri organisasi kepemudaan Syubbanul Wathan yang berarti Pemuda Tanah Air yang berdiri di bawah panji Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan dipimpin oleh Abdullah Ubaidmelalui media khusus telah memiliki anggota 65 orang

.

Perkembangan selanjutnya Subbanul Wathan disambut baik oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) sebagai elemen unsur pemuda sehingga ratusan pemuda mencatatkan diri sebagai anggota, karena aktifitas organisasi ini menyentuh kepentingan dan kebutuhan pemuda saat itu

.
Karena Subbanul Wathan telah diterima baik oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pemuda maka membentukorganisasi kepanduan yang diberi nama Ahlul Wathan (Pandu Tanah Air) sebagai inspektur umum kwartir Imam Sukarlan Suryoseputro. Kelanjutan perkembangan organisasi ini sampai apada masalah-masalah Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang menitikberatkan pada aspek kebangsaan dan pembelaan tanah air.

Setelah Nahdlatul Ulama (NU) berdiri (31 Januari 1926) kegiatan organisasi agak mengendor karena beberapa orang pengurusnya aktif dan disibukkan untuk mengurus organisasi NU.
Atas dasar pemikiran dan upaya Abdullah Ubaid dan Thohir Bakri pada tahun 1930 mengembangkan dan membangun organisasi yang berpengaruh di tingkat nasional yang diberi nama Nahdlatus Subban (Kebangkitan Pemuda), yang dipimpin oleh Umar Burhan

.
Dengan latar belakang pengarahan KH. Abdul Wahab (guru besar kaum muda waktu itu) beliau menyebut beberapa ayat suci Al-Qur’an yang mengisahkan kesetiaan para sahabat Al-Khawariyyin yang tidak kepalang tanggung menolong perjuangan para Nabi menyiarkan ajaran Islam dengan pengorbanan lahir maupun batin, mereka tampil sebagai pejuang yang tangguh dalam membela dan membentengi perjuangan Islam, kemudian Nabi memberi nama penghormatan kepda mereka dengan sebutan Ansor yang berarti mereka yang menolong

.

Kemudian pada tanggal 24 April 1934 berdirilah organisasi ANO yang berarti Ansoru Nahdlatul Oelama yang dimaksudkan dapat mengambil berkah (Tabarrukan) atas semangat perjuangan para sahabat Nabi dalam memperjuangkan dan membela serta menegakkan agama Allah. Diharapkan kelak senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat ansor yang selalu bertindak dan bersikap sebagai pelopor dalam memberikan pertolongan untuk menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen yang seharusnya senantiasa dipegang teguh oleh para anggota Gerkan Pemuda Ansor.

Melalui kongres I tahun 1936, Kongres II Tahun 1937 dan Kongres III tahun 1938 memutuskan ANO mengadakan Barisan Berseragam yang diberi nama Banoe (Barisan Nahdlatul Oelama) dengan merinci jenis riyadloh yang diperbolehkan:
1. Pendidikan baris berbaris
2. Latihan Lompat dan Lari
3. Latihan angkat mengangkat
4. Latihan ikat mengikat (Pioner)
5. Fluit Tanzim (belajar kode/isyarat suara)
6. Isyarat dengan bendera (morse)
7. Perkmpungan dan perkemahan
8. Beljar menolong kecelakaan (PPPK)
9. Musabaqoh Fil Kholi (Pacuan Kuda)
10. Muromat (melempar lembing dan cakram)
Dari perkembangan-perkembangan yang terjadi inilah maka ANO kemudian menjadi Gerakan Pemuda Ansor dan Banoe menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau disingkat dengan Banser. (

.

Cucu Pendiri NU Terpilih Menjadi Ketua Umum Pagar Nusa

Rabu, 11 Juli 2012 20:53 wib
Aizzudin Abdurrahman

Aizzudin Abdurrahman

JAKARTA -

Cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU) KH Hasyim As’ary, Aizzudin Abdurrahman, terpilih sebagai Ketua Umum Pagar Nusa periode 2012-2017 dalam kongres di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (11/7/2012).Pria yang akrab dipanggil Gus Aiz itu berhasil mengungguli lima kandidat lain

Picture

Nahdlatul Ulama (NU) 100% Menolak Aliran Salafy Wahabi Teroris

Abu Jibril yang jelas jelas pro teroris wahabi menyatakan bahwa Kita harus sudah mulai mensosialisasikan kembali kesesatan Syiah di Masyarakat

Wakil Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Jibril Abdurrahman

Abu Jibril menekankan agar para ulama, da’i, aktivis dakwah dan pemuda-pemuda Islam bersatu dan mewaspadai Syiah. Terlebih saat ini banyak orang tertipu oleh gemerlap Iran dan Hizbullah yang terus berpura-pura membela umat Islam.

“Padahal dibalik itu mereka (Syiah) memiliki agenda untuk menyesatkan umat dengan ajaran mereka,” jelas Abu Jibril lagi.

Dalam forum ini, Abu Jibril juga meminta agar FPS membuka Media Center (Pusat Informasi) mengenai kondisi Suriah. Di sisi lain ia juga berharap Media Center tersebut bisa menjadi pusat konsolidasi gerakan anti Syiah di Indonesia.

“Dari situ umat Islam bisa mendapatkan informasi mengenai fakta kesesatan Syiah,” tambahnya lagi.

Terorisme Tumbuh Subur di Tengah Ta’lim Salafi Wahabi

buku para teroris

Teroris Jaringan M. Thoriq

Said Aqil Siraj Tuduh Pesantren Salafi Ajarkan Benih-Benih Terorisme

Kesantunan dan kelembutan yang senantiasa melekat pada kyai NU nampaknya terdapat pada diri Kang Said. Ketua umum PBNU ini sering melontarkan kata-kata mulia dan bahkan menuai dukungan  dari internal NU sendiri terkait wahabi setan dari nejed

Terkait  terorisme, kyai lulusan universitas Ummul Quro Makkah  ini seolah menjadi garda terdepan dalam rujukan. Syukurnya apa yang dia paparkan berupa data dan fakta sangat dekat dengan kebenaran

Dilansir merdeka.com, Jumat (28/09) dalam rubrik khas wawancara dengan Said Aqil Siraj dengan tema “Ajaran Wahabi Mendorong Orang Menjadi Teroris” ketua umum PBNU itu menyebut ada kaitan antara ajaran Wahabi dengan jaringan terorisme. Sebab, ajaran ini menyebutkan ziarah kubur, tahlilan, haul, dan istighosah itu musyrik dan bid’ah.

Ditengah-tengah wawancara, Said mengatakan bahwa ajaran Wahabi bisa dan dapat mendorong anak-anak muda menjadi teroris. Karena mereka megatakan tahlilan musyrik, haul dan istighosah bidah, musyrik, dan ini-itu musyrik. Kemudian dia memberikan contoh salah satu pesantren ditanah kelahirannya yang dituduh beraliran Wahabi. “Contoh, di pesantren Assunnah, Kalisari Jonggrang, Cirebon Kota. Pemimpinnya Salim Bajri, sampai sekarang masih ada, punya santri namanya Syarifudin mengebom masjid Polresta Cirebon, punya santri namanya Ahmad Yusuf dari Losari, mengebom gereja kota di Solo. Ajarannya sih tidak pernah memerintahkan mengebom, tapi bisa mengakibatkan,” ujar Said.

Selain menyebutkan pesantren Assunnah Cirebon sebagai radikal dan menanamkan benih-benih terorisme, Said Aqil juga menyebut ada 12 yayasan dan lembaga yang menurut persangkaannya adalah beraliran wahabi dan menanamkan benih-benih teroris seperti Ash-Shofwah, An-Nida dan Al-Fitrah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan SK Gubernur pelarangan ajaran Syiah.”Kalau gubernur berkenan, MUI usulkan agar ajaran Syiah juga dilarang seperti Ahmadiyah di Jatim,” kata Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori kepada wartawan, Selasa (23/10)

Menurut Abdusshomad, Pergub 55/2012 masih mengatur larangan ajaran sesat secara umum. “Pergub itu mengatur secara umum, belum ada kalimat yang langsung menyebut Syiah,” jelasnya.

Kata Abdusshomad, ajaran Syiah mencaci maki sahabat Rasulullah. “Syiah itu kan ajarannya mencaci maki sahabat Rasulullah. Islam di Indonesia mengakui Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib,” tuturnya.

Pernyataan beliau ini ditunggangi kepentingan dana wahabi global yang ingin memasukkan paham teroris ke indonesia

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyatakan bahwa ajaran Salafi Wahabi tidak cocok dengan tradisi dan budaya Islam di Indonesia. Sebab aliran ini mengajarkan kekerasan dan intoleransi.

Hal ini disampaikan Said AqAqilil dalam acara bedah buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama yang digelar GP Ansor di Kampus Politeknik Batam, Minggu (5/2). “Wahabi mengajarkan ektrimisme dan kekerasan. Ajaran ini selangkah menuju terorisme,” kata Aqil.

Menurutnya, Islam merupakan agama yang terintegrasi dengan tradisi dan budaya santun dan cinta damai. Sehingga Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi mengajarkan jalan jihad melalui aksi terorisme.

Dia mengisahkan, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada perintah menghancurkan berhala. Bahkan Nabi sering sedih ketika mendengar kabar kaum agama lain mengalami kekalahan dalam perang. Atau ketika umat Yahudi mengatakan Yesus merupakan anak haram. “Sehingga kalau saat ini ada kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan berarti mereka tidak sedang menjalankan ajaran Islam,” katanya.

Nahdlatul Ulama (NU) 100% Menolak Aliran Salafy Wahabi Teroris

Aqil memang tidak mengatakan aliran Wahabi sesat. Namun dia mengecam sikap aliran Wahabi yang mengharamkan tahlilan dan amalan-amalan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad.

“Silahkan berwahabi, silahkan melarang tahlilan. Tapi jangan di Batam atau di Indonesia. Silahkan pergi ke Afganistan, Pakistan dan negara lainnya,” kata Aqil.

Meski begitu Aqil menilai aliran Wahabi cukup berbahaya dan mengancam kelangsungan hidup Islam. Sebab aliran ini banyak menjalakan amalan-amalan yang justru tidak sejalan dengan ajaran Islam.

“Kalau Islam tetap toleran, maka Islam akan hidup selamanya. Tapi kalau mengedepankan ajaran-ajaran yang ekstrim dan kekerasan, sebentar lagi Islam bisa bubar,” katanya.

Sebelumnya, buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya” mendapat kritik dari berbagai kalangan. Buku karangan Syaikh Idahram ini dituding membela Syi”ah

Teroris Merajalela karena ta’lim salafi wahabi !! Koalisi N.U – Syi’ah diperlukan

Rekrutmen teroris di kalangan masyarakat mulai dari kelas bawah hingga sarjana dan kamerawan semakin merajalela . Fungsi Kementerian Agama terutama dalam melakukan pembinaan masyarakat mendapat kritikan dan dipertanyakan.

“Seharusnya Kementerian Agama melakukan pembinaan. Memberi pembinaan, penyadaran soal agama yang benar. Hal ini diperlukan agar tidak ada orang yang menyebarkan ajaran teroris,” ujar sosiolog Musni Umar, Senin (25/4/2011).

Musni menjelaskan, Kemenag bisa menggandeng ormas-ormas keagamaan, Kementerian Pendidikan Nasional dan unsur-unsur masyarakat untuk pembinaan agama. Sebab tugas Kemenag tidak hanya mengurusi regulasi atau haji saja.

“Saat ini kan PNS dari Kemenag juga pulang kerja, pulang saja. Tidak ada keinginan untuk melakukan pembinaan pada masyarakat,” kata pengajar UIN Syarif Hidayatullah ini.

Musni menerangkan dalam pembinaan, pemerintah tidak bisa hanya melimpahkan tanggung jawab ini kepada ormas. “Dananya ormas kan terbatas. Kalau Kemenag itu dibiayai pemerintah. PNSnya juga digaji,” imbuhnya.

Musni melihat rekrutmen teroris makin luas. Kalau dulu rata-rata hanya lulusan pesantren, kini meluas hingga kampus dan sarjana. Hal ini yang perlu dicegah

.
Terorisme wahabi  telah merobek dan melukai hati seluruh rakyat yang tengah membangun dan berjuang mewujudkan masyarakat yang aman, berkeadilan, dan sejahtera. Terorisme telah merobek rasa aman dan damai yang dibangun dengan susah payah

.
Gambaran psikologis pelaku berserta latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya membantu kita untuk mengarsir sketsa wajah pelaku. Studi-studi terkini yang menitikberatkan latar belakang pelaku teror di berbagai negara justru menunjukkan bahwa asal pelaku jaringan teroris dari ekonomi bawah dan pendidikan rendah lebih merupakan stereotipe daripada realitas

.

Stereotipe terhadap pelaku ini cenderung berulang dengan akibat penyempitan pandangan terhadap pelaku dan salah arah dalam kebijakan publik. Kehati-hatian hendaknya terjaga terutama saat dalam kasus teror bom kita kebetulan mendapati pelaku memeluk agama Islam dalam kartu tanda penduduknya. Sampai sejauh ini aparat keamanan mensinyalir keterlibatan pelaku dari luar negara Indonesia dalam aksi teror bom.

Informasi ini membantu kita untuk menyadari teror born barangkali memiliki target politik yang melampaui ruang lingkup nasional. Aksi teror mereka boleh jadi berkaitan dengan aksi-aksi teror serupa di wilayah geografi lain dengan agenda menggoncang panggung politik global.

mulai dengan mendengarkan tuturan penderitaan korban teror bom. la mempertanyakan pelabelan politik religius Islam dengan teroris dan Barat dengan kekafiran. Pendefinisian terorisme, teroris, dan korban teroris kemudian membutuhkan kehatian-kehatian agar terhindar dari perangkap pelabelan politik-religius yang dipasang penciptanya. Pendefinisian terorisme, dan pemilahan antara korban dan pelaku teroris berlangsung dengan membedah paham kebertuhanan subyek-subyek yang terlibat dalam wacana. Penderitaan korban dan goncangan ketakutan yang melampaui batas negara yang menjadi lokasi bom menyingkap politik teror pelaku

.

Di mata sosiolog, terorisme tumbuh subur ditengah kemiskinan yang kian merajalela. Peran pemerintah menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat perlu ditingkatkan.

“Akar persoalannya adalah kemiskinan menjadi sumber masalah yang terbesar. Kesenjangan yang makin mencolok perlu diperketat agar kaum kelas bawah tidak terpuruk. Kalangan bawah yang makin terpuruk mudah disisipi ideologi dan gampang diprovokasi,” ujar sosiolog Universitas Sriwijaya, Alfitri, kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2011).

Selain, itu menurut Alfitri, kekecewaan masyarakat kepada institusi penegak hukum juga makin nyata. Ia menduga bom bunuh diri yang dilakukan di Mapolresta Cirebon bermaksud menunjukkan kekecewaan mereka.

“Kekecewaan yang semula diarahkan ke institusi negara saat ini bergeser diarahkan ke institusi formal kepolisian juga penegak hukum yang  dianggap melakukan rekayasa dan keadilan,” ujarnya.

Karena itu, penting sekali peran pemerintah dalam pemberantasan terorisme secara persuasif. Dengan menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin keadilan bagi rakyat, pemerintah telah menutup simpul jaringan teroris berikutnya.

“Artinya adalah refleksi publik yang luar biasa dimana keadilan masyarakat sangat jauh. Tidak ada upaya lain selain melakukan tindakan radikal. Harus diperhatikan akar masyarakat orang mengambil cara radikal. Harus dibenahi posisi keadilan bagi masyarakat harus dikedepankan,” tuturnya.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sepakat bekerjasama dalam program deradikalisasi. Hal itu diwujudkan dengan dengan penandatangan memorandum of understanding (MoU) di halaman masjid al Wali Jl Fatmawati, Ketileng, Semarang Timur.”Sekuat apapun pemerintah tetap butuh civil soceity. Kami (NU) siap bekerja sama dengan siapapun, TNI, POLRI ataupun ormas lainnya,” kata ketua umum PBNU Said Agil Sirodj usai penandatangan MoU, Minggu (14/10/2012).

Selain deradikalisasi, kerjasama juga meliputi Pendidikan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Kedaulatan Pangan, Menjaga tegaknya NKRI. Bagi Said Agil, NU dan LDII memiliki kesepahaman terkait islam radikal. Menurutnya, gerakan radikal bukan budaya Indonesia.

Ia menyebut bahwa sejarah Islam Nusantara yang dibawa wali songo mengajarkan islam melalui jalan damai yaitu seni ataupun budaya. Islam radikal yang beredar di Indonesia menurutnya paham impor.

Ketua DPP LDII Abdullah Syam menuturkan pentingnya sinergitas antar organisasi masyarakat (ormas). Dengan adanya mou ini, pihaknya berjanji akan belajar banyak dari ormas NU yang memang sudah lebih dulu lahir.

“Nanti mungkin perlu forum untuk organisasi besar semisal NU, Muhammadiyah dan kami, untuk kerjasama ke depan,” ucapnya.

http://syiahali.wordpress.com  dibuat oleh Ustad Husain Ardilla demi membela N.U dan rakyat Malaysia dari serangan wahabi


salafi wahabi pecah dua :
a. Salafi dakwah,
ciri cirinya : menganggap NU sebagai ahlul bid’ah sehingga mereka berupaya menghancurkan N.U. Celakanya kini muncul alumni salafi yamani yang membanjiri Indonesia yang doyan membid’ah bid’ah kan N.U
.
b. Salafi jihadi
ciri ciri : gemar ngebom, teroris. Juga kelompok Ustadz Abu Bakar Ba’asir yg sangat mengesankan mengakomodasi tindak kekerasan ketika dulu  berkomentar bahwa (1) teror bom tsb dilakukan oleh Amerika/ musuh Islam dan (2) bila dilakukan oleh orang Indonesia itu adalah peringatan kepada pemerintah karena tidak mau menerapkan hukum Islam. Pernyataan terakhir Ba’asir inilah yg menurut saya perlu dicermati, apa maksudnya Ba’asir bicara seperti itu yach???

Bahasa Indonesia: M. Quraish Shihab dalam reka...Prof. M. Quraish Shihab; salah seorang penganjur persatuan

.

Amien Rais, the initiator of "Axis Force&...Amien Rais dan Gus Dur pro syi’ah

.

Habib Zein: Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah

Bela sekte Syi’ah sebagai aliran tak sesat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dituding ulama wahabi sebagai makhluk yang lebih jelek dan lebih berbahaya daripada Syi’ah.

Hal itu diungkapkan Ketua bidang Organisasi Albayyinat, Habib Achmad Zein Alkaf, menanggapi pernyataan Said Aqil bahwa Syi’ah bukan aliran sesat.

“Bagi kami Albayyinat kalau ada seorang yang mengaku Sunni tapi dia justru membela Syi’ah, maka bagi kami dia lebih jelek dan lebih berbahaya dari pada Syi’ah,” tegas Habib yang juga A’wan   Syuriyah   Pimpinan Wilayah NU (PWNU)  Jatim itu.

Membantah Habib Zein yang melaknat Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah

Pemahaman dangkal terhadap agama seringkali berakibat pada pembenaran atas paham yang dimiliki dan menganggap yang lainnya salah atau bahkan sesat. Ya si habib tua termasuk orang yang botol (bodoh dan tolol)

saat ini banyak tokoh membela wahabi  demi mendapat gelontoran dana dari Saudi. Para tokoh itu mati-matian membela wahabi dari fatwa sesat, karena fatwa sesat ini bisa mengentikan dana upeti dari Saudi.

Bagi orang-orang yang sudah  dibeli oleh wahabi, ‘Fatwa wahabi sesat’ tersebut akan merugikan pribadinya yang biasa menerima upeti dari wahabi .  Apabila wahabi sampai dilarang di Indonesia, maka gelontoran dana dari Saudi akan berhenti. Itulah sebabnya mereka mati matian membela wahabi

Di Indonesia, wajar saja banyak kalangan atau kelompok yang menolak syiah dan menganggapnya sesat sebab, yang mereka baca, dengar dan ketahui sejak kecil hanyalah sunni dan cenderung lebih sempit lagi yakni; NU dan Muhammadiyah.

Ini biasanya didapati di kampung-kampung yang memang pengetahuannya terbatas hanya mendengar ceramah ustadz yang juga pengetahuannya terbatas. Namun masyarakat seperti ini biasanya tidak begitu ekstrem tetapi mudah disulut atau diprovokasi atasnama keyakinan.

Nabi Muhammad SAW, telah wafat kurang-lebih 1500 tahun tahun yang lalu, itu artinya tiadak ada diantara kita yang hidup pada zaman beliau, melainkan kita hanya menerima alqur’an, hadits dan riwayat-riwayat tentang beliau. Hadits dan riwayat sunni tentu bersumber dari berbagai narasumber yang terjadi dari zaman ke zaman yang terbukti bisa dipalsukan. Lalu dengan alasan apa kita begitu mudah men-sesat-kan golongan lain dan dengan dasar apa kit mengklaim diri sebagai golongan yang benar?…

Sunni  Syi’ah   yang ada dalam islam, sepanjang mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ALLAH untuk Islam maka, itu adalah islam dan seharusnya kita punya rasa malu utuk menyebutnya sebagai kafir atu sesat sebab, jangan-jangan kitalah yang sesat.

Perbedaan adalah rahmat, ciptaan Tuhan dan suatu keniscayaan. bahkan yang bukan Islampun wajib kita menghargai sebab kita sama-sama ciptaan Tuhan, soal agama dan tata cara menyembah adalah urusan masing-masing dan Tuhan yang akan menilai sebab, bukan kita pemilik Sorga atau Neraka melainkan Dia. Jadi jika mau berbuat sesuatu sebaiknya kita selalu mengingat Tuhan agar kita tidak malu sendiri, ingat Tuhan tidak perlu diperlu dibela karena kita terlalu sombong bila mau membelaNYA dan sebagai hamba kita hanya berkewajina untuk menyembah, itu saja.

Jadi, biarkan syi’ah hidup tenang tenang dan tentram di Indonesia sebab penganutnya juga adalah warga negara Indonesia dan Indonesia bukan milik orang-orang yang berpaham sunni saja.

Sang Pencinta Ahlul Baitfitnah wahabi

Din Syamsudin dan Said Aqil Siraj: Syiah tidak sesat

 .

Tak seperti Ahmadiyah yang semua ulama hampir menyepakati bahwa ajaran ini sesat dan bukan islam, Syiah justru banyak Ulama yang berpendapat bahwa Syiah tidak sesat. Berikut petikan pendapat beberapa tokoh Islam, diantaranya adalah ketua dua ormas Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) Serta Ketua MUI tentang Syiah dan alasan kenapa ajaran tersebut bukan aliran sesat. (data dari Voa-Islam)
  .
Umar Syihab (Ketua MUI)
.
Menurut Umar Syihab, ia  tak sependapat dengan MUI Jawa Timur yang menyebut aliran Syiah sesat. Umar menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah sebagai aliran sesat

.
Mengenai insiden pembakaran pesantren Syiah di Sampang, Madura beberapa waktu lalu, Umar berpendapat insiden hanyalah ditumpangi pihak-pihak yang ingin mengadu domba umat Islam dengan kedok ajaran Syiah yang dituding sesat

.
Kata Umar, MUI tidak pernah menyatakan, bahwa Syiah itu sesat. Syiah dianggap salah satu mazhab yang benar, sama halnya dengan ahli sunnah wal jama’ah. Kendati pun ada perbedaan pandangan, kata dia, Islam tidak pernah menghalalkan kekerasan, apalagi perusakan tempat ibadah dan majelis taklim seperti terjadi di Sampang

.
Ajaran Syiah, kata Umar, sudah diakui di dunia islam sebagai mazhab yang benar sampai saat ini. “Karena itu jangan kita membuat peryataan yang bisa mengeluapkan gejolak di tengah-tengah masyarakat kita dan bisa menyebabkan korban.”
.
Said Aqil Siraj
.
Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, ada desain besar di balik aksi pembakaran pesantren penganut Syiah di Sampang,Madura. Tak mungkin peristiwa tersebut terjadi tanpa ada yang membuatnya. Padahal kerukunan hidup beragama di sana sebelumnya baik-baik saja

.
Said meminta pemerintah dan aparat keamanan bekerja lebih keras, mencegah aksi serupa terulang di kemudian hari. “Ini pasti ada big design-nya. Ada pihak-pihak yang ingin merusak suasana damai di Indonesia,” kata Said

.
Menurut Said Aqil, Sunni dan Syiah hanya dijadikan alat seolah-olah memang ada permusuhan. Padahal tidak, mereka dari dulu sampai sekarang hidup damai berdampingan. Ketua Umum PBNU itu meminta semua pihak bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. “Pihak ketiga itu selalu melancarkan provokasi supaya konflik terus terjadi. Dan bukan tidak mungkin kasus serupa akan terjadi di kemudian hari,” katanya

.
Prof Dr Said Agil Siraj mengungkapkan, di sejumlah negara Islam maupun Timur Tengah yang hidup faham Suni dan Syiah, dapat hidup rukun dan berdampingan. ”Bahkan Mufti Syria Badruddin Hassun yang berasal dari Suni, fatwa-fatwanya sangat didengar oleh kelompok Syiah,” jelas Kiai Siraj seraya menambahkan kondisi serupa terjadi di Saudi Arabia, Pakistan, maupun Libanon

.
Bahkan di Libanon Selatan, lanjut Said, Hizbullah dari kelompok Syiah didukung juga oleh kelompok Suni. Dikatakan Said, sepanjang sejarah, perbedaan yang terjadi antara Suni dan Syiah sebenarnya, terkait soal kekuasaan atau lazim disebut imamah. Karena itu, kelompok Syiah memasukkan masalah imamah ke dalam rukun agama dan sejak dini anak-anak mereka diajarkan pengetahuan tentang imamah. “Dalam perkembangan Islam, kedua kelompok Suni dan Syiah sama-sama memberikan andil dan peran yang sangat besar dalam peradaban Islam,” tegas kyai Siraj

.
Said menyebut sejumlah tokoh Syiah yang memberikan andil besar bagi kemajuan Islam. Sebut saja misalnya Ibnu Sina, seorang filsuf yang juga dikenal sebagai seorang dokter, Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai penemu ilmu hitung atau aljabbar, dan seorang sufi Abu Yazid al Busthami. Mereka yang beraliran Syiah ini telah menyumbangkan ilmunya bagi kemajuan Islam. “Jadi, kedua kelompok ini adalah aset yang sangat berharga bagi umat Islam.”

.

Syafii Maarif

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengutuk keras aksi pembakaran terhadap pondok pesantren Syiah di Kecamatan Karang Penang, Sampang. Terlebih jika aksi pembakaran tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan keagamaan.
Menurutnya, kebenaran bukanlah milik individu apalagi kelompok. Syafii mengatakan, Syiah telah diakui sebagai mazhab kelima dalam Islam. Dia pun menyatakan bahwa setiap orang, sekalipun atheis berhak hidup. Terpenting, katanya, bisa hidup rukun dan toleran.
.
Din Syamsudin

Pada Konferensi Persatuan Islam Sedunia yang berlangsung 4-6 Mei 2008 di Teheran, Iran, Din Syamsuddin pernah mengatakan, bahwa Sunni dan Syi’ah ada perbedaan, tapi hanya pada wilayah cabang (furu’yat), tidak pada wilayah dasar agama (akidah). Menurut Din, Sunni dan Syi’ah berpegang pada akidah Islamiyah yang sama, walau ada perbedaan derajat penghormatan terhadap sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad, yakni Ali bin Abi Thalib.

.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga mengatakan, sewajarnya jika dua kekuatan besar Islam ini (Sunni dan Syi’ah) bersatu melawan dua musuh utama umat saat ini yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. (Detikcom 5 Mei 2008)

.
Dikatakan Din, seandainya tidak dicapai titik temu, maka perlu dikembangkan tasamuh atau toleransi. Seluruh elemen umat Islam dalam kemajemukannya perlu menemukan “kalimat sama” (kalimatun sawa) dalam merealisasikan misi kekhalifahan di muka bumi.
.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa persatuan umat Islam khususnya antara kaum Sunni dan kaum Syiah, adalah mutlak perlu sebagai prasyarat kejayaan Islam. Kejayaan umat Islam pada abad-abad pertengahan juga didukung persatuan dan peran serta kedua kelompok umat Islam tersebut

 .

Syeikh Mahmud Syaltut, Penggagas Ide Pendekatan antar Mazhab

Syeikh Mahmud Syaltut adalah seorang ulama, ahli tafsir dan mufti di Kairo. Beliau juga dikenal sebagai penyeru persatuan umat islam. Sebelum dikenal sebagai pemikir dan teolog besar, beliau sudah dikenal sebagai seorang fakih dan pelopor pendekatan antar mazhab Islam.

Beliau telah melakukan langkah-langkah dasar dalam pembenahan pandangan Islam dan pendekatan antar mazhab dengan ide-idenya yang maju. Jasa-jasa beliau dalam hal ini sangatlah besar dan mendasar. Dalam salah satu fatwanya yang paling bersejarah, beliau sebagai ulama besar Ahli Sunah dan mufti al-Azhar mengumumkan diperbolehkannya mengikuti mazhab Syiah.

Syeikh Mahmud Syaltut lahir pada tahun 1310 H di Buhairah, Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya di universitas Iskandariah Mesir, beliau mengajar di universitas tersebut lalu pindah ke universitas Al-Azhar. Di sana beliau terus berkembang dan maju hingga pada akhirnya pada tahun 1378 H menjadi mufti umum al-Azhar. Beliau terus mengemban tanggung-jawab ini hingga wafat pada tahun 1383 H.

Syeikh Syaltut seorang fakih yang bijak dan tidak fanatik. Beliau telah melakukan usaha-usaha yang sangat berpengaruh dalam upaya pendekatan mazhab-mazhab Islam. Para ulama dan pembesar Ahli sunah dan Syiah juga mendampingi beliau dalam mewujudkan hal ini.
Beliau sempat surat-menyurat dan berdialog dengan tokoh-tokoh besar (Syiah) seperti Muhammad Husein Kasyiful Ghita, sayid Abdul Husein Syarafuddin Amili, dan ayatullah sayyid Husein Borujerdi. Beliau juga telah melakukan banyak hal dalam usaha pendekatan antar mazhab, antara lain:

1. Menyebarkan pemikiran pendekatan antar mazhab Islam untuk menghilangkan pertikaian dan mendirikan yayasan pendekatan antar mazhab Islam di Kairo yang bernama “Dar al-Taqrib wa Nasyri Majallah Risalah al-Islam”.
2. Mengumpulkan dan mengoreksi validitas hadis-hadis yang sama antara Ahli Sunah dan Syiah, yang berhubungan dengan pendekatan antarmazhab.
3. Memasukkan fikih Syiah dalam mata pelajaran fikih Islam komperatif untuk mahasiswa universitas al-Azhar.
4. Yang terpenting adalah fatwa beliau yang telah membenarkan mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab yang sah dan boleh diikuti. Padahal, sampai saat itu belum ada ulama besar dari Ahli Sunah maupun mufti al-Azhar yang pernah memberikan fatwa seperti itu.

Dengan fatwa ini beliau telah menunjukkan kebesarannya dan memperkecil jarak antar mazhab. Karena pentingnya fatwa bersejarah Syeikh Syaltut tentang pembenaran mazhab syiah ini, kami akan membawakan teks fatwa tersebut:

Seseorang telah bertanya, “Sebagian masyarakat berpendapat bahwa setiap muslim harus mengikuti salah satu fikih dari empat mazhab agar amal ibadah dan muamalahnya sah. Sedangakan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah tidak termasuk dalam empat mazhab tersebut. Apakah anda sepakat dengan pendapat ini dan mengharamkan mengikuti mazhab Syiah Itsna Asyariyah (Dua Belas Imam atau Imamiah)?

Syeikh Syaltut menjawab,
1) Agama islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengikuti mazhab tertentu. Setiap muslim boleh mengikuti mazhab apapun yang benar riwayatnya dan mempunyai kitab fikih khusus. Setiap muslim yang mengikuti mazhab tertentu dapat merujuk ke mazhab lain (mazhab apapun) dan tidak ada masalah.
2) Mazhab Ja’fari yang dikenal sebagai mazhab Syiah Dua Belas Imam adalah mazhab yang secara syariat boleh diikuti seperti mazhab-mazhab Ahli Sunah lainnya.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam memahami hal ini dan meninggalkan fanatisme buta terhadap mazhabnya, karena agama dan syariat Allah tidak mengikuti mazhab tertentu dan tidak pula terpaku pada mazhab tertentu, akan tetapi semua pemimpin mazhab adalah mujtahid dan ijtihad mereka sah di mata Allah Swt. Setiap muslim yang bukan mujtahid dapat merujuk kepada mazhab yang mereka pilih. Ia boleh mengikuti hukum-hukum fikih dari mazhab yang dipilih itu dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ibadah dan muamalah.

Dar Al-Taqrib
Syekh Syaltut adalah seorang tokoh besar dan pendiri “Dar al-Taqrib bayna al-Madzahib al-Islamiyah” Mesir. Lembaga ini adalah sebuah institusi yang berusaha mewujudkan pendekatan dan persaudaraan serta menghilangkan perpecahan dan perselisihan yang ada antara Ahli Sunah dan Syiah. Yayasan ini juga memiliki misi memperkuat hubungan antara mazhab-mazhab islam; sebuah pusat pergerakan yang pada akhirnya menjadi dasar pikiran berdirinya “Majma-e Jahani-e Taghrib-e Mazaheb-e Islami” (Forum Internasional Pendekatan Mazhab-mazhab Islam) di Iran.

Pimpinan Universitas Al-Azhar
Beliau menjadi wakil rektor universitas tersebut pada tahun 1957 M. Pada bulan Oktober tahun 1958 beliau diangkat menjadi rektor universitas oleh presiden. Beliau mengemban tanggung-jawab ini hingga akhir hayatnya. Pemimpin besar dan cendekiawan ini wafat pada umurnya yang ke 70 di malam Jumat tanggal 26 Rajab tahun 1383 H., yang bertepatan dengan tanggal 12 September 1963 M.

Hasil karya beliau yang populer antara lain:
Tafsir Al-Quran Al-Karim
Nahju Al-Quran fi Bina Al-mujtama
Al-Islam, Al-Aqidah wa Al-Syariah
Al-Fatawa
Al-Qital fi Al-Islam
Min Tawjihat Al-Islam
Muqaronah Al-Madzahib fi Al-Fiqh
Fiqh Al-Quran

………………………………..
Gerakan Pendekatan Mazhab Islam sangat efektif dalam mendekatkan pemikiran-pemikiran setiap mazhab dan menciptakan unsur kebersamaan di dalamnya. Tak diragukan lagi bahwa gerakan tersebut juga dapat menyingkirkan sikap saling mengkafirkan pada diri setiap Muslim terhadap sesama saudaranya.
 .
Gerakan Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam di Mesir merupakan sebuah gerakan budaya yang menunjukkan sejauhmana tingkat keberagaman, intelektual, akidah, sejarah dan fikih umat Islam. Tentu saja usaha tersebut menemui berbagai rintangan sosial-politik dan tipu daya musuh-musuh Islam.
 .
Gerakan Pendekatan Mazhab Islam sangat efektif dalam mendekatkan pemikiran-pemikiran setiap mazhab dan menciptakan unsur kebersamaan di dalamnya. Tak diragukan lagi bahwa gerakan tersebut juga dapat menyingkirkan sikap saling mengkafirkan pada diri setiap Muslim terhadap sesama saudaranya. Tentu saja usaha tersebut menemui berbagai rintangan sosial-politik dan tipu daya musuh-musuh Islam.
 .
Adalah sangat disayangkan bahwa siasat musuh dalam menciptakan perpecahan dan perselisihan antara Muslimin yang tujuannya adalah terwujudnya instabilitas politik dan kerusuhan tampak berjalan dengan lancar. Tipu muslihat ini terfokus pada usaha untuk mengungkit kembali permasalahan-permasalah sejarah yang sensitif, sehingga umat Islam yang seharusnya bekerja sama menghadapi masalah-masalah besar yang sedang menimpa mereka di masa ini, justru saling berkelahi seputar sejarah dan masa lalu.
 .
Permasalahan ini begitu dahsyatnya sampai-sampai satu sama lain dengan mudah membubuhkan stempel “kafir”, padahal perbedaan mereka hanya berkisar pada furu’uddin (cabang-cabang agama). Mereka beranggapan bahwa perbedaan dalam furu’ berkaitan dengan ikhtilaf dalam ushul (prinsip-prinsip agama). Akhirnya, mereka mengeluarkan fatwa kafirnya pengikut mazhab lain dan orang-orang yang tidak sepaham atau berbeda ijtihad dengan mereka. Sebagian dari mufti-mufti (para pemberi fatwa) ini berkeyakinan bahwa orang-orang kafir non-Muslim jauh lebih baik daripada orang-orang Islam yang berbeda pemikiran dengan mereka. Mereka bersikap seperti orang-orang Yahudi Madinah yang menilai kaum Muslimin dengan berkata kepada kaum musyrik: “Kalian lebih mendapatkan hidayah daripada umat Muhammad.”
 .
Semenjak gagalnya gerakan pendekatan ini kondisi Muslimin semakin memburuk. Mereka tidak saling dekat, bahkan hubungan antara satu mazhab dan mazhab yang lain bagaikan hubungan satu agama dan agama lainnya dimana di antara keduanya terletak jurang pemisah yang dalam. Hingga saat ini musuh-musuh Islam sedang melancarkan aksinya untuk menciptakan jurang-jurang pemisah antara umat Islam, bahkan antara penganut satu mazhab sekalipun.
 .
Umat Islam dewasa ini masih juga menyandang predikat obyek penderita/lemah, baik yang di barat maupun di timur, di selatan maupun di utara. Dengan mata telanjang kita dapat menyaksikan pemandangan pahit ini. Umat Islam yang dulunya adalah umat yang paling besar dan berwibawa daripada umat-umat lainnya, kini sedang mengalami kondisi yang tidak sepatutnya dialami.
 .
Mengapa keterpurukan ini begitu mengakar pada diri kita sehingga kita menjadi umat yang lemah, khususnya di hadapan negara-negara adidaya? Mengapa kita tidak saling memahami kondisi internal kita yang runtuh dan berpecah belah? Dan yang lebih utama dari itu semua adalah, mengapa kita tidak bangkit untuk mencari titik keterpurukan—yang membuat kita lemah dan dilemahkan—ini sehingga kita dapat mengatasinya? Memang benar yang melemahkan kita adalah negara-negara adidaya; namun siapa yang membuat diri kita lemah di hadapan mereka?
 .
Masalah berikutnya, apakah diri kita siap untuk mengakui kebenaran segala yang benar, sehingga dengan demikian kita dapat menujukkan keseriusan dalam berusaha keluar dari jeratan malapetaka ini?
 .
Pertanyaan yang lain adalah, rencana dan program apa saja yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan gerakan pendekatan antar-mazhab ini?
 .
Kita harus bersikap transparan dan terus terang. Pertama-tama kita harus membangun kembali jembatan kepercayaan antara satu dan yang lain. Sepanjang sejarah jembatan itu telah dirobohkan berkali-kali oleh para tiran yang memegang tampuk kekuasaan. Para penguasa hanya memiliki hubungan yang baik dengan mazhab- yang mereka akui dan yang menguntungkan mereka. Seharusnya mereka membiarkan penganut mazhab lain berkeyakinan sesuai dengan pemikiran mereka. Tidak seharusnya mereka mengkafirkan, menyebut zindiq (munafik) dan memusuhi penganut mazhab lain. Budaya pengkafiran yang diciptakan penguasa ini mempengaruhi kebanyakan orang dan membuat mereka terbiasa dengannya, meskipun tanpa tahu-menahu asal usul dan sebabnya. Konsekuensi dari tradisi buruk ini adalah para penganut mazhab yang tak dianggap resmi memilih untuk lari dan hidup menyendiri serta jauh dari interaksi sosial yang sehat. Mereka melakukan praktek taqiyah (menutupi keyakinan yang sebenarnya) dan berada dalam ketakutan.
 .
Para penjajah datang ke tanah air kita pada abad ke-20, sedangkan kita masih dalam keadaan lalai dan belum menyadari seperti apakah hubungan ideal antar sesama Muslim, apapun mazhab mereka. Para penjajah kala itu dengan penuh kesadaran menjalankan siasatnya agar kita sama sekali melupakan isu persatuan ini, sehingga kita tidak dapat bangkit dengan kekuatan persatuan.
 .
Melihat realita di atas, dapat kita katakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi dua masalah besar dan berbahaya yang sedang mengancam gerakan pendekatan antar mazhab. Masalah petama, masalah perpecahanan kita. Perpecahanan ini memang didasari oleh faktor politik, namun kita sendiri yang tertipu dan justru mengikuti siasat tersebut. Kemudian perpecahan ini telah disusun secara rapi sebelumnya dan diarahkan sedemikian rupa hingga benar-benar merasuk dalam tubuh kaum Muslimin. Masalah kedua, problema yang ditimbulkan oleh para penjajah dan negara-negara adidaya kepada kita. Problema ini hanya dapat diatasi dengan dijalankannya strategi pendekatan antar mazhab Islam, sehingga terciptalah keamanan internal dan solodnya barisan kaum Muslimin saat berhadapan dengan mereka.
 .
Untuk mewujudkan rencana ini, kita perlu memetakan pelbagai perkara dalam timbangan skala prioritas. Sebagian dari perkara tersebut berkaitan dengan akidah umat Islam, dan sebagian lainnya berkaitan dengan kondisi politik mereka. Mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengan akidah, kita perlu memperhatikan beberapa masalah di bawah ini:
 .
Pertama, kita perlu meniru al-Quran yang mengajarkan kita cara berdiskusi dan membahas sesuatu. Metode diskusi dan perbincangan yang diajarkan al-Quran akan mengantarkan kita keluar dari lingkaran egoisme dan kesempitan berpikir menuju sikap inklusif dan keterbukaan. Metode inilah yang disebut metode terbaik dalam berkomunikasi, dimana kedua belah pihak benar-benar mendapatkan penghormatan oleh lawan bicaranya.
 .
Kedua, kita harus menjadikan Islam sebagai parameter tertinggi dalam berinteraksi. Seharusnya dua syahadat (bersaksi bahwa Allah Swt sebagai Pencipta alam semesta dan Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya) dijadikan sebagai syarat terjaganya setiap Muslim dari kekufuran dan kebebasannya dalam berpendapat sesuai dengan mazhab yang diyakininya, sekaligus menjadi syarat perlindungan terhadap harta dan kekayaan yang dimilikinya.
 .
Ketiga, seharusnya kata “kafir” dihapus dari kamus percakapan dan komunikasi antar Muslim. Seseorang tidak akan pernah keluar dari bingkai keimanan dan masuk dalam jurang kekufuran selama ia tidak bertentangan dengan prinsip dua syahadat tersebut.
 .
Keempat, perbedaan mazhab seharusnya dianggap sebagai variasi dalam kesatuan. Ijtihad setiap mazhab tidak boleh dengan mudah dinilai melenceng dari garis Islam. Mazhab lain tidak boleh dianggap bodoh, bahkan musuh, hanya karena perbedaan cara berpikir dan sumbernya saja. Oleh karenanya, sudah merupakan tugas para pemikir Islam untuk menjadikan budaya komunikasi dan diskusi yang sehat sebagai budaya resmi mereka dimana tak seorang pun yang meragukan dampak positif hal ini.
 .
Kelima, jiwa persahabatan, perdamaian, cinta dan kebebasan harus ditanamkan dalam diri setiap Muslim. Ini adalah tugas utama yang harus diemban oleh setiap cendekiawan dan ulama.
 .
Keenam, pada situasi tertentu, perlu adanya sikap tegas terhadap pihak-pihak garis keras dan yang fanatik agar mereka sadar dan mengikuti aturan yang seharusnya. Sering kali terjadi, misalnya saat diadakan sebuah seminar pendekatan antar-mazhab, kita tidak leluasa mengutarakan pelbagai pendapat kita karena masih tetap ada saja rasa fanatik dalam diri kita, atau mungkin kita tidak menjelaskan kenyataan yang sebenarnya tentang suatu mazhab atau pihak lain karena kita tidak sejalan dengan mereka sehingga lawan bicara kita tidak mengetahui yang sebenarnya.
 .
Ketujuh, menjalankan ajaran al-Quran, yakni saling menghormati dalam berdiskusi dan bertukar pendapat. Meskipun lawan bicara kita non-Muslim sekalipun, tentu ada titik-titik kesamaan yang dapat ditelusuri dalam pemikirannya dan ditanggapi dengan positif.
 .
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan kondisi politik adalah:
 .
Pertama, harus ada pemisah antara permasalahan primer dan permasalahan sekunder dalam masyarakat-Muslim. Sebagian dari permasalahan yang berkaitan dengan keseluruhan umat Islam tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau tokoh tertentu yang mewakili beberapa kalangan atau juga sebuah partai yang semuanya mengatasnamakan umat Islam, karena kesalahan bertindak dalam hal ini akan membawa bahaya dan kerugian yang dampaknya akan menimpa umat Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, permasalahan yang mengyangkut kepentingan seluruh umat Islam hanya diselesaikan secara bersama dengan melalui pertimbangan yang matang. Adapun sebagian permasalah yang lainnya, yang bersifat terbatas pada dataran geografis, seperti permasalahan satu negara, adalah masalah yang tidak pokok. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim setempat dan dengan memperhatikan mazhab-mazhab yang ada.
 .
Kedua, negara-negara adidaya secara umum, dan Amerika secara khusus, adalah pihak-pihak yang menjadikan Islam dan penganutnya sebagai sasaran utama mereka. Umat Islam harus mengerti tindakan dan usaha kolektif apa yang harus dilakukan guna menghadapi mereka.
 .
Ketiga, kita harus waspada dengan maraknya istilah-istilah seperti teroris, kekerasan, kejahatan dan lain sebagainya, yang mana semua kata-kata itu ditujukan kepada kita, umat Islam.
 .
Keempat, kita harus memiliki sikap bersama dalam hal bagaimana seharusnya kita menghadapi upaya-upaya musuh yang berlawanan dengan persatuan umat Islam, juga dalam menyikapi istilah-istilah baru yang tersebar di tengah-tengah komunitas dunia, agar kesatuan umat Islam tetap terjaga.
 .
Persatuan antar umat Islam bukan sekedar formalitas dan slogan belaka, bahkan berkaitan langsung dengan keberadaan Islam dan kaum Muslimin di panggung dunia yang keadaan mereka saat ini sedang terpuruk. Poin terakhir yang perlu kami ingatkan adalah, jika kita memang benar-benar tidak mampu mencapai persatuan, maka paling tidak kita harus bisa mengatur dan memahami perbedaan-perbedaan antara sesama kita, agar keutuhan kita sesama sebagai ummatan wahidah (umat yang satu) selalu terjaga.
 .
Jalan terjal dan berliku yang kita sedang kita lewati begitu banyak. Kita sedang berada di situasi yang genting. sepanjang sejarah kita belum pernah menemukan keadaan umat Islam seperti saat ini. Karena itu, kita harus waspada dan bersikap bijaksana. Jika kita masih sibuk mengungkit perbedaan dan isu ikhtilaf mazhab, maka kita harus bersiap-siap untuk terus terpuruk dan kemudian mengalami kebinasaan.

.

 …………..

 Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomentar ringkas

EmailCetakPDF

Proses penyelesaian hukum atas peristiwa Sampang I (Desember 2011) masih meninggalkan berbagai persoalan. Proses hukumnya, dalam pendapat berbagai pihak dianggap banyak kejanggalan. Hanya ada 1 orang yang dianggap menjadi pelaku dan divonis 3 bulan penjara.

Kini ia telah bebas. Semantara itu, KH. Tajul Muluk yang menjadi korban dalam kasus tersebut dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Hakim PN Sampang telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Ironis dan mengecewakan.

Dalam suasana menanti proses pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Sampang berdarah lagi dengan tragedi yang lebih besar. Upaya-upaya rekonsiliasi dan berbagai pendekatan yang tengah dilakukan berbagai komponen masyarakat kini mendekati titik kesia-siaan. Semua dihancurkan oleh tindakan tak bertanggung jawab sekelompok massa yang diperkirakan berjumlah 1000 orang dengan menyerang, merusak, dan membakar. Bahkan, kejadian ini telah menelan korban jiwa.

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomentar ringkas, “Ini sangat memalukan.” Namun ketika ditanya lebih jauh, beliau bersedia memberikan statemen pribadi agar segala persoalan kemanusiaan yang muncul dalam peristiwa itu ditangani terlebih dahulu. “Selesaikan dulu, dan utamakan penanganan kemanusiaan warga yang menjadi korban. Itu lebih penting, nanti hal-hal lainnya menyusul.” Kata akademisi yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agama itu. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa semua yang kedinginan, kehilangan tempat tinggal, butuh pakaian, selimut, pengobatan, tempat tinggal, dan lain-lain yang berdimensi kemanusiaan harus menjadi prioritas.

“Jangan biarkan pelakunya berkeliaran. Harus ada tindakan tegas secepatnya” tutur beliau. Memang selama ini pembiaran para pelaku menikmati udara bebas dan tanpa tersentuh hukum membuat potensi konflik kian mengancam di masa mendatang.

Ditanya tentang hal-hal yang perlu dikoreksi dari penyelenggaraan hukum dan ketertiban masyarakat, serta jaminan keamanan di Indonesia, beliau menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkomunikasi dengan pihak kampus. Beliau baru saja meminta kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Abd. A’la, yang juga orang Madura untuk melakukan studi yang komprehensif. Hal ini ditempuh untuk memperoleh data yang cukup dalam mendukung kajian akademis yang lebih utuh sehingga ditemukan akar persoalan dalam berbagai tinjauan, baik sosiologis, budaya, psikologis dan psiko-sosial, hingga hukum, yang diharapkan dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam rangka menuntaskan masalah tersebut di masa mendatang.

Tidak ada alasan kuat untuk serta-merta menyatakan mereka sesat. “Tidak ada ulama di dunia ini yang menyatakan Syiah sesat” kata beliau. Oleh sebab itu, seharusnya yang perlu dikedepankan adalah saling pengertian dan kerjasama yang produktif.

Beliau menghimbau agar pihak keamanan memproses para pelakunya secara adil berdasarkan ketentuan hukum. “Kasus ini harus diproses secara hukum” kata beliau. KH. Ichwan Syam juga mengharapkan kedewasaan masyarakat untuk tidak terhasut oleh pihak-pihak yang sering menyebarkan informasi-informasi yang dapat menyulut emosi. Masyarakat harus waspada terhadap provokator yang dapat memicu konflik. Ia juga berharap agar aparat keamanan lebih tanggap dan sigap sehingga pelaku-pelakunya dan aktor intelektual di balik peristiwa itu dapat ditangkap sesegera mungkin

.

Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia mengecam !

Pertama menyesalkan dan mengutuk peristiwa penyerangan terhadap Muslim Syiah. Ini termasuk perbuatan yang biadab. Pemerintah harus menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya dengan menangkap dan menghukum pelaku tindak kekerasan dan para provokator.

Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia itu kemudian mengingatkan kepada umat/kaum muslimin untuk tidak terprovokasi terhadap masalah ini. Ini bukan masalah Sunni-Syi’ah, tetapi ini masalah tindak kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak beradab. Pihak kepolisian tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Sekali lagi himbauan kepada umat/kaum muslimin agar tidak terjebak di dalam permainan pihak-pihak yang ingin mengadu domba untuk memecah belah umat Islam.

Syi’ah divonis sesat oleh orang yang memang pengetahuannya terbatas hanya mendengar ceramah ustadz yang juga pengetahuannya terbatas

Bahasa Indonesia: M. Quraish Shihab dalam reka...Prof. M. Quraish Shihab; salah seorang penganjur persatuan

.

Amien Rais, the initiator of "Axis Force&...Amien Rais dan Gus Dur pro syi’ah

.

Habib Zein: Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah

Bela sekte Syi’ah sebagai aliran tak sesat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dituding ulama wahabi sebagai makhluk yang lebih jelek dan lebih berbahaya daripada Syi’ah.

Hal itu diungkapkan Ketua bidang Organisasi Albayyinat, Habib Achmad Zein Alkaf, menanggapi pernyataan Said Aqil bahwa Syi’ah bukan aliran sesat.

“Bagi kami Albayyinat kalau ada seorang yang mengaku Sunni tapi dia justru membela Syi’ah, maka bagi kami dia lebih jelek dan lebih berbahaya dari pada Syi’ah,” tegas Habib yang juga A’wan   Syuriyah   Pimpinan Wilayah NU (PWNU)  Jatim itu.

Membantah Habib Zein yang melaknat Said Aqil Lebih Jelek dan Lebih Berbahaya daripada Syi’ah

Pemahaman dangkal terhadap agama seringkali berakibat pada pembenaran atas paham yang dimiliki dan menganggap yang lainnya salah atau bahkan sesat. Ya si habib tua termasuk orang yang botol (bodoh dan tolol)

saat ini banyak tokoh membela wahabi  demi mendapat gelontoran dana dari Saudi. Para tokoh itu mati-matian membela wahabi dari fatwa sesat, karena fatwa sesat ini bisa mengentikan dana upeti dari Saudi.

Bagi orang-orang yang sudah  dibeli oleh wahabi, ‘Fatwa wahabi sesat’ tersebut akan merugikan pribadinya yang biasa menerima upeti dari wahabi .  Apabila wahabi sampai dilarang di Indonesia, maka gelontoran dana dari Saudi akan berhenti. Itulah sebabnya mereka mati matian membela wahabi

Di Indonesia, wajar saja banyak kalangan atau kelompok yang menolak syiah dan menganggapnya sesat sebab, yang mereka baca, dengar dan ketahui sejak kecil hanyalah sunni dan cenderung lebih sempit lagi yakni; NU dan Muhammadiyah.

Ini biasanya didapati di kampung-kampung yang memang pengetahuannya terbatas hanya mendengar ceramah ustadz yang juga pengetahuannya terbatas. Namun masyarakat seperti ini biasanya tidak begitu ekstrem tetapi mudah disulut atau diprovokasi atasnama keyakinan.

Nabi Muhammad SAW, telah wafat kurang-lebih 1500 tahun tahun yang lalu, itu artinya tiadak ada diantara kita yang hidup pada zaman beliau, melainkan kita hanya menerima alqur’an, hadits dan riwayat-riwayat tentang beliau. Hadits dan riwayat sunni tentu bersumber dari berbagai narasumber yang terjadi dari zaman ke zaman yang terbukti bisa dipalsukan. Lalu dengan alasan apa kita begitu mudah men-sesat-kan golongan lain dan dengan dasar apa kit mengklaim diri sebagai golongan yang benar?…

Sunni  Syi’ah   yang ada dalam islam, sepanjang mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ALLAH untuk Islam maka, itu adalah islam dan seharusnya kita punya rasa malu utuk menyebutnya sebagai kafir atu sesat sebab, jangan-jangan kitalah yang sesat.

Perbedaan adalah rahmat, ciptaan Tuhan dan suatu keniscayaan. bahkan yang bukan Islampun wajib kita menghargai sebab kita sama-sama ciptaan Tuhan, soal agama dan tata cara menyembah adalah urusan masing-masing dan Tuhan yang akan menilai sebab, bukan kita pemilik Sorga atau Neraka melainkan Dia. Jadi jika mau berbuat sesuatu sebaiknya kita selalu mengingat Tuhan agar kita tidak malu sendiri, ingat Tuhan tidak perlu diperlu dibela karena kita terlalu sombong bila mau membelaNYA dan sebagai hamba kita hanya berkewajina untuk menyembah, itu saja.

Jadi, biarkan syi’ah hidup tenang tenang dan tentram di Indonesia sebab penganutnya juga adalah warga negara Indonesia dan Indonesia bukan milik orang-orang yang berpaham sunni saja.

Kang Jalal Bantah Dakwah Syiah Menghujat Sahabat

Rabu, 19 September 2012

Kang Jalal Tinggalkan Sesi Tanya Jawab Diskusi Lintas Mazhab di Muhammadiyah

Ustad Zaytun dari Wahdah Islamiyah dan MIUMI termasuk yang memprotes kepergian Jalaludin Rahma

Jalaludin Rahmat juga membantah bahwa Tajul Muluk membawa ajaran Syiah yang menghina Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam. Menurutnya, semua pemberitaan itu tidak benar. Jalaludin bahkan menambahkan bahwa konflik Syiah Sampang terjadi karena banyak faktor, bukan masalah agama semata.

“Ada faktor ekonomi, politik hingga keluarga sebagai penyebab konflik Sampang,” tambahnya.
Ia juga membela Tajul Muluk serta membantah temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madura dan Jawa Timur tentang adanya ranjau dan bom remote saat konflik terjadi. Selain itu, baginya semua isu yang dikembangkan bahwa ajaran Syiah menghina sahabat Nabi Saw dan Siti Aisyah Ra memiliki kepentingan politis dan tidak sesuai fakta ajaran Syiah.

Sebelumnya, kegiatan Dialog Antar Mazhab bertema “Konstruksi Sunni-Syi’ah di Indonesia” yang menghadirkan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rahmat dan Wakil Sekjen MIUMI, Fahmi Salim Lc serta beberapa pembicara sempat mendapat protes dari peserta.

Pasalnya Jalaludin Rahmat yang ditunggu-tunggu para peserta semua justru pamit saat sesi tanya jawab dimulai. Ia meminta izin untuk pulang lebih dulu dan sempat melahirkan protes para hadirin.

“Anda jangan pulang dulu, Anda harus mempertanggung jawabkan setiap omongan Anda,” teriak salah seorang peserta.

Namun lelaki yang biasa dipanggil Kang Jalal inipun tetap pulang. Beberapa peserta yang kecewapun akhirnya bisa memaklumi.

Kegiatan Dialog Antar Mazhab “Konstruksi Sunni-Syi’ah di Indonesia” yang menghadirkan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rahmat dan Wakil Sekjen MIUMI, Fahmi Salim Lc serta beberapa pembicara lainnya sempat mendapat protes dari peserta.

Menurut peserta acara yang diadakan pada hari Selasa (18/09/2012) di kantor PP Muhammadiyah Jakarta Pusat itu menjadi tidak menarik. Pasalnya Jalaludin Rahmat ketika sesi tanya jawab dimulai meminta izin untuk pulang lebih dulu. Sebagian peserta spontan mengajukan protes atas sikap Jalaludin Rahmat tersebut.

“Anda jangan pulang dulu, Anda harus mempertanggung jawabkan setiap omongan Anda,” teriak salah seorang peserta.

Jalal sendiri dalam konfirmasi mengaku harus meninggalkan kegiatan karena sudah masuk waktu shalat ashar. Ia mengaku telah memiliki agenda di tempat lain.

Walau setelah keluar ruangan ia masih menyempatkan diri menjawab pertanyaan beberapa media yang menghampirinya
Seharusnya sudah tidak perlu ada lagi Dialog, karena sdh 15 abad tidak akan ada titik temu. Kalau ada pun judulnya: Islam versus Syi’ah. Dengan adanya dialog atau seminar2, maka syiah sangat diuntungkan

.
Jangan memandang Kang Jalal seperti pria pengangguran yang kerjanya cuma berkhayal menjadi muslim kaffah berdasarkan Quran-Sunnah, beliau adalah orang besar yang selalu siap berdialog dgn ilmiah. Hormatilah orang seperti beliau yang senantiasa berbakti & berkorban untuk Islam dan kaum muslimin juga bangsa Indonesia dengan lisan dan tulisan juga harta bendanya. Yang merasa lebih hebat darinya, coba tolong buat satu saja buku untuk membantah secara argumentatif pendapat2 Kang Jalal, bisa?

Kang Jalal Tinggalkan Sesi Tanya Jawab karena muak dengan perilaku agen wahabi yang gemar mengancam bunuh orang

foto

Cendekiawan muslim dan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rakhmat berpose dengan sampul buku karyanya berjudul Life “After Death – The Ultimate Journey” yang diluncurkan 29 Agustus 2012

.

Bukan cuma pengikut Syiah di Sampang, Bondowoso, Pekalongan, atau Bangil saja yang diancam oleh warga non-Syiah. Cendikiawan Jalaluddin Rakhmat pernah mengalami hal yang sama: diancam mati.

Sebabnya cuma satu, Kang Jalal merupakan penganut Syiah. Tak cuma itu, ia juga Ketua Dewan Syuro Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia. Sebuah wadah Syiah berskala nasional.

Kang Jalal bercerita, ancaman itu datang waktu ia mengerjakan disertasi di Universitas Islam Negeri Makassar, pada 2011. Sejumlah ulama datang dan memprotes UIN Makassar. Mereka meminta Kang Jalal dieliminasi dari kandidat doktor. Tapi permintaan ditolak.

“Kampus UIN MAkassar memberikan gelar doktor berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan mahzab yang dianut orang itu,” kata Kang Jalal, Kamis, 29 Agustus 2012.

Karena permintaannya ditolak, mereka pun mengeluarkan ancaman ke Kang Jalal. Yakni, jika Jalaluddin tak diharamkan sebagai kandidiat dokter maka darahnya halal. “Tapi UIN Makassar tetap bilang tak masalah, mereka bakal memanggil polisi,” ujarnya.

Disertasi yang tengah diteliti Jalaluddin Rakhmat mengulas soal pergeseran ajaran dari sunnah Nabi ke sunnah sahabat. Menurut Kang Jalal, sunnah Nabi tak lagi dijalankan. Dan pendapatnya itu membuat marah sejumlah ulama di Makassar. “Saya sebetulnya bisa tuntut mereka balik karena sudah mengancam,” kata dia.

Bagi pengikut Syiah, mendapat ancaman bukan hal aneh. Beberapa dari mereka bahkan gagal berbisnis, menikah, bahkan terpaksa bercerai dari pasangannya karena menganut Syiah. “Beberapa anggota keluarga saya pernah mengalami hal serupa,” ujarnya.

 Tokoh Syiah Indonesia, Jalaludin Rakhmat.
Minggu, 2 September 2012 viva.co.id menurunkan wawancara dengan Jalaluddin Rakhmat tentang tragedi sampang, salah satu petikannya berisi bahwa beliau diancam bunuh oleh beberapa ulama di Makassar jika tetap melanjutkan program doktoralnya di UIN Alauddin Makassar, berikut ini petikan wawancaranya,
Apa Anda selama ini pernah mendapat ancaman teror sebagai tokoh intelektual Syiah?
Saya sekarang ini berambut gondrong bukan karena ingin tampak lebih muda, tapi karena saya sedang membuat disertasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. UIN diprotes oleh serombongan orang karena saya orang Syiah. Mereka minta saya dipecat dari kandidat Doktor.Mereka menuntut, kalau pihak UIN tidak mengharamkan Jalaludin Rakhmat sebagai kandidat Doktor, maka mereka akan menghalalkan darah saya. Saya diancam, kalau nanti saya ujian akhir Doktor, mereka akan menumpahkan darah saya. Tapi UIN mempertahankan saya karena mereka menentukan kandidat Doktor berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan berdasarkan mazhab. UIN Makassar menyatakan tidak apa-apa jika nanti mereka dipanggil polisi.

Disertasi saya soal “Pergeseran dari Sunnah Nabi kepada Sunnah Sahabat Nabi.” Maksudnya, kita kan beragama Islam berdasarkan sunnah Nabi. Padahal sebetulnya menurut hipotesis saya, yang kita jalankan bukan Sunnah Nabi, tapi sunnah Sahabat. Sunnah Nabi malah ditinggalkan. Itulah yang menimbulkan kemarahan beberapa ulama di sana yang tergabung dalam kelompok Wahdah Islamiyah.

Oleh karena itu mereka menuntut saya untuk dihukum mati. Mereka juga pernah melaporkan saya ke polisi untuk ditangkap, tapi tidak digubris. Saya sebenarnya bisa menuntuk balik karena mereka mengancam nyawa saya. Saya pernah dianjurkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berhubungan dengan Mabes Polri supaya saya dapat perlindungan keamanan, karena ancaman kepada saya sudah riil.

Kompas juga waktu itu pernah memberitakan, pernah datang rombongan teroris dari Mindanao ke sebuah pesantren di Flores. Dikatakan mereka akan menyerang santri-santri Syiah dan membunuh tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Menurut berita lain, disebutkan nama-nama tokoh itu, antara lain Jalaludin Rakhmat.

Kang Jalal Tinggalkan Sesi Tanya Jawab karena muak dengan MIUMI agen wahabi

Rabu, 19 September 2012

Kang Jalal Tinggalkan Sesi Tanya Jawab Diskusi Lintas Mazhab di Muhammadiyah

Ustad Zaytun dari Wahdah Islamiyah dan MIUMI termasuk yang memprotes kepergian Jalaludin Rahma

Jalaludin Rahmat juga membantah bahwa Tajul Muluk membawa ajaran Syiah yang menghina Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam. Menurutnya, semua pemberitaan itu tidak benar. Jalaludin bahkan menambahkan bahwa konflik Syiah Sampang terjadi karena banyak faktor, bukan masalah agama semata.

“Ada faktor ekonomi, politik hingga keluarga sebagai penyebab konflik Sampang,” tambahnya.
Ia juga membela Tajul Muluk serta membantah temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madura dan Jawa Timur tentang adanya ranjau dan bom remote saat konflik terjadi. Selain itu, baginya semua isu yang dikembangkan bahwa ajaran Syiah menghina sahabat Nabi Saw dan Siti Aisyah Ra memiliki kepentingan politis dan tidak sesuai fakta ajaran Syiah.

Sebelumnya, kegiatan Dialog Antar Mazhab bertema “Konstruksi Sunni-Syi’ah di Indonesia” yang menghadirkan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rahmat dan Wakil Sekjen MIUMI, Fahmi Salim Lc serta beberapa pembicara sempat mendapat protes dari peserta.

Pasalnya Jalaludin Rahmat yang ditunggu-tunggu para peserta semua justru pamit saat sesi tanya jawab dimulai. Ia meminta izin untuk pulang lebih dulu dan sempat melahirkan protes para hadirin.

“Anda jangan pulang dulu, Anda harus mempertanggung jawabkan setiap omongan Anda,” teriak salah seorang peserta.

Namun lelaki yang biasa dipanggil Kang Jalal inipun tetap pulang. Beberapa peserta yang kecewapun akhirnya bisa memaklumi.

Kegiatan Dialog Antar Mazhab “Konstruksi Sunni-Syi’ah di Indonesia” yang menghadirkan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rahmat dan Wakil Sekjen MIUMI, Fahmi Salim Lc serta beberapa pembicara lainnya sempat mendapat protes dari peserta.

Menurut peserta acara yang diadakan pada hari Selasa (18/09/2012) di kantor PP Muhammadiyah Jakarta Pusat itu menjadi tidak menarik. Pasalnya Jalaludin Rahmat ketika sesi tanya jawab dimulai meminta izin untuk pulang lebih dulu. Sebagian peserta spontan mengajukan protes atas sikap Jalaludin Rahmat tersebut.

“Anda jangan pulang dulu, Anda harus mempertanggung jawabkan setiap omongan Anda,” teriak salah seorang peserta.

Jalal sendiri dalam konfirmasi mengaku harus meninggalkan kegiatan karena sudah masuk waktu shalat ashar. Ia mengaku telah memiliki agenda di tempat lain.

Walau setelah keluar ruangan ia masih menyempatkan diri menjawab pertanyaan beberapa media yang menghampirinya
Seharusnya sudah tidak perlu ada lagi Dialog, karena sdh 15 abad tidak akan ada titik temu. Kalau ada pun judulnya: Islam versus Syi’ah. Dengan adanya dialog atau seminar2, maka syiah sangat diuntungkan

.
Jangan memandang Kang Jalal seperti pria pengangguran yang kerjanya cuma berkhayal menjadi muslim kaffah berdasarkan Quran-Sunnah, beliau adalah orang besar yang selalu siap berdialog dgn ilmiah. Hormatilah orang seperti beliau yang senantiasa berbakti & berkorban untuk Islam dan kaum muslimin juga bangsa Indonesia dengan lisan dan tulisan juga harta bendanya. Yang merasa lebih hebat darinya, coba tolong buat satu saja buku untuk membantah secara argumentatif pendapat2 Kang Jalal, bisa?

Kang Jalal Tinggalkan Sesi Tanya Jawab karena muak dengan perilaku agen wahabi yang gemar mengancam bunuh orang

foto

Cendekiawan muslim dan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI), Jalaludin Rakhmat berpose dengan sampul buku karyanya berjudul Life “After Death – The Ultimate Journey” yang diluncurkan 29 Agustus 2012

.

Bukan cuma pengikut Syiah di Sampang, Bondowoso, Pekalongan, atau Bangil saja yang diancam oleh warga non-Syiah. Cendikiawan Jalaluddin Rakhmat pernah mengalami hal yang sama: diancam mati.

Sebabnya cuma satu, Kang Jalal merupakan penganut Syiah. Tak cuma itu, ia juga Ketua Dewan Syuro Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia. Sebuah wadah Syiah berskala nasional.

Kang Jalal bercerita, ancaman itu datang waktu ia mengerjakan disertasi di Universitas Islam Negeri Makassar, pada 2011. Sejumlah ulama datang dan memprotes UIN Makassar. Mereka meminta Kang Jalal dieliminasi dari kandidat doktor. Tapi permintaan ditolak.

“Kampus UIN MAkassar memberikan gelar doktor berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan mahzab yang dianut orang itu,” kata Kang Jalal, Kamis, 29 Agustus 2012.

Karena permintaannya ditolak, mereka pun mengeluarkan ancaman ke Kang Jalal. Yakni, jika Jalaluddin tak diharamkan sebagai kandidiat dokter maka darahnya halal. “Tapi UIN Makassar tetap bilang tak masalah, mereka bakal memanggil polisi,” ujarnya.

Disertasi yang tengah diteliti Jalaluddin Rakhmat mengulas soal pergeseran ajaran dari sunnah Nabi ke sunnah sahabat. Menurut Kang Jalal, sunnah Nabi tak lagi dijalankan. Dan pendapatnya itu membuat marah sejumlah ulama di Makassar. “Saya sebetulnya bisa tuntut mereka balik karena sudah mengancam,” kata dia.

Bagi pengikut Syiah, mendapat ancaman bukan hal aneh. Beberapa dari mereka bahkan gagal berbisnis, menikah, bahkan terpaksa bercerai dari pasangannya karena menganut Syiah. “Beberapa anggota keluarga saya pernah mengalami hal serupa,” ujarnya.

 Tokoh Syiah Indonesia, Jalaludin Rakhmat.
Minggu, 2 September 2012 viva.co.id menurunkan wawancara dengan Jalaluddin Rakhmat tentang tragedi sampang, salah satu petikannya berisi bahwa beliau diancam bunuh oleh beberapa ulama di Makassar jika tetap melanjutkan program doktoralnya di UIN Alauddin Makassar, berikut ini petikan wawancaranya,
Apa Anda selama ini pernah mendapat ancaman teror sebagai tokoh intelektual Syiah?
Saya sekarang ini berambut gondrong bukan karena ingin tampak lebih muda, tapi karena saya sedang membuat disertasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. UIN diprotes oleh serombongan orang karena saya orang Syiah. Mereka minta saya dipecat dari kandidat Doktor.Mereka menuntut, kalau pihak UIN tidak mengharamkan Jalaludin Rakhmat sebagai kandidat Doktor, maka mereka akan menghalalkan darah saya. Saya diancam, kalau nanti saya ujian akhir Doktor, mereka akan menumpahkan darah saya. Tapi UIN mempertahankan saya karena mereka menentukan kandidat Doktor berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan berdasarkan mazhab. UIN Makassar menyatakan tidak apa-apa jika nanti mereka dipanggil polisi.

Disertasi saya soal “Pergeseran dari Sunnah Nabi kepada Sunnah Sahabat Nabi.” Maksudnya, kita kan beragama Islam berdasarkan sunnah Nabi. Padahal sebetulnya menurut hipotesis saya, yang kita jalankan bukan Sunnah Nabi, tapi sunnah Sahabat. Sunnah Nabi malah ditinggalkan. Itulah yang menimbulkan kemarahan beberapa ulama di sana yang tergabung dalam kelompok Wahdah Islamiyah.

Oleh karena itu mereka menuntut saya untuk dihukum mati. Mereka juga pernah melaporkan saya ke polisi untuk ditangkap, tapi tidak digubris. Saya sebenarnya bisa menuntuk balik karena mereka mengancam nyawa saya. Saya pernah dianjurkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berhubungan dengan Mabes Polri supaya saya dapat perlindungan keamanan, karena ancaman kepada saya sudah riil.

Kompas juga waktu itu pernah memberitakan, pernah datang rombongan teroris dari Mindanao ke sebuah pesantren di Flores. Dikatakan mereka akan menyerang santri-santri Syiah dan membunuh tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Menurut berita lain, disebutkan nama-nama tokoh itu, antara lain Jalaludin Rakhmat.

Kang Jalal Dialog di Kemenag Bersama 50 Doktor Hadis dan Ahli Sejarah, Wahabi terdiam !

13 September 2012 | 15:11

Kang Jalal Dialog di Kemenag Bersama 50 Doktor Hadis dan Ahli Sejarah

13475240481802178134

Ustadz Jalaluddin Rakhmat, Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia

pada Kamis, 13 September 2012, telah berlangsung Dialog Sunni-Syiah di Kemenag (Kementerian Agama).

Dialog ini dihadiri 50 doktor ahli hadis dan sejarah dengan narasumber Ustdaz Jalaluddin Rakhmat dari IJABI (Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia).

Ustadz Jalal atau yang biasa disapa Kang Jalal menjelaskan bagaimana ilmu Jarh wa Ta’dil dihadapan para ahli hadis dan ahli sejarah dari seluruh Indonesia yang hadir.

Ustadz Jalal menyampaikan hadis-hadis Ghadir Khum dan memberikan informasi link-link website untuk para peneliti yang akan mempelajarinya. Acara berjalan dengan baik. Tidak ada bantahan yang bersifat keras. Malah mereka meminta link dan e-book referensi hadis-hadis tentang Islam Syiah.

Sebuah informasi yang bagus. Memang yang harus didahulukan adalah dialog dan beradu argumenatsi bukan serangan fisik atau hujatan. Inilah yang saya kira termasuk dalam program kesepakatan bersama dengan pemerintah: MUI, Kemenag, Kemdagri, dan ormas IJABI, ABI, dan PBNU.

Salah satu poin dari kesepakatan yang ditandatangani pada Senin, 10 September 2012 di Kemdagri Jakarta Pusat itu adalah bahwa “Semua pihak sepakat melakukan dialog-dialog secara terus-menerus menciptakan hubungan harmonis internal umat Islam.

Dan… Kemenag membuktikannya dengan menggelar dialog perdana bersama Ustadz Jalal. Saya berharap nanti bakal muncul dialog-dialog yang mencerahkan yang difasilitasi pemerintah yang mengedepankan ilmiah dan ukhuwah. Bravo…. dan tegaklah Ukhuwah Islamiyyah di Indonesia.

kehebatan wahabi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, mengarang ngarang di web anti syi’ah dan mengada ada tentang NU

Mengenal Wahabi:
Arab Saudi dan Pengkhianatan Keluarga Sa’ud
.

kehebatan wahabi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, mengarang ngarang di web anti syi’ah dan mengada ada tentang NU

.

Salah satu kehebatan wahabi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia
.
Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain). Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. 

 Arab Saudi dan Pengkhianatan Keluarga SaArab Saudi merupakan salah satu negara di Dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi. Sebab, di sanalah Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam karena di negara tersebut terdapat beberapa universitas seperti King Abdul Aziz di Jeddah dan Ummul Qura di Makkah yang menjadi tempat belajar banyak pelajar Islam dari seluruh dunia. Dari negara ini, muncul Gerakan Wahabi yang banyak membawa pengaruh di Dunia Islam. Lebih jauh, Saudi sering dianggap merupakan representasi negara Islam yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah.

Namun demikian, di sisi lain, Saudi juga merupakan negara yang paling banyak dikritik di Dunia Islam. Sejak awal pembentukannya, negara ini dianggap memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Sejarahnya juga penuh dengan pertumpahan darah lawan-lawan politiknya. Banyak pihak juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang menentang kekuasaan Keluarga Saud. Tidak hanya itu, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. Kehidupan keluarga kerajaan yang penuh kemewahan juga banyak menjadi sorotan. Secara ekonomi, Saudi juga menjadi incaran negara-negara besar di dunia karena faktor kekayaan minyaknya.

MEMBERONTAK KEPADA NEGARA ISLAM, BERSEKUTU DENGAN INGGRIS

Secara resmi, negara ini memperingati kemerdekaannya pada tanggal 23 September. Pada saat itulah, tahun 1932, Abdul Aziz—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah). Abdul Aziz pada saat itu berhasil menyatukan dinastinya; menguasai Riyad, Nejed, Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz juga berhasil mempolitisasi pemahaman Wahabi untuk mendukung kekuatan politiknya. Sejak awal, Dinasti Sa‘ud secara terbuka telah mengumumkan dukungannya dan mengadopsi penuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Gerakan Wahabi. Dukungan ini kemudian menjadi kekuatan baru bagi Dinasti Sa‘ud untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Islamiyah.

Hanya saja, keberhasilan Dinasti Sa‘ud ini tidak lepas dari bantuan Inggris. Mereka bekerjasama untuk memerangi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Sekitar tahun 1792-1810, dengan bantuan Inggris mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Damaskus. Hal ini membuat Khilafah Islamiyah harus mengirim pasukannya untuk memadamkan pemberontakan ini. Fase pertama, pemberontakan Dinasti Saud berhasil diredam setelah pasukan Khilafah Islamiyah berhasil merebut kota ad-Diriyah.

Namun kemudian, beberapa tahun kemudian, Dinasti Sa‘ud, di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman, berupaya membangun kembali kekuataannya. Apalagi pada saat itu, Daulah Khilafah Islamiyah semakin melemah. Pada tahun 1902, Abdul Aziz menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh walinya (Gubernur Khilafah ar-Rasyid). Pasukan Aziz terus melakukan penaklukan dan membunuh pendukung Khilafah Utsmaniyah dengan bantuan Inggris.

Salah satu sahabat dekat Abdul Aziz Abdurrahman adalah Harry St. John Pilby, yang merupakan agen Inggris. Philby menjuluki Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai “Seorang Arab yang Beruntung”, sementara Abdul Aziz menjulukinya dengan “Bintang Baru dalam Cakrawala Arab”. Philby adalah orang Inggris yang ahli Arab yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Keluarga Sa‘ud sejak misi pertamanya ke Nejed pada tahun 1917. Pada tahun 1926, Philby tinggal di Jeddah. Dikabarkan kemudian, Philby masuk Islam dan menjadi anggota dewan penasihat pribadi Raja pada tahun 1930. (Lihat: Goerge Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia, hlm. 351).

Kerjasama Dinasti Sa‘ud dengan Inggris tampak dalam perjanjian umum Inggris-Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 Mei 1927). Perjanjian itu, yang dirundingkan oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas ‘kemerdekaan lengkap dan mutlak’ Ibnu Sa‘ud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Sa‘ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran Teluk, serta kerjasama dalam menghentikan perdagangan budak (ibidem, hlm. 351). Dengan perlindungan Inggris ini, Abdul Aziz (yang dikenal dengan Ibnu Sa‘ud) merasa aman dari berbagai rongrongan.

Pada tahun 1916, Abdul Aziz menerima 1300 senjata dan 20.000 keping emas dari Inggris. Mereka juga berunding untuk menentukan perbatasan negerinya, yang ditentukan oleh Percy Cox, utusan Inggris. Percy Cox mengambil pinsl dan kertas kemudian menentukan (baca: memecah-belah) perbatasan negeri tersebut. Tidak hanya itu, Inggris juga membantu Ibnu Sa‘ud saat terjadi perlawanan dari Duwaish (salah satu suku Nejed). Suku ini menyalahkan Ibnu Saud yang dianggap terlalu menerima inovasi Barat. Sekitar tahun 1927-1928, Angkatan Udara Inggris dan Pasukan Ibnu Sa‘ud mengebom suku tersebut. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat, Inggris memberi gelar kebangsawanan ‘sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.

PERSAHABATAN DENGAN AS

Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak di negara itu. Pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company pada tahun 1934. Pada mulanya, pemerintah AS tidak begitu peduli dengan Saudi. Namun, setelah melihat potensi besar minyak negara tersebut, AS dengan agresif berusaha merangkul Saudi. Pada tahun 1944, Deplu AS menggambarkan daerah tersebut sebagai, “sumber yang menakjubkan dari kekuatan strategi dan hadiah material yang terbesar dalam sejarah dunia (a stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history).”

Untuk kepentingan minyak, secara khusus wakil perusahaan Aramco, James A. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) untuk mendorong pemerintah AS memberikan pinjaman utang kepada Saudi. Utang inilah yang kemudian semakin menjerat negara tersebut menjadi ‘budak’ AS. Pada tahun 1946, Bank Ekspor-Impor AS memberikan pinjaman kepada Saudi sebesar $10 juta dolar. Tidak hanya itu, AS juga terlibat langsung dalam ‘membangun’ Saudi menjadi negara modern, antara lain dengan memberikan pinjaman sebesar $100 juta dolar untuk pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan ibukota dengan pantai timur dan barat. Tentu saja, utang ini kemudian semakin menjerat Saudi.

Konsesi lain dari persahabatan Saudi-AS ini adalah penggunaan pangkalan udara selama tiga tahun oleh AS pada tahun 1943 yang hingga saat ini terus dilanjutkan. Pangkalan Udara Dhahran menjadi pangkalan militer AS yang paling besar dan lengkap di Timur Tengah. Hingga saat ini, pangkalan ini menjadi basis strategis AS, terutama saat menyerang negeri Muslim Irak dalam Perang Teluk II. Penguasa keluarga Kerajaan Saudi dengan ‘sukarela’ membiarkan wilayahnya dijadikan basis AS untuk membunuhi sesama saudara Muslim. AS pun kemudian sangat senang dengan kondisi ini.

Pada tahun 1947, saat Putra Mahkota Emir Saud berkunjung ke AS, dia menerima penghargaan Legion of Merit atas jasanya kepada sekutu selama perang. Hingga saat ini, persahabatan AS dan Saudi terus berlanjut walaupun harus menyerahkan loyalitasnya kepada AS dan membunuh sesama Muslim.

NEGARA ISLAM SEMU

Salah satu kehebatan negara Saudi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia. Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain).

Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. Arab Saudi menjadi pendukung penuh AS baik secara politis maupun ekonomi dalam Perang Teluk II. Saudi juga mendukung serangan AS ke Afganistan dan berada di sisi Amerika untuk memerangi teroris. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Saudi, pada 17 Juni 2002 mengumumkan bahwa aparat keamanannya telah menahan enam orang warga negaranya dan seorang warga Sudan yang didakwa menjadi anggota Al-Qaeda. Tujuh orang itu didakwa berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika dengan rudal SAM 7. Masih dalam rangka kampanye AS ini, Saudi menghabiskan jutaan dolar untuk membuat opini umum—antara lain lewat iklan—bahwa Saudi adalah mitra AS dalam “perang antiterorisme.” (K.Com, Newsweek, 03/5/2002).

Penguasa Saudi juga dikenal kejam terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengkritisi kekuasaannya. Banyak ulama berani dan salih yang dipenjarakan hanya kerena mengkritik keluarga Kerajaan dan pengurusannya terhadap umat. Tidak hanya itu, tingkah polah keluarga Kerajaan dengan gaya hidup kapitalisme sangat menyakitkan hati umat. Mereka hidup bermewah-mewah, sementara pada saat yang sama mereka membiarkan rakyat Irak dan Palestina hidup menderita akibat tindakan AS yang terus-menerus dijadikan Saudi sebagai mitra dekat.

Benarkah Saudi merupakan negara Islam? Jawabannya, “Tidak sama sekali!” Apa yang dilakukan oleh negara ini justru banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Beberapa bukti antara lain:

Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pasal 5a Konstitusi Saudi ditulis: Pemerintah yang berkuasa di Kerajaan Saudi adalah Kerajaan. Dalam Sistem Kerajaan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Rajalah yang berhak membuat hukum. Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Sementara itu, dalam Islam, bentuk negara adalah Khilafah Islamiyah, dengan kedaulatan ada di tangan Allah SWT.

Dalam sistem kerajaan, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya; biasanya adalah anaknya atau dari keluarga dekat, sebagaimana tercantum dalam pasal 5c: Raja memilih penggantinya dan diberhentikan lewat dekrit kerajaan. Siapa pun mengetahui, siapa yang menjadi raja di Saudi haruslah orang yang sejalan dengan kebijakan AS. Sementara itu, dalam Islam, Khalifah dipilih oleh rakyat secara sukarela dan penuh keridhaan.

Dalam bidang ekonomi, dalam praktiknya, Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ini tampak nyata dari dibolehkannya riba (bunga) dalam transaksi nasional maupun internasional di negara itu. Hal ini tampak dari beroperasinya banyak bank ‘ribawi’ di Saudi seperti The British-Saudi Bank, American-Saudi Bank, dan Arab-National Bank. Hal ini dibenarkan berdasarkan bagian b pasal 1 undang-undang Saudi yang dikeluarkan oleh Raja (no M/5 1386 H).

Saudi juga menjadi penyumbang ‘saham’ IMF, organisasi internasional bentuk AS yang menjadi ‘lintah darat’ yang menjerat Dunia Islam dengan riba. Saudi adalah penanam saham no. 6 yang terbesar dalam organisasi itu. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Saudi adalah ekonomi kapitalis, yakni bahwa Saudi menjadikan tambang minyak sebagai milik individu (keluarga Kerajaan dan perusahaan asing), padahal minyak adalah milik umum (milkiyah ‘amah) yang tidak boleh diberikan kepada individu.

Kerajaan Saudi juga dibangun atas dasar rasialisme dan nasionalisme. Hal ini tampak dari pasal 1 Konstitusi Saudi yang tertulis: Kerajaan Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat (a sovereign Arab Islamic State). Sementara itu, dalam Islam, Khilafah adalah negara Islam bagi seluruh kaum Muslim di dunia, tidak hanya khusus orang Arab. Tidak mengherankan kalau di Saudi seorang Muslim yang bukan Saudi baru bisa memiliki bisnis atau tanah di Saudi kalau memiliki partner warga Saudi. Atas dasar kepentingan nasional, Raja Fahd pada 1997 mengusir ratusan ribu Muslim di luar Saudi (sebagian besar dari India, Pakistan, Mesir, dan Indonesia) dari Arab Saudi karena mereka dicap sebagai pekerja ilegal. Bahkan, untuk beribadah haji saja mereka harus memiliki paspor dan visa. Sementara itu, dalam Islam, setiap Muslim boleh bekerja dan berpergian di wilayah manapun dari Daulah Khilafah Islamiyah dengan bebas. Pada saat yang sama, Saudi mengundang ratusan non-Muslim dari Eropa dan tentara Amerika untuk bekerja di Saudi dan menempati pangkalan militer di negara itu. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan keluarga Kerajaan, berdasarkan data statistik kementerian pertahanan AS, negara-negara Teluk (termasuk Saudi) sejak tahun 1990-November 1995 telah menghabiskan lebih dari 72 miliar dolar dalam kontrak kerjasama militer dengan AS. Saat ini, lebih dari 5000 personel militer AS tinggal di Saudi.

Apa yang terjadi di Saudi saat ini hanyalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh para penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan kepada umat. Tidak jarang, para penguasa pengkhianat umat ini menamakan rezim mereka dengan sebutan negara Islam atau negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah; meskipun pada praktiknya jauh dari Islam. Karenanya, umat Islam wajib menyadari kewajiban menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang sahih, bukan semu. Daulah Khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, yang pada giliran akan menyelesaikan berbagai persoalan umat ini. Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan melengserkan para penguasa pengkhianat di tengah kaum Muslim. Inilah kewajiban kita semua saat ini.